blob: eea1c42d0e9e82af130deb720c5afe0e6d032722 [file] [log] [blame]
{
"loading": "Učitava se",
"deselect": "Opozovi izbor",
"select": "Izaberi",
"selectable": "Može da se izabere (dugi pritisak)",
"selected": "Izabrano je",
"demo": "Demo verzija",
"bottomAppBar": "Donja traka sa aplikacijama",
"notSelected": "Nije izabrano",
"demoCupertinoSearchTextFieldTitle": "Polje za tekst pretrage",
"demoCupertinoPicker": "Birač",
"demoCupertinoSearchTextFieldSubtitle": "Polje za tekst pretrage u iOS stilu",
"demoCupertinoSearchTextFieldDescription": "Polje za tekst pretrage koje omogućava korisniku da pretražuje unosom teksta i koje može da nudi i filtrira predloge.",
"demoCupertinoSearchTextFieldPlaceholder": "Unesite neki tekst",
"demoCupertinoScrollbarTitle": "Traka za pomeranje",
"demoCupertinoScrollbarSubtitle": "Traka za pomeranje u iOS stilu",
"demoCupertinoScrollbarDescription": "Traka za pomeranje koja prekriva podređeni element",
"demoTwoPaneItem": "Stavka {value}",
"demoTwoPaneList": "Lista",
"demoTwoPaneFoldableLabel": "Na preklop",
"demoTwoPaneSmallScreenLabel": "Mali ekran",
"demoTwoPaneSmallScreenDescription": "Ovako se TwoPane ponaša na uređaju sa malim ekranom.",
"demoTwoPaneTabletLabel": "Tableti i računari",
"demoTwoPaneTabletDescription": "Ovako se TwoPane ponaša na većem ekranu, poput onih na tabletu ili računaru.",
"demoTwoPaneTitle": "TwoPane",
"demoTwoPaneSubtitle": "Prilagodljivi rasporedi na uređajima na prekom, velikim i malim ekranima",
"splashSelectDemo": "Izaberite demonstraciju",
"demoTwoPaneFoldableDescription": "Ovako se TwoPane ponaša na uređaju na preklop.",
"demoTwoPaneDetails": "Detalji",
"demoTwoPaneSelectItem": "Izaberite stavku",
"demoTwoPaneItemDetails": "Detalji stavke {value}",
"demoCupertinoContextMenuActionText": "Dodirnite i zadržite Flutter logotip da biste videli kontekstualni meni.",
"demoCupertinoContextMenuDescription": "Kontekstualni meni preko celog ekrana u iOS stilu koji se prikazuje po dugom pritisku elementa.",
"demoAppBarTitle": "Traka aplikacije",
"demoAppBarDescription": "Ova traka aplikacije pruža sadržaj i radnje u vezi sa aktuelnim ekranom. Koristi se za brendiranje, naslove ekrana, navigaciju i radnje",
"demoDividerTitle": "Razdelnik",
"demoDividerSubtitle": "Razdelnik je tanka linija koja grupiše sadržaj u liste i rasporede.",
"demoDividerDescription": "Razdelnici mogu da se koriste za liste, fioke i na drugim mestima za razdvajanje sadržaja.",
"demoVerticalDividerTitle": "Vertikalni razdelnik",
"demoCupertinoContextMenuTitle": "Kontekstualni meni",
"demoCupertinoContextMenuSubtitle": "Kontekstualni meni u iOS stilu",
"demoAppBarSubtitle": "Prikazuje informacije i radnje u vezi sa aktuelnim ekranom",
"demoCupertinoContextMenuActionOne": "Prva radnja",
"demoCupertinoContextMenuActionTwo": "Druga radnja",
"demoDateRangePickerDescription": "Prikazuje dijalog sa biračem datuma materijalnog dizajna.",
"demoDateRangePickerTitle": "Birač perioda",
"demoNavigationDrawerUserName": "Korisničko ime",
"demoNavigationDrawerUserEmail": "user.name@example.com",
"demoNavigationDrawerText": "Prevucite od ivice ili dodirnite ikonu u gornjem levom uglu da biste videli fioku",
"demoNavigationRailTitle": "Pruga za navigaciju",
"demoNavigationRailSubtitle": "Prikazuje prugu za navigaciju u aplikaciji",
"demoNavigationRailDescription": "Vidžet materijalnog dizajna koji treba da se prikazuje levo ili desno u aplikaciji radi kretanja između malog broja prikaza, obično između tri i pet.",
"demoNavigationRailFirst": "Prva",
"demoNavigationDrawerTitle": "Fioka za navigaciju",
"demoNavigationRailThird": "Treća",
"replyStarredLabel": "Sa zvezdicom",
"demoTextButtonDescription": "Kada se pritisne, dugme za tekst prikazuje mrlju boje, ali se ne podiže. Dugmad za tekst koristite na trakama s alatkama, u dijalozima i u tekstu sa razmakom",
"demoElevatedButtonTitle": "Izdignuto dugme",
"demoElevatedButtonDescription": "Izdignuta dugmad pruža trodimenzionalni izgled ravnom prikazu. Ona naglašava funkcije u širokim prostorima ili onima sa puno elemenata.",
"demoOutlinedButtonTitle": "Oivičeno dugme",
"demoOutlinedButtonDescription": "Oivičena dugmad postaje neprozirna i podiže se kada se pritisne. Obično se uparuje zajedno sa izdignutom dugmadi da bi označila alternativnu, sekundarnu radnju.",
"demoContainerTransformDemoInstructions": "Kartice, liste i plutajuće dugme za radnju",
"demoNavigationDrawerSubtitle": "Prikazuje fioku na traci sa aplikacijama",
"replyDescription": "Efikasna, fokusirana aplikacija za imejl",
"demoNavigationDrawerDescription": "Okno Materijalni dizajn koje se prevlači horizontalno od ivice ekrana radi prikazivanja linkova za navigaciju u aplikaciji.",
"replyDraftsLabel": "Radne verzije",
"demoNavigationDrawerToPageOne": "Prva stavka",
"replyInboxLabel": "Prijemno sanduče",
"demoSharedXAxisDemoInstructions": "Dugmad Dalje i Nazad",
"replySpamLabel": "Nepoželjno",
"replyTrashLabel": "Otpad",
"replySentLabel": "Poslato",
"demoNavigationRailSecond": "Druga",
"demoNavigationDrawerToPageTwo": "Druga stavka",
"demoFadeScaleDemoInstructions": "Modalno i plutajuće dugme za radnju",
"demoFadeThroughDemoInstructions": "Donja navigacija",
"demoSharedZAxisDemoInstructions": "Dugme ikone Podešavanja",
"demoSharedYAxisDemoInstructions": "Sortiraj po kriterijumu Nedavno slušano",
"demoTextButtonTitle": "Dugme za tekst",
"demoSharedZAxisBeefSandwichRecipeTitle": "Sendvič sa govedinom",
"demoSharedZAxisDessertRecipeDescription": "Recept za dezert",
"demoSharedYAxisAlbumTileSubtitle": "Izvođač",
"demoSharedYAxisAlbumTileTitle": "Album",
"demoSharedYAxisRecentSortTitle": "Nedavno slušano",
"demoSharedYAxisAlphabeticalSortTitle": "A–Z",
"demoSharedYAxisAlbumCount": "268 albuma",
"demoSharedYAxisTitle": "Zajednička Y osa",
"demoSharedXAxisCreateAccountButtonText": "OTVORI NALOG",
"demoFadeScaleAlertDialogDiscardButton": "ODBACI",
"demoSharedXAxisSignInTextFieldLabel": "Imejl ili broj telefona",
"demoSharedXAxisSignInSubtitleText": "Prijavite se pomoću naloga",
"demoSharedXAxisSignInWelcomeText": "Zdravo, Dejvid Park",
"demoSharedXAxisIndividualCourseSubtitle": "Prikazuje se pojedinačno",
"demoSharedXAxisBundledCourseSubtitle": "U paketu",
"demoFadeThroughAlbumsDestination": "Albumi",
"demoSharedXAxisDesignCourseTitle": "Dizajn",
"demoSharedXAxisIllustrationCourseTitle": "Ilustracija",
"demoSharedXAxisBusinessCourseTitle": "Poslovanje",
"demoSharedXAxisArtsAndCraftsCourseTitle": "Umetnost i zanati",
"demoMotionPlaceholderSubtitle": "Sekundarni tekst",
"demoFadeScaleAlertDialogCancelButton": "OTKAŽI",
"demoFadeScaleAlertDialogHeader": "Dijalog obaveštenja",
"demoFadeScaleHideFabButton": "SAKRIJ PLUTAJUĆE DUGME ZA RADNJU",
"demoFadeScaleShowFabButton": "PRIKAŽI PLUTAJUĆE DUGME ZA RADNJU",
"demoFadeScaleShowAlertDialogButton": "PRIKAŽI ISKAČUĆI PROZOR",
"demoFadeScaleDescription": "Šablon postepenog pojavljivanja i nestajanja se koristi za elemente korisničkog sistema koji se pojavljuju ili nestaju unutar granica ekrana, poput dijaloga koji se postepeno pojavljuje i nestaje u centru ekrana.",
"demoFadeScaleTitle": "Postepeno pojavljivanje i nestajanje",
"demoFadeThroughTextPlaceholder": "123 slike",
"demoFadeThroughSearchDestination": "Pretraga",
"demoFadeThroughPhotosDestination": "Slike",
"demoSharedXAxisCoursePageSubtitle": "Kategorije u paketu se prikazuju kao grupe u fidu. Ovo možete da promenite kad god poželite.",
"demoFadeThroughDescription": "Šablon postepenog prelaza se koristi za prelaz između elemenata korisničkog interfejsa koji nemaju jak međusobni odnos.",
"demoFadeThroughTitle": "Postepeni prelaz",
"demoSharedZAxisHelpSettingLabel": "Pomoć",
"demoMotionSubtitle": "Svi unapred definisani šabloni prelaza",
"demoSharedZAxisNotificationSettingLabel": "Obaveštenja",
"demoSharedZAxisProfileSettingLabel": "Profil",
"demoSharedZAxisSavedRecipesListTitle": "Sačuvani recepti",
"demoSharedZAxisBeefSandwichRecipeDescription": "Recept za sendvič sa govedinom",
"demoSharedZAxisCrabPlateRecipeDescription": "Recept za jelo sa rakovima",
"demoSharedXAxisCoursePageTitle": "Poboljšajte organizaciju kurseva",
"demoSharedZAxisCrabPlateRecipeTitle": "Rak",
"demoSharedZAxisShrimpPlateRecipeDescription": "Recept za jelo sa škampima",
"demoSharedZAxisShrimpPlateRecipeTitle": "Škamp",
"demoContainerTransformTypeFadeThrough": "POSTEPENI PRELAZ",
"demoSharedZAxisDessertRecipeTitle": "Dezert",
"demoSharedZAxisSandwichRecipeDescription": "Recept za sendvič",
"demoSharedZAxisSandwichRecipeTitle": "Sendvič",
"demoSharedZAxisBurgerRecipeDescription": "Recept za pljeskavicu",
"demoSharedZAxisBurgerRecipeTitle": "Pljeskavica",
"demoSharedZAxisSettingsPageTitle": "Podešavanja",
"demoSharedZAxisTitle": "Zajednička Z osa",
"demoSharedZAxisPrivacySettingLabel": "Privatnost",
"demoMotionTitle": "Pokret",
"demoContainerTransformTitle": "Transformisanje kontejnera",
"demoContainerTransformDescription": "Šablon transformisanja kontejnera je napravljen za prelaz između elemenata korisničkog interfejsa koji sadrže kontejner. Ovaj šablon pravi vidljivu vezu između dva elementa korisničkog interfejsa",
"demoContainerTransformModalBottomSheetTitle": "Režim postepenog pojavljivanja i nestajanja",
"demoContainerTransformTypeFade": "POSTEPENO POJAVLJIVANJE I NESTAJANJE",
"demoSharedYAxisAlbumTileDurationUnit": "min",
"demoMotionPlaceholderTitle": "Naslov",
"demoSharedXAxisForgotEmailButtonText": "ZABORAVILI STE IMEJL?",
"demoMotionSmallPlaceholderSubtitle": "Sekundarno",
"demoMotionDetailsPageTitle": "Stranica sa detaljima",
"demoMotionListTileTitle": "Stavka liste",
"demoSharedAxisDescription": "Šablon zajedničke ose se koristi za prelaz između elemenata korisničkog interfejsa koji imaju prostorni ili navigacioni odnos. Ovaj šablon koristi zajedničku transformaciju po X, Y ili Z osi za naglašavanje odnosa između elemenata.",
"demoSharedXAxisTitle": "Zajednička X osa",
"demoSharedXAxisBackButtonText": "NAZAD",
"demoSharedXAxisNextButtonText": "DALJE",
"demoSharedXAxisCulinaryCourseTitle": "Kulinarstvo",
"githubRepo": "{repoName} GitHub skladište",
"fortnightlyMenuUS": "SAD",
"fortnightlyMenuBusiness": "Biznis",
"fortnightlyMenuScience": "Nauka",
"fortnightlyMenuSports": "Sport",
"fortnightlyMenuTravel": "Putovanja",
"fortnightlyMenuCulture": "Kultura",
"fortnightlyTrendingTechDesign": "TechDesign",
"rallyBudgetDetailAmountLeft": "Preostali iznos",
"fortnightlyHeadlineArmy": "Reformisanje Zelene armije iznutra",
"fortnightlyDescription": "Aplikacija za vesti fokusirana na sadržaj",
"rallyBillDetailAmountDue": "Iznos zaduženja",
"rallyBudgetDetailTotalCap": "Ukupno ograničenje",
"rallyBudgetDetailAmountUsed": "Iskorišćeni iznos",
"fortnightlyTrendingHealthcareRevolution": "HealthcareRevolution",
"fortnightlyMenuFrontPage": "Naslovna stranica",
"fortnightlyMenuWorld": "Svet",
"rallyBillDetailAmountPaid": "Plaćeni iznos",
"fortnightlyMenuPolitics": "Politika",
"fortnightlyHeadlineBees": "Nedostaju pčele za farme",
"fortnightlyHeadlineGasoline": "Budućnost benzina",
"fortnightlyTrendingGreenArmy": "GreenArmy",
"fortnightlyHeadlineFeminists": "Feministkinje se bave politikom",
"fortnightlyHeadlineFabrics": "Dizajneri koriste tehnologiju da bi pravili futurističke tkanine",
"fortnightlyHeadlineStocks": "Dok akcije stagniraju, mnogi se okreću valuti",
"fortnightlyTrendingReform": "Reform",
"fortnightlyMenuTech": "Tehnologija",
"fortnightlyHeadlineWar": "Razdvojeni američki životi tokom rata",
"fortnightlyHeadlineHealthcare": "Tiha, ali moćna revolucija zdravstvenog sistema",
"fortnightlyLatestUpdates": "Najnovije vesti",
"fortnightlyTrendingStocks": "Stocks",
"rallyBillDetailTotalAmount": "Ukupan iznos",
"demoCupertinoPickerDateTime": "Datum i vreme",
"signIn": "PRIJAVITE SE",
"dataTableRowWithSugar": "{value} sa šećerom",
"dataTableRowApplePie": "Pita od jabuka",
"dataTableRowDonut": "Krofna",
"dataTableRowHoneycomb": "Saće",
"dataTableRowLollipop": "Lizalica",
"dataTableRowJellyBean": "Žele bombona",
"dataTableRowGingerbread": "Medenjak",
"dataTableRowCupcake": "Mafin",
"dataTableRowEclair": "Ekler",
"dataTableRowIceCreamSandwich": "Sladoled sendvič",
"dataTableRowFrozenYogurt": "Zamrznut jogurt",
"dataTableColumnIron": "Gvožđe (%)",
"dataTableColumnCalcium": "Kalcijum (%)",
"dataTableColumnSodium": "Natrijum (mg)",
"demoTimePickerTitle": "Birač vremena",
"demo2dTransformationsResetTooltip": "Resetujte transformacije",
"dataTableColumnFat": "Masti (g)",
"dataTableColumnCalories": "Kalorije",
"dataTableColumnDessert": "Dezert (1 porcija)",
"cardsDemoTravelDestinationLocation1": "Tandžavur, Tamil Nadu",
"demoTimePickerDescription": "Prikazuje dijalog sa biračem vremena materijalnog dizajna.",
"demoPickersShowPicker": "PRIKAŽI BIRAČ",
"demoTabsScrollingTitle": "Pomeranje",
"demoTabsNonScrollingTitle": "Bez pomeranja",
"craneHours": "{hours,plural,=1{1 č}few{{hours} č}other{{hours} č}}",
"craneMinutes": "{minutes,plural,=1{1 m}few{{minutes} m}other{{minutes} m}}",
"craneFlightDuration": "{hoursShortForm} {minutesShortForm}",
"dataTableHeader": "Ishrana",
"demoDatePickerTitle": "Birač datuma",
"demoPickersSubtitle": "Biranje datuma i vremena",
"demoPickersTitle": "Birači",
"demo2dTransformationsEditTooltip": "Izmenite deo slike",
"demoDataTableDescription": "Tabele sa podacima prikazuju informacije u obliku mreže sa redovima i kolonama. U njima su informacije organizovane tako da mogu lako da se pregledaju i da bi korisnici mogli da traže šablone i uvide.",
"demo2dTransformationsDescription": "Dodirnite da biste izmenili delove slike i koristite pokrete da biste se kretali po sceni. Prevucite da biste pomerali, skupite prste da biste zumirali i rotirajte pomoću dva prsta. Pritisnite dugme za resetovanje da biste se vratili na početni položaj.",
"demo2dTransformationsSubtitle": "Pomeranje, zumiranje, rotiranje",
"demo2dTransformationsTitle": "2D transformacije",
"demoCupertinoTextFieldPIN": "PIN",
"demoCupertinoTextFieldDescription": "Polje za unos teksta omogućava korisniku da unosi tekst pomoću fizičke tastature ili tastature na ekranu.",
"demoCupertinoTextFieldSubtitle": "Polja za unos teksta u iOS stilu",
"demoCupertinoTextFieldTitle": "Polja za unos teksta",
"demoDatePickerDescription": "Prikazuje dijalog sa biračem datuma materijalnog dizajna.",
"demoCupertinoPickerTime": "Vreme",
"demoCupertinoPickerDate": "Datum",
"demoCupertinoPickerTimer": "Tajmer",
"demoCupertinoPickerDescription": "Vidžet birača u iOS stilu koji može da se koristi za biranje stringova, datuma, vremena ili i datuma i vremena.",
"demoCupertinoPickerSubtitle": "Birači u iOS stilu",
"demoCupertinoPickerTitle": "Birači",
"dataTableRowWithHoney": "{value} sa medom",
"cardsDemoTravelDestinationCity2": "Četinad",
"bannerDemoResetText": "Resetuj baner",
"bannerDemoMultipleText": "Više radnji",
"bannerDemoLeadingText": "Početna ikona",
"dismiss": "ODBACI",
"cardsDemoTappable": "Može da se dodirne",
"cardsDemoSelectable": "Može da se izabere (dugi pritisak)",
"cardsDemoExplore": "Istražite",
"cardsDemoExploreSemantics": "Istražite: {destinationName}",
"cardsDemoShareSemantics": "Delite: {destinationName}",
"cardsDemoTravelDestinationTitle1": "Najpopularnijih 10 gradova koje treba da posetite u Tamil Naduu",
"cardsDemoTravelDestinationDescription1": "10. mesto",
"cardsDemoTravelDestinationCity1": "Tandžavur",
"dataTableColumnProtein": "Proteini (g)",
"cardsDemoTravelDestinationTitle2": "Zanatlije južne Indije",
"cardsDemoTravelDestinationDescription2": "Proizvođači svile",
"bannerDemoText": "Lozinka je ažurirana na drugom uređaju. Prijavite se ponovo.",
"cardsDemoTravelDestinationLocation2": "Sivaganga, Tamil Nadu",
"cardsDemoTravelDestinationTitle3": "Hram Brihadisvara",
"cardsDemoTravelDestinationDescription3": "Hramovi",
"demoBannerTitle": "Baner",
"demoBannerSubtitle": "Prikazuje baner u okviru liste",
"demoBannerDescription": "Baner prikazuje važnu, sažetu poruku i navodi radnje koje korisnici mogu da obave (ili mogu da odbace baner). Neophodno je da korisnik obavi radnju odbacivanja.",
"demoCardTitle": "Kartice",
"demoCardSubtitle": "Osnovne kartice sa zaobljenim uglovima",
"demoCardDescription": "Kartica je element materijalnog dizajna koji se koristi za predstavljanje srodnih informacija, na primer, albuma, geografske lokacije, obroka, podataka za kontakt itd.",
"demoDataTableTitle": "Tabele sa podacima",
"demoDataTableSubtitle": "Redovi i kolone sa informacijama",
"dataTableColumnCarbs": "Ugljeni hidrati (g)",
"placeTanjore": "Tandžavur",
"demoGridListsTitle": "Liste u obliku koordinatnih mreža",
"placeFlowerMarket": "Cvetna pijaca",
"placeBronzeWorks": "Bronzani radovi",
"placeMarket": "Pijaca",
"placeThanjavurTemple": "Hram u Tandžavuru",
"placeSaltFarm": "Solana",
"placeScooters": "Skuteri",
"placeSilkMaker": "Proizvođač svile",
"placeLunchPrep": "Spremanje ručka",
"placeBeach": "Plaža",
"placeFisherman": "Ribar",
"demoMenuSelected": "Izabrano: {value}",
"demoMenuRemove": "Ukloni",
"demoMenuGetLink": "Preuzmi link",
"demoMenuShare": "Deli",
"demoBottomAppBarSubtitle": "Prikazuje navigaciju i radnje u dnu",
"demoMenuAnItemWithASectionedMenu": "Stavka sa menijem sa odeljcima",
"demoMenuADisabledMenuItem": "Onemogućena stavka menija",
"demoLinearProgressIndicatorTitle": "Linearni indikator napretka",
"demoMenuContextMenuItemOne": "Prva stavka kontekstualnog menija",
"demoMenuAnItemWithASimpleMenu": "Stavka sa jednostavnim menijem",
"demoCustomSlidersTitle": "Prilagođeni klizači",
"demoMenuAnItemWithAChecklistMenu": "Stavka sa menijem sa kontrolnim listama",
"demoCupertinoActivityIndicatorTitle": "Indikator aktivnosti",
"demoCupertinoActivityIndicatorSubtitle": "Indikatori aktivnosti u iOS stilu",
"demoCupertinoActivityIndicatorDescription": "Indikator aktivnosti u iOS stilu koji se okreće u smeru kretanja kazaljke na satu",
"demoCupertinoNavigationBarTitle": "Traka za navigaciju",
"demoCupertinoNavigationBarSubtitle": "Traka za navigaciju u iOS stilu",
"demoCupertinoNavigationBarDescription": "Traka za navigaciju sa iOS stilom. Traka za navigaciju je traka s alatkama koja u najgorem slučaju sadrži samo naslov stranice na sredini.",
"demoCupertinoPullToRefreshTitle": "Povucite da biste osvežili",
"demoCupertinoPullToRefreshSubtitle": "Kontrola za povlačenje radi osvežavanja u iOS stilu",
"demoCupertinoPullToRefreshDescription": "Vidžet koji primenjuje kontrolu za povlačenje radi osvežavanja sadržaja u iOS stilu.",
"demoProgressIndicatorTitle": "Indikatori napretka",
"demoProgressIndicatorSubtitle": "Linearni, kružni, neodređeni",
"demoCircularProgressIndicatorTitle": "Kružni indikator napretka",
"demoCircularProgressIndicatorDescription": "Kružni indikator napretka materijalnog dizajna koji se okreće da bi pokazao da je aplikacija zauzeta.",
"demoMenuFour": "Četiri",
"demoLinearProgressIndicatorDescription": "Linearni indikator napretka materijalnog dizajna, poznat i kao traka napretka.",
"demoTooltipTitle": "Objašnjenja",
"demoTooltipSubtitle": "Kratka poruka koja se prikazuje pri dugom pritisku ili prelasku kursorom",
"demoTooltipDescription": "Objašnjenja pružaju tekstualne oznake koje objašnjavaju funkciju dugmeta ili neke druge radnje u korisničkom interfejsu. Objašnjenja prikazuju informativni tekst kada korisnici prelaze kursorom preko elementa, odnosno kada se fokusiraju na njega ili ga dugo pritiskaju.",
"demoTooltipInstructions": "Dugo pritiskajte element ili pređite kursorom preko njega da bi se prikazalo objašnjenje.",
"placeChennai": "Čenaj",
"demoMenuChecked": "Označeno: {value}",
"placeChettinad": "Četinad",
"demoMenuPreview": "Pregled",
"demoBottomAppBarTitle": "Donja traka sa aplikacijama",
"demoBottomAppBarDescription": "Donje trake sa aplikacijama pružaju pristup donjoj fioki za navigaciju i najviše četiri radnje, uključujući plutajuće dugme za radnju.",
"bottomAppBarNotch": "Urez",
"bottomAppBarPosition": "Položaj plutajućeg dugmeta za radnju",
"bottomAppBarPositionDockedEnd": "Na traci sa aplikacijama – na kraju",
"bottomAppBarPositionDockedCenter": "Na traci sa aplikacijama – u sredini",
"bottomAppBarPositionFloatingEnd": "Plutanje – na kraju",
"bottomAppBarPositionFloatingCenter": "Plutanje – u sredini",
"demoSlidersEditableNumericalValue": "Numerička vrednost koja može da se izmeni",
"demoGridListsSubtitle": "Izgled sa redovima i kolonama",
"demoGridListsDescription": "Liste u obliku koordinatnih mreža su najbolje za prikazivanje homogenih podataka, najčešće slika. Svaka stavka na listi u obliku koordinatne mreže se zove pločica.",
"demoGridListsImageOnlyTitle": "Samo slike",
"demoGridListsHeaderTitle": "Sa zaglavljem",
"demoGridListsFooterTitle": "Sa podnožjem",
"demoSlidersTitle": "Klizači",
"demoSlidersSubtitle": "Vidžeti za biranje vrednosti prevlačenjem prstom",
"demoSlidersDescription": "Klizači odražavaju opseg vrednosti na traci, a korisnici mogu da izaberu jednu vrednost. Idealni su za prilagođavanje podešavanja kao što su jačina zvuka, osvetljenost ili primena filtera za slike.",
"demoRangeSlidersTitle": "Klizači opsega",
"demoRangeSlidersDescription": "Klizači odražavaju opseg vrednosti na traci. Mogu da imaju ikone na oba kraja trake koji odražavaju opseg vrednosti. Idealni su za prilagođavanje podešavanja kao što su jačina zvuka, osvetljenost ili primena filtera za slike.",
"demoMenuAnItemWithAContextMenuButton": "Stavka sa kontekstualnim menijem",
"demoCustomSlidersDescription": "Klizači odražavaju opseg vrednosti na traci, a korisnici mogu da izaberu jednu vrednost ili opseg vrednosti. Klizači mogu da imaju temu i da se prilagode.",
"demoSlidersContinuousWithEditableNumericalValue": "Neprekidan sa numeričkom vrednošću koja može da se izmeni",
"demoSlidersDiscrete": "Diskretan",
"demoSlidersDiscreteSliderWithCustomTheme": "Diskretan klizač sa prilagođenom temom",
"demoSlidersContinuousRangeSliderWithCustomTheme": "Neprekidan klizač opsega sa prilagođenom temom",
"demoSlidersContinuous": "Neprekidan",
"placePondicherry": "Pondišeri",
"demoMenuTitle": "Meni",
"demoContextMenuTitle": "Kontekstualni meni",
"demoSectionedMenuTitle": "Meni sa odeljcima",
"demoSimpleMenuTitle": "Jednostavni meni",
"demoChecklistMenuTitle": "Meni sa kontrolnim listama",
"demoMenuSubtitle": "Dugmad menija i jednostavni meniji",
"demoMenuDescription": "Meni prikazuje listu opcija na privremenoj površini. One se prikazuju kada korisnici ostvaruju interakciju sa dugmetom, radnjom ili drugom kontrolom.",
"demoMenuItemValueOne": "Prva stavka menija",
"demoMenuItemValueTwo": "Druga stavka menija",
"demoMenuItemValueThree": "Treća stavka menija",
"demoMenuOne": "Jedan",
"demoMenuTwo": "Dva",
"demoMenuThree": "Tri",
"demoMenuContextMenuItemThree": "Treća stavka kontekstualnog menija",
"demoCupertinoSwitchSubtitle": "Prekidač u iOS stilu",
"demoSnackbarsText": "Ovo je traka za obaveštenja.",
"demoCupertinoSliderSubtitle": "Klizač u iOS stilu",
"demoCupertinoSliderDescription": "Klizač može da se koristi da biste izabrali neprekidan ili diskretan skup vrednosti.",
"demoCupertinoSliderContinuous": "Neprekidno: {value}",
"demoCupertinoSliderDiscrete": "Diskretno: {value}",
"demoSnackbarsAction": "Pritisnuli ste radnju trake za obaveštenja.",
"backToGallery": "Nazad u galeriju",
"demoCupertinoTabBarTitle": "Traka sa karticama",
"demoCupertinoSwitchDescription": "Prekidač se koristi za uključivanje/isključivanje pojedinačnih podešavanja.",
"demoSnackbarsActionButtonLabel": "RADNJA",
"cupertinoTabBarProfileTab": "Profil",
"demoSnackbarsButtonLabel": "PRIKAZUJ TRAKU ZA OBAVEŠTENJA",
"demoSnackbarsDescription": "Trake za obaveštenja obaveštavaju korisnike o procesu koji je neka aplikacija obavila ili će obaviti. Privremeno se prikazuju u dnu ekrana. Ne bi trebalo da ometaju korisnički doživljaj i ne zahtevaju aktivnost korisnika da bi nestale.",
"demoSnackbarsSubtitle": "Trake za obaveštenja prikazuju poruke u dnu ekrana",
"demoSnackbarsTitle": "Trake za obaveštenja",
"demoCupertinoSliderTitle": "Klizač",
"cupertinoTabBarChatTab": "Ćaskanje",
"cupertinoTabBarHomeTab": "Početna",
"demoCupertinoTabBarDescription": "Donja traka sa karticama za navigaciju u iOS stilu. Prikazuje više kartica, pri čemu je samo jedna aktivna, a prema podrazumevanim podešavanjima to je prva kartica.",
"demoCupertinoTabBarSubtitle": "Donja traka sa karticama u iOS stilu",
"demoOptionsFeatureTitle": "Pregledajte opcije",
"demoOptionsFeatureDescription": "Dodirnite ovde da biste videli dostupne opcije za ovu demonstraciju.",
"demoCodeViewerCopyAll": "KOPIRAJ SVE",
"shrineScreenReaderRemoveProductButton": "Ukloni proizvod {product}",
"shrineScreenReaderProductAddToCart": "Dodaj u korpu",
"shrineScreenReaderCart": "{quantity,plural,=0{Korpa za kupovinu, nema artikala}=1{Korpa za kupovinu, 1 artikal}few{Korpa za kupovinu, {quantity} artikla}other{Korpa za kupovinu, {quantity} artikala}}",
"demoCodeViewerFailedToCopyToClipboardMessage": "Kopiranje u privremenu memoriju nije uspelo: {error}",
"demoCodeViewerCopiedToClipboardMessage": "Kopirano je u privremenu memoriju.",
"craneSleep8SemanticLabel": "Majanske ruševine na litici iznad plaže",
"craneSleep4SemanticLabel": "Hotel na obali jezera ispred planina",
"craneSleep2SemanticLabel": "Tvrđava u Maču Pikčuu",
"craneSleep1SemanticLabel": "Planinska koliba u snežnom pejzažu sa zimzelenim drvećem",
"craneSleep0SemanticLabel": "Bungalovi koji se nadvijaju nad vodom",
"craneFly13SemanticLabel": "Bazen na obali mora sa palmama",
"craneFly12SemanticLabel": "Bazen sa palmama",
"craneFly11SemanticLabel": "Svetionik od cigala na moru",
"craneFly10SemanticLabel": "Minareti džamije Al-Adžar u sumrak",
"craneFly9SemanticLabel": "Čovek se naslanja na stari plavi automobil",
"craneFly8SemanticLabel": "Supertree Grove",
"craneEat9SemanticLabel": "Šank u kafeu sa pecivom",
"craneEat2SemanticLabel": "Pljeskavica",
"craneFly5SemanticLabel": "Hotel na obali jezera ispred planina",
"demoSelectionControlsSubtitle": "Polja za potvrdu, dugmad za izbor i prekidači",
"craneEat10SemanticLabel": "Žena drži veliki sendvič sa pastrmom",
"craneFly4SemanticLabel": "Bungalovi koji se nadvijaju nad vodom",
"craneEat7SemanticLabel": "Ulaz u pekaru",
"craneEat6SemanticLabel": "Jelo sa škampima",
"craneEat5SemanticLabel": "Deo za sedenje u restoranu sa umetničkom atmosferom",
"craneEat4SemanticLabel": "Čokoladni desert",
"craneEat3SemanticLabel": "Korejski takos",
"craneFly3SemanticLabel": "Tvrđava u Maču Pikčuu",
"craneEat1SemanticLabel": "Prazan bar sa visokim barskim stolicama",
"craneEat0SemanticLabel": "Pica u peći na drva",
"craneSleep11SemanticLabel": "Neboder Tajpej 101",
"craneSleep10SemanticLabel": "Minareti džamije Al-Adžar u sumrak",
"craneSleep9SemanticLabel": "Svetionik od cigala na moru",
"craneEat8SemanticLabel": "Tanjir sa rečnim rakovima",
"craneSleep7SemanticLabel": "Šareni stanovi na trgu Ribeira",
"craneSleep6SemanticLabel": "Bazen sa palmama",
"craneSleep5SemanticLabel": "Šator u polju",
"settingsButtonCloseLabel": "Zatvorite podešavanja",
"demoSelectionControlsCheckboxDescription": "Polja za potvrdu omogućavaju korisniku da izabere više opcija iz skupa. Vrednost uobičajenog polja za potvrdu je Tačno ili Netačno, a vrednost trostrukog polja za potvrdu može da bude i Ništa.",
"settingsButtonLabel": "Podešavanja",
"demoListsTitle": "Liste",
"demoListsSubtitle": "Izgledi pokretnih lista",
"demoListsDescription": "Jedan red fiksne visine koji obično sadrži neki tekst, kao i ikonu na početku ili na kraju.",
"demoOneLineListsTitle": "Jedan red",
"demoTwoLineListsTitle": "Dva reda",
"demoListsSecondary": "Sekundarni tekst",
"demoSelectionControlsTitle": "Kontrole izbora",
"craneFly7SemanticLabel": "Maunt Rašmor",
"demoSelectionControlsCheckboxTitle": "Polje za potvrdu",
"craneSleep3SemanticLabel": "Čovek se naslanja na stari plavi automobil",
"demoSelectionControlsRadioTitle": "Dugme za izbor",
"demoSelectionControlsRadioDescription": "Dugmad za izbor omogućavaju korisniku da izabere jednu opciju iz skupa. Koristite dugmad za izbor da biste omogućili ekskluzivni izbor ako smatrate da korisnik treba da vidi sve dostupne opcije jednu pored druge.",
"demoSelectionControlsSwitchTitle": "Prekidač",
"demoSelectionControlsSwitchDescription": "Prekidači za uključivanje/isključivanje menjaju status pojedinačnih opcija podešavanja. Na osnovu odgovarajuće oznake u tekstu korisnicima treba da bude jasno koju opciju prekidač kontroliše i koji je njen status.",
"craneFly0SemanticLabel": "Planinska koliba u snežnom pejzažu sa zimzelenim drvećem",
"craneFly1SemanticLabel": "Šator u polju",
"craneFly2SemanticLabel": "Molitvene zastavice ispred snegom prekrivene planine",
"craneFly6SemanticLabel": "Pogled na Palatu lepih umetnosti iz vazduha",
"rallySeeAllAccounts": "Prikaži sve račune",
"rallyBillAmount": "Račun ({billName}) od {amount} dospeva {date}.",
"shrineTooltipCloseCart": "Zatvorite korpu",
"shrineTooltipCloseMenu": "Zatvorite meni",
"shrineTooltipOpenMenu": "Otvorite meni",
"shrineTooltipSettings": "Podešavanja",
"shrineTooltipSearch": "Pretražite",
"demoTabsDescription": "Kartice organizuju sadržaj na različitim ekranima, u skupovima podataka i drugim interakcijama.",
"demoTabsSubtitle": "Kartice sa prikazima koji mogu zasebno da se pomeraju",
"demoTabsTitle": "Kartice",
"rallyBudgetAmount": "Budžet za {budgetName}, potrošeno je {amountUsed} od {amountTotal}, preostalo je {amountLeft}",
"shrineTooltipRemoveItem": "Uklonite stavku",
"rallyAccountAmount": "{accountName} račun {accountNumber} sa {amount}.",
"rallySeeAllBudgets": "Prikaži sve budžete",
"rallySeeAllBills": "Prikaži sve račune",
"craneFormDate": "Izaberite datum",
"craneFormOrigin": "Odaberite mesto polaska",
"craneFly2": "Dolina Kumbu, Nepal",
"craneFly3": "Maču Pikču, Peru",
"craneFly4": "Male, Maldivi",
"craneFly5": "Vicnau, Švajcarska",
"craneFly6": "Meksiko Siti, Meksiko",
"craneFly7": "Maunt Rašmor, Sjedinjene Američke Države",
"settingsTextDirectionLocaleBased": "Na osnovu lokaliteta",
"craneFly9": "Havana, Kuba",
"craneFly10": "Kairo, Egipat",
"craneFly11": "Lisabon, Portugalija",
"craneFly12": "Napa, Sjedinjene Američke Države",
"craneFly13": "Bali, Indonezija",
"craneSleep0": "Male, Maldivi",
"craneSleep1": "Aspen, Sjedinjene Američke Države",
"craneSleep2": "Maču Pikču, Peru",
"demoCupertinoSegmentedControlTitle": "Segmentirana kontrola",
"craneSleep4": "Vicnau, Švajcarska",
"craneSleep5": "Big Sur, Sjedinjene Američke Države",
"craneSleep6": "Napa, Sjedinjene Američke Države",
"craneSleep7": "Porto, Portugalija",
"craneSleep8": "Tulum, Meksiko",
"craneEat5": "Seul, Južna Koreja",
"demoChipTitle": "Čipovi",
"demoChipSubtitle": "Kompaktni elementi koji predstavljaju unos, atribut ili radnju",
"demoActionChipTitle": "Čip radnji",
"demoActionChipDescription": "Čipovi radnji su skup opcija koje pokreću radnju povezanu sa primarnim sadržajem. Čipovi radnji treba da se pojavljuju dinamički i kontekstualno u korisničkom interfejsu.",
"demoChoiceChipTitle": "Čip izbora",
"demoChoiceChipDescription": "Čipovi izbora predstavljaju pojedinačnu izabranu stavku iz skupa. Čipovi izbora sadrže povezani opisni tekst ili kategorije.",
"demoFilterChipTitle": "Čip filtera",
"demoFilterChipDescription": "Čipovi filtera koriste oznake ili opisne reči kao način da filtriraju sadržaj.",
"demoInputChipTitle": "Čip unosa",
"demoInputChipDescription": "Čipovi unosa predstavljaju složene informacije, poput entiteta (osobe, mesta ili stvari) ili teksta iz govornog jezika, u kompaktnom obliku.",
"craneSleep9": "Lisabon, Portugalija",
"craneEat10": "Lisabon, Portugalija",
"demoCupertinoSegmentedControlDescription": "Koristi se za biranje jedne od međusobno isključivih opcija. Kada je izabrana jedna opcija u segmentiranoj kontroli, opoziva se izbor ostalih opcija u toj segmentiranoj kontroli.",
"chipTurnOnLights": "Uključi svetla",
"chipSmall": "Mala",
"chipMedium": "Srednja",
"chipLarge": "Velika",
"chipElevator": "Lift",
"chipWasher": "Mašina za pranje veša",
"chipFireplace": "Kamin",
"chipBiking": "Vožnja bicikla",
"craneFormDiners": "Ekspres restorani",
"rallyAlertsMessageUnassignedTransactions": "{count,plural,=1{Povećajte mogući odbitak poreza! Dodelite kategorije 1 nedodeljenoj transakciji.}few{Povećajte mogući odbitak poreza! Dodelite kategorije za {count} nedodeljene transakcije.}other{Povećajte mogući odbitak poreza! Dodelite kategorije za {count} nedodeljenih transakcija.}}",
"craneFormTime": "Izaberite vreme",
"craneFormLocation": "Izaberite lokaciju",
"craneFormTravelers": "Putnici",
"craneEat8": "Atlanta, Sjedinjene Američke Države",
"craneFormDestination": "Odaberite odredište",
"craneFormDates": "Izaberite datume",
"craneFly": "LET",
"craneSleep": "NOĆENJE",
"craneEat": "ISHRANA",
"craneFlySubhead": "Istražujte letove prema destinaciji",
"craneSleepSubhead": "Istražujte smeštajne objekte prema odredištu",
"craneEatSubhead": "Istražujte restorane prema odredištu",
"craneFlyStops": "{numberOfStops,plural,=0{Direktan}=1{1 zaustavljanje}few{{numberOfStops} zaustavljanja}other{{numberOfStops} zaustavljanja}}",
"craneSleepProperties": "{totalProperties,plural,=0{Nema dostupnih objekata}=1{1 dostupan objekat}few{{totalProperties} dostupna objekta}other{{totalProperties} dostupnih objekata}}",
"craneEatRestaurants": "{totalRestaurants,plural,=0{Nema restorana}=1{1 restoran}few{{totalRestaurants} restorana}other{{totalRestaurants} restorana}}",
"craneFly0": "Aspen, Sjedinjene Američke Države",
"demoCupertinoSegmentedControlSubtitle": "Segmentirana kontrola u iOS stilu",
"craneSleep10": "Kairo, Egipat",
"craneEat9": "Madrid, Španija",
"craneFly1": "Big Sur, Sjedinjene Američke Države",
"craneEat7": "Nešvil, Sjedinjene Američke Države",
"craneEat6": "Sijetl, Sjedinjene Američke Države",
"craneFly8": "Singapur",
"craneEat4": "Pariz, Francuska",
"craneEat3": "Portland, Sjedinjene Američke Države",
"craneEat2": "Kordoba, Argentina",
"craneEat1": "Dalas, Sjedinjene Američke Države",
"craneEat0": "Napulj, Italija",
"craneSleep11": "Tajpej, Tajvan",
"craneSleep3": "Havana, Kuba",
"shrineLogoutButtonCaption": "ODJAVI ME",
"rallyTitleBills": "OBRAČUNI",
"rallyTitleAccounts": "NALOZI",
"shrineProductVagabondSack": "Vrećasta torba",
"rallyAccountDetailDataInterestYtd": "Kamata od početka godine do danas",
"shrineProductWhitneyBelt": "Kaiš Whitney",
"shrineProductGardenStrand": "Baštenski konopac",
"shrineProductStrutEarrings": "Strut minđuše",
"shrineProductVarsitySocks": "Čarape sa prugama",
"shrineProductWeaveKeyring": "Pleteni privezak za ključeve",
"shrineProductGatsbyHat": "Kačket",
"shrineProductShrugBag": "Torba sa ručkom za nošenje na ramenu",
"shrineProductGiltDeskTrio": "Trio pozlaćenih stočića",
"shrineProductCopperWireRack": "Bakarna vešalica",
"shrineProductSootheCeramicSet": "Keramički set Soothe",
"shrineProductHurrahsTeaSet": "Čajni set Hurrahs",
"shrineProductBlueStoneMug": "Plava kamena šolja",
"shrineProductRainwaterTray": "Posuda za kišnicu",
"shrineProductChambrayNapkins": "Platnene salvete",
"shrineProductSucculentPlanters": "Saksije za sočnice",
"shrineProductQuartetTable": "Sto za četiri osobe",
"shrineProductKitchenQuattro": "Kuhinjski set iz četiri dela",
"shrineProductClaySweater": "Džemper boje gline",
"shrineProductSeaTunic": "Tamnoplava tunika",
"shrineProductPlasterTunic": "Tunika boje gipsa",
"rallyBudgetCategoryRestaurants": "Restorani",
"shrineProductChambrayShirt": "Platnena majica",
"shrineProductSeabreezeSweater": "Džemper sa šablonom morskih talasa",
"shrineProductGentryJacket": "Gentry jakna",
"shrineProductNavyTrousers": "Tamnoplave pantalone",
"shrineProductWalterHenleyWhite": "Majica sa izrezom u obliku slova v (bele boje)",
"shrineProductSurfAndPerfShirt": "Surferska majica",
"shrineProductGingerScarf": "Crveni šal",
"shrineProductRamonaCrossover": "Ženska bluza Ramona",
"shrineProductClassicWhiteCollar": "Klasična bela košulja",
"shrineProductSunshirtDress": "Haljina za zaštitu od sunca",
"rallyAccountDetailDataInterestRate": "Kamatna stopa",
"rallyAccountDetailDataAnnualPercentageYield": "Godišnji procenat dobiti",
"rallyAccountDataVacation": "Odmor",
"shrineProductFineLinesTee": "Majica sa tankim crtama",
"rallyAccountDataHomeSavings": "Štednja za kupovinu doma",
"rallyAccountDataChecking": "Tekući",
"rallyAccountDetailDataInterestPaidLastYear": "Kamata plaćena prošle godine",
"rallyAccountDetailDataNextStatement": "Sledeći izvod",
"rallyAccountDetailDataAccountOwner": "Vlasnik naloga",
"rallyBudgetCategoryCoffeeShops": "Kafići",
"rallyBudgetCategoryGroceries": "Bakalnice",
"shrineProductCeriseScallopTee": "Tamnoružičasta majica sa talasastim rubom",
"rallyBudgetCategoryClothing": "Odeća",
"rallySettingsManageAccounts": "Upravljajte nalozima",
"rallyAccountDataCarSavings": "Štednja za kupovinu automobila",
"rallySettingsTaxDocuments": "Poreski dokumenti",
"rallySettingsPasscodeAndTouchId": "Šifra i ID za dodir",
"rallySettingsNotifications": "Obaveštenja",
"rallySettingsPersonalInformation": "Lični podaci",
"rallySettingsPaperlessSettings": "Podešavanja bez papira",
"rallySettingsFindAtms": "Pronađite bankomate",
"rallySettingsHelp": "Pomoć",
"rallySettingsSignOut": "Odjavite se",
"rallyAccountTotal": "Ukupno",
"rallyBillsDue": "Dospeva na naplatu",
"rallyBudgetLeft": "Preostaje",
"rallyAccounts": "Nalozi",
"rallyBills": "Obračuni",
"rallyBudgets": "Budžeti",
"rallyAlerts": "Obaveštenja",
"rallySeeAll": "PRIKAŽI SVE",
"rallyFinanceLeft": "PREOSTAJE",
"rallyTitleOverview": "PREGLED",
"shrineProductShoulderRollsTee": "Majica sa zavrnutim rukavima",
"shrineNextButtonCaption": "DALJE",
"rallyTitleBudgets": "BUDŽETI",
"rallyTitleSettings": "PODEŠAVANJA",
"rallyLoginLoginToRally": "Prijavite se u aplikaciju Rally",
"rallyLoginNoAccount": "Nemate nalog?",
"rallyLoginSignUp": "REGISTRUJ ME",
"rallyLoginUsername": "Korisničko ime",
"rallyLoginPassword": "Lozinka",
"rallyLoginLabelLogin": "Prijavi me",
"rallyLoginRememberMe": "Zapamti me",
"rallyLoginButtonLogin": "PRIJAVI ME",
"rallyAlertsMessageHeadsUpShopping": "Pažnja! Iskoristili ste {percent} budžeta za kupovinu za ovaj mesec.",
"rallyAlertsMessageSpentOnRestaurants": "Ove nedelje ste potrošili {amount} na restorane.",
"rallyAlertsMessageATMFees": "Ovog meseca ste potrošili {amount} na naknade za bankomate",
"rallyAlertsMessageCheckingAccount": "Odlično! Na tekućem računu imate {percent} više nego prošlog meseca.",
"shrineMenuCaption": "MENI",
"shrineCategoryNameAll": "SVE",
"shrineCategoryNameAccessories": "DODACI",
"shrineCategoryNameClothing": "ODEĆA",
"shrineCategoryNameHome": "KUĆA",
"shrineLoginUsernameLabel": "Korisničko ime",
"shrineLoginPasswordLabel": "Lozinka",
"shrineCancelButtonCaption": "OTKAŽI",
"shrineCartTaxCaption": "Porez:",
"shrineCartPageCaption": "KORPA",
"shrineProductQuantity": "Količina: {quantity}",
"shrineProductPrice": "x {price}",
"shrineCartItemCount": "{quantity,plural,=0{NEMA STAVKI}=1{1 STAVKA}few{{quantity} STAVKE}other{{quantity} STAVKI}}",
"shrineCartClearButtonCaption": "OBRIŠI SVE IZ KORPE",
"shrineCartTotalCaption": "UKUPNO",
"shrineCartSubtotalCaption": "Međuzbir:",
"shrineCartShippingCaption": "Isporuka:",
"shrineProductGreySlouchTank": "Siva majica bez rukava",
"shrineProductStellaSunglasses": "Naočare za sunce Stella",
"shrineProductWhitePinstripeShirt": "Bela košulja sa prugama",
"demoTextFieldWhereCanWeReachYou": "Gde možemo da vas kontaktiramo?",
"settingsTextDirectionLTR": "Sleva nadesno",
"settingsTextScalingLarge": "Veliki",
"demoBottomSheetHeader": "Zaglavlje",
"demoBottomSheetItem": "Stavka: {value}",
"demoBottomTextFieldsTitle": "Polja za unos teksta",
"demoTextFieldTitle": "Polja za unos teksta",
"demoTextFieldSubtitle": "Jedan red teksta i brojeva koji mogu da se izmene",
"demoTextFieldDescription": "Polja za unos teksta omogućavaju korisnicima da unesu tekst u korisnički interfejs. Obično se prikazuju u obliku obrazaca i dijaloga.",
"demoTextFieldShowPasswordLabel": "Prikaži lozinku",
"demoTextFieldHidePasswordLabel": "Sakrij lozinku",
"demoTextFieldFormErrors": "Pre slanja ispravite greške označene crvenom bojom.",
"demoTextFieldNameRequired": "Ime je obavezno.",
"demoTextFieldOnlyAlphabeticalChars": "Unosite samo abecedne znakove.",
"demoTextFieldEnterUSPhoneNumber": "(###) ###-#### – unesite broj telefona u Sjedinjenim Američkim Državama",
"demoTextFieldEnterPassword": "Unesite lozinku.",
"demoTextFieldPasswordsDoNotMatch": "Lozinke se ne podudaraju",
"demoTextFieldWhatDoPeopleCallYou": "Kako vas ljudi zovu?",
"demoTextFieldNameField": "Ime*",
"demoBottomSheetButtonText": "PRIKAŽI DONJU TABELU",
"demoTextFieldPhoneNumber": "Broj telefona*",
"demoBottomSheetTitle": "Donja tabela",
"demoTextFieldEmail": "Imejl",
"demoTextFieldTellUsAboutYourself": "Recite nam nešto o sebi (npr. napišite čime se bavite ili koje hobije imate)",
"demoTextFieldKeepItShort": "Neka bude kratko, ovo je samo demonstracija.",
"starterAppGenericButton": "DUGME",
"demoTextFieldLifeStory": "Biografija",
"demoTextFieldSalary": "Plata",
"demoTextFieldUSD": "USD",
"demoTextFieldNoMoreThan": "Ne više od 8 znakova.",
"demoTextFieldPassword": "Lozinka*",
"demoTextFieldRetypePassword": "Ponovo unesite lozinku*",
"demoTextFieldSubmit": "POŠALJI",
"demoBottomNavigationSubtitle": "Donja navigacija koja se postepeno prikazuje i nestaje",
"demoBottomSheetAddLabel": "Dodajte",
"demoBottomSheetModalDescription": "Modalna donja tabela je alternativa meniju ili dijalogu i onemogućava interakciju korisnika sa ostatkom aplikacije.",
"demoBottomSheetModalTitle": "Modalna donja tabela",
"demoBottomSheetPersistentDescription": "Trajna donja tabela prikazuje informacije koje dopunjuju primarni sadržaj aplikacije. Trajna donja tabela ostaje vidljiva i pri interakciji korisnika sa drugim delovima aplikacije.",
"demoBottomSheetPersistentTitle": "Trajna donja tabela",
"demoBottomSheetSubtitle": "Trajne i modalne donje tabele",
"demoTextFieldNameHasPhoneNumber": "{name} ima broj telefona {phoneNumber}",
"buttonText": "DUGME",
"demoTypographyDescription": "Definicije raznih tipografskih stilova u materijalnom dizajnu.",
"demoTypographySubtitle": "Svi unapred definisani stilovi teksta",
"demoTypographyTitle": "Tipografija",
"demoFullscreenDialogDescription": "Proizvod fullscreenDialog određuje da li se sledeća stranica otvara u modalnom dijalogu preko celog ekrana",
"demoFlatButtonDescription": "Kada se pritisne, ravno dugme prikazuje mrlju boje, ali se ne podiže. Ravnu dugmad koristite na trakama s alatkama, u dijalozima i u tekstu sa razmakom",
"demoBottomNavigationDescription": "Donja traka za navigaciju prikazuje tri do pet odredišta u dnu ekrana. Svako odredište predstavljaju ikona i opcionalna tekstualna oznaka. Kada korisnik dodirne donju ikonu za navigaciju, otvara se odredište za destinaciju najvišeg nivoa koje je povezano sa tom ikonom.",
"demoBottomNavigationSelectedLabel": "Izabrana oznaka",
"demoBottomNavigationPersistentLabels": "Trajne oznake",
"starterAppDrawerItem": "Stavka: {value}",
"demoTextFieldRequiredField": "* označava obavezno polje",
"demoBottomNavigationTitle": "Donja navigacija",
"settingsLightTheme": "Svetla",
"settingsTheme": "Tema",
"settingsPlatformIOS": "iOS",
"settingsPlatformAndroid": "Android",
"settingsTextDirectionRTL": "Zdesna nalevo",
"settingsTextScalingHuge": "Ogroman",
"cupertinoButton": "Dugme",
"settingsTextScalingNormal": "Uobičajen",
"settingsTextScalingSmall": "Mali",
"settingsSystemDefault": "Sistem",
"settingsTitle": "Podešavanja",
"rallyDescription": "Aplikacija za lične finansije",
"aboutDialogDescription": "Da biste videli izvorni kôd za ovu aplikaciju, posetite {repoLink}.",
"bottomNavigationCommentsTab": "Komentari",
"starterAppGenericBody": "Glavni tekst",
"starterAppGenericHeadline": "Naslov",
"starterAppGenericSubtitle": "Titl",
"starterAppGenericTitle": "Naslov",
"starterAppTooltipSearch": "Pretraga",
"starterAppTooltipShare": "Delite",
"starterAppTooltipFavorite": "Omiljeno",
"starterAppTooltipAdd": "Dodajte",
"bottomNavigationCalendarTab": "Kalendar",
"starterAppDescription": "Izgled aplikacije za pokretanje koja reaguje",
"starterAppTitle": "Aplikacija za pokretanje",
"aboutFlutterSamplesRepo": "GitHub skladište za Flutter uzorke",
"bottomNavigationContentPlaceholder": "Čuvar mesta za karticu {title}",
"bottomNavigationCameraTab": "Kamera",
"bottomNavigationAlarmTab": "Alarm",
"bottomNavigationAccountTab": "Nalog",
"demoTextFieldYourEmailAddress": "Vaša imejl adresa",
"demoToggleButtonDescription": "Dugmad za uključivanje/isključivanje može da se koristi za grupisanje srodnih opcija. Da biste naglasili grupe srodne dugmadi za uključivanje/isključivanje, grupa treba da ima zajednički kontejner",
"colorsGrey": "SIVA",
"colorsBrown": "BRAON",
"colorsDeepOrange": "TAMNONARANDŽASTA",
"colorsOrange": "NARANDŽASTA",
"colorsAmber": "ŽUTOBRAON",
"colorsYellow": "ŽUTA",
"colorsLime": "ZELENOŽUTA",
"colorsLightGreen": "SVETLOZELENA",
"colorsGreen": "ZELENO",
"homeHeaderGallery": "Galerija",
"homeHeaderCategories": "Kategorije",
"shrineDescription": "Moderna aplikacija za maloprodaju",
"craneDescription": "Personalizovana aplikacija za putovanja",
"homeCategoryReference": "STILOVI I DRUGO",
"demoInvalidURL": "Prikazivanje URL-a nije uspelo:",
"demoOptionsTooltip": "Opcije",
"demoInfoTooltip": "Informacije",
"demoCodeTooltip": "Demo kôd",
"demoDocumentationTooltip": "Dokumentacija o API-jima",
"demoFullscreenTooltip": "Ceo ekran",
"settingsTextScaling": "Promena veličine teksta",
"settingsTextDirection": "Smer teksta",
"settingsLocale": "Lokalitet",
"settingsPlatformMechanics": "Mehanika platforme",
"settingsDarkTheme": "Tamna",
"settingsSlowMotion": "Usporeni snimak",
"settingsAbout": "O usluzi Flutter Gallery",
"settingsFeedback": "Pošalji povratne informacije",
"settingsAttribution": "Dizajnirala agencija TOASTER iz Londona",
"demoButtonTitle": "Dugmad",
"demoButtonSubtitle": "Dugme za tekst, izdignuto i oivičeno dugme i drugo",
"demoFlatButtonTitle": "Ravno dugme",
"demoRaisedButtonDescription": "Izdignuta dugmad pruža trodimenzionalni izgled na ravnom prikazu. Ona naglašava funkcije u širokim prostorima ili onima sa puno elemenata.",
"demoRaisedButtonTitle": "Izdignuto dugme",
"demoOutlineButtonTitle": "Oivičeno dugme",
"demoOutlineButtonDescription": "Oivičena dugmad postaje neprozirna i podiže se kada se pritisne. Obično se uparuje zajedno sa izdignutom dugmadi da bi označila alternativnu, sekundarnu radnju.",
"demoToggleButtonTitle": "Dugmad za uključivanje/isključivanje",
"colorsTeal": "TIRKIZNA",
"demoFloatingButtonTitle": "Plutajuće dugme za radnju",
"demoFloatingButtonDescription": "Plutajuće dugme za radnju je kružna ikona dugmeta koje se prikazuje iznad sadržaja radi isticanja primarne radnje u aplikaciji.",
"demoDialogTitle": "Dijalozi",
"demoDialogSubtitle": "Jednostavan, sa obaveštenjem i preko celog ekrana",
"demoAlertDialogTitle": "Obaveštenje",
"demoAlertDialogDescription": "Dijalog obaveštenja informiše korisnike o situacijama koje zahtevaju njihovu pažnju. Dijalog obaveštenja ima opcionalni naslov i opcionalnu listu radnji.",
"demoAlertTitleDialogTitle": "Obaveštenje sa naslovom",
"demoSimpleDialogTitle": "Jednostavan",
"demoSimpleDialogDescription": "Jednostavan dijalog korisniku nudi izbor između nekoliko opcija. Jednostavan dijalog ima opcionalni naslov koji se prikazuje iznad tih izbora.",
"demoFullscreenDialogTitle": "Ceo ekran",
"demoCupertinoButtonsTitle": "Dugmad",
"demoCupertinoButtonsSubtitle": "Dugmad u iOS stilu",
"demoCupertinoButtonsDescription": "Dugme u iOS stilu. Sadrži tekst i/ili ikonu koji postepeno nestaju ili se prikazuju kada se dugme dodirne. Opcionalno može da ima pozadinu.",
"demoCupertinoAlertsTitle": "Obaveštenja",
"demoCupertinoAlertsSubtitle": "Dijalozi obaveštenja u iOS stilu",
"demoCupertinoAlertTitle": "Obaveštenje",
"demoCupertinoAlertDescription": "Dijalog obaveštenja informiše korisnike o situacijama koje zahtevaju njihovu pažnju. Dijalog obaveštenja ima opcionalni naslov, opcionalni sadržaj i opcionalnu listu radnji. Naslov se prikazuje iznad sadržaja, a radnje se prikazuju ispod sadržaja.",
"demoCupertinoAlertWithTitleTitle": "Obaveštenje sa naslovom",
"demoCupertinoAlertButtonsTitle": "Obaveštenje sa dugmadi",
"demoCupertinoAlertButtonsOnlyTitle": "Samo dugmad sa obaveštenjem",
"demoCupertinoActionSheetTitle": "Tabela radnji",
"demoCupertinoActionSheetDescription": "Tabela radnji je poseban stil obaveštenja kojim se korisnicima nude dva ili više izbora u vezi sa aktuelnim kontekstom. Tabela radnji može da ima naslov, dodatnu poruku i listu radnji.",
"demoColorsTitle": "Boje",
"demoColorsSubtitle": "Sve unapred određene boje",
"demoColorsDescription": "Boje i šema boja koje predstavljaju paletu boja materijalnog dizajna.",
"buttonTextEnabled": "ENABLED",
"buttonTextDisabled": "DISABLED",
"buttonTextCreate": "Napravite",
"dialogSelectedOption": "Izabrali ste: „{value}“",
"dialogDiscardTitle": "Želite li da odbacite radnu verziju?",
"dialogLocationTitle": "Želite li da koristite Google usluge lokacije?",
"dialogLocationDescription": "Dozvolite da Google pomaže aplikacijama u određivanju lokacije. To znači da se Google-u šalju anonimni podaci o lokaciji, čak i kada nijedna aplikacija nije pokrenuta.",
"dialogCancel": "OTKAŽI",
"dialogDiscard": "ODBACI",
"dialogDisagree": "NE PRIHVATAM",
"dialogAgree": "PRIHVATAM",
"dialogSetBackup": "Podesite rezervni nalog",
"colorsBlueGrey": "PLAVOSIVA",
"dialogShow": "PRIKAŽI DIJALOG",
"dialogFullscreenTitle": "Dijalog preko celog ekrana",
"dialogFullscreenSave": "SAČUVAJ",
"dialogFullscreenDescription": "Demonstracija dijaloga na celom ekranu",
"cupertinoButtonEnabled": "Enabled",
"cupertinoButtonDisabled": "Disabled",
"cupertinoButtonWithBackground": "Sa pozadinom",
"cupertinoAlertCancel": "Otkaži",
"cupertinoAlertDiscard": "Odbaci",
"cupertinoAlertLocationTitle": "Želite li da dozvolite da Mape pristupaju vašoj lokaciji dok koristite tu aplikaciju?",
"cupertinoAlertLocationDescription": "Aktuelna lokacija će se prikazivati na mapama i koristi se za putanje, rezultate pretrage za stvari u blizini i procenjeno trajanje putovanja.",
"cupertinoAlertAllow": "Dozvoli",
"cupertinoAlertDontAllow": "Ne dozvoli",
"cupertinoAlertFavoriteDessert": "Izaberite omiljenu poslasticu",
"cupertinoAlertDessertDescription": "Na listi u nastavku izaberite omiljeni tip poslastice. Vaš izbor će se koristiti za prilagođavanje liste predloga za restorane u vašoj oblasti.",
"cupertinoAlertCheesecake": "Čizkejk",
"cupertinoAlertTiramisu": "Tiramisu",
"cupertinoAlertApplePie": "Pita od jabuka",
"cupertinoAlertChocolateBrownie": "Čokoladni brauni",
"cupertinoShowAlert": "Prikaži obaveštenje",
"colorsRed": "CRVENA",
"colorsPink": "ROZE",
"colorsPurple": "LJUBIČASTA",
"colorsDeepPurple": "TAMNOLJUBIČASTA",
"colorsIndigo": "TAMNOPLAVA",
"colorsBlue": "PLAVA",
"colorsLightBlue": "SVETLOPLAVO",
"colorsCyan": "TIRKIZNA",
"dialogAddAccount": "Dodaj nalog",
"Gallery": "Galerija",
"Categories": "Kategorije",
"SHRINE": "SHRINE",
"Basic shopping app": "Osnovna aplikacija za kupovinu",
"RALLY": "RALLY",
"CRANE": "CRANE",
"Travel app": "Aplikacija za putovanja",
"MATERIAL": "MATERIAL",
"CUPERTINO": "CUPERTINO",
"REFERENCE STYLES & MEDIA": "REFERENTNI STILOVI I MEDIJI"
}