blob: 3d2c91b23abd588b41c15944999088ccacb4696e [file] [log] [blame]
{
"loading": "Načítava sa",
"deselect": "Zrušiť výber",
"select": "Vybrať",
"selectable": "Môžete vybrať (dlhým stlačením)",
"selected": "Vybrané",
"demo": "Ukážka",
"bottomAppBar": "Dolný panel aplikácií",
"notSelected": "Nevybrané",
"demoCupertinoSearchTextFieldTitle": "Textové pole vyhľadávania",
"demoCupertinoPicker": "Výber",
"demoCupertinoSearchTextFieldSubtitle": "Textové pole vyhľadávania v štýle systému iOS",
"demoCupertinoSearchTextFieldDescription": "Pomocou textového poľa môže používateľ vyhľadávať zadaním textu. Následne sa mu môžu zobraziť návrhy ponúk a filtrovania.",
"demoCupertinoSearchTextFieldPlaceholder": "Zadajte nejaký text",
"demoCupertinoScrollbarTitle": "Posúvač",
"demoCupertinoScrollbarSubtitle": "Posúvač v štýle systému iOS",
"demoCupertinoScrollbarDescription": "Posúvač okolo príslušnej podradenej položky",
"demoTwoPaneItem": "Položka {value}",
"demoTwoPaneList": "Zoznam",
"demoTwoPaneFoldableLabel": "Skladacie",
"demoTwoPaneSmallScreenLabel": "Malá obrazovka",
"demoTwoPaneSmallScreenDescription": "Takto sa TwoPane správa v zariadení s malou obrazovkou.",
"demoTwoPaneTabletLabel": "Tablet a počítač",
"demoTwoPaneTabletDescription": "Takto sa TwoPane správa na väčšej obrazovke, napríklad v tablete alebo počítači",
"demoTwoPaneTitle": "TwoPane",
"demoTwoPaneSubtitle": "Responzívne rozloženia v skladacích zariadeniach a zariadeniach s veľkými a malými obrazovkami",
"splashSelectDemo": "Vyberte demo",
"demoTwoPaneFoldableDescription": "Takto sa TwoPane správa v skladacom zariadení.",
"demoTwoPaneDetails": "Podrobnosti",
"demoTwoPaneSelectItem": "Vyberte položku",
"demoTwoPaneItemDetails": "Podrobnosti položky {value}",
"demoCupertinoContextMenuActionText": "Kontextovú ponuku zobrazíte pridržaním loga Flutter.",
"demoCupertinoContextMenuDescription": "Kontextová ponuka typu iOS sa zobrazí na celej obrazovke, keď dlho stlačíte určitý prvok.",
"demoAppBarTitle": "Panel aplikácie",
"demoAppBarDescription": "Panel aplikácie zobrazuje kontext a akcie súvisiace s aktuálnou obrazovkou. Môžete ho využiť pri budovaní značky, pomenúvaní obrazoviek, navigácii a rôznych akciách.",
"demoDividerTitle": "Rozdeľovač",
"demoDividerSubtitle": "Rozdeľovač je tenká čiara umožňujúca zoskupiť obsah v zoznamoch a rozloženiach.",
"demoDividerDescription": "Pomocou rozdeľovačov môžete oddeliť obsah v zoznamoch, vysúvacích paneloch a inde.",
"demoVerticalDividerTitle": "Vertikálny rozdeľovač",
"demoCupertinoContextMenuTitle": "Kontextová ponuka",
"demoCupertinoContextMenuSubtitle": "Kontextová ponuka typu iOS",
"demoAppBarSubtitle": "Zobrazuje informácie a akcie súvisiace s aktuálnou obrazovkou",
"demoCupertinoContextMenuActionOne": "Prvá akcia",
"demoCupertinoContextMenuActionTwo": "Druhá akcia",
"demoDateRangePickerDescription": "Zobrazuje dialógové okno výberu dátumu so vzhľadom Material Design.",
"demoDateRangePickerTitle": "Výber obdobia",
"demoNavigationDrawerUserName": "Meno používateľa",
"demoNavigationDrawerUserEmail": "user.name@example.com",
"demoNavigationDrawerText": "Vysúvací panel zobrazíte potiahnutím smerom od okraja alebo klepnutím na hornú ľavú ikonu.",
"demoNavigationRailTitle": "Navigačný pruh",
"demoNavigationRailSubtitle": "Zobrazenie navigačného pruhu v aplikácii",
"demoNavigationRailDescription": "Miniaplikácia so vzhľadom Material Design, ktorá sa má zobrazovať na ľavej alebo pravej strane aplikácie a umožňovať navigáciu medzi menším počtom zobrazení (zvyčajne troma až piatimi).",
"demoNavigationRailFirst": "Prvý",
"demoNavigationDrawerTitle": "Navigačný vysúvací panel",
"demoNavigationRailThird": "Tretí",
"replyStarredLabel": "S hviezdičkou",
"demoTextButtonDescription": "Textové tlačidlo po stlačení zobrazí atramentovú škvrnu, ale nezvýši sa. Textové tlačidlá používajte v paneloch s nástrojmi, dialógových oknách a texte s odsadením",
"demoElevatedButtonTitle": "Zvýšené tlačidlo",
"demoElevatedButtonDescription": "Zvýšené tlačidlá pridávajú rozmery do prevažne plochých rozložení. Zvýrazňujú funkcie v neprehľadných alebo širokých priestoroch.",
"demoOutlinedButtonTitle": "Tlačidlo s obrysom",
"demoOutlinedButtonDescription": "Tlačidlá s obrysom sa po stlačení zmenia na nepriehľadné a zvýšia sa. Často sú spárované so zvýšenými tlačidlami na označenie alternatívnej sekundárnej akcie.",
"demoContainerTransformDemoInstructions": "Karty, zoznamy a plávajúce tlačidlo akcie",
"demoNavigationDrawerSubtitle": "Zobrazuje sa vysúvací panel v rámci panela aplikácií",
"replyDescription": "Efektívna vyhradená e‑mailová aplikácia",
"demoNavigationDrawerDescription": "Panel so vzhľadom Material Design, ktorý sa vysúva vodorovne smerom od okraja obrazovky a zobrazuje odkazy na navigáciu v aplikácii.",
"replyDraftsLabel": "Koncepty",
"demoNavigationDrawerToPageOne": "Prvá položka",
"replyInboxLabel": "Doručené",
"demoSharedXAxisDemoInstructions": "Tlačidlá Ďalej a Späť",
"replySpamLabel": "Spam",
"replyTrashLabel": "Kôš",
"replySentLabel": "Odoslané",
"demoNavigationRailSecond": "Druhý",
"demoNavigationDrawerToPageTwo": "Druhá položka",
"demoFadeScaleDemoInstructions": "Modálne a plávajúce tlačidlo akcie",
"demoFadeThroughDemoInstructions": "Dolná navigácia",
"demoSharedZAxisDemoInstructions": "Tlačidlo ikony nastavení",
"demoSharedYAxisDemoInstructions": "Zoradiť podľa nedávno počúvaných",
"demoTextButtonTitle": "Textové tlačidlo",
"demoSharedZAxisBeefSandwichRecipeTitle": "Hovädzí sendvič",
"demoSharedZAxisDessertRecipeDescription": "Recept na dezert",
"demoSharedYAxisAlbumTileSubtitle": "Interpret",
"demoSharedYAxisAlbumTileTitle": "Album",
"demoSharedYAxisRecentSortTitle": "Nedávno počúvané",
"demoSharedYAxisAlphabeticalSortTitle": "A – Z",
"demoSharedYAxisAlbumCount": "268 albumov",
"demoSharedYAxisTitle": "Zdieľaná os y",
"demoSharedXAxisCreateAccountButtonText": "VYTVORIŤ ÚČET",
"demoFadeScaleAlertDialogDiscardButton": "ZAHODIŤ",
"demoSharedXAxisSignInTextFieldLabel": "E‑mail alebo telefónne číslo",
"demoSharedXAxisSignInSubtitleText": "Prihláste sa svojím účtom",
"demoSharedXAxisSignInWelcomeText": "Dobrý deň, David Park",
"demoSharedXAxisIndividualCourseSubtitle": "Zobrazené samostatne",
"demoSharedXAxisBundledCourseSubtitle": "V balíku",
"demoFadeThroughAlbumsDestination": "Albumy",
"demoSharedXAxisDesignCourseTitle": "Dizajn",
"demoSharedXAxisIllustrationCourseTitle": "Ilustrácia",
"demoSharedXAxisBusinessCourseTitle": "Firma",
"demoSharedXAxisArtsAndCraftsCourseTitle": "Umenie a remeslá",
"demoMotionPlaceholderSubtitle": "Sekundárny text",
"demoFadeScaleAlertDialogCancelButton": "ZRUŠIŤ",
"demoFadeScaleAlertDialogHeader": "Dialógové okno upozornenia",
"demoFadeScaleHideFabButton": "SKRYŤ PLÁVAJÚCE TLAČIDLO AKCIE",
"demoFadeScaleShowFabButton": "ZOBRAZIŤ PLÁVAJÚCE TLAČIDLO AKCIE",
"demoFadeScaleShowAlertDialogButton": "ZOBRAZIŤ MODÁLNE DIALÓGOVÉ OKNO",
"demoFadeScaleDescription": "Vzor miznutia sa používa v prípade prvkov používateľského rozhrania, ktoré sa zobrazujú alebo miznú niekde na obrazovke. Môže to byť napríklad dialógové okno, ktoré postupne zmizne v strede obrazovky.",
"demoFadeScaleTitle": "Miznutie",
"demoFadeThroughTextPlaceholder": "123 fotiek",
"demoFadeThroughSearchDestination": "Hľadať",
"demoFadeThroughPhotosDestination": "Fotky",
"demoSharedXAxisCoursePageSubtitle": "Kategórie v balíkoch sa v informačnom kanáli zobrazujú ako skupiny. Toto nastavenie môžete neskôr zmeniť.",
"demoFadeThroughDescription": "Vzor postupného miznutia sa používa v prípade prechodov medzi prvkami používateľského rozhrania, ktoré nie sú v silnom vzájomnom vzťahu.",
"demoFadeThroughTitle": "Postupné miznutie",
"demoSharedZAxisHelpSettingLabel": "Pomocník",
"demoMotionSubtitle": "Všetky preddefinované vzory prechodov",
"demoSharedZAxisNotificationSettingLabel": "Upozornenia",
"demoSharedZAxisProfileSettingLabel": "Profil",
"demoSharedZAxisSavedRecipesListTitle": "Uložené recepty",
"demoSharedZAxisBeefSandwichRecipeDescription": "Recept na hovädzí sendvič",
"demoSharedZAxisCrabPlateRecipeDescription": "Recept na krabí tanier",
"demoSharedXAxisCoursePageTitle": "Zjednodušte svoje kurzy",
"demoSharedZAxisCrabPlateRecipeTitle": "Krab",
"demoSharedZAxisShrimpPlateRecipeDescription": "Recept na krevetový tanier",
"demoSharedZAxisShrimpPlateRecipeTitle": "Kreveta",
"demoContainerTransformTypeFadeThrough": "POSTUPNÉ MIZNUTIE",
"demoSharedZAxisDessertRecipeTitle": "Dezert",
"demoSharedZAxisSandwichRecipeDescription": "Recept na sendvič",
"demoSharedZAxisSandwichRecipeTitle": "Sendvič",
"demoSharedZAxisBurgerRecipeDescription": "Recept na hamburger",
"demoSharedZAxisBurgerRecipeTitle": "Hamburger",
"demoSharedZAxisSettingsPageTitle": "Nastavenia",
"demoSharedZAxisTitle": "Zdieľaná os z",
"demoSharedZAxisPrivacySettingLabel": "Ochrana súkromia",
"demoMotionTitle": "Pohyb",
"demoContainerTransformTitle": "Transformácia kontajnera",
"demoContainerTransformDescription": "Vzor transformácie kontajnera je určený pre prechody medzi prvkami používateľského rozhrania, ktoré obsahujú kontajner. Tento vzor vytvára viditeľné spojenie medzi dvoma prvkami používateľského rozhrania",
"demoContainerTransformModalBottomSheetTitle": "Režim miznutia",
"demoContainerTransformTypeFade": "MIZNUTIE",
"demoSharedYAxisAlbumTileDurationUnit": "min",
"demoMotionPlaceholderTitle": "Názov",
"demoSharedXAxisForgotEmailButtonText": "ZABUDLI STE E‑MAIL?",
"demoMotionSmallPlaceholderSubtitle": "Sekundárne",
"demoMotionDetailsPageTitle": "Podrobná stránka",
"demoMotionListTileTitle": "Položka zoznamu",
"demoSharedAxisDescription": "Vzor zdieľanej osi sa používa v prípade prechodov medzi prvkami používateľského rozhrania, ktoré sú v priestorovom alebo navigačnom vzájomnom vzťahu. Tento vzor používa zdieľanú transformáciu na osiach x, y alebo z na upevnenie vzťahov medzi prvkami.",
"demoSharedXAxisTitle": "Zdieľaná os x",
"demoSharedXAxisBackButtonText": "SPÄŤ",
"demoSharedXAxisNextButtonText": "ĎALEJ",
"demoSharedXAxisCulinaryCourseTitle": "Kulinárstvo",
"githubRepo": "Odkladací priestor GitHub {repoName}",
"fortnightlyMenuUS": "USA",
"fortnightlyMenuBusiness": "Biznis",
"fortnightlyMenuScience": "Veda",
"fortnightlyMenuSports": "Šport",
"fortnightlyMenuTravel": "Cestovanie",
"fortnightlyMenuCulture": "Kultúra",
"fortnightlyTrendingTechDesign": "Technologický dizajn",
"rallyBudgetDetailAmountLeft": "Zostatok",
"fortnightlyHeadlineArmy": "Reforma Zelenej armády zvnútra",
"fortnightlyDescription": "Spravodajská aplikácia zameraná na obsah",
"rallyBillDetailAmountDue": "Dlžná suma",
"rallyBudgetDetailTotalCap": "Celkový limit",
"rallyBudgetDetailAmountUsed": "Minutá suma",
"fortnightlyTrendingHealthcareRevolution": "Revolúcia v zdravotníctve",
"fortnightlyMenuFrontPage": "Titulná strana",
"fortnightlyMenuWorld": "Svet",
"rallyBillDetailAmountPaid": "Zaplatená suma",
"fortnightlyMenuPolitics": "Politika",
"fortnightlyHeadlineBees": "Nedostatok poľnohospodárskych včiel",
"fortnightlyHeadlineGasoline": "Budúcnosť benzínu",
"fortnightlyTrendingGreenArmy": "Zelená armáda",
"fortnightlyHeadlineFeminists": "Feministky sa vrhli na partizánstvo",
"fortnightlyHeadlineFabrics": "Pomocou technológií vyrábajú návrhári futuristické látky",
"fortnightlyHeadlineStocks": "V čase stagnácie akcií sa mnohí sústreďujú na menu",
"fortnightlyTrendingReform": "Reforma",
"fortnightlyMenuTech": "Technológie",
"fortnightlyHeadlineWar": "Rozdelené životy američanov počas vojny",
"fortnightlyHeadlineHealthcare": "Tichá, ale zároveň účinná revolúcia v zdravotníctve",
"fortnightlyLatestUpdates": "Posledné novinky",
"fortnightlyTrendingStocks": "Akcie",
"rallyBillDetailTotalAmount": "Celková suma",
"demoCupertinoPickerDateTime": "Dátum a čas",
"signIn": "PRIHLÁSIŤ SA",
"dataTableRowWithSugar": "{value} s cukrom",
"dataTableRowApplePie": "Apple pie",
"dataTableRowDonut": "Donut",
"dataTableRowHoneycomb": "Honeycomb",
"dataTableRowLollipop": "Lollipop",
"dataTableRowJellyBean": "Jelly bean",
"dataTableRowGingerbread": "Gingerbread",
"dataTableRowCupcake": "Cupcake",
"dataTableRowEclair": "Eclair",
"dataTableRowIceCreamSandwich": "Ice cream sandwich",
"dataTableRowFrozenYogurt": "Frozen yogurt",
"dataTableColumnIron": "Železo (%)",
"dataTableColumnCalcium": "Vápnik",
"dataTableColumnSodium": "Sodík (mg)",
"demoTimePickerTitle": "Výber času",
"demo2dTransformationsResetTooltip": "Resetovať transformácie",
"dataTableColumnFat": "Tuky (g)",
"dataTableColumnCalories": "Kalórie",
"dataTableColumnDessert": "Dezert (1 porcia)",
"cardsDemoTravelDestinationLocation1": "Thanjavur, Tamil Nadu",
"demoTimePickerDescription": "Zobrazuje dialógové okno s výberom času so vzhľadom Material Design.",
"demoPickersShowPicker": "ZOBRAZIŤ VÝBER",
"demoTabsScrollingTitle": "Posúvací",
"demoTabsNonScrollingTitle": "Neposúvací",
"craneHours": "{hours,plural,=1{1 h}few{{hours} h}many{{hours} h}other{{hours} h}}",
"craneMinutes": "{minutes,plural,=1{1 min}few{{minutes} min}many{{minutes} min}other{{minutes} min}}",
"craneFlightDuration": "{hoursShortForm} {minutesShortForm}",
"dataTableHeader": "Výživa",
"demoDatePickerTitle": "Výber dátumu",
"demoPickersSubtitle": "Výber dátumu a času",
"demoPickersTitle": "Výbery",
"demo2dTransformationsEditTooltip": "Upraviť dlaždicu",
"demoDataTableDescription": "Tabuľky údajov zobrazujú informácie vo formáte pripomínajúcom mriežku riadkov a stĺpcov. Usporiadavajú informácie tak, že sa dajú ľahko vyhľadať, takže používatelia môžu hľadať vzory a štatistiky.",
"demo2dTransformationsDescription": "Klepnutím upavujte dlaždice a gestami sa pohybujte po okolí. Posúvajte presunutím, približujte stiahnutím prstov a otáčajte dvoma prstami. Na začiatočnú orientáciu sa vrátite stlačením tlačidla Resetovať.",
"demo2dTransformationsSubtitle": "Posunutie, priblíženie a otočenie",
"demo2dTransformationsTitle": "2D transformácie",
"demoCupertinoTextFieldPIN": "PIN",
"demoCupertinoTextFieldDescription": "Textové pole umožňuje používateľovi zadávať text, či už pomocou hardvérovej klávesnice, alebo tej na obrazovke.",
"demoCupertinoTextFieldSubtitle": "Textové polia v štýle systému iOS",
"demoCupertinoTextFieldTitle": "Textové polia",
"demoDatePickerDescription": "Zobrazuje dialógové okno s výberom dátumu so vzhľadom Material Design.",
"demoCupertinoPickerTime": "Čas",
"demoCupertinoPickerDate": "Dátum",
"demoCupertinoPickerTimer": "Časovač",
"demoCupertinoPickerDescription": "Pomocou miniaplikácie výberu v štýle systému iOS môžete vybrať reťazce, dátumy, časy, alebo dátumy aj časy súčasne.",
"demoCupertinoPickerSubtitle": "Výbery v štýle systému iOS",
"demoCupertinoPickerTitle": "Výbery",
"dataTableRowWithHoney": "{value} s medom",
"cardsDemoTravelDestinationCity2": "Chettinad",
"bannerDemoResetText": "Resetovať banner",
"bannerDemoMultipleText": "Viacero akcií",
"bannerDemoLeadingText": "Začiatočná ikona",
"dismiss": "ZAVRIEŤ",
"cardsDemoTappable": "Môžete klepnúť",
"cardsDemoSelectable": "Môžete vybrať (dlhým stlačením)",
"cardsDemoExplore": "Preskúmať",
"cardsDemoExploreSemantics": "Preskúmať {destinationName}",
"cardsDemoShareSemantics": "Zdieľať {destinationName}",
"cardsDemoTravelDestinationTitle1": "10 naj miest v štáte Tamil Nadu, ktoré by ste mali navštíviť",
"cardsDemoTravelDestinationDescription1": "Číslo 10",
"cardsDemoTravelDestinationCity1": "Thanjavur",
"dataTableColumnProtein": "Bielkoviny (g)",
"cardsDemoTravelDestinationTitle2": "Umelci južnej Indie",
"cardsDemoTravelDestinationDescription2": "Pradenie hodvábu",
"bannerDemoText": "Vaše heslo bolo aktualizované v druhom zariadení. Prihláste sa znova.",
"cardsDemoTravelDestinationLocation2": "Sivaganga, Tamil Nadu",
"cardsDemoTravelDestinationTitle3": "Chrám Brihadisvara Temple",
"cardsDemoTravelDestinationDescription3": "Chrámy",
"demoBannerTitle": "Banner",
"demoBannerSubtitle": "Zobrazovanie bannera v zozname",
"demoBannerDescription": "Banner zobrazuje dôležitú nadväzujúcu správu a poskytuje akcie, pomocou ktorých môžu používatelia vybrať možnosti v ňom (alebo ho zavrieť). Na jeho zavretie sa vyžaduje akcia používateľa.",
"demoCardTitle": "Karty",
"demoCardSubtitle": "Základné karty s oblými rohmi",
"demoCardDescription": "Karta je hárok vzhľadu Material, ktorá predstavuje niektoré súvisiace informácie, napríklad album, zemepisnú polohu, jedlo, kontaktné údaje a podobne.",
"demoDataTableTitle": "Tabuľky údajov",
"demoDataTableSubtitle": "Riadky a stĺpce informácií",
"dataTableColumnCarbs": "Sacharidy (g)",
"placeTanjore": "Thanjavur",
"demoGridListsTitle": "Mriežkové zoznamy",
"placeFlowerMarket": "Trh s kvetmi",
"placeBronzeWorks": "Bronzová zlievareň",
"placeMarket": "Trh",
"placeThanjavurTemple": "Chrám v Thanjavure",
"placeSaltFarm": "Soľná farma",
"placeScooters": "Skútre",
"placeSilkMaker": "Výrobca hodvábu",
"placeLunchPrep": "Príprava obeda",
"placeBeach": "Pláž",
"placeFisherman": "Rybár",
"demoMenuSelected": "Vybrané: {value}",
"demoMenuRemove": "Odstrániť",
"demoMenuGetLink": "Získať odkaz",
"demoMenuShare": "Zdieľať",
"demoBottomAppBarSubtitle": "Zobrazuje v dolnej časti navigáciu a akcie",
"demoMenuAnItemWithASectionedMenu": "Položka s rozdelenou ponukou",
"demoMenuADisabledMenuItem": "Deaktivovaná položka ponuky",
"demoLinearProgressIndicatorTitle": "Lineárny indikátor priebehu",
"demoMenuContextMenuItemOne": "Prvá položka kontextovej ponuky",
"demoMenuAnItemWithASimpleMenu": "Položka s jednoduchou ponukou",
"demoCustomSlidersTitle": "Vlastné posúvače",
"demoMenuAnItemWithAChecklistMenu": "Položka s ponukou kontrolného zoznamu",
"demoCupertinoActivityIndicatorTitle": "Indikátor aktivity",
"demoCupertinoActivityIndicatorSubtitle": "Indikátory aktivity v štýle systému iOS",
"demoCupertinoActivityIndicatorDescription": "Indikátor aktivity v štýle systému iOS, ktorý sa otáča v smere hodinových ručičiek.",
"demoCupertinoNavigationBarTitle": "Navigačný panel",
"demoCupertinoNavigationBarSubtitle": "Navigačný panel v štýle systému iOS",
"demoCupertinoNavigationBarDescription": "Ide o navigačný panel v štýle systému iOS. Navigačný panel je panel s nástrojmi, ktorý vo svojom strede minimálne obsahuje názov stránky.",
"demoCupertinoPullToRefreshTitle": "Obnovenie potiahnutím",
"demoCupertinoPullToRefreshSubtitle": "Potiahnutie v štýle systému iOS na obnovenie riadenia",
"demoCupertinoPullToRefreshDescription": "Miniaplikácia s implementovaným potiahnutím v štýle systému iOS, ktoré umožňuje obnoviť riadenie obsahu.",
"demoProgressIndicatorTitle": "Indikátory priebehu",
"demoProgressIndicatorSubtitle": "Lineárne, kruhové, neurčené",
"demoCircularProgressIndicatorTitle": "Kruhový indikátor priebehu",
"demoCircularProgressIndicatorDescription": "Kruhový indikátor priebehu so vzhľadom Material Design, ktorý sa otáča, keď je aplikácia zaneprázdnená.",
"demoMenuFour": "Štyri",
"demoLinearProgressIndicatorDescription": "Lineárny indikátor priebehu so vzhľadom Material Design, ktorý sa nazýva aj ukazovateľ priebehu.",
"demoTooltipTitle": "Popisy",
"demoTooltipSubtitle": "Krátka správa zobrazujúca sa po dlhom stlačení alebo umiestnení kurzora myši",
"demoTooltipDescription": "Popisy poskytujú textové štítky, ktoré pomáhajú vysvetliť funkciu tlačidla alebo inej akcie v používateľskom rozhraní. Zobrazujú informatívny text, keď používatelia umiestnia kurzor myši na prvok, označia ho alebo ho dlho stlačia.",
"demoTooltipInstructions": "Popis zobrazíte dlhým stlačením alebo umiestnením kurzora myši.",
"placeChennai": "Chennai",
"demoMenuChecked": "Začiarknuté: {value}",
"placeChettinad": "Chettinad",
"demoMenuPreview": "Zobraziť ukážku",
"demoBottomAppBarTitle": "Dolný panel aplikácií",
"demoBottomAppBarDescription": "Dolné panely aplikácií poskytujú prístup k dolnému navigačnému vysúvaciemu panelu a až štyrom akciám (vrátane plávajúceho tlačidla akcie).",
"bottomAppBarNotch": "Výrez",
"bottomAppBarPosition": "Pozícia plávajúceho tlačidla akcie",
"bottomAppBarPositionDockedEnd": "Ukotvené – na konci",
"bottomAppBarPositionDockedCenter": "Ukotvené – v strede",
"bottomAppBarPositionFloatingEnd": "Plávajúce – na konci",
"bottomAppBarPositionFloatingCenter": "Plávajúce – v strede",
"demoSlidersEditableNumericalValue": "Upraviteľná číselná hodnota",
"demoGridListsSubtitle": "Rozloženie riadkov a stĺpcov",
"demoGridListsDescription": "Mriežkové zoznamy sú najvhodnejšie na prezentáciu homogénnych dát, zvyčajne obrázkov. Jednotlivé položky v mriežkovom zozname sa nazývajú dlaždice.",
"demoGridListsImageOnlyTitle": "Iba obrázky",
"demoGridListsHeaderTitle": "S hlavičkou",
"demoGridListsFooterTitle": "S pätou",
"demoSlidersTitle": "Posúvače",
"demoSlidersSubtitle": "Miniaplikácie na výber hodnoty potiahnutím",
"demoSlidersDescription": "Posúvače predstavujú rozsah hodnôt na pruhu, z ktorých si môžu používatelia jednu vybrať. Sú ideálne na úpravu nastavení, ako je napríklad hlasitosť, jas alebo použitie filtrov obrázkov.",
"demoRangeSlidersTitle": "Posúvače s rozsahom",
"demoRangeSlidersDescription": "Posúvače predstavujú rozsah hodnôt na pruhu. Môžu mať na oboch koncoch pruhu ikony označujúce rozsah hodnôt. Sú ideálne na úpravu nastavení, ako je napríklad hlasitosť, jas alebo použitie filtrov obrázkov.",
"demoMenuAnItemWithAContextMenuButton": "Položka s kontextovou ponukou",
"demoCustomSlidersDescription": "Posúvače predstavujú rozsah hodnôt na pruhu, z ktorých si môžu používatelia vybrať jednu hodnotu alebo určitý rozsah. Môžete im pridať motív alebo si ich prispôsobiť.",
"demoSlidersContinuousWithEditableNumericalValue": "Neobmedzený s upraviteľnou číselnou hodnotou",
"demoSlidersDiscrete": "Diskrétny",
"demoSlidersDiscreteSliderWithCustomTheme": "Diskrétny posúvač s vlastným motívom",
"demoSlidersContinuousRangeSliderWithCustomTheme": "Neobmedzený posúvač rozsahu a vlastným motívom",
"demoSlidersContinuous": "Neobmedzený",
"placePondicherry": "Pondicherry",
"demoMenuTitle": "Ponuka",
"demoContextMenuTitle": "Kontextová ponuka",
"demoSectionedMenuTitle": "Rozdelená ponuka",
"demoSimpleMenuTitle": "Jednoduchá ponuka",
"demoChecklistMenuTitle": "Ponuka kontrolného zoznamu",
"demoMenuSubtitle": "Tlačidlá ponuky a jednoduché ponuky",
"demoMenuDescription": "Ponuka zobrazuje zoznam možností v dočasnom okne. Spustí sa pri interakcii používateľov s tlačidlom, akciou alebo iným ovládacím prvkom.",
"demoMenuItemValueOne": "Prvá položka ponuky",
"demoMenuItemValueTwo": "Druhá položka ponuky",
"demoMenuItemValueThree": "Tretia položka ponuky",
"demoMenuOne": "Jedna",
"demoMenuTwo": "Dve",
"demoMenuThree": "Tri",
"demoMenuContextMenuItemThree": "Tretia položka kontextovej ponuky",
"demoCupertinoSwitchSubtitle": "Prepínač v štýle systému iOS",
"demoSnackbarsText": "Toto je oznámenie.",
"demoCupertinoSliderSubtitle": "Posúvač v štýle systému iOS",
"demoCupertinoSliderDescription": "Posúvačom je možné vyberať hodnoty zo súvislej aj nesúvislej skupiny.",
"demoCupertinoSliderContinuous": "Súvislá: {value}",
"demoCupertinoSliderDiscrete": "Nesúvislá: {value}",
"demoSnackbarsAction": "Stlačili ste tlačidlo akcie oznámenia.",
"backToGallery": "Späť do služby Gallery",
"demoCupertinoTabBarTitle": "Panel kariet",
"demoCupertinoSwitchDescription": "Prepínačom je možné prepínať stav zapnuté alebo vypnuté pre jedno nastavenie.",
"demoSnackbarsActionButtonLabel": "AKCIA",
"cupertinoTabBarProfileTab": "Profil",
"demoSnackbarsButtonLabel": "ZOBRAZIŤ OZNÁMENIE",
"demoSnackbarsDescription": "Oznámenia informujú používateľov o procese, ktorý aplikácia vykonáva alebo bude vykonávať. Zobrazujú sa dočasne v dolnej časti obrazovky. Nemali by rušiť dojem používateľov a na zrušenie ich zobrazovania nie je zo strany používateľa potrebná žiadna akcia.",
"demoSnackbarsSubtitle": "Oznámenia zobrazujú správy v dolnej časti obrazovky",
"demoSnackbarsTitle": "Oznámenia",
"demoCupertinoSliderTitle": "Posúvač",
"cupertinoTabBarChatTab": "Čet",
"cupertinoTabBarHomeTab": "Domov",
"demoCupertinoTabBarDescription": "Spodný navigačný panel kariet v štýle systému iOS. Zobrazuje viacero kariet, z ktorých je jedna aktívna. Predvolene je to prvá karta.",
"demoCupertinoTabBarSubtitle": "Spodný panel kariet v štýle systému iOS",
"demoOptionsFeatureTitle": "Zobraziť možnosti",
"demoOptionsFeatureDescription": "Klepnutím sem zobrazíte dostupné možnosti pre túto ukážku.",
"demoCodeViewerCopyAll": "KOPÍROVAŤ VŠETKO",
"shrineScreenReaderRemoveProductButton": "Odstrániť výrobok {product}",
"shrineScreenReaderProductAddToCart": "Pridať do košíka",
"shrineScreenReaderCart": "{quantity,plural,=0{Nákupný košík, žiadne položky}=1{Nákupný košík, 1 položka}few{Nákupný košík, {quantity} položky}many{Shopping cart, {quantity} items}other{Nákupný košík, {quantity} položiek}}",
"demoCodeViewerFailedToCopyToClipboardMessage": "Kopírovanie do schránky sa nepodarilo: {error}",
"demoCodeViewerCopiedToClipboardMessage": "Skopírované do schránky.",
"craneSleep8SemanticLabel": "Mayské ruiny na útese nad plážou",
"craneSleep4SemanticLabel": "Hotel na brehu jazera s horami v pozadí",
"craneSleep2SemanticLabel": "Citadela Machu Picchu",
"craneSleep1SemanticLabel": "Chata v zasneženej krajine s ihličnatými stromami",
"craneSleep0SemanticLabel": "Bungalovy nad vodou",
"craneFly13SemanticLabel": "Bazén pri mori s palmami",
"craneFly12SemanticLabel": "Bazén s palmami",
"craneFly11SemanticLabel": "Tehlový maják pri mori",
"craneFly10SemanticLabel": "Veže mešity Al-Azhar pri západe slnka",
"craneFly9SemanticLabel": "Muž opierajúci sa o starodávne modré auto",
"craneFly8SemanticLabel": "Háj superstromov",
"craneEat9SemanticLabel": "Kaviarenský pult s múčnikmi",
"craneEat2SemanticLabel": "Hamburger",
"craneFly5SemanticLabel": "Hotel na brehu jazera s horami v pozadí",
"demoSelectionControlsSubtitle": "Začiarkavacie políčka a prepínače",
"craneEat10SemanticLabel": "Žena s obrovským pastrami sendvičom",
"craneFly4SemanticLabel": "Bungalovy nad vodou",
"craneEat7SemanticLabel": "Vstup do pekárne",
"craneEat6SemanticLabel": "Pokrm z kreviet",
"craneEat5SemanticLabel": "Priestor na sedenie v umeleckej reštaurácii",
"craneEat4SemanticLabel": "Čokoládový dezert",
"craneEat3SemanticLabel": "Kórejské taco",
"craneFly3SemanticLabel": "Citadela Machu Picchu",
"craneEat1SemanticLabel": "Prázdny bar so stoličkami v bufetovom štýle",
"craneEat0SemanticLabel": "Pizza v peci na drevo",
"craneSleep11SemanticLabel": "Mrakodrap Taipei 101",
"craneSleep10SemanticLabel": "Veže mešity Al-Azhar pri západe slnka",
"craneSleep9SemanticLabel": "Tehlový maják pri mori",
"craneEat8SemanticLabel": "Tanier s rakmi",
"craneSleep7SemanticLabel": "Pestrofarebné byty na námestí Riberia",
"craneSleep6SemanticLabel": "Bazén s palmami",
"craneSleep5SemanticLabel": "Stan na poli",
"settingsButtonCloseLabel": "Zavrieť nastavenia",
"demoSelectionControlsCheckboxDescription": "Začiarkavacie políčka umožňujú používateľovi vybrať viacero možností zo skupiny možností. Hodnota bežného začiarkavacieho políčka je pravda alebo nepravda. Hodnota začiarkavacieho políčka s troma stavmi môže byť tiež nulová.",
"settingsButtonLabel": "Nastavenia",
"demoListsTitle": "Zoznamy",
"demoListsSubtitle": "Rozloženia posúvacích zoznamov",
"demoListsDescription": "Jeden riadok s pevnou výškou, ktorý obvykle obsahuje text a ikonu na začiatku alebo na konci.",
"demoOneLineListsTitle": "Jeden riadok",
"demoTwoLineListsTitle": "Dva riadky",
"demoListsSecondary": "Sekundárny text",
"demoSelectionControlsTitle": "Ovládacie prvky výberu",
"craneFly7SemanticLabel": "Mount Rushmore",
"demoSelectionControlsCheckboxTitle": "Začiarkavacie políčko",
"craneSleep3SemanticLabel": "Muž opierajúci sa o starodávne modré auto",
"demoSelectionControlsRadioTitle": "Prepínač",
"demoSelectionControlsRadioDescription": "Prepínače umožňujú používateľovi vybrať jednu položku zo skupiny možností. Prepínače použite na výhradný výber, ak sa domnievate, že používateľ by mal vidieť všetky dostupné možnosti vedľa seba.",
"demoSelectionControlsSwitchTitle": "Prepínač",
"demoSelectionControlsSwitchDescription": "Prepínače na zapnutie alebo vypnutie stavu jednej možnosti nastavení. Príslušná možnosť, ktorú prepínač ovláda, ako aj stav, v ktorom sa nachádza, by mali jasne vyplývať zo zodpovedajúceho vloženého štítka.",
"craneFly0SemanticLabel": "Chata v zasneženej krajine s ihličnatými stromami",
"craneFly1SemanticLabel": "Stan na poli",
"craneFly2SemanticLabel": "Modlitebné vlajky so zasneženou horou v pozadí",
"craneFly6SemanticLabel": "Letecký pohľad na palác Palacio de Bellas Artes",
"rallySeeAllAccounts": "Zobraziť všetky účty",
"rallyBillAmount": "Termín splatnosti faktúry za {billName} vo výške {amount} je {date}.",
"shrineTooltipCloseCart": "Zavrieť košík",
"shrineTooltipCloseMenu": "Zavrieť ponuku",
"shrineTooltipOpenMenu": "Otvoriť ponuku",
"shrineTooltipSettings": "Nastavenia",
"shrineTooltipSearch": "Hľadať",
"demoTabsDescription": "Karty usporiadajú obsah z rôznych obrazoviek, množín údajov a ďalších interakcií.",
"demoTabsSubtitle": "Karty so samostatne posúvateľnými zobrazeniami",
"demoTabsTitle": "Karty",
"rallyBudgetAmount": "Rozpočet {budgetName} s minutou sumou {amountUsed} z {amountTotal} a zostatkom {amountLeft}",
"shrineTooltipRemoveItem": "Odstrániť položku",
"rallyAccountAmount": "Účet {accountName} {accountNumber} má zostatok {amount}.",
"rallySeeAllBudgets": "Zobraziť všetky rozpočty",
"rallySeeAllBills": "Zobraziť všetky faktúry",
"craneFormDate": "Vyberte dátum",
"craneFormOrigin": "Vyberte východiskové miesto",
"craneFly2": "Dolina Khumbu, Nepál",
"craneFly3": "Machu Picchu, Peru",
"craneFly4": "Malé, Maldivy",
"craneFly5": "Vitznau, Švajčiarsko",
"craneFly6": "Mexiko (mesto), Mexiko",
"craneFly7": "Mount Rushmore, USA",
"settingsTextDirectionLocaleBased": "Na základe miestneho nastavenia",
"craneFly9": "Havana, Kuba",
"craneFly10": "Káhira, Egypt",
"craneFly11": "Lisabon, Portugalsko",
"craneFly12": "Napa, USA",
"craneFly13": "Bali, Indonézia",
"craneSleep0": "Malé, Maldivy",
"craneSleep1": "Aspen, USA",
"craneSleep2": "Machu Picchu, Peru",
"demoCupertinoSegmentedControlTitle": "Segmentované ovládanie",
"craneSleep4": "Vitznau, Švajčiarsko",
"craneSleep5": "Big Sur, USA",
"craneSleep6": "Napa, USA",
"craneSleep7": "Porto, Portugalsko",
"craneSleep8": "Tulum, Mexiko",
"craneEat5": "Soul, Južná Kórea",
"demoChipTitle": "Prvky",
"demoChipSubtitle": "Kompaktné prvky predstavujúce vstup, atribút alebo akciu",
"demoActionChipTitle": "Prvok akcie",
"demoActionChipDescription": "Prvky akcie sú skupina možností spúšťajúcich akcie súvisiace s hlavným obsahom. V používateľskom rozhraní by sa mali zobrazovať dynamicky a v kontexte.",
"demoChoiceChipTitle": "Prvok výberu",
"demoChoiceChipDescription": "Prvky výberu predstavujú jednotlivé možnosti z určitej skupiny. Obsahujú súvisiaci popisný text alebo kategórie.",
"demoFilterChipTitle": "Prvok filtra",
"demoFilterChipDescription": "Prvky filtra odfiltrujú obsah pomocou značiek alebo popisných slov.",
"demoInputChipTitle": "Prvok vstupu",
"demoInputChipDescription": "Prvky vstupu sú komplexné informácie, napríklad subjekt (osoba, miesto, vec) alebo text konverzácie, uvedené v kompaktnej podobe.",
"craneSleep9": "Lisabon, Portugalsko",
"craneEat10": "Lisabon, Portugalsko",
"demoCupertinoSegmentedControlDescription": "Pomocou tejto funkcie môžete vyberať medzi viacerými navzájom sa vylučujúcimi možnosťami. Po vybraní jednej možnosti v segmentovanom ovládaní sa výber ostatných zruší.",
"chipTurnOnLights": "Zapnúť svetlá",
"chipSmall": "Malé",
"chipMedium": "Stredné",
"chipLarge": "Veľké",
"chipElevator": "Výťah",
"chipWasher": "Práčka",
"chipFireplace": "Krb",
"chipBiking": "Cyklistika",
"craneFormDiners": "Reštaurácie",
"rallyAlertsMessageUnassignedTransactions": "{count,plural,=1{Zvýšte svoj potenciálny odpočet dane. Prideľte kategórie 1 nepridelenej transakcii.}few{Zvýšte svoj potenciálny odpočet dane. Prideľte kategórie {count} neprideleným transakciám.}many{Zvýšte svoj potenciálny odpočet dane. Assign categories to {count} unassigned transactions.}other{Zvýšte svoj potenciálny odpočet dane. Prideľte kategórie {count} neprideleným transakciám.}}",
"craneFormTime": "Vyberte čas",
"craneFormLocation": "Vyberte miesto",
"craneFormTravelers": "Cestujúci",
"craneEat8": "Atlanta, USA",
"craneFormDestination": "Vyberte cieľ",
"craneFormDates": "Vyberte dátumy",
"craneFly": "LETY",
"craneSleep": "REŽIM SPÁNKU",
"craneEat": "JEDLO",
"craneFlySubhead": "Prieskum letov podľa cieľa",
"craneSleepSubhead": "Prieskum objektov podľa cieľa",
"craneEatSubhead": "Prieskum reštaurácií podľa cieľa",
"craneFlyStops": "{numberOfStops,plural,=0{Priamy let}=1{1 medzipristátie}few{{numberOfStops} medzipristátia}many{{numberOfStops} stops}other{{numberOfStops} medzipristátí}}",
"craneSleepProperties": "{totalProperties,plural,=0{Žiadne dostupné objekty}=1{1 dostupný objekt}few{{totalProperties} dostupné objekty}many{{totalProperties} Available Properties}other{{totalProperties} dostupných objektov}}",
"craneEatRestaurants": "{totalRestaurants,plural,=0{Žiadne reštaurácie}=1{1 reštaurácia}few{{totalRestaurants} reštaurácie}many{{totalRestaurants} Restaurants}other{{totalRestaurants} reštaurácií}}",
"craneFly0": "Aspen, USA",
"demoCupertinoSegmentedControlSubtitle": "Segmentované ovládanie v štýle systému iOS",
"craneSleep10": "Káhira, Egypt",
"craneEat9": "Madrid, Španielsko",
"craneFly1": "Big Sur, USA",
"craneEat7": "Nashville, USA",
"craneEat6": "Seattle, USA",
"craneFly8": "Singapur",
"craneEat4": "Paríž, Francúzsko",
"craneEat3": "Portland, USA",
"craneEat2": "Córdoba, Argentína",
"craneEat1": "Dallas, USA",
"craneEat0": "Neapol, Taliansko",
"craneSleep11": "Taipei, Taiwan",
"craneSleep3": "Havana, Kuba",
"shrineLogoutButtonCaption": "ODHLÁSIŤ SA",
"rallyTitleBills": "FAKTÚRY",
"rallyTitleAccounts": "ÚČTY",
"shrineProductVagabondSack": "Taška Vagabond",
"rallyAccountDetailDataInterestYtd": "Úrok od začiatku roka dodnes",
"shrineProductWhitneyBelt": "Opasok Whitney",
"shrineProductGardenStrand": "Záhradný pás",
"shrineProductStrutEarrings": "Náušnice Strut",
"shrineProductVarsitySocks": "Ponožky Varsity",
"shrineProductWeaveKeyring": "Kľúčenka Weave",
"shrineProductGatsbyHat": "Klobúk Gatsby",
"shrineProductShrugBag": "Kabelka na plece",
"shrineProductGiltDeskTrio": "Trio pozlátených stolíkov",
"shrineProductCopperWireRack": "Medený drôtený stojan",
"shrineProductSootheCeramicSet": "Keramická súprava Soothe",
"shrineProductHurrahsTeaSet": "Čajová súprava Hurrahs",
"shrineProductBlueStoneMug": "Modrý keramický pohár",
"shrineProductRainwaterTray": "Zberná nádoba na dažďovú vodu",
"shrineProductChambrayNapkins": "Obrúsky Chambray",
"shrineProductSucculentPlanters": "Sukulenty",
"shrineProductQuartetTable": "Štvorcový stôl",
"shrineProductKitchenQuattro": "Kuchynská skrinka",
"shrineProductClaySweater": "Terakotový sveter",
"shrineProductSeaTunic": "Plážová tunika",
"shrineProductPlasterTunic": "Tunika",
"rallyBudgetCategoryRestaurants": "Reštaurácie",
"shrineProductChambrayShirt": "Košeľa Chambray",
"shrineProductSeabreezeSweater": "Sveter na chladný vánok",
"shrineProductGentryJacket": "Kabátik",
"shrineProductNavyTrousers": "Námornícke nohavice",
"shrineProductWalterHenleyWhite": "Tričko bez límca so zapínaním Walter (biele)",
"shrineProductSurfAndPerfShirt": "Surferské tričko",
"shrineProductGingerScarf": "Zázvorový šál",
"shrineProductRamonaCrossover": "Prechodné šaty Ramona",
"shrineProductClassicWhiteCollar": "Klasická košeľa s bielym límcom",
"shrineProductSunshirtDress": "Slnečné šaty",
"rallyAccountDetailDataInterestRate": "Úroková sadzba",
"rallyAccountDetailDataAnnualPercentageYield": "Ročný percentuálny výnos",
"rallyAccountDataVacation": "Dovolenka",
"shrineProductFineLinesTee": "Tričko s tenkými pásikmi",
"rallyAccountDataHomeSavings": "Úspory na dom",
"rallyAccountDataChecking": "Bežný",
"rallyAccountDetailDataInterestPaidLastYear": "Úroky zaplatené minulý rok",
"rallyAccountDetailDataNextStatement": "Ďalší výpis",
"rallyAccountDetailDataAccountOwner": "Vlastník účtu",
"rallyBudgetCategoryCoffeeShops": "Kaviarne",
"rallyBudgetCategoryGroceries": "Potraviny",
"shrineProductCeriseScallopTee": "Tričko s lemom Cerise",
"rallyBudgetCategoryClothing": "Oblečenie",
"rallySettingsManageAccounts": "Spravovať účty",
"rallyAccountDataCarSavings": "Úspory na auto",
"rallySettingsTaxDocuments": "Daňové dokumenty",
"rallySettingsPasscodeAndTouchId": "Vstupný kód a Touch ID",
"rallySettingsNotifications": "Upozornenia",
"rallySettingsPersonalInformation": "Osobné údaje",
"rallySettingsPaperlessSettings": "Nastavenia bez papiera",
"rallySettingsFindAtms": "Nájsť bankomaty",
"rallySettingsHelp": "Pomocník",
"rallySettingsSignOut": "Odhlásiť sa",
"rallyAccountTotal": "Celkove",
"rallyBillsDue": "Termín",
"rallyBudgetLeft": "Zostatok:",
"rallyAccounts": "Účty",
"rallyBills": "Faktúry",
"rallyBudgets": "Rozpočty",
"rallyAlerts": "Upozornenia",
"rallySeeAll": "ZOBRAZIŤ VŠETKO",
"rallyFinanceLeft": "ZOSTATOK:",
"rallyTitleOverview": "PREHĽAD",
"shrineProductShoulderRollsTee": "Tričko na plecia",
"shrineNextButtonCaption": "ĎALEJ",
"rallyTitleBudgets": "ROZPOČTY",
"rallyTitleSettings": "NASTAVENIA",
"rallyLoginLoginToRally": "Prihlásenie do aplikácie Rally",
"rallyLoginNoAccount": "Nemáte účet?",
"rallyLoginSignUp": "REGISTROVAŤ SA",
"rallyLoginUsername": "Používateľské meno",
"rallyLoginPassword": "Heslo",
"rallyLoginLabelLogin": "Prihlásiť sa",
"rallyLoginRememberMe": "Zapamätať si ma",
"rallyLoginButtonLogin": "PRIHLÁSIŤ SA",
"rallyAlertsMessageHeadsUpShopping": "Upozorňujeme, že ste minuli {percent} rozpočtu v Nákupoch na tento mesiac.",
"rallyAlertsMessageSpentOnRestaurants": "Tento týždeň ste minuli {amount} v reštauráciách.",
"rallyAlertsMessageATMFees": "Tento mesiac ste minuli {amount} na poplatky v bankomatoch",
"rallyAlertsMessageCheckingAccount": "Dobrá práca. Zostatok na vašom bežnom účte je oproti minulému mesiacu o {percent} vyšší.",
"shrineMenuCaption": "PONUKA",
"shrineCategoryNameAll": "VŠETKO",
"shrineCategoryNameAccessories": "DOPLNKY",
"shrineCategoryNameClothing": "OBLEČENIE",
"shrineCategoryNameHome": "DOMÁCNOSŤ",
"shrineLoginUsernameLabel": "Používateľské meno",
"shrineLoginPasswordLabel": "Heslo",
"shrineCancelButtonCaption": "ZRUŠIŤ",
"shrineCartTaxCaption": "Daň:",
"shrineCartPageCaption": "KOŠÍK",
"shrineProductQuantity": "Množstvo: {quantity}",
"shrineProductPrice": "× {price}",
"shrineCartItemCount": "{quantity,plural,=0{ŽIADNE POLOŽKY}=1{1 POLOŽKA}few{{quantity} POLOŽKY}many{{quantity} POLOŽKY}other{{quantity} POLOŽIEK}}",
"shrineCartClearButtonCaption": "VYMAZAŤ KOŠÍK",
"shrineCartTotalCaption": "CELKOVE",
"shrineCartSubtotalCaption": "Medzisúčet:",
"shrineCartShippingCaption": "Dopravné:",
"shrineProductGreySlouchTank": "Sivé tielko",
"shrineProductStellaSunglasses": "Slnečné okuliare Stella",
"shrineProductWhitePinstripeShirt": "Biela pásiková košeľa",
"demoTextFieldWhereCanWeReachYou": "Na akom čísle sa môžeme s vami spojiť?",
"settingsTextDirectionLTR": "Ľ-P",
"settingsTextScalingLarge": "Veľké",
"demoBottomSheetHeader": "Hlavička",
"demoBottomSheetItem": "Položka {value}",
"demoBottomTextFieldsTitle": "Textové polia",
"demoTextFieldTitle": "Textové polia",
"demoTextFieldSubtitle": "Jeden riadok upraviteľného textu a čísel",
"demoTextFieldDescription": "Textové polia umožňujú používateľom zadávať text do používateľského rozhrania. Zvyčajne sa nachádzajú vo formulároch a dialógových oknách.",
"demoTextFieldShowPasswordLabel": "Zobraziť heslo",
"demoTextFieldHidePasswordLabel": "Skryť heslo",
"demoTextFieldFormErrors": "Pred odoslaním odstráňte chyby označené červenou.",
"demoTextFieldNameRequired": "Meno je povinné.",
"demoTextFieldOnlyAlphabeticalChars": "Zadajte iba abecedné znaky.",
"demoTextFieldEnterUSPhoneNumber": "(###) ###-#### – Zadajte telefónne číslo v USA.",
"demoTextFieldEnterPassword": "Zadajte heslo.",
"demoTextFieldPasswordsDoNotMatch": "Heslá sa nezhodujú",
"demoTextFieldWhatDoPeopleCallYou": "V súvislosti s čím vám ľudia volajú?",
"demoTextFieldNameField": "Názov*",
"demoBottomSheetButtonText": "ZOBRAZIŤ DOLNÝ HÁROK",
"demoTextFieldPhoneNumber": "Telefónne číslo*",
"demoBottomSheetTitle": "Dolný hárok",
"demoTextFieldEmail": "E‑mail",
"demoTextFieldTellUsAboutYourself": "Povedzte nám o sebe (napíšte napríklad, kde pracujete alebo aké máte záľuby)",
"demoTextFieldKeepItShort": "Napíšte stručný text. Toto je iba ukážka.",
"starterAppGenericButton": "TLAČIDLO",
"demoTextFieldLifeStory": "Biografia",
"demoTextFieldSalary": "Plat",
"demoTextFieldUSD": "USD",
"demoTextFieldNoMoreThan": "Maximálne 8 znakov.",
"demoTextFieldPassword": "Heslo*",
"demoTextFieldRetypePassword": "Znovu zadajte heslo*",
"demoTextFieldSubmit": "ODOSLAŤ",
"demoBottomNavigationSubtitle": "Dolná navigácia s prelínajúcimi sa zobrazeniami",
"demoBottomSheetAddLabel": "Pridať",
"demoBottomSheetModalDescription": "Modálny dolný hárok je alternatíva k ponuke alebo dialógovému oknu. Bráni používateľovi interagovať so zvyškom aplikácie.",
"demoBottomSheetModalTitle": "Modálny dolný hárok",
"demoBottomSheetPersistentDescription": "Trvalý dolný hárok zobrazuje informácie doplňujúce hlavný obsah aplikácie. Zobrazuje sa neustále, aj keď používateľ interaguje s inými časťami aplikácie.",
"demoBottomSheetPersistentTitle": "Trvalý dolný hárok",
"demoBottomSheetSubtitle": "Trvalé a modálne dolné hárky",
"demoTextFieldNameHasPhoneNumber": "Telefónne číslo používateľa {name} je {phoneNumber}",
"buttonText": "TLAČIDLO",
"demoTypographyDescription": "Definície rôznych typografických štýlov vo vzhľade Material Design.",
"demoTypographySubtitle": "Všetky preddefinované štýly textu",
"demoTypographyTitle": "Typografia",
"demoFullscreenDialogDescription": "Hodnota fullscreenDialog určuje, či je prichádzajúca stránka modálne dialógové okno na celú obrazovku",
"demoFlatButtonDescription": "Ploché tlačidlo po stlačení zobrazí atramentovú škvrnu, ale nezvýši sa. Používajte ploché tlačidlá v paneloch s nástrojmi, dialógových oknách a texte s odsadením",
"demoBottomNavigationDescription": "Dolné navigačné panely zobrazujú v dolnej časti obrazovky tri až päť cieľov. Každý cieľ prestavuje ikona a nepovinný textový štítok. Používateľ, ktorý klepne na ikonu dolnej navigácie, prejde do cieľa navigácie najvyššej úrovne, ktorá je s touto ikonou spojená.",
"demoBottomNavigationSelectedLabel": "Vybraný štítok",
"demoBottomNavigationPersistentLabels": "Trvalé štítky",
"starterAppDrawerItem": "Položka {value}",
"demoTextFieldRequiredField": "* Označuje povinné pole.",
"demoBottomNavigationTitle": "Dolná navigácia",
"settingsLightTheme": "Svetlý",
"settingsTheme": "Motív",
"settingsPlatformIOS": "iOS",
"settingsPlatformAndroid": "Android",
"settingsTextDirectionRTL": "P-Ľ",
"settingsTextScalingHuge": "Veľmi veľké",
"cupertinoButton": "Tlačidlo",
"settingsTextScalingNormal": "Normálna",
"settingsTextScalingSmall": "Malé",
"settingsSystemDefault": "Systém",
"settingsTitle": "Nastavenia",
"rallyDescription": "Osobná finančná aplikácia",
"aboutDialogDescription": "Ak si chcete zobraziť zdrojový kód tejto aplikácie, prejdite na {repoLink}.",
"bottomNavigationCommentsTab": "Komentáre",
"starterAppGenericBody": "Obsahová časť",
"starterAppGenericHeadline": "Nadpis",
"starterAppGenericSubtitle": "Podnadpis",
"starterAppGenericTitle": "Názov",
"starterAppTooltipSearch": "Hľadať",
"starterAppTooltipShare": "Zdieľať",
"starterAppTooltipFavorite": "Zaradiť medzi obľúbené",
"starterAppTooltipAdd": "Pridať",
"bottomNavigationCalendarTab": "Kalendár",
"starterAppDescription": "Responzívne rozloženie štartovacej aplikácie",
"starterAppTitle": "Štartovacia aplikácia",
"aboutFlutterSamplesRepo": "Odkladací priestor GitHub na ukážky Flutter",
"bottomNavigationContentPlaceholder": "Zástupný symbol pre kartu {title}",
"bottomNavigationCameraTab": "Fotoaparát",
"bottomNavigationAlarmTab": "Budík",
"bottomNavigationAccountTab": "Účet",
"demoTextFieldYourEmailAddress": "Vaša e‑mailová adresa",
"demoToggleButtonDescription": "Pomocou prepínačov môžete zoskupiť súvisiace možnosti. Skupina by mala zdieľať spoločný kontajner na zvýraznenie skupín súvisiacich prepínačov",
"colorsGrey": "SIVÁ",
"colorsBrown": "HNEDÁ",
"colorsDeepOrange": "TMAVOORANŽOVÁ",
"colorsOrange": "ORANŽOVÁ",
"colorsAmber": "ŽLTOHNEDÁ",
"colorsYellow": "ŽLTÁ",
"colorsLime": "ŽLTOZELENÁ",
"colorsLightGreen": "SVETLOZELENÁ",
"colorsGreen": "ZELENÁ",
"homeHeaderGallery": "Galéria",
"homeHeaderCategories": "Kategórie",
"shrineDescription": "Módna predajná aplikácia",
"craneDescription": "Prispôsobená cestovná aplikácia",
"homeCategoryReference": "ŠTÝLY A ĎALŠIE",
"demoInvalidURL": "Webovú adresu sa nepodarilo zobraziť:",
"demoOptionsTooltip": "Možnosti",
"demoInfoTooltip": "Informácie",
"demoCodeTooltip": "Ukážkový kód",
"demoDocumentationTooltip": "Dokumentácia rozhraní API",
"demoFullscreenTooltip": "Celá obrazovka",
"settingsTextScaling": "Mierka písma",
"settingsTextDirection": "Smer textu",
"settingsLocale": "Miestne nastavenie",
"settingsPlatformMechanics": "Mechanika platformy",
"settingsDarkTheme": "Tmavý",
"settingsSlowMotion": "Spomalenie",
"settingsAbout": "Flutter Gallery",
"settingsFeedback": "Odoslať spätnú väzbu",
"settingsAttribution": "Navrhol TOASTER v Londýne",
"demoButtonTitle": "Tlačidlá",
"demoButtonSubtitle": "Textové, zvýšené, s obrysom a ďalšie",
"demoFlatButtonTitle": "Ploché tlačidlo",
"demoRaisedButtonDescription": "Zvýšené tlačidlá pridávajú rozmery do prevažne plochých rozložení. Zvýrazňujú funkcie v neprehľadných alebo širokých priestoroch.",
"demoRaisedButtonTitle": "Zvýšené tlačidlo",
"demoOutlineButtonTitle": "Tlačidlo s obrysom",
"demoOutlineButtonDescription": "Tlačidlá s obrysom sa po stlačení zmenia na nepriehľadné a zvýšia sa. Často sú spárované so zvýšenými tlačidlami na označenie alternatívnej sekundárnej akcie.",
"demoToggleButtonTitle": "Prepínače",
"colorsTeal": "MODROZELENÁ",
"demoFloatingButtonTitle": "Plávajúce tlačidlo akcie",
"demoFloatingButtonDescription": "Plávajúce tlačidlo akcie je okrúhla ikona vznášajúca sa nad obsahom propagujúca primárnu akciu v aplikácii.",
"demoDialogTitle": "Dialógové okná",
"demoDialogSubtitle": "Jednoduché, upozornenie a celá obrazovka",
"demoAlertDialogTitle": "Upozornenie",
"demoAlertDialogDescription": "Dialógové okno upozornenia informuje používateľa o situáciách, ktoré vyžadujú potvrdenie. Má voliteľný názov a voliteľný zoznam akcií.",
"demoAlertTitleDialogTitle": "Upozornenie s názvom",
"demoSimpleDialogTitle": "Jednoduché",
"demoSimpleDialogDescription": "Jednoduché dialógové okno poskytuje používateľovi výber medzi viacerými možnosťami. Má voliteľný názov, ktorý sa zobrazuje nad možnosťami.",
"demoFullscreenDialogTitle": "Celá obrazovka",
"demoCupertinoButtonsTitle": "Tlačidlá",
"demoCupertinoButtonsSubtitle": "Tlačidlá v štýle systému iOS",
"demoCupertinoButtonsDescription": "Tlačidlo v štýle systému iOS. Zahŕňa text a ikonu, ktorá sa po dotyku stmaví alebo vybledne. Voliteľne môže mať aj pozadie.",
"demoCupertinoAlertsTitle": "Upozornenia",
"demoCupertinoAlertsSubtitle": "Dialógové okná upozornení v štýle systému iOS",
"demoCupertinoAlertTitle": "Upozornenie",
"demoCupertinoAlertDescription": "Dialógové okno upozornenia informuje používateľa o situáciách, ktoré vyžadujú potvrdenie. Dialógové okno upozornenia má voliteľný názov, obsah aj zoznam akcií. Názov sa zobrazuje nad obsahom a akcie pod obsahom.",
"demoCupertinoAlertWithTitleTitle": "Upozornenie s názvom",
"demoCupertinoAlertButtonsTitle": "Upozornenie s tlačidlami",
"demoCupertinoAlertButtonsOnlyTitle": "Iba tlačidlá upozornení",
"demoCupertinoActionSheetTitle": "Hárok s akciami",
"demoCupertinoActionSheetDescription": "Hárok s akciami je špecifický štýl upozornenia ponúkajúceho používateľovi dve alebo viac možností, ktoré sa týkajú aktuálneho kontextu. Má názov, dodatočnú správu a zoznam akcií.",
"demoColorsTitle": "Farby",
"demoColorsSubtitle": "Všetky vopred definované farby",
"demoColorsDescription": "Konštantné farby a vzorka farieb, ktoré predstavujú paletu farieb vzhľadu Material Design.",
"buttonTextEnabled": "ENABLED",
"buttonTextDisabled": "DISABLED",
"buttonTextCreate": "Vytvoriť",
"dialogSelectedOption": "Vybrali ste: {value}",
"dialogDiscardTitle": "Chcete zahodiť koncept?",
"dialogLocationTitle": "Chcete použiť službu určovania polohy od Googlu?",
"dialogLocationDescription": "Povoľte, aby mohol Google pomáhať aplikáciám určovať polohu. Znamená to, že do Googlu budú odosielané anonymné údaje o polohe, aj keď nebudú spustené žiadne aplikácie.",
"dialogCancel": "ZRUŠIŤ",
"dialogDiscard": "ZAHODIŤ",
"dialogDisagree": "NESÚHLASÍM",
"dialogAgree": "SÚHLASÍM",
"dialogSetBackup": "Nastavenie zálohovacieho účtu",
"colorsBlueGrey": "MODROSIVÁ",
"dialogShow": "ZOBRAZIŤ DIALÓGOVÉ OKNO",
"dialogFullscreenTitle": "Dialógové okno na celú obrazovku",
"dialogFullscreenSave": "ULOŽIŤ",
"dialogFullscreenDescription": "Ukážka dialógového okna na celú obrazovku",
"cupertinoButtonEnabled": "Enabled",
"cupertinoButtonDisabled": "Disabled",
"cupertinoButtonWithBackground": "S pozadím",
"cupertinoAlertCancel": "Zrušiť",
"cupertinoAlertDiscard": "Zahodiť",
"cupertinoAlertLocationTitle": "Chcete povoliť Mapám prístup k vašej polohe, keď túto aplikáciu používate?",
"cupertinoAlertLocationDescription": "Vaša aktuálna poloha sa zobrazí na mape a budú sa pomocou nej vyhľadávať trasy, výsledky vyhľadávania v okolí a odhadované časy cesty.",
"cupertinoAlertAllow": "Povoliť",
"cupertinoAlertDontAllow": "Nepovoliť",
"cupertinoAlertFavoriteDessert": "Výber obľúbeného dezertu",
"cupertinoAlertDessertDescription": "Vyberte si v zozname nižšie svoj obľúbený typ dezertu. Na základe vášho výberu sa prispôsobí zoznam navrhovaných reštaurácií vo vašom okolí.",
"cupertinoAlertCheesecake": "Tvarohový koláč",
"cupertinoAlertTiramisu": "Tiramisu",
"cupertinoAlertApplePie": "Jablkový koláč",
"cupertinoAlertChocolateBrownie": "Čokoládový koláč",
"cupertinoShowAlert": "Zobraziť upozornenie",
"colorsRed": "ČERVENÁ",
"colorsPink": "RUŽOVÁ",
"colorsPurple": "FIALOVÁ",
"colorsDeepPurple": "TMAVOFIALOVÁ",
"colorsIndigo": "INDIGOVÁ",
"colorsBlue": "MODRÁ",
"colorsLightBlue": "SVETLOMODRÁ",
"colorsCyan": "TYRKYSOVÁ",
"dialogAddAccount": "Pridať účet",
"Gallery": "Galéria",
"Categories": "Kategórie",
"SHRINE": "SHRINE",
"Basic shopping app": "Základná aplikácia na nakupovanie",
"RALLY": "RALLY",
"CRANE": "CRANE",
"Travel app": "Cestovné aplikácie",
"MATERIAL": "MATERIAL",
"CUPERTINO": "CUPERTINO",
"REFERENCE STYLES & MEDIA": "REFERENČNÉ ŠTÝLY A MÉDIÁ"
}