blob: 73902a6123918c98185196291c22929e5b3b9a5d [file] [log] [blame]
{
"loading": "Se încarcă",
"deselect": "Debifați",
"select": "Selectați",
"selectable": "Se poate selecta (apăsare lungă)",
"selected": "Selectat",
"demo": "Versiune demonstrativă",
"bottomAppBar": "Bara de aplicații din partea de jos",
"notSelected": "Neselectat",
"demoCupertinoSearchTextFieldTitle": "Câmp pentru căutarea textului",
"demoCupertinoPicker": "Selector",
"demoCupertinoSearchTextFieldSubtitle": "Câmp pentru textul de căutare în stil iOS",
"demoCupertinoSearchTextFieldDescription": "Un câmp de text de căutare cu ajutorul căruia utilizatorul poate să caute prin introducerea de text și care poate oferi și filtra sugestii.",
"demoCupertinoSearchTextFieldPlaceholder": "Introduceți text",
"demoCupertinoScrollbarTitle": "Bara de derulare",
"demoCupertinoScrollbarSubtitle": "Bara de derulare în stil iOS",
"demoCupertinoScrollbarDescription": "O bară de derulare care include elementul subordonat",
"demoTwoPaneItem": "Articol {value}",
"demoTwoPaneList": "Listă",
"demoTwoPaneFoldableLabel": "Dispozitiv pliabil",
"demoTwoPaneSmallScreenLabel": "Ecran mic",
"demoTwoPaneSmallScreenDescription": "Acesta este comportamentul TwoPane pe un dispozitiv cu ecran mic.",
"demoTwoPaneTabletLabel": "Tabletă / computer",
"demoTwoPaneTabletDescription": "Acesta este comportamentul TwoPane pe un ecran mai mare, cum ar fi cel de tabletă sau de computer.",
"demoTwoPaneTitle": "TwoPane",
"demoTwoPaneSubtitle": "Aspecte adaptabile pe ecrane pliabile, mari și mici",
"splashSelectDemo": "Selectați o demonstrație",
"demoTwoPaneFoldableDescription": "Acesta este comportamentul TwoPane pe un dispozitiv pliabil.",
"demoTwoPaneDetails": "Detalii",
"demoTwoPaneSelectItem": "Selectați un articol",
"demoTwoPaneItemDetails": "Detalii despre articolul {value}",
"demoCupertinoContextMenuActionText": "Atingeți lung sigla Flutter ca să vedeți meniul contextual",
"demoCupertinoContextMenuDescription": "Un meniu contextual în stil iOS pe ecran complet care apare când se apasă lung pe un element.",
"demoAppBarTitle": "Bara de aplicații",
"demoAppBarDescription": "Bara de aplicații oferă conținut și acțiuni legate de ecranul actual. Se folosește pentru branding, titluri de ecran, navigare și acțiuni",
"demoDividerTitle": "Separator",
"demoDividerSubtitle": "Un separator este o linie subțire care grupează conținutul în liste și aspecte.",
"demoDividerDescription": "Separatoarele se pot folosi în liste, panouri și alte locuri pentru a separa conținutul.",
"demoVerticalDividerTitle": "Separator vertical",
"demoCupertinoContextMenuTitle": "Meniu contextual",
"demoCupertinoContextMenuSubtitle": "Meniu contextual în stil iOS",
"demoAppBarSubtitle": "Afișează informații și acțiuni legate de ecranul actual",
"demoCupertinoContextMenuActionOne": "Prima acțiune",
"demoCupertinoContextMenuActionTwo": "A doua acțiune",
"demoDateRangePickerDescription": "Afișează o casetă de dialog cu un selector al intervalului de date pentru Design material.",
"demoDateRangePickerTitle": "Selector pentru intervalul de date",
"demoNavigationDrawerUserName": "Nume de utilizator",
"demoNavigationDrawerUserEmail": "user.name@example.com",
"demoNavigationDrawerText": "Glisați dinspre margine sau atingeți pictograma din stânga sus ca să vedeți panoul",
"demoNavigationRailTitle": "Bară de navigare",
"demoNavigationRailSubtitle": "Afișarea unei bare de navigare într-o aplicație",
"demoNavigationRailDescription": "Un widget pentru design material care se afișează în stânga sau în dreapta unei aplicații, pentru a putea naviga prin câteva vizualizări, de obicei între trei și cinci.",
"demoNavigationRailFirst": "Prima",
"demoNavigationDrawerTitle": "Panou de navigare",
"demoNavigationRailThird": "A treia",
"replyStarredLabel": "Cu stea",
"demoTextButtonDescription": "Butonul text reacționează vizibil la apăsare, dar nu se ridică. Folosiți butoanele text în bare de instrumente, casete de dialog și în linie cu chenarul interior.",
"demoElevatedButtonTitle": "Butonul în relief",
"demoElevatedButtonDescription": "Butoanele în relief conferă dimensiune aspectelor în mare parte plate. Acestea evidențiază funcții în spații pline sau ample.",
"demoOutlinedButtonTitle": "Butonul conturat",
"demoOutlinedButtonDescription": "Butoanele conturate devin opace și se ridică la apăsare. Sunt de multe ori asociate cu butoane ridicate, pentru a indica o acțiune secundară alternativă.",
"demoContainerTransformDemoInstructions": "Carduri, Liste și Butonul de acțiune flotant",
"demoNavigationDrawerSubtitle": "Afișarea unui panou în bara de aplicații",
"replyDescription": "O aplicație pentru e-mail eficientă și utilă",
"demoNavigationDrawerDescription": "Un panou pentru design material care glisează pe orizontală dinspre marginea ecranului pentru a afișa linkuri de navigare într-o aplicație.",
"replyDraftsLabel": "Mesaje nefinalizate",
"demoNavigationDrawerToPageOne": "Primul element",
"replyInboxLabel": "Mesaje primite",
"demoSharedXAxisDemoInstructions": "Butoanele Înainte și Înapoi",
"replySpamLabel": "Spam",
"replyTrashLabel": "Coș de gunoi",
"replySentLabel": "Trimise",
"demoNavigationRailSecond": "A doua",
"demoNavigationDrawerToPageTwo": "Al doilea element",
"demoFadeScaleDemoInstructions": "Modal și Butonul de acțiune flotant",
"demoFadeThroughDemoInstructions": "Navigarea în partea de jos",
"demoSharedZAxisDemoInstructions": "Butonul cu pictograma Setări",
"demoSharedYAxisDemoInstructions": "Sortați după „Redate recent”",
"demoTextButtonTitle": "Butonul text",
"demoSharedZAxisBeefSandwichRecipeTitle": "Sandviș cu vită",
"demoSharedZAxisDessertRecipeDescription": "Rețetă de desert",
"demoSharedYAxisAlbumTileSubtitle": "Artist",
"demoSharedYAxisAlbumTileTitle": "Album",
"demoSharedYAxisRecentSortTitle": "Redate recent",
"demoSharedYAxisAlphabeticalSortTitle": "A – Z",
"demoSharedYAxisAlbumCount": "268 de albume",
"demoSharedYAxisTitle": "Axa y comună",
"demoSharedXAxisCreateAccountButtonText": "CREAȚI UN CONT",
"demoFadeScaleAlertDialogDiscardButton": "RENUNȚAȚI",
"demoSharedXAxisSignInTextFieldLabel": "Adresa de e-mail sau numărul de telefon",
"demoSharedXAxisSignInSubtitleText": "Conectați-vă cu contul dvs.",
"demoSharedXAxisSignInWelcomeText": "Bună ziua, David Park!",
"demoSharedXAxisIndividualCourseSubtitle": "Afișate individual",
"demoSharedXAxisBundledCourseSubtitle": "În grup",
"demoFadeThroughAlbumsDestination": "Albume",
"demoSharedXAxisDesignCourseTitle": "Design",
"demoSharedXAxisIllustrationCourseTitle": "Ilustrații",
"demoSharedXAxisBusinessCourseTitle": "Afaceri",
"demoSharedXAxisArtsAndCraftsCourseTitle": "Artă și artizanat",
"demoMotionPlaceholderSubtitle": "Text secundar",
"demoFadeScaleAlertDialogCancelButton": "ANULAȚI",
"demoFadeScaleAlertDialogHeader": "Casetă de dialog de tip alertă",
"demoFadeScaleHideFabButton": "ASCUNDEȚI FAB",
"demoFadeScaleShowFabButton": "AFIȘAȚI FAB",
"demoFadeScaleShowAlertDialogButton": "AFIȘAȚI MODALUL",
"demoFadeScaleDescription": "Modelul de afișare gradată/estompare este folosit pentru elemente IU care se afișează sau dispar în limitele ecranului, de exemplu, o casetă de dialog care dispare treptat în centrul ecranului.",
"demoFadeScaleTitle": "Afișare gradată/Estompare",
"demoFadeThroughTextPlaceholder": "123 de fotografii",
"demoFadeThroughSearchDestination": "Căutați",
"demoFadeThroughPhotosDestination": "Fotografii",
"demoSharedXAxisCoursePageSubtitle": "Categoriile apar ca grupuri în feed. Puteți modifica oricând această opțiune.",
"demoFadeThroughDescription": "Modelul de înlocuire gradată este folosit pentru tranziții între elemente IU între care nu există o legătură strânsă.",
"demoFadeThroughTitle": "Înlocuire gradată",
"demoSharedZAxisHelpSettingLabel": "Ajutor",
"demoMotionSubtitle": "Toate modelele de tranziție predefinite",
"demoSharedZAxisNotificationSettingLabel": "Notificări",
"demoSharedZAxisProfileSettingLabel": "Profil",
"demoSharedZAxisSavedRecipesListTitle": "Rețete salvate",
"demoSharedZAxisBeefSandwichRecipeDescription": "Rețetă de sandviș cu vită",
"demoSharedZAxisCrabPlateRecipeDescription": "Rețetă cu crab",
"demoSharedXAxisCoursePageTitle": "Optimizați traiectoriile",
"demoSharedZAxisCrabPlateRecipeTitle": "Crab",
"demoSharedZAxisShrimpPlateRecipeDescription": "Rețetă cu creveți",
"demoSharedZAxisShrimpPlateRecipeTitle": "Creveți",
"demoContainerTransformTypeFadeThrough": "ÎNLOCUIRE GRADATĂ",
"demoSharedZAxisDessertRecipeTitle": "Desert",
"demoSharedZAxisSandwichRecipeDescription": "Rețetă de sandviș",
"demoSharedZAxisSandwichRecipeTitle": "Sandviș",
"demoSharedZAxisBurgerRecipeDescription": "Rețetă de burger",
"demoSharedZAxisBurgerRecipeTitle": "Burger",
"demoSharedZAxisSettingsPageTitle": "Setări",
"demoSharedZAxisTitle": "Axa z comună",
"demoSharedZAxisPrivacySettingLabel": "Confidențialitate",
"demoMotionTitle": "Animație",
"demoContainerTransformTitle": "Transformarea containerului",
"demoContainerTransformDescription": "Modelul cu transformarea containerului este creat pentru tranziții între elementele IU care includ un container. Acest model creează o legătură vizibilă între două elemente IU.",
"demoContainerTransformModalBottomSheetTitle": "Modul Afișare gradată/Estompare",
"demoContainerTransformTypeFade": "AFIȘARE GRADATĂ/ESTOMPARE",
"demoSharedYAxisAlbumTileDurationUnit": "min.",
"demoMotionPlaceholderTitle": "Titlu",
"demoSharedXAxisForgotEmailButtonText": "AȚI UITAT ADRESA DE E-MAIL?",
"demoMotionSmallPlaceholderSubtitle": "Secundar",
"demoMotionDetailsPageTitle": "Pagina cu detalii",
"demoMotionListTileTitle": "Articol din listă",
"demoSharedAxisDescription": "Modelul cu axă comună este folosit pentru tranziții între elemente IU care au o relație spațială sau de navigare. Acest model folosește o transformare comună pe axa x, y, sau z pentru a evidenția legătura dintre elemente.",
"demoSharedXAxisTitle": "Axa x comună",
"demoSharedXAxisBackButtonText": "ÎNAPOI",
"demoSharedXAxisNextButtonText": "ÎNAINTE",
"demoSharedXAxisCulinaryCourseTitle": "Culinar",
"githubRepo": "Directorul GitHub {repoName}",
"fortnightlyMenuUS": "S.U.A.",
"fortnightlyMenuBusiness": "Afaceri",
"fortnightlyMenuScience": "Știință",
"fortnightlyMenuSports": "Sport",
"fortnightlyMenuTravel": "Călătorii",
"fortnightlyMenuCulture": "Cultură",
"fortnightlyTrendingTechDesign": "Design tehnologic",
"rallyBudgetDetailAmountLeft": "Suma rămasă",
"fortnightlyHeadlineArmy": "Reformarea armatei de mediu din interior",
"fortnightlyDescription": "O aplicație de știri axată pe conținut",
"rallyBillDetailAmountDue": "Suma datorată",
"rallyBudgetDetailTotalCap": "Limita totală",
"rallyBudgetDetailAmountUsed": "Suma cheltuită",
"fortnightlyTrendingHealthcareRevolution": "Revoluția în sănătate",
"fortnightlyMenuFrontPage": "Prima pagină",
"fortnightlyMenuWorld": "În lume",
"rallyBillDetailAmountPaid": "Suma plătită",
"fortnightlyMenuPolitics": "Politică",
"fortnightlyHeadlineBees": "Numărul albinelor este în scădere",
"fortnightlyHeadlineGasoline": "Viitorul benzinei",
"fortnightlyTrendingGreenArmy": "Armata de mediu",
"fortnightlyHeadlineFeminists": "Feministele devin partizane",
"fortnightlyHeadlineFabrics": "Designerii creează materiale futuriste cu ajutorul tehnologiei",
"fortnightlyHeadlineStocks": "Întrucât cotațiile bursiere stagnează, mulți se orientează spre cursul valutar",
"fortnightlyTrendingReform": "Reformă",
"fortnightlyMenuTech": "Tehnologie",
"fortnightlyHeadlineWar": "Poporul american divizat în timpul războiului",
"fortnightlyHeadlineHealthcare": "Revoluția silențioasă, dar remarcabilă, din domeniul sănătății",
"fortnightlyLatestUpdates": "Cele mai recente actualizări",
"fortnightlyTrendingStocks": "Acțiuni",
"rallyBillDetailTotalAmount": "Suma totală",
"demoCupertinoPickerDateTime": "Data și ora",
"signIn": "CONECTAȚI-VĂ",
"dataTableRowWithSugar": "{value} cu zahăr",
"dataTableRowApplePie": "Plăcintă cu mere",
"dataTableRowDonut": "Gogoașă",
"dataTableRowHoneycomb": "Fagure de miere",
"dataTableRowLollipop": "Acadea",
"dataTableRowJellyBean": "Jeleu",
"dataTableRowGingerbread": "Turtă dulce",
"dataTableRowCupcake": "Brioșă",
"dataTableRowEclair": "Ecler",
"dataTableRowIceCreamSandwich": "Sandviș cu înghețată",
"dataTableRowFrozenYogurt": "Iaurt înghețat",
"dataTableColumnIron": "Fier (%)",
"dataTableColumnCalcium": "Calciu (%)",
"dataTableColumnSodium": "Sodiu (mg)",
"demoTimePickerTitle": "Selector de oră",
"demo2dTransformationsResetTooltip": "Resetați transformările",
"dataTableColumnFat": "Grăsimi (g)",
"dataTableColumnCalories": "Calorii",
"dataTableColumnDessert": "Desert (o porție)",
"cardsDemoTravelDestinationLocation1": "Thanjavur, Tamil Nadu",
"demoTimePickerDescription": "Afișează o casetă de dialog cu un selector de oră pentru design material.",
"demoPickersShowPicker": "AFIȘAȚI SELECTORUL",
"demoTabsScrollingTitle": "Derulantă",
"demoTabsNonScrollingTitle": "Nederulantă",
"craneHours": "{hours,plural,=1{1 h}few{{hours} h}other{{hours} de h}}",
"craneMinutes": "{minutes,plural,=1{1 min.}few{{minutes} min.}other{{minutes} de min.}}",
"craneFlightDuration": "{hoursShortForm} {minutesShortForm}",
"dataTableHeader": "Nutriție",
"demoDatePickerTitle": "Selector de dată",
"demoPickersSubtitle": "Selecția pentru dată și oră",
"demoPickersTitle": "Selectori",
"demo2dTransformationsEditTooltip": "Editați fila",
"demoDataTableDescription": "Tabelele de date afișează informații sub formă de grilă, cu rânduri și coloane. Acestea organizează informațiile astfel încât să fie ușor de consultat, pentru ca utilizatorii să poată căuta modele și statistici.",
"demo2dTransformationsDescription": "Atingeți pentru a edita filele și folosiți gesturi pentru a deplasa cadrul. Trageți pentru a deplasa, ciupiți pentru a mări sau micșora, rotiți cu două degete. Apăsați butonul de resetare pentru a reveni la orientarea inițială.",
"demo2dTransformationsSubtitle": "Deplasați, măriți/micșorați, rotiți",
"demo2dTransformationsTitle": "Transformări 2D",
"demoCupertinoTextFieldPIN": "PIN",
"demoCupertinoTextFieldDescription": "Într-un câmp de text, utilizatorul poate să introducă text folosind o tastatură hardware sau o tastatură de pe ecran.",
"demoCupertinoTextFieldSubtitle": "Câmpuri de text în stil iOS",
"demoCupertinoTextFieldTitle": "Câmpuri de text",
"demoDatePickerDescription": "Afișează o casetă de dialog cu un selector de dată pentru design material.",
"demoCupertinoPickerTime": "Ora",
"demoCupertinoPickerDate": "Data",
"demoCupertinoPickerTimer": "Temporizator",
"demoCupertinoPickerDescription": "Widget pentru selectorul în stil iOS care poate fi folosit pentru a selecta șirurile, datele, orele sau data și ora.",
"demoCupertinoPickerSubtitle": "Selectoare de stil iOS",
"demoCupertinoPickerTitle": "Selectori",
"dataTableRowWithHoney": "{value} cu miere",
"cardsDemoTravelDestinationCity2": "Chettinad",
"bannerDemoResetText": "Resetați bannerul",
"bannerDemoMultipleText": "Mai multe acțiuni",
"bannerDemoLeadingText": "Pictograma Principal",
"dismiss": "ÎNCHIDEȚI",
"cardsDemoTappable": "Poate fi atins",
"cardsDemoSelectable": "Poate fi selectat (apăsare lungă)",
"cardsDemoExplore": "Explorați",
"cardsDemoExploreSemantics": "Explorați {destinationName}",
"cardsDemoShareSemantics": "Trimiteți {destinationName}",
"cardsDemoTravelDestinationTitle1": "Top 10 orașe de vizitat în Tamil Nadu",
"cardsDemoTravelDestinationDescription1": "Numărul 10",
"cardsDemoTravelDestinationCity1": "Thanjavur",
"dataTableColumnProtein": "Proteine (g)",
"cardsDemoTravelDestinationTitle2": "Artizani din India de Sud",
"cardsDemoTravelDestinationDescription2": "Țesători de mătase",
"bannerDemoText": "Parola a fost actualizată pe celălalt dispozitiv. Conectați-vă din nou.",
"cardsDemoTravelDestinationLocation2": "Sivaganga, Tamil Nadu",
"cardsDemoTravelDestinationTitle3": "Templul Brihadisvara",
"cardsDemoTravelDestinationDescription3": "Temple",
"demoBannerTitle": "Banner",
"demoBannerSubtitle": "Afișează un banner într-o listă",
"demoBannerDescription": "Bannerul afișează un mesaj succint important și acțiuni pe care le pot face utilizatorii (inclusiv închiderea bannerului). Pentru închiderea acestuia este necesară o acțiune din partea utilizatorului.",
"demoCardTitle": "Carduri",
"demoCardSubtitle": "Carduri de bază cu colțuri rotunjite",
"demoCardDescription": "Cardul este o bucată de material folosită pentru a prezenta informații conexe, de exemplu, un album, o locație geografică, o masă, date de contact etc.",
"demoDataTableTitle": "Tabele de date",
"demoDataTableSubtitle": "Rânduri și coloane cu informații",
"dataTableColumnCarbs": "Carbohidrați (g)",
"placeTanjore": "Tanjore",
"demoGridListsTitle": "Liste grilă",
"placeFlowerMarket": "Piață de flori",
"placeBronzeWorks": "Obiecte din bronz",
"placeMarket": "Piață",
"placeThanjavurTemple": "Templul Thanjavur",
"placeSaltFarm": "Fermă de sare",
"placeScooters": "Scutere",
"placeSilkMaker": "Producător de mătase",
"placeLunchPrep": "Prepararea mesei de prânz",
"placeBeach": "Plajă",
"placeFisherman": "Pescar",
"demoMenuSelected": "Selectat: {value}",
"demoMenuRemove": "Eliminați",
"demoMenuGetLink": "Obțineți linkul",
"demoMenuShare": "Trimiteți",
"demoBottomAppBarSubtitle": "Afișează navigarea și acțiunile în partea de jos",
"demoMenuAnItemWithASectionedMenu": "Element cu meniu cu secțiuni",
"demoMenuADisabledMenuItem": "Element de meniu dezactivat",
"demoLinearProgressIndicatorTitle": "Indicator de progres liniar",
"demoMenuContextMenuItemOne": "Elementul de meniu contextual unu",
"demoMenuAnItemWithASimpleMenu": "Element cu meniu simplu",
"demoCustomSlidersTitle": "Glisoare personalizate",
"demoMenuAnItemWithAChecklistMenu": "Element cu meniu cu listă de verificare",
"demoCupertinoActivityIndicatorTitle": "Indicator de activitate",
"demoCupertinoActivityIndicatorSubtitle": "Indicatori de activitate în stil iOS",
"demoCupertinoActivityIndicatorDescription": "Indicator de activitate în stil iOS care se rotește spre dreapta.",
"demoCupertinoNavigationBarTitle": "Bară de navigare",
"demoCupertinoNavigationBarSubtitle": "Bară de navigare în stil iOS",
"demoCupertinoNavigationBarDescription": "Bară de navigare în stil iOS. Bara de navigare este o bară de instrumente formată cel puțin dintr-un titlu de pagină plasat în centru.",
"demoCupertinoPullToRefreshTitle": "Trageți pentru a actualiza",
"demoCupertinoPullToRefreshSubtitle": "Setarea Trageți pentru a actualiza în stil iOS",
"demoCupertinoPullToRefreshDescription": "Widget care implementează setarea pentru conținut Trageți pentru a actualiza în stil iOS.",
"demoProgressIndicatorTitle": "Indicatori de progres",
"demoProgressIndicatorSubtitle": "Liniar, circular, nedeterminat",
"demoCircularProgressIndicatorTitle": "Indicator de progres circular",
"demoCircularProgressIndicatorDescription": "Indicator de progres circular pentru design material, care se rotește pentru a indica faptul că aplicația este ocupată.",
"demoMenuFour": "Patru",
"demoLinearProgressIndicatorDescription": "Indicator de progres liniar pentru design material, numit și bară de progres.",
"demoTooltipTitle": "Baloane explicative",
"demoTooltipSubtitle": "Scurt mesaj afișat la apăsarea lungă sau la plasarea cursorului",
"demoTooltipDescription": "Baloanele explicative afișează etichete cu text care explică funcția unui buton sau altă acțiune din interfața de utilizare. Baloanele explicative afișează text informativ atunci când utilizatorii plasează cursorul pe, selectează sau apasă lung un element.",
"demoTooltipInstructions": "Apăsați lung sau plasați cursorul pentru a afișa balonul explicativ.",
"placeChennai": "Chennai",
"demoMenuChecked": "Bifat: {value}",
"placeChettinad": "Chettinad",
"demoMenuPreview": "Previzualizați",
"demoBottomAppBarTitle": "Bara de aplicații din partea de jos",
"demoBottomAppBarDescription": "Barele de aplicații din partea de jos oferă acces la un panou de navigare din partea de jos și la maximum patru acțiuni, între care butonul flotant pentru acțiuni.",
"bottomAppBarNotch": "Decupaj",
"bottomAppBarPosition": "Poziția butonului flotant pentru acțiuni",
"bottomAppBarPositionDockedEnd": "Andocat – Capătul din dreapta",
"bottomAppBarPositionDockedCenter": "Andocat – Centru",
"bottomAppBarPositionFloatingEnd": "Flotant – Capătul din dreapta",
"bottomAppBarPositionFloatingCenter": "Flotant – Centru",
"demoSlidersEditableNumericalValue": "Valoare numerică ce poate fi editată",
"demoGridListsSubtitle": "Aspectul rândurilor și al coloanelor",
"demoGridListsDescription": "Listele grilă sunt ideale pentru prezentarea datelor omogene, de obicei, a imaginilor. Fiecare element al unei liste grilă se numește secțiune.",
"demoGridListsImageOnlyTitle": "Numai imagine",
"demoGridListsHeaderTitle": "Cu antet",
"demoGridListsFooterTitle": "Cu subsol",
"demoSlidersTitle": "Glisoare",
"demoSlidersSubtitle": "Widgeturi pentru selectarea unei valori prin glisare",
"demoSlidersDescription": "Glisoarele reflectă un interval de valori de-a lungul unei bare, din care utilizatorii pot selecta o singură valoare. Acestea sunt ideale pentru reglarea setărilor, precum volumul, luminozitatea sau aplicarea filtrelor de imagine.",
"demoRangeSlidersTitle": "Glisoare pentru interval",
"demoRangeSlidersDescription": "Glisoarele reprezintă un interval de valori de-a lungul unei bare. Acestea pot avea pictograme la ambele capete ale barei, care reflectă un interval de valori. Sunt ideale pentru reglarea setărilor, precum volumul, luminozitatea sau aplicarea filtrelor de imagine.",
"demoMenuAnItemWithAContextMenuButton": "Element cu meniu contextual",
"demoCustomSlidersDescription": "Glisoarele reprezintă un interval de valori de-a lungul unei bare, din care utilizatorii pot selecta o singură valoare sau un interval de valori. Glisoarele pot să fie personalizate sau să aibă teme.",
"demoSlidersContinuousWithEditableNumericalValue": "Continuu cu valoare numerică ce poate fi editată",
"demoSlidersDiscrete": "Distinct",
"demoSlidersDiscreteSliderWithCustomTheme": "Glisor distinct cu temă personalizată",
"demoSlidersContinuousRangeSliderWithCustomTheme": "Glisor cu interval continuu și temă personalizată",
"demoSlidersContinuous": "Continuu",
"placePondicherry": "Pondicherry",
"demoMenuTitle": "Meniu",
"demoContextMenuTitle": "Meniu contextual",
"demoSectionedMenuTitle": "Meniu cu secțiuni",
"demoSimpleMenuTitle": "Meniu simplu",
"demoChecklistMenuTitle": "Meniu cu listă de verificare",
"demoMenuSubtitle": "Butoane de meniu și meniuri simple",
"demoMenuDescription": "Meniul afișează o listă de opțiuni pe o suprafață temporară. Acestea apar atunci când utilizatorii interacționează cu un buton, o acțiune sau altă comandă.",
"demoMenuItemValueOne": "Elementul de meniu unu",
"demoMenuItemValueTwo": "Elementul de meniu doi",
"demoMenuItemValueThree": "Elementul de meniu trei",
"demoMenuOne": "Unu",
"demoMenuTwo": "Doi",
"demoMenuThree": "Trei",
"demoMenuContextMenuItemThree": "Elementul de meniu contextual trei",
"demoCupertinoSwitchSubtitle": "Comutator în stil iOS",
"demoSnackbarsText": "Aceasta este o bară de notificare.",
"demoCupertinoSliderSubtitle": "Glisor în stil iOS",
"demoCupertinoSliderDescription": "Glisorul poate fi folosit pentru a selecta dintr-un set de valori continue sau distincte.",
"demoCupertinoSliderContinuous": "Continuă: {value}",
"demoCupertinoSliderDiscrete": "Distinctă: {value}",
"demoSnackbarsAction": "Ați apăsat pe acțiunea din bara de notificare.",
"backToGallery": "Înapoi la Galerie",
"demoCupertinoTabBarTitle": "Bară cu file",
"demoCupertinoSwitchDescription": "Comutatorul este folosit pentru a comuta între stările activat și dezactivat ale unei setări.",
"demoSnackbarsActionButtonLabel": "ACȚIUNE",
"cupertinoTabBarProfileTab": "Profil",
"demoSnackbarsButtonLabel": "AFIȘEAZĂ O BARĂ DE NOTIFICARE",
"demoSnackbarsDescription": "Barele de notificare informează utilizatorii cu privire la un proces care a fost sau va fi executat de o aplicație. Acestea se afișează temporar în partea de jos a ecranului. Ele nu ar trebui să întrerupă experiența utilizatorului și nu necesită date introduse de utilizator pentru a dispărea.",
"demoSnackbarsSubtitle": "Barele de notificare afișează mesaje în partea de jos a ecranului",
"demoSnackbarsTitle": "Bare de notificare",
"demoCupertinoSliderTitle": "Glisor",
"cupertinoTabBarChatTab": "Chat",
"cupertinoTabBarHomeTab": "Acasă",
"demoCupertinoTabBarDescription": "Bară cu file de navigare din partea de jos în stil iOS. Afișează mai multe file, dintre care una este activă, în mod prestabilit prima filă.",
"demoCupertinoTabBarSubtitle": "Bară cu file din partea de jos în stil iOS",
"demoOptionsFeatureTitle": "Afișați opțiunile",
"demoOptionsFeatureDescription": "Atingeți aici pentru a vedea opțiunile disponibile pentru această demonstrație.",
"demoCodeViewerCopyAll": "COPIAȚI TOT",
"shrineScreenReaderRemoveProductButton": "Eliminați {product}",
"shrineScreenReaderProductAddToCart": "Adăugați în coșul de cumpărături",
"shrineScreenReaderCart": "{quantity,plural,=0{Coș de cumpărături, niciun articol}=1{Coș de cumpărături, un articol}few{Coș de cumpărături, {quantity} articole}other{Coș de cumpărături, {quantity} de articole}}",
"demoCodeViewerFailedToCopyToClipboardMessage": "Nu s-a copiat în clipboard: {error}",
"demoCodeViewerCopiedToClipboardMessage": "S-a copiat în clipboard.",
"craneSleep8SemanticLabel": "Ruine mayașe pe o stâncă, deasupra unei plaje",
"craneSleep4SemanticLabel": "Hotel pe malul unui lac, în fața munților",
"craneSleep2SemanticLabel": "Cetatea Machu Picchu",
"craneSleep1SemanticLabel": "Castel într-un peisaj de iarnă, cu conifere",
"craneSleep0SemanticLabel": "Bungalouri pe malul apei",
"craneFly13SemanticLabel": "Piscină pe malul mării, cu palmieri",
"craneFly12SemanticLabel": "Piscină cu palmieri",
"craneFly11SemanticLabel": "Far din cărămidă pe malul mării",
"craneFly10SemanticLabel": "Turnurile moscheii Al-Azhar la apus",
"craneFly9SemanticLabel": "Bărbat care se sprijină de o mașină albastră veche",
"craneFly8SemanticLabel": "Supertree Grove",
"craneEat9SemanticLabel": "Tejghea de cafenea cu dulciuri",
"craneEat2SemanticLabel": "Burger",
"craneFly5SemanticLabel": "Hotel pe malul unui lac, în fața munților",
"demoSelectionControlsSubtitle": "Casete de selectare, butoane radio și comutatoare",
"craneEat10SemanticLabel": "Femeie care ține un sandviș imens cu pastramă",
"craneFly4SemanticLabel": "Bungalouri pe malul apei",
"craneEat7SemanticLabel": "Intrare în brutărie",
"craneEat6SemanticLabel": "Preparat cu creveți",
"craneEat5SemanticLabel": "Locuri dintr-un restaurant artistic",
"craneEat4SemanticLabel": "Desert cu ciocolată",
"craneEat3SemanticLabel": "Taco coreean",
"craneFly3SemanticLabel": "Cetatea Machu Picchu",
"craneEat1SemanticLabel": "Bar gol cu scaune de tip bufet",
"craneEat0SemanticLabel": "Pizza într-un cuptor pe lemne",
"craneSleep11SemanticLabel": "Clădirea zgârie-nori Taipei 101",
"craneSleep10SemanticLabel": "Turnurile moscheii Al-Azhar la apus",
"craneSleep9SemanticLabel": "Far din cărămidă pe malul mării",
"craneEat8SemanticLabel": "Platou cu languste",
"craneSleep7SemanticLabel": "Apartamente colorate în Riberia Square",
"craneSleep6SemanticLabel": "Piscină cu palmieri",
"craneSleep5SemanticLabel": "Cort pe un câmp",
"settingsButtonCloseLabel": "Închideți setările",
"demoSelectionControlsCheckboxDescription": "Cu ajutorul casetelor de selectare, utilizatorii pot să aleagă mai multe opțiuni dintr-un set. Valoarea normală a unei casete este true sau false. O casetă cu trei stări poate avea și valoarea null.",
"settingsButtonLabel": "Setări",
"demoListsTitle": "Liste",
"demoListsSubtitle": "Aspecte de liste derulante",
"demoListsDescription": "Un singur rând cu înălțime fixă, care conține de obicei text și o pictogramă la început sau la sfârșit.",
"demoOneLineListsTitle": "Un rând",
"demoTwoLineListsTitle": "Două rânduri",
"demoListsSecondary": "Text secundar",
"demoSelectionControlsTitle": "Comenzi de selectare",
"craneFly7SemanticLabel": "Muntele Rushmore",
"demoSelectionControlsCheckboxTitle": "Casetă de selectare",
"craneSleep3SemanticLabel": "Bărbat care se sprijină de o mașină albastră veche",
"demoSelectionControlsRadioTitle": "Radio",
"demoSelectionControlsRadioDescription": "Cu ajutorul butoanelor radio, utilizatorul poate să selecteze o singură opțiune dintr-un set. Folosiți-le pentru selectări exclusive dacă credeți că utilizatorul trebuie să vadă toate opțiunile disponibile alăturate.",
"demoSelectionControlsSwitchTitle": "Comutatoare",
"demoSelectionControlsSwitchDescription": "Comutatoarele activat / dezactivat schimbă starea unei opțiuni pentru setări. Opțiunea controlată de comutator și starea acesteia trebuie să fie indicate clar de eticheta inline corespunzătoare.",
"craneFly0SemanticLabel": "Castel într-un peisaj de iarnă, cu conifere",
"craneFly1SemanticLabel": "Cort pe un câmp",
"craneFly2SemanticLabel": "Steaguri de rugăciune în fața unui munte înzăpezit",
"craneFly6SemanticLabel": "Imagine aeriană cu Palacio de Bellas Artes",
"rallySeeAllAccounts": "Vedeți toate conturile",
"rallyBillAmount": "Factura {billName} în valoare de {amount} este scadentă pe {date}.",
"shrineTooltipCloseCart": "Închideți coșul de cumpărături",
"shrineTooltipCloseMenu": "Închideți meniul",
"shrineTooltipOpenMenu": "Deschideți meniul",
"shrineTooltipSettings": "Setări",
"shrineTooltipSearch": "Căutați",
"demoTabsDescription": "Filele organizează conținutul pe ecrane, în seturi de date diferite și în alte interacțiuni.",
"demoTabsSubtitle": "File cu vizualizări care se derulează independent",
"demoTabsTitle": "File",
"rallyBudgetAmount": "Bugetul pentru {budgetName} cu {amountUsed} cheltuiți din {amountTotal}, {amountLeft} rămași",
"shrineTooltipRemoveItem": "Eliminați articolul",
"rallyAccountAmount": "Contul {accountName} {accountNumber} cu {amount}.",
"rallySeeAllBudgets": "Vedeți toate bugetele",
"rallySeeAllBills": "Vedeți toate facturile",
"craneFormDate": "Selectați data",
"craneFormOrigin": "Alegeți originea",
"craneFly2": "Valea Khumbu, Nepal",
"craneFly3": "Machu Picchu, Peru",
"craneFly4": "Malé, Maldive",
"craneFly5": "Vitznau, Elveția",
"craneFly6": "Ciudad de Mexico, Mexic",
"craneFly7": "Muntele Rushmore, Statele Unite",
"settingsTextDirectionLocaleBased": "În funcție de codul local",
"craneFly9": "Havana, Cuba",
"craneFly10": "Cairo, Egipt",
"craneFly11": "Lisabona, Portugalia",
"craneFly12": "Napa, Statele Unite",
"craneFly13": "Bali, Indonezia",
"craneSleep0": "Malé, Maldive",
"craneSleep1": "Aspen, Statele Unite",
"craneSleep2": "Machu Picchu, Peru",
"demoCupertinoSegmentedControlTitle": "Control segmentat",
"craneSleep4": "Vitznau, Elveția",
"craneSleep5": "Big Sur, Statele Unite",
"craneSleep6": "Napa, Statele Unite",
"craneSleep7": "Porto, Portugalia",
"craneSleep8": "Tulum, Mexic",
"craneEat5": "Seoul, Coreea de Sud",
"demoChipTitle": "Cipuri",
"demoChipSubtitle": "Elemente compacte care reprezintă o intrare, un atribut sau o acțiune",
"demoActionChipTitle": "Cip de acțiune",
"demoActionChipDescription": "Cipurile de acțiune sunt un set de opțiuni care declanșează o acțiune legată de conținutul principal. Ele trebuie să apară dinamic și contextual într-o IU.",
"demoChoiceChipTitle": "Cip de opțiune",
"demoChoiceChipDescription": "Cipurile de opțiune reprezintă o singură opțiune dintr-un set. Ele conțin categorii sau texte descriptive asociate.",
"demoFilterChipTitle": "Cip de filtrare",
"demoFilterChipDescription": "Cipurile de filtrare folosesc etichete sau termeni descriptivi pentru a filtra conținutul.",
"demoInputChipTitle": "Cip de intrare",
"demoInputChipDescription": "Cipurile de intrare reprezintă informații complexe, cum ar fi o entitate (o persoană, o locație sau un obiect) sau un text conversațional, în formă compactă.",
"craneSleep9": "Lisabona, Portugalia",
"craneEat10": "Lisabona, Portugalia",
"demoCupertinoSegmentedControlDescription": "Folosit pentru a alege opțiuni care se exclud reciproc. Când selectați o opțiune din controlul segmentat, celelalte opțiuni sunt deselectate.",
"chipTurnOnLights": "Porniți luminile",
"chipSmall": "Mic",
"chipMedium": "Mediu",
"chipLarge": "Mare",
"chipElevator": "Lift",
"chipWasher": "Mașină de spălat",
"chipFireplace": "Șemineu",
"chipBiking": "Ciclism",
"craneFormDiners": "Clienți",
"rallyAlertsMessageUnassignedTransactions": "{count,plural,=1{Creșteți-vă potențiala deducere fiscală! Atribuiți categorii unei tranzacții neatribuite.}few{Creșteți-vă potențiala deducere fiscală! Atribuiți categorii pentru {count} tranzacții neatribuite.}other{Creșteți-vă potențiala deducere fiscală! Atribuiți categorii pentru {count} de tranzacții neatribuite.}}",
"craneFormTime": "Selectați ora",
"craneFormLocation": "Selectați o locație",
"craneFormTravelers": "Călători",
"craneEat8": "Atlanta, Statele Unite",
"craneFormDestination": "Alegeți destinația",
"craneFormDates": "Selectați datele",
"craneFly": "AVIOANE",
"craneSleep": "SOMN",
"craneEat": "MÂNCARE",
"craneFlySubhead": "Explorați zborurile după destinație",
"craneSleepSubhead": "Explorați proprietățile după destinație",
"craneEatSubhead": "Explorați restaurantele după destinație",
"craneFlyStops": "{numberOfStops,plural,=0{Fără escală}=1{O escală}few{{numberOfStops} escale}other{{numberOfStops} de escale}}",
"craneSleepProperties": "{totalProperties,plural,=0{Nicio proprietate disponibilă}=1{O proprietate disponibilă}few{{totalProperties} proprietăți disponibile}other{{totalProperties} de proprietăți disponibile}}",
"craneEatRestaurants": "{totalRestaurants,plural,=0{Niciun restaurant}=1{Un restaurant}few{{totalRestaurants} restaurante}other{{totalRestaurants} de restaurante}}",
"craneFly0": "Aspen, Statele Unite",
"demoCupertinoSegmentedControlSubtitle": "Control segmentat în stil iOS",
"craneSleep10": "Cairo, Egipt",
"craneEat9": "Madrid, Spania",
"craneFly1": "Big Sur, Statele Unite",
"craneEat7": "Nashville, Statele Unite",
"craneEat6": "Seattle, Statele Unite",
"craneFly8": "Singapore",
"craneEat4": "Paris, Franța",
"craneEat3": "Portland, Statele Unite",
"craneEat2": "Córdoba, Argentina",
"craneEat1": "Dallas, Statele Unite",
"craneEat0": "Napoli, Italia",
"craneSleep11": "Taipei, Taiwan",
"craneSleep3": "Havana, Cuba",
"shrineLogoutButtonCaption": "DECONECTAȚI-VĂ",
"rallyTitleBills": "FACTURI",
"rallyTitleAccounts": "CONTURI",
"shrineProductVagabondSack": "Geantă Vagabond",
"rallyAccountDetailDataInterestYtd": "Dobânda de la începutul anului până în prezent",
"shrineProductWhitneyBelt": "Curea Whitney",
"shrineProductGardenStrand": "Toron pentru grădină",
"shrineProductStrutEarrings": "Cercei Strut",
"shrineProductVarsitySocks": "Șosete Varsity",
"shrineProductWeaveKeyring": "Breloc împletit",
"shrineProductGatsbyHat": "Pălărie Gatsby",
"shrineProductShrugBag": "Geantă Shrug",
"shrineProductGiltDeskTrio": "Birou trio aurit",
"shrineProductCopperWireRack": "Rastel din sârmă de cupru",
"shrineProductSootheCeramicSet": "Set de ceramică Soothe",
"shrineProductHurrahsTeaSet": "Set de ceai Hurrahs",
"shrineProductBlueStoneMug": "Cană Blue Stone",
"shrineProductRainwaterTray": "Colector pentru apă de ploaie",
"shrineProductChambrayNapkins": "Șervete din Chambray",
"shrineProductSucculentPlanters": "Ghivece pentru plante suculente",
"shrineProductQuartetTable": "Masă Quartet",
"shrineProductKitchenQuattro": "Bucătărie Quattro",
"shrineProductClaySweater": "Pulover Clay",
"shrineProductSeaTunic": "Tunică Sea",
"shrineProductPlasterTunic": "Tunică Plaster",
"rallyBudgetCategoryRestaurants": "Restaurante",
"shrineProductChambrayShirt": "Cămașă din Chambray",
"shrineProductSeabreezeSweater": "Pulover Seabreeze",
"shrineProductGentryJacket": "Jachetă Gentry",
"shrineProductNavyTrousers": "Pantaloni bleumarin",
"shrineProductWalterHenleyWhite": "Walter Henley (alb)",
"shrineProductSurfAndPerfShirt": "Bluză Surf and perf",
"shrineProductGingerScarf": "Fular Ginger",
"shrineProductRamonaCrossover": "Geantă crossover Ramona",
"shrineProductClassicWhiteCollar": "Guler alb clasic",
"shrineProductSunshirtDress": "Rochie Sunshirt",
"rallyAccountDetailDataInterestRate": "Rata dobânzii",
"rallyAccountDetailDataAnnualPercentageYield": "Randamentul anual procentual",
"rallyAccountDataVacation": "Vacanță",
"shrineProductFineLinesTee": "Tricou cu dungi subțiri",
"rallyAccountDataHomeSavings": "Economii pentru casă",
"rallyAccountDataChecking": "Curent",
"rallyAccountDetailDataInterestPaidLastYear": "Dobânda plătită anul trecut",
"rallyAccountDetailDataNextStatement": "Următorul extras",
"rallyAccountDetailDataAccountOwner": "Proprietarul contului",
"rallyBudgetCategoryCoffeeShops": "Cafenele",
"rallyBudgetCategoryGroceries": "Produse alimentare",
"shrineProductCeriseScallopTee": "Tricou cu guler rotund Cerise",
"rallyBudgetCategoryClothing": "Îmbrăcăminte",
"rallySettingsManageAccounts": "Gestionați conturi",
"rallyAccountDataCarSavings": "Economii pentru mașină",
"rallySettingsTaxDocuments": "Documente fiscale",
"rallySettingsPasscodeAndTouchId": "Parolă și Touch ID",
"rallySettingsNotifications": "Notificări",
"rallySettingsPersonalInformation": "Informații cu caracter personal",
"rallySettingsPaperlessSettings": "Setări fără hârtie",
"rallySettingsFindAtms": "Găsiți bancomate",
"rallySettingsHelp": "Ajutor",
"rallySettingsSignOut": "Deconectați-vă",
"rallyAccountTotal": "Total",
"rallyBillsDue": "Data scadentă",
"rallyBudgetLeft": "Stânga",
"rallyAccounts": "Conturi",
"rallyBills": "Facturi",
"rallyBudgets": "Bugete",
"rallyAlerts": "Alerte",
"rallySeeAll": "VEDEȚI-LE PE TOATE",
"rallyFinanceLeft": "STÂNGA",
"rallyTitleOverview": "PREZENTARE GENERALĂ",
"shrineProductShoulderRollsTee": "Tricou cu mâneci îndoite",
"shrineNextButtonCaption": "ÎNAINTE",
"rallyTitleBudgets": "BUGETE",
"rallyTitleSettings": "SETĂRI",
"rallyLoginLoginToRally": "Conectați-vă la Rally",
"rallyLoginNoAccount": "Nu aveți un cont?",
"rallyLoginSignUp": "ÎNSCRIEȚI-VĂ",
"rallyLoginUsername": "Nume de utilizator",
"rallyLoginPassword": "Parolă",
"rallyLoginLabelLogin": "Conectați-vă",
"rallyLoginRememberMe": "Ține-mă minte",
"rallyLoginButtonLogin": "CONECTAȚI-VĂ",
"rallyAlertsMessageHeadsUpShopping": "Atenție, ați folosit {percent} din bugetul de cumpărături pentru luna aceasta.",
"rallyAlertsMessageSpentOnRestaurants": "Săptămâna aceasta ați cheltuit {amount} în restaurante.",
"rallyAlertsMessageATMFees": "Luna aceasta ați cheltuit {amount} pentru comisioanele de la bancomat",
"rallyAlertsMessageCheckingAccount": "Felicitări! Contul dvs. curent este cu {percent} mai bogat decât luna trecută.",
"shrineMenuCaption": "MENIU",
"shrineCategoryNameAll": "TOATE",
"shrineCategoryNameAccessories": "ACCESORII",
"shrineCategoryNameClothing": "ÎMBRĂCĂMINTE",
"shrineCategoryNameHome": "CASĂ",
"shrineLoginUsernameLabel": "Nume de utilizator",
"shrineLoginPasswordLabel": "Parolă",
"shrineCancelButtonCaption": "ANULAȚI",
"shrineCartTaxCaption": "Taxe:",
"shrineCartPageCaption": "COȘ DE CUMPĂRĂTURI",
"shrineProductQuantity": "Cantitate: {quantity}",
"shrineProductPrice": "x {price}",
"shrineCartItemCount": "{quantity,plural,=0{NICIUN ARTICOL}=1{UN ARTICOL}few{{quantity} ARTICOLE}other{{quantity} ARTICOLE}}",
"shrineCartClearButtonCaption": "GOLIȚI COȘUL",
"shrineCartTotalCaption": "TOTAL",
"shrineCartSubtotalCaption": "Subtotal:",
"shrineCartShippingCaption": "Expediere:",
"shrineProductGreySlouchTank": "Maiou lejer gri",
"shrineProductStellaSunglasses": "Ochelari de soare Stella",
"shrineProductWhitePinstripeShirt": "Cămașă cu dungi fine albe",
"demoTextFieldWhereCanWeReachYou": "La ce număr de telefon vă putem contacta?",
"settingsTextDirectionLTR": "De la stânga la dreapta",
"settingsTextScalingLarge": "Mare",
"demoBottomSheetHeader": "Antet",
"demoBottomSheetItem": "Articol {value}",
"demoBottomTextFieldsTitle": "Câmpuri de text",
"demoTextFieldTitle": "Câmpuri de text",
"demoTextFieldSubtitle": "Un singur rând de text și cifre editabile",
"demoTextFieldDescription": "Câmpurile de text le dau utilizatorilor posibilitatea de a introduce text pe o interfață de utilizare. Acestea apar de obicei în forme și casete de dialog.",
"demoTextFieldShowPasswordLabel": "Afișați parola",
"demoTextFieldHidePasswordLabel": "Ascundeți parola",
"demoTextFieldFormErrors": "Remediați erorile evidențiate cu roșu înainte de trimitere.",
"demoTextFieldNameRequired": "Numele este obligatoriu.",
"demoTextFieldOnlyAlphabeticalChars": "Introduceți numai caractere alfabetice.",
"demoTextFieldEnterUSPhoneNumber": "(###) ###–#### – introduceți un număr de telefon din S.U.A.",
"demoTextFieldEnterPassword": "Introduceți o parolă.",
"demoTextFieldPasswordsDoNotMatch": "Parolele nu corespund",
"demoTextFieldWhatDoPeopleCallYou": "Cum vă spun utilizatorii?",
"demoTextFieldNameField": "Nume*",
"demoBottomSheetButtonText": "AFIȘAȚI FOAIA DIN PARTEA DE JOS",
"demoTextFieldPhoneNumber": "Număr de telefon*",
"demoBottomSheetTitle": "Foaia din partea de jos",
"demoTextFieldEmail": "E-mail",
"demoTextFieldTellUsAboutYourself": "Povestiți-ne despre dvs. (de exemplu, scrieți cu ce vă ocupați sau ce pasiuni aveți)",
"demoTextFieldKeepItShort": "Folosiți un text scurt, aceasta este o demonstrație.",
"starterAppGenericButton": "BUTON",
"demoTextFieldLifeStory": "Povestea vieții",
"demoTextFieldSalary": "Salariu",
"demoTextFieldUSD": "USD",
"demoTextFieldNoMoreThan": "Nu mai mult de 8 caractere.",
"demoTextFieldPassword": "Parolă*",
"demoTextFieldRetypePassword": "Introduceți din nou parola*",
"demoTextFieldSubmit": "TRIMITEȚI",
"demoBottomNavigationSubtitle": "Navigarea în partea de jos cu vizualizări cu suprapunere atenuată",
"demoBottomSheetAddLabel": "Adăugați",
"demoBottomSheetModalDescription": "Foaia modală din partea de jos este o alternativă la un meniu sau la o casetă de dialog și împiedică interacțiunea utilizatorului cu restul aplicației.",
"demoBottomSheetModalTitle": "Foaia modală din partea de jos",
"demoBottomSheetPersistentDescription": "Foaia persistentă din partea de jos afișează informații care completează conținutul principal al aplicației. Foaia persistentă din partea de jos rămâne vizibilă chiar dacă utilizatorul interacționează cu alte părți alte aplicației.",
"demoBottomSheetPersistentTitle": "Foaia persistentă din partea de jos",
"demoBottomSheetSubtitle": "Foile persistente și modale din partea de jos",
"demoTextFieldNameHasPhoneNumber": "Numărul de telefon al persoanei de contact {name} este {phoneNumber}",
"buttonText": "BUTON",
"demoTypographyDescription": "Definiții pentru stilurile tipografice diferite, care se găsesc în ghidul Design material.",
"demoTypographySubtitle": "Toate stilurile de text predefinite",
"demoTypographyTitle": "Tipografie",
"demoFullscreenDialogDescription": "Proprietatea casetei de dialog pe ecran complet arată dacă pagina următoare este o casetă de dialog modală pe ecran complet",
"demoFlatButtonDescription": "Butonul plat reacționează vizibil la apăsare, dar nu se ridică. Folosiți butoanele plate în bare de instrumente, casete de dialog și în linie cu chenarul interior.",
"demoBottomNavigationDescription": "Barele de navigare din partea de jos afișează între trei și cinci destinații în partea de jos a ecranului. Fiecare destinație este reprezentată de o pictogramă și o etichetă cu text opțională. Când atinge o pictogramă de navigare din partea de jos, utilizatorul este direcționat la destinația de navigare principală asociată pictogramei respective.",
"demoBottomNavigationSelectedLabel": "Etichetă selectată",
"demoBottomNavigationPersistentLabels": "Etichete persistente",
"starterAppDrawerItem": "Articol {value}",
"demoTextFieldRequiredField": "* indică un câmp obligatoriu",
"demoBottomNavigationTitle": "Navigarea în partea de jos",
"settingsLightTheme": "Luminoasă",
"settingsTheme": "Temă",
"settingsPlatformIOS": "iOS",
"settingsPlatformAndroid": "Android",
"settingsTextDirectionRTL": "De la dreapta la stânga",
"settingsTextScalingHuge": "Foarte mare",
"cupertinoButton": "Buton",
"settingsTextScalingNormal": "Normal",
"settingsTextScalingSmall": "Mic",
"settingsSystemDefault": "Sistem",
"settingsTitle": "Setări",
"rallyDescription": "O aplicație pentru finanțe personale",
"aboutDialogDescription": "Ca să vedeți codul sursă al acestei aplicații, accesați {repoLink}.",
"bottomNavigationCommentsTab": "Comentarii",
"starterAppGenericBody": "Corp",
"starterAppGenericHeadline": "Titlu",
"starterAppGenericSubtitle": "Subtitlu",
"starterAppGenericTitle": "Titlu",
"starterAppTooltipSearch": "Căutați",
"starterAppTooltipShare": "Trimiteți",
"starterAppTooltipFavorite": "Preferat",
"starterAppTooltipAdd": "Adăugați",
"bottomNavigationCalendarTab": "Calendar",
"starterAppDescription": "Un aspect adaptabil pentru Starter",
"starterAppTitle": "Aplicația Starter",
"aboutFlutterSamplesRepo": "Directorul GitHub cu exemple din Flutter",
"bottomNavigationContentPlaceholder": "Substituent pentru fila {title}",
"bottomNavigationCameraTab": "Cameră foto",
"bottomNavigationAlarmTab": "Alarmă",
"bottomNavigationAccountTab": "Cont",
"demoTextFieldYourEmailAddress": "Adresa dvs. de e-mail",
"demoToggleButtonDescription": "Butoanele de comutare pot fi folosite pentru a grupa opțiunile similare. Pentru a evidenția grupuri de butoane de comutare similare, este necesar ca un grup să aibă un container comun.",
"colorsGrey": "GRI",
"colorsBrown": "MARO",
"colorsDeepOrange": "PORTOCALIU INTENS",
"colorsOrange": "PORTOCALIU",
"colorsAmber": "CHIHLIMBAR",
"colorsYellow": "GALBEN",
"colorsLime": "VERDE DESCHIS",
"colorsLightGreen": "VERDE DESCHIS",
"colorsGreen": "VERDE",
"homeHeaderGallery": "Galerie",
"homeHeaderCategories": "Categorii",
"shrineDescription": "O aplicație de vânzare cu amănuntul la modă",
"craneDescription": "O aplicație pentru călătorii personalizate",
"homeCategoryReference": "STILURI ȘI ALTELE",
"demoInvalidURL": "Nu s-a putut afișa adresa URL:",
"demoOptionsTooltip": "Opțiuni",
"demoInfoTooltip": "Informații",
"demoCodeTooltip": "Cod demo",
"demoDocumentationTooltip": "Documentație API",
"demoFullscreenTooltip": "Ecran complet",
"settingsTextScaling": "Scalarea textului",
"settingsTextDirection": "Direcția textului",
"settingsLocale": "Cod local",
"settingsPlatformMechanics": "Mecanica platformei",
"settingsDarkTheme": "Întunecată",
"settingsSlowMotion": "Slow motion",
"settingsAbout": "Despre galeria Flutter",
"settingsFeedback": "Trimiteți feedback",
"settingsAttribution": "Conceput de TOASTER în Londra",
"demoButtonTitle": "Butoane",
"demoButtonSubtitle": "Text, în relief, conturate și altele",
"demoFlatButtonTitle": "Buton plat",
"demoRaisedButtonDescription": "Butoanele ridicate conferă dimensiune aspectelor în mare parte plate. Acestea evidențiază funcții în spații pline sau ample.",
"demoRaisedButtonTitle": "Buton ridicat",
"demoOutlineButtonTitle": "Buton cu contur",
"demoOutlineButtonDescription": "Butoanele cu contur devin opace și se ridică la apăsare. Sunt de multe ori asociate cu butoane ridicate, pentru a indica o acțiune secundară alternativă.",
"demoToggleButtonTitle": "Butoane de comutare",
"colorsTeal": "TURCOAZ",
"demoFloatingButtonTitle": "Buton de acțiune flotant",
"demoFloatingButtonDescription": "Butonul de acțiune flotant este un buton cu pictogramă circulară plasat deasupra conținutului, care promovează o acțiune principală în aplicație.",
"demoDialogTitle": "Casete de dialog",
"demoDialogSubtitle": "Simple, pentru alerte și pe ecran complet",
"demoAlertDialogTitle": "Alertă",
"demoAlertDialogDescription": "Caseta de dialog pentru alerte informează utilizatorul despre situații care necesită confirmare. Caseta de dialog pentru alerte are un titlu opțional și o listă de acțiuni opțională.",
"demoAlertTitleDialogTitle": "Alertă cu titlu",
"demoSimpleDialogTitle": "Simplă",
"demoSimpleDialogDescription": "Caseta de dialog simplă îi oferă utilizatorului posibilitatea de a alege dintre mai multe opțiuni. Caseta de dialog simplă are un titlu opțional, afișat deasupra opțiunilor.",
"demoFullscreenDialogTitle": "Ecran complet",
"demoCupertinoButtonsTitle": "Butoane",
"demoCupertinoButtonsSubtitle": "Butoane în stil iOS",
"demoCupertinoButtonsDescription": "Buton în stil iOS. Preia text și/sau o pictogramă care se estompează sau se accentuează la atingere. Poate să aibă un fundal opțional.",
"demoCupertinoAlertsTitle": "Alerte",
"demoCupertinoAlertsSubtitle": "Casete de dialog pentru alerte în stil iOS",
"demoCupertinoAlertTitle": "Alertă",
"demoCupertinoAlertDescription": "Caseta de dialog pentru alerte informează utilizatorul despre situații care necesită confirmare. Caseta de dialog pentru alerte are un titlu opțional, conținut opțional și o listă de acțiuni opțională. Titlul este afișat deasupra conținutului, iar acțiunile sub conținut.",
"demoCupertinoAlertWithTitleTitle": "Alertă cu titlu",
"demoCupertinoAlertButtonsTitle": "Alertă cu butoane",
"demoCupertinoAlertButtonsOnlyTitle": "Doar butoane pentru alerte",
"demoCupertinoActionSheetTitle": "Foaie de acțiune",
"demoCupertinoActionSheetDescription": "Foaia de acțiune este un tip de alertă care îi oferă utilizatorului două sau mai multe opțiuni asociate contextului actual. Foaia de acțiune poate să conțină un titlu, un mesaj suplimentar și o listă de acțiuni.",
"demoColorsTitle": "Culori",
"demoColorsSubtitle": "Toate culorile predefinite",
"demoColorsDescription": "Constante pentru culori și mostre de culori care reprezintă paleta de culori pentru Design material.",
"buttonTextEnabled": "ENABLED",
"buttonTextDisabled": "DISABLED",
"buttonTextCreate": "Creați",
"dialogSelectedOption": "Ați selectat: „{value}”",
"dialogDiscardTitle": "Ștergeți mesajul nefinalizat?",
"dialogLocationTitle": "Folosiți serviciul de localizare Google?",
"dialogLocationDescription": "Acceptați ajutor de la Google pentru ca aplicațiile să vă detecteze locația. Aceasta înseamnă că veți trimite la Google date anonime privind locațiile, chiar și când nu rulează nicio aplicație.",
"dialogCancel": "ANULAȚI",
"dialogDiscard": "RENUNȚAȚI",
"dialogDisagree": "NU SUNT DE ACORD",
"dialogAgree": "SUNT DE ACORD",
"dialogSetBackup": "Setați contul pentru backup",
"colorsBlueGrey": "GRI-ALBĂSTRUI",
"dialogShow": "AFIȘEAZĂ CASETA DE DIALOG",
"dialogFullscreenTitle": "Casetă de dialog pe ecran complet",
"dialogFullscreenSave": "SALVAȚI",
"dialogFullscreenDescription": "Exemplu de casetă de dialog pe ecran complet",
"cupertinoButtonEnabled": "Enabled",
"cupertinoButtonDisabled": "Disabled",
"cupertinoButtonWithBackground": "Cu fundal",
"cupertinoAlertCancel": "Anulați",
"cupertinoAlertDiscard": "Renunțați",
"cupertinoAlertLocationTitle": "Permiteți ca Maps să vă acceseze locația când folosiți aplicația?",
"cupertinoAlertLocationDescription": "Locația dvs. actuală va fi afișată pe hartă și folosită pentru indicații de orientare, rezultate ale căutării din apropiere și duratele de călătorie estimate.",
"cupertinoAlertAllow": "Permiteți",
"cupertinoAlertDontAllow": "Nu permiteți",
"cupertinoAlertFavoriteDessert": "Alegeți desertul preferat",
"cupertinoAlertDessertDescription": "Alegeți desertul preferat din lista de mai jos. Opțiunea va fi folosită pentru a personaliza lista de restaurante sugerate din zona dvs.",
"cupertinoAlertCheesecake": "Cheesecake",
"cupertinoAlertTiramisu": "Tiramisu",
"cupertinoAlertApplePie": "Plăcintă cu mere",
"cupertinoAlertChocolateBrownie": "Negresă cu ciocolată",
"cupertinoShowAlert": "Afișează alerta",
"colorsRed": "ROȘU",
"colorsPink": "ROZ",
"colorsPurple": "MOV",
"colorsDeepPurple": "MOV INTENS",
"colorsIndigo": "INDIGO",
"colorsBlue": "ALBASTRU",
"colorsLightBlue": "ALBASTRU DESCHIS",
"colorsCyan": "CYAN",
"dialogAddAccount": "Adăugați un cont",
"Gallery": "Galerie",
"Categories": "Categorii",
"SHRINE": "SHRINE",
"Basic shopping app": "Aplicație de bază pentru cumpărături",
"RALLY": "RALLY",
"CRANE": "CRANE",
"Travel app": "Aplicație pentru călătorii",
"MATERIAL": "MATERIAL",
"CUPERTINO": "CUPERTINO",
"REFERENCE STYLES & MEDIA": "STILURI DE REFERINȚĂ ȘI MEDIA"
}