blob: b4f7f40be58618a1cfe2f00262051265d6a9f864 [file] [log] [blame]
{
"loading": "Laster inn",
"deselect": "Velg bort",
"select": "Velg",
"selectable": "Kan velges (langt trykk)",
"selected": "Valgt",
"demo": "Demonstrasjon",
"bottomAppBar": "Nederste apprad",
"notSelected": "Ikke valgt",
"demoCupertinoSearchTextFieldTitle": "Søketekstfelt",
"demoCupertinoPicker": "Velger",
"demoCupertinoSearchTextFieldSubtitle": "Søketekstfelt i iOS-stil",
"demoCupertinoSearchTextFieldDescription": "Et søketekstfelt der brukeren kan skrive inn tekst for å søke. Feltet kan også vise og filtrere forslag.",
"demoCupertinoSearchTextFieldPlaceholder": "Skriv inn tekst",
"demoCupertinoScrollbarTitle": "Rullefelt",
"demoCupertinoScrollbarSubtitle": "Rullefelt i iOS-stil",
"demoCupertinoScrollbarDescription": "Et rullefelt som omslutter det angitte underordnede elementet",
"demoTwoPaneItem": "Vare {value}",
"demoTwoPaneList": "Liste",
"demoTwoPaneFoldableLabel": "Sammenleggbar",
"demoTwoPaneSmallScreenLabel": "Liten skjerm",
"demoTwoPaneSmallScreenDescription": "Slik fungerer TwoPane på en enhet med liten skjerm.",
"demoTwoPaneTabletLabel": "Nettbrett/datamaskin",
"demoTwoPaneTabletDescription": "Slik fungerer TwoPane på store skjermer som nettbrett og datamaskiner.",
"demoTwoPaneTitle": "TwoPane",
"demoTwoPaneSubtitle": "Responsive layouter på små, store og sammenleggbare skjermer.",
"splashSelectDemo": "Velg en demo",
"demoTwoPaneFoldableDescription": "Slik fungerer TwoPane på en sammenleggbar enhet.",
"demoTwoPaneDetails": "Detaljer",
"demoTwoPaneSelectItem": "Velg et element",
"demoTwoPaneItemDetails": "Detaljer om vare {value}",
"demoCupertinoContextMenuActionText": "Trykk og hold på Flutter-logoen for å åpne den kontekstuelle menyen.",
"demoCupertinoContextMenuDescription": "En kontekstuell meny i iOS-stil og fullskjermvisning som vises når det trykkes lenge på et element.",
"demoAppBarTitle": "Apprad",
"demoAppBarDescription": "På appraden finner du innhold og handlinger som er tilknyttet den aktive skjermen. Den brukes til merkevarebygging, skjermtitler, navigasjon og handlinger.",
"demoDividerTitle": "Skillelinje",
"demoDividerSubtitle": "En skillelinje er en tynn linje som brukes til å gruppere innhold i lister og oppsett.",
"demoDividerDescription": "Skillelinjer kan brukes i lister, uttrekksmenyer og andre steder for å skille innhold.",
"demoVerticalDividerTitle": "Vertikal skillelinje",
"demoCupertinoContextMenuTitle": "Kontekstuell meny",
"demoCupertinoContextMenuSubtitle": "Kontekstuell meny i iOS-stil",
"demoAppBarSubtitle": "Viser informasjon og handlinger som er tilknyttet den aktive skjermen",
"demoCupertinoContextMenuActionOne": "Handling én",
"demoCupertinoContextMenuActionTwo": "Handling to",
"demoDateRangePickerDescription": "Viser en dialogboks med en datoperiodevelger i Material Design-stil.",
"demoDateRangePickerTitle": "Datoperiodevelger",
"demoNavigationDrawerUserName": "Brukernavn",
"demoNavigationDrawerUserEmail": "user.name@example.com",
"demoNavigationDrawerText": "Sveip fra kanten eller trykk på ikonet øverst til venstre for å se uttrekksmenyen",
"demoNavigationRailTitle": "Navigasjonslinje",
"demoNavigationRailSubtitle": "Viser en navigasjonslinje i en app",
"demoNavigationRailDescription": "En materiellmodul som skal vises på venstre eller høyre side av en app for å navigere mellom et lite antall visninger, vanligvis mellom tre og fem.",
"demoNavigationRailFirst": "Første",
"demoNavigationDrawerTitle": "Uttrekksmeny",
"demoNavigationRailThird": "Tredje",
"replyStarredLabel": "Stjernemerket",
"demoTextButtonDescription": "En tekstknapp viser en blekkflekk når den trykkes, men løftes ikke. Bruk tekstknapper i verktøyrader, dialogbokser og innebygd i utfylling",
"demoElevatedButtonTitle": "Fremhevet knapp",
"demoElevatedButtonDescription": "Fremhevede knapper gir dimensjon til oppsett som hovedsakelig er flate. De fremhever funksjoner på tettpakkede eller store områder.",
"demoOutlinedButtonTitle": "Knapp med omriss",
"demoOutlinedButtonDescription": "Knapper med omriss blir ugjennomsiktige og heves når de trykkes. De er ofte koblet til hevede knapper for å indikere en alternativ, sekundær handling.",
"demoContainerTransformDemoInstructions": "Kort, lister og svevende handlingsknapper",
"demoNavigationDrawerSubtitle": "Viser en uttrekksmeny i appraden",
"replyDescription": "En effektiv, fokusert e-post-app",
"demoNavigationDrawerDescription": "Et Material Design-panel som kommer inn horisontalt fra kanten av skjermen for å vise navigeringslinker i en app.",
"replyDraftsLabel": "Utkast",
"demoNavigationDrawerToPageOne": "Element nummer én",
"replyInboxLabel": "Innboks",
"demoSharedXAxisDemoInstructions": "Neste- og Tilbake-knapper",
"replySpamLabel": "Nettsøppel",
"replyTrashLabel": "Papirkurv",
"replySentLabel": "Sendt",
"demoNavigationRailSecond": "Andre",
"demoNavigationDrawerToPageTwo": "Element nummer to",
"demoFadeScaleDemoInstructions": "Modalfelt og svevende handlingsknapper",
"demoFadeThroughDemoInstructions": "Navigering nederst",
"demoSharedZAxisDemoInstructions": "Knapp for Innstillinger-ikon",
"demoSharedYAxisDemoInstructions": "Sorter etter «Spilt av nylig»",
"demoTextButtonTitle": "Tekstknapp",
"demoSharedZAxisBeefSandwichRecipeTitle": "Smørbrød med storfekjøtt",
"demoSharedZAxisDessertRecipeDescription": "Dessertoppskrift",
"demoSharedYAxisAlbumTileSubtitle": "Artist",
"demoSharedYAxisAlbumTileTitle": "Album",
"demoSharedYAxisRecentSortTitle": "Spilt av nylig",
"demoSharedYAxisAlphabeticalSortTitle": "A–Å",
"demoSharedYAxisAlbumCount": "268 album",
"demoSharedYAxisTitle": "Delt Y-akse",
"demoSharedXAxisCreateAccountButtonText": "OPPRETT KONTO",
"demoFadeScaleAlertDialogDiscardButton": "FORKAST",
"demoSharedXAxisSignInTextFieldLabel": "E-postadresse eller telefonnummer",
"demoSharedXAxisSignInSubtitleText": "Logg på med kontoen din",
"demoSharedXAxisSignInWelcomeText": "Hei, David Park",
"demoSharedXAxisIndividualCourseSubtitle": "Vises enkeltvis",
"demoSharedXAxisBundledCourseSubtitle": "Gruppert",
"demoFadeThroughAlbumsDestination": "Album",
"demoSharedXAxisDesignCourseTitle": "Design",
"demoSharedXAxisIllustrationCourseTitle": "Illustrasjon",
"demoSharedXAxisBusinessCourseTitle": "Bedrift",
"demoSharedXAxisArtsAndCraftsCourseTitle": "Kunst og håndverk",
"demoMotionPlaceholderSubtitle": "Sekundær tekst",
"demoFadeScaleAlertDialogCancelButton": "AVBRYT",
"demoFadeScaleAlertDialogHeader": "Varseldialog",
"demoFadeScaleHideFabButton": "SKJUL SVEVENDE HANDLINGSKNAPP",
"demoFadeScaleShowFabButton": "VIS SVEVENDE HANDLINGSKNAPP",
"demoFadeScaleShowAlertDialogButton": "VIS MODAL",
"demoFadeScaleDescription": "Uttoningsmønsteret brukes for elementer i brukergrensesnittet som går inn eller ut innenfor grensene på skjermen, for eksempel dialoger som toner ut midt på skjermen.",
"demoFadeScaleTitle": "Ton ut",
"demoFadeThroughTextPlaceholder": "123 bilder",
"demoFadeThroughSearchDestination": "Søk",
"demoFadeThroughPhotosDestination": "Bilder",
"demoSharedXAxisCoursePageSubtitle": "Grupperte kategorier vises som grupper i feeden din. Du kan endre dette når som helst.",
"demoFadeThroughDescription": "Gjennomtoningsmønsteret brukes for overganger mellom elementer i brukergrensesnittet som ikke har et sterkt forhold til hverandre.",
"demoFadeThroughTitle": "Ton gjennom",
"demoSharedZAxisHelpSettingLabel": "Hjelp",
"demoMotionSubtitle": "Alle de forhåndsdefinerte overgangsmønstrene",
"demoSharedZAxisNotificationSettingLabel": "Varsler",
"demoSharedZAxisProfileSettingLabel": "Profil",
"demoSharedZAxisSavedRecipesListTitle": "Lagrede oppskrifter",
"demoSharedZAxisBeefSandwichRecipeDescription": "Oppskrift på smørbrød med storfekjøtt",
"demoSharedZAxisCrabPlateRecipeDescription": "Oppskrift på krabberett",
"demoSharedXAxisCoursePageTitle": "Effektiviser kursene dine",
"demoSharedZAxisCrabPlateRecipeTitle": "Krabbe",
"demoSharedZAxisShrimpPlateRecipeDescription": "Oppskrift på rekerett",
"demoSharedZAxisShrimpPlateRecipeTitle": "Reke",
"demoContainerTransformTypeFadeThrough": "TON GJENNOM",
"demoSharedZAxisDessertRecipeTitle": "Dessert",
"demoSharedZAxisSandwichRecipeDescription": "Smørbrødoppskrift",
"demoSharedZAxisSandwichRecipeTitle": "Smørbrød",
"demoSharedZAxisBurgerRecipeDescription": "Hamburgeroppskrift",
"demoSharedZAxisBurgerRecipeTitle": "Hamburger",
"demoSharedZAxisSettingsPageTitle": "Innstillinger",
"demoSharedZAxisTitle": "Delt Z-akse",
"demoSharedZAxisPrivacySettingLabel": "Personvern",
"demoMotionTitle": "Bevegelse",
"demoContainerTransformTitle": "Forvandling av beholder",
"demoContainerTransformDescription": "Forvandlingsmønsteret til beholderen er utviklet for overganger mellom elementer i brukergrensesnittet som inkluderer en beholder. Dette mønsteret oppretter en synlig forbindelse mellom to elementer i brukergrensesnittet.",
"demoContainerTransformModalBottomSheetTitle": "Modus for å tone ut",
"demoContainerTransformTypeFade": "TON UT",
"demoSharedYAxisAlbumTileDurationUnit": "min",
"demoMotionPlaceholderTitle": "Tittel",
"demoSharedXAxisForgotEmailButtonText": "HAR DU GLEMT E-POSTADRESSEN?",
"demoMotionSmallPlaceholderSubtitle": "Sekundær",
"demoMotionDetailsPageTitle": "Detaljside",
"demoMotionListTileTitle": "Listeelement",
"demoSharedAxisDescription": "Det delte aksemønsteret brukes for overganger mellom elementene i brukergrensesnittet som har et romlig eller navigasjonsbasert forhold. Dette mønsteret bruker en delt overgang på X-, Y- eller Z-aksen for å forsterke forholdet mellom elementer.",
"demoSharedXAxisTitle": "Delt X-akse",
"demoSharedXAxisBackButtonText": "TILBAKE",
"demoSharedXAxisNextButtonText": "NESTE",
"demoSharedXAxisCulinaryCourseTitle": "Matlaging",
"githubRepo": "{repoName} GitHub-repositorium",
"fortnightlyMenuUS": "USA",
"fortnightlyMenuBusiness": "Næringsliv",
"fortnightlyMenuScience": "Vitenskap",
"fortnightlyMenuSports": "Sport",
"fortnightlyMenuTravel": "Reise",
"fortnightlyMenuCulture": "Kultur",
"fortnightlyTrendingTechDesign": "TechDesign",
"rallyBudgetDetailAmountLeft": "Gjenværende beløp",
"fortnightlyHeadlineArmy": "Reformering av den grønne armeen fra innsiden",
"fortnightlyDescription": "En innholdsfokusert nyhetsapp",
"rallyBillDetailAmountDue": "Skyldig beløp",
"rallyBudgetDetailTotalCap": "Total grense",
"rallyBudgetDetailAmountUsed": "Brukt beløp",
"fortnightlyTrendingHealthcareRevolution": "HealthcareRevolution",
"fortnightlyMenuFrontPage": "Forside",
"fortnightlyMenuWorld": "Verden",
"rallyBillDetailAmountPaid": "Betalt beløp",
"fortnightlyMenuPolitics": "Politikk",
"fortnightlyHeadlineBees": "Mangel på bier til jordbruket",
"fortnightlyHeadlineGasoline": "Fremtiden for bensin",
"fortnightlyTrendingGreenArmy": "GreenArmy",
"fortnightlyHeadlineFeminists": "Feministers mening om partiskhet",
"fortnightlyHeadlineFabrics": "Designere bruker teknologi til å lage futuristisk stoff",
"fortnightlyHeadlineStocks": "Når aksjer stagnerer, ser mange til valutaer",
"fortnightlyTrendingReform": "Reform",
"fortnightlyMenuTech": "Teknologi",
"fortnightlyHeadlineWar": "Atskilte amerikanske liv i krig",
"fortnightlyHeadlineHealthcare": "Den stille, men kraftige revolusjonen inne helsetjenester",
"fortnightlyLatestUpdates": "De siste oppdateringene",
"fortnightlyTrendingStocks": "Stocks",
"rallyBillDetailTotalAmount": "Totalbeløp",
"demoCupertinoPickerDateTime": "Dato og klokkeslett",
"signIn": "LOGG PÅ",
"dataTableRowWithSugar": "{value} med sukker",
"dataTableRowApplePie": "Eplekake",
"dataTableRowDonut": "Smultring",
"dataTableRowHoneycomb": "Bikake",
"dataTableRowLollipop": "Kjærlighet på pinne",
"dataTableRowJellyBean": "Gelebønner",
"dataTableRowGingerbread": "Pepperkake",
"dataTableRowCupcake": "Muffins",
"dataTableRowEclair": "Eclair",
"dataTableRowIceCreamSandwich": "Iskremsandwich",
"dataTableRowFrozenYogurt": "Yoghurtis",
"dataTableColumnIron": "Jern (%)",
"dataTableColumnCalcium": "Kalsium (%)",
"dataTableColumnSodium": "Natrium (mg)",
"demoTimePickerTitle": "Klokkeslettvelger",
"demo2dTransformationsResetTooltip": "Tilbakestill transformasjoner",
"dataTableColumnFat": "Fett (g)",
"dataTableColumnCalories": "Kalorier",
"dataTableColumnDessert": "Dessert (en porsjon)",
"cardsDemoTravelDestinationLocation1": "Thanjavur, Tamil Nadu",
"demoTimePickerDescription": "Viser en dialogboks med en klokkeslettvelger for «material design».",
"demoPickersShowPicker": "VIS VELGEREN",
"demoTabsScrollingTitle": "Rullende",
"demoTabsNonScrollingTitle": "Ikke-rullende",
"craneHours": "{hours,plural,=1{1 t}other{{hours} t}}",
"craneMinutes": "{minutes,plural,=1{1 m}other{{minutes} m}}",
"craneFlightDuration": "{hoursShortForm} {minutesShortForm}",
"dataTableHeader": "Ernæring",
"demoDatePickerTitle": "Datovelger",
"demoPickersSubtitle": "Valg av dato og klokkeslett",
"demoPickersTitle": "Velgere",
"demo2dTransformationsEditTooltip": "Rediger tittelen",
"demoDataTableDescription": "Datatabeller viser informasjon i et rutenettlignende format med rader og kolonner. Der organiseres informasjonen på en måte som er enkel å skanne, slik at brukerne kan se etter mønstre og statistikk.",
"demo2dTransformationsDescription": "Trykk for å endre infobrikker, og bruk bevegelser til å navigere rundt på skjermen. Dra for å panorere, klyp for å zoome, rotér med to fingre. Trykk på tilbakestillingsknappen for å gå tilbake til opprinnelig retning.",
"demo2dTransformationsSubtitle": "Panorer, zoom, rotér",
"demo2dTransformationsTitle": "2D-transformasjoner",
"demoCupertinoTextFieldPIN": "PIN-kode",
"demoCupertinoTextFieldDescription": "Brukeren bruker tekstfelt til å skrive inn tekst, enten med et fysisk tastatur eller et tastatur på skjermen.",
"demoCupertinoTextFieldSubtitle": "Tekstfelt i iOS-stil",
"demoCupertinoTextFieldTitle": "Tekstfelt",
"demoDatePickerDescription": "Viser en dialogboks med en datovelger for «material design».",
"demoCupertinoPickerTime": "Klokkeslett",
"demoCupertinoPickerDate": "Dato",
"demoCupertinoPickerTimer": "Nedtelling",
"demoCupertinoPickerDescription": "En valgmodul i iOS-stil som kan brukes til å velge strenger, datoer, klokkeslett eller både dato og klokkeslett.",
"demoCupertinoPickerSubtitle": "Velgere i iOS-stil",
"demoCupertinoPickerTitle": "Velgere",
"dataTableRowWithHoney": "{value} med honning",
"cardsDemoTravelDestinationCity2": "Chettinad",
"bannerDemoResetText": "Tilbakestill banneret",
"bannerDemoMultipleText": "Flere handlinger",
"bannerDemoLeadingText": "Ledende ikon",
"dismiss": "AVVIS",
"cardsDemoTappable": "Kan trykkes",
"cardsDemoSelectable": "Kan velges (langt trykk)",
"cardsDemoExplore": "Utforsk",
"cardsDemoExploreSemantics": "Utforsk {destinationName}",
"cardsDemoShareSemantics": "Del {destinationName}",
"cardsDemoTravelDestinationTitle1": "Topp 10 byer du kan besøke i Tamil Nadu",
"cardsDemoTravelDestinationDescription1": "Nummer 10",
"cardsDemoTravelDestinationCity1": "Thanjavur",
"dataTableColumnProtein": "Proteiner (g)",
"cardsDemoTravelDestinationTitle2": "Håndverkere sør i India",
"cardsDemoTravelDestinationDescription2": "Silkespinnere",
"bannerDemoText": "Passordet ditt er oppdatert på den andre enheten din. Logg på igjen.",
"cardsDemoTravelDestinationLocation2": "Sivaganga, Tamil Nadu",
"cardsDemoTravelDestinationTitle3": "Brihadisjvara-tempelet",
"cardsDemoTravelDestinationDescription3": "Templer",
"demoBannerTitle": "Banner",
"demoBannerSubtitle": "Viser et banner i en liste",
"demoBannerDescription": "Et banner viser en viktig, kortfattet melding og gir brukerne handlinger de kan benytte (eller avvise banneret). En brukerhandling kreves for at det skal avvises.",
"demoCardTitle": "Kort",
"demoCardSubtitle": "Grunnleggende kort med avrundede hjørner",
"demoCardDescription": "Et kort er et ark av materiale som brukes til å representere relatert informasjon, for eksempel et album, en geografisk posisjon, et måltid, kontaktdetaljer osv.",
"demoDataTableTitle": "Datatabeller",
"demoDataTableSubtitle": "Rader og kolonner med informasjon",
"dataTableColumnCarbs": "Karbohydrater (g)",
"placeTanjore": "Thanjavur",
"demoGridListsTitle": "Rutenettlister",
"placeFlowerMarket": "Blomstermarked",
"placeBronzeWorks": "Bronseverk",
"placeMarket": "Marked",
"placeThanjavurTemple": "Brihadisvara-tempelet",
"placeSaltFarm": "Saltutvinningsanlegg",
"placeScooters": "Skutere",
"placeSilkMaker": "Silkeprodusent",
"placeLunchPrep": "Lunsjforberedelse",
"placeBeach": "Strand",
"placeFisherman": "Fisker",
"demoMenuSelected": "Valgt: {value}",
"demoMenuRemove": "Fjern",
"demoMenuGetLink": "Hent link",
"demoMenuShare": "Del",
"demoBottomAppBarSubtitle": "Viser navigering og handlinger nederst",
"demoMenuAnItemWithASectionedMenu": "Et element med en inndelt meny",
"demoMenuADisabledMenuItem": "Deaktivert menyelement",
"demoLinearProgressIndicatorTitle": "Lineær fremdriftsindikator",
"demoMenuContextMenuItemOne": "Element én i kontekstuell meny",
"demoMenuAnItemWithASimpleMenu": "Et element med en enkel meny",
"demoCustomSlidersTitle": "Egendefinerte glidebrytere",
"demoMenuAnItemWithAChecklistMenu": "Et element med en sjekklistemeny",
"demoCupertinoActivityIndicatorTitle": "Aktivitetsindikator",
"demoCupertinoActivityIndicatorSubtitle": "Aktivitetsindikatorer i iOS-stil",
"demoCupertinoActivityIndicatorDescription": "En aktivitetsindikator i iOS-stil som snurrer med klokken.",
"demoCupertinoNavigationBarTitle": "Navigasjonsrad",
"demoCupertinoNavigationBarSubtitle": "Navigasjonsrad i iOS-stil",
"demoCupertinoNavigationBarDescription": "En navigasjonsrad i iOS-stil. Navigasjonsraden er en verktøyrad som minst består av en sidetittel i midten av verktøyraden.",
"demoCupertinoPullToRefreshTitle": "Sveip ned for å laste inn på nytt",
"demoCupertinoPullToRefreshSubtitle": "iOS-lignende funksjon for å sveipe nedover for å laste inn på nytt",
"demoCupertinoPullToRefreshDescription": "En modul som implementerer den iOS-lignende funksjonen for å sveipe nedover for å laste inn innhold på nytt.",
"demoProgressIndicatorTitle": "Fremdriftsindikatorer",
"demoProgressIndicatorSubtitle": "Lineær, rund, ukjent",
"demoCircularProgressIndicatorTitle": "Rund fremdriftsindikator",
"demoCircularProgressIndicatorDescription": "En rund fremdriftsindikator for «material design», som snurrer for å indikere at appen er opptatt.",
"demoMenuFour": "Fire",
"demoLinearProgressIndicatorDescription": "En lineær fremdriftsindikator for «material design», som også kalles en fremdriftslinje.",
"demoTooltipTitle": "Verktøytips",
"demoTooltipSubtitle": "En kort melding som vises ved et langt trykk eller når markøren holdes over",
"demoTooltipDescription": "Verktøytips er tekstetiketter som forklarer funksjonen til en knapp eller en annen handling i brukergrensesnittet. Verktøytips viser informativ tekst når brukere holder markøren over, fokuserer på eller trykker lenge på et element.",
"demoTooltipInstructions": "Trykk lenge på eller hold markøren over for å vise verktøytipset.",
"placeChennai": "Chennai",
"demoMenuChecked": "Merket av: {value}",
"placeChettinad": "Chettinad",
"demoMenuPreview": "Se forhåndsvisning",
"demoBottomAppBarTitle": "Nederste apprad",
"demoBottomAppBarDescription": "De nederste appradene gir tilgang til en uttrekksmeny nederst og opptil fire handlinger, inkludert den svevende handlingsknappen.",
"bottomAppBarNotch": "Skjermutklipp",
"bottomAppBarPosition": "Plassering av svevende handlingsknapp",
"bottomAppBarPositionDockedEnd": "Dokket – enden",
"bottomAppBarPositionDockedCenter": "Dokket – midten",
"bottomAppBarPositionFloatingEnd": "Svevende – enden",
"bottomAppBarPositionFloatingCenter": "Svevende – midten",
"demoSlidersEditableNumericalValue": "Redigerbar numerisk verdi",
"demoGridListsSubtitle": "Oppsett for rader og kolonner",
"demoGridListsDescription": "Rutenettlister er best egnet til å presentere homogene data, vanligvis bilder. Hvert element i en rutenettliste kalles en rute.",
"demoGridListsImageOnlyTitle": "Bare bilder",
"demoGridListsHeaderTitle": "Med overskrift",
"demoGridListsFooterTitle": "Med bunntekst",
"demoSlidersTitle": "Glidebrytere",
"demoSlidersSubtitle": "Moduler for å velge en verdi ved å sveipe",
"demoSlidersDescription": "Glidebrytere gjenspeiler en rekke verdier langs en rad, som brukere kan velge én enkelt verdi fra. De er perfekte for å justere innstillinger som volum, lysstyrke og bruk av bildefiltre.",
"demoRangeSlidersTitle": "Områdeglidebrytere",
"demoRangeSlidersDescription": "Glidebrytere gjenspeiler en rekke verdier langs en rad. De kan ha ikoner på begge ender av raden som viser et verdiområde. De er perfekte for å justere innstillinger som volum, lysstyrke og bruk av bildefiltre.",
"demoMenuAnItemWithAContextMenuButton": "Et element med en kontekstuell meny",
"demoCustomSlidersDescription": "Glidebrytere gjenspeiler en rekke verdier langs en rad, som brukere kan velge én enkelt verdi eller et verdiområde fra. Glidebryterne kan få tema og tilpasses.",
"demoSlidersContinuousWithEditableNumericalValue": "Kontinuerlig med redigerbar numerisk verdi",
"demoSlidersDiscrete": "Atskilt",
"demoSlidersDiscreteSliderWithCustomTheme": "Glidebryter med atskilte verdier og tilpasset tema",
"demoSlidersContinuousRangeSliderWithCustomTheme": "Glidebryter med kontinuerlig område og tilpasset tema",
"demoSlidersContinuous": "Kontinuerlig",
"placePondicherry": "Puducherry",
"demoMenuTitle": "Meny",
"demoContextMenuTitle": "Kontekstuell meny",
"demoSectionedMenuTitle": "Inndelt meny",
"demoSimpleMenuTitle": "Enkel meny",
"demoChecklistMenuTitle": "Sjekklistemeny",
"demoMenuSubtitle": "Menyknapper og enkle menyer",
"demoMenuDescription": "Menyer viser lister over valg på en midlertidig overflate. De vises når brukere samhandler med en knapp, handling eller annen kontroll.",
"demoMenuItemValueOne": "Menyelement én",
"demoMenuItemValueTwo": "Menyelement to",
"demoMenuItemValueThree": "Menyelement tre",
"demoMenuOne": "Én",
"demoMenuTwo": "To",
"demoMenuThree": "Tre",
"demoMenuContextMenuItemThree": "Element tre i kontekstuell meny",
"demoCupertinoSwitchSubtitle": "Bryter i iOS-stil",
"demoSnackbarsText": "Dette er en snackbar.",
"demoCupertinoSliderSubtitle": "Glidebryter i iOS-stil",
"demoCupertinoSliderDescription": "En glidebryter kan brukes til å velge fra enten et kontinuerlig eller atskilt sett med verdier.",
"demoCupertinoSliderContinuous": "Kontinuerlig: {value}",
"demoCupertinoSliderDiscrete": "Atskilt: {value}",
"demoSnackbarsAction": "Du har trykket på snackbarhandlingen.",
"backToGallery": "Tilbake til galleriet",
"demoCupertinoTabBarTitle": "Fanerad",
"demoCupertinoSwitchDescription": "En bryter brukes til å veksle mellom på og av for en enkelt innstilling.",
"demoSnackbarsActionButtonLabel": "HANDLING",
"cupertinoTabBarProfileTab": "Profil",
"demoSnackbarsButtonLabel": "VIS EN SNACKBAR",
"demoSnackbarsDescription": "Snackbarer informerer brukere om en prosess en app har utført eller kommer til å utføre. De vises midlertidig nede på skjermen. De skal ikke forstyrre brukeropplevelsen, og de krever ikke brukerhandlinger for å forsvinne.",
"demoSnackbarsSubtitle": "Snackbarer viser meldinger nederst på skjermen",
"demoSnackbarsTitle": "Snackbarer",
"demoCupertinoSliderTitle": "Glidebryter",
"cupertinoTabBarChatTab": "Chat",
"cupertinoTabBarHomeTab": "Hjem",
"demoCupertinoTabBarDescription": "En nederste fanerad i iOS-stil. Viser flere faner der én er aktiv. Den første fanen er aktiv som standard.",
"demoCupertinoTabBarSubtitle": "Nederste fanerad i iOS-stil",
"demoOptionsFeatureTitle": "Visningsalternativer",
"demoOptionsFeatureDescription": "Trykk her for å se tilgjengelige alternativer for denne demonstrasjonen.",
"demoCodeViewerCopyAll": "KOPIÉR ALT",
"shrineScreenReaderRemoveProductButton": "Fjern {product}",
"shrineScreenReaderProductAddToCart": "Legg i handlekurven",
"shrineScreenReaderCart": "{quantity,plural,=0{Handlekurv, ingen varer}=1{Handlekurv, 1 vare}other{Handlekurv, {quantity} varer}}",
"demoCodeViewerFailedToCopyToClipboardMessage": "Kunne ikke kopiere til utklippstavlen: {error}",
"demoCodeViewerCopiedToClipboardMessage": "Kopiert til utklippstavlen.",
"craneSleep8SemanticLabel": "Maya-ruiner på en klippe over en strand",
"craneSleep4SemanticLabel": "Hotell ved en innsjø foran fjell",
"craneSleep2SemanticLabel": "Machu Picchu-festningen",
"craneSleep1SemanticLabel": "Fjellhytte i snølandskap med grantrær",
"craneSleep0SemanticLabel": "Bungalower over vann",
"craneFly13SemanticLabel": "Basseng langs sjøen med palmer",
"craneFly12SemanticLabel": "Basseng med palmer",
"craneFly11SemanticLabel": "Fyrtårn av murstein til sjøs",
"craneFly10SemanticLabel": "Tårnene til Al-Azhar-moskeen ved solnedgang",
"craneFly9SemanticLabel": "Mann som lener seg på en blå veteranbil",
"craneFly8SemanticLabel": "Supertree Grove",
"craneEat9SemanticLabel": "Kafédisk med kaker",
"craneEat2SemanticLabel": "Hamburger",
"craneFly5SemanticLabel": "Hotell ved en innsjø foran fjell",
"demoSelectionControlsSubtitle": "Avmerkingsbokser, alternativknapper og brytere",
"craneEat10SemanticLabel": "Kvinne som holder et enormt pastramismørbrød",
"craneFly4SemanticLabel": "Bungalower over vann",
"craneEat7SemanticLabel": "Bakeri-inngang",
"craneEat6SemanticLabel": "Rekerett",
"craneEat5SemanticLabel": "Sitteområdet i en kunstnerisk restaurant",
"craneEat4SemanticLabel": "Sjokoladedessert",
"craneEat3SemanticLabel": "Koreansk taco",
"craneFly3SemanticLabel": "Machu Picchu-festningen",
"craneEat1SemanticLabel": "Tom bar med kafékrakker",
"craneEat0SemanticLabel": "Pizza i en vedfyrt ovn",
"craneSleep11SemanticLabel": "Taipei 101-skyskraper",
"craneSleep10SemanticLabel": "Tårnene til Al-Azhar-moskeen ved solnedgang",
"craneSleep9SemanticLabel": "Fyrtårn av murstein til sjøs",
"craneEat8SemanticLabel": "Fat med kreps",
"craneSleep7SemanticLabel": "Fargerike leiligheter i Riberia Square",
"craneSleep6SemanticLabel": "Basseng med palmer",
"craneSleep5SemanticLabel": "Telt i en mark",
"settingsButtonCloseLabel": "Lukk innstillingene",
"demoSelectionControlsCheckboxDescription": "Brukere kan bruke avmerkingsbokser til å velge flere alternativer fra et sett. Verdien til en normal avmerkingsboks er sann eller usann, og verdien til en avmerkingsboks med tre tilstander kan også være null.",
"settingsButtonLabel": "Innstillinger",
"demoListsTitle": "Lister",
"demoListsSubtitle": "Layout for rullelister",
"demoListsDescription": "Én enkelt rad med fast høyde som vanligvis inneholder tekst samt et innledende eller etterfølgende ikon.",
"demoOneLineListsTitle": "Én linje",
"demoTwoLineListsTitle": "To linjer",
"demoListsSecondary": "Sekundær tekst",
"demoSelectionControlsTitle": "Valgkontroller",
"craneFly7SemanticLabel": "Mount Rushmore",
"demoSelectionControlsCheckboxTitle": "Avmerkingsboks",
"craneSleep3SemanticLabel": "Mann som lener seg på en blå veteranbil",
"demoSelectionControlsRadioTitle": "Radio",
"demoSelectionControlsRadioDescription": "Brukere kan bruke alternativknapper til å velge ett alternativ fra et sett. Bruk alternativknapper til eksklusive valg hvis du mener at brukeren må se alle tilgjengelige alternativer ved siden av hverandre.",
"demoSelectionControlsSwitchTitle": "Bryter",
"demoSelectionControlsSwitchDescription": "Av/på-brytere slår tilstanden til ett enkelt alternativ i innstillingene av/på. Alternativet for at bryterkontrollene, samt tilstanden de er i, skal være tydelig basert på den samsvarende innebygde etiketten.",
"craneFly0SemanticLabel": "Fjellhytte i snølandskap med grantrær",
"craneFly1SemanticLabel": "Telt i en mark",
"craneFly2SemanticLabel": "Bønneflagg foran et snødekket fjell",
"craneFly6SemanticLabel": "Flyfoto av Palacio de Bellas Artes",
"rallySeeAllAccounts": "Se alle kontoene",
"rallyBillAmount": "Regningen {billName} på {amount} forfaller {date}.",
"shrineTooltipCloseCart": "Lukk handlekurven",
"shrineTooltipCloseMenu": "Lukk menyen",
"shrineTooltipOpenMenu": "Åpne menyen",
"shrineTooltipSettings": "Innstillinger",
"shrineTooltipSearch": "Søk",
"demoTabsDescription": "Faner organiserer innhold på flere skjermer, datasett og andre interaksjoner.",
"demoTabsSubtitle": "Faner med visninger som kan rulles hver for seg",
"demoTabsTitle": "Faner",
"rallyBudgetAmount": "Budsjettet {budgetName} med {amountUsed} brukt av {amountTotal}, {amountLeft} gjenstår",
"shrineTooltipRemoveItem": "Fjern varen",
"rallyAccountAmount": "{accountName}-kontoen, {accountNumber}, med {amount}.",
"rallySeeAllBudgets": "Se alle budsjettene",
"rallySeeAllBills": "Se alle regningene",
"craneFormDate": "Velg dato",
"craneFormOrigin": "Velg avreisested",
"craneFly2": "Khumbu Valley, Nepal",
"craneFly3": "Machu Picchu, Peru",
"craneFly4": "Malé, Maldivene",
"craneFly5": "Vitznau, Sveits",
"craneFly6": "Mexico by, Mexico",
"craneFly7": "Mount Rushmore, USA",
"settingsTextDirectionLocaleBased": "Basert på lokalitet",
"craneFly9": "Havana, Cuba",
"craneFly10": "Kairo, Egypt",
"craneFly11": "Lisboa, Portugal",
"craneFly12": "Napa, USA",
"craneFly13": "Bali, Indonesia",
"craneSleep0": "Malé, Maldivene",
"craneSleep1": "Aspen, USA",
"craneSleep2": "Machu Picchu, Peru",
"demoCupertinoSegmentedControlTitle": "Segmentert kontroll",
"craneSleep4": "Vitznau, Sveits",
"craneSleep5": "Big Sur, USA",
"craneSleep6": "Napa, USA",
"craneSleep7": "Porto, Portugal",
"craneSleep8": "Tulum, Mexico",
"craneEat5": "Seoul, Sør-Korea",
"demoChipTitle": "Brikker",
"demoChipSubtitle": "Kompakte elementer som representerer inndata, egenskaper eller handlinger",
"demoActionChipTitle": "Handlingsbrikke",
"demoActionChipDescription": "Handlingsbrikker er et sett med alternativer som utløser en handling knyttet til primærinnhold. Handlingsbrikekr skal vises dynamisk og kontekstuelt i et UI.",
"demoChoiceChipTitle": "Valgbrikke",
"demoChoiceChipDescription": "Valgbrikker representerer et enkelt valg fra et sett. Valgbrikker inneholder tilknyttet beskrivende tekst eller kategorier.",
"demoFilterChipTitle": "Filterbrikke",
"demoFilterChipDescription": "Filterbrikker bruker etiketter eller beskrivende ord for å filtrere innhold.",
"demoInputChipTitle": "Inndatabrikke",
"demoInputChipDescription": "Inndatabrikker representerer en komplisert informasjonsdel, for eksempel en enhet (person, sted eller gjenstand) eller samtaletekst, i kompakt form.",
"craneSleep9": "Lisboa, Portugal",
"craneEat10": "Lisboa, Portugal",
"demoCupertinoSegmentedControlDescription": "Brukes til å velge mellom en rekke alternativer som utelukker hverandre. Når ett alternativ er valgt i segmentert kontroll, oppheves valget av de andre alternativene i segmentert kontroll.",
"chipTurnOnLights": "Slå på lyset",
"chipSmall": "Liten",
"chipMedium": "Middels",
"chipLarge": "Stor",
"chipElevator": "Heis",
"chipWasher": "Vaskemaskin",
"chipFireplace": "Peis",
"chipBiking": "Sykling",
"craneFormDiners": "Restaurantgjester",
"rallyAlertsMessageUnassignedTransactions": "{count,plural,=1{Øk det potensielle avgiftsfradraget ditt. Tildel kategorier til én transaksjon som ikke er tildelt.}other{Øk det potensielle avgiftsfradraget ditt. Tildel kategorier til {count} transaksjoner som ikke er tildelt.}}",
"craneFormTime": "Velg klokkeslett",
"craneFormLocation": "Velg et sted",
"craneFormTravelers": "Reisende",
"craneEat8": "Atlanta, USA",
"craneFormDestination": "Velg et reisemål",
"craneFormDates": "Velg datoer",
"craneFly": "FLY",
"craneSleep": "SOV",
"craneEat": "SPIS",
"craneFlySubhead": "Utforsk flyvninger etter reisemål",
"craneSleepSubhead": "Utforsk eiendommer etter reisemål",
"craneEatSubhead": "Utforsk restauranter etter reisemål",
"craneFlyStops": "{numberOfStops,plural,=0{Direkte}=1{1 stopp}other{{numberOfStops} stopp}}",
"craneSleepProperties": "{totalProperties,plural,=0{Ingen tilgjengelige eiendommer}=1{1 tilgjengelig eiendom}other{{totalProperties} tilgjengelige eiendommer}}",
"craneEatRestaurants": "{totalRestaurants,plural,=0{Ingen restauranter}=1{1 restaurant}other{{totalRestaurants} restauranter}}",
"craneFly0": "Aspen, USA",
"demoCupertinoSegmentedControlSubtitle": "Segmentert kontroll i iOS-stil",
"craneSleep10": "Kairo, Egypt",
"craneEat9": "Madrid, Spania",
"craneFly1": "Big Sur, USA",
"craneEat7": "Nashville, USA",
"craneEat6": "Seattle, USA",
"craneFly8": "Singapore",
"craneEat4": "Paris, Frankrike",
"craneEat3": "Portland, USA",
"craneEat2": "Córdoba, Argentina",
"craneEat1": "Dallas, USA",
"craneEat0": "Napoli, Italia",
"craneSleep11": "Taipei, Taiwan",
"craneSleep3": "Havana, Cuba",
"shrineLogoutButtonCaption": "LOGG AV",
"rallyTitleBills": "REGNINGER",
"rallyTitleAccounts": "KONTOER",
"shrineProductVagabondSack": "Landstrykersekk",
"rallyAccountDetailDataInterestYtd": "Renter så langt i år",
"shrineProductWhitneyBelt": "Whitney-belte",
"shrineProductGardenStrand": "Garden strand",
"shrineProductStrutEarrings": "Strut-øreringer",
"shrineProductVarsitySocks": "Varsity-sokker",
"shrineProductWeaveKeyring": "Vevd nøkkelring",
"shrineProductGatsbyHat": "Gatsby-hatt",
"shrineProductShrugBag": "Shrug-veske",
"shrineProductGiltDeskTrio": "Gilt desk trio",
"shrineProductCopperWireRack": "Stativ i kobbertråd",
"shrineProductSootheCeramicSet": "Soothe-keramikksett",
"shrineProductHurrahsTeaSet": "Hurrahs-tesett",
"shrineProductBlueStoneMug": "Blått steinkrus",
"shrineProductRainwaterTray": "Regnvannsskuff",
"shrineProductChambrayNapkins": "Chambray-servietter",
"shrineProductSucculentPlanters": "Sukkulentplantere",
"shrineProductQuartetTable": "Quartet-bord",
"shrineProductKitchenQuattro": "Kitchen quattro",
"shrineProductClaySweater": "Leirefarget genser",
"shrineProductSeaTunic": "Havblå bluse",
"shrineProductPlasterTunic": "Gipsfarget bluse",
"rallyBudgetCategoryRestaurants": "Restauranter",
"shrineProductChambrayShirt": "Chambray-skjorte",
"shrineProductSeabreezeSweater": "Havblå genser",
"shrineProductGentryJacket": "Gentry-jakke",
"shrineProductNavyTrousers": "Marineblå bukser",
"shrineProductWalterHenleyWhite": "Walter henley (hvit)",
"shrineProductSurfAndPerfShirt": "Surf and perf-skjorte",
"shrineProductGingerScarf": "Rødgult skjerf",
"shrineProductRamonaCrossover": "Ramona-crossover",
"shrineProductClassicWhiteCollar": "Klassisk hvit krage",
"shrineProductSunshirtDress": "Sunshirt-kjole",
"rallyAccountDetailDataInterestRate": "Rentesats",
"rallyAccountDetailDataAnnualPercentageYield": "Årlig avkastning i prosent",
"rallyAccountDataVacation": "Ferie",
"shrineProductFineLinesTee": "T-skjorte med fine linjer",
"rallyAccountDataHomeSavings": "Sparekonto for hjemmet",
"rallyAccountDataChecking": "Brukskonto",
"rallyAccountDetailDataInterestPaidLastYear": "Renter betalt i fjor",
"rallyAccountDetailDataNextStatement": "Neste kontoutskrift",
"rallyAccountDetailDataAccountOwner": "Kontoeier",
"rallyBudgetCategoryCoffeeShops": "Kafeer",
"rallyBudgetCategoryGroceries": "Dagligvarer",
"shrineProductCeriseScallopTee": "Ceriserød scallop-skjorte",
"rallyBudgetCategoryClothing": "Klær",
"rallySettingsManageAccounts": "Administrer kontoer",
"rallyAccountDataCarSavings": "Sparekonto for bil",
"rallySettingsTaxDocuments": "Avgiftsdokumenter",
"rallySettingsPasscodeAndTouchId": "Adgangskode og Touch ID",
"rallySettingsNotifications": "Varsler",
"rallySettingsPersonalInformation": "Personopplysninger",
"rallySettingsPaperlessSettings": "Papirløs-innstillinger",
"rallySettingsFindAtms": "Finn minibanker",
"rallySettingsHelp": "Hjelp",
"rallySettingsSignOut": "Logg av",
"rallyAccountTotal": "Sum",
"rallyBillsDue": "Skyldig",
"rallyBudgetLeft": "Gjenstår",
"rallyAccounts": "Kontoer",
"rallyBills": "Regninger",
"rallyBudgets": "Budsjetter",
"rallyAlerts": "Varsler",
"rallySeeAll": "SE ALLE",
"rallyFinanceLeft": "GJENSTÅR",
"rallyTitleOverview": "OVERSIKT",
"shrineProductShoulderRollsTee": "Shoulder rolls-t-skjorte",
"shrineNextButtonCaption": "NESTE",
"rallyTitleBudgets": "Budsjetter",
"rallyTitleSettings": "INNSTILLINGER",
"rallyLoginLoginToRally": "Logg på Rally",
"rallyLoginNoAccount": "Har du ikke konto?",
"rallyLoginSignUp": "REGISTRER DEG",
"rallyLoginUsername": "Brukernavn",
"rallyLoginPassword": "Passord",
"rallyLoginLabelLogin": "Logg på",
"rallyLoginRememberMe": "Husk meg",
"rallyLoginButtonLogin": "LOGG PÅ",
"rallyAlertsMessageHeadsUpShopping": "Obs! Du har brukt {percent} av handlebudsjettet ditt for denne måneden.",
"rallyAlertsMessageSpentOnRestaurants": "Du har brukt {amount} på restauranter denne uken.",
"rallyAlertsMessageATMFees": "Du har brukt {amount} på minibankgebyrer denne måneden.",
"rallyAlertsMessageCheckingAccount": "Godt gjort! Det er {percent} mer på brukskontoen din nå enn forrige måned.",
"shrineMenuCaption": "MENY",
"shrineCategoryNameAll": "ALLE",
"shrineCategoryNameAccessories": "TILBEHØR",
"shrineCategoryNameClothing": "KLÆR",
"shrineCategoryNameHome": "HJEMME",
"shrineLoginUsernameLabel": "Brukernavn",
"shrineLoginPasswordLabel": "Passord",
"shrineCancelButtonCaption": "AVBRYT",
"shrineCartTaxCaption": "Avgifter:",
"shrineCartPageCaption": "HANDLEKURV",
"shrineProductQuantity": "Antall: {quantity}",
"shrineProductPrice": "x {price}",
"shrineCartItemCount": "{quantity,plural,=0{INGEN VARER}=1{1 VARE}other{{quantity} VARER}}",
"shrineCartClearButtonCaption": "TØM HANDLEKURVEN",
"shrineCartTotalCaption": "SUM",
"shrineCartSubtotalCaption": "Delsum:",
"shrineCartShippingCaption": "Frakt:",
"shrineProductGreySlouchTank": "Grå løstsittende ermeløs skjorte",
"shrineProductStellaSunglasses": "Stella-solbriller",
"shrineProductWhitePinstripeShirt": "Hvit nålestripet skjorte",
"demoTextFieldWhereCanWeReachYou": "Hvor kan vi nå deg?",
"settingsTextDirectionLTR": "VTH",
"settingsTextScalingLarge": "Stor",
"demoBottomSheetHeader": "Topptekst",
"demoBottomSheetItem": "Vare {value}",
"demoBottomTextFieldsTitle": "Tekstfelter",
"demoTextFieldTitle": "Tekstfelter",
"demoTextFieldSubtitle": "Enkel linje med redigerbar tekst og redigerbare tall",
"demoTextFieldDescription": "Tekstfelt lar brukere skrive inn tekst i et UI. De vises vanligvis i skjemaer og dialogbokser.",
"demoTextFieldShowPasswordLabel": "Se passordet",
"demoTextFieldHidePasswordLabel": "Skjul passordet",
"demoTextFieldFormErrors": "Rett opp problemene i rødt før du sender inn.",
"demoTextFieldNameRequired": "Navn er obligatorisk.",
"demoTextFieldOnlyAlphabeticalChars": "Skriv bare inn alfabetiske tegn.",
"demoTextFieldEnterUSPhoneNumber": "(###) ###-#### – angi et amerikansk telefonnummer.",
"demoTextFieldEnterPassword": "Skriv inn et passord.",
"demoTextFieldPasswordsDoNotMatch": "Passordene er ikke like",
"demoTextFieldWhatDoPeopleCallYou": "Hva kaller folk deg?",
"demoTextFieldNameField": "Navn*",
"demoBottomSheetButtonText": "VIS FELT NEDERST",
"demoTextFieldPhoneNumber": "Telefonnummer*",
"demoBottomSheetTitle": "Felt nederst",
"demoTextFieldEmail": "E-postadresse",
"demoTextFieldTellUsAboutYourself": "Fortell oss om deg selv (f.eks. skriv ned det du gjør, eller hvilke hobbyer du har)",
"demoTextFieldKeepItShort": "Hold det kort. Dette er bare en demo.",
"starterAppGenericButton": "KNAPP",
"demoTextFieldLifeStory": "Livshistorie",
"demoTextFieldSalary": "Lønn",
"demoTextFieldUSD": "USD",
"demoTextFieldNoMoreThan": "Ikke mer enn 8 tegn.",
"demoTextFieldPassword": "Passord*",
"demoTextFieldRetypePassword": "Skriv inn passordet på nytt*",
"demoTextFieldSubmit": "SEND INN",
"demoBottomNavigationSubtitle": "Navigering nederst med overtoning",
"demoBottomSheetAddLabel": "Legg til",
"demoBottomSheetModalDescription": "Et modalfelt nederst er et alternativ til en meny eller dialogboks og forhindrer at brukeren samhandler med resten av appen.",
"demoBottomSheetModalTitle": "Modalfelt nederst",
"demoBottomSheetPersistentDescription": "Et vedvarende felt nederst viser informasjon som supplerer primærinnholdet i appen. Et vedvarende felt nederst er fremdeles synlig, selv når brukeren samhandler med andre deler av appen.",
"demoBottomSheetPersistentTitle": "Vedvarende felt nederst",
"demoBottomSheetSubtitle": "Vedvarende felt og modalfelt nederst",
"demoTextFieldNameHasPhoneNumber": "Telefonnummeret til {name} er {phoneNumber}",
"buttonText": "KNAPP",
"demoTypographyDescription": "Definisjoner for de forskjellige typografiske stilene som finnes i «material design».",
"demoTypographySubtitle": "Alle forhåndsdefinerte tekststiler",
"demoTypographyTitle": "Typografi",
"demoFullscreenDialogDescription": "Egenskapen fullscreenDialog angir hvorvidt den innkommende siden er en modaldialogboks i fullskjerm",
"demoFlatButtonDescription": "En flat knapp viser en blekkflekk når den trykkes, men løftes ikke. Bruk flate knapper i verktøyrader, dialogbokser og innebygd i utfylling",
"demoBottomNavigationDescription": "Navigasjonsrader nederst viser tre til fem destinasjoner nederst på en skjerm. Hver destinasjon representeres av et ikon og en valgfri tekstetikett. Når brukeren trykker på et ikon i navigeringen nederst, kommer vedkommende til navigeringsmålet på toppnivå som er knyttet til ikonet.",
"demoBottomNavigationSelectedLabel": "Valgt etikett",
"demoBottomNavigationPersistentLabels": "Vedvarende etiketter",
"starterAppDrawerItem": "Vare {value}",
"demoTextFieldRequiredField": "* indikerer at feltet er obligatorisk",
"demoBottomNavigationTitle": "Navigering nederst",
"settingsLightTheme": "Lyst",
"settingsTheme": "Tema",
"settingsPlatformIOS": "iOS",
"settingsPlatformAndroid": "Android",
"settingsTextDirectionRTL": "HTV",
"settingsTextScalingHuge": "Enorm",
"cupertinoButton": "Knapp",
"settingsTextScalingNormal": "Vanlig",
"settingsTextScalingSmall": "Liten",
"settingsSystemDefault": "System",
"settingsTitle": "Innstillinger",
"rallyDescription": "En app for privatøkonomi",
"aboutDialogDescription": "For å se kildekoden for denne appen, gå til {repoLink}.",
"bottomNavigationCommentsTab": "Kommentarer",
"starterAppGenericBody": "Brødtekst",
"starterAppGenericHeadline": "Overskrift",
"starterAppGenericSubtitle": "Undertittel",
"starterAppGenericTitle": "Tittel",
"starterAppTooltipSearch": "Søk",
"starterAppTooltipShare": "Del",
"starterAppTooltipFavorite": "Favoritt",
"starterAppTooltipAdd": "Legg til",
"bottomNavigationCalendarTab": "Kalender",
"starterAppDescription": "En responsiv startlayout",
"starterAppTitle": "Startapp",
"aboutFlutterSamplesRepo": "Flutter-prøver i GitHub-repositorium",
"bottomNavigationContentPlaceholder": "Plassholder for {title}-fanen",
"bottomNavigationCameraTab": "Kamera",
"bottomNavigationAlarmTab": "Alarm",
"bottomNavigationAccountTab": "Konto",
"demoTextFieldYourEmailAddress": "E-postadressen din",
"demoToggleButtonDescription": "Av/på-knapper kan brukes til å gruppere relaterte alternativer. For å fremheve grupper med relaterte av/på-knapper bør en gruppe dele en felles beholder",
"colorsGrey": "GRÅ",
"colorsBrown": "BRUN",
"colorsDeepOrange": "MØRK ORANSJE",
"colorsOrange": "ORANSJE",
"colorsAmber": "RAVGUL",
"colorsYellow": "GUL",
"colorsLime": "LIME",
"colorsLightGreen": "LYSEGRØNN",
"colorsGreen": "GRØNN",
"homeHeaderGallery": "Galleri",
"homeHeaderCategories": "Kategorier",
"shrineDescription": "En moteriktig handleapp",
"craneDescription": "En reiseapp med personlig preg",
"homeCategoryReference": "STILER OG ANNET",
"demoInvalidURL": "Kunne ikke vise nettadressen:",
"demoOptionsTooltip": "Alternativer",
"demoInfoTooltip": "Informasjon",
"demoCodeTooltip": "Demokode",
"demoDocumentationTooltip": "API-dokumentasjon",
"demoFullscreenTooltip": "Fullskjerm",
"settingsTextScaling": "Tekstskalering",
"settingsTextDirection": "Tekstretning",
"settingsLocale": "Lokalitet",
"settingsPlatformMechanics": "Plattformsfunksjoner",
"settingsDarkTheme": "Mørkt",
"settingsSlowMotion": "Sakte film",
"settingsAbout": "Om Flutter Gallery",
"settingsFeedback": "Send tilbakemelding",
"settingsAttribution": "Designet av TOASTER i London",
"demoButtonTitle": "Knapper",
"demoButtonSubtitle": "Tekst, fremhevet, med omriss med mer",
"demoFlatButtonTitle": "Flat knapp",
"demoRaisedButtonDescription": "Hevede knapper gir dimensjon til oppsett som hovedsakelig er flate. De fremhever funksjoner på tettpakkede eller store områder.",
"demoRaisedButtonTitle": "Hevet knapp",
"demoOutlineButtonTitle": "Omriss-knapp",
"demoOutlineButtonDescription": "Omriss-knapper blir ugjennomskinnelige og hevet når de trykkes. De er ofte koblet til hevede knapper for å indikere en alternativ, sekundær handling.",
"demoToggleButtonTitle": "Av/på-knapper",
"colorsTeal": "BLÅGRØNN",
"demoFloatingButtonTitle": "Svevende handlingsknapp",
"demoFloatingButtonDescription": "En svevende handlingsknapp er en knapp med rundt ikon som ligger over innhold og gir enkel tilgang til en hovedhandling i appen.",
"demoDialogTitle": "Dialogbokser",
"demoDialogSubtitle": "Enkel, varsel og fullskjerm",
"demoAlertDialogTitle": "Varsel",
"demoAlertDialogDescription": "En varseldialogboks som informerer brukeren om situasjoner som krever bekreftelse. Varseldialogbokser har en valgfri tittel og en valgfri liste over handlinger.",
"demoAlertTitleDialogTitle": "Varsel med tittel",
"demoSimpleDialogTitle": "Enkel",
"demoSimpleDialogDescription": "En enkel dialogboks gir brukeren et valg mellom flere alternativer. En enkel dialogboks har en valgfri tittel som vises over valgene.",
"demoFullscreenDialogTitle": "Fullskjerm",
"demoCupertinoButtonsTitle": "Knapper",
"demoCupertinoButtonsSubtitle": "Knapper i iOS-stil",
"demoCupertinoButtonsDescription": "En knapp i iOS-stil. Den bruker tekst og/eller et ikon som tones ut og inn ved berøring. Kan ha en bakgrunn.",
"demoCupertinoAlertsTitle": "Varsler",
"demoCupertinoAlertsSubtitle": "Dialogbokser for varsler i iOS-stil",
"demoCupertinoAlertTitle": "Varsel",
"demoCupertinoAlertDescription": "En varseldialogboks som informerer brukeren om situasjoner som krever bekreftelse. Varseldialogbokser har en valgfri tittel, valgfritt innhold og en valgfri liste over handlinger. Tittelen vises over innholdet, og handlingene vises under innholdet.",
"demoCupertinoAlertWithTitleTitle": "Varsel med tittel",
"demoCupertinoAlertButtonsTitle": "Varsel med knapper",
"demoCupertinoAlertButtonsOnlyTitle": "Bare varselknapper",
"demoCupertinoActionSheetTitle": "Handlingsark",
"demoCupertinoActionSheetDescription": "Et handlingsark er en spesifikk varseltype som gir brukeren et sett med to eller flere valg knyttet til nåværende kontekst. Et handlingsark kan ha en tittel, en ekstra melding og en liste over handlinger.",
"demoColorsTitle": "Farger",
"demoColorsSubtitle": "Alle de forhåndsdefinerte fargene",
"demoColorsDescription": "Konstante farger og fargekart som representerer fargepaletten for «material design».",
"buttonTextEnabled": "ENABLED",
"buttonTextDisabled": "DISABLED",
"buttonTextCreate": "Opprett",
"dialogSelectedOption": "Du valgte «{value}»",
"dialogDiscardTitle": "Vil du forkaste utkastet?",
"dialogLocationTitle": "Vil du bruke Googles posisjonstjeneste?",
"dialogLocationDescription": "La Google hjelpe apper med å fastslå posisjoner. Dette betyr å sende anonyme posisjonsdata til Google, selv når ingen apper kjører.",
"dialogCancel": "AVBRYT",
"dialogDiscard": "FORKAST",
"dialogDisagree": "AVSLÅ",
"dialogAgree": "GODTA",
"dialogSetBackup": "Velg konto for sikkerhetskopi",
"colorsBlueGrey": "BLÅGRÅ",
"dialogShow": "VIS DIALOGBOKS",
"dialogFullscreenTitle": "Dialogboks i fullskjerm",
"dialogFullscreenSave": "LAGRE",
"dialogFullscreenDescription": "En demonstrasjon av dialogboks i fullskjerm",
"cupertinoButtonEnabled": "Enabled",
"cupertinoButtonDisabled": "Disabled",
"cupertinoButtonWithBackground": "Med bakgrunn",
"cupertinoAlertCancel": "Avbryt",
"cupertinoAlertDiscard": "Forkast",
"cupertinoAlertLocationTitle": "Vil du gi «Maps» tilgang til posisjonen din når du bruker appen?",
"cupertinoAlertLocationDescription": "Den nåværende posisjonen din vises på kartet og brukes til veibeskrivelser, søkeresultater i nærheten og beregnede reisetider.",
"cupertinoAlertAllow": "Tillat",
"cupertinoAlertDontAllow": "Ikke tillat",
"cupertinoAlertFavoriteDessert": "Velg favorittdessert",
"cupertinoAlertDessertDescription": "Velg favorittdesserten din fra listen nedenfor. Valget ditt brukes til å tilpasse listen over foreslåtte spisesteder i området ditt.",
"cupertinoAlertCheesecake": "Ostekake",
"cupertinoAlertTiramisu": "Tiramisu",
"cupertinoAlertApplePie": "Eplekake",
"cupertinoAlertChocolateBrownie": "Sjokolade-brownie",
"cupertinoShowAlert": "Vis varsel",
"colorsRed": "RØD",
"colorsPink": "ROSA",
"colorsPurple": "LILLA",
"colorsDeepPurple": "MØRK LILLA",
"colorsIndigo": "INDIGO",
"colorsBlue": "BLÅ",
"colorsLightBlue": "LYSEBLÅ",
"colorsCyan": "TURKIS",
"dialogAddAccount": "Legg til en konto",
"Gallery": "Galleri",
"Categories": "Kategorier",
"SHRINE": "HELLIGDOM",
"Basic shopping app": "Grunnleggende shoppingapp",
"RALLY": "RALLY",
"CRANE": "KRAN",
"Travel app": "Reiseapp",
"MATERIAL": "MATERIELL",
"CUPERTINO": "CUPERTINO",
"REFERENCE STYLES & MEDIA": "REFERANSESTILER OG MEDIA"
}