blob: d56e2ebaaea950a0101c014a49a16f92d11bdf5c [file] [log] [blame]
{
"loading": "Се вчитува",
"deselect": "Поништи го изборот",
"select": "Избери",
"selectable": "Може да се избере (со долго притискање)",
"selected": "Избрано",
"demo": "Демо",
"bottomAppBar": "Долна лента со апликации",
"notSelected": "Не е избрано",
"demoCupertinoSearchTextFieldTitle": "Поле за пребарување текст",
"demoCupertinoPicker": "Виџет за избор",
"demoCupertinoSearchTextFieldSubtitle": "Поле за пребарување текст во iOS-стил",
"demoCupertinoSearchTextFieldDescription": "Поле за пребарување текст што му овозможува на корисникот да пребарува со внесување текст и што може да понудува и филтрира предлози.",
"demoCupertinoSearchTextFieldPlaceholder": "Внесете некој текст",
"demoCupertinoScrollbarTitle": "Лента за лизгање",
"demoCupertinoScrollbarSubtitle": "Лента за лизгање во iOS-стил",
"demoCupertinoScrollbarDescription": "Лента за лизгање што се обвиткува околу подредената ставка",
"demoTwoPaneItem": "Ставка {value}",
"demoTwoPaneList": "Список",
"demoTwoPaneFoldableLabel": "Преклопувачки",
"demoTwoPaneSmallScreenLabel": "Мал екран",
"demoTwoPaneSmallScreenDescription": "Вака се однесува TwoPane на уред со мал екран.",
"demoTwoPaneTabletLabel": "Таблет/компјутер",
"demoTwoPaneTabletDescription": "Вака се однесува TwoPane на поголем екран како таблет или компјутер.",
"demoTwoPaneTitle": "TwoPane",
"demoTwoPaneSubtitle": "Приспособливи распореди на преклопувачки, големи и мали екрани",
"splashSelectDemo": "Изберете демо",
"demoTwoPaneFoldableDescription": "Вака се однесува TwoPane на преклопувачки уред.",
"demoTwoPaneDetails": "Детали",
"demoTwoPaneSelectItem": "Изберете ставка",
"demoTwoPaneItemDetails": "Детали за ставка {value}",
"demoCupertinoContextMenuActionText": "Допрете го и задржете го логото на Flutter за да се прикаже контекстуалното мени.",
"demoCupertinoContextMenuDescription": "Контекстуално мени со iOS-стил на цел екран што се појавува кога ќе се притисне долго на некој елемент.",
"demoAppBarTitle": "Лента за апликацијата",
"demoAppBarDescription": "Лентата за апликацијата обезбедува содржини и дејства поврзани со тековниот екран. Се користи за брендирање, наслови на екранот, навигација и дејства.",
"demoDividerTitle": "Разделувач",
"demoDividerSubtitle": "Разделувачот е тенка линија што групира содржини во списоци и распореди.",
"demoDividerDescription": "Разделувачите може да се користат во списоци, фиоки и на други места за да се одделат содржини.",
"demoVerticalDividerTitle": "Вертикален разделувач",
"demoCupertinoContextMenuTitle": "Контекстуално мени",
"demoCupertinoContextMenuSubtitle": "Контекстуално мени со iOS-стил",
"demoAppBarSubtitle": "Прикажува информации и дејства поврзани со тековниот екран",
"demoCupertinoContextMenuActionOne": "Прво дејство",
"demoCupertinoContextMenuActionTwo": "Второ дејство",
"demoDateRangePickerDescription": "Прикажува дијалог што содржи избирач на временски период во Material Design.",
"demoDateRangePickerTitle": "Избирач на временски период",
"demoNavigationDrawerUserName": "Корисничко име",
"demoNavigationDrawerUserEmail": "korisnicko.ime@primer.com",
"demoNavigationDrawerText": "Лизгајте од работ или допрете ја иконата горе лево за да ја погледнете фиоката",
"demoNavigationRailTitle": "Шина за навигација",
"demoNavigationRailSubtitle": "Се прикажува шина за навигација во апликацијата",
"demoNavigationRailDescription": "Материјален виџет што се прикажува одлево или оддесно од апликацијата и служи за навигација помеѓу мал број на прикази, обично од три до пет.",
"demoNavigationRailFirst": "Прва",
"demoNavigationDrawerTitle": "Фиока за навигација",
"demoNavigationRailThird": "Трета",
"replyStarredLabel": "Означено со ѕвезда",
"demoTextButtonDescription": "Копчето за текст прикажува дамка од мастило при притискање, но не се подига. Користете копчиња за текст во алатници, во дијалози и во линија со дополнување",
"demoElevatedButtonTitle": "Подигнато копче",
"demoElevatedButtonDescription": "Подигнатите копчиња додаваат димензионалност во распоредите што се претежно рамни. Ги нагласуваат функциите во збиените или широките простори.",
"demoOutlinedButtonTitle": "Копче со контура",
"demoOutlinedButtonDescription": "Копчињата со контура стануваат непроѕирни и се подигнуваат кога ќе ги притиснете. Честопати се спаруваат со подигнатите копчиња за да означат алтернативно секундарно дејство.",
"demoContainerTransformDemoInstructions": "Картички, списоци и лебдечко копче за дејство",
"demoNavigationDrawerSubtitle": "Се прикажува фиока во лента за апликации",
"replyDescription": "Ефикасна и насочена апликација за е-пошта",
"demoNavigationDrawerDescription": "Табла на Material Design што се отвора хоризонтално со лизгање од работ на екранот за да ви ги прикаже линковите за навиигација во апликацијата.",
"replyDraftsLabel": "Нацрти",
"demoNavigationDrawerToPageOne": "Ставка еден",
"replyInboxLabel": "Приемно сандаче",
"demoSharedXAxisDemoInstructions": "Копчиња за следно и назад",
"replySpamLabel": "Спам",
"replyTrashLabel": "Корпа",
"replySentLabel": "Испратено",
"demoNavigationRailSecond": "Втора",
"demoNavigationDrawerToPageTwo": "Ставка два",
"demoFadeScaleDemoInstructions": "Модален и лебдечко копче за дејство",
"demoFadeThroughDemoInstructions": "Долна навигација",
"demoSharedZAxisDemoInstructions": "Копче за иконата за „Поставки“",
"demoSharedYAxisDemoInstructions": "Подреди според „Неодамна слушани“",
"demoTextButtonTitle": "Копче за текст",
"demoSharedZAxisBeefSandwichRecipeTitle": "Сендвич со телешко",
"demoSharedZAxisDessertRecipeDescription": "Рецепт за десерт",
"demoSharedYAxisAlbumTileSubtitle": "Изведувач",
"demoSharedYAxisAlbumTileTitle": "Албум",
"demoSharedYAxisRecentSortTitle": "Неодамна пуштени",
"demoSharedYAxisAlphabeticalSortTitle": "A-Ш",
"demoSharedYAxisAlbumCount": "268 албуми",
"demoSharedYAxisTitle": "Споделена y-оска",
"demoSharedXAxisCreateAccountButtonText": "СОЗДАЈ СМЕТКА",
"demoFadeScaleAlertDialogDiscardButton": "ОТФРЛИ",
"demoSharedXAxisSignInTextFieldLabel": "Е-пошта или телефонски број",
"demoSharedXAxisSignInSubtitleText": "Најавете се со вашата сметка",
"demoSharedXAxisSignInWelcomeText": "Здраво David Park",
"demoSharedXAxisIndividualCourseSubtitle": "Прикажани засебно",
"demoSharedXAxisBundledCourseSubtitle": "Во пакет",
"demoFadeThroughAlbumsDestination": "Албуми",
"demoSharedXAxisDesignCourseTitle": "Дизајн",
"demoSharedXAxisIllustrationCourseTitle": "Илустрација",
"demoSharedXAxisBusinessCourseTitle": "Бизнис",
"demoSharedXAxisArtsAndCraftsCourseTitle": "Уметност и ракотворби",
"demoMotionPlaceholderSubtitle": "Секундарен текст",
"demoFadeScaleAlertDialogCancelButton": "ОТКАЖИ",
"demoFadeScaleAlertDialogHeader": "Дијалог на предупредување",
"demoFadeScaleHideFabButton": "СОКРИЈ ЛЕБДЕЧКО КОПЧЕ ЗА ДЕЈСТВО",
"demoFadeScaleShowFabButton": "ПРИКАЖИ ЛЕБДЕЧКО КОПЧЕ ЗА ДЕЈСТВО",
"demoFadeScaleShowAlertDialogButton": "ПРИКАЖИ МОДАЛНИ",
"demoFadeScaleDescription": "Шемата на избледување се користи за елементи на корисничкиот интерфејс што влегуваат или излегуваат од границите на екранот, како дијалог што избледува во центарот на екранот.",
"demoFadeScaleTitle": "Избледување",
"demoFadeThroughTextPlaceholder": "123 фотографии",
"demoFadeThroughSearchDestination": "Пребарување",
"demoFadeThroughPhotosDestination": "Фотографии",
"demoSharedXAxisCoursePageSubtitle": "Категориите во пакет се појавуваат како групи во вашата активност. Секогаш можете да го промените ова подоцна.",
"demoFadeThroughDescription": "Шемата на избледување низ сите се користи за транзиции меѓу елементи на корисничкиот интерфејс што не се цврсто поврзани.",
"demoFadeThroughTitle": "Избледување низ сите",
"demoSharedZAxisHelpSettingLabel": "Помош",
"demoMotionSubtitle": "Сите однапред дефинирани шеми на транзиција",
"demoSharedZAxisNotificationSettingLabel": "Известувања",
"demoSharedZAxisProfileSettingLabel": "Профил",
"demoSharedZAxisSavedRecipesListTitle": "Зачувани рецепти",
"demoSharedZAxisBeefSandwichRecipeDescription": "Рецепт за сендвич со телешко",
"demoSharedZAxisCrabPlateRecipeDescription": "Рецепт за порција рак",
"demoSharedXAxisCoursePageTitle": "Насочете ги вашите курсеви",
"demoSharedZAxisCrabPlateRecipeTitle": "Рак",
"demoSharedZAxisShrimpPlateRecipeDescription": "Рецепт за порција ракчиња",
"demoSharedZAxisShrimpPlateRecipeTitle": "Ракчиња",
"demoContainerTransformTypeFadeThrough": "ИЗБЛЕДУВАЊЕ НИЗ СИТЕ",
"demoSharedZAxisDessertRecipeTitle": "Десерт",
"demoSharedZAxisSandwichRecipeDescription": "Рецепт за сендвич",
"demoSharedZAxisSandwichRecipeTitle": "Сендвич",
"demoSharedZAxisBurgerRecipeDescription": "Рецепт за хамбургер",
"demoSharedZAxisBurgerRecipeTitle": "Хамбургер",
"demoSharedZAxisSettingsPageTitle": "Поставки",
"demoSharedZAxisTitle": "Споделена z-оска",
"demoSharedZAxisPrivacySettingLabel": "Приватност",
"demoMotionTitle": "Движење",
"demoContainerTransformTitle": "Трансформирање контејнер",
"demoContainerTransformDescription": "Шемата за траснформирање контајнер е дизајнирана за транзиции меѓу елементи на корисничкиот интерфејс што вклучуваат контејнер. Шемава создава видлива врска помеѓу два елемента на корисничкиот интерфејс",
"demoContainerTransformModalBottomSheetTitle": "Режим на избледување",
"demoContainerTransformTypeFade": "ИЗБЛЕДУВАЊЕ",
"demoSharedYAxisAlbumTileDurationUnit": "мин.",
"demoMotionPlaceholderTitle": "Наслов",
"demoSharedXAxisForgotEmailButtonText": "ЈА ЗАБОРАВИВТЕ ЛИ Е-ПОШТАТА?",
"demoMotionSmallPlaceholderSubtitle": "Секундарен",
"demoMotionDetailsPageTitle": "Страница со детали",
"demoMotionListTileTitle": "Ставка во список",
"demoSharedAxisDescription": "Шемата на споделена оска се користи за транзиции меѓу елементи на корисничкиот интерфејс што имаат просторна или навигациска врска. Шемава користи споделена трансформација на оските x, y или z за да ја засили врската помеѓу елементите.",
"demoSharedXAxisTitle": "Споделена x-оска",
"demoSharedXAxisBackButtonText": "НАЗАД",
"demoSharedXAxisNextButtonText": "СЛЕДНО",
"demoSharedXAxisCulinaryCourseTitle": "Кулинарство",
"githubRepo": "Складиште на GitHub {repoName}",
"fortnightlyMenuUS": "САД",
"fortnightlyMenuBusiness": "Бизнис",
"fortnightlyMenuScience": "Наука",
"fortnightlyMenuSports": "Спорт",
"fortnightlyMenuTravel": "Патувања",
"fortnightlyMenuCulture": "Култура",
"fortnightlyTrendingTechDesign": "TechDesign",
"rallyBudgetDetailAmountLeft": "Преостанат износ",
"fortnightlyHeadlineArmy": "Реформирање на зелената армија однатре",
"fortnightlyDescription": "Апликација за вести фокусирана на содржини",
"rallyBillDetailAmountDue": "Износ за наплата",
"rallyBudgetDetailTotalCap": "Вкупно",
"rallyBudgetDetailAmountUsed": "Искористен износ",
"fortnightlyTrendingHealthcareRevolution": "HealthcareRevolution",
"fortnightlyMenuFrontPage": "Насловна страница",
"fortnightlyMenuWorld": "Свет",
"rallyBillDetailAmountPaid": "Платен износ",
"fortnightlyMenuPolitics": "Политика",
"fortnightlyHeadlineBees": "Недостаток на пчели за фармите",
"fortnightlyHeadlineGasoline": "Иднината на бензинот",
"fortnightlyTrendingGreenArmy": "GreenArmy",
"fortnightlyHeadlineFeminists": "Феминистките напаѓаат во политиката",
"fortnightlyHeadlineFabrics": "Дизајнерите ја користат технологијата за да изработат футуристички платна",
"fortnightlyHeadlineStocks": "Со стагнирањето на акциите, многумина се вртат кон валутата",
"fortnightlyTrendingReform": "Reform",
"fortnightlyMenuTech": "Техника",
"fortnightlyHeadlineWar": "Разделени животи на Американците за време на војната",
"fortnightlyHeadlineHealthcare": "Тивката, но моќна револуција во здравството",
"fortnightlyLatestUpdates": "Најнови вести",
"fortnightlyTrendingStocks": "Stocks",
"rallyBillDetailTotalAmount": "Вкупен износ",
"demoCupertinoPickerDateTime": "Датум и време",
"signIn": "НАЈАВИ СЕ",
"dataTableRowWithSugar": "{value} со шеќер",
"dataTableRowApplePie": "Пита со јаболка",
"dataTableRowDonut": "Крофна",
"dataTableRowHoneycomb": "Саќе",
"dataTableRowLollipop": "Лижавче",
"dataTableRowJellyBean": "Желе-бонбонче",
"dataTableRowGingerbread": "Колачиња со ѓумбир",
"dataTableRowCupcake": "Тортичка",
"dataTableRowEclair": "Еклер",
"dataTableRowIceCreamSandwich": "Сендвич-сладолед",
"dataTableRowFrozenYogurt": "Замрзнат јогурт",
"dataTableColumnIron": "Железо (%)",
"dataTableColumnCalcium": "Калциум (%)",
"dataTableColumnSodium": "Натриум (мг)",
"demoTimePickerTitle": "Избирач на време",
"demo2dTransformationsResetTooltip": "Ресетирајте ги трансформациите",
"dataTableColumnFat": "Масти (гр.)",
"dataTableColumnCalories": "Калории",
"dataTableColumnDessert": "Десерт (1 порција)",
"cardsDemoTravelDestinationLocation1": "Танџавур, Тамил Наду",
"demoTimePickerDescription": "Прикажува дијалог што содржи избирач на време во Material Design.",
"demoPickersShowPicker": "ПРИКАЖИ ИЗБИРАЧ",
"demoTabsScrollingTitle": "Лизгање",
"demoTabsNonScrollingTitle": "Без лизгање",
"craneHours": "{hours,plural,=1{1 ч.}other{{hours} ч.}}",
"craneMinutes": "{minutes,plural,=1{1 м.}other{{minutes} м.}}",
"craneFlightDuration": "{hoursShortForm} {minutesShortForm}",
"dataTableHeader": "Исхрана",
"demoDatePickerTitle": "Избирач на датум",
"demoPickersSubtitle": "Избор на датум и време",
"demoPickersTitle": "Избирачи",
"demo2dTransformationsEditTooltip": "Изменете го насловот",
"demoDataTableDescription": "Табелите со податоци прикажуваат податоци во формат во вид на мрежа од редови и колони. Тие ги организираат податоците да бидат лесни за скенирање, така што корисниците може да бараат шеми и увид.",
"demo2dTransformationsDescription": "Допрете за да изменувате наслови и да користите движења за движење низ сцената. Повлечете за движење, штипнете за зумирање, ротирајте со два прста. Притиснете го копчето за ресетирање за да се вратите на стартната ориентација.",
"demo2dTransformationsSubtitle": "Движење, зумирање, ротирање",
"demo2dTransformationsTitle": "2D-трансформации",
"demoCupertinoTextFieldPIN": "PIN",
"demoCupertinoTextFieldDescription": "Полето за текст му овозможува на корисникот внесување текст или со хардверска тастатура или со тастатура на екран.",
"demoCupertinoTextFieldSubtitle": "Полиња за текст во iOS-стил",
"demoCupertinoTextFieldTitle": "Полиња за текст",
"demoDatePickerDescription": "Прикажува дијалог што содржи избирач на датум во Material Design.",
"demoCupertinoPickerTime": "Време",
"demoCupertinoPickerDate": "Датум",
"demoCupertinoPickerTimer": "Тајмер",
"demoCupertinoPickerDescription": "Виџет за избор во iOS-стил што може да се користи за избирање низи, датуми, времиња или датум и време заедно.",
"demoCupertinoPickerSubtitle": "Виџети за избор во iOS-стил",
"demoCupertinoPickerTitle": "Избирачи",
"dataTableRowWithHoney": "{value} со мед",
"cardsDemoTravelDestinationCity2": "Четинад",
"bannerDemoResetText": "Ресетирај го рекламниот натпис",
"bannerDemoMultipleText": "Повеќе дејства",
"bannerDemoLeadingText": "Икона на почетокот",
"dismiss": "ОТФРЛИ",
"cardsDemoTappable": "Може да се допре",
"cardsDemoSelectable": "Може да се избере (со долго притискање)",
"cardsDemoExplore": "Истражете",
"cardsDemoExploreSemantics": "Истражете го местото {destinationName}",
"cardsDemoShareSemantics": "Споделете го местото {destinationName}",
"cardsDemoTravelDestinationTitle1": "10 најдобри града што може да ги посетите во Тамил Наду",
"cardsDemoTravelDestinationDescription1": "Број 10",
"cardsDemoTravelDestinationCity1": "Танџавур",
"dataTableColumnProtein": "Протеини (гр.)",
"cardsDemoTravelDestinationTitle2": "Занаетчии од јужна Индија",
"cardsDemoTravelDestinationDescription2": "Предачи на свила",
"bannerDemoText": "Лозинката беше ажурирана на другиот уред. Најавете се повторно.",
"cardsDemoTravelDestinationLocation2": "Сиваганга, Тамил Наду",
"cardsDemoTravelDestinationTitle3": "Храмот Брихадисвара",
"cardsDemoTravelDestinationDescription3": "Храмови",
"demoBannerTitle": "Рекламен натпис",
"demoBannerSubtitle": "Се прикажува рекламен натпис во список",
"demoBannerDescription": "Рекламниот натпис прикажува важна, концизна порака и им обезбедува на корисниците дејства за извршување (или отфрлање на натписот). За да се отфрли, потребно е дејство на корисникот.",
"demoCardTitle": "Картички",
"demoCardSubtitle": "Основни картички со заоблени агли",
"demoCardDescription": "Картичката е лист од материјал што се користи за прикажување поврзани податоци како, на пр., албум, географска локација, оброк, детали за контакт итн.",
"demoDataTableTitle": "Табели со податоци",
"demoDataTableSubtitle": "Редови и колони со податоци",
"dataTableColumnCarbs": "Јаглехидрати (гр.)",
"placeTanjore": "Танџавур",
"demoGridListsTitle": "Списоци на табела",
"placeFlowerMarket": "Цветен пазар",
"placeBronzeWorks": "Бронзени изработки",
"placeMarket": "Пазар",
"placeThanjavurTemple": "Храм во Танџавур",
"placeSaltFarm": "Фарма за сол",
"placeScooters": "Скутери",
"placeSilkMaker": "Пазар за свила",
"placeLunchPrep": "Подготовка за ручек",
"placeBeach": "Плажа",
"placeFisherman": "Рибар",
"demoMenuSelected": "Избрано: {value}",
"demoMenuRemove": "Отстрани",
"demoMenuGetLink": "Добијте линк",
"demoMenuShare": "Сподели",
"demoBottomAppBarSubtitle": "Прикажува навигација и дејства во долниот дел",
"demoMenuAnItemWithASectionedMenu": "Ставка со мени со секции",
"demoMenuADisabledMenuItem": "Оневозможена ставка на менито",
"demoLinearProgressIndicatorTitle": "Линиски индикатор на напредок",
"demoMenuContextMenuItemOne": "Прва ставка на контекстуално мени",
"demoMenuAnItemWithASimpleMenu": "Ставка со едноставно мени",
"demoCustomSlidersTitle": "Лизгачи за приспособување",
"demoMenuAnItemWithAChecklistMenu": "Ставка со мени со список за проверка",
"demoCupertinoActivityIndicatorTitle": "Индикатор на активност",
"demoCupertinoActivityIndicatorSubtitle": "Индикатори на активност во iOS-стил",
"demoCupertinoActivityIndicatorDescription": "Индикатор на активност во iOS-стил што се врати во насока на стрелките на часовникот.",
"demoCupertinoNavigationBarTitle": "Лента за навигација",
"demoCupertinoNavigationBarSubtitle": "Лента за навигација во iOS-стил",
"demoCupertinoNavigationBarDescription": "Лента за навигација во iOS-стил. Лентата за навигација е алатник, што содржи најмалку наслов на страницата, во средина на алатникот.",
"demoCupertinoPullToRefreshTitle": "Повлечете за освежување",
"demoCupertinoPullToRefreshSubtitle": "Контрола „Повлечете за освежување“ во iOS-стил",
"demoCupertinoPullToRefreshDescription": "Виџет што ја користи контролата на содржини „Повлечете за освежување“ во iOS-стил.",
"demoProgressIndicatorTitle": "Индикатори на напредок",
"demoProgressIndicatorSubtitle": "Линиски, кружни, неодредени",
"demoCircularProgressIndicatorTitle": "Кружен индикатор на напредок",
"demoCircularProgressIndicatorDescription": "Кружен индикатор на напредок во Material Design, којшто се врти за да покаже дека апликацијата работи.",
"demoMenuFour": "Четири",
"demoLinearProgressIndicatorDescription": "Линиски индикатор на напредок во Material Design, познат и како лента за напредок.",
"demoTooltipTitle": "Совети за алатки",
"demoTooltipSubtitle": "Кратка порака што се прикажува при долго притискање или местење на глушецот над елементот",
"demoTooltipDescription": "Советите за алатки даваат текстуални етикети што ја објаснуваат функцијата на копчето или на друго дејство на корисничкиот интерфејс. Советите за алатки прикажуваат информативен текст кога корисниците ќе го наместат глушецот над елемент, ќе фокусираат или долго ќе притиснат некој елемент.",
"demoTooltipInstructions": "Долго притиснете или наместете го глушецот над елемент за да се прикаже совет за алатката.",
"placeChennai": "Ченај",
"demoMenuChecked": "Штиклирано: {value}",
"placeChettinad": "Четинад",
"demoMenuPreview": "Преглед",
"demoBottomAppBarTitle": "Долна лента со апликации",
"demoBottomAppBarDescription": "Долните ленти со апликации обезбедуваат пристап до една долна фиока за навигација и најмногу четири дејства, вклучувајќи го и лебдечкото копче за дејство.",
"bottomAppBarNotch": "Исечок",
"bottomAppBarPosition": "Позиција на лебдечкото копче за дејство",
"bottomAppBarPositionDockedEnd": "Сокриено - на крај",
"bottomAppBarPositionDockedCenter": "Сокриено - на средина",
"bottomAppBarPositionFloatingEnd": "Лебдечко - на крај",
"bottomAppBarPositionFloatingCenter": "Лебдечко - на средина",
"demoSlidersEditableNumericalValue": "Нумеричка вредност што може да се изменува",
"demoGridListsSubtitle": "Распоред на редови и колони",
"demoGridListsDescription": "„Списоците на табела“ се најпогодни за прикажување хомогени податоци, најчесто слики. Секој елемент во списокот на табелата се вика плочка.",
"demoGridListsImageOnlyTitle": "Само слика",
"demoGridListsHeaderTitle": "Со заглавие",
"demoGridListsFooterTitle": "Со подножје",
"demoSlidersTitle": "Лизгачи",
"demoSlidersSubtitle": "Виџети за избор на вредност со повлекување",
"demoSlidersDescription": "Лизгачите прикажуваат голем број вредности на лента, а корисниците може да изберат една од нив. Идеални се за приспособување на поставките, како што се јачината на звукот, осветленоста или примената на филтри за слики.",
"demoRangeSlidersTitle": "Лизгачи на опсег",
"demoRangeSlidersDescription": "Лизгачите прикажуваат голем број вредности на лента. Може да имаат икони на двата краја на лентата со опсег на вредности. Идеални се за приспособување на поставките, како што се јачината на звукот, осветленоста или примената на филтри за слики.",
"demoMenuAnItemWithAContextMenuButton": "Ставка со контекстуално мени",
"demoCustomSlidersDescription": "Лизгачите прикажуваат голем број вредности на лента, а корисниците може да изберат една од тие вредности. Може да бидат со теми и приспособени.",
"demoSlidersContinuousWithEditableNumericalValue": "Континуиран со нумеричка вредност што може да се изменува",
"demoSlidersDiscrete": "Дискретен",
"demoSlidersDiscreteSliderWithCustomTheme": "Дискретен лизгач со приспособена тема",
"demoSlidersContinuousRangeSliderWithCustomTheme": "Континуиран лизгач на опсег со приспособена тема",
"demoSlidersContinuous": "Континуиран",
"placePondicherry": "Пудучери",
"demoMenuTitle": "Мени",
"demoContextMenuTitle": "Контекстуално мени",
"demoSectionedMenuTitle": "Мени со секции",
"demoSimpleMenuTitle": "Едноставно мени",
"demoChecklistMenuTitle": "Мени со список за проверка",
"demoMenuSubtitle": "Копчиња на мени и едноставни менија",
"demoMenuDescription": "Менито прикажува список со избори на привремена површина. Тие се појавуваат кога корисникот ќе користи копче, дејство или друга контрола.",
"demoMenuItemValueOne": "Прва ставка од менито",
"demoMenuItemValueTwo": "Втора ставка од менито",
"demoMenuItemValueThree": "Трета ставка од менито",
"demoMenuOne": "Еден",
"demoMenuTwo": "Два",
"demoMenuThree": "Три",
"demoMenuContextMenuItemThree": "Трета ставка на контекстуално мени",
"demoCupertinoSwitchSubtitle": "Прекинувач во iOS-стил",
"demoSnackbarsText": "Ова е снекбар-порака.",
"demoCupertinoSliderSubtitle": "Лизгач во iOS-стил",
"demoCupertinoSliderDescription": "Лизгачот може да се користи за избор од континуиран или дискретен збир на вредности.",
"demoCupertinoSliderContinuous": "Континуиран: {value}",
"demoCupertinoSliderDiscrete": "Дискретен: {value}",
"demoSnackbarsAction": "Го притиснавте копчето за дејство на снекбар-пораката.",
"backToGallery": "Назад во галеријата",
"demoCupertinoTabBarTitle": "Лента со картички",
"demoCupertinoSwitchDescription": "Прекинувачот се користи за менување на состојбата вклучено/исклучено на една поставка.",
"demoSnackbarsActionButtonLabel": "ДЕЈСТВО",
"cupertinoTabBarProfileTab": "Профил",
"demoSnackbarsButtonLabel": "ПРИКАЖИ СНЕКБАР-ПОРАКА",
"demoSnackbarsDescription": "Снекбар-пораките ги информираат корисниците дека некоја апликација извршила или ќе изврши некаков процес. Тие се појавуваат привремено, кон дното на екранот. Не треба да го прекинуваат корисникот и не бараат од него да внесе податоци за да исчезнат.",
"demoSnackbarsSubtitle": "Снекбар-пораките се прикажуваат на дното на екранот",
"demoSnackbarsTitle": "Снекбар-пораки",
"demoCupertinoSliderTitle": "Лизгач",
"cupertinoTabBarChatTab": "Разговор",
"cupertinoTabBarHomeTab": "Почетна страница",
"demoCupertinoTabBarDescription": "Долна лента за навигација со картички во iOS-стил. Прикажува повеќе картички, од коишто првата прикажана стандардно е активна.",
"demoCupertinoTabBarSubtitle": "Долна лента со картички во iOS-стил",
"demoOptionsFeatureTitle": "Прикажи ги опциите",
"demoOptionsFeatureDescription": "Допрете тука за да се прикажат достапните опции за оваа демонстрација.",
"demoCodeViewerCopyAll": "КОПИРАЈ ГИ СИТЕ",
"shrineScreenReaderRemoveProductButton": "Отстранете {product}",
"shrineScreenReaderProductAddToCart": "Додајте во кошничката",
"shrineScreenReaderCart": "{quantity,plural,=0{Кошничка за купување, нема ставки}=1{Кошничка за купување, 1 ставка}other{Кошничка за купување, {quantity} ставки}}",
"demoCodeViewerFailedToCopyToClipboardMessage": "Не успеа да се копира во привремената меморија: {error}",
"demoCodeViewerCopiedToClipboardMessage": "Копирано во привремената меморија.",
"craneSleep8SemanticLabel": "Урнатини на Маите на карпа над плажа",
"craneSleep4SemanticLabel": "Хотел крај езеро пред планини",
"craneSleep2SemanticLabel": "Тврдината Мачу Пикчу",
"craneSleep1SemanticLabel": "Вила во снежен пејзаж со зимзелени дрва",
"craneSleep0SemanticLabel": "Надводни бунгалови",
"craneFly13SemanticLabel": "Базен крај море со палми",
"craneFly12SemanticLabel": "Базен со палми",
"craneFly11SemanticLabel": "Светилник од тули на море",
"craneFly10SemanticLabel": "Минарињата на џамијата Ал-Азар на зајдисонце",
"craneFly9SemanticLabel": "Маж се потпира на старински син автомобил",
"craneFly8SemanticLabel": "Градина со супердрва",
"craneEat9SemanticLabel": "Шанк во кафуле со печива",
"craneEat2SemanticLabel": "Хамбургер",
"craneFly5SemanticLabel": "Хотел крај езеро пред планини",
"demoSelectionControlsSubtitle": "Полиња за избор, тркалезни копчиња и прекинувачи",
"craneEat10SemanticLabel": "Жена држи огромен сендвич со пастрма",
"craneFly4SemanticLabel": "Надводни бунгалови",
"craneEat7SemanticLabel": "Влез на пекарница",
"craneEat6SemanticLabel": "Порција ракчиња",
"craneEat5SemanticLabel": "Простор за седење во ресторан со уметничка атмосфера",
"craneEat4SemanticLabel": "Чоколаден десерт",
"craneEat3SemanticLabel": "Корејско тако",
"craneFly3SemanticLabel": "Тврдината Мачу Пикчу",
"craneEat1SemanticLabel": "Празен шанк со столици во стилот на американските ресторани",
"craneEat0SemanticLabel": "Пица во фурна на дрва",
"craneSleep11SemanticLabel": "Облакодерот Тајпеј 101",
"craneSleep10SemanticLabel": "Минарињата на џамијата Ал-Азар на зајдисонце",
"craneSleep9SemanticLabel": "Светилник од тули на море",
"craneEat8SemanticLabel": "Чинија со ракови",
"craneSleep7SemanticLabel": "Живописни апартмани на плоштадот Рибеира",
"craneSleep6SemanticLabel": "Базен со палми",
"craneSleep5SemanticLabel": "Шатор на поле",
"settingsButtonCloseLabel": "Затвори ги поставките",
"demoSelectionControlsCheckboxDescription": "Полињата за избор му овозможуваат на корисникот да избере повеќе опции од еден збир. Вредноста на обичното поле за избор е „точно“ или „неточно“, а вредноста на полето со три избори може да биде и нула.",
"settingsButtonLabel": "Поставки",
"demoListsTitle": "Списоци",
"demoListsSubtitle": "Распореди на подвижен список",
"demoListsDescription": "Еден ред со фиксна висина што обично содржи текст, како и икона на почетокот или на крајот.",
"demoOneLineListsTitle": "Една линија",
"demoTwoLineListsTitle": "Две линии",
"demoListsSecondary": "Секундарен текст",
"demoSelectionControlsTitle": "Контроли за избор",
"craneFly7SemanticLabel": "Маунт Рашмор",
"demoSelectionControlsCheckboxTitle": "Поле за избор",
"craneSleep3SemanticLabel": "Маж се потпира на старински син автомобил",
"demoSelectionControlsRadioTitle": "Тркалезно копче",
"demoSelectionControlsRadioDescription": "Тркалезните копчиња му овозможуваат на корисникот да избере една опција од збир опции. Користете ги за исклучителен избор доколку мислите дека корисникот треба да ги види сите достапни опции една до друга.",
"demoSelectionControlsSwitchTitle": "Прекинувач",
"demoSelectionControlsSwitchDescription": "Прекинувачите за вклучување/исклучување ја менуваат состојбата на опција со една поставка. Опцијата што прекинувачот ја контролира, како и нејзината состојба, треба да е јасно одредена со соодветна етикета.",
"craneFly0SemanticLabel": "Вила во снежен пејзаж со зимзелени дрва",
"craneFly1SemanticLabel": "Шатор на поле",
"craneFly2SemanticLabel": "Молитвени знамиња пред снежна планина",
"craneFly6SemanticLabel": "Поглед одозгора на Палатата на ликовни уметности",
"rallySeeAllAccounts": "Прикажи ги сите сметки",
"rallyBillAmount": "{billName} треба да се плати до {date} и изнесува {amount}.",
"shrineTooltipCloseCart": "Затворете ја кошничката",
"shrineTooltipCloseMenu": "Затворете го менито",
"shrineTooltipOpenMenu": "Отворете го менито",
"shrineTooltipSettings": "Поставки",
"shrineTooltipSearch": "Пребарај",
"demoTabsDescription": "Картичките ги организираат содржините на различни екрани, збирови податоци и други интеракции.",
"demoTabsSubtitle": "Картички со прикази што се лизгаат неазависно еден од друг",
"demoTabsTitle": "Картички",
"rallyBudgetAmount": "{budgetName} буџет со искористени {amountUsed} од {amountTotal}, преостануваат {amountLeft}",
"shrineTooltipRemoveItem": "Отстрани ја ставката",
"rallyAccountAmount": "{accountName} сметка {accountNumber} со {amount}.",
"rallySeeAllBudgets": "Прикажи ги сите буџети",
"rallySeeAllBills": "Прикажи ги сите сметки",
"craneFormDate": "Изберете датум",
"craneFormOrigin": "Изберете место на поаѓање",
"craneFly2": "Долина Кумбу, Непал",
"craneFly3": "Мачу Пикчу, Перу",
"craneFly4": "Мале, Малдиви",
"craneFly5": "Вицнау, Швјцарија",
"craneFly6": "Мексико Сити, Мексико",
"craneFly7": "Маунт Рашмор, САД",
"settingsTextDirectionLocaleBased": "Според локација",
"craneFly9": "Хавана, Куба",
"craneFly10": "Каиро, Египет",
"craneFly11": "Лисабон, Португалија",
"craneFly12": "Напа, САД",
"craneFly13": "Бали, Индонезија",
"craneSleep0": "Мале, Малдиви",
"craneSleep1": "Аспен, САД",
"craneSleep2": "Мачу Пикчу, Перу",
"demoCupertinoSegmentedControlTitle": "Сегментирана контрола",
"craneSleep4": "Вицнау, Швјцарија",
"craneSleep5": "Биг Сур, САД",
"craneSleep6": "Напа, САД",
"craneSleep7": "Порто, Португалија",
"craneSleep8": "Тулум, Мексико",
"craneEat5": "Сеул, Јужна Кореја",
"demoChipTitle": "Икони",
"demoChipSubtitle": "Компактни елементи што претставуваат внес, атрибут или дејство",
"demoActionChipTitle": "Икона за дејство",
"demoActionChipDescription": "Иконите за дејства се збир на опции коишто активираат дејство поврзано со примарните содржини. Иконите за дејства треба да се појавуваат динамично и контекстуално во корисничкиот интерфејс.",
"demoChoiceChipTitle": "Икона за избор",
"demoChoiceChipDescription": "Иконите за избор прикажуваат еден избор од збир избори. Иконите за избор содржат поврзан описен текст или категории.",
"demoFilterChipTitle": "Икона за филтер",
"demoFilterChipDescription": "Иконите за филтри користат ознаки или описни зборови за филтрирање содржини.",
"demoInputChipTitle": "Икона за внесување",
"demoInputChipDescription": "Иконите за внесување прикажуваат сложени податоци, како што се ентитет (лице, место или предмет) или разговорен текст во компактна форма.",
"craneSleep9": "Лисабон, Португалија",
"craneEat10": "Лисабон, Португалија",
"demoCupertinoSegmentedControlDescription": "Се користи за избирање помеѓу број на самостојни опции. Кога ќе се избере една опција во сегментираната контрола, ќе се поништи изборот на другите опции.",
"chipTurnOnLights": "Вклучете ги светлата",
"chipSmall": "Мал",
"chipMedium": "Среден",
"chipLarge": "Голем",
"chipElevator": "Лифт",
"chipWasher": "Машина за перење алишта",
"chipFireplace": "Камин",
"chipBiking": "Возење велосипед",
"craneFormDiners": "Ресторани во американски стил",
"rallyAlertsMessageUnassignedTransactions": "{count,plural,=1{Зголемете го потенцијалното одбивање данок! Назначете категории на 1 неназначена трансакција.}other{Зголемете го потенцијалното одбивање данок! Назначете категории на {count} неназначени трансакции.}}",
"craneFormTime": "Изберете време",
"craneFormLocation": "Изберете локација",
"craneFormTravelers": "Патници",
"craneEat8": "Атланта, САД",
"craneFormDestination": "Изберете дестинација",
"craneFormDates": "Изберете датуми",
"craneFly": "ЛЕТАЊЕ",
"craneSleep": "СПИЕЊЕ",
"craneEat": "ЈАДЕЊЕ",
"craneFlySubhead": "Истражувајте летови по дестинација",
"craneSleepSubhead": "Истражувајте сместувања по дестинација",
"craneEatSubhead": "Истражувајте ресторани по дестинација",
"craneFlyStops": "{numberOfStops,plural,=0{Директен}=1{1 застанување}other{{numberOfStops} застанувања}}",
"craneSleepProperties": "{totalProperties,plural,=0{Нема достапни сместувања}=1{1 достапно сместување}other{{totalProperties} достапни сместувања}}",
"craneEatRestaurants": "{totalRestaurants,plural,=0{Нема ресторани}=1{1 ресторан}other{{totalRestaurants} ресторани}}",
"craneFly0": "Аспен, САД",
"demoCupertinoSegmentedControlSubtitle": "Сегментирана контрола во iOS-стил",
"craneSleep10": "Каиро, Египет",
"craneEat9": "Мадрид, Шпанија",
"craneFly1": "Биг Сур, САД",
"craneEat7": "Нешвил, САД",
"craneEat6": "Сиетл, САД",
"craneFly8": "Сингапур",
"craneEat4": "Париз, Франција",
"craneEat3": "Портланд, САД",
"craneEat2": "Кордоба, Аргентина",
"craneEat1": "Далас, САД",
"craneEat0": "Неапол, Италија",
"craneSleep11": "Тајпеј, Тајван",
"craneSleep3": "Хавана, Куба",
"shrineLogoutButtonCaption": "ОДЈАВЕТЕ СЕ",
"rallyTitleBills": "СМЕТКИ",
"rallyTitleAccounts": "СМЕТКИ",
"shrineProductVagabondSack": "Ранец Vagabond",
"rallyAccountDetailDataInterestYtd": "Годишна камата до денес",
"shrineProductWhitneyBelt": "Ремен Whitney",
"shrineProductGardenStrand": "Орнамент за во градина",
"shrineProductStrutEarrings": "Обетки Strut",
"shrineProductVarsitySocks": "Чорапи Varsity",
"shrineProductWeaveKeyring": "Привезок за клучеви Weave",
"shrineProductGatsbyHat": "Капа Gatsby",
"shrineProductShrugBag": "Чанта Shrug",
"shrineProductGiltDeskTrio": "Три масички Gilt",
"shrineProductCopperWireRack": "Полица од бакарна жица",
"shrineProductSootheCeramicSet": "Керамички сет Soothe",
"shrineProductHurrahsTeaSet": "Сет за чај Hurrahs",
"shrineProductBlueStoneMug": "Сина камена шолја",
"shrineProductRainwaterTray": "Послужавник Rainwater",
"shrineProductChambrayNapkins": "Салфети Chambray",
"shrineProductSucculentPlanters": "Саксии за сукуленти",
"shrineProductQuartetTable": "Маса Quartet",
"shrineProductKitchenQuattro": "Кујнски сет од 4 парчиња",
"shrineProductClaySweater": "Џемпер Clay",
"shrineProductSeaTunic": "Туника во морски тонови",
"shrineProductPlasterTunic": "Туника Plaster",
"rallyBudgetCategoryRestaurants": "Ресторани",
"shrineProductChambrayShirt": "Kошула Chambray",
"shrineProductSeabreezeSweater": "Џемпер Seabreeze",
"shrineProductGentryJacket": "Јакна Gentry",
"shrineProductNavyTrousers": "Панталони во морско сина",
"shrineProductWalterHenleyWhite": "Walter Henley (бела)",
"shrineProductSurfAndPerfShirt": "Маица Surf and perf",
"shrineProductGingerScarf": "Шал во боја на ѓумбир",
"shrineProductRamonaCrossover": "Женска блуза Ramona",
"shrineProductClassicWhiteCollar": "Класична бела јака",
"shrineProductSunshirtDress": "Фустан за на плажа",
"rallyAccountDetailDataInterestRate": "Каматна стапка",
"rallyAccountDetailDataAnnualPercentageYield": "Годишен принос во процент",
"rallyAccountDataVacation": "Одмор",
"shrineProductFineLinesTee": "Маица Fine lines",
"rallyAccountDataHomeSavings": "Штедна сметка за домот",
"rallyAccountDataChecking": "Тековна сметка",
"rallyAccountDetailDataInterestPaidLastYear": "Камата платена минатата година",
"rallyAccountDetailDataNextStatement": "Следниот извод",
"rallyAccountDetailDataAccountOwner": "Сопственик на сметка",
"rallyBudgetCategoryCoffeeShops": "Кафе-барови",
"rallyBudgetCategoryGroceries": "Намирници",
"shrineProductCeriseScallopTee": "Порабена маица Cerise",
"rallyBudgetCategoryClothing": "Облека",
"rallySettingsManageAccounts": "Управувајте со сметките",
"rallyAccountDataCarSavings": "Штедна сметка за автомобилот",
"rallySettingsTaxDocuments": "Даночни документи",
"rallySettingsPasscodeAndTouchId": "Лозинка и ID на допир",
"rallySettingsNotifications": "Известувања",
"rallySettingsPersonalInformation": "Лични податоци",
"rallySettingsPaperlessSettings": "Поставки за пошта без хартија",
"rallySettingsFindAtms": "Најдете банкомати",
"rallySettingsHelp": "Помош",
"rallySettingsSignOut": "Одјавете се",
"rallyAccountTotal": "Вкупно",
"rallyBillsDue": "Краен рок",
"rallyBudgetLeft": "Преостанато",
"rallyAccounts": "Сметки",
"rallyBills": "Сметки",
"rallyBudgets": "Буџети",
"rallyAlerts": "Предупредувања",
"rallySeeAll": "ПРИКАЖИ СЀ",
"rallyFinanceLeft": "ПРЕОСТАНАТО",
"rallyTitleOverview": "ПРЕГЛЕД",
"shrineProductShoulderRollsTee": "Маица со спуштени ракави",
"shrineNextButtonCaption": "СЛЕДНО",
"rallyTitleBudgets": "БУЏЕТИ",
"rallyTitleSettings": "ПОСТАВКИ",
"rallyLoginLoginToRally": "Најавете се на Rally",
"rallyLoginNoAccount": "Немате ли сметка?",
"rallyLoginSignUp": "РЕГИСТРИРАЈТЕ СЕ",
"rallyLoginUsername": "Корисничко име",
"rallyLoginPassword": "Лозинка",
"rallyLoginLabelLogin": "Најавете се",
"rallyLoginRememberMe": "Запомни ме",
"rallyLoginButtonLogin": "НАЈАВЕТЕ СЕ",
"rallyAlertsMessageHeadsUpShopping": "Внимавајте, сте искористиле {percent} од буџетот за купување месецов.",
"rallyAlertsMessageSpentOnRestaurants": "Потрошивте {amount} на ресторани седмицава.",
"rallyAlertsMessageATMFees": "Потрошивте {amount} на провизија за банкомат месецов",
"rallyAlertsMessageCheckingAccount": "Одлично! Салдото на сметката ви е {percent} поголемо од минатиот месец.",
"shrineMenuCaption": "МЕНИ",
"shrineCategoryNameAll": "СИТЕ",
"shrineCategoryNameAccessories": "ДОДАТОЦИ",
"shrineCategoryNameClothing": "ОБЛЕКА",
"shrineCategoryNameHome": "ДОМАЌИНСТВО",
"shrineLoginUsernameLabel": "Корисничко име",
"shrineLoginPasswordLabel": "Лозинка",
"shrineCancelButtonCaption": "ОТКАЖИ",
"shrineCartTaxCaption": "Данок:",
"shrineCartPageCaption": "КОШНИЧКА",
"shrineProductQuantity": "Количина: {quantity}",
"shrineProductPrice": "x {price}",
"shrineCartItemCount": "{quantity,plural,=0{НЕМА СТАВКИ}=1{1 СТАВКА}other{{quantity} СТАВКИ}}",
"shrineCartClearButtonCaption": "ИСПРАЗНИ КОШНИЧКА",
"shrineCartTotalCaption": "ВКУПНО",
"shrineCartSubtotalCaption": "Подзбир:",
"shrineCartShippingCaption": "Испорака:",
"shrineProductGreySlouchTank": "Сива маица без ракави",
"shrineProductStellaSunglasses": "Очила за сонце Stella",
"shrineProductWhitePinstripeShirt": "Бела кошула со риги",
"demoTextFieldWhereCanWeReachYou": "Како може да стапиме во контакт со вас?",
"settingsTextDirectionLTR": "Лево кон десно",
"settingsTextScalingLarge": "Голем",
"demoBottomSheetHeader": "Заглавие",
"demoBottomSheetItem": "Ставка {value}",
"demoBottomTextFieldsTitle": "Полиња за текст",
"demoTextFieldTitle": "Полиња за текст",
"demoTextFieldSubtitle": "Еден ред текст и броеви што може да се изменуваат",
"demoTextFieldDescription": "Полињата за текст им овозможуваат на корисниците да внесуваат текст во корисничкиот интерфејс. Обично се појавуваат во формулари и дијалози.",
"demoTextFieldShowPasswordLabel": "Прикажи ја лозинката",
"demoTextFieldHidePasswordLabel": "Сокријте ја лозинката",
"demoTextFieldFormErrors": "Поправете ги грешките означени со црвено пред да испратите.",
"demoTextFieldNameRequired": "Потребно е име.",
"demoTextFieldOnlyAlphabeticalChars": "Внесете само букви.",
"demoTextFieldEnterUSPhoneNumber": "(###) ###-#### - Внесете телефонски број од САД.",
"demoTextFieldEnterPassword": "Внесете лозинка.",
"demoTextFieldPasswordsDoNotMatch": "Лозинките не се совпаѓаат",
"demoTextFieldWhatDoPeopleCallYou": "Како ви се обраќаат луѓето?",
"demoTextFieldNameField": "Име*",
"demoBottomSheetButtonText": "ПРИКАЖИ ДОЛЕН ЛИСТ",
"demoTextFieldPhoneNumber": "Телефонски број*",
"demoBottomSheetTitle": "Долен лист",
"demoTextFieldEmail": "Е-пошта",
"demoTextFieldTellUsAboutYourself": "Кажете ни нешто за вас (на пр., напишете што работите или со кое хоби се занимавате)",
"demoTextFieldKeepItShort": "Нека биде кратко, ова е само пример.",
"starterAppGenericButton": "КОПЧЕ",
"demoTextFieldLifeStory": "Животна приказна",
"demoTextFieldSalary": "Плата",
"demoTextFieldUSD": "USD",
"demoTextFieldNoMoreThan": "Не повеќе од 8 знаци.",
"demoTextFieldPassword": "Лозинка*",
"demoTextFieldRetypePassword": "Повторно внесете лозинка*",
"demoTextFieldSubmit": "ИСПРАТИ",
"demoBottomNavigationSubtitle": "Долна навигација со напречно избледувачки прикази",
"demoBottomSheetAddLabel": "Додајте",
"demoBottomSheetModalDescription": "Модалниот долен лист е алтернатива за мени или дијалог и го спречува корисникот да комуницира со остатокот од апликацијата.",
"demoBottomSheetModalTitle": "Модален долен лист",
"demoBottomSheetPersistentDescription": "Постојаниот долен лист прикажува информации што ги дополнуваат примарните содржини на апликацијата. Постојаниот долен лист останува видлив дури и при интеракцијата на корисникот со другите делови на апликацијата.",
"demoBottomSheetPersistentTitle": "Постојан долен лист",
"demoBottomSheetSubtitle": "Постојан и модален долен лист",
"demoTextFieldNameHasPhoneNumber": "Телефонскиот број на {name} е {phoneNumber}",
"buttonText": "КОПЧЕ",
"demoTypographyDescription": "Дефиниции за различните типографски стилови во Material Design.",
"demoTypographySubtitle": "Сите однапред дефинирани стилови на текст",
"demoTypographyTitle": "Типографија",
"demoFullscreenDialogDescription": "Својството fullscreenDialog одредува дали дојдовната страница е во модален дијалог на цел екран",
"demoFlatButtonDescription": "Рамното копче прикажува дамка од мастило при притискање, но не се подига. Користете рамни копчиња во алатници, во дијалози и во линија со дополнување",
"demoBottomNavigationDescription": "Долните ленти за навигација прикажуваат три до пет дестинации најдолу на екранот. Секоја дестинација е прикажана со икона и со изборна текстуална етикета. Кога ќе допре долна икона за навигација, тоа го води корисникот до дестинацијата за навигација од највисоко ниво поврзана со таа икона.",
"demoBottomNavigationSelectedLabel": "Избрана етикета",
"demoBottomNavigationPersistentLabels": "Постојани етикети",
"starterAppDrawerItem": "Ставка {value}",
"demoTextFieldRequiredField": "* означува задолжително поле",
"demoBottomNavigationTitle": "Долна навигација",
"settingsLightTheme": "Светла",
"settingsTheme": "Тема",
"settingsPlatformIOS": "iOS",
"settingsPlatformAndroid": "Android",
"settingsTextDirectionRTL": "Десно кон лево",
"settingsTextScalingHuge": "Огромен",
"cupertinoButton": "Копче",
"settingsTextScalingNormal": "Нормално",
"settingsTextScalingSmall": "Мал",
"settingsSystemDefault": "Систем",
"settingsTitle": "Поставки",
"rallyDescription": "Апликација за лични финансии",
"aboutDialogDescription": "За да го видите изворниот код на апликацијава, одете на {repoLink}.",
"bottomNavigationCommentsTab": "Коментари",
"starterAppGenericBody": "Главен текст",
"starterAppGenericHeadline": "Наслов",
"starterAppGenericSubtitle": "Поднаслов",
"starterAppGenericTitle": "Наслов",
"starterAppTooltipSearch": "Пребарување",
"starterAppTooltipShare": "Сподели",
"starterAppTooltipFavorite": "Омилена",
"starterAppTooltipAdd": "Додајте",
"bottomNavigationCalendarTab": "Календар",
"starterAppDescription": "Распоред што овозможува брзо стартување",
"starterAppTitle": "Апликација за стартување",
"aboutFlutterSamplesRepo": "Примери за Flutter од складиштето на GitHub",
"bottomNavigationContentPlaceholder": "Резервирано место за картичката {title}",
"bottomNavigationCameraTab": "Камера",
"bottomNavigationAlarmTab": "Аларм",
"bottomNavigationAccountTab": "Сметка",
"demoTextFieldYourEmailAddress": "Вашата адреса на е-пошта",
"demoToggleButtonDescription": "Копчињата за префрлање може да се користат за групирање поврзани опции. За да се нагласат групи на поврзани копчиња за префрлање, групата треба да споделува заеднички контејнер",
"colorsGrey": "СИВА",
"colorsBrown": "КАФЕАВА",
"colorsDeepOrange": "ТЕМНОПОРТОКАЛОВА",
"colorsOrange": "ПОРТОКАЛОВА",
"colorsAmber": "КИЛИБАРНА",
"colorsYellow": "ЖОЛТА",
"colorsLime": "ЛИМЕТА",
"colorsLightGreen": "СВЕТЛОЗЕЛЕНА",
"colorsGreen": "ЗЕЛЕНА",
"homeHeaderGallery": "Галерија",
"homeHeaderCategories": "Категории",
"shrineDescription": "Модерна апликација за малопродажба",
"craneDescription": "Персонализирана апликација за патување",
"homeCategoryReference": "СТИЛОВИ И ДРУГО",
"demoInvalidURL": "URL-адресата не може да се прикаже:",
"demoOptionsTooltip": "Опции",
"demoInfoTooltip": "Информации",
"demoCodeTooltip": "Код за демонстрација",
"demoDocumentationTooltip": "Документација за API",
"demoFullscreenTooltip": "Цел екран",
"settingsTextScaling": "Скалирање текст",
"settingsTextDirection": "Насока на текстот",
"settingsLocale": "Локален стандард",
"settingsPlatformMechanics": "Механика на платформа",
"settingsDarkTheme": "Темна",
"settingsSlowMotion": "Бавно движење",
"settingsAbout": "За Flutter Gallery",
"settingsFeedback": "Испратете повратни информации",
"settingsAttribution": "Дизајн на TOASTER во Лондон",
"demoButtonTitle": "Копчиња",
"demoButtonSubtitle": "За текст, подигнато, со контура и сл.",
"demoFlatButtonTitle": "Рамно копче",
"demoRaisedButtonDescription": "Подигнатите копчиња додаваат димензионалност во распоредите што се претежно рамни. Ги нагласуваат функциите во збиените или широките простори.",
"demoRaisedButtonTitle": "Подигнато копче",
"demoOutlineButtonTitle": "Копче со контура",
"demoOutlineButtonDescription": "Копчињата со контура стануваат непроѕирни и се подигнуваат кога ќе ги притиснете. Честопати се спаруваат со подигнатите копчиња за да означат алтернативно секундарно дејство.",
"demoToggleButtonTitle": "Копчиња за префрлање",
"colorsTeal": "ТИРКИЗНА",
"demoFloatingButtonTitle": "Лебдечко копче за дејство",
"demoFloatingButtonDescription": "Лебдечкото копче за дејство е копче во вид на кружна икона што лебди над содржините за да поттикне примарно дејство во апликацијата.",
"demoDialogTitle": "Дијалози",
"demoDialogSubtitle": "Едноставен, за предупредување и на цел екран",
"demoAlertDialogTitle": "Предупредување",
"demoAlertDialogDescription": "Дијалогот за предупредување го информира корисникот за ситуациите што бараат потврда. Дијалогот за предупредување има изборен наслов и изборен список со дејства.",
"demoAlertTitleDialogTitle": "Предупредување со наслов",
"demoSimpleDialogTitle": "Едноставен",
"demoSimpleDialogDescription": "Едноставниот дијалог му нуди на корисникот избор помеѓу неколку опции. Едноставниот дијалог има изборен наслов прикажан над опциите.",
"demoFullscreenDialogTitle": "Цел екран",
"demoCupertinoButtonsTitle": "Копчиња",
"demoCupertinoButtonsSubtitle": "Копчиња во iOS-стил",
"demoCupertinoButtonsDescription": "Копче во iOS-стил. Содржи текст и/или икона што бледее и се појавува при допир. По избор, може да има и заднина.",
"demoCupertinoAlertsTitle": "Предупредувања",
"demoCupertinoAlertsSubtitle": "Дијалози за предупредување во iOS-стил",
"demoCupertinoAlertTitle": "Предупредување",
"demoCupertinoAlertDescription": "Дијалогот за предупредување го информира корисникот за ситуациите што бараат потврда. Дијалогот за предупредување има изборен наслов, изборни содржини и изборен список со дејства. Насловот е прикажан над содржините, а дејствата се прикажани под содржините.",
"demoCupertinoAlertWithTitleTitle": "Предупредување со наслов",
"demoCupertinoAlertButtonsTitle": "Предупредување со копчиња",
"demoCupertinoAlertButtonsOnlyTitle": "Само копчиња за предупредување",
"demoCupertinoActionSheetTitle": "Лист со дејства",
"demoCupertinoActionSheetDescription": "Листот со дејства е посебен стил на предупредување со кое пред корисникот се претставува група од две или повеќе опции поврзани со тековниот контекст. Листот со дејства може да има наслов, дополнителна порака и список со дејства.",
"demoColorsTitle": "Бои",
"demoColorsSubtitle": "Сите однапред дефинирани бои",
"demoColorsDescription": "Константи за бои и мостри што ја претставуваат палетата на бои на Material Design.",
"buttonTextEnabled": "ENABLED",
"buttonTextDisabled": "DISABLED",
"buttonTextCreate": "Создајте",
"dialogSelectedOption": "Избравте: „{value}“",
"dialogDiscardTitle": "Да се отфрли нацртот?",
"dialogLocationTitle": "Да се користи услугата според локација на Google?",
"dialogLocationDescription": "Дозволете Google да им помогне на апликациите да ја утврдуваат локацијата. Тоа подразбира испраќање анонимни податоци за локација до Google, дури и кога не се извршуваат апликации.",
"dialogCancel": "ОТКАЖИ",
"dialogDiscard": "ОТФРЛИ",
"dialogDisagree": "НЕ СЕ СОГЛАСУВАМ",
"dialogAgree": "СЕ СОГЛАСУВАМ",
"dialogSetBackup": "Поставете резервна сметка",
"colorsBlueGrey": "СИНОСИВА",
"dialogShow": "ПРИКАЖИ ГО ДИЈАЛОГОТ",
"dialogFullscreenTitle": "Дијалог на цел екран",
"dialogFullscreenSave": "ЗАЧУВАЈ",
"dialogFullscreenDescription": "Демонстрација за дијалог на цел екран",
"cupertinoButtonEnabled": "Enabled",
"cupertinoButtonDisabled": "Disabled",
"cupertinoButtonWithBackground": "Со заднина",
"cupertinoAlertCancel": "Откажи",
"cupertinoAlertDiscard": "Отфрли",
"cupertinoAlertLocationTitle": "Да се дозволи „Карти“ да пристапува до вашата локација додека ја користите апликацијата?",
"cupertinoAlertLocationDescription": "Вашата моментална локација ќе се прикаже на картата и ќе се користи за насоки, резултати од пребрувањето во близина и проценети времиња за патување.",
"cupertinoAlertAllow": "Дозволи",
"cupertinoAlertDontAllow": "Не дозволувај",
"cupertinoAlertFavoriteDessert": "Изберете го омилениот десерт",
"cupertinoAlertDessertDescription": "Изберете го омилениот тип десерт од списокот подолу. Вашиот избор ќе се искористи за да се приспособи предложениот список со места за јадење во вашата област.",
"cupertinoAlertCheesecake": "Торта со сирење",
"cupertinoAlertTiramisu": "Тирамису",
"cupertinoAlertApplePie": "Пита со јаболка",
"cupertinoAlertChocolateBrownie": "Чоколадно колаче",
"cupertinoShowAlert": "Прикажи предупреување",
"colorsRed": "ЦРВЕНА",
"colorsPink": "РОЗОВА",
"colorsPurple": "ВИОЛЕТОВА",
"colorsDeepPurple": "ТЕМНОПУРПУРНА",
"colorsIndigo": "ИНДИГО",
"colorsBlue": "СИНА",
"colorsLightBlue": "СВЕТЛОСИНА",
"colorsCyan": "ЦИЈАН",
"dialogAddAccount": "Додајте сметка",
"Gallery": "Галерија",
"Categories": "Категории",
"SHRINE": "СВЕТИЛИШТЕ",
"Basic shopping app": "Основна апликација за купување",
"RALLY": "РЕЛИ",
"CRANE": "КРАН",
"Travel app": "Апликација за патувања",
"MATERIAL": "МАТЕРИЈАЛ",
"CUPERTINO": "КУПЕРТИНО",
"REFERENCE STYLES & MEDIA": "РЕФЕРЕНТНИ СТИЛОВИ И АУДИОВИЗУЕЛНИ СОДРЖИНИ"
}