blob: b181a146a256730da8c45833bf25d6fc71efeded [file] [log] [blame]
{
"loading": "მიმდინარეობს ჩატვირთვა",
"deselect": "არჩევის გაუქმება",
"select": "არჩევა",
"selectable": "არჩევადი (ხანგრძლივი დაჭერა)",
"selected": "არჩეულია",
"demo": "დემო",
"bottomAppBar": "აპების ქვედა ზოლი",
"notSelected": "არ არის არჩეული",
"demoCupertinoSearchTextFieldTitle": "ძიების ტექსტური ველი",
"demoCupertinoPicker": "ამომრჩევი",
"demoCupertinoSearchTextFieldSubtitle": "iOS-სტილის ძიების ტექსტური ველი",
"demoCupertinoSearchTextFieldDescription": "ძიების ტექსტური ველი, რომელიც ეხმარება მომხმარებლებს ტექსტის შეყვანით ძიებაში, სთავაზობს და ფილტრავს შეთავაზებებს.",
"demoCupertinoSearchTextFieldPlaceholder": "აკრიფეთ რაიმე ტექსტი",
"demoCupertinoScrollbarTitle": "გადაადგილების ზოლი",
"demoCupertinoScrollbarSubtitle": "iOS-სტილის გადაადგილების ზოლი",
"demoCupertinoScrollbarDescription": "გადაადგილების ზოლი, რომელიც ეხვევა ქვე-ერთეულს",
"demoTwoPaneItem": "ერთეული {value}",
"demoTwoPaneList": "სია",
"demoTwoPaneFoldableLabel": "დასაკეცი",
"demoTwoPaneSmallScreenLabel": "პატარა ეკრანი",
"demoTwoPaneSmallScreenDescription": "აი, როგორ მოიქცევა TwoPane პატარა მოწყობილობაზე.",
"demoTwoPaneTabletLabel": "ტაბლეტი / დესკტოპი",
"demoTwoPaneTabletDescription": "აი, როგორ მოიქცევა TwoPane უფრო დიდეკრანიან მოწყობილობაზე, მაგალითად, ტაბლეტზე ან დესკტოპზე.",
"demoTwoPaneTitle": "TwoPane",
"demoTwoPaneSubtitle": "ადაპტური განლაგებები დასაკეც, დიდ და პატარაეკრანიან მოწყობილობებზე",
"splashSelectDemo": "აირჩიეთ დემო",
"demoTwoPaneFoldableDescription": "აი, როგორ მოიქცევა TwoPane დასაკეც მოწყობილობაზე.",
"demoTwoPaneDetails": "დეტალები",
"demoTwoPaneSelectItem": "აირჩიეთ ერთეული",
"demoTwoPaneItemDetails": "ერთეულის {value} დეტალები",
"demoCupertinoContextMenuActionText": "კონტექსტური მენიუს სანახავად ხანგრძლივად შეეხეთ Flutter-ის ლოგოს.",
"demoCupertinoContextMenuDescription": "iOS სტილის კონტექსტური მენიუ სრულ ეკრანზე გამოჩნდება მაშინ, როცა ელემენტს ხანგრძლივად დააჭერენ.",
"demoAppBarTitle": "აპების ზოლი",
"demoAppBarDescription": "აპების ზოლი უზრუნველყოფს მიმდინარე ეკრანთან დაკავშირებულ კონტენტსა და მოქმედებებს. ის გამოიყენება ბრენდირების, ეკრანის სათაურების, ნავიგაციისა და მოქმედებებისთვის",
"demoDividerTitle": "გამყოფი",
"demoDividerSubtitle": "გამყოფი თხელი ხაზია, რომელიც აჯგუფებს კონტენტს სიების და განლაგებების სახით.",
"demoDividerDescription": "გამყოფების გამოყენება შიგთავსის გასაყოფად შესაძლებელია სიებში, უჯრებში და სურვილისამებრ ყველგან.",
"demoVerticalDividerTitle": "ვერტიკალური გამყოფი",
"demoCupertinoContextMenuTitle": "კონტექსტური მენიუ",
"demoCupertinoContextMenuSubtitle": "iOS სტილის კონტექსტური მენიუ",
"demoAppBarSubtitle": "აჩვენებს მიმდინარე ეკრანთან დაკავშირებულ ინფორმაციასა და მოქმედებებს",
"demoCupertinoContextMenuActionOne": "მოქმედება პირველი",
"demoCupertinoContextMenuActionTwo": "მოქმედება მეორე",
"demoDateRangePickerDescription": "აჩვენებს დიალოგს, რომელიც შეიცავს Material Design-ის თარიღის ამომრჩევს.",
"demoDateRangePickerTitle": "თარიღების დიაპაზონის ამომრჩევი",
"demoNavigationDrawerUserName": "მომხმარებლის სახელი",
"demoNavigationDrawerUserEmail": "user.name@example.com",
"demoNavigationDrawerText": "გადაფურცლეთ კიდიდან ან შეეხეთ ზედა მარცხენა ხატულას უჯრის სანახავად",
"demoNavigationRailTitle": "ნავიგაციის არხი",
"demoNavigationRailSubtitle": "ნაჩვენებია ნავიგაციის არხი აპის შიგნით",
"demoNavigationRailDescription": "Material ვიჯეტი, რომელიც უნდა გამოჩნდეს აპის მარცხნივ ან მარჯვნივ მცირე რაოდენობით, როგორც წესი, სამიდან ხუთამდე, ხედს შორის ნავიგაციისთვის.",
"demoNavigationRailFirst": "პირველი",
"demoNavigationDrawerTitle": "ნავიგაციის უჯრა",
"demoNavigationRailThird": "მესამე",
"replyStarredLabel": "ვარსკვლავით მონიშნულები",
"demoTextButtonDescription": "დაჭერისას ტექსტის ღილაკი აჩვენებს მელნის შხეფებს, მაგრამ არ ამოიწევა. გამოიყენეთ ტექსტის ღილაკები ხელსაწყოთა ზოლებში, დიალოგებში და ჩართულ ელემენტებში შევსებით",
"demoElevatedButtonTitle": "ამოწეული ღილაკი",
"demoElevatedButtonDescription": "ამოწეული ღილაკები ბრტყელ განლაგებებს უფრო მოცულობითს ხდის. ისინი ფუნქციებს უფრო შესამჩნევს ხდიან გადატვირთულ ან ფართო სივრცეებზე.",
"demoOutlinedButtonTitle": "კონტურიანი ღილაკი",
"demoOutlinedButtonDescription": "კონტურიან ღილაკებზე დაჭერისას ისინი ხდება გაუმჭვირვალე და ამოიწევა. ისინი ხშირად წყვილდება ამოწეულ ღილაკებთან ალტერნატიული, მეორეული ქმედების მისანიშნებლად.",
"demoContainerTransformDemoInstructions": "ბარათები, სიები და მოქმედების მოლივლივე ღილაკი",
"demoNavigationDrawerSubtitle": "ნაჩვენებია უჯრა აპების ზოლში",
"replyDescription": "ელფოსტის ეფექტური, ფოკუსირებული აპი",
"demoNavigationDrawerDescription": "Material Design-ის არე, რომელიც გასრიალდება ჰორიზონტალურად ეკრანის კიდიდან შიგნით და აჩვენებს აპლიკაციაში არსებულ ნავიგაციის ბმულებს.",
"replyDraftsLabel": "მონახაზები",
"demoNavigationDrawerToPageOne": "ერთეული ერთი",
"replyInboxLabel": "შემოსულები",
"demoSharedXAxisDemoInstructions": "ღილაკები „შემდეგი“ და „უკან“",
"replySpamLabel": "სპამი",
"replyTrashLabel": "წაშლილები",
"replySentLabel": "გაგზავნილები",
"demoNavigationRailSecond": "მეორე",
"demoNavigationDrawerToPageTwo": "ერთეული ორი",
"demoFadeScaleDemoInstructions": "მოდალური ფანჯარა და მოქმედების მოლივლივე ღილაკი",
"demoFadeThroughDemoInstructions": "ნავიგაცია ქვედა ნაწილში",
"demoSharedZAxisDemoInstructions": "პარამეტრების ხატულის ღილაკი",
"demoSharedYAxisDemoInstructions": "დალაგება პრინციპით „ცოტა ხნის წინ დაკრული“",
"demoTextButtonTitle": "ტექსტის ღილაკი",
"demoSharedZAxisBeefSandwichRecipeTitle": "საქონლის ხორცის სენდვიჩი",
"demoSharedZAxisDessertRecipeDescription": "დესერტის რეცეპტი",
"demoSharedYAxisAlbumTileSubtitle": "მუსიკოსი",
"demoSharedYAxisAlbumTileTitle": "ალბომი",
"demoSharedYAxisRecentSortTitle": "ცოტა ხნის წინ დაკრული",
"demoSharedYAxisAlphabeticalSortTitle": "ა-ჰ",
"demoSharedYAxisAlbumCount": "268 ალბომი",
"demoSharedYAxisTitle": "საზიარო y-ღერძი",
"demoSharedXAxisCreateAccountButtonText": "ანგარიშის შექმნა",
"demoFadeScaleAlertDialogDiscardButton": "გაუქმება",
"demoSharedXAxisSignInTextFieldLabel": "ელფოსტა ან ტელეფონის ნომერი",
"demoSharedXAxisSignInSubtitleText": "შედით თქვენს ანგარიშში",
"demoSharedXAxisSignInWelcomeText": "გამარჯობა, David Park",
"demoSharedXAxisIndividualCourseSubtitle": "ინდივიდუალურად ნაჩვენები",
"demoSharedXAxisBundledCourseSubtitle": "ნაკრების სახით",
"demoFadeThroughAlbumsDestination": "ალბომები",
"demoSharedXAxisDesignCourseTitle": "დიზაინი",
"demoSharedXAxisIllustrationCourseTitle": "ილუსტრაცია",
"demoSharedXAxisBusinessCourseTitle": "ბიზნესი",
"demoSharedXAxisArtsAndCraftsCourseTitle": "ხელოვნება და ხელობა",
"demoMotionPlaceholderSubtitle": "დამხმარე ტექსტი",
"demoFadeScaleAlertDialogCancelButton": "გაუქმება",
"demoFadeScaleAlertDialogHeader": "გაფრთხილების დიალოგური ფანჯარა",
"demoFadeScaleHideFabButton": "მოქმედების მოლივლივე ღილაკის დამალვა",
"demoFadeScaleShowFabButton": "მოქმედების მოლივლივე ღილაკის ჩვენება",
"demoFadeScaleShowAlertDialogButton": "მოდალურის ჩვენება",
"demoFadeScaleDescription": "მილევის ნიმუში გამოიყენება UI-ის იმ ელემენტებს შორის გადასვლისთვის, რომლებიც შემოდის ან გადის ეკრანის კიდეების ფარგლებში, მაგალითად, დიალოგური ფანჯარა, რომელიც ეკრანის ცენტრში მიილევა.",
"demoFadeScaleTitle": "მილევა",
"demoFadeThroughTextPlaceholder": "123 ფოტო",
"demoFadeThroughSearchDestination": "ძიება",
"demoFadeThroughPhotosDestination": "ფოტოები",
"demoSharedXAxisCoursePageSubtitle": "კატეგორიების ნაკრებები თქვენს არხში ჯგუფების სახით გამოჩნდება. ამის შეცვლა ყოველთვის შეგიძლიათ.",
"demoFadeThroughDescription": "ჩაბნელების ნიმუში გამოიყენება UI-ის იმ ელემენტებს შორის გადასვლისთვის, რომლებსაც ერთმანეთთან ძლიერი კავშირი არ აქვთ.",
"demoFadeThroughTitle": "ჩაბნელება",
"demoSharedZAxisHelpSettingLabel": "დახმარება",
"demoMotionSubtitle": "გადასვლის ყველა წინასწარ განასაზღვრული ნიმუში",
"demoSharedZAxisNotificationSettingLabel": "შეტყობინებები",
"demoSharedZAxisProfileSettingLabel": "პროფილი",
"demoSharedZAxisSavedRecipesListTitle": "შენახული რეცეპტები",
"demoSharedZAxisBeefSandwichRecipeDescription": "საქონლის ხორცის სენდვიჩის რეცეპტი",
"demoSharedZAxisCrabPlateRecipeDescription": "კიბორჩხალის რეცეპტი",
"demoSharedXAxisCoursePageTitle": "მოახდინეთ თქვენი კურსების ოპტიმიზაცია",
"demoSharedZAxisCrabPlateRecipeTitle": "კიბორჩხალა",
"demoSharedZAxisShrimpPlateRecipeDescription": "კრევეტის რეცეპტი",
"demoSharedZAxisShrimpPlateRecipeTitle": "კრევეტი",
"demoContainerTransformTypeFadeThrough": "ჩაბნელება",
"demoSharedZAxisDessertRecipeTitle": "დესერტი",
"demoSharedZAxisSandwichRecipeDescription": "სენდვიჩის რეცეპტი",
"demoSharedZAxisSandwichRecipeTitle": "სენდვიჩი",
"demoSharedZAxisBurgerRecipeDescription": "ბურგერის რეცეპტი",
"demoSharedZAxisBurgerRecipeTitle": "ბურგერი",
"demoSharedZAxisSettingsPageTitle": "პარამეტრები",
"demoSharedZAxisTitle": "საზიარო z-ღერძი",
"demoSharedZAxisPrivacySettingLabel": "კონფიდენციალურობა",
"demoMotionTitle": "მოძრაობა",
"demoContainerTransformTitle": "კონტეინერის გარდაქმნა",
"demoContainerTransformDescription": "კონტეინერის გარდაქმნის ნიმუში შექმნილია UI-ის ელემენტებს შორის გადასვლისთვის, რომლებიც კონტეინერს შეიცავს. ეს ნიმუში ხილულ კავშირს ამყარებს UI-ის ორ ელემენტს შორის",
"demoContainerTransformModalBottomSheetTitle": "მილევის რეჟიმი",
"demoContainerTransformTypeFade": "მილევა",
"demoSharedYAxisAlbumTileDurationUnit": "წთ",
"demoMotionPlaceholderTitle": "სათაური",
"demoSharedXAxisForgotEmailButtonText": "დაგავიწყდათ ელფოსტა?",
"demoMotionSmallPlaceholderSubtitle": "დამხმარე",
"demoMotionDetailsPageTitle": "დეტალების გვერდი",
"demoMotionListTileTitle": "სიის ერთეული",
"demoSharedAxisDescription": "საზიარო ღერძის ნიმუში გამოიყენება UI-ის იმ ელემენტებს შორის გადასვლისთვის, რომლებსაც სივრცული ან ნავიგაციური ურთიერთობა აქვთ. ეს ნიმუში, ელემენტებს შორის ურთიერთობის გასაძლიერებლად, იყენებს საზიარო გარდაქმნას x, y ან z ღერძზე.",
"demoSharedXAxisTitle": "საზიარო x-ღერძი",
"demoSharedXAxisBackButtonText": "უკან",
"demoSharedXAxisNextButtonText": "შემდეგი",
"demoSharedXAxisCulinaryCourseTitle": "კულინარია",
"githubRepo": "{repoName} GitHub საცავი",
"fortnightlyMenuUS": "შეერთებული შტატები",
"fortnightlyMenuBusiness": "ბიზნესი",
"fortnightlyMenuScience": "მეცნიერება",
"fortnightlyMenuSports": "სპორტი",
"fortnightlyMenuTravel": "მოგზაურობა",
"fortnightlyMenuCulture": "კულტურა",
"fortnightlyTrendingTechDesign": "TechDesign",
"rallyBudgetDetailAmountLeft": "დარჩენილი თანხა",
"fortnightlyHeadlineArmy": "მწვანე არმიის რეფორმა შიგნიდან",
"fortnightlyDescription": "ახალი ამბების კონტენტზე ორიენტირებული აპი",
"rallyBillDetailAmountDue": "გადასახდელი თანხა",
"rallyBudgetDetailTotalCap": "ჯამური კაპიტალიზაცია",
"rallyBudgetDetailAmountUsed": "დახარჯული თანხა",
"fortnightlyTrendingHealthcareRevolution": "HealthcareRevolution",
"fortnightlyMenuFrontPage": "პირველი გვერდი",
"fortnightlyMenuWorld": "მსოფლიო",
"rallyBillDetailAmountPaid": "გადახდილი თანხა",
"fortnightlyMenuPolitics": "პოლიტიკა",
"fortnightlyHeadlineBees": "ფერმებში ფუტკრების დეფიციტია",
"fortnightlyHeadlineGasoline": "ბენზინის მომავალი",
"fortnightlyTrendingGreenArmy": "GreenArmy",
"fortnightlyHeadlineFeminists": "ფემინისტები პარტიზანობას იწყებენ",
"fortnightlyHeadlineFabrics": "დიზაინერები იყენებენ ტექნოლოგიებს ფუტურისტული ქსოვილების დასამზადებლად",
"fortnightlyHeadlineStocks": "აქციების სტაგნაციის პერიოდში ბევრი ვალუტას უბრუნდება",
"fortnightlyTrendingReform": "Reform",
"fortnightlyMenuTech": "ტექნოლოგია",
"fortnightlyHeadlineWar": "ამერიკელების გახლეჩილი ცხოვრება ომის პერიოდში",
"fortnightlyHeadlineHealthcare": "წყნარი, მაგრამ მნიშვნელოვანი რევოლუცია ჯანდაცვაში",
"fortnightlyLatestUpdates": "ბოლო განახლებები",
"fortnightlyTrendingStocks": "Stocks",
"rallyBillDetailTotalAmount": "ჯამური თანხა",
"demoCupertinoPickerDateTime": "თარიღი და დრო",
"signIn": "შესვლა",
"dataTableRowWithSugar": "{value} შაქრით",
"dataTableRowApplePie": "ვაშლის ღვეზელი",
"dataTableRowDonut": "დონატი",
"dataTableRowHoneycomb": "ფიჭა",
"dataTableRowLollipop": "შაქარყინული",
"dataTableRowJellyBean": "ჟელიბონი",
"dataTableRowGingerbread": "ჯანჯაფილის თაფლაკვერი",
"dataTableRowCupcake": "ქაფქეიქი",
"dataTableRowEclair": "ეკლერი",
"dataTableRowIceCreamSandwich": "ნაყინის სენდვიჩი",
"dataTableRowFrozenYogurt": "გაყინული იოგურტი",
"dataTableColumnIron": "რკინა (%)",
"dataTableColumnCalcium": "კალციუმი (%)",
"dataTableColumnSodium": "ნატრუიმი (მგ)",
"demoTimePickerTitle": "დროის ამომრჩევი",
"demo2dTransformationsResetTooltip": "გარდაქმნების გადაყენება",
"dataTableColumnFat": "ცხიმი (გ)",
"dataTableColumnCalories": "კალორიები",
"dataTableColumnDessert": "დესერტი (1 პორცია)",
"cardsDemoTravelDestinationLocation1": "ტანჯავური, ტამილნადუ",
"demoTimePickerDescription": "აჩვენებს დიალოგს, რომელიც შეიცავს მასალების დიზაინის დროის ამომრჩევს.",
"demoPickersShowPicker": "ამომრჩევის ჩვენება",
"demoTabsScrollingTitle": "გადაადგილებადი",
"demoTabsNonScrollingTitle": "არაგადაადგილებადი",
"craneHours": "{hours,plural,=1{1 სთ}other{{hours} სთ}}",
"craneMinutes": "{minutes,plural,=1{1 წთ}other{{minutes} წთ}}",
"craneFlightDuration": "{hoursShortForm} {minutesShortForm}",
"dataTableHeader": "კვება",
"demoDatePickerTitle": "თარიღის ამომრჩევი",
"demoPickersSubtitle": "თარიღისა და დროის არჩევა",
"demoPickersTitle": "ამომრჩევები",
"demo2dTransformationsEditTooltip": "ბლოკის რედაქტირება",
"demoDataTableDescription": "მონაცემთა ცხრილები აჩვენებს ინფორმაციას ბადისებურ ფორმატში, მწკრივებით და სვეტებით. მათში ინფორმაცია ისეა ორგანიზებული, რომ მარტივია სკანირებისთვის და მომხმარებლებს შეუძლიათ ნიმუშებისა და ანალიზების ნახვა.",
"demo2dTransformationsDescription": "შეეხეთ ბლოკების დასარედაქტირებლად და გამოიყენეთ ჟესტები სცენის ფარგლებში გადასაადგილებლად. პანირებისთვის ჩაავლეთ, მასშტაბირებისთვის თითებით მოუჭირეთ, შეატრიალეთ ორი თითით. საწყის ორიენტაციაზე დასაბრუნებლად დააჭირეთ გადაყენების ღილაკს.",
"demo2dTransformationsSubtitle": "პანირება, მასშტაბირება, შეტრიალება",
"demo2dTransformationsTitle": "2D გარდაქმნები",
"demoCupertinoTextFieldPIN": "PIN-კოდი",
"demoCupertinoTextFieldDescription": "ტექსტური ველი მომხმარებელს საშუალებას აძლევს, შეიყვანოს ტექსტი, როგორც აპარატურული კლავიატურით, ისე ეკრანული კლავიატურით.",
"demoCupertinoTextFieldSubtitle": "iOS-სტილის ტექსტური ველები",
"demoCupertinoTextFieldTitle": "ტექსტური ველები",
"demoDatePickerDescription": "აჩვენებს დიალოგს, რომელიც შეიცავს მასალების დიზაინის თარიღის ამომრჩევს.",
"demoCupertinoPickerTime": "დრო",
"demoCupertinoPickerDate": "თარიღი",
"demoCupertinoPickerTimer": "ტაიმერი",
"demoCupertinoPickerDescription": "iOS-სტილის ამომრჩევი ვიჯეტი, რომლის გამოყენებაც შესაძლებელია თარიღების, დროების ან ორივეს ასარჩევად.",
"demoCupertinoPickerSubtitle": "iOS-სტილის ამომრჩევი",
"demoCupertinoPickerTitle": "ამომრჩევები",
"dataTableRowWithHoney": "{value} თაფლით",
"cardsDemoTravelDestinationCity2": "ჩეტინადი",
"bannerDemoResetText": "ბანერის გადაყენება",
"bannerDemoMultipleText": "მრავლობითი მოქმედება",
"bannerDemoLeadingText": "წამყვანი ხატულა",
"dismiss": "დახურვა",
"cardsDemoTappable": "შეხებადი",
"cardsDemoSelectable": "არჩევადი (ხანგრძლივი დაჭერა)",
"cardsDemoExplore": "გაცნობა",
"cardsDemoExploreSemantics": "გაიცანით {destinationName}",
"cardsDemoShareSemantics": "გააზიარეთ {destinationName}",
"cardsDemoTravelDestinationTitle1": "10 ქალაქი, რომელიც ტამილნადუში უნდა მოინახულოთ",
"cardsDemoTravelDestinationDescription1": "ნომერი 10",
"cardsDemoTravelDestinationCity1": "ტანჯავური",
"dataTableColumnProtein": "ცილა (გ)",
"cardsDemoTravelDestinationTitle2": "სამხრეთ ინდოეთის ხელოსნები",
"cardsDemoTravelDestinationDescription2": "აბრეშუმის დამრთველები",
"bannerDemoText": "თქვენი პაროლი განახლდა თქვენს სხვა მოწყობილობაზე. გთხოვთ, შეხვიდეთ ხელახლა.",
"cardsDemoTravelDestinationLocation2": "სივაგანგა, ტამილნადუ",
"cardsDemoTravelDestinationTitle3": "ბრიჰადეშვარას ტაძარი",
"cardsDemoTravelDestinationDescription3": "ტაძრები",
"demoBannerTitle": "ბანერი",
"demoBannerSubtitle": "ბანერის ჩვენება სიაში",
"demoBannerDescription": "ბანერზე ნაჩვენებია მნიშვნელოვანი, სხარტი გზავნილი და მომხმარებლებს შეუძლიათ იმოქმედონ მასზე (ან დახურონ ბანერი). დასახურად საჭიროა მომხმარებლის მოქმედება.",
"demoCardTitle": "ბარათები",
"demoCardSubtitle": "საბაზისო ბარათები მომრგვალებული კუთხეებით",
"demoCardDescription": "ბარათი არის Material-ის ფურცელი, რომელზეც წარმოდგენილია გარკვეული დაკავშირებული ინფორმაცია, მაგალითად, ალბომი, გეოგრაფიული მდებარეობა, კერძი, საკონტაქტო დეტალები და ა.შ.",
"demoDataTableTitle": "მონაცემთა ცხრილები",
"demoDataTableSubtitle": "ინფორმაციის მწკრივები და სვეტები",
"dataTableColumnCarbs": "ნახშირწყლები (გ)",
"placeTanjore": "ტანჯური",
"demoGridListsTitle": "ცხრილის სახის სიები",
"placeFlowerMarket": "ყვავილების ბაზრობა",
"placeBronzeWorks": "ბრინჯაოს ნაკეთობები",
"placeMarket": "ბაზრობა",
"placeThanjavurTemple": "ტანჯავურის ტაძარი",
"placeSaltFarm": "Salt Farm",
"placeScooters": "სკუტერები",
"placeSilkMaker": "მეაბრეშუმე",
"placeLunchPrep": "ლანჩის მომზადება",
"placeBeach": "სანაპირო",
"placeFisherman": "მეთევზე",
"demoMenuSelected": "არჩეულია: {value}",
"demoMenuRemove": "ამოღება",
"demoMenuGetLink": "ბმულის მიღება",
"demoMenuShare": "გაზიარება",
"demoBottomAppBarSubtitle": "ნავიგაციასა და მოქმედებებს აჩვენებს ბოლოში",
"demoMenuAnItemWithASectionedMenu": "ერთეული სექციებად დაყოფილი მენიუთი",
"demoMenuADisabledMenuItem": "მენიუს ერთეულის გათიშვა",
"demoLinearProgressIndicatorTitle": "პროგრესის წრფივი ინდიკატორი",
"demoMenuContextMenuItemOne": "კონტექსტური მენიუს პირველი ერთეული",
"demoMenuAnItemWithASimpleMenu": "ერთეული მარტივი მენიუთი",
"demoCustomSlidersTitle": "მორგებული სლაიდერები",
"demoMenuAnItemWithAChecklistMenu": "ერთეული საკონტროლო სიის მენიუთი",
"demoCupertinoActivityIndicatorTitle": "აქტივობის ინდიკატორი",
"demoCupertinoActivityIndicatorSubtitle": "iOS-სტილის აქტივობის ინდიკატორი",
"demoCupertinoActivityIndicatorDescription": "iOS-სტილის აქტივობის ინდიკატორი, რომელიც ბრუნავს საათის მიმართულებით.",
"demoCupertinoNavigationBarTitle": "ნავიგაციის ზოლი",
"demoCupertinoNavigationBarSubtitle": "iOS-სტილის ნავიგაციის ზოლი",
"demoCupertinoNavigationBarDescription": "iOS-სტილის ნავიგაციის ზოლი. ნავიგაციის ზოლი წარმოადგენს ხელსაწყოთა ზოლს, რომელიც შეიცავს, სულ მცირე, ხელსაწყოთა ზოლის შუაში მოთავსებულ გვერდის სათაურს.",
"demoCupertinoPullToRefreshTitle": "ჩამოწევით განახლება",
"demoCupertinoPullToRefreshSubtitle": "მართვა iOS-სტილის ჩამოწევით განახლებით",
"demoCupertinoPullToRefreshDescription": "ვიჯეტი, რომელიც ახორციელებს კონტენტის მართვას iOS-სტილის ჩამოწევით განახლებით.",
"demoProgressIndicatorTitle": "პროგრესის ინდიკატორები",
"demoProgressIndicatorSubtitle": "წრფივი, წრიული, განუსაზღვრელი",
"demoCircularProgressIndicatorTitle": "პროგრესის წრიული ინდიკატორი",
"demoCircularProgressIndicatorDescription": "Material Design-ის პროგრესის წრიული ინდიკატორი, რომლის ბრუნვაც მიუთითებს, რომ აპლიკაცია დაკავებულია.",
"demoMenuFour": "ოთხი",
"demoLinearProgressIndicatorDescription": "Material Design-ის პროგრესის წრფივი ინდიკატორი, რომელიც ასევე ცნობილია როგორც პროგრესის ზოლი.",
"demoTooltipTitle": "მინიშნებები",
"demoTooltipSubtitle": "მოკლე შეტყობინება, რომელიც გამოჩნდება ხანგრძლივი დაჭერით ან გადატარებით",
"demoTooltipDescription": "მინიშნებები გაწვდიან ტექსტურ ლეიბლებს, რომლებშიც ახსნილია ღილაკის ან სამომხმარებლო ინტერფეისის სხვა მოქმედებების ფუნქცია. მინიშნებები აჩვენებს ინფორმაციის შემცველ ტექსტს მომხმარებლის მიერ ელემენტზე გადატარებისას, ფოკუსირებისას ან ხანგრძლივად დაჭერისას.",
"demoTooltipInstructions": "ხანგრძლივად დააჭირეთ ან გადაატარეთ მინიშნების საჩვენებლად.",
"placeChennai": "ჩენაი",
"demoMenuChecked": "მონიშნულია: {value}",
"placeChettinad": "ჩეტინადი",
"demoMenuPreview": "გადახედვა",
"demoBottomAppBarTitle": "აპების ქვედა ზოლი",
"demoBottomAppBarDescription": "აპების ქვედა ზოლები უზრუნველყოფს წვდომას ნავიგაციის ქვედა უჯრაზე და ოთხამდე მოქმედებაზე, მათ შორის მოქმედების მოლივლივე ღილაკზე.",
"bottomAppBarNotch": "ჭრილი",
"bottomAppBarPosition": "მოქმედების მოლივლივე ღილაკის პოზიცია",
"bottomAppBarPositionDockedEnd": "ჩამაგრებული — ბოლოში",
"bottomAppBarPositionDockedCenter": "ჩამაგრებული — ცენტრში",
"bottomAppBarPositionFloatingEnd": "მოლივლივე — ბოლოში",
"bottomAppBarPositionFloatingCenter": "მოლივლივე — ცენტრში",
"demoSlidersEditableNumericalValue": "რედაქტირებადი რიცხობრივი მნიშვნელობა",
"demoGridListsSubtitle": "მწკრივებისა და სვეტების განლაგება",
"demoGridListsDescription": "ცხრილის სახის სიები საუკეთესოა ერთგვაროვანი მონაცემების, ჩვეულებრივ სურათების, პრეზენტირებისთვის. თითოეულ ერთეულს ცხრილის სახის სიაში ეწოდება მოზაიკა.",
"demoGridListsImageOnlyTitle": "მხოლოდ სურათები",
"demoGridListsHeaderTitle": "ზედა კოლონტიტულით",
"demoGridListsFooterTitle": "ქვედა კოლონტიტულით",
"demoSlidersTitle": "სლაიდერები",
"demoSlidersSubtitle": "ვიჯეტები მნიშვნელობის გადაფურცვლით ასარჩევად",
"demoSlidersDescription": "სლაიდერები ზოლის გასწვრივ ასახავს მნიშვნელობათა დიაპაზონს, რომელთაგანაც მომხმარებლებს შეუძლიათ აირჩიონ ერთი მნიშვნელობა. ისინი იდეალურია ისეთი პარამეტრების კორექტირებისთვის, როგორიც არის ხმის სიმძლავრე და სიკაშკაშე, ან სურათის ფილტრების მისადაგებისთვის.",
"demoRangeSlidersTitle": "დიაპაზონის სლაიდერები",
"demoRangeSlidersDescription": "სლაიდერები ზოლის გასწვრივ ასახავს მნიშვნელობათა დიაპაზონს. სლაიდერებს ზოლის ორივე ბოლოში შეიძლება ჰქონდეს ხატულები, რომლებიც ასახავს მნიშვნელობათა დიაპაზონს. ისინი იდეალურია ისეთი პარამეტრების კორექტირებისთვის, როგორიც არის ხმის სიმძლავრე და სიკაშკაშე, ან სურათის ფილტრების მისადაგებისთვის.",
"demoMenuAnItemWithAContextMenuButton": "ერთეული კონტექსტური მენიუთი",
"demoCustomSlidersDescription": "სლაიდერები ზოლის გასწვრივ ასახავს მნიშვნელობათა დიაპაზონს, რომელთაგანაც მომხმარებლებს შეუძლიათ აირჩიონ ერთი მნიშვნელობა ან მნიშვნელობათა დიაპაზონი. სლაიდერს შეიძლება ჰქონდეს თემა და იყოს მორგებული.",
"demoSlidersContinuousWithEditableNumericalValue": "უწყვეტი რედაქტირებადი რიცხობრივი მნიშვნელობით",
"demoSlidersDiscrete": "დისკრეტული",
"demoSlidersDiscreteSliderWithCustomTheme": "დისკრეტული სლაიდერი მორგებული თემით",
"demoSlidersContinuousRangeSliderWithCustomTheme": "უწყვეტი დიაპაზონის სლაიდერი მორგებული თემით",
"demoSlidersContinuous": "უწყვეტი",
"placePondicherry": "პონდიჩერი",
"demoMenuTitle": "მენიუ",
"demoContextMenuTitle": "კონტექსტური მენიუ",
"demoSectionedMenuTitle": "სექციებად დაყოფილი მენიუ",
"demoSimpleMenuTitle": "მარტივი მენიუ",
"demoChecklistMenuTitle": "საკონტროლო სიის მენიუ",
"demoMenuSubtitle": "მენიუს ღილაკები და მარტივი მენიუები",
"demoMenuDescription": "მენიუ აჩვენებს ასარჩევი ვარიანტების სიას დროებით ზედაპირზე. ისინი გამოჩნდება მომხმარებლის ინტერაქციისას ღილაკზე, მოქმედებაზე ან მართვის სხვა საშუალებაზე.",
"demoMenuItemValueOne": "მენიუს პირველი ერთეული",
"demoMenuItemValueTwo": "მენიუს მეორე ერთეული",
"demoMenuItemValueThree": "მენიუს მესამე ერთეული",
"demoMenuOne": "ერთი",
"demoMenuTwo": "ორი",
"demoMenuThree": "სამი",
"demoMenuContextMenuItemThree": "კონტექსტური მენიუს მესამე ერთეული",
"demoCupertinoSwitchSubtitle": "iOS-სტილის გადამრთველი",
"demoSnackbarsText": "ეს არის სნეკ-ზოლი.",
"demoCupertinoSliderSubtitle": "iOS-სტილის სლაიდერი",
"demoCupertinoSliderDescription": "სლაიდერის გამოყენება შესაძლებელია მნიშვნელობათა უწყვეტი ან დისკრეტული სიმრავლიდან ასარჩევად.",
"demoCupertinoSliderContinuous": "უწყვეტი: {value}",
"demoCupertinoSliderDiscrete": "დისკრეტული: {value}",
"demoSnackbarsAction": "თქვენ დააჭირეთ სნეკ-ზოლის მოქმედებას.",
"backToGallery": "გალერეაში დაბრუნება",
"demoCupertinoTabBarTitle": "ჩანართების ზოლი",
"demoCupertinoSwitchDescription": "გადამრთველი გამოიყენება ცალკეული პარამეტრის ჩართვა/გამორთვისთვის.",
"demoSnackbarsActionButtonLabel": "მოქმედება",
"cupertinoTabBarProfileTab": "პროფილი",
"demoSnackbarsButtonLabel": "სნეკ-ზოლის ჩვენება",
"demoSnackbarsDescription": "სნეკ-ზოლები მომხმარებლებს აწვდის ინფორმაციას იმ პროცესის შესახებ, რომელიც აპმა შეასრულა ან რომელსაც შეასრულებს. ისინი ჩნდება დროებით, ეკრანის ქვედა ნაწილში. ისინი არ უნდა უშლიდეს ხელს მომხმარებელს და მათ გასაქრობად მომხმარებელს არაფრის გაკეთება სჭირდება.",
"demoSnackbarsSubtitle": "სნეკ-ზოლები აჩვენებს შეტყობინებებს ეკრანის ქვედა ნაწილში",
"demoSnackbarsTitle": "სნეკ-ზოლები",
"demoCupertinoSliderTitle": "სლაიდერი",
"cupertinoTabBarChatTab": "ჩეთი",
"cupertinoTabBarHomeTab": "მთავარი",
"demoCupertinoTabBarDescription": "iOS-სტილის ქვედა ნავიგაციის ჩანართების ზოლი. ეკრანზე აჩვენებს რამდენიმე ჩანართს, რომელთაგან აქტიურია ერთი, ნაგულისხმევად, პირველი.",
"demoCupertinoTabBarSubtitle": "iOS-სტილის ქვედა ჩანართების ზოლი",
"demoOptionsFeatureTitle": "პარამეტრების ნახვა",
"demoOptionsFeatureDescription": "შეეხეთ აქ ამ დემოს ხელმისაწვდომი ვარიანტების სანახავად.",
"demoCodeViewerCopyAll": "ყველას კოპირება",
"shrineScreenReaderRemoveProductButton": "ამოიშალოს {product}",
"shrineScreenReaderProductAddToCart": "კალათაში დამატება",
"shrineScreenReaderCart": "{quantity,plural,=0{საყიდლების კალათა, ერთეულები არ არის}=1{საყიდლების კალათა, 1 ერთეული}other{საყიდლების კალათა, {quantity} ერთეული}}",
"demoCodeViewerFailedToCopyToClipboardMessage": "გაცვლის ბუფერში კოპირება ვერ მოხერხდა: {error}",
"demoCodeViewerCopiedToClipboardMessage": "კოპირებულია გაცვლის ბუფერში.",
"craneSleep8SemanticLabel": "მაიას ნანგრევები ზღვისპირა კლიფზე",
"craneSleep4SemanticLabel": "ტბისპირა სასტუმრო მთების ფონზე",
"craneSleep2SemanticLabel": "მაჩუ-პიქჩუს ციტადელი",
"craneSleep1SemanticLabel": "შალე თოვლიან ლანდშაფტზე მარადმწვანე ხეებით",
"craneSleep0SemanticLabel": "წყალზე მდგომი ბუნგალოები",
"craneFly13SemanticLabel": "ზღვისპირა აუზი პალმის ხეებით",
"craneFly12SemanticLabel": "აუზი პალმის ხეებით",
"craneFly11SemanticLabel": "აგურის შუქურა ზღვაზე",
"craneFly10SemanticLabel": "ალ-აზჰარის მეჩეთის კოშკები მზის ჩასვლისას",
"craneFly9SemanticLabel": "მამაკაცი ეყრდნობა ძველებურ ლურჯ მანქანას",
"craneFly8SemanticLabel": "სუპერხეების კორომი",
"craneEat9SemanticLabel": "კაფეს დახლი საკონდიტრო ნაწარმით",
"craneEat2SemanticLabel": "ბურგერი",
"craneFly5SemanticLabel": "ტბისპირა სასტუმრო მთების ფონზე",
"demoSelectionControlsSubtitle": "მოსანიშნი ველები, არჩევანის ღილაკები და გადამრთველები",
"craneEat10SemanticLabel": "ქალს უჭირავს უზარმაზარი პასტრომის სენდვიჩი",
"craneFly4SemanticLabel": "წყალზე მდგომი ბუნგალოები",
"craneEat7SemanticLabel": "საფუნთუშის შესასვლელი",
"craneEat6SemanticLabel": "კრევეტის კერძი",
"craneEat5SemanticLabel": "მხატვრულად გაფორმებული რესტორნის სტუმრების დასაჯდომი სივრცე",
"craneEat4SemanticLabel": "შოკოლადის დესერტი",
"craneEat3SemanticLabel": "კორეული ტაკო",
"craneFly3SemanticLabel": "მაჩუ-პიქჩუს ციტადელი",
"craneEat1SemanticLabel": "ცარიელი ბარი სასადილოს სტილის სკამებით",
"craneEat0SemanticLabel": "პიცა შეშის ღუმელში",
"craneSleep11SemanticLabel": "ცათამბჯენი ტაიბეი 101",
"craneSleep10SemanticLabel": "ალ-აზჰარის მეჩეთის კოშკები მზის ჩასვლისას",
"craneSleep9SemanticLabel": "აგურის შუქურა ზღვაზე",
"craneEat8SemanticLabel": "თეფში ლანგუსტებით",
"craneSleep7SemanticLabel": "ფერადი საცხოვრებელი სახლები რიბეირას მოედანზე",
"craneSleep6SemanticLabel": "აუზი პალმის ხეებით",
"craneSleep5SemanticLabel": "კარავი ველზე",
"settingsButtonCloseLabel": "პარამეტრების დახურვა",
"demoSelectionControlsCheckboxDescription": "მოსანიშნი ველები მომხმარებელს საშუალებას აძლევს, აირჩიოს რამდენიმე ვარიანტი ნაკრებიდან. ჩვეულებრივი მოსანიშნი ველის მნიშვნელობებია სწორი ან არასწორი, ხოლო სამმდგომარეობიანი მოსანიშნი ველის მნიშვნელობა შეიძლება იყოს ნულიც.",
"settingsButtonLabel": "პარამეტრები",
"demoListsTitle": "სიები",
"demoListsSubtitle": "განლაგებების სიაში გადაადგილება",
"demoListsDescription": "ფიქსირებული სიმაღლის ერთი მწკრივი, რომელიც, ჩვეულებრივ, შეიცავს ტექსტს, ასევე ხატულას თავში ან ბოლოში.",
"demoOneLineListsTitle": "ერთი ხაზი",
"demoTwoLineListsTitle": "ორი ხაზი",
"demoListsSecondary": "მეორადი ტექსტი",
"demoSelectionControlsTitle": "არჩევის მართვის საშუალებები",
"craneFly7SemanticLabel": "მთა რაშმორი",
"demoSelectionControlsCheckboxTitle": "მოსანიშნი ველი",
"craneSleep3SemanticLabel": "მამაკაცი ეყრდნობა ძველებურ ლურჯ მანქანას",
"demoSelectionControlsRadioTitle": "რადიო",
"demoSelectionControlsRadioDescription": "არჩევანის ღილაკები მომხმარებელს საშუალებას აძლევს, აირჩიოს ერთი ვარიანტი ნაკრებიდან. ისარგებლეთ არჩევანის ღილაკებით გამომრიცხავი არჩევისთვის, თუ ფიქრობთ, რომ მომხმარებელს ყველა ხელმისაწვდომი ვარიანტის გვერდიგვერდ ნახვა სჭირდება.",
"demoSelectionControlsSwitchTitle": "გადამრთველი",
"demoSelectionControlsSwitchDescription": "ჩართვა/გამორთვა გადართავს პარამეტრების ცალკეულ ვარიანტებს. ვარიანტი, რომელსაც გადამრთველი მართავს, ასევე მდგომარეობა, რომელშიც ის იმყოფება, ნათელი უნდა იყოს შესაბამისი ჩართული ლეიბლიდან.",
"craneFly0SemanticLabel": "შალე თოვლიან ლანდშაფტზე მარადმწვანე ხეებით",
"craneFly1SemanticLabel": "კარავი ველზე",
"craneFly2SemanticLabel": "სალოცავი ალმები თოვლიანი მთის ფონზე",
"craneFly6SemanticLabel": "ნატიფი ხელოვნების სასახლის ზედხედი",
"rallySeeAllAccounts": "ყველა ანგარიშის ნახვა",
"rallyBillAmount": "{billName} ანგარიშის გასწორების ვადაა {date}, თანხა: {amount}.",
"shrineTooltipCloseCart": "კალათის დახურვა",
"shrineTooltipCloseMenu": "მენიუს დახურვა",
"shrineTooltipOpenMenu": "მენიუს გახსნა",
"shrineTooltipSettings": "პარამეტრები",
"shrineTooltipSearch": "ძიება",
"demoTabsDescription": "ჩანართების მეშვეობით ხდება კონტენტის ორგანიზება სხვადასხვა ეკრანის, მონაცემთა ნაკრების და სხვა ინტერაქციების ფარგლებში.",
"demoTabsSubtitle": "ჩანართები ცალ-ცალკე გადაადგილებადი ხედებით",
"demoTabsTitle": "ჩანართები",
"rallyBudgetAmount": "{budgetName} ბიუჯეტი, დახარჯული თანხა: {amountUsed} / {amountTotal}-დან, დარჩენილი თანხა: {amountLeft}",
"shrineTooltipRemoveItem": "ერთეულის ამოშლა",
"rallyAccountAmount": "{accountName} ანგარიში {accountNumber}, თანხა {amount}.",
"rallySeeAllBudgets": "ყველა ბიუჯეტის ნახვა",
"rallySeeAllBills": "ყველა გადასახდელი ანგარიშის ნახვა",
"craneFormDate": "აირჩიეთ თარიღი",
"craneFormOrigin": "აირჩიეთ მგზავრობის დაწყების ადგილი",
"craneFly2": "კუმბუს მინდორი, ნეპალი",
"craneFly3": "მაჩუ-პიკჩუ, პერუ",
"craneFly4": "მალე, მალდივები",
"craneFly5": "ვიცნაუ, შვეიცარია",
"craneFly6": "მეხიკო, მექსიკა",
"craneFly7": "რუშმორის მთა, შეერთებული შტატები",
"settingsTextDirectionLocaleBased": "ლოკალის მიხედვით",
"craneFly9": "ჰავანა, კუბა",
"craneFly10": "კაირო, ეგვიპტე",
"craneFly11": "ლისაბონი, პორტუგალია",
"craneFly12": "ნაპა, შეერთებული შტატები",
"craneFly13": "ბალი, ინდონეზია",
"craneSleep0": "მალე, მალდივები",
"craneSleep1": "ასპენი, შეერთებული შტატები",
"craneSleep2": "მაჩუ-პიკჩუ, პერუ",
"demoCupertinoSegmentedControlTitle": "სეგმენტირებული მართვა",
"craneSleep4": "ვიცნაუ, შვეიცარია",
"craneSleep5": "ბიგ სური, შეერთებული შტატები",
"craneSleep6": "ნაპა, შეერთებული შტატები",
"craneSleep7": "პორტო, პორტუგალია",
"craneSleep8": "ტულუმი, მექსიკა",
"craneEat5": "სეული, სამხრეთ კორეა",
"demoChipTitle": "ჩიპები",
"demoChipSubtitle": "კომპაქტური ელემენტები, რომლებიც წარმოადგენენ შენატანს, ატრიბუტს ან ქმედებას",
"demoActionChipTitle": "მოქმედების ჩიპი",
"demoActionChipDescription": "მოქმედების ჩიპები ოფციების ნაკრებია, რომელიც უშვებს ქმედებასთან დაკავშირებულ პირველად შემცველობას. მოქმედების ჩიპები დინამიურად და კონტექსტუალურად უნდა გამოჩნდეს UI-ს სახით.",
"demoChoiceChipTitle": "Choice Chip",
"demoChoiceChipDescription": "არჩევანის ჩიპები წარმოადგენს ნაკრებიდან ერთ არჩევანს. არჩევანის ჩიპები შეიცავს დაკავშირებულ აღმნიშვნელ ტექსტს ან კატეგორიას.",
"demoFilterChipTitle": "ფილტრის ჩიპი",
"demoFilterChipDescription": "ფილტრის ჩიპები იყენებს თეფებს ან აღმნიშვნელ სიტყვებს, შემცველობის დასაფილტრად.",
"demoInputChipTitle": "შეყვანის ჩიპი",
"demoInputChipDescription": "ჩიპის შეუყვანა წარმოადგენს ინფორმაციის კომპლექსურ ნაწილს, როგორიც არის ერთეული (პიროვნება, ადგილი ან საგანი) ან საუბრის ტექსტი კომპაქტურ ფორმაში.",
"craneSleep9": "ლისაბონი, პორტუგალია",
"craneEat10": "ლისაბონი, პორტუგალია",
"demoCupertinoSegmentedControlDescription": "გამოიყენება რამდენიმე ურთიერთგამომრიცხავ ვარიანტს შორის არჩევისთვის. როდესაც სეგმენტირებულ მართვაში ერთ ვარიანტს ირჩევთ, სხვა ვარიანტების არჩევა უქმდება.",
"chipTurnOnLights": "შუქის ჩართვა",
"chipSmall": "პატარა",
"chipMedium": "საშუალო",
"chipLarge": "დიდი",
"chipElevator": "ლიფტი",
"chipWasher": "სარეცხი მანქანა",
"chipFireplace": "ბუხარი",
"chipBiking": "ველოსიპედით სეირნობა",
"craneFormDiners": "სასასდილოები",
"rallyAlertsMessageUnassignedTransactions": "{count,plural,=1{გაზარდეთ თქვენი პოტენციური საგადასახადო გამოქვითვა! მიანიჭეთ კატეგორია 1 მიუმაგრებელ ტრანსაქციას.}other{გაზარდეთ თქვენი პოტენციური საგადასახადო გამოქვითვა! მიანიჭეთ კატეგორია {count} მიუმაგრებელ ტრანსაქციას.}}",
"craneFormTime": "აირჩიეთ დრო",
"craneFormLocation": "მდებარეობის არჩევა",
"craneFormTravelers": "მოგზაურები",
"craneEat8": "ატლანტა, შეერთებული შტატები",
"craneFormDestination": "აირჩიეთ დანიშნულების ადგილი",
"craneFormDates": "თარიღების არჩევა",
"craneFly": "ფრენა",
"craneSleep": "ძილი",
"craneEat": "ჭამა24",
"craneFlySubhead": "აღმოაჩინეთ ფრენები დანიშნულების ადგილის მიხედვით",
"craneSleepSubhead": "აღმოაჩინეთ უძრავი ქონება დანიშნულების ადგილის მიხედვით",
"craneEatSubhead": "აღმოაჩინეთ რესტორნები დანიშნულების ადგილის მიხედვით",
"craneFlyStops": "{numberOfStops,plural,=0{პირდაპირი}=1{1 გადაჯდომა}other{{numberOfStops} გადაჯდომა}}",
"craneSleepProperties": "{totalProperties,plural,=0{ხელმისაწვდომი საკუთრება არ არის}=1{1 ხელმისაწვდომი საკუთრება}other{{totalProperties} ხელმისაწვდომი საკუთრება}}",
"craneEatRestaurants": "{totalRestaurants,plural,=0{რესტორნები არ არის}=1{1 რესტორანი}other{{totalRestaurants} რესტორნები}}",
"craneFly0": "ასპენი, შეერთებული შტატები",
"demoCupertinoSegmentedControlSubtitle": "iOS-სტილის სეგმენტირებული მართვა",
"craneSleep10": "კაირო, ეგვიპტე",
"craneEat9": "მადრიდი, ესპანეთი",
"craneFly1": "ბიგ სური, შეერთებული შტატები",
"craneEat7": "ნეშვილი, შეერთებული შტატები",
"craneEat6": "სიეტლი, შეერთებული შტატები",
"craneFly8": "სინგაპური",
"craneEat4": "პარიზი, საფრანგეთი",
"craneEat3": "პორტლენდი, შეერთებული შტატები",
"craneEat2": "კორდობა, არგენტინა",
"craneEat1": "დალასი, შეერთებული შტატები",
"craneEat0": "ნეაპოლი, იტალია",
"craneSleep11": "ტაიპეი, ტაივანი",
"craneSleep3": "ჰავანა, კუბა",
"shrineLogoutButtonCaption": "გამოსვლა",
"rallyTitleBills": "გადასახადები",
"rallyTitleAccounts": "ანგარიშები",
"shrineProductVagabondSack": "Vagabond-ის ტომარა",
"rallyAccountDetailDataInterestYtd": "პროცენტრი წლის დასაწყისიდან დღევანდელ თარიღამდე",
"shrineProductWhitneyBelt": "Whitney-ს ქამარი",
"shrineProductGardenStrand": "Garden strand",
"shrineProductStrutEarrings": "Strut-ის საყურეები",
"shrineProductVarsitySocks": "Varsity-ს წინდები",
"shrineProductWeaveKeyring": "Weave -ს გასაღებების ასხმა",
"shrineProductGatsbyHat": "Gatsby-ს ქუდი",
"shrineProductShrugBag": "მხარზე გადასაკიდი ჩანთა",
"shrineProductGiltDeskTrio": "სამი მოოქრული სამუშაო მაგიდა",
"shrineProductCopperWireRack": "სპილენძის მავთულის საკიდი",
"shrineProductSootheCeramicSet": "Soothe-ის კერამიკული ნაკრები",
"shrineProductHurrahsTeaSet": "Hurrahs-ის ჩაის ფინჯნების ნაკრები",
"shrineProductBlueStoneMug": "Blue Stone-ის ფინჯანი",
"shrineProductRainwaterTray": "წვიმის წყლის ლანგარი",
"shrineProductChambrayNapkins": "შამბრის ხელსახოცები",
"shrineProductSucculentPlanters": "სუკულენტის ქოთნები",
"shrineProductQuartetTable": "Quartet-ის მაგიდა",
"shrineProductKitchenQuattro": "სამზარეულოს კვატრო",
"shrineProductClaySweater": "Clay-ს სვიტერი",
"shrineProductSeaTunic": "ზღვის ტუნიკა",
"shrineProductPlasterTunic": "თაბაშირისფერი ტუნიკა",
"rallyBudgetCategoryRestaurants": "რესტორნები",
"shrineProductChambrayShirt": "შამბრის მაისური",
"shrineProductSeabreezeSweater": "Seabreeze-ის სვიტერი",
"shrineProductGentryJacket": "ჟენტრის ჟაკეტი",
"shrineProductNavyTrousers": "მუქი ლურჯი შარვალი",
"shrineProductWalterHenleyWhite": "Walter Henley (თეთრი)",
"shrineProductSurfAndPerfShirt": "Surf and perf მაისური",
"shrineProductGingerScarf": "ჯანჯაფილისფერი შარფი",
"shrineProductRamonaCrossover": "Ramona-ს გადასაკიდი ჩანთა",
"shrineProductClassicWhiteCollar": "კლასიკური თეთრსაყელოიანი",
"shrineProductSunshirtDress": "საზაფხულო კაბა-მაისური",
"rallyAccountDetailDataInterestRate": "საპროცენტო განაკვეთი",
"rallyAccountDetailDataAnnualPercentageYield": "წლიური პროცენტული სარგებელი",
"rallyAccountDataVacation": "დასვენება",
"shrineProductFineLinesTee": "ზოლებიანი მაისური",
"rallyAccountDataHomeSavings": "სახლის დანაზოგები",
"rallyAccountDataChecking": "მიმდინარე",
"rallyAccountDetailDataInterestPaidLastYear": "გასულ წელს გადახდილი პროცენტი",
"rallyAccountDetailDataNextStatement": "შემდეგი ამონაწერი",
"rallyAccountDetailDataAccountOwner": "ანგარიშის მფლობელი",
"rallyBudgetCategoryCoffeeShops": "ყავახანები",
"rallyBudgetCategoryGroceries": "სურსათი",
"shrineProductCeriseScallopTee": "მრგვალი ფორმის ალუბლისფერი მაისური",
"rallyBudgetCategoryClothing": "ტანსაცმელი",
"rallySettingsManageAccounts": "ანგარიშების მართვა",
"rallyAccountDataCarSavings": "დანაზოგები მანქანისთვის",
"rallySettingsTaxDocuments": "საგადასახადო დოკუმენტები",
"rallySettingsPasscodeAndTouchId": "საიდუმლო კოდი და Touch ID",
"rallySettingsNotifications": "შეტყობინებები",
"rallySettingsPersonalInformation": "პერსონალური ინფორმაცია",
"rallySettingsPaperlessSettings": "Paperless-ის პარამეტრები",
"rallySettingsFindAtms": "ბანკომატების პოვნა",
"rallySettingsHelp": "დახმარება",
"rallySettingsSignOut": "გასვლა",
"rallyAccountTotal": "სულ",
"rallyBillsDue": "გადასახდელია",
"rallyBudgetLeft": "დარჩენილია",
"rallyAccounts": "ანგარიშები",
"rallyBills": "გადასახადები",
"rallyBudgets": "ბიუჯეტები",
"rallyAlerts": "გაფრთხილებები",
"rallySeeAll": "ყველას ნახვა",
"rallyFinanceLeft": "დარჩა",
"rallyTitleOverview": "მიმოხილვა",
"shrineProductShoulderRollsTee": "Shoulder rolls მაისური",
"shrineNextButtonCaption": "შემდეგი",
"rallyTitleBudgets": "ბიუჯეტები",
"rallyTitleSettings": "პარამეტრები",
"rallyLoginLoginToRally": "Rally-ში შესვლა",
"rallyLoginNoAccount": "არ გაქვთ ანგარიში?",
"rallyLoginSignUp": "რეგისტრაცია",
"rallyLoginUsername": "მომხმარებლის სახელი",
"rallyLoginPassword": "პაროლი",
"rallyLoginLabelLogin": "შესვლა",
"rallyLoginRememberMe": "დამიმახსოვრე",
"rallyLoginButtonLogin": "შესვლა",
"rallyAlertsMessageHeadsUpShopping": "გაცნობებთ, რომ ამ თვეში უკვე დახარჯეთ საყიდლებისთვის განკუთვნილი ბიუჯეტის {percent}.",
"rallyAlertsMessageSpentOnRestaurants": "რესტორნებში ამ კვირაში დახარჯეთ {amount}.",
"rallyAlertsMessageATMFees": "ბანკომატის საკომისიოებში ამ თვეში დახარჯეთ {amount}",
"rallyAlertsMessageCheckingAccount": "კარგია! თქვენს მიმდინარე ანგარიშზე ნაშთი გასულ თვესთან შედარებით {percent}-ით მეტია.",
"shrineMenuCaption": "მენიუ",
"shrineCategoryNameAll": "ყველა",
"shrineCategoryNameAccessories": "აქსესუარები",
"shrineCategoryNameClothing": "ტანსაცმელი",
"shrineCategoryNameHome": "მთავარი",
"shrineLoginUsernameLabel": "მომხმარებლის სახელი",
"shrineLoginPasswordLabel": "პაროლი",
"shrineCancelButtonCaption": "გაუქმება",
"shrineCartTaxCaption": "გადასახადი:",
"shrineCartPageCaption": "კალათა",
"shrineProductQuantity": "რაოდენობა: {quantity}",
"shrineProductPrice": "x {price}",
"shrineCartItemCount": "{quantity,plural,=0{ერთეულები არ არის}=1{1 ერთეული}other{{quantity} ერთეული}}",
"shrineCartClearButtonCaption": "კალათის გასუფთავება",
"shrineCartTotalCaption": "სულ",
"shrineCartSubtotalCaption": "სულ:",
"shrineCartShippingCaption": "მიწოდება:",
"shrineProductGreySlouchTank": "ნაცრისფერი უსახელო პერანგი",
"shrineProductStellaSunglasses": "Stella-ს მზის სათვალე",
"shrineProductWhitePinstripeShirt": "თეთრი ზოლებიანი მაისური",
"demoTextFieldWhereCanWeReachYou": "სად დაგიკავშირდეთ?",
"settingsTextDirectionLTR": "მარცხნიდან მარჯვნივ დამწერლობებისათვის",
"settingsTextScalingLarge": "დიდი",
"demoBottomSheetHeader": "ზედა კოლონტიტული",
"demoBottomSheetItem": "ერთეული {value}",
"demoBottomTextFieldsTitle": "ტექსტური ველები",
"demoTextFieldTitle": "ტექსტური ველები",
"demoTextFieldSubtitle": "რედაქტირებადი ტექსტისა და რიცხვების ერთი ხაზი",
"demoTextFieldDescription": "ტექსტური ველები მომხმარებლებს UI-ში ტექსტის შეყვანის საშუალებას აძლევს. როგორც წესი, ისინი ჩნდება ფორმებსა და დიალოგებში.",
"demoTextFieldShowPasswordLabel": "პაროლის გამოჩენა",
"demoTextFieldHidePasswordLabel": "პაროლის დამალვა",
"demoTextFieldFormErrors": "გთხოვთ, გადაგზავნამდე გაასწოროთ შეცდომები.",
"demoTextFieldNameRequired": "საჭიროა სახელი.",
"demoTextFieldOnlyAlphabeticalChars": "გთხოვთ, შეიყვანოთ მხოლოდ ანბანური სიმბოლოები.",
"demoTextFieldEnterUSPhoneNumber": "(###) ###—#### — შეიყვანეთ აშშ-ს ტელეფონის ნომერი.",
"demoTextFieldEnterPassword": "გთხოვთ, შეიყვანოთ პაროლი.",
"demoTextFieldPasswordsDoNotMatch": "პაროლები არ ემთხვევა",
"demoTextFieldWhatDoPeopleCallYou": "როგორ მოგმართავენ ადამიანები?",
"demoTextFieldNameField": "სახელი*",
"demoBottomSheetButtonText": "ქვედა ფურცლის ჩვენება",
"demoTextFieldPhoneNumber": "ტელეფონის ნომერი*",
"demoBottomSheetTitle": "ქვედა ფურცელი",
"demoTextFieldEmail": "ელფოსტა",
"demoTextFieldTellUsAboutYourself": "გვიამბეთ თქვენ შესახებ (მაგ., დაწერეთ, რას საქმიანობთ ან რა ჰობი გაქვთ)",
"demoTextFieldKeepItShort": "ეცადეთ მოკლე იყოს, ეს მხოლოდ დემოა.",
"starterAppGenericButton": "ღილაკი",
"demoTextFieldLifeStory": "ცხოვრებისეული ამბავი",
"demoTextFieldSalary": "ხელფასი",
"demoTextFieldUSD": "USD",
"demoTextFieldNoMoreThan": "მაქსიმუმ 8 სიმბოლო.",
"demoTextFieldPassword": "პაროლი*",
"demoTextFieldRetypePassword": "ხელახლა აკრიფეთ პაროლი*",
"demoTextFieldSubmit": "გაგზავნა",
"demoBottomNavigationSubtitle": "ქვედა ნავიგაცია ჯვარედინად გაბუნდოვანებული ხედებით",
"demoBottomSheetAddLabel": "დამატება",
"demoBottomSheetModalDescription": "მოდალური ქვედა ფურცელი არის მენიუს ან დიალოგის ალტერნატივა და მომხმარებელს უზღუდავს აპის დანარჩენ ნაწილთან ინტერაქციას.",
"demoBottomSheetModalTitle": "მოდალური ქვედა ფურცელი",
"demoBottomSheetPersistentDescription": "მუდმივი ქვედა ფურცელი აჩვენებს ინფორმაციას, რომელიც ავსებს აპის ძირითად კონტენტს. მუდმივი ქვედა ფურცელი ხილვადია მომხმარებლის მიერ აპის სხვა ნაწილებთან ინტერაქციის დროსაც.",
"demoBottomSheetPersistentTitle": "მუდმივი ქვედა ფურცელი",
"demoBottomSheetSubtitle": "მუდმივი და მოდალური ქვედა ფურცლები",
"demoTextFieldNameHasPhoneNumber": "{name} ტელეფონის ნომერია {phoneNumber}",
"buttonText": "ღილაკი",
"demoTypographyDescription": "განსაზღვრებები Material Design-ში არსებული სხვადასხვა ტიპოგრაფიული სტილისთვის.",
"demoTypographySubtitle": "ტექსტის ყველა წინასწარ განასაზღვრული სტილი",
"demoTypographyTitle": "ტიპოგრაფია",
"demoFullscreenDialogDescription": "fullscreenDialog თვისება განსაზღვრავს, არის თუ არა შემომავალი გვერდი სრულეკრანიანი მოდალური დიალოგი",
"demoFlatButtonDescription": "დაჭერისას ბრტყელი ღილაკი აჩვენებს მელნის შხეფებს, მაგრამ არ იწევა. გამოიყენეთ ბრტყელი ღილაკები ხელსაწყოთა ზოლებში, დიალოგებში და ჩართული სახით დაშორებით",
"demoBottomNavigationDescription": "ნავიგაციის ქვედა ზოლები ეკრანის ქვედა ნაწილში აჩვენებს სამიდან ხუთ დანიშნულების ადგილამდე. დანიშნულების თითოეული ადგილი წარმოდგენილია ხატულათი და არასვალდებულო ტექსტური ლეიბლით. ქვედა ნავიგაციის ხატულაზე შეხებისას მომხმარებელი გადადის ხატულასთან დაკავშირებულ ზედა დონის სამიზნე ნავიგაციაზე.",
"demoBottomNavigationSelectedLabel": "არჩეული ლეიბლი",
"demoBottomNavigationPersistentLabels": "მუდმივი წარწერები",
"starterAppDrawerItem": "ერთეული {value}",
"demoTextFieldRequiredField": "* აღნიშნავს აუცილებელ ველს",
"demoBottomNavigationTitle": "ნავიგაცია ქვედა ნაწილში",
"settingsLightTheme": "ღია",
"settingsTheme": "თემა",
"settingsPlatformIOS": "iOS",
"settingsPlatformAndroid": "Android",
"settingsTextDirectionRTL": "მარჯვნიდან მარცხნივ დამწერლობებისათვის",
"settingsTextScalingHuge": "უზარმაზარი",
"cupertinoButton": "ღილაკი",
"settingsTextScalingNormal": "ჩვეულებრივი",
"settingsTextScalingSmall": "მცირე",
"settingsSystemDefault": "სისტემა",
"settingsTitle": "პარამეტრები",
"rallyDescription": "პირადი ფინანსების აპი",
"aboutDialogDescription": "ამ აპის საწყისი კოდის სანახავად, გთხოვთ, მოინახულოთ {repoLink}.",
"bottomNavigationCommentsTab": "კომენტარები",
"starterAppGenericBody": "ძირითადი ტექსტი",
"starterAppGenericHeadline": "სათაური",
"starterAppGenericSubtitle": "სუბტიტრი",
"starterAppGenericTitle": "სათაური",
"starterAppTooltipSearch": "ძიება",
"starterAppTooltipShare": "გაზიარება",
"starterAppTooltipFavorite": "რჩეული",
"starterAppTooltipAdd": "დამატება",
"bottomNavigationCalendarTab": "კალენდარი",
"starterAppDescription": "ადაპტირებადი საწყისი განლაგება",
"starterAppTitle": "საწყისი აპი",
"aboutFlutterSamplesRepo": "Flutter-ის ნიმუშების საცავი GitHub-ზე",
"bottomNavigationContentPlaceholder": "ჩანაცვლების ველი ჩანართისთვის „{title}“",
"bottomNavigationCameraTab": "კამერა",
"bottomNavigationAlarmTab": "მაღვიძარა",
"bottomNavigationAccountTab": "ანგარიში",
"demoTextFieldYourEmailAddress": "თქვენი ელფოსტის მისამართი",
"demoToggleButtonDescription": "გადართვის ღილაკების მეშვეობით შესაძლებელია მსგავსი ვარიანტების დაჯგუფება. გადართვის ღილაკების დაკავშირებული ჯგუფებს უნდა ჰქონდეს საერთო კონტეინერი.",
"colorsGrey": "ნაცრისფერი",
"colorsBrown": "ყავისფერი",
"colorsDeepOrange": "მუქი ნარინჯისფერი",
"colorsOrange": "ნარინჯისფერი",
"colorsAmber": "ქარვისფერი",
"colorsYellow": "ყვითელი",
"colorsLime": "ლაიმისფერი",
"colorsLightGreen": "ღია მწვანე",
"colorsGreen": "მწვანე",
"homeHeaderGallery": "გალერეა",
"homeHeaderCategories": "კატეგორიები",
"shrineDescription": "მოდური აპი საცალო მოვაჭრეებისთვის",
"craneDescription": "პერსონალიზებული სამოგზაურო აპი",
"homeCategoryReference": "სტილები და სხვა",
"demoInvalidURL": "URL-ის ჩვენება ვერ მოხერხდა:",
"demoOptionsTooltip": "ვარიანტები",
"demoInfoTooltip": "ინფორმაცია",
"demoCodeTooltip": "დემოს კოდი",
"demoDocumentationTooltip": "API დოკუმენტაცია",
"demoFullscreenTooltip": "სრულ ეკრანზე",
"settingsTextScaling": "ტექსტის სკალირება",
"settingsTextDirection": "ტექსტის მიმართულება",
"settingsLocale": "ლოკალი",
"settingsPlatformMechanics": "პლატფორმის მექანიკა",
"settingsDarkTheme": "მუქი",
"settingsSlowMotion": "შენელებული მოძრაობა",
"settingsAbout": "Flutter Gallery-ს შესახებ",
"settingsFeedback": "გამოხმაურების გაგზავნა",
"settingsAttribution": "შექმნილია TOASTER-ის მიერ ლონდონში",
"demoButtonTitle": "ღილაკები",
"demoButtonSubtitle": "ტექსტის, ამოწეული, კონტურიანი და სხვა",
"demoFlatButtonTitle": "ბრტყელი ღილაკი",
"demoRaisedButtonDescription": "ამოწეული ღილაკები ბრტყელ განლაგებების უფრო მოცულობითს ხდის. გადატვირთულ ან ფართო სივრცეებზე ფუნქციებს კი — უფრო შესამჩნევს.",
"demoRaisedButtonTitle": "ამოწეული ღილაკი",
"demoOutlineButtonTitle": "კონტურული ღილაკი",
"demoOutlineButtonDescription": "კონტურულ ღილაკებზე დაჭერისას ისინი ხდება გაუმჭვირვალე და იწევა. ისინი ხშირად წყვილდება ამოწეულ ღილაკებთან ალტერნატიული, მეორეული ქმედების მისანიშნებლად.",
"demoToggleButtonTitle": "გადართვის ღილაკები",
"colorsTeal": "ზურმუხტისფერი",
"demoFloatingButtonTitle": "მოქმედების მოლივლივე ღილაკი",
"demoFloatingButtonDescription": "მოქმედების მოლივლივე ღილაკი არის ღილაკი წრიული ხატულით, რომელიც მდებარეობს კონტენტის ზემოდან და აპლიკაციაში ყველაზე მნიშვნელოვანი ქმედების გამოყოფის საშუალებას იძლევა.",
"demoDialogTitle": "დიალოგები",
"demoDialogSubtitle": "მარტივი, გამაფრთხილებელი და სრულეკრანიანი",
"demoAlertDialogTitle": "გაფრთხილება",
"demoAlertDialogDescription": "გამაფრთხილებელი დიალოგი აცნობებს მომხმარებელს ისეთი სიტუაციების შესახებ, რომლებიც ყურადღების მიქცევას საჭიროებს. სურვილისამებრ, გამაფრთხილებელ დიალოგს შეიძლება ჰქონდეს სათაური და ქმედებათა სია.",
"demoAlertTitleDialogTitle": "გაფრთხილება სათაურით",
"demoSimpleDialogTitle": "მარტივი",
"demoSimpleDialogDescription": "მარტივი დიალოგი მომხმარებელს რამდენიმე ვარიანტს შორის არჩევანის გაკეთების საშუალებას აძლევს. სურვილისამებრ, მარტივ დიალოგს შეიძლება ჰქონდეს სათაური, რომელიც გამოჩნდება არჩევანის ზემოთ.",
"demoFullscreenDialogTitle": "სრულ ეკრანზე",
"demoCupertinoButtonsTitle": "ღილაკები",
"demoCupertinoButtonsSubtitle": "iOS-ის სტილის ღილაკები",
"demoCupertinoButtonsDescription": "iOS-ის სტილის ღილაკი. შეიცავს ტექსტს და/ან ხატულას, რომელიც ქრება ან ჩნდება შეხებისას. სურვილისამებრ, შეიძლება ჰქონდეს ფონი.",
"demoCupertinoAlertsTitle": "გაფრთხილებები",
"demoCupertinoAlertsSubtitle": "iOS-ის სტილის გამაფრთხილებელი დიალოგები",
"demoCupertinoAlertTitle": "გაფრთხილება",
"demoCupertinoAlertDescription": "გამაფრთხილებელი დიალოგი აცნობებს მომხმარებელს ისეთი სიტუაციების შესახებ, რომლებიც ყურადღების მიქცევას საჭიროებს. სურვილისამებრ, გამაფრთხილებელ დიალოგს შეიძლება ჰქონდეს სათაური, კონტენტი და ქმედებათა სია. სათაური ნაჩვენებია კონტენტის თავზე, ხოლო ქმედებები — კონტენტის ქვემოთ.",
"demoCupertinoAlertWithTitleTitle": "გაფრთხილება სათაურით",
"demoCupertinoAlertButtonsTitle": "გაფრთხილება ღილაკებით",
"demoCupertinoAlertButtonsOnlyTitle": "მხოლოდ გამაფრთხილებელი ღილაკები",
"demoCupertinoActionSheetTitle": "ქმედებათა ფურცელი",
"demoCupertinoActionSheetDescription": "ქმედებათა ფურცელი არის გაფრთხილების კონკრეტული სტილი, რომელიც მომხმარებელს სთავაზობს მიმდინარე კონტექსტთან დაკავშირებულ ორ ან მეტ არჩევანს. ქმედებათა ფურცელს შეიძლება ჰქონდეს სათაური, დამატებითი შეტყობინება და ქმედებათა სია.",
"demoColorsTitle": "ფერები",
"demoColorsSubtitle": "წინასწარ განსაზღვრული ყველა ფერი",
"demoColorsDescription": "კონსტანტები ფერებისა და გრადიენტებისთვის, რომლებიც წარმოადგენს Material Design-ის ფერთა პალიტრას.",
"buttonTextEnabled": "ENABLED",
"buttonTextDisabled": "DISABLED",
"buttonTextCreate": "შექმნა",
"dialogSelectedOption": "თქვენ აირჩიეთ: „{value}“",
"dialogDiscardTitle": "გსურთ მონახაზის გაუქმება?",
"dialogLocationTitle": "გსურთ Google-ის მდებარეობის სერვისის გამოყენება?",
"dialogLocationDescription": "Google-ისთვის ნების დართვა, რომ აპებს მდებარეობის ამოცნობაში დაეხმაროს. ეს ნიშნავს, რომ Google-ში გადაიგზავნება მდებარეობის ანონიმური მონაცემები მაშინაც კი, როდესაც აპები გაშვებული არ არის.",
"dialogCancel": "გაუქმება",
"dialogDiscard": "გაუქმება",
"dialogDisagree": "არ ვეთანხმები",
"dialogAgree": "ვეთანხმები",
"dialogSetBackup": "სარეზერვო ანგარიშის დაყენება",
"colorsBlueGrey": "მოლურჯო ნაცრისფერი",
"dialogShow": "დიალოგის ჩვენება",
"dialogFullscreenTitle": "სრულეკრანიანი დიალოგი",
"dialogFullscreenSave": "შენახვა",
"dialogFullscreenDescription": "სრულეკრანიან დიალოგის დემონსტრაცია",
"cupertinoButtonEnabled": "Enabled",
"cupertinoButtonDisabled": "Disabled",
"cupertinoButtonWithBackground": "თეთრი ფონი",
"cupertinoAlertCancel": "გაუქმება",
"cupertinoAlertDiscard": "გაუქმება",
"cupertinoAlertLocationTitle": "გსურთ, Maps-ს ჰქონდეს წვდომა თქვენს მდებარეობაზე ამ აპის გამოყენებისას?",
"cupertinoAlertLocationDescription": "რუკაზე გამოჩნდება თქვენი ამჟამინდელი მდებარეობა, რომელიც გამოყენებული იქნება მითითებებისთვის, ახლომდებარე ტერიტორიაზე ძიების შედეგებისთვის და მგზავრობის სავარაუდო დროის გამოსათვლელად.",
"cupertinoAlertAllow": "დაშვება",
"cupertinoAlertDontAllow": "აკრძალვა",
"cupertinoAlertFavoriteDessert": "აირჩიეთ საყვარელი დესერტი",
"cupertinoAlertDessertDescription": "ქვემოთ მოცემული სიიდან აირჩიეთ თქვენი საყვარელი დესერტი. თქვენი არჩევანის მეშვეობით მოხდება თქვენს ტერიტორიაზე შემოთავაზებული სიის მორგება.",
"cupertinoAlertCheesecake": "ჩიზქეიქი",
"cupertinoAlertTiramisu": "ტირამისუ",
"cupertinoAlertApplePie": "ვაშლის ღვეზელი",
"cupertinoAlertChocolateBrownie": "შოკოლადის ბრაუნი",
"cupertinoShowAlert": "გაფრთხილების ჩვენება",
"colorsRed": "წითელი",
"colorsPink": "ვარდისფერი",
"colorsPurple": "მეწამული",
"colorsDeepPurple": "მუქი მეწამული",
"colorsIndigo": "მუქი ლურჯი",
"colorsBlue": "ლურჯი",
"colorsLightBlue": "ცისფერი",
"colorsCyan": "ციანი",
"dialogAddAccount": "ანგარიშის დამატება",
"Gallery": "გალერეა",
"Categories": "კატეგორიები",
"SHRINE": "SHRINE",
"Basic shopping app": "საბაზისო საყიდლების აპი",
"RALLY": "RALLY",
"CRANE": "CRANE",
"Travel app": "სამოგზაურო აპი",
"MATERIAL": "მასალა",
"CUPERTINO": "CUPERTINO",
"REFERENCE STYLES & MEDIA": "მიმართვის სტილები და მედია"
}