blob: ac1e255372ecdc9b9598aa41fe3b2eeef903f92e [file] [log] [blame]
{
"loading": "درحال بار کردن",
"deselect": "لغو انتخاب",
"select": "انتخاب",
"selectable": "قابل انتخاب (فشار طولانی)",
"selected": "انتخاب‌شده",
"demo": "نسخه نمونه",
"bottomAppBar": "نوار برنامه پایین صفحه",
"notSelected": "انتخاب‌نشده",
"demoCupertinoSearchTextFieldTitle": "فیلد نوشتاری جستجو",
"demoCupertinoPicker": "انتخاب‌گر",
"demoCupertinoSearchTextFieldSubtitle": "فیلد نوشتاری جستجو به‌سبک iOS",
"demoCupertinoSearchTextFieldDescription": "فیلد نوشتاری جستجویی که به کاربر اجازه می‌دهد با وارد کردن نوشتار جستجو کند و می‌تواند پیشنهادهایی ارائه دهد و آن‌ها را فیلتر کند",
"demoCupertinoSearchTextFieldPlaceholder": "نوشتاری وارد کنید",
"demoCupertinoScrollbarTitle": "نوار پیمایش",
"demoCupertinoScrollbarSubtitle": "نوار پیمایش به‌سبک iOS",
"demoCupertinoScrollbarDescription": "نوار پیمایشی که کودکان را درنظر می‌گیرد",
"demoTwoPaneItem": "مورد {value}",
"demoTwoPaneList": "فهرست",
"demoTwoPaneFoldableLabel": "تاشو",
"demoTwoPaneSmallScreenLabel": "صفحه‌نمایش کوچک",
"demoTwoPaneSmallScreenDescription": "نحوه عملکرد ویژگی «دوصفحه‌ای» در دستگاه دارای صفحه‌نمایش کوچک.",
"demoTwoPaneTabletLabel": "رایانه لوحی / رایانه رومیزی",
"demoTwoPaneTabletDescription": "نحوه عملکرد ویژگی «دوصفحه‌ای» در صفحه‌نمایشی بزرگ مثل رایانه لوحی یا رایانه رومیزی.",
"demoTwoPaneTitle": "دوصفحه‌ای",
"demoTwoPaneSubtitle": "طرح‌بندی‌های کاربردی در صفحه‌نمایش‌های تاشو، بزرگ، و کوچک",
"splashSelectDemo": "نمونه‌ای را انتخاب کنید",
"demoTwoPaneFoldableDescription": "نحوه عملکرد ویژگی «دوصفحه‌ای» در دستگاه تاشو.",
"demoTwoPaneDetails": "جزئیات",
"demoTwoPaneSelectItem": "موردی را انتخاب کنید",
"demoTwoPaneItemDetails": "جزئیات مورد {value}",
"demoCupertinoContextMenuActionText": "برای دیدن منوی بافت، روی نشان‌واره Flutter ضربه بزنید و آن را نگه دارید.",
"demoCupertinoContextMenuDescription": "منوی بافت تمام‌صفحه به‌سبک iOS که با فشار طولانی عناصر ظاهر می‌شود.",
"demoAppBarTitle": "نوار برنامه",
"demoAppBarDescription": "«نوار برنامه» محتوا و کنش‌های مربوط به صفحه فعلی را ارائه می‌دهد. از این نوار برای نمانام‌سازی، عنوان‌های صفحه، پیمایش، و کنش‌ها استفاده می‌شود",
"demoDividerTitle": "تقسیم‌کننده",
"demoDividerSubtitle": "تقسیم‌کننده خط باریکی است که محتوا را در فهرست‌ها و طرح‌بندی‌ها گروه‌بندی می‌کند.",
"demoDividerDescription": "از تقسیم‌کننده‌ها می‌توان در فهرست‌ها، کشوها، و جاهای دیگر برای جدا کردن محتوا استفاده کرد.",
"demoVerticalDividerTitle": "تقسیم‌کننده عمودی",
"demoCupertinoContextMenuTitle": "منوی بافت",
"demoCupertinoContextMenuSubtitle": "منوی بافت به‌سبک iOS",
"demoAppBarSubtitle": "اطلاعات و کنش‌های مربوط به صفحه فعلی را نمایش می‌دهد",
"demoCupertinoContextMenuActionOne": "کنش یک",
"demoCupertinoContextMenuActionTwo": "کنش دو",
"demoDateRangePickerDescription": "کادر گفتگویی حاوی گزینشگر محدوده تاریخ «طراحی مواد» را نمایش می‌دهد.",
"demoDateRangePickerTitle": "گزینشگر محدوده تاریخ",
"demoNavigationDrawerUserName": "نام کاربر",
"demoNavigationDrawerUserEmail": "user.name@example.com",
"demoNavigationDrawerText": "برای دیدن کشو، از لبهٔ صفحه به‌سمت داخل بکشید یا روی نماد در بالا سمت راست ضربه بزنید",
"demoNavigationRailTitle": "ریل پیمایش",
"demoNavigationRailSubtitle": "«ریل پیمایش» را در برنامه نمایش می‌دهد",
"demoNavigationRailDescription": "ابزارک طراحی مواد که برای نمایش در سمت راست یا چپ برنامه و پیمایش بین تعداد محدودی نما (معمولاً سه تا پنج نما) درنظر گرفته شده است.",
"demoNavigationRailFirst": "اولین",
"demoNavigationDrawerTitle": "کشوی پیمایش",
"demoNavigationRailThird": "سومین",
"replyStarredLabel": "ستاره‌دار",
"demoTextButtonDescription": "دکمه‌ای نوشتاری که با فشار دادن، پاشیدن جوهر را نمایش می‌دهد، اما بالا نمی‌رود. از دکمه‌های نوشتاری در نوارابزار، کادر گفتگو، و به‌صورت به‌خط در کنار فاصله‌گذاری استفاده کنید",
"demoElevatedButtonTitle": "دکمه برجسته",
"demoElevatedButtonDescription": "دکمه‌های برجسته به طرح‌بندی‌هایی که تا حد زیادی مسطح هستند بُعد می‌دهد. این دکمه‌ها در فضاهای پهن یا شلوغ، عملکردها را برجسته می‌کنند.",
"demoOutlinedButtonTitle": "دکمه برون‌نما",
"demoOutlinedButtonDescription": "دکمه‌های برون‌نما هنگام فشار دادن مات می‌شوند و بالا می‌آیند. این دکمه‌ها معمولاً با دکمه‌های برجسته مرتبط می‌شوند تا کنشی فرعی و جایگزین را نشان دهند.",
"demoContainerTransformDemoInstructions": "کارت‌ها، فهرست‌ها، و دکمه کنش شناور",
"demoNavigationDrawerSubtitle": "کشویی در نوار برنامه نمایش می‌دهد",
"replyDescription": "برنامه ایمیلی کارآمد و تخصصی",
"demoNavigationDrawerDescription": "پانل «طراحی مواد» که از لبهٔ صفحه به‌صورت افقی به‌داخل می‌لغزد و پیوندهای پیمایش را در برنامه نشان می‌دهد.",
"replyDraftsLabel": "پیش‌نویس‌ها",
"demoNavigationDrawerToPageOne": "مورد یک",
"replyInboxLabel": "صندوق ورودی",
"demoSharedXAxisDemoInstructions": "دکمه‌های بعدی و قبلی",
"replySpamLabel": "هرزنامه",
"replyTrashLabel": "حذف‌شده‌ها",
"replySentLabel": "ارسال‌شده",
"demoNavigationRailSecond": "دومین",
"demoNavigationDrawerToPageTwo": "مورد دو",
"demoFadeScaleDemoInstructions": "مودال و دکمه کنش شناور",
"demoFadeThroughDemoInstructions": "پیمایش پایین صفحه",
"demoSharedZAxisDemoInstructions": "دکمه نماد تنظیمات",
"demoSharedYAxisDemoInstructions": "مرتب‌سازی براساس «پخش‌شده‌های اخیر»",
"demoTextButtonTitle": "دکمه نوشتاری",
"demoSharedZAxisBeefSandwichRecipeTitle": "ساندویچ گوشت گاو",
"demoSharedZAxisDessertRecipeDescription": "دستور تهیه دسر",
"demoSharedYAxisAlbumTileSubtitle": "هنرمند",
"demoSharedYAxisAlbumTileTitle": "آلبوم",
"demoSharedYAxisRecentSortTitle": "پخش‌شده‌های اخیر",
"demoSharedYAxisAlphabeticalSortTitle": "به‌ترتیب الفبا",
"demoSharedYAxisAlbumCount": "۲۶۸ آلبوم",
"demoSharedYAxisTitle": "محور y مشترک",
"demoSharedXAxisCreateAccountButtonText": "ایجاد حساب",
"demoFadeScaleAlertDialogDiscardButton": "صرف‌نظر کردن",
"demoSharedXAxisSignInTextFieldLabel": "ایمیل یا شماره تلفن",
"demoSharedXAxisSignInSubtitleText": "با حساب خود وارد سیستم شوید",
"demoSharedXAxisSignInWelcomeText": "سلام دیوید پارک",
"demoSharedXAxisIndividualCourseSubtitle": "نمایش به‌صورت جداگانه",
"demoSharedXAxisBundledCourseSubtitle": "دسته‌ای",
"demoFadeThroughAlbumsDestination": "آلبوم‌ها",
"demoSharedXAxisDesignCourseTitle": "طراحی",
"demoSharedXAxisIllustrationCourseTitle": "مصورسازی",
"demoSharedXAxisBusinessCourseTitle": "کسب‌وکار",
"demoSharedXAxisArtsAndCraftsCourseTitle": "هنر و صنایع‌دستی",
"demoMotionPlaceholderSubtitle": "متن ثانویه",
"demoFadeScaleAlertDialogCancelButton": "لغو",
"demoFadeScaleAlertDialogHeader": "گفتگوی هشدار",
"demoFadeScaleHideFabButton": "پنهان کردن دکمه کنش شناور",
"demoFadeScaleShowFabButton": "نمایش دکمه کنش شناور",
"demoFadeScaleShowAlertDialogButton": "نمایش مودال",
"demoFadeScaleDescription": "الگوی محو کردن برای عناصر رابط کاربری‌ای استفاده می‌شود که در محدوده صفحه‌نمایش وارد یا از آن خارج می‌شوند، مثل کادر گفتگویی که در مرکز صفحه محو می‌شود.",
"demoFadeScaleTitle": "محو کردن",
"demoFadeThroughTextPlaceholder": "۱۲۳ عکس",
"demoFadeThroughSearchDestination": "جستجو",
"demoFadeThroughPhotosDestination": "عکس‌ها",
"demoSharedXAxisCoursePageSubtitle": "دسته‌های مجموعه‌ای به‌صورت گروه‌هایی در فیدتان نشان داده می‌شوند. هرزمان بخواهید می‌توانید این مورد را در فرصتی دیگر تغییر دهید.",
"demoFadeThroughDescription": "الگوی محو کردن گسترده برای انتقال بین عناصر رابط کاربری‌ای استفاده می‌شود که ارتباطی قوی با یکدیگر ندارند.",
"demoFadeThroughTitle": "محو کردن گسترده",
"demoSharedZAxisHelpSettingLabel": "راهنما",
"demoMotionSubtitle": "همه الگوهای انتقال از پیش تعریف‌شده",
"demoSharedZAxisNotificationSettingLabel": "اعلان‌ها",
"demoSharedZAxisProfileSettingLabel": "نمایه",
"demoSharedZAxisSavedRecipesListTitle": "دستورهای پخت ذخیره‌شده",
"demoSharedZAxisBeefSandwichRecipeDescription": "دستور پخت ساندویچ گوشت گاو",
"demoSharedZAxisCrabPlateRecipeDescription": "دستور پخت بشقاب خرچنگ",
"demoSharedXAxisCoursePageTitle": "خط جریان دوره‌ها",
"demoSharedZAxisCrabPlateRecipeTitle": "خرچنگ",
"demoSharedZAxisShrimpPlateRecipeDescription": "دستور پخت بشقاب میگو",
"demoSharedZAxisShrimpPlateRecipeTitle": "میگو",
"demoContainerTransformTypeFadeThrough": "محو کردن گسترده",
"demoSharedZAxisDessertRecipeTitle": "دسر",
"demoSharedZAxisSandwichRecipeDescription": "دستور تهیه ساندویچ",
"demoSharedZAxisSandwichRecipeTitle": "ساندویچ",
"demoSharedZAxisBurgerRecipeDescription": "دستور پخت همبرگر",
"demoSharedZAxisBurgerRecipeTitle": "همبرگر",
"demoSharedZAxisSettingsPageTitle": "تنظیمات",
"demoSharedZAxisTitle": "محور z مشترک",
"demoSharedZAxisPrivacySettingLabel": "حریم خصوصی",
"demoMotionTitle": "حرکت",
"demoContainerTransformTitle": "تبدیل محتوی",
"demoContainerTransformDescription": "الگوی تبدیل محتوی برای انتقال بین عناصر واسط کاربر طراحی شده است که حاوی محتوی است. این الگو اتصالی نمایان بین دو عنصر واسط کاربر ایجاد می‌کند",
"demoContainerTransformModalBottomSheetTitle": "حالت محو کردن",
"demoContainerTransformTypeFade": "محو کردن",
"demoSharedYAxisAlbumTileDurationUnit": "دقیقه",
"demoMotionPlaceholderTitle": "عنوان",
"demoSharedXAxisForgotEmailButtonText": "ایمیلتان را فراموش کرده‌اید؟",
"demoMotionSmallPlaceholderSubtitle": "ثانویه",
"demoMotionDetailsPageTitle": "صفحه جزئیات",
"demoMotionListTileTitle": "مورد فهرست",
"demoSharedAxisDescription": "الگوی محور مشترک برای انتقال بین عناصر رابط کاربری‌ای استفاده می‌شود که رابطه‌ای فضایی یا پیمایشی دارند. این الگو از تبدیل مشترک در محور x،‏ y، یا z استفاده می‌کند تا رابطه بین عناصر را تقویت کند.",
"demoSharedXAxisTitle": "محور x مشترک",
"demoSharedXAxisBackButtonText": "برگشت",
"demoSharedXAxisNextButtonText": "بعدی",
"demoSharedXAxisCulinaryCourseTitle": "دوره آشپزی",
"githubRepo": "مخزن GitHub‏ {repoName}",
"fortnightlyMenuUS": "آمریکا",
"fortnightlyMenuBusiness": "تجاری",
"fortnightlyMenuScience": "علمی",
"fortnightlyMenuSports": "ورزشی",
"fortnightlyMenuTravel": "سفر",
"fortnightlyMenuCulture": "فرهنگی",
"fortnightlyTrendingTechDesign": "TechDesign",
"rallyBudgetDetailAmountLeft": "مبلغ باقی‌مانده",
"fortnightlyHeadlineArmy": "اصلاح ارتش سبز از درون",
"fortnightlyDescription": "برنامه خبری محتوامحور",
"rallyBillDetailAmountDue": "مبلغ قابل‌پرداخت",
"rallyBudgetDetailTotalCap": "کل سقف بودجه",
"rallyBudgetDetailAmountUsed": "مبلغ استفاده‌شده",
"fortnightlyTrendingHealthcareRevolution": "HealthcareRevolution",
"fortnightlyMenuFrontPage": "صفحه اول",
"fortnightlyMenuWorld": "جهان",
"rallyBillDetailAmountPaid": "مبلغ پرداخت‌شده",
"fortnightlyMenuPolitics": "سیاسی",
"fortnightlyHeadlineBees": "زنبورهای پرورشی با کمبود مواد غذایی روبرو هستند",
"fortnightlyHeadlineGasoline": "آینده بنزین",
"fortnightlyTrendingGreenArmy": "GreenArmy",
"fortnightlyHeadlineFeminists": "فمینیست‌ها طرفداری سیاسی را به مبارزه طلبیدند",
"fortnightlyHeadlineFabrics": "طراحان برای تولید پارچه‌های نسل آینده از فناوری بهره می‌برند",
"fortnightlyHeadlineStocks": "با راکد شدن سهام، اکثر نگاه‌ها متوجه ارز است",
"fortnightlyTrendingReform": "Reform",
"fortnightlyMenuTech": "فناوری",
"fortnightlyHeadlineWar": "زندگی آمریکایی‌های جداافتاده درطول جنگ",
"fortnightlyHeadlineHealthcare": "انقلاب بی‌صدا، اما قدرتمند خدمات درمانی",
"fortnightlyLatestUpdates": "جدیدترین به‌روزرسانی‌ها",
"fortnightlyTrendingStocks": "Stocks",
"rallyBillDetailTotalAmount": "مبلغ کل",
"demoCupertinoPickerDateTime": "تاریخ و زمان",
"signIn": "ورود به سیستم",
"dataTableRowWithSugar": "{value} با شکر",
"dataTableRowApplePie": "پای سیب",
"dataTableRowDonut": "دونات",
"dataTableRowHoneycomb": "کندو",
"dataTableRowLollipop": "آب‌نبات چوبی",
"dataTableRowJellyBean": "آب‌نبات ژله‌ای",
"dataTableRowGingerbread": "نان زنجبیل",
"dataTableRowCupcake": "کیک فنجانی",
"dataTableRowEclair": "اِکلِر",
"dataTableRowIceCreamSandwich": "ساندویچ بستنی",
"dataTableRowFrozenYogurt": "ماست یخ‌زده",
"dataTableColumnIron": "آهن (٪)",
"dataTableColumnCalcium": "کلسیم (٪)",
"dataTableColumnSodium": "سدیم (میلی‌گرم)",
"demoTimePickerTitle": "انتخابگر زمان",
"demo2dTransformationsResetTooltip": "بازنشانی تبدیل",
"dataTableColumnFat": "چربی ( گرم)",
"dataTableColumnCalories": "کالری",
"dataTableColumnDessert": "دسر (برای ۱ نفر)",
"cardsDemoTravelDestinationLocation1": "تانجاوور، تامیل نادو",
"demoTimePickerDescription": "کادر گفتگویی حاوی انتخابگر زمان «طراحی مواد» را نمایش می‌دهد.",
"demoPickersShowPicker": "نمایش انتخابگر",
"demoTabsScrollingTitle": "پیمایش",
"demoTabsNonScrollingTitle": "غیرپیمایشی",
"craneHours": "{hours,plural,=1{۱ ساعت}other{{hours} ساعت}}",
"craneMinutes": "{minutes,plural,=1{۱ دقیقه}other{{minutes} دقیقه}}",
"craneFlightDuration": "{hoursShortForm} {minutesShortForm}",
"dataTableHeader": "تغذیه",
"demoDatePickerTitle": "انتخابگر تاریخ",
"demoPickersSubtitle": "انتخاب تاریخ و زمان",
"demoPickersTitle": "انتخابگر",
"demo2dTransformationsEditTooltip": "ویرایش کاشی",
"demoDataTableDescription": "جدول داده اطلاعات را در قالبی شبکه‌مانند نمایش می‌دهد و از ردیف و ستون تشکیل شده است. این جدول اطلاعات را به روشی آسان برای خواندن اجمالی سازمان‌دهی می‌کند تا کاربران بتوانند الگوها و اطلاعات آماری را پیدا کنند.",
"demo2dTransformationsDescription": "برای ویرایش کاشی‌ها ضربه بزنید و از اشاره‌ها برای حرکت کردن در صحنه استفاده کنید. برای حرکت دادن بکشید، برای بزرگ‌نمایی انگشتان را نزدیک یا دور کنید، و با دو انگشت بچرخانید. برای برگشتن به جهت ابتدایی، دکمه بازنشانی را فشار دهید.",
"demo2dTransformationsSubtitle": "حرکت دادن، بزرگ‌نمایی کردن، چرخاندن",
"demo2dTransformationsTitle": "تبدیل دوبعدی",
"demoCupertinoTextFieldPIN": "پین",
"demoCupertinoTextFieldDescription": "فیلد نوشتاری به کاربر اجازه می‌دهد نوشتار را (با صفحه‌کلید سخت‌افزار یا با صفحه‌کلید مجازی) وارد کند.",
"demoCupertinoTextFieldSubtitle": "فیلدهای نوشتاری سبک iOS",
"demoCupertinoTextFieldTitle": "فیلدهای نوشتاری",
"demoDatePickerDescription": "کادر گفتگویی حاوی انتخابگر تاریخ «طراحی مواد» را نمایش می‌دهد.",
"demoCupertinoPickerTime": "زمان",
"demoCupertinoPickerDate": "تاریخ",
"demoCupertinoPickerTimer": "تایمر",
"demoCupertinoPickerDescription": "ابزارک انتخاب‌گر سبک iOS که می‌توان برای انتخاب رشته، تاریخ، زمان، یا هم زمان و هم تاریخ استفاده کرد.",
"demoCupertinoPickerSubtitle": "انتخاب‌گران سبک iOS",
"demoCupertinoPickerTitle": "انتخابگر",
"dataTableRowWithHoney": "{value} با عسل",
"cardsDemoTravelDestinationCity2": "چتیناد",
"bannerDemoResetText": "بازنشانی برنما",
"bannerDemoMultipleText": "چند کنش",
"bannerDemoLeadingText": "نماد ابتدایی",
"dismiss": "رد کردن",
"cardsDemoTappable": "قابل ضربه زدن",
"cardsDemoSelectable": "قابل انتخاب (فشار طولانی)",
"cardsDemoExplore": "کاوش",
"cardsDemoExploreSemantics": "کاوش {destinationName}",
"cardsDemoShareSemantics": "هم‌رسانی {destinationName}",
"cardsDemoTravelDestinationTitle1": "۱۰ شهر برتر برای بازدید در تامیل نادو",
"cardsDemoTravelDestinationDescription1": "شماره ۱۰",
"cardsDemoTravelDestinationCity1": "تانجاوور",
"dataTableColumnProtein": "پروتئین (گرم)",
"cardsDemoTravelDestinationTitle2": "صنعتگران هند شرقی",
"cardsDemoTravelDestinationDescription2": "ابریشم‌تاب",
"bannerDemoText": "گذرواژه‌تان در دستگاه دیگر به‌روزرسانی شد. لطفاً دوباره به سیستم وارد شوید.",
"cardsDemoTravelDestinationLocation2": "سیواگانگا، تامیل نادو",
"cardsDemoTravelDestinationTitle3": "معبد بریهادیسوارار",
"cardsDemoTravelDestinationDescription3": "معابد",
"demoBannerTitle": "بنر",
"demoBannerSubtitle": "نمایش برنما در فهرست",
"demoBannerDescription": "برنما پیامی مهم و مختصر را نمایش می‌دهد و کنش‌هایی را برای انجام دادن دراختیار کاربران قرار می‌دهد (همچنین کاربران می‌توانند برنما را رد کنند). برای رد کردن برنما، کاربر باید کنشی انجام دهد.",
"demoCardTitle": "کارت‌ها",
"demoCardSubtitle": "کارت‌های پایه با گوشه‌های گرد",
"demoCardDescription": "کارت، برگه‌ای حاوی «مطالب» است که برای ارائه برخی اطلاعات مرتبط (مثل جزئیات مخاطب، آلبوم، مکان جغرافیایی، وعده غذایی و غیره) استفاده می‌شود.",
"demoDataTableTitle": "جدول‌های داده",
"demoDataTableSubtitle": "ردیف‌ها و ستون‌های اطلاعات",
"dataTableColumnCarbs": "کربوهیدرات (گرم)",
"placeTanjore": "تانجاوور",
"demoGridListsTitle": "فهرست‌های جدولی",
"placeFlowerMarket": "بازار گل",
"placeBronzeWorks": "کارهای برنزی",
"placeMarket": "بازار",
"placeThanjavurTemple": "معبد تانجاوور",
"placeSaltFarm": "مزرعه نمک",
"placeScooters": "اسکوتر",
"placeSilkMaker": "ابریشم‌باف",
"placeLunchPrep": "تهیه ناهار",
"placeBeach": "ساحل",
"placeFisherman": "ماهی‌گیر",
"demoMenuSelected": "انتخاب‌شده: {value}",
"demoMenuRemove": "حذف",
"demoMenuGetLink": "دریافت پیوند",
"demoMenuShare": "هم‌رسانی",
"demoBottomAppBarSubtitle": "پیمایش و کنش‌ها را در پایین صفحه نمایش می‌دهد",
"demoMenuAnItemWithASectionedMenu": "مورد با منوی بخش‌بندی‌شده",
"demoMenuADisabledMenuItem": "گزینه منوی غیرفعال",
"demoLinearProgressIndicatorTitle": "نشانگر پیشرفت خطی",
"demoMenuContextMenuItemOne": "گزینه یک منوی بافتی",
"demoMenuAnItemWithASimpleMenu": "مورد با منوی ساده",
"demoCustomSlidersTitle": "لغزنده سفارشی",
"demoMenuAnItemWithAChecklistMenu": "مورد با منوی بازبینه‌ای",
"demoCupertinoActivityIndicatorTitle": "نشانگر فعالیت",
"demoCupertinoActivityIndicatorSubtitle": "نشانگر فعالیت سبک iOS",
"demoCupertinoActivityIndicatorDescription": "نشانگر فعالیت سبک iOS که ساعت‌گرد می‌چرخد.",
"demoCupertinoNavigationBarTitle": "نوار پیمایش",
"demoCupertinoNavigationBarSubtitle": "نوار پیمایش سبک iOS",
"demoCupertinoNavigationBarDescription": "نوار پیمایش سبک iOS نوار پیمایش، نوارابزاری است که به‌صورتی ساده حاوی عنوان صفحه در وسط نوارابزار است.",
"demoCupertinoPullToRefreshTitle": "کشیدن برای بازآوری",
"demoCupertinoPullToRefreshSubtitle": "کنترل «کشیدن برای بازآوری» به سبک iOS",
"demoCupertinoPullToRefreshDescription": "ابزارکی که از کنترل محتوای «کشیدن برای بازآوری» به سبک iOS استفاده می‌کند",
"demoProgressIndicatorTitle": "نشانگر پیشرفت",
"demoProgressIndicatorSubtitle": "خطی، مدور، نامعین",
"demoCircularProgressIndicatorTitle": "نشانگر پیشرفت مدور",
"demoCircularProgressIndicatorDescription": "نشانگر پیشرفت مدور با «طراحی مواد» که می‌چرخد تا نشان دهد که برنامه مشغول است.",
"demoMenuFour": "چهار",
"demoLinearProgressIndicatorDescription": "نشانگر پیشرفت خطی با «طراحی مواد» که با عنوان نوار پیشرفت نیز شناخته شده است.",
"demoTooltipTitle": "نکته‌ابزارها",
"demoTooltipSubtitle": "پیام کوتاهی که هنگام فشار طولانی یا نگه داشتن نشانگر نمایش داده می‌شود",
"demoTooltipDescription": "نکته‌ابزارها برچسبی نوشتاری نشان می‌دهد که عملکرد دکمه‌ها یا کنش‌های دیگر واسط کاربر را توضیح می‌دهد. وقتی کاربران نشانگر را روی عنصری نگه می‌دارند، روی آن تمرکز می‌کنند، یا فشار طولانی می‌دهند، نکته‌ابزار نوشتار مفیدی نمایش می‌دهد.",
"demoTooltipInstructions": "برای نمایش نکته‌ابزار، فشار طولانی دهید یا نشانگر را روی آن نگه دارید.",
"placeChennai": "چنی",
"demoMenuChecked": "علامت‌گذاری‌شده: {value}",
"placeChettinad": "چتیناد",
"demoMenuPreview": "پیش‌نمایش",
"demoBottomAppBarTitle": "نوار برنامه پایین صفحه",
"demoBottomAppBarDescription": "نوارهای برنامه پایین صفحه دسترسی به کشوی پیمایش پایین صفحه و تا چهار کنش (ازجمله دکمه عمل شناور) را امکان‌پذیر می‌کنند.",
"bottomAppBarNotch": "حاشیه بالای نمایشگر",
"bottomAppBarPosition": "موقعیت «دکمه عمل» شناور",
"bottomAppBarPositionDockedEnd": "متصل - انتها",
"bottomAppBarPositionDockedCenter": "متصل - مرکز",
"bottomAppBarPositionFloatingEnd": "شناور - انتها",
"bottomAppBarPositionFloatingCenter": "متصل - مرکز",
"demoSlidersEditableNumericalValue": "مقدار عددی قابل ویرایش",
"demoGridListsSubtitle": "طرح‌بندی ردیفی و ستونی",
"demoGridListsDescription": "«فهرست‌های جدولی» برای ارائه داده‌های همگن (معمولاً تصاویر) بسیار مناسب هستند. هر مورد در فهرست جدولی، کاشی نامیده می‌شود.",
"demoGridListsImageOnlyTitle": "فقط تصویر",
"demoGridListsHeaderTitle": "با عنوان",
"demoGridListsFooterTitle": "با پانویس",
"demoSlidersTitle": "لغزنده",
"demoSlidersSubtitle": "ابزارک‌هایی برای انتخاب مقدار با تند کشیدن صفحه",
"demoSlidersDescription": "لغزنده‌ها گستره‌ای از مقادیر را در امتداد نواری نشان می‌دهند که کاربران می‌توانند یک مقدار را در آن انتخاب کنند. لغزنده‌ها برای تغییر تنظیماتی مثل صدا، روشنایی یا اعمال فیلتر روی تصاویر ایده‌آل هستند.",
"demoRangeSlidersTitle": "لغزنده گستره‌ای",
"demoRangeSlidersDescription": "لغزنده‌ها گستره‌ای از مقادیر را در امتداد نواری نشان می‌دهند. آن‌ها ممکن است در هر دو سر نوار نمادی داشته باشند که گستره‌ای از مقادیر را نشان دهد. لغزنده‌ها برای تغییر تنظیماتی مثل صدا، روشنایی یا اعمال فیلتر روی تصاویر ایده‌آل هستند.",
"demoMenuAnItemWithAContextMenuButton": "مورد با منوی بافتی",
"demoCustomSlidersDescription": "لغزنده‌ها گستره‌ای از مقادیر را در امتداد نواری نشان می‌دهند که کاربران می‌توانند یک مقدار یا گستره‌ای از مقادیر را از آن انتخاب کنند. لغزنده‌ها می‌توانند زمینه داشته باشند یا سفارشی شوند.",
"demoSlidersContinuousWithEditableNumericalValue": "پیوسته با مقدار عددی قابل ویرایش",
"demoSlidersDiscrete": "گسسته",
"demoSlidersDiscreteSliderWithCustomTheme": "لغزنده گسسته با زمینه سفارشی",
"demoSlidersContinuousRangeSliderWithCustomTheme": "لغزنده گستره‌ای پیوسته با زمینه سفارشی",
"demoSlidersContinuous": "پیوسته",
"placePondicherry": "پوندیچری",
"demoMenuTitle": "منو",
"demoContextMenuTitle": "منوی بافت",
"demoSectionedMenuTitle": "منوی بخش‌بندی‌شده",
"demoSimpleMenuTitle": "منوی ساده",
"demoChecklistMenuTitle": "منوی بازبینه‌ای",
"demoMenuSubtitle": "دکمه‌های منو و منوهای ساده",
"demoMenuDescription": "منو، فهرستی از چند انتخاب را در نمایی موقت نمایش می‌دهد. وقتی کاربران با دکمه، کنش، یا کنترل دیگری تعامل داشته باشند، منو ظاهر می‌شود.",
"demoMenuItemValueOne": "گزینه یک منو",
"demoMenuItemValueTwo": "گزینه دو منو",
"demoMenuItemValueThree": "گزینه سه منو",
"demoMenuOne": "یک",
"demoMenuTwo": "دو",
"demoMenuThree": "سه",
"demoMenuContextMenuItemThree": "گزینه سه منوی بافتی",
"demoCupertinoSwitchSubtitle": "کلید سبک iOS",
"demoSnackbarsText": "این نوار توضیحات است.",
"demoCupertinoSliderSubtitle": "لغزنده سبک iOS",
"demoCupertinoSliderDescription": "از لغزنده می‌توان برای انتخاب مجموعه‌ای از مقادیر پیوسته یا گسسته استفاده کرد.",
"demoCupertinoSliderContinuous": "پیوسته: {value}",
"demoCupertinoSliderDiscrete": "گسسته: {value}",
"demoSnackbarsAction": "دکمه کنش روی نوار توضیحات را فشار دادید.",
"backToGallery": "بازگشت به گالری",
"demoCupertinoTabBarTitle": "نوار برگه",
"demoCupertinoSwitchDescription": "از کلید برای تغییر وضعیت خاموش/روشن یک تنظیم استفاده می‌شود.",
"demoSnackbarsActionButtonLabel": "کنش",
"cupertinoTabBarProfileTab": "نمایه",
"demoSnackbarsButtonLabel": "نمایش نوار توضیحات",
"demoSnackbarsDescription": "نوار توضیحات فرایندی را که برنامه انجام داده است یا انجام خواهد داد به کاربران اعلام می‌کند. این نوار به‌طور موقت در پایین صفحه نمایش داده می‌شود. نوار نباید تجربه کاربر را مختل کند و برای بسته شدن نیازی به ورودی کاربر ندارد.",
"demoSnackbarsSubtitle": "نوارهای توضیحات پیام‌ها را در پایین صفحه نمایش می‌دهند",
"demoSnackbarsTitle": "نوارهای توضیحات",
"demoCupertinoSliderTitle": "لغزنده",
"cupertinoTabBarChatTab": "گپ",
"cupertinoTabBarHomeTab": "صفحه اصلی",
"demoCupertinoTabBarDescription": "نوار برگه پیمایش پایین سبک iOS این نوار برگه چندین برگه را نمایش می‌دهد که یک برگه از آن (نوار اول به‌طور پیش‌فرض) فعال خواهد بود.",
"demoCupertinoTabBarSubtitle": "نوار برگه پایین سبک iOS",
"demoOptionsFeatureTitle": "گزینه‌های نما",
"demoOptionsFeatureDescription": "برای مشاهده گزینه‌های در دسترس برای این نسخه نمایشی، اینجا ضربه بزنید.",
"demoCodeViewerCopyAll": "کپی همه موارد",
"shrineScreenReaderRemoveProductButton": "برداشتن {product}",
"shrineScreenReaderProductAddToCart": "افزودن به سبد خرید",
"shrineScreenReaderCart": "{quantity,plural,=0{سبد خرید، بدون مورد}=1{سبد خرید، ۱ مورد}other{سبد خرید، {quantity} مورد}}",
"demoCodeViewerFailedToCopyToClipboardMessage": "در بریده‌دان کپی نشد: {error}",
"demoCodeViewerCopiedToClipboardMessage": "در بریده‌دان کپی شد.",
"craneSleep8SemanticLabel": "خرابه‌های تمدن مایا بر صخره‌ای بالای ساحل",
"craneSleep4SemanticLabel": "هتل ساحلی رو به کوهستان",
"craneSleep2SemanticLabel": "قلعه ماچو پیچو",
"craneSleep1SemanticLabel": "کلبه‌ای در منظره برفی با درختان همیشه‌سبز",
"craneSleep0SemanticLabel": "خانه‌های ییلاقی روی آب",
"craneFly13SemanticLabel": "استخر ساحلی با درختان نخل",
"craneFly12SemanticLabel": "استخر با درختان نخل",
"craneFly11SemanticLabel": "فانوس دریایی آجری کنار دریا",
"craneFly10SemanticLabel": "مناره‌های مسجد الازهر در غروب",
"craneFly9SemanticLabel": "مرد تکیه‌داده به ماشین آبی عتیقه",
"craneFly8SemanticLabel": "پارک سوپرتری گراو",
"craneEat9SemanticLabel": "پیشخوان قهوه و شیرینی",
"craneEat2SemanticLabel": "همبرگر",
"craneFly5SemanticLabel": "هتل ساحلی رو به کوهستان",
"demoSelectionControlsSubtitle": "کادرهای تأیید، دکمه‌های رادیو، و کلیدها",
"craneEat10SemanticLabel": "زن ساندویچ بزرگ گوشت دودی را در دست گرفته است",
"craneFly4SemanticLabel": "خانه‌های ییلاقی روی آب",
"craneEat7SemanticLabel": "ورودی نانوایی",
"craneEat6SemanticLabel": "خوراک میگو",
"craneEat5SemanticLabel": "محل نشستن در رستوران آرتسی",
"craneEat4SemanticLabel": "دسر شکلاتی",
"craneEat3SemanticLabel": "تاکوی کره‌ای",
"craneFly3SemanticLabel": "قلعه ماچو پیچو",
"craneEat1SemanticLabel": "میخانه خالی با چارپایه‌های غذاخوری",
"craneEat0SemanticLabel": "پیتزا در تنور هیزمی",
"craneSleep11SemanticLabel": "آسمان‌خراش ۱۰۱ تایپه",
"craneSleep10SemanticLabel": "مناره‌های مسجد الازهر در غروب",
"craneSleep9SemanticLabel": "فانوس دریایی آجری کنار دریا",
"craneEat8SemanticLabel": "بشقاب شاه‌میگو",
"craneSleep7SemanticLabel": "آپارتمان‌های رنگی در میدان ریبریا",
"craneSleep6SemanticLabel": "استخر با درختان نخل",
"craneSleep5SemanticLabel": "چادری در مزرعه",
"settingsButtonCloseLabel": "بستن تنظیمات",
"demoSelectionControlsCheckboxDescription": "چارگوش انتخاب به کاربر اجازه می‌دهد چندین گزینه را از یک مجموعه انتخاب کند. ارزش عادی چارگوش انتخاب درست یا نادرست است و ممکن است چارگوش انتخاب سه‌حالته فاقد ارزش باشد.",
"settingsButtonLabel": "تنظیمات",
"demoListsTitle": "فهرست‌ها",
"demoListsSubtitle": "طرح‌بندی‌های فهرست پیمایشی",
"demoListsDescription": "یک ردیف واحد با ارتفاع ثابت که معمولاً حاوی مقداری نوشتار و نمادی در ابتدا یا انتها است.",
"demoOneLineListsTitle": "یک خط",
"demoTwoLineListsTitle": "دو خط",
"demoListsSecondary": "متن ثانویه",
"demoSelectionControlsTitle": "کنترل‌های انتخاب",
"craneFly7SemanticLabel": "کوه راشمور",
"demoSelectionControlsCheckboxTitle": "چارگوش انتخاب",
"craneSleep3SemanticLabel": "مرد تکیه‌داده به ماشین آبی عتیقه",
"demoSelectionControlsRadioTitle": "رادیو",
"demoSelectionControlsRadioDescription": "دکمه رادیو به کاربر اجازه می‌دهد یک گزینه‌ از یک مجموعه را انتخاب کند. اگر فکر می‌کنید کاربر نیاز دارد همه گزینه‌های دردسترس را پهلو‌به‌پهلو ببیند، از دکمه رادیو برای انتخاب منحصربه‌فرد استفاده کنید.",
"demoSelectionControlsSwitchTitle": "کلید",
"demoSelectionControlsSwitchDescription": "کلید روشن/ خاموش وضعیت یک گزینه تنظیمات را تغییر می‌دهد. گزینه‌ای که این کلید کنترل می‌کند و وضعیتی که در آن است باید ازطریق برچسب به‌خط مربوطه معلوم شود.",
"craneFly0SemanticLabel": "کلبه‌ای در منظره برفی با درختان همیشه‌سبز",
"craneFly1SemanticLabel": "چادری در مزرعه",
"craneFly2SemanticLabel": "پرچم‌های دعا درمقابل کوهستان برفی",
"craneFly6SemanticLabel": "نمای هوایی کاخ هنرهای زیبا",
"rallySeeAllAccounts": "دیدن همه حساب‌ها",
"rallyBillAmount": "صورت‌حساب {billName} با موعد پرداخت {date} به‌مبلغ {amount}.",
"shrineTooltipCloseCart": "بستن سبد خرید",
"shrineTooltipCloseMenu": "بستن منو",
"shrineTooltipOpenMenu": "بازکردن منو",
"shrineTooltipSettings": "تنظیمات",
"shrineTooltipSearch": "جستجو",
"demoTabsDescription": "برگه‌ها محتوا در صفحه‌نمایش‌ها، مجموعه‌های داده و تراکنش‌های دیگر سازماندهی می‌کنند.",
"demoTabsSubtitle": "برگه‌هایی با نماهای قابل‌پیمایش مستقل",
"demoTabsTitle": "برگه‌ها",
"rallyBudgetAmount": "بودجه {budgetName} با مبلغ کلی {amountTotal} که {amountUsed} از آن مصرف‌شده و {amountLeft} باقی‌مانده است",
"shrineTooltipRemoveItem": "برداشتن مورد",
"rallyAccountAmount": "حساب {accountName} به شماره {accountNumber} با موجودی {amount}.",
"rallySeeAllBudgets": "دیدن کل بودجه",
"rallySeeAllBills": "دیدن همه صورت‌حساب‌ها",
"craneFormDate": "انتخاب تاریخ",
"craneFormOrigin": "انتخاب مبدأ",
"craneFly2": "دره خومبو، نپال",
"craneFly3": "ماچوپیچو، پرو",
"craneFly4": "ماله، مالدیو",
"craneFly5": "ویتسناو، سوئیس",
"craneFly6": "مکزیکو سیتی، مکزیک",
"craneFly7": "مونت راشمور، ایالات متحده",
"settingsTextDirectionLocaleBased": "براساس منطقه زبانی",
"craneFly9": "هاوانا، کوبا",
"craneFly10": "قاهره، مصر",
"craneFly11": "لیسبون، پرتغال",
"craneFly12": "ناپا، ایالات متحده",
"craneFly13": "بالی، اندونزی",
"craneSleep0": "ماله، مالدیو",
"craneSleep1": "آسپن، ایالات متحده",
"craneSleep2": "ماچوپیچو، پرو",
"demoCupertinoSegmentedControlTitle": "کنترل تقسیم‌بندی‌شده",
"craneSleep4": "ویتسناو، سوئیس",
"craneSleep5": "بیگ سور، ایالات متحده",
"craneSleep6": "ناپا، ایالات متحده",
"craneSleep7": "پورتو، پرتغال",
"craneSleep8": "تولوم، مکزیک",
"craneEat5": "سئول، کره جنوبی",
"demoChipTitle": "تراشه‌ها",
"demoChipSubtitle": "عناصر فشرده که ورودی، ویژگی، یا کنشی را نمایش می‌دهد",
"demoActionChipTitle": "تراشه کنش",
"demoActionChipDescription": "تراشه‌های کنش مجموعه‌ای از گزینه‌ها هستند که کنشی مرتبط با محتوای اصلی را راه‌اندازی می‌کنند. تراشه‌های کنش باید به‌صورت پویا و مرتبط با محتوا در واسط کاربر نشان داده شوند.",
"demoChoiceChipTitle": "انتخاب تراشه",
"demoChoiceChipDescription": "تراشه‌های انتخاب، تک انتخابی از یک مجموعه را نمایش می‌دهند. تراشه‌های انتخاب، نوشتار توصیفی یا دسته‌بندی‌های مرتبط را شامل می‌شوند.",
"demoFilterChipTitle": "تراشه فیلتر",
"demoFilterChipDescription": "تراشه‌های فیلتر از برچسب‌ها یا واژه‌های توصیفی برای فیلتر کردن محتوا استفاده می‌کنند.",
"demoInputChipTitle": "تراشه ورودی",
"demoInputChipDescription": "تراشه‌های ورودی پاره‌ای از اطلاعات پیچیده مانند نهاد (شخص، مکان، یا شیء) یا متن مکالمه‌ای را به‌صورت فشرده نمایش می‌هند.",
"craneSleep9": "لیسبون، پرتغال",
"craneEat10": "لیسبون، پرتغال",
"demoCupertinoSegmentedControlDescription": "برای انتخاب بین تعدادی از گزینه‌های انحصاری دوطرفه استفاده شد. وقتی یک گزینه در کنترل تقسیم‌بندی‌شده انتخاب می‌شود، گزینه‌های دیگر در کنترل تقسیم‌بندی‌شده لغو انتخاب می‌شود.",
"chipTurnOnLights": "روشن کردن چراغ‌ها",
"chipSmall": "کوچک",
"chipMedium": "متوسط",
"chipLarge": "بزرگ",
"chipElevator": "آسانسور",
"chipWasher": "دستگاه شوینده",
"chipFireplace": "شومینه",
"chipBiking": "دوچرخه‌سواری",
"craneFormDiners": "غذاخوری‌ها",
"rallyAlertsMessageUnassignedTransactions": "{count,plural,=1{کاهش مالیات احتمالی را افزایش دهید! دسته‌ها را به ۱ تراکنش اختصاص‌داده‌نشده اختصاص دهید.}other{کاهش مالیات احتمالی را افزایش دهید! دسته‌ها را به {count} تراکنش اختصاص‌داده‌نشده اختصاص دهید.}}",
"craneFormTime": "انتخاب زمان",
"craneFormLocation": "انتخاب موقعیت مکانی",
"craneFormTravelers": "مسافران",
"craneEat8": "آتلانتا، ایالات متحده",
"craneFormDestination": "انتخاب مقصد",
"craneFormDates": "انتخاب تاریخ‌ها",
"craneFly": "پرواز",
"craneSleep": "خواب",
"craneEat": "غذا خوردن",
"craneFlySubhead": "پروازها را براساس مقصد کاوش کنید",
"craneSleepSubhead": "ویژگی‌ها را براساس مقصد کاوش کنید",
"craneEatSubhead": "رستوران‌ها را براساس مقصد کاوش کنید",
"craneFlyStops": "{numberOfStops,plural,=0{بی‌وقفه}=1{۱ توقف}other{{numberOfStops} توقف}}",
"craneSleepProperties": "{totalProperties,plural,=0{ملکی در دسترس نیست}=1{۱ ملک در دسترس است}other{{totalProperties} ملک در دسترس است}}",
"craneEatRestaurants": "{totalRestaurants,plural,=0{رستورانی وجود ندارد}=1{۱ رستوران}other{{totalRestaurants} رستوران}}",
"craneFly0": "آسپن، ایالات متحده",
"demoCupertinoSegmentedControlSubtitle": "کنترل تقسیم‌بندی‌شده سبک iOS",
"craneSleep10": "قاهره، مصر",
"craneEat9": "مادرید، اسپانیا",
"craneFly1": "بیگ سور، ایالات متحده",
"craneEat7": "نشویل، ایالات متحده",
"craneEat6": "سیاتل، ایالات متحده",
"craneFly8": "سنگاپور",
"craneEat4": "پاریس، فرانسه",
"craneEat3": "پورتلند، ایالات متحده",
"craneEat2": "کوردوبا، آرژانتین",
"craneEat1": "دالاس، ایالات متحده",
"craneEat0": "ناپل، ایتالیا",
"craneSleep11": "تایپه، تایوان",
"craneSleep3": "هاوانا، کوبا",
"shrineLogoutButtonCaption": "خروج از سیستم",
"rallyTitleBills": "صورت‌حساب‌ها",
"rallyTitleAccounts": "حساب‌ها",
"shrineProductVagabondSack": "کیف واگابوند",
"rallyAccountDetailDataInterestYtd": "بهره از ابتدای امسال تاکنون",
"shrineProductWhitneyBelt": "کمربند ویتنی",
"shrineProductGardenStrand": "کلاف گاردن",
"shrineProductStrutEarrings": "گوشواره‌های استرات",
"shrineProductVarsitySocks": "جوراب وارسیتی",
"shrineProductWeaveKeyring": "حلقه‌کلید بافتی",
"shrineProductGatsbyHat": "کلاه گتس‌بی",
"shrineProductShrugBag": "کیف کیسه‌ای",
"shrineProductGiltDeskTrio": "میز سه‌تایی گیلت",
"shrineProductCopperWireRack": "قفسه سیمی کاپر",
"shrineProductSootheCeramicSet": "مجموعه سرامیکی سوت",
"shrineProductHurrahsTeaSet": "ست چایخوری هوراهس",
"shrineProductBlueStoneMug": "لیوان دسته‌دار بلواِستون",
"shrineProductRainwaterTray": "سینی رینواتر",
"shrineProductChambrayNapkins": "دستمال‌سفره چمبری",
"shrineProductSucculentPlanters": "گلدان‌های تزیینی ساکلنت",
"shrineProductQuartetTable": "میز کوارتت",
"shrineProductKitchenQuattro": "Kitchen quattro",
"shrineProductClaySweater": "ژاکت کلِی",
"shrineProductSeaTunic": "تونیک ساحلی",
"shrineProductPlasterTunic": "نیم‌تنه پلاستر",
"rallyBudgetCategoryRestaurants": "رستوران‌ها",
"shrineProductChambrayShirt": "پیراهن چمبری",
"shrineProductSeabreezeSweater": "پلیور سی‌بریز",
"shrineProductGentryJacket": "ژاکت جنتری",
"shrineProductNavyTrousers": "شلوار سورمه‌ای",
"shrineProductWalterHenleyWhite": "والتر هنلی (سفید)",
"shrineProductSurfAndPerfShirt": "پیراهن سرف‌اندپرف",
"shrineProductGingerScarf": "شال‌گردن جینجر",
"shrineProductRamonaCrossover": "پیراهن یقه ضربدری رامونا",
"shrineProductClassicWhiteCollar": "یقه سفید کلاسیک",
"shrineProductSunshirtDress": "پیراهن سان‌شرت",
"rallyAccountDetailDataInterestRate": "نرخ بهره",
"rallyAccountDetailDataAnnualPercentageYield": "درصد سالانه بازگشت سرمایه",
"rallyAccountDataVacation": "تعطیلات",
"shrineProductFineLinesTee": "تی‌شرت فاین‌لاینز",
"rallyAccountDataHomeSavings": "پس‌اندازهای منزل",
"rallyAccountDataChecking": "درحال بررسی",
"rallyAccountDetailDataInterestPaidLastYear": "سود پرداخت‌شده در سال گذشته",
"rallyAccountDetailDataNextStatement": "بخش بعدی",
"rallyAccountDetailDataAccountOwner": "صاحب حساب",
"rallyBudgetCategoryCoffeeShops": "کافه‌ها",
"rallyBudgetCategoryGroceries": "خواربار",
"shrineProductCeriseScallopTee": "تی‌شرت پایین دالبر کریس",
"rallyBudgetCategoryClothing": "پوشاک",
"rallySettingsManageAccounts": "مدیریت حساب‌ها",
"rallyAccountDataCarSavings": "پس‌انداز خودرو",
"rallySettingsTaxDocuments": "اسناد مالیاتی",
"rallySettingsPasscodeAndTouchId": "گذرنویسه و شناسه لمسی",
"rallySettingsNotifications": "اعلان‌ها",
"rallySettingsPersonalInformation": "اطلاعات شخصی",
"rallySettingsPaperlessSettings": "تنظیمات دیجیتال",
"rallySettingsFindAtms": "یافتن خودپردازها",
"rallySettingsHelp": "راهنما",
"rallySettingsSignOut": "خروج از سیستم",
"rallyAccountTotal": "مجموع",
"rallyBillsDue": "سررسید",
"rallyBudgetLeft": "چپ",
"rallyAccounts": "حساب‌ها",
"rallyBills": "صورت‌حساب‌ها",
"rallyBudgets": "بودجه",
"rallyAlerts": "هشدارها",
"rallySeeAll": "مشاهده همه",
"rallyFinanceLeft": "چپ",
"rallyTitleOverview": "نمای کلی",
"shrineProductShoulderRollsTee": "بلوز یقه‌افتاده",
"shrineNextButtonCaption": "بعدی",
"rallyTitleBudgets": "بودجه",
"rallyTitleSettings": "تنظیمات",
"rallyLoginLoginToRally": "ورود به سیستم Rally",
"rallyLoginNoAccount": "حساب ندارید؟",
"rallyLoginSignUp": "ثبت‌نام",
"rallyLoginUsername": "نام کاربری",
"rallyLoginPassword": "گذرواژه",
"rallyLoginLabelLogin": "ورود به سیستم",
"rallyLoginRememberMe": "مرا به‌خاطر بسپار",
"rallyLoginButtonLogin": "ورود به سیستم",
"rallyAlertsMessageHeadsUpShopping": "مراقب باشید، {percent} از بودجه خرید این ماه را مصرف کرده‌اید.",
"rallyAlertsMessageSpentOnRestaurants": "این هفته {amount} برای رستوران پرداخت کرده‌اید.",
"rallyAlertsMessageATMFees": "این ماه {amount} بابت کارمزد خودپرداز پرداخت کرده‌اید",
"rallyAlertsMessageCheckingAccount": "آفرین! حساب جاری‌تان {percent} بالاتر از ماه گذشته است.",
"shrineMenuCaption": "منو",
"shrineCategoryNameAll": "همه",
"shrineCategoryNameAccessories": "لوازم جانبی",
"shrineCategoryNameClothing": "پوشاک",
"shrineCategoryNameHome": "خانه",
"shrineLoginUsernameLabel": "نام کاربری",
"shrineLoginPasswordLabel": "گذرواژه",
"shrineCancelButtonCaption": "لغو",
"shrineCartTaxCaption": "مالیات:",
"shrineCartPageCaption": "سبد خرید",
"shrineProductQuantity": "کمیت: {quantity}",
"shrineProductPrice": "×‏{price}",
"shrineCartItemCount": "{quantity,plural,=0{موردی وجود ندارد}=1{۱ مورد}other{{quantity} مورد}}",
"shrineCartClearButtonCaption": "پاک‌کردن سبد خرید",
"shrineCartTotalCaption": "مجموع",
"shrineCartSubtotalCaption": "زیرجمع:",
"shrineCartShippingCaption": "ارسال کالا:",
"shrineProductGreySlouchTank": "بلوز دوبندی گِری",
"shrineProductStellaSunglasses": "عینک آفتابی اِستلا",
"shrineProductWhitePinstripeShirt": "پیراهن راه‌راه سفید",
"demoTextFieldWhereCanWeReachYou": "از کجا می‌توانیم به شما دسترسی داشته‌باشیم؟",
"settingsTextDirectionLTR": "چپ به راست",
"settingsTextScalingLarge": "بزرگ",
"demoBottomSheetHeader": "عنوان",
"demoBottomSheetItem": "مورد {value}",
"demoBottomTextFieldsTitle": "فیلدهای نوشتاری",
"demoTextFieldTitle": "فیلدهای نوشتاری",
"demoTextFieldSubtitle": "یک خط نوشتار و ارقام قابل‌ویرایش",
"demoTextFieldDescription": "فیلدهای نوشتاری به کاربران امکان می‌دهد نوشتار را در واسط کاربر وارد کنند. معمولاً به‌صورت فرم‌ها و کادرهای گفتگو ظاهر می‌شوند.",
"demoTextFieldShowPasswordLabel": "نمایش گذرواژه",
"demoTextFieldHidePasswordLabel": "پنهان کردن گذرواژه",
"demoTextFieldFormErrors": "لطفاً خطاهای قرمزرنگ را قبل از ارسال برطرف کنید.",
"demoTextFieldNameRequired": "نام لازم است.",
"demoTextFieldOnlyAlphabeticalChars": "لطفاً فقط نویسه‌های الفبایی را وارد کنید.",
"demoTextFieldEnterUSPhoneNumber": "(###) ###-#### - شماره‌ای مربوط به ایالات متحده وارد کنید.",
"demoTextFieldEnterPassword": "گذرواژه‌ای وارد کنید.",
"demoTextFieldPasswordsDoNotMatch": "گذرواژه مطابقت ندارد",
"demoTextFieldWhatDoPeopleCallYou": "به چه نامی خطابتان می‌کنند؟",
"demoTextFieldNameField": "نام*",
"demoBottomSheetButtonText": "نشان دادن برگه پایانی",
"demoTextFieldPhoneNumber": "شماره تلفن*",
"demoBottomSheetTitle": "برگه پایانی",
"demoTextFieldEmail": "ایمیل",
"demoTextFieldTellUsAboutYourself": "درباره خودتان بگویید (مثلاً بنویسید چکار می‌کنید یا سرگرمی‌های موردعلاقه‌تان چیست)",
"demoTextFieldKeepItShort": "خلاصه‌اش کنید، این فقط یک نسخه نمایشی است.",
"starterAppGenericButton": "دکمه",
"demoTextFieldLifeStory": "داستان زندگی",
"demoTextFieldSalary": "حقوق",
"demoTextFieldUSD": "دلار آمریکا",
"demoTextFieldNoMoreThan": "بیش از ۸ نویسه مجاز نیست.",
"demoTextFieldPassword": "گذرواژه*",
"demoTextFieldRetypePassword": "گذرواژه را دوباره تایپ کنید*",
"demoTextFieldSubmit": "ارسال",
"demoBottomNavigationSubtitle": "پیمایش پایانی با نماهای محوشونده از حاشیه",
"demoBottomSheetAddLabel": "افزودن",
"demoBottomSheetModalDescription": "«برگه پایانی مودال»، جایگزینی برای منو یا کادرگفتگو است و مانع تعامل کاربر با قسمت‌های دیگر برنامه می‌شود.",
"demoBottomSheetModalTitle": "برگه پایانی مودال",
"demoBottomSheetPersistentDescription": "«برگه پایانی پایدار»، اطلاعاتی را نشان می‌دهد که محتوای اولیه برنامه را تکمیل می‌کند. حتی اگر کاربر با قسمت‌های دیگر برنامه کار کند، این برگه همچنان قابل‌مشاهده خواهد بود.",
"demoBottomSheetPersistentTitle": "برگه پایانی پایدار",
"demoBottomSheetSubtitle": "برگه‌های پایانی مودال و پایدار",
"demoTextFieldNameHasPhoneNumber": "شماره تلفن {name} ‏{phoneNumber} است",
"buttonText": "دکمه",
"demoTypographyDescription": "تعریف‌هایی برای سبک‌های تایپوگرافی مختلف در «طراحی مواد» یافت شد.",
"demoTypographySubtitle": "همه سبک‌های نوشتاری ازپیش‌تعریف‌شده",
"demoTypographyTitle": "تایپوگرافی",
"demoFullscreenDialogDescription": "ویژگی fullscreenDialog مشخص می‌کند آیا صفحه ورودی، کادر گفتگوی مودال تمام‌صفحه است یا نه.",
"demoFlatButtonDescription": "دکمه مسطحی، با فشار دادن، پاشمان جوهری را نمایش می‌دهد، اما بالا نمی‌رود. از دکمه‌های مسطح در نوارابزار، کادر گفتگو، و هم‌تراز با فاصله‌گذاری استفاده کنید.",
"demoBottomNavigationDescription": "نوارهای پیمایش پایینی، سه تا پنج مقصد را در پایین صفحه‌نمایش نشان می‌دهند. هر مقصد با یک نماد و یک برچسب نوشتاری اختیاری نمایش داده می شود. هنگامی که روی نماد پیمایش پایانی ضربه می‌زنید، کاربر به مقصد پیمایش سطح بالایی که با آن نماد مرتبط است منتقل می‌شود.",
"demoBottomNavigationSelectedLabel": "برچسب انتخاب شد",
"demoBottomNavigationPersistentLabels": "برچسب‌های پایدار",
"starterAppDrawerItem": "مورد {value}",
"demoTextFieldRequiredField": "* نشانگر به فیلد نیاز دارد",
"demoBottomNavigationTitle": "پیمایش پایین صفحه",
"settingsLightTheme": "روشن",
"settingsTheme": "زمینه",
"settingsPlatformIOS": "iOS",
"settingsPlatformAndroid": "Android",
"settingsTextDirectionRTL": "راست به چپ",
"settingsTextScalingHuge": "بسیار بزرگ",
"cupertinoButton": "دکمه",
"settingsTextScalingNormal": "عادی",
"settingsTextScalingSmall": "کوچک",
"settingsSystemDefault": "سیستم",
"settingsTitle": "تنظیمات",
"rallyDescription": "یک برنامه مالی شخصی",
"aboutDialogDescription": "برای دیدن کد منبع این برنامه ، لطفاً به {repoLink} بروید.",
"bottomNavigationCommentsTab": "نظرات",
"starterAppGenericBody": "متن اصلی",
"starterAppGenericHeadline": "عنوان",
"starterAppGenericSubtitle": "زیرنویس",
"starterAppGenericTitle": "عنوان",
"starterAppTooltipSearch": "جستجو",
"starterAppTooltipShare": "هم‌رسانی",
"starterAppTooltipFavorite": "دلخواه",
"starterAppTooltipAdd": "افزودن",
"bottomNavigationCalendarTab": "تقویم",
"starterAppDescription": "طرح‌بندی راه‌انداز سازگار",
"starterAppTitle": "برنامه راه‌انداز",
"aboutFlutterSamplesRepo": "مخزن جی‌تاب نمونه‌های فلاتر",
"bottomNavigationContentPlaceholder": "جای‌بان برای برگه {title}",
"bottomNavigationCameraTab": "دوربین",
"bottomNavigationAlarmTab": "زنگ",
"bottomNavigationAccountTab": "حساب",
"demoTextFieldYourEmailAddress": "نشانی ایمیل شما",
"demoToggleButtonDescription": "از دکمه‌های تغییر وضعیت می‌توان برای گروه‌بندی گزینه‌های مرتبط استفاده کرد. برای برجسته کردن گروه‌هایی از دکمه‌های تغییر وضعیت مرتبط، گروهی باید محتوی مشترکی را هم‌رسانی کند",
"colorsGrey": "خاکستری",
"colorsBrown": "قهوه‌ای",
"colorsDeepOrange": "نارنجی پررنگ",
"colorsOrange": "نارنجی",
"colorsAmber": "کهربایی",
"colorsYellow": "زرد",
"colorsLime": "سبز لیمویی",
"colorsLightGreen": "سبز روشن",
"colorsGreen": "سبز",
"homeHeaderGallery": "گالری",
"homeHeaderCategories": "دسته‌ها",
"shrineDescription": "یک برنامه خرده‌فروشی مدرن",
"craneDescription": "برنامه سفر شخصی‌سازی‌شده",
"homeCategoryReference": "سبک و موارد دیگر",
"demoInvalidURL": "نشانی وب نشان داده نشد:",
"demoOptionsTooltip": "گزینه‌ها",
"demoInfoTooltip": "اطلاعات",
"demoCodeTooltip": "کد نمونه",
"demoDocumentationTooltip": "اسناد میانای برنامه‌سازی کاربردی",
"demoFullscreenTooltip": "تمام صفحه",
"settingsTextScaling": "مقیاس‌گذاری نوشتار",
"settingsTextDirection": "جهت نوشتار",
"settingsLocale": "محلی",
"settingsPlatformMechanics": "مکانیک پلتفورم",
"settingsDarkTheme": "تیره",
"settingsSlowMotion": "حرکت آهسته",
"settingsAbout": "درباره گالری فلاتر",
"settingsFeedback": "ارسال بازخورد",
"settingsAttribution": "طراحی توسط تُستر لندن",
"demoButtonTitle": "دکمه‌ها",
"demoButtonSubtitle": "نوشتار، برجسته، برون‌نما، و موارد دیگر",
"demoFlatButtonTitle": "دکمه مسطح",
"demoRaisedButtonDescription": "دکمه‌های برجسته به نماهایی که تا حد زیادی مسطح هستند بعد اضافه می‌کند. این دکمه‌ها در فضاهای پهن یا شلوغ، عملکردها را برجسته می‌کنند.",
"demoRaisedButtonTitle": "دکمه برجسته",
"demoOutlineButtonTitle": "دکمه برون‌نما",
"demoOutlineButtonDescription": "دکمه‌های برون‌نما مات می‌شوند و هنگامی که فشار داده شوند بالا می‌آیند. این دکمه‌ها معمولاً با دکمه‌های برجسته مرتبط می‌شوند تا کنشی فرعی و جایگزین را نشان دهند.",
"demoToggleButtonTitle": "دکمه‌های تغییر وضعیت",
"colorsTeal": "سبز دودی",
"demoFloatingButtonTitle": "دکمه عمل شناور",
"demoFloatingButtonDescription": "دکمه عمل شناور، دکمه نمادی مدور است که روی محتوا نگه‌داشته می‌شود تا کنش ابتدایی را در برنامه موردنظر ارتقا دهد.",
"demoDialogTitle": "کادرهای گفتگو",
"demoDialogSubtitle": "ساده، هشدار، و تمام‌صفحه",
"demoAlertDialogTitle": "هشدار",
"demoAlertDialogDescription": "کادر گفتگوی هشدار، کاربر را از موقعیت‌هایی که نیاز به تصدیق دارند مطلع می‌کند. کادر گفتگوی هشدار، عنوانی اختیاری و فهرستی اختیاری از کنش‌ها دارد.",
"demoAlertTitleDialogTitle": "هشدار دارای عنوان",
"demoSimpleDialogTitle": "ساده",
"demoSimpleDialogDescription": "کادر گفتگو ساده، انتخاب بین گزینه‌های متفاوت را به کاربر ارائه می‌دهد. کادر گفتگو ساده، عنوانی اختیاری دارد که در بالای گزینه‌ها نمایش داده می‌شود.",
"demoFullscreenDialogTitle": "تمام‌صفحه",
"demoCupertinoButtonsTitle": "دکمه‌ها",
"demoCupertinoButtonsSubtitle": "دکمه‌های سبک iOS",
"demoCupertinoButtonsDescription": "دکمه‌ای به سبک iOS. نوشتار و/یا نمادی را دربر می‌گیرد که با لمس کردن ظاهر یا محو می‌شود. ممکن است به‌صورت اختیاری پس‌زمینه داشته باشد.",
"demoCupertinoAlertsTitle": "هشدارها",
"demoCupertinoAlertsSubtitle": "کادرهای گفتگوی هشدار سبک iOS",
"demoCupertinoAlertTitle": "هشدار",
"demoCupertinoAlertDescription": "کادر گفتگوی هشدار، کاربر را از موقعیت‌هایی که نیاز به تصدیق دارند مطلع می‌کند. کادر گفتگوی هشدار دارای عنوان، محتوا، و فهرست کنش‌های اختیاری است. عنوان موردنظر در بالای محتوا و کنش‌ها در زیر محتوا نمایش داده می‌شوند.",
"demoCupertinoAlertWithTitleTitle": "هشدار دارای عنوان",
"demoCupertinoAlertButtonsTitle": "هشدار با دکمه‌ها",
"demoCupertinoAlertButtonsOnlyTitle": "فقط دکمه‌های هشدار",
"demoCupertinoActionSheetTitle": "برگ کنش",
"demoCupertinoActionSheetDescription": "«برگ کنش»، سبک خاصی از هشدار است که مجموعه‌ای از دو یا چند انتخاب مرتبط با محتوای کنونی را به کاربر ارائه می‌دهد. «برگ کنش» می‌تواند عنوان، پیامی اضافی، و فهرستی از کنش‌ها را داشته باشد.",
"demoColorsTitle": "رنگ‌ها",
"demoColorsSubtitle": "همه رنگ‌های ازپیش تعیین‌شده",
"demoColorsDescription": "ثابت‌های رنگ و تغییر رنگ که پالت رنگ «طراحی مواد» را نمایش می‌دهند.",
"buttonTextEnabled": "ENABLED",
"buttonTextDisabled": "DISABLED",
"buttonTextCreate": "ایجاد",
"dialogSelectedOption": "«{value}» را انتخاب کردید",
"dialogDiscardTitle": "از پیش‌نویس صرف‌نظر شود؟",
"dialogLocationTitle": "از «خدمات مکان Google» استفاده شود؟",
"dialogLocationDescription": "به Google اجازه دهید به برنامه‌ها کمک کند مکان را تعیین کنند. با این کار، داده‌های مکانی به‌صورت ناشناس به Google ارسال می‌شوند، حتی وقتی هیچ برنامه‌ای اجرا نمی‌شود.",
"dialogCancel": "لغو",
"dialogDiscard": "صرف‌نظر کردن",
"dialogDisagree": "موافق نیستم",
"dialogAgree": "موافق",
"dialogSetBackup": "تنظیم حساب پشتیبان",
"colorsBlueGrey": "آبی خاکستری",
"dialogShow": "نمایش کادر گفتگو",
"dialogFullscreenTitle": "کادر گفتگوی تمام‌صفحه",
"dialogFullscreenSave": "ذخیره",
"dialogFullscreenDescription": "پخش نمایشی کادر گفتگویی تمام‌صفحه",
"cupertinoButtonEnabled": "Enabled",
"cupertinoButtonDisabled": "Disabled",
"cupertinoButtonWithBackground": "دارای پس‌زمینه",
"cupertinoAlertCancel": "لغو",
"cupertinoAlertDiscard": "صرف‌نظر کردن",
"cupertinoAlertLocationTitle": "به «Maps» اجازه داده شود هنگامی که از برنامه موردنظر استفاده می‌کنید به مکان شما دسترسی پیدا کند؟",
"cupertinoAlertLocationDescription": "مکان فعلی‌تان روی نقشه نشان داده می‌شود و از آن برای تعیین مسیرها، نتایج جستجوی اطراف، و زمان‌های سفر تخمینی استفاده می‌شود.",
"cupertinoAlertAllow": "اجازه دادن",
"cupertinoAlertDontAllow": "مجاز نیست",
"cupertinoAlertFavoriteDessert": "انتخاب دسر موردعلاقه",
"cupertinoAlertDessertDescription": "لطفاً نوع دسر موردعلاقه‌تان را از فهرست زیر انتخاب کنید. از انتخاب شما برای سفارشی کردن فهرست پیشنهادی رستوران‌های منطقه‌تان استفاده می‌شود.",
"cupertinoAlertCheesecake": "کیک پنیر",
"cupertinoAlertTiramisu": "تیرامیسو",
"cupertinoAlertApplePie": "Apple Pie",
"cupertinoAlertChocolateBrownie": "براونی شکلاتی",
"cupertinoShowAlert": "نمایش هشدار",
"colorsRed": "قرمز",
"colorsPink": "صورتی",
"colorsPurple": "بنفش",
"colorsDeepPurple": "بنفش پررنگ",
"colorsIndigo": "نیلی",
"colorsBlue": "آبی",
"colorsLightBlue": "آبی روشن",
"colorsCyan": "فیروزه‌ای",
"dialogAddAccount": "افزودن حساب",
"Gallery": "گالری",
"Categories": "دسته‌ها",
"SHRINE": "زیارتگاه",
"Basic shopping app": "برنامه خرید ساده",
"RALLY": "رالی",
"CRANE": "جرثقیل",
"Travel app": "برنامه سفر",
"MATERIAL": "ماده",
"CUPERTINO": "کوپرتینو",
"REFERENCE STYLES & MEDIA": "سبک‌های مرجع و رسانه"
}