blob: 5cc8e4d3b08f1580797a58595f88223a59d0ee8f [file] [log] [blame]
{
"loading": "Indlæser",
"deselect": "Fravælg",
"select": "Vælg",
"selectable": "Kan vælges (langt tryk)",
"selected": "Valgt",
"demo": "Demo",
"bottomAppBar": "Appbjælke nederst på skærmen",
"notSelected": "Ikke valgt",
"demoCupertinoSearchTextFieldTitle": "Tekstfelt til søgning",
"demoCupertinoPicker": "Vælger",
"demoCupertinoSearchTextFieldSubtitle": "Tekstfelt til søgning i iOS-format",
"demoCupertinoSearchTextFieldDescription": "Et tekstfelt til søgning, der giver brugeren mulighed for at søge ved at angive tekst, og som kan give og filtrere forslag.",
"demoCupertinoSearchTextFieldPlaceholder": "Angiv tekst",
"demoCupertinoScrollbarTitle": "Rullepanel",
"demoCupertinoScrollbarSubtitle": "Rullepanel i iOS-format",
"demoCupertinoScrollbarDescription": "Et rullepanel, der omgiver det givne underordnede element",
"demoTwoPaneItem": "Element {value}",
"demoTwoPaneList": "Liste",
"demoTwoPaneFoldableLabel": "Foldbar",
"demoTwoPaneSmallScreenLabel": "Lille skærm",
"demoTwoPaneSmallScreenDescription": "Sådan fungerer TwoPane på en enhed med en lille skærm.",
"demoTwoPaneTabletLabel": "Tablet/computer",
"demoTwoPaneTabletDescription": "Sådan fungerer TwoPane på en større skærm som f.eks. en tablet eller en computer.",
"demoTwoPaneTitle": "TwoPane",
"demoTwoPaneSubtitle": "Et responsivt layout på foldbare, store og små skærme",
"splashSelectDemo": "Vælg en demo",
"demoTwoPaneFoldableDescription": "Sådan fungerer TwoPane på en foldbar enhed.",
"demoTwoPaneDetails": "Oplysninger",
"demoTwoPaneSelectItem": "Vælg et element",
"demoTwoPaneItemDetails": "Oplysninger om elementet {value}",
"demoCupertinoContextMenuActionText": "Hold fingeren på Flutter-logoet for at se genvejsmenuen.",
"demoCupertinoContextMenuDescription": "En genvejsmenu i fuld skærm til iOS, som vises, når et element holdes nede i nogle sekunder.",
"demoAppBarTitle": "Appbjælke",
"demoAppBarDescription": "Appbjælken viser indhold og handlinger, der er knyttet til den aktuelle skærm. Den bruges til branding, skærmtitler, navigation og handlinger.",
"demoDividerTitle": "Skillelinje",
"demoDividerSubtitle": "En skillelinje er en tynd linje, der grupperer indhold i lister og inddeler opsætningen.",
"demoDividerDescription": "Skillelinjer kan bruges i lister, skuffer og andre steder til at adskille indhold.",
"demoVerticalDividerTitle": "Lodret skillelinje",
"demoCupertinoContextMenuTitle": "Genvejsmenu",
"demoCupertinoContextMenuSubtitle": "Genvejsmenu til iOS",
"demoAppBarSubtitle": "Viser oplysninger og handlinger, der er knyttet til den aktuelle skærm",
"demoCupertinoContextMenuActionOne": "Første handling",
"demoCupertinoContextMenuActionTwo": "Anden handling",
"demoDateRangePickerDescription": "Viser en dialogboks med en Material Design-datointervalvælger.",
"demoDateRangePickerTitle": "Datointervalvælger",
"demoNavigationDrawerUserName": "Brugernavn",
"demoNavigationDrawerUserEmail": "brugernavn@eksempel.com",
"demoNavigationDrawerText": "Stryg fra kanten af skærmen, eller tryk på ikonet øverst til venstre for at se skuffen",
"demoNavigationRailTitle": "Navigationsbjælke",
"demoNavigationRailSubtitle": "Viser en navigationsbjælke i en app",
"demoNavigationRailDescription": "En Material Design-widget, der er beregnet til at blive vise til venstre eller højre for en app i forbindelse med navigation mellem nogle få visninger, typisk mellem tre og fem.",
"demoNavigationRailFirst": "Første",
"demoNavigationDrawerTitle": "Sidemenu",
"demoNavigationRailThird": "Tredje",
"replyStarredLabel": "Stjernemarkeret",
"demoTextButtonDescription": "En tekstknap viser en blækklat, når der trykkes på den, men den hæves ikke. Brug tekstknapper på værktøjslinjer, i dialogbokse og indlejret i den indre margen",
"demoElevatedButtonTitle": "Hævet knap",
"demoElevatedButtonDescription": "Hævede knapper giver layouts, der primært er flade, en 3D-effekt. De fremhæver funktioner i tætpakkede eller åbne områder.",
"demoOutlinedButtonTitle": "Konturknap",
"demoOutlinedButtonDescription": "Konturknapper bliver uigennemsigtige og hæves, når der trykkes på dem. De kombineres ofte med hævede knapper for at angive en alternativ, sekundær handling.",
"demoContainerTransformDemoInstructions": "Kort, lister og svævende handlingsknap",
"demoNavigationDrawerSubtitle": "Viser en skuffe i en appbjælke",
"replyDescription": "En effektiv og smart mailapp",
"demoNavigationDrawerDescription": "Et Material Design-panel, der kan skubbes ind horisontalt fra kanten af skærmen for at vise navigationslinks i en app.",
"replyDraftsLabel": "Kladder",
"demoNavigationDrawerToPageOne": "Element ét",
"replyInboxLabel": "Indbakke",
"demoSharedXAxisDemoInstructions": "Knapperne Næste og Tilbage",
"replySpamLabel": "Spam",
"replyTrashLabel": "Papirkurv",
"replySentLabel": "Sendt",
"demoNavigationRailSecond": "Anden",
"demoNavigationDrawerToPageTwo": "Element to",
"demoFadeScaleDemoInstructions": "Modal og svævende handlingsknap",
"demoFadeThroughDemoInstructions": "Navigation i bunden",
"demoSharedZAxisDemoInstructions": "Knap med ikon for Indstillinger",
"demoSharedYAxisDemoInstructions": "Sortér efter \"Hørt for nylig\"",
"demoTextButtonTitle": "Tekstknap",
"demoSharedZAxisBeefSandwichRecipeTitle": "Oksekødssandwich",
"demoSharedZAxisDessertRecipeDescription": "Opskrift på dessert",
"demoSharedYAxisAlbumTileSubtitle": "Kunstner",
"demoSharedYAxisAlbumTileTitle": "Album",
"demoSharedYAxisRecentSortTitle": "Hørt for nylig",
"demoSharedYAxisAlphabeticalSortTitle": "A-Å",
"demoSharedYAxisAlbumCount": "268 album",
"demoSharedYAxisTitle": "Delt y-akse",
"demoSharedXAxisCreateAccountButtonText": "OPRET KONTO",
"demoFadeScaleAlertDialogDiscardButton": "KASSÉR",
"demoSharedXAxisSignInTextFieldLabel": "Mail eller telefonnummer",
"demoSharedXAxisSignInSubtitleText": "Log ind med din konto",
"demoSharedXAxisSignInWelcomeText": "Hej David Park",
"demoSharedXAxisIndividualCourseSubtitle": "Vist enkeltvist",
"demoSharedXAxisBundledCourseSubtitle": "Grupperet",
"demoFadeThroughAlbumsDestination": "Album",
"demoSharedXAxisDesignCourseTitle": "Design",
"demoSharedXAxisIllustrationCourseTitle": "Illustration",
"demoSharedXAxisBusinessCourseTitle": "Erhverv",
"demoSharedXAxisArtsAndCraftsCourseTitle": "Kunsthåndværk",
"demoMotionPlaceholderSubtitle": "Sekundær tekst",
"demoFadeScaleAlertDialogCancelButton": "ANNULLER",
"demoFadeScaleAlertDialogHeader": "Underretningsdialogboks",
"demoFadeScaleHideFabButton": "SKJUL FAB",
"demoFadeScaleShowFabButton": "VIS FAB",
"demoFadeScaleShowAlertDialogButton": "VIS MODAL",
"demoFadeScaleDescription": "Mønsteret for fortoning anvendes til brugerfladeelementer, der åbner eller lukker inden for skærmen, f.eks. en dialogboks der fortones midt på skærmen.",
"demoFadeScaleTitle": "Fortoning",
"demoFadeThroughTextPlaceholder": "123 billeder",
"demoFadeThroughSearchDestination": "Søg",
"demoFadeThroughPhotosDestination": "Billeder",
"demoSharedXAxisCoursePageSubtitle": "Grupperede kategorier vises som grupper i dit feed. Du kan altid ændre dette senere.",
"demoFadeThroughDescription": "Mønsteret for fortoning anvendes til overgange mellem brugerfladeelementer, der ikke har et stærkt forhold til hinanden.",
"demoFadeThroughTitle": "Fortoning",
"demoSharedZAxisHelpSettingLabel": "Hjælp",
"demoMotionSubtitle": "Alle de foruddefinerede overgangsmønstre",
"demoSharedZAxisNotificationSettingLabel": "Notifikationer",
"demoSharedZAxisProfileSettingLabel": "Profil",
"demoSharedZAxisSavedRecipesListTitle": "Gemte opskrifter",
"demoSharedZAxisBeefSandwichRecipeDescription": "Opskrift på oksekødssandwich",
"demoSharedZAxisCrabPlateRecipeDescription": "Opskrift på ret med krabbe",
"demoSharedXAxisCoursePageTitle": "Strømlining af dine kurser",
"demoSharedZAxisCrabPlateRecipeTitle": "Krabbe",
"demoSharedZAxisShrimpPlateRecipeDescription": "Opskrift på ret med rejer",
"demoSharedZAxisShrimpPlateRecipeTitle": "Rejer",
"demoContainerTransformTypeFadeThrough": "FORTONING",
"demoSharedZAxisDessertRecipeTitle": "Dessert",
"demoSharedZAxisSandwichRecipeDescription": "Opskrift på sandwich",
"demoSharedZAxisSandwichRecipeTitle": "Sandwich",
"demoSharedZAxisBurgerRecipeDescription": "Opskrift på burger",
"demoSharedZAxisBurgerRecipeTitle": "Burger",
"demoSharedZAxisSettingsPageTitle": "Indstillinger",
"demoSharedZAxisTitle": "Delt z-akse",
"demoSharedZAxisPrivacySettingLabel": "Privatliv",
"demoMotionTitle": "Bevægelse",
"demoContainerTransformTitle": "Containeromdannelse",
"demoContainerTransformDescription": "Mønsteret til containeromdannelse er udviklet til overgange mellem brugerfladeelementer, der indeholder en container. Dette mønster opretter en synlig forbindelse mellem to brugerfladeelementer",
"demoContainerTransformModalBottomSheetTitle": "Fortoningstilstand",
"demoContainerTransformTypeFade": "FORTONING",
"demoSharedYAxisAlbumTileDurationUnit": "min.",
"demoMotionPlaceholderTitle": "Titel",
"demoSharedXAxisForgotEmailButtonText": "HAR DU GLEMT MAILADRESSEN?",
"demoMotionSmallPlaceholderSubtitle": "Sekundær",
"demoMotionDetailsPageTitle": "Infoside",
"demoMotionListTileTitle": "Listepunkt",
"demoSharedAxisDescription": "Mønsteret for delt akse anvendes til overgange mellem brugerfladeelementer, der har et rumligt eller navigationsrelateret forhold. Dette mønster anvender en delt omdannelse på x-, y- eller z-aksen for at forstærke forholdet mellem elementer.",
"demoSharedXAxisTitle": "Delt x-akse",
"demoSharedXAxisBackButtonText": "TILBAGE",
"demoSharedXAxisNextButtonText": "NÆSTE",
"demoSharedXAxisCulinaryCourseTitle": "Madlavning",
"githubRepo": "{repoName} GitHub-lager",
"fortnightlyMenuUS": "USA",
"fortnightlyMenuBusiness": "Erhverv",
"fortnightlyMenuScience": "Videnskab",
"fortnightlyMenuSports": "Sport",
"fortnightlyMenuTravel": "Rejser",
"fortnightlyMenuCulture": "Kultur",
"fortnightlyTrendingTechDesign": "TechDesign",
"rallyBudgetDetailAmountLeft": "Resterende beløb",
"fortnightlyHeadlineArmy": "\"Den grønne hær\" reformeres indefra",
"fortnightlyDescription": "En nyhedsapp med fokus på indhold",
"rallyBillDetailAmountDue": "Til betaling",
"rallyBudgetDetailTotalCap": "Samlet budgetloft",
"rallyBudgetDetailAmountUsed": "Brugt beløb",
"fortnightlyTrendingHealthcareRevolution": "HealthcareRevolution",
"fortnightlyMenuFrontPage": "Forside",
"fortnightlyMenuWorld": "Verden",
"rallyBillDetailAmountPaid": "Betalt beløb",
"fortnightlyMenuPolitics": "Politik",
"fortnightlyHeadlineBees": "Landbruget mangler bier",
"fortnightlyHeadlineGasoline": "Benzinens fremtid",
"fortnightlyTrendingGreenArmy": "GreenArmy",
"fortnightlyHeadlineFeminists": "Feminister gør op med partilinjen",
"fortnightlyHeadlineFabrics": "Designere fremstiller futuristisk stof ved hjælp af teknologi",
"fortnightlyHeadlineStocks": "Matte aktier får mange til at vende sig mod valuta",
"fortnightlyTrendingReform": "Reform",
"fortnightlyMenuTech": "Teknologi",
"fortnightlyHeadlineWar": "Adskilte amerikanske liv i krigstid",
"fortnightlyHeadlineHealthcare": "Den stille revolution, der ryster sundhedssektoren",
"fortnightlyLatestUpdates": "Seneste opdateringer",
"fortnightlyTrendingStocks": "Stocks",
"rallyBillDetailTotalAmount": "Samlet beløb",
"demoCupertinoPickerDateTime": "Dato og tid",
"signIn": "LOG IND",
"dataTableRowWithSugar": "{value} med sukker",
"dataTableRowApplePie": "Æbletærte",
"dataTableRowDonut": "Donut",
"dataTableRowHoneycomb": "Honningkaramel",
"dataTableRowLollipop": "Slikkepind",
"dataTableRowJellyBean": "Jelly bean",
"dataTableRowGingerbread": "Ingefærssmåkager",
"dataTableRowCupcake": "Cupcake",
"dataTableRowEclair": "Eclair",
"dataTableRowIceCreamSandwich": "Issandwich",
"dataTableRowFrozenYogurt": "Yoghurtis",
"dataTableColumnIron": "Jern (%)",
"dataTableColumnCalcium": "Calcium (%)",
"dataTableColumnSodium": "Salt (mg)",
"demoTimePickerTitle": "Tidsvælger",
"demo2dTransformationsResetTooltip": "Nulstil transformationer",
"dataTableColumnFat": "Fedt (g)",
"dataTableColumnCalories": "Kalorier",
"dataTableColumnDessert": "Dessert (1 portion)",
"cardsDemoTravelDestinationLocation1": "Thanjavur, Tamil Nadu",
"demoTimePickerDescription": "Viser en dialogboks med en Material Design-tidsvælger.",
"demoPickersShowPicker": "VIS VÆLGER",
"demoTabsScrollingTitle": "Kan rulle",
"demoTabsNonScrollingTitle": "Kan ikke rulle",
"craneHours": "{hours,plural,=1{1 time}other{{hours} timer}}",
"craneMinutes": "{minutes,plural,=1{1 min.}other{{minutes} min.}}",
"craneFlightDuration": "{hoursShortForm} {minutesShortForm}",
"dataTableHeader": "Ernæring",
"demoDatePickerTitle": "Datovælger",
"demoPickersSubtitle": "Valg af dato og tids",
"demoPickersTitle": "Vælgere",
"demo2dTransformationsEditTooltip": "Rediger felt",
"demoDataTableDescription": "Datatabeller viser oplysninger i et gitterlignende format med rækker og kolonner. Oplysningerne organiseres på en måde, der gør dem nemme at gennemgå, så brugerne kan finde mønstre og få indsigt.",
"demo2dTransformationsDescription": "Tryk for at redigere felter, og brug bevægelser til at navigere rundt i motivet. Træk for at panorere, knib fingrene sammen for at zoome, og roter ved hjælp af to fingre Tryk på knappen til nulstilling for at gå tilbage til den oprindelige retning.",
"demo2dTransformationsSubtitle": "Panorer, zoom og roter",
"demo2dTransformationsTitle": "2D-transformationer",
"demoCupertinoTextFieldPIN": "Pinkode",
"demoCupertinoTextFieldDescription": "Et tekstfelt giver brugeren mulighed for at angive tekst via enten et hardwaretastatur eller et skærmtastatur.",
"demoCupertinoTextFieldSubtitle": "iOS-lignende tekstfelter",
"demoCupertinoTextFieldTitle": "Tekstfelter",
"demoDatePickerDescription": "Viser en dialogboks med en Material Design-datovælger.",
"demoCupertinoPickerTime": "Tid",
"demoCupertinoPickerDate": "Dato",
"demoCupertinoPickerTimer": "Timer",
"demoCupertinoPickerDescription": "En vælgerwidget i iOS-format, der kan bruges til at vælge strenge, datoer, tidspunkter eller både dato og tid.",
"demoCupertinoPickerSubtitle": "Vælgere i iOS-format",
"demoCupertinoPickerTitle": "Vælgere",
"dataTableRowWithHoney": "{value} med honning",
"cardsDemoTravelDestinationCity2": "Chettinad",
"bannerDemoResetText": "Nulstil banneret",
"bannerDemoMultipleText": "Flere handlinger",
"bannerDemoLeadingText": "Indledende ikon",
"dismiss": "LUK",
"cardsDemoTappable": "Kan trykkes på",
"cardsDemoSelectable": "Kan vælges (langt tryk)",
"cardsDemoExplore": "Udforsk",
"cardsDemoExploreSemantics": "Udforsk {destinationName}",
"cardsDemoShareSemantics": "Del {destinationName}",
"cardsDemoTravelDestinationTitle1": "De ti bedste byer at besøge i Tamil Nadu",
"cardsDemoTravelDestinationDescription1": "Nummer 10",
"cardsDemoTravelDestinationCity1": "Thanjavur",
"dataTableColumnProtein": "Protein (g)",
"cardsDemoTravelDestinationTitle2": "Kunsthåndværkere fra det sydlige Indien",
"cardsDemoTravelDestinationDescription2": "Silkespindere",
"bannerDemoText": "Din adgangskode blev opdateret på din anden enhed. Log ind igen.",
"cardsDemoTravelDestinationLocation2": "Sivaganga, Tamil Nadu",
"cardsDemoTravelDestinationTitle3": "Brihadisvaratempel",
"cardsDemoTravelDestinationDescription3": "Templer",
"demoBannerTitle": "Banner",
"demoBannerSubtitle": "Viser et banner på en liste",
"demoBannerDescription": "Et banner viser en vigtig og kortfattet meddelelse og viser de handlinger, som brugerne skal foretage (eller de kan lukke banneret). Der skal foretages en brugerhandling for at lukke banneret.",
"demoCardTitle": "Kort",
"demoCardSubtitle": "Standardkort med afrundede hjørner",
"demoCardDescription": "Et kort er et ark fra Material Design, der bruges til at repræsentere nogle relaterede oplysninger som f.eks. et album, en geografisk lokation, et måltid, kontaktoplysninger osv.",
"demoDataTableTitle": "Datatabeller",
"demoDataTableSubtitle": "Rækker og kolonner med oplysninger",
"dataTableColumnCarbs": "Kulhydrat (g)",
"placeTanjore": "Thanjavur",
"demoGridListsTitle": "Gitterlister",
"placeFlowerMarket": "Blomstermarked",
"placeBronzeWorks": "Bronzestøberi",
"placeMarket": "Marked",
"placeThanjavurTemple": "Tempel i Thanjavur",
"placeSaltFarm": "Saltfarm",
"placeScooters": "Scootere",
"placeSilkMaker": "Silkeproducent",
"placeLunchPrep": "Gøre frokost klar",
"placeBeach": "Strand",
"placeFisherman": "Fisker",
"demoMenuSelected": "Valgt: {value}",
"demoMenuRemove": "Fjern",
"demoMenuGetLink": "Hent link",
"demoMenuShare": "Del",
"demoBottomAppBarSubtitle": "Viser navigation og handlinger nederst på skærmen",
"demoMenuAnItemWithASectionedMenu": "Et element med en menu med sektioner",
"demoMenuADisabledMenuItem": "Deaktiveret menupunkt",
"demoLinearProgressIndicatorTitle": "Lineær statusindikator",
"demoMenuContextMenuItemOne": "Genvejsmenupunkt ét",
"demoMenuAnItemWithASimpleMenu": "Et element med en enkel menu",
"demoCustomSlidersTitle": "Tilpassede skydere",
"demoMenuAnItemWithAChecklistMenu": "Et element med en tjeklistemenu",
"demoCupertinoActivityIndicatorTitle": "Aktivitetsindikator",
"demoCupertinoActivityIndicatorSubtitle": "Aktivitetsindikator i iOS-format",
"demoCupertinoActivityIndicatorDescription": "En aktivitetsindikator i iOS-format, der drejer med uret.",
"demoCupertinoNavigationBarTitle": "Navigationslinje",
"demoCupertinoNavigationBarSubtitle": "iOS-lignende navigationslinje",
"demoCupertinoNavigationBarDescription": "En iOS-lignende navigationslinje. Navigationslinjen er en værktøjslinje, der som minimum består af en sidetitel, midt i værktøjslinjen.",
"demoCupertinoPullToRefreshTitle": "Træk for at opdatere",
"demoCupertinoPullToRefreshSubtitle": "iOS-lignende funktion til at trække for at opdatere",
"demoCupertinoPullToRefreshDescription": "En widget, der implementerer den iOS-lignende funktion til at trække for at opdatere.",
"demoProgressIndicatorTitle": "Statusindikatorer",
"demoProgressIndicatorSubtitle": "Lineær, cirkulær, ubestemt",
"demoCircularProgressIndicatorTitle": "Cirkulær statusindikator",
"demoCircularProgressIndicatorDescription": "En cirkulær statusindikator fra Material Design, som drejer for at indikere, at appen arbejder.",
"demoMenuFour": "Fire",
"demoLinearProgressIndicatorDescription": "En lineær statusindikator fra Material Design, også kaldet en statuslinje.",
"demoTooltipTitle": "Værktøjstips",
"demoTooltipSubtitle": "Kort meddelelse, der vises ved langt tryk, eller når markøren holdes over et element",
"demoTooltipDescription": "Værktøjstips leverer tekstetiketter, der hjælper med at forklare en knaps funktion eller andre brugerfladehandlinger. Værktøjstips viser tekst med oplysninger, når brugerne holder markøren over et element eller trykker på elementet i lang tid.",
"demoTooltipInstructions": "Lav et langt tryk eller hold markøren over et element for at se værktøjstippet.",
"placeChennai": "Chennai",
"demoMenuChecked": "Markeret: {value}",
"placeChettinad": "Chettinad",
"demoMenuPreview": "Se forhåndsvisning",
"demoBottomAppBarTitle": "Appbjælke nederst på skærmen",
"demoBottomAppBarDescription": "Appbjælker nederst på skærmen giver adgang til en sidemenu i bunden af skærmen og op til fire handlinger, bl.a. den svævende handlingsknap.",
"bottomAppBarNotch": "Skærmhak",
"bottomAppBarPosition": "Placering af svævende handlingsknap",
"bottomAppBarPositionDockedEnd": "Fastgjort – Til sidst",
"bottomAppBarPositionDockedCenter": "Fastgjort – I midten",
"bottomAppBarPositionFloatingEnd": "Svævende – Til sidst",
"bottomAppBarPositionFloatingCenter": "Svævende – I midten",
"demoSlidersEditableNumericalValue": "Redigerbar numerisk værdi",
"demoGridListsSubtitle": "Række- og kolonnelayout",
"demoGridListsDescription": "Gitterlister egner sig bedst til at præsentere homogene data, typisk billeder. Hvert element i en gitterliste kaldes et felt.",
"demoGridListsImageOnlyTitle": "Kun billeder",
"demoGridListsHeaderTitle": "Med sidehoved",
"demoGridListsFooterTitle": "Med sidefod",
"demoSlidersTitle": "Skydere",
"demoSlidersSubtitle": "Widgets til valg af en værdi ved at stryge",
"demoSlidersDescription": "Skydere viser en række værdier langs en bjælke, og brugerne kan vælge en enkelt værdi. De er ideelle til justering af indstillinger som f.eks. lydstyrke eller lysstyrke samt til valg af billedfiltre.",
"demoRangeSlidersTitle": "Områdeskydere",
"demoRangeSlidersDescription": "Skydere viser en række værdier langs en bjælke. De kan have ikoner i begge ender af bjælken, som afspejler en række værdier. De er ideelle til justering af indstillinger som f.eks. lydstyrke eller lysstyrke samt til valg af billedfiltre.",
"demoMenuAnItemWithAContextMenuButton": "Et element med en genvejsmenu",
"demoCustomSlidersDescription": "Skydere viser en række værdier langs en bjælke, og brugerne kan vælge en enkelt eller flere værdier. Skyderne kan tilpasses og anvende et tema.",
"demoSlidersContinuousWithEditableNumericalValue": "Kontinuerlig med redigerbar numerisk værdi",
"demoSlidersDiscrete": "Individuel",
"demoSlidersDiscreteSliderWithCustomTheme": "Individuel skyder med tilpasset tema",
"demoSlidersContinuousRangeSliderWithCustomTheme": "Kontinuerlig områdeskyder med tilpasset tema",
"demoSlidersContinuous": "Kontinuerlig",
"placePondicherry": "Pondicherry",
"demoMenuTitle": "Menu",
"demoContextMenuTitle": "Genvejsmenu",
"demoSectionedMenuTitle": "Menu med sektioner",
"demoSimpleMenuTitle": "Enkel menu",
"demoChecklistMenuTitle": "Tjeklistemenu",
"demoMenuSubtitle": "Menuknapper og enkle menuer",
"demoMenuDescription": "En menu viser en liste over valgmuligheder i en midlertidig rude. De vises, når brugerne interagerer med en knap, en handling eller en anden funktion.",
"demoMenuItemValueOne": "Menupunkt ét",
"demoMenuItemValueTwo": "Menupunkt to",
"demoMenuItemValueThree": "Menupunkt tre",
"demoMenuOne": "Ét",
"demoMenuTwo": "To",
"demoMenuThree": "Tre",
"demoMenuContextMenuItemThree": "Genvejsmenupunkt tre",
"demoCupertinoSwitchSubtitle": "Kontakt i iOS-format",
"demoSnackbarsText": "Dette er en handlingsbekræftelse.",
"demoCupertinoSliderSubtitle": "Skyder i iOS-format",
"demoCupertinoSliderDescription": "En skyder kan bruges til at vælge enten et permanent eller individuelt værdisæt.",
"demoCupertinoSliderContinuous": "Permanent: {value}",
"demoCupertinoSliderDiscrete": "Individuelt: {value}",
"demoSnackbarsAction": "Du trykkede på handlingsbekræftelsen.",
"backToGallery": "Tilbage til galleriet",
"demoCupertinoTabBarTitle": "Fanelinje",
"demoCupertinoSwitchDescription": "En kontakt bruges til at skifte tilstand for en bestemt indstilling.",
"demoSnackbarsActionButtonLabel": "HANDLING",
"cupertinoTabBarProfileTab": "Profil",
"demoSnackbarsButtonLabel": "VIS EN HANDLINGSBEKRÆFTELSE",
"demoSnackbarsDescription": "Handlingsbekræftelser informerer brugerne om en proces, som en app enten har fuldført eller vil gennemgå senere. De vises midlertidigt nederst på skærmen. De bør ikke forstyrre brugeroplevelsen, og de forsvinder af sig selv.",
"demoSnackbarsSubtitle": "Handlingsbekræftelser viser meddelelser nederst på skærmen.",
"demoSnackbarsTitle": "Handlingsbekræftelser",
"demoCupertinoSliderTitle": "Skyder",
"cupertinoTabBarChatTab": "Chat",
"cupertinoTabBarHomeTab": "Start",
"demoCupertinoTabBarDescription": "En fanelinje til navigation i iOS-format i bunden. Viser flere faner med én aktiv fane. Den første fane er som standard aktiv.",
"demoCupertinoTabBarSubtitle": "Fanelinje i iOS-format i bunden",
"demoOptionsFeatureTitle": "Se valgmuligheder",
"demoOptionsFeatureDescription": "Tryk her for at se de tilgængelige muligheder for denne demo.",
"demoCodeViewerCopyAll": "KOPIER ALT",
"shrineScreenReaderRemoveProductButton": "Fjern {product}",
"shrineScreenReaderProductAddToCart": "Læg i kurven",
"shrineScreenReaderCart": "{quantity,plural,=0{Indkøbskurv, ingen varer}=1{Indkøbskurv, 1 vare}other{Indkøbskurv, {quantity} varer}}",
"demoCodeViewerFailedToCopyToClipboardMessage": "Kunne ikke kopieres til udklipsholderen: {error}",
"demoCodeViewerCopiedToClipboardMessage": "Kopieret til udklipsholderen.",
"craneSleep8SemanticLabel": "Mayaruiner på en klippeskrænt ved en strand",
"craneSleep4SemanticLabel": "Hotel ved søen foran bjerge",
"craneSleep2SemanticLabel": "Machu Picchu-citadel",
"craneSleep1SemanticLabel": "Hytte i et snelandskab med stedsegrønne træer",
"craneSleep0SemanticLabel": "Bungalows over vandet",
"craneFly13SemanticLabel": "Swimmingpool ved havet med palmer",
"craneFly12SemanticLabel": "Swimmingpool med palmetræer",
"craneFly11SemanticLabel": "Murstensfyrtårn ved havet",
"craneFly10SemanticLabel": "Al-Azhar-moskéens tårne ved solnedgang",
"craneFly9SemanticLabel": "Mand, der læner sig op ad en blå retro bil",
"craneFly8SemanticLabel": "Supertree Grove",
"craneEat9SemanticLabel": "Cafédisk med kager",
"craneEat2SemanticLabel": "Burger",
"craneFly5SemanticLabel": "Hotel ved søen foran bjerge",
"demoSelectionControlsSubtitle": "Afkrydsningsfelter, alternativknapper og kontakter",
"craneEat10SemanticLabel": "Kvinde med en kæmpe pastramisandwich",
"craneFly4SemanticLabel": "Bungalows over vandet",
"craneEat7SemanticLabel": "Indgang til bager",
"craneEat6SemanticLabel": "Ret med rejer",
"craneEat5SemanticLabel": "Siddepladser på en fin restaurant",
"craneEat4SemanticLabel": "Dessert med chokolade",
"craneEat3SemanticLabel": "Koreansk taco",
"craneFly3SemanticLabel": "Machu Picchu-citadel",
"craneEat1SemanticLabel": "Tom bar med dinerstole",
"craneEat0SemanticLabel": "En pizza i en træfyret ovn",
"craneSleep11SemanticLabel": "Taipei 101-skyskraber",
"craneSleep10SemanticLabel": "Al-Azhar-moskéens tårne ved solnedgang",
"craneSleep9SemanticLabel": "Murstensfyrtårn ved havet",
"craneEat8SemanticLabel": "Tallerken med krebs",
"craneSleep7SemanticLabel": "Farverige lejligheder på Ribeira Square",
"craneSleep6SemanticLabel": "Swimmingpool med palmetræer",
"craneSleep5SemanticLabel": "Telt på en mark",
"settingsButtonCloseLabel": "Luk indstillinger",
"demoSelectionControlsCheckboxDescription": "Afkrydsningsfelter giver brugerne mulighed for at vælge flere valgmuligheder fra et sæt. Et normalt afkrydsningsfelt kan angives til værdierne sand eller falsk, og et afkrydsningsfelt med tre værdier kan også angives til nul.",
"settingsButtonLabel": "Indstillinger",
"demoListsTitle": "Lister",
"demoListsSubtitle": "Layout for rullelister",
"demoListsDescription": "En enkelt række med fast højde, som typisk indeholder tekst samt et foranstillet eller efterstillet ikon.",
"demoOneLineListsTitle": "Én linje",
"demoTwoLineListsTitle": "To linjer",
"demoListsSecondary": "Sekundær tekst",
"demoSelectionControlsTitle": "Kontrolelementer til markering",
"craneFly7SemanticLabel": "Mount Rushmore",
"demoSelectionControlsCheckboxTitle": "Afkrydsningsfelt",
"craneSleep3SemanticLabel": "Mand, der læner sig op ad en blå retro bil",
"demoSelectionControlsRadioTitle": "Alternativknap",
"demoSelectionControlsRadioDescription": "Alternativknapper giver brugeren mulighed for at vælge en valgmulighed fra et sæt. Brug alternativknapper til eksklusivt valg, hvis du mener, at brugeren har brug for at se alle tilgængelige valgmuligheder side om side.",
"demoSelectionControlsSwitchTitle": "Kontakt",
"demoSelectionControlsSwitchDescription": "Til/fra-kontakter skifter en indstillings status. Den indstilling, som kontakten styrer, og dens status, bør tydeliggøres i den tilsvarende indlejrede etiket.",
"craneFly0SemanticLabel": "Hytte i et snelandskab med stedsegrønne træer",
"craneFly1SemanticLabel": "Telt på en mark",
"craneFly2SemanticLabel": "Bedeflag foran snebeklædt bjerg",
"craneFly6SemanticLabel": "Palacio de Bellas Artes set fra luften",
"rallySeeAllAccounts": "Se alle konti",
"rallyBillAmount": "Regningen {billName} på {amount}, som skal betales {date}.",
"shrineTooltipCloseCart": "Luk kurven",
"shrineTooltipCloseMenu": "Luk menuen",
"shrineTooltipOpenMenu": "Åbn menuen",
"shrineTooltipSettings": "Indstillinger",
"shrineTooltipSearch": "Søg",
"demoTabsDescription": "Med faner kan indhold fra forskellige skærme, datasæt og andre interaktioner organiseres.",
"demoTabsSubtitle": "Faner med visninger, der kan rulle uafhængigt af hinanden",
"demoTabsTitle": "Faner",
"rallyBudgetAmount": "Budgettet {budgetName}, hvor {amountUsed} ud af {amountTotal} er brugt, og der er {amountLeft} tilbage",
"shrineTooltipRemoveItem": "Fjern varen",
"rallyAccountAmount": "Kontoen \"{accountName}\" {accountNumber} med saldoen {amount}.",
"rallySeeAllBudgets": "Se alle budgetter",
"rallySeeAllBills": "Se alle regninger",
"craneFormDate": "Vælg dato",
"craneFormOrigin": "Vælg afrejsested",
"craneFly2": "Khumbu Valley, Nepal",
"craneFly3": "Machu Picchu, Peru",
"craneFly4": "Malé, Maldiverne",
"craneFly5": "Vitznau, Schweiz",
"craneFly6": "Mexico City, Mexico",
"craneFly7": "Mount Rushmore, USA",
"settingsTextDirectionLocaleBased": "Baseret på landestandard",
"craneFly9": "Havana, Cuba",
"craneFly10": "Cairo, Egypten",
"craneFly11": "Lissabon, Portugal",
"craneFly12": "Napa, USA",
"craneFly13": "Bali, Indonesien",
"craneSleep0": "Malé, Maldiverne",
"craneSleep1": "Aspen, USA",
"craneSleep2": "Machu Picchu, Peru",
"demoCupertinoSegmentedControlTitle": "Segmenteret styring",
"craneSleep4": "Vitznau, Schweiz",
"craneSleep5": "Big Sur, USA",
"craneSleep6": "Napa, USA",
"craneSleep7": "Porto, Portugal",
"craneSleep8": "Tulum, Mexico",
"craneEat5": "Seoul, Sydkorea",
"demoChipTitle": "Tips",
"demoChipSubtitle": "Kompakte elementer, der repræsenterer et input, en attribut eller en handling",
"demoActionChipTitle": "Handlingstip",
"demoActionChipDescription": "Handlingstips er en række muligheder, som udløser en handling relateret til det primære indhold. Handlingstips bør vises på en dynamisk og kontekstafhængig måde på en brugerflade.",
"demoChoiceChipTitle": "Valgtip",
"demoChoiceChipDescription": "Valgtips repræsenterer et enkelt valg fra et sæt. Valgtips indeholder relateret beskrivende tekst eller relaterede kategorier.",
"demoFilterChipTitle": "Filtertip",
"demoFilterChipDescription": "Filtertips bruger tags eller beskrivende ord til at filtrere indhold.",
"demoInputChipTitle": "Inputtip",
"demoInputChipDescription": "Inputtips repræsenterer en kompleks oplysning, f.eks. en enhed (person, sted eller ting) eller en samtaletekst, i kompakt form.",
"craneSleep9": "Lissabon, Portugal",
"craneEat10": "Lissabon, Portugal",
"demoCupertinoSegmentedControlDescription": "Bruges til at vælge mellem et antal muligheder, som gensidigt udelukker hinanden. Når én af mulighederne i den segmenterede styring er valgt, er de øvrige muligheder i den segmenterede styring ikke valgt.",
"chipTurnOnLights": "Tænd lyset",
"chipSmall": "Lille",
"chipMedium": "Mellem",
"chipLarge": "Stor",
"chipElevator": "Elevator",
"chipWasher": "Vaskemaskine",
"chipFireplace": "Pejs",
"chipBiking": "Cykling",
"craneFormDiners": "Spisende",
"rallyAlertsMessageUnassignedTransactions": "{count,plural,=1{Hæv dit potentielle skattefradrag. Tildel kategorier til 1 transaktion, som ingen har.}other{Hæv dit potentielle skattefradrag. Tildel kategorier til {count} transaktioner, som ingen har.}}",
"craneFormTime": "Vælg tidspunkt",
"craneFormLocation": "Vælg placering",
"craneFormTravelers": "Rejsende",
"craneEat8": "Atlanta, USA",
"craneFormDestination": "Vælg destination",
"craneFormDates": "Vælg datoer",
"craneFly": "FLYV",
"craneSleep": "OVERNAT",
"craneEat": "SPIS",
"craneFlySubhead": "Find fly efter destination",
"craneSleepSubhead": "Find ejendomme efter placering",
"craneEatSubhead": "Find restauranter efter destination",
"craneFlyStops": "{numberOfStops,plural,=0{Direkte}=1{1 mellemlanding}other{{numberOfStops} mellemlandinger}}",
"craneSleepProperties": "{totalProperties,plural,=0{Ingen ledige ejendomme}=1{1 ledig ejendom}other{{totalProperties} ledige ejendomme}}",
"craneEatRestaurants": "{totalRestaurants,plural,=0{Ingen restauranter}=1{1 restaurant}other{{totalRestaurants} restauranter}}",
"craneFly0": "Aspen, USA",
"demoCupertinoSegmentedControlSubtitle": "Segmenteret styring i iOS-stil",
"craneSleep10": "Cairo, Egypten",
"craneEat9": "Madrid, Spanien",
"craneFly1": "Big Sur, USA",
"craneEat7": "Nashville, USA",
"craneEat6": "Seattle, USA",
"craneFly8": "Singapore",
"craneEat4": "Paris, Frankrig",
"craneEat3": "Portland, USA",
"craneEat2": "Córdoba, Argentina",
"craneEat1": "Dallas, USA",
"craneEat0": "Napoli, Italien",
"craneSleep11": "Taipei, Taiwan",
"craneSleep3": "Havana, Cuba",
"shrineLogoutButtonCaption": "LOG UD",
"rallyTitleBills": "FAKTURAER",
"rallyTitleAccounts": "KONTI",
"shrineProductVagabondSack": "Vagabond-rygsæk",
"rallyAccountDetailDataInterestYtd": "Renter ÅTD",
"shrineProductWhitneyBelt": "Whitney-bælte",
"shrineProductGardenStrand": "Garden strand",
"shrineProductStrutEarrings": "Strut-øreringe",
"shrineProductVarsitySocks": "Varsity-sokker",
"shrineProductWeaveKeyring": "Weave-nøglering",
"shrineProductGatsbyHat": "Gatsby-hat",
"shrineProductShrugBag": "Shrug-taske",
"shrineProductGiltDeskTrio": "Tre-i-et-skrivebord fra Gilt",
"shrineProductCopperWireRack": "Hylde med kobbergitter",
"shrineProductSootheCeramicSet": "Soothe-keramiksæt",
"shrineProductHurrahsTeaSet": "Hurrahs-testel",
"shrineProductBlueStoneMug": "Blue Stone-krus",
"shrineProductRainwaterTray": "Rende til regnvand",
"shrineProductChambrayNapkins": "Chambrayservietter",
"shrineProductSucculentPlanters": "Sukkulente planter",
"shrineProductQuartetTable": "Bord med fire stole",
"shrineProductKitchenQuattro": "Kitchen quattro",
"shrineProductClaySweater": "Clay-sweater",
"shrineProductSeaTunic": "Havblå tunika",
"shrineProductPlasterTunic": "Beige tunika",
"rallyBudgetCategoryRestaurants": "Restauranter",
"shrineProductChambrayShirt": "Chambrayskjorte",
"shrineProductSeabreezeSweater": "Seabreeze-sweater",
"shrineProductGentryJacket": "Gentry-jakke",
"shrineProductNavyTrousers": "Marineblå bukser",
"shrineProductWalterHenleyWhite": "Walter-henley (hvid)",
"shrineProductSurfAndPerfShirt": "Surfertrøje",
"shrineProductGingerScarf": "Rødt halstørklæde",
"shrineProductRamonaCrossover": "Ramona-samarbejde",
"shrineProductClassicWhiteCollar": "Klassisk hvid krave",
"shrineProductSunshirtDress": "Kjole, der beskytter mod solen",
"rallyAccountDetailDataInterestRate": "Rentesats",
"rallyAccountDetailDataAnnualPercentageYield": "Årligt afkast i procent",
"rallyAccountDataVacation": "Ferie",
"shrineProductFineLinesTee": "T-shirt med tynde striber",
"rallyAccountDataHomeSavings": "Opsparing til hjemmet",
"rallyAccountDataChecking": "Bankkonto",
"rallyAccountDetailDataInterestPaidLastYear": "Betalte renter sidste år",
"rallyAccountDetailDataNextStatement": "Næste kontoudtog",
"rallyAccountDetailDataAccountOwner": "Kontoejer",
"rallyBudgetCategoryCoffeeShops": "Kaffebarer",
"rallyBudgetCategoryGroceries": "Dagligvarer",
"shrineProductCeriseScallopTee": "Lyserød Cerise-t-shirt",
"rallyBudgetCategoryClothing": "Tøj",
"rallySettingsManageAccounts": "Administrer konti",
"rallyAccountDataCarSavings": "Opsparing til bil",
"rallySettingsTaxDocuments": "Skattedokumenter",
"rallySettingsPasscodeAndTouchId": "Adgangskode og Touch ID",
"rallySettingsNotifications": "Notifikationer",
"rallySettingsPersonalInformation": "Personlige oplysninger",
"rallySettingsPaperlessSettings": "Indstillinger for Paperless",
"rallySettingsFindAtms": "Find hæveautomater",
"rallySettingsHelp": "Hjælp",
"rallySettingsSignOut": "Log ud",
"rallyAccountTotal": "I alt",
"rallyBillsDue": "Betalingsdato",
"rallyBudgetLeft": "Tilbage",
"rallyAccounts": "Konti",
"rallyBills": "Fakturaer",
"rallyBudgets": "Budgetter",
"rallyAlerts": "Underretninger",
"rallySeeAll": "SE ALLE",
"rallyFinanceLeft": "TILBAGE",
"rallyTitleOverview": "OVERSIGT",
"shrineProductShoulderRollsTee": "T-shirt med åbning til skuldrene",
"shrineNextButtonCaption": "NÆSTE",
"rallyTitleBudgets": "BUDGETTER",
"rallyTitleSettings": "INDSTILLINGER",
"rallyLoginLoginToRally": "Log ind for at bruge Rally",
"rallyLoginNoAccount": "Har du ikke en konto?",
"rallyLoginSignUp": "TILMELD DIG",
"rallyLoginUsername": "Brugernavn",
"rallyLoginPassword": "Adgangskode",
"rallyLoginLabelLogin": "Log ind",
"rallyLoginRememberMe": "Husk mig",
"rallyLoginButtonLogin": "LOG IND",
"rallyAlertsMessageHeadsUpShopping": "Vær opmærksom på, at du har brugt {percent} af denne måneds shoppingbudget.",
"rallyAlertsMessageSpentOnRestaurants": "Du har brugt {amount} på restaurantbesøg i denne uge.",
"rallyAlertsMessageATMFees": "Du har brugt {amount} på hæveautomatgebyrer i denne måned",
"rallyAlertsMessageCheckingAccount": "Flot! Din bankkonto er steget med {percent} i forhold til sidste måned.",
"shrineMenuCaption": "MENU",
"shrineCategoryNameAll": "ALLE",
"shrineCategoryNameAccessories": "TILBEHØR",
"shrineCategoryNameClothing": "TØJ",
"shrineCategoryNameHome": "STARTSIDE",
"shrineLoginUsernameLabel": "Brugernavn",
"shrineLoginPasswordLabel": "Adgangskode",
"shrineCancelButtonCaption": "ANNULLER",
"shrineCartTaxCaption": "Afgifter:",
"shrineCartPageCaption": "KURV",
"shrineProductQuantity": "Antal: {quantity}",
"shrineProductPrice": "x {price}",
"shrineCartItemCount": "{quantity,plural,=0{INGEN VARER}=1{1 VARE}other{{quantity} VARER}}",
"shrineCartClearButtonCaption": "RYD KURV",
"shrineCartTotalCaption": "I ALT",
"shrineCartSubtotalCaption": "Subtotal:",
"shrineCartShippingCaption": "Forsendelse:",
"shrineProductGreySlouchTank": "Grå løstsiddende tanktop",
"shrineProductStellaSunglasses": "Stella-solbriller",
"shrineProductWhitePinstripeShirt": "Nålestribet skjorte i hvid",
"demoTextFieldWhereCanWeReachYou": "Hvordan kan vi kontakte dig?",
"settingsTextDirectionLTR": "VTH",
"settingsTextScalingLarge": "Stor",
"demoBottomSheetHeader": "Overskrift",
"demoBottomSheetItem": "Vare {value}",
"demoBottomTextFieldsTitle": "Tekstfelter",
"demoTextFieldTitle": "Tekstfelter",
"demoTextFieldSubtitle": "En enkelt linje med tekst og tal, der kan redigeres",
"demoTextFieldDescription": "Tekstfelterne giver brugerne mulighed for at angive tekst i en brugerflade. De vises normalt i formularer og dialogbokse.",
"demoTextFieldShowPasswordLabel": "Vis adgangskode",
"demoTextFieldHidePasswordLabel": "Skjul adgangskode",
"demoTextFieldFormErrors": "Ret de fejl, der er angivet med rød farve, før du sender.",
"demoTextFieldNameRequired": "Du skal angive et navn.",
"demoTextFieldOnlyAlphabeticalChars": "Angiv kun alfabetiske tegn.",
"demoTextFieldEnterUSPhoneNumber": "(###) ###-#### – angiv et amerikansk telefonnummer.",
"demoTextFieldEnterPassword": "Angiv en adgangskode.",
"demoTextFieldPasswordsDoNotMatch": "Adgangskoderne matcher ikke",
"demoTextFieldWhatDoPeopleCallYou": "Hvad kalder andre dig?",
"demoTextFieldNameField": "Navn*",
"demoBottomSheetButtonText": "VIS FELTET I BUNDEN",
"demoTextFieldPhoneNumber": "Telefonnummer*",
"demoBottomSheetTitle": "Felt i bunden",
"demoTextFieldEmail": "Mail",
"demoTextFieldTellUsAboutYourself": "Fortæl os, hvem du er (du kan f.eks. skrive, hvad du laver, eller hvilke fritidsinteresser du har)",
"demoTextFieldKeepItShort": "Vær kortfattet; det her er kun en demo.",
"starterAppGenericButton": "KNAP",
"demoTextFieldLifeStory": "Livshistorie",
"demoTextFieldSalary": "Løn",
"demoTextFieldUSD": "USD",
"demoTextFieldNoMoreThan": "Du må højst angive otte tegn.",
"demoTextFieldPassword": "Adgangskode*",
"demoTextFieldRetypePassword": "Angiv adgangskoden igen*",
"demoTextFieldSubmit": "SEND",
"demoBottomNavigationSubtitle": "Navigation i bunden med tværudtoning",
"demoBottomSheetAddLabel": "Tilføj",
"demoBottomSheetModalDescription": "Et modalt felt i bunden er et alternativ til en menu eller dialogboks og forhindrer, at brugeren interagerer med resten af appen.",
"demoBottomSheetModalTitle": "Modalt felt i bunden",
"demoBottomSheetPersistentDescription": "Et fast felt i bunden viser oplysninger, der supplerer det primære indhold i appen. Et fast felt i bunden forbliver synligt, selvom brugeren interagerer med andre elementer i appen.",
"demoBottomSheetPersistentTitle": "Fast felt i bunden",
"demoBottomSheetSubtitle": "Faste og modale felter i bunden",
"demoTextFieldNameHasPhoneNumber": "Telefonnummeret til {name} er {phoneNumber}",
"buttonText": "KNAP",
"demoTypographyDescription": "Definitioner for de forskellige typografier, der blev fundet i Material Design.",
"demoTypographySubtitle": "Alle de foruddefinerede typografier",
"demoTypographyTitle": "Typografi",
"demoFullscreenDialogDescription": "Egenskaben fullscreenDialog angiver, om den delte side er en modal dialogboks i fuld skærm.",
"demoFlatButtonDescription": "En flad knap viser en blækklat, når den trykkes ned, men den hæves ikke. Brug flade knapper på værktøjslinjer, i dialogbokse og indlejret i den indre margen.",
"demoBottomNavigationDescription": "Navigationslinjer i bunden viser tre til fem destinationer nederst på en skærm. Hver destination er angivet med et ikon og en valgfri tekstetiket. Når der trykkes på et navigationsikon nederst på en skærm, føres brugeren til den overordnede navigationsdestination, der er knyttet til det pågældende ikon.",
"demoBottomNavigationSelectedLabel": "Valgt etiket",
"demoBottomNavigationPersistentLabels": "Faste etiketter",
"starterAppDrawerItem": "Vare {value}",
"demoTextFieldRequiredField": "* angiver et obligatorisk felt",
"demoBottomNavigationTitle": "Navigation i bunden",
"settingsLightTheme": "Lyst",
"settingsTheme": "Tema",
"settingsPlatformIOS": "iOS",
"settingsPlatformAndroid": "Android",
"settingsTextDirectionRTL": "HTV",
"settingsTextScalingHuge": "Meget stor",
"cupertinoButton": "Knap",
"settingsTextScalingNormal": "Normal",
"settingsTextScalingSmall": "Lille",
"settingsSystemDefault": "System",
"settingsTitle": "Indstillinger",
"rallyDescription": "En personlig økonomiapp",
"aboutDialogDescription": "Gå til {repoLink}. for at se kildekoden for denne app.",
"bottomNavigationCommentsTab": "Kommentarer",
"starterAppGenericBody": "Brødtekst",
"starterAppGenericHeadline": "Overskrift",
"starterAppGenericSubtitle": "Undertekst",
"starterAppGenericTitle": "Titel",
"starterAppTooltipSearch": "Søg",
"starterAppTooltipShare": "Del",
"starterAppTooltipFavorite": "Angiv som favorit",
"starterAppTooltipAdd": "Tilføj",
"bottomNavigationCalendarTab": "Kalender",
"starterAppDescription": "Et responsivt opstartslayout",
"starterAppTitle": "Begynderapp",
"aboutFlutterSamplesRepo": "Flutter samples GitHub repo",
"bottomNavigationContentPlaceholder": "Pladsholder for fanen {title}",
"bottomNavigationCameraTab": "Kamera",
"bottomNavigationAlarmTab": "Alarm",
"bottomNavigationAccountTab": "Konto",
"demoTextFieldYourEmailAddress": "Din mailadresse",
"demoToggleButtonDescription": "Til/fra-knapper kan bruges til at gruppere relaterede indstillinger. For at fremhæve grupper af relaterede til/fra-knapper bør grupperne dele en fælles container.",
"colorsGrey": "GRÅ",
"colorsBrown": "BRUN",
"colorsDeepOrange": "DYB ORANGE",
"colorsOrange": "ORANGE",
"colorsAmber": "ORANGEGUL",
"colorsYellow": "GUL",
"colorsLime": "LIMEGRØN",
"colorsLightGreen": "LYSEGRØN",
"colorsGreen": "GRØN",
"homeHeaderGallery": "Galleri",
"homeHeaderCategories": "Kategorier",
"shrineDescription": "En modebevidst forhandlerapp",
"craneDescription": "En personligt tilpasset rejseapp",
"homeCategoryReference": "STIL OG ANDET",
"demoInvalidURL": "Kunne ikke vise webadressen:",
"demoOptionsTooltip": "Valgmuligheder",
"demoInfoTooltip": "Oplysninger",
"demoCodeTooltip": "Demokode",
"demoDocumentationTooltip": "API-dokumentation",
"demoFullscreenTooltip": "Fuld skærm",
"settingsTextScaling": "Skalering af tekst",
"settingsTextDirection": "Tekstretning",
"settingsLocale": "Landestandard",
"settingsPlatformMechanics": "Platformmekanik",
"settingsDarkTheme": "Mørkt",
"settingsSlowMotion": "Slowmotion",
"settingsAbout": "Om Flutter Gallery",
"settingsFeedback": "Send feedback",
"settingsAttribution": "Designet af TOASTER i London",
"demoButtonTitle": "Knapper",
"demoButtonSubtitle": "Tekst, hævet, kontur og meget mere",
"demoFlatButtonTitle": "Flad knap",
"demoRaisedButtonDescription": "Hævede knapper giver en tredje dimension til layouts, der primært er flade. De fremhæver funktioner i tætpakkede eller åbne områder.",
"demoRaisedButtonTitle": "Hævet knap",
"demoOutlineButtonTitle": "Konturknap",
"demoOutlineButtonDescription": "Konturknapper bliver uigennemsigtige og hæves, når der trykkes på dem. De kombineres ofte med hævede knapper for at angive en alternativ, sekundær handling.",
"demoToggleButtonTitle": "Til/fra-knapper",
"colorsTeal": "GRØNBLÅ",
"demoFloatingButtonTitle": "Svævende handlingsknap",
"demoFloatingButtonDescription": "En svævende handlingsknap er en rund ikonknap, der svæver over indholdet for at fremhæve en primær handling i appen.",
"demoDialogTitle": "Dialogbokse",
"demoDialogSubtitle": "Enkel, underretning og fuld skærm",
"demoAlertDialogTitle": "Underretning",
"demoAlertDialogDescription": "En underretningsdialogboks oplyser brugeren om situationer, der kræver handling. En underretningsdialogboks har en valgfri titel og en valgfri liste med handlinger.",
"demoAlertTitleDialogTitle": "Underretning med titel",
"demoSimpleDialogTitle": "Enkel",
"demoSimpleDialogDescription": "En enkel dialogboks giver brugeren et valg mellem flere muligheder. En enkel dialogboks har en valgfri titel, der vises oven over valgmulighederne.",
"demoFullscreenDialogTitle": "Fuld skærm",
"demoCupertinoButtonsTitle": "Knapper",
"demoCupertinoButtonsSubtitle": "Knapper i stil med iOS",
"demoCupertinoButtonsDescription": "En knap i samme stil som iOS. Tydeligheden af teksten og/eller ikonet skifter, når knappen berøres. Der kan tilvælges en baggrund til knappen.",
"demoCupertinoAlertsTitle": "Underretninger",
"demoCupertinoAlertsSubtitle": "Dialogbokse til underretning i samme stil som iOS",
"demoCupertinoAlertTitle": "Underretning",
"demoCupertinoAlertDescription": "En underretningsdialogboks oplyser brugeren om situationer, der kræver handling. En underretningsdialogboks har en valgfri titel, valgfrit indhold og en valgfri liste med handlinger. Titlen vises oven over indholdet, og handlinger vises under indholdet.",
"demoCupertinoAlertWithTitleTitle": "Underretning med titel",
"demoCupertinoAlertButtonsTitle": "Underretning med knapper",
"demoCupertinoAlertButtonsOnlyTitle": "Kun underretningsknapper",
"demoCupertinoActionSheetTitle": "Handlingsark",
"demoCupertinoActionSheetDescription": "Et handlingsark angiver, hvilken slags underretning der vises for brugeren med to eller flere valg, der er relevante i sammenhængen. Et handlingsark kan have en titel, en ekstra meddelelse og en liste med handlinger.",
"demoColorsTitle": "Farver",
"demoColorsSubtitle": "Alle de foruddefinerede farver",
"demoColorsDescription": "Faste farver og farveskemaer, som repræsenterer farvepaletten for Material Design.",
"buttonTextEnabled": "ENABLED",
"buttonTextDisabled": "DISABLED",
"buttonTextCreate": "Opret",
"dialogSelectedOption": "Du valgte: \"{value}\"",
"dialogDiscardTitle": "Vil du kassere kladden?",
"dialogLocationTitle": "Vil du bruge Googles lokationstjeneste?",
"dialogLocationDescription": "Lad Google gøre det nemmere for apps at fastlægge din lokation. Det betyder, at der sendes anonyme lokationsdata til Google, også når der ikke er nogen apps, der kører.",
"dialogCancel": "ANNULLER",
"dialogDiscard": "KASSÉR",
"dialogDisagree": "ACCEPTÉR IKKE",
"dialogAgree": "ACCEPTÉR",
"dialogSetBackup": "Konfigurer konto til backup",
"colorsBlueGrey": "BLÅGRÅ",
"dialogShow": "VIS DIALOGBOKS",
"dialogFullscreenTitle": "Dialogboks i fuld skærm",
"dialogFullscreenSave": "GEM",
"dialogFullscreenDescription": "Demonstration af en dialogboks i fuld skærm",
"cupertinoButtonEnabled": "Enabled",
"cupertinoButtonDisabled": "Disabled",
"cupertinoButtonWithBackground": "Med baggrund",
"cupertinoAlertCancel": "Annuller",
"cupertinoAlertDiscard": "Kassér",
"cupertinoAlertLocationTitle": "Vil du give \"Maps\" adgang til din lokation, når du bruger appen?",
"cupertinoAlertLocationDescription": "Din aktuelle lokation vises på kortet og bruges til rutevejledning, søgeresultater i nærheden og til at beregne rejsetider.",
"cupertinoAlertAllow": "Tillad",
"cupertinoAlertDontAllow": "Tillad ikke",
"cupertinoAlertFavoriteDessert": "Vælg en favoritdessert",
"cupertinoAlertDessertDescription": "Vælg din yndlingsdessert på listen nedenfor. Dit valg bruges til at tilpasse den foreslåede liste over spisesteder i dit område.",
"cupertinoAlertCheesecake": "Cheesecake",
"cupertinoAlertTiramisu": "Tiramisu",
"cupertinoAlertApplePie": "Æbletærte",
"cupertinoAlertChocolateBrownie": "Chokoladebrownie",
"cupertinoShowAlert": "Vis underretning",
"colorsRed": "RØD",
"colorsPink": "PINK",
"colorsPurple": "LILLA",
"colorsDeepPurple": "DYB LILLA",
"colorsIndigo": "INDIGO",
"colorsBlue": "BLÅ",
"colorsLightBlue": "LYSEBLÅ",
"colorsCyan": "CYAN",
"dialogAddAccount": "Tilføj konto",
"Gallery": "Galleri",
"Categories": "Kategorier",
"SHRINE": "SHRINE",
"Basic shopping app": "Simpel app til shopping",
"RALLY": "RALLY",
"CRANE": "CRANE",
"Travel app": "Rejseapp",
"MATERIAL": "MATERIAL",
"CUPERTINO": "CUPERTINO",
"REFERENCE STYLES & MEDIA": "REFERENCESTILE OG MEDIER"
}