blob: 3eb7776c5977b411afacae9f804e1235798bdf87 [file] [log] [blame]
{
"githubRepo": "Storfa {repoName} GitHub",
"aboutDialogDescription": "I weld y cod ffynhonnell ar gyfer yr ap hwn, ewch i {repoLink}.",
"deselect": "Dad-ddewis",
"notSelected": "Heb ei dewis",
"select": "Dewis",
"selectable": "Dewisiadwy (pwyso'n hir)",
"selected": "Wedi'i ddewis",
"signIn": "MEWNGOFNODI",
"bannerDemoText": "Diweddarwyd eich cyfrinair ar eich dyfais arall. Mewngofnodwch eto.",
"bannerDemoResetText": "Ailosod y faner",
"bannerDemoMultipleText": "Mwy nag un weithred",
"bannerDemoLeadingText": "Eicon Arwain",
"dismiss": "DIYSTYRU",
"backToGallery": "Yn ôl i'r Oriel",
"cardsDemoExplore": "Archwilio",
"cardsDemoExploreSemantics": "Archwilio {destinationName}",
"cardsDemoShareSemantics": "Rhannu {destinationName}",
"cardsDemoTappable": "Gellir ei dapio",
"cardsDemoTravelDestinationTitle1": "Y 10 Dinas Gorau i Ymweld â nhw yn Tamil Nadu",
"cardsDemoTravelDestinationDescription1": "Rhif 10",
"cardsDemoTravelDestinationCity1": "Thanjavur",
"cardsDemoTravelDestinationLocation1": "Thanjavur, Tamil Nadu",
"cardsDemoTravelDestinationTitle2": "Crefftwyr De India",
"cardsDemoTravelDestinationDescription2": "Troellwyr Sidan",
"cardsDemoTravelDestinationCity2": "Chettinad",
"cardsDemoTravelDestinationLocation2": "Sivaganga, Tamil Nadu",
"cardsDemoTravelDestinationTitle3": "Teml Brihadisvara",
"cardsDemoTravelDestinationDescription3": "Temlau",
"homeHeaderGallery": "Oriel",
"homeHeaderCategories": "Categorïau",
"shrineDescription": "Ap manwerthu ffasiynol",
"fortnightlyDescription": "Ap newyddion sy'n canolbwyntio ar gynnwys",
"rallyDescription": "Ap cyllid personol",
"replyDescription": "Ap e-bost effeithlon â ffocws",
"rallyAccountDataChecking": "Wrthi'n gwirio",
"rallyAccountDataHomeSavings": "Arbedion Cartref",
"rallyAccountDataCarSavings": "Arbedion Car",
"rallyAccountDataVacation": "Gwyliau",
"rallyAccountDetailDataAnnualPercentageYield": "Cynnyrch Canrannol Blynyddol",
"rallyAccountDetailDataInterestRate": "Cyfradd Llog",
"rallyAccountDetailDataInterestYtd": "Llog Blwyddyn Hyd Yma",
"rallyAccountDetailDataInterestPaidLastYear": "Llog a Dalwyd y Llynedd",
"rallyAccountDetailDataNextStatement": "Cyfriflen Nesaf",
"rallyAccountDetailDataAccountOwner": "Perchennog y Cyfrif",
"rallyBillDetailTotalAmount": "Cyfanswm",
"rallyBillDetailAmountPaid": "Swm a Dalwyd",
"rallyBillDetailAmountDue": "Y Swm sy'n Ddyledus",
"rallyBudgetCategoryCoffeeShops": "Siopau Coffi",
"rallyBudgetCategoryGroceries": "Bwydydd",
"rallyBudgetCategoryRestaurants": "Bwytai",
"rallyBudgetCategoryClothing": "Dillad",
"rallyBudgetDetailTotalCap": "Cyfanswm y Terfyn",
"rallyBudgetDetailAmountUsed": "Swm a Ddefnyddiwyd",
"rallyBudgetDetailAmountLeft": "Swm sy'n weddill",
"rallySettingsManageAccounts": "Rheoli Cyfrifon",
"rallySettingsTaxDocuments": "Dogfennau Treth",
"rallySettingsPasscodeAndTouchId": "Cod pas a Touch ID",
"rallySettingsNotifications": "Hysbysiadau",
"rallySettingsPersonalInformation": "Gwybodaeth Bersonol",
"rallySettingsPaperlessSettings": "Gosodiadau Di-bapur",
"rallySettingsFindAtms": "Dod o Hyd i ATM",
"rallySettingsHelp": "Cymorth",
"rallySettingsSignOut": "Allgofnodi",
"rallyAccountTotal": "Cyfanswm",
"rallyBillsDue": "Taladwy",
"rallyBudgetLeft": "Yn weddill",
"rallyAccounts": "Cyfrifon",
"rallyBills": "Biliau",
"rallyBudgets": "Cyllidebau",
"rallyAlerts": "Rhybuddion",
"rallySeeAll": "GWELD Y CYFAN",
"rallyFinanceLeft": "YN WEDDILL",
"rallyTitleOverview": "TROSOLWG",
"rallyTitleAccounts": "CYFRIFON",
"rallyTitleBills": "BILIAU",
"rallyTitleBudgets": "CYLLIDEBAU",
"rallyTitleSettings": "GOSODIADAU",
"rallyLoginLoginToRally": "Mewngofnodi i Rally",
"rallyLoginNoAccount": "Nid oes gennych gyfrif?",
"rallyLoginSignUp": "COFRESTRU",
"rallyLoginUsername": "Enw defnyddiwr",
"rallyLoginPassword": "Cyfrinair",
"rallyLoginLabelLogin": "Mewngofnodi",
"rallyLoginRememberMe": "Cofiwch Fi",
"rallyLoginButtonLogin": "MEWNGOFNODI",
"rallyAlertsMessageHeadsUpShopping": "Sylwch, rydych wedi defnyddio {percent} o'ch cyllideb Siopa ar gyfer y mis hwn.",
"rallyAlertsMessageSpentOnRestaurants": "Rydych wedi gwario {amount} ar Fwytai'r wythnos hon.",
"rallyAlertsMessageATMFees": "Rydych wedi gwario {amount} mewn ffioedd ATM y mis hwn",
"rallyAlertsMessageCheckingAccount": "Da iawn! Mae eich cyfrif cyfredol yn {percent} uwch na'r mis diwethaf.",
"rallyAlertsMessageUnassignedTransactions": "{count,plural,=1{Cynyddwch eich didyniad treth posib! Aseiniwch gategorïau i 1 trafodyn sydd heb ei aseinio.}zero{Cynyddwch eich didyniad treth posib! Aseiniwch gategorïau i {count} trafodyn sydd heb ei aseinio.}two{Cynyddwch eich didyniad treth posib! Aseiniwch gategorïau i {count} drafodyn sydd heb ei aseinio.}few{Cynyddwch eich didyniad treth posib! Aseiniwch gategorïau i {count} thrafodyn sydd heb ei aseinio.}many{Cynyddwch eich didyniad treth posib! Aseiniwch gategorïau i {count} thrafodyn sydd heb ei aseinio.}other{Cynyddwch eich didyniad treth posib! Aseiniwch gategorïau i {count} trafodyn sydd heb ei aseinio.}}",
"rallySeeAllAccounts": "Gweld pob cyfrif",
"rallySeeAllBills": "Gweld pob bil",
"rallySeeAllBudgets": "Gweld pob cyllideb",
"rallyAccountAmount": "Cyfrif {accountName} {accountNumber} gyda {amount}.",
"rallyBillAmount": "Bil {billName} yn ddyledus ar {date} am {amount}.",
"rallyBudgetAmount": "Cyllideb {budgetName} gyda {amountUsed} wedi'i ddefnyddio o {amountTotal}, {amountLeft} yn weddill",
"craneDescription": "Ap teithio wedi'i bersonoleiddio",
"homeCategoryReference": "ARDDULLIAU AC ERAILL",
"demoInvalidURL": "Methu â dangos yr URL:",
"demoOptionsTooltip": "Dewisiadau",
"demoInfoTooltip": "Gwybodaeth",
"demoCodeTooltip": "Cod Demo",
"demoDocumentationTooltip": "Dogfennaeth API",
"demoFullscreenTooltip": "Sgrîn Lawn",
"demoCodeViewerCopyAll": "COPÏO POB UN",
"demoCodeViewerCopiedToClipboardMessage": "Copïwyd i'r clipfwrdd.",
"demoCodeViewerFailedToCopyToClipboardMessage": "Wedi â methu copïo i'r clipfwrdd: {error}",
"demoOptionsFeatureTitle": "Gweld dewisiadau",
"demoOptionsFeatureDescription": "Tapiwch yma i weld y dewisiadau sydd ar gael ar gyfer y demo hwn.",
"settingsTitle": "Gosodiadau",
"settingsButtonLabel": "Gosodiadau",
"settingsButtonCloseLabel": "Cau'r gosodiadau",
"settingsSystemDefault": "System",
"settingsTextScaling": "Newid maint testun",
"settingsTextScalingSmall": "Bach",
"settingsTextScalingNormal": "Normal",
"settingsTextScalingLarge": "Mawr",
"settingsTextScalingHuge": "Enfawr",
"settingsTextDirection": "Cyfeiriad testun",
"settingsTextDirectionLocaleBased": "Yn seiliedig ar locale",
"settingsTextDirectionLTR": "LTR",
"settingsTextDirectionRTL": "RTL",
"settingsLocale": "Locale",
"settingsPlatformMechanics": "Mecaneg platfform",
"settingsTheme": "Thema",
"settingsDarkTheme": "Tywyll",
"settingsLightTheme": "Golau",
"settingsSlowMotion": "Symud araf",
"settingsAbout": "Ynghylch Flutter Gallery",
"settingsFeedback": "Anfon adborth",
"settingsAttribution": "Dyluniwyd gan TOASTER yn Llundain",
"demoAppBarTitle": "Bar ap",
"demoAppBarSubtitle": "Yn dangos gwybodaeth a gweithredoedd sy'n ymwneud â'r sgrîn bresennol",
"demoAppBarDescription": "Mae'r bar Ap yn darparu cynnwys a gweithredoedd sy'n gysylltiedig â'r sgrîn bresennol. Bydd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer brandio, teitlau sgrîn, llywio a gweithredoedd",
"demoBottomAppBarTitle": "Bar ap gwaelod",
"demoBottomAppBarSubtitle": "Yn dangos llywio a gweithredoedd ar y gwaelod",
"demoBottomAppBarDescription": "Mae bariau ap gwaelod yn darparu mynediad at ddrôr llywio gwaelod a hyd at bedwar gweithred, gan gynnwys y botwm gweithredu arnofiol.",
"bottomAppBarNotch": "Rhic",
"bottomAppBarPosition": "Safle Botwm Gweithredu Arnofiol",
"bottomAppBarPositionDockedEnd": "Docio - Diwedd",
"bottomAppBarPositionDockedCenter": "Docio - Canol",
"bottomAppBarPositionFloatingEnd": "Arnofio - Diwedd",
"bottomAppBarPositionFloatingCenter": "Arnofio - Canol",
"demoBannerTitle": "Baner",
"demoBannerSubtitle": "Yn dangos baner o fewn rhestr",
"demoBannerDescription": "Mae baner yn dangos neges gryno, bwysig, ac yn darparu gweithredoedd i ddefnyddwyr fynd i'r afael â nhw (neu ddiystyru'r faner). Mae angen gweithred defnyddiwr er mwyn iddo gael ei ddiystyru.",
"demoBottomNavigationTitle": "Llywio gwaelod",
"demoBottomNavigationSubtitle": "Llywio gwaelod gyda golygfeydd croes-bylu",
"demoBottomNavigationPersistentLabels": "Labeli parhaus",
"demoBottomNavigationSelectedLabel": "Label a ddewiswyd",
"demoBottomNavigationDescription": "Mae bariau llywio gwaelod yn dangos tri i bum cyrchfan ar waelod y sgrîn. Cynrychiolir pob cyrchfan gan eicon a label testun dewisol. Pan fydd eicon llywio gwaelod yn cael ei dapio, eir â'r defnyddiwr i'r cyrchfan llywio lefel uchaf sy'n gysylltiedig â'r eicon hwnnw.",
"demoButtonTitle": "Botymau",
"demoButtonSubtitle": "Testun, wedi'i godi, wedi'i amlinellu, a rhagor",
"demoTextButtonTitle": "Botwm Testun",
"demoTextButtonDescription": "Mae botwm testun yn dangos sblash inc wrth bwyso ond nid yw'n codi. Defnyddiwch fotymau testun ar fariau offer, mewn deialogau ac yn unol â phadin",
"demoElevatedButtonTitle": "Botwm Wedi'i Godi",
"demoElevatedButtonDescription": "Mae botymau wedi'u codi yn ychwanegu dimensiwn i gynlluniau gwastad yn bennaf. Maent yn pwysleisio swyddogaethau ar fannau prysur neu eang.",
"demoOutlinedButtonTitle": "Botwm sydd wedi'i Amlinellu",
"demoOutlinedButtonDescription": "Mae botymau sydd wedi'u hamlinellu yn mynd yn afloyw ac yn dyrchafu wrth eu pwyso. Maent yn aml yn cael eu paru â botymau sydd wedi'u codi i ddangos gweithred eilaidd amgen.",
"demoToggleButtonTitle": "Botymau Toglo",
"demoToggleButtonDescription": "Gellir defnyddio botymau toglo i grwpio dewisiadau cysylltiedig. Er mwyn pwysleisio grwpiau o fotymau togl cysylltiedig, dylai grŵp rannu cynhwysydd cyffredin",
"demoFloatingButtonTitle": "Botwm Gweithredu Arnofiol",
"demoFloatingButtonDescription": "Mae botwm gweithredu arnofiol yn fotwm eicon crwn sy'n hofran dros y cynnwys i hyrwyddo gweithred sylfaenol yn y rhaglen.",
"demoCardTitle": "Cardiau",
"demoCardSubtitle": "Cardiau gwaelodlin gyda chorneli crwn",
"demoChipTitle": "Sglodyn",
"demoCardDescription": "Mae cerdyn yn ddalen o Ddeunydd a ddefnyddir i gynrychioli rhywfaint o wybodaeth gysylltiedig, er enghraifft albwm, lleoliad daearyddol, pryd o fwyd, manylion cyswllt ac ati.",
"demoChipSubtitle": "Elfennau cryno sy'n cynrychioli mewnbwn, priodwedd neu weithred",
"demoActionChipTitle": "Sglodyn Gweithredu",
"demoActionChipDescription": "Mae sglodion gweithredu yn set o ddewisiadau sy'n sbarduno gweithred sy'n ymwneud â chynnwys cynradd. Dylai sglodion gweithredu ymddangos yn ddeinamig ac yn gyd-destunol mewn UI.",
"demoChoiceChipTitle": "Sglodyn Dewis",
"demoChoiceChipDescription": "Mae sglodion dewis yn cynrychioli un dewis o set. Mae sglodion dewis yn cynnwys testun disgrifiadol neu gategorïau cysylltiedig.",
"demoFilterChipTitle": "Sglodyn Hidlo",
"demoFilterChipDescription": "Mae sglodion hidlo yn defnyddio tagiau neu eiriau disgrifiadol fel ffordd o hidlo cynnwys.",
"demoInputChipTitle": "Sglodyn Mewnbwn",
"demoInputChipDescription": "Mae sglodion mewnbwn yn cynrychioli darn cymhleth o wybodaeth, megis endid (person, lle, neu beth) neu destun sgyrsiol, ar ffurf gryno.",
"demoDataTableTitle": "Tablau Data",
"demoDataTableSubtitle": "Rhesi a cholofnau o wybodaeth",
"demoDataTableDescription": "Mae tablau data yn dangos gwybodaeth mewn fformat tebyg i grid o resi a cholofnau. Maent yn trefnu gwybodaeth mewn ffordd sy'n hawdd ei sganio, fel bod defnyddwyr yn gallu chwilio am batrymau a mewnwelediadau.",
"dataTableHeader": "Maeth",
"dataTableColumnDessert": "Pwdin (1 plât)",
"dataTableColumnCalories": "Calorïau",
"dataTableColumnFat": "Braster (g)",
"dataTableColumnCarbs": "Carbohydradau (g)",
"dataTableColumnProtein": "Protein (g)",
"dataTableColumnSodium": "Sodiwm (mg)",
"dataTableColumnCalcium": "Calsiwm (%)",
"dataTableColumnIron": "Haearn (%)",
"dataTableRowFrozenYogurt": "Iogwrt wedi'i rewi",
"dataTableRowIceCreamSandwich": "Brechdan hufen iâ",
"dataTableRowEclair": "Eclair",
"dataTableRowCupcake": "Cacen gwpan",
"dataTableRowGingerbread": "Torth sinsir",
"dataTableRowJellyBean": "Ffeuen jeli",
"dataTableRowLollipop": "Lolipop",
"dataTableRowHoneycomb": "Dil mêl",
"dataTableRowDonut": "Toesen",
"dataTableRowApplePie": "Cacen afal",
"dataTableRowWithSugar": "{value} gyda siwgr",
"dataTableRowWithHoney": "{value} gyda mêl",
"demoDialogTitle": "Deialog",
"demoDialogSubtitle": "Syml, rhybudd a sgrîn lawn",
"demoAlertDialogTitle": "Rhybudd",
"demoAlertDialogDescription": "Mae deialog rhybuddio yn rhoi gwybod i'r defnyddiwr am sefyllfaoedd y mae angen eu cydnabod. Mae gan ddeialog rhybuddio deitl dewisol a rhestr ddewisol o weithredoedd.",
"demoAlertTitleDialogTitle": "Rhybudd Gyda Theitl",
"demoSimpleDialogTitle": "Syml",
"demoSimpleDialogDescription": "Mae deialog syml yn cynnig dewis i'r defnyddiwr rhwng sawl dewis. Mae gan ddeialog syml deitl dewisol sy'n cael ei arddangos uwchben y dewisiadau.",
"demoDividerTitle": "Rhannwr",
"demoDividerSubtitle": "Llinell denau yw rhannwr sy'n grwpio cynnwys mewn rhestrau a chynlluniau.",
"demoDividerDescription": "Gellir defnyddio rhanwyr mewn rhestrau, droriau, ac mewn mannau eraill i wahanu cynnwys.",
"demoVerticalDividerTitle": "Rhannwr fertigol",
"demoGridListsTitle": "Rhestrau Grid",
"demoGridListsSubtitle": "Cynllun rhes a cholofn",
"demoGridListsDescription": "Rhestrau Grid sydd fwyaf addas ar gyfer cyflwyno data homogenaidd, lluniau fel arfer. Gelwir pob eitem mewn rhestr grid yn deilsen.",
"demoGridListsImageOnlyTitle": "Llun yn unig",
"demoGridListsHeaderTitle": "Gyda phennyn",
"demoGridListsFooterTitle": "Gyda throedyn",
"demoSlidersTitle": "Llithryddion",
"demoSlidersSubtitle": "Teclynnau ar gyfer dewis gwerth trwy sweipio",
"demoSlidersDescription": "Mae llithryddion yn adlewyrchu ystod o werthodd ar hyd bar, y gall defnyddwyr ddewis un gwerth ohonynt. Maent yn ddelfrydol ar gyfer addasu gosodiadau megis sain, disgleirdeb neu osod hidlyddion ar lun.",
"demoRangeSlidersTitle": "Llithryddion Ystod",
"demoRangeSlidersDescription": "Mae llithryddion yn adlewyrchu ystod o werthoedd ar hyd bar. Gallant gael eiconau ar ddau ben y bar sy'n adlewyrchu ystod o werthoedd. Maent yn ddelfrydol ar gyfer addasu gosodiadau megis sain, disgleirdeb neu osod hidlyddion ar lun.",
"demoCustomSlidersTitle": "Llithryddion Personol",
"demoCustomSlidersDescription": "Mae llithryddion yn adlewyrchu ystod o werthodd ar hyd bar, y gall defnyddwyr ddewis un gwerth neu ystod o werthoedd ohonynt. Gellir rhoi thema ac addasu'r llithryddion.",
"demoSlidersContinuousWithEditableNumericalValue": "Yn Barhaus gyda Gwerth Rhifiadol y gellir ei Olygu",
"demoSlidersDiscrete": "Arwahanol",
"demoSlidersDiscreteSliderWithCustomTheme": "Llithrydd Arwahanol gyda Thema Bersonol",
"demoSlidersContinuousRangeSliderWithCustomTheme": "Llithrydd Ystod Parhaus gyda Thema Bersonol",
"demoSlidersContinuous": "Parhaus",
"demoSlidersEditableNumericalValue": "Gwerth rhifiadol y gellir ei olygu",
"demoMenuTitle": "Dewislen",
"demoContextMenuTitle": "Dewislen gyd-destunol",
"demoSectionedMenuTitle": "Dewislen adrannol",
"demoSimpleMenuTitle": "Dewislen syml",
"demoChecklistMenuTitle": "Dewislen rhestr dicio",
"demoMenuSubtitle": "Botymau dewislen a dewislenni syml",
"demoMenuDescription": "Mae dewislen yn dangos rhestr o ddewisiadau ar arwyneb dros dro. Maent yn ymddangos pan fydd defnyddwyr yn rhyngweithio â botwm, gweithred neu reolaeth arall.",
"demoMenuItemValueOne": "Eitem dewislen un",
"demoMenuItemValueTwo": "Eitem dewislen dau",
"demoMenuItemValueThree": "Eitem dewislen tri",
"demoMenuOne": "Un",
"demoMenuTwo": "Dau",
"demoMenuThree": "Tri",
"demoMenuFour": "Pedwar",
"demoMenuAnItemWithAContextMenuButton": "Eitem gyda dewislen gyd-destunol",
"demoMenuContextMenuItemOne": "Eitem dewislen gyd-destunol un",
"demoMenuADisabledMenuItem": "Eitem dewislen sydd wedi'i hanalluogi",
"demoMenuContextMenuItemThree": "Eitem dewislen gyd-destunol tri",
"demoMenuAnItemWithASectionedMenu": "Eitem gyda dewislen adrannol",
"demoMenuPreview": "Rhagolwg",
"demoMenuShare": "Rhannu",
"demoMenuGetLink": "Cael dolen",
"demoMenuRemove": "Tynnu",
"demoMenuSelected": "Dewiswyd: {value}",
"demoMenuChecked": "Ticiwyd: {value}",
"demoNavigationDrawerTitle": "Drôr Llywio",
"demoNavigationDrawerSubtitle": "Yn dangos drôr o fewn bar ap",
"demoNavigationDrawerDescription": "Panel Material Design sy'n llithro i mewn yn llorweddol o ymyl y sgrîn i ddangos dolenni llywio mewn ap.",
"demoNavigationDrawerUserName": "Enw Defnyddiwr",
"demoNavigationDrawerUserEmail": "user.name@example.com",
"demoNavigationDrawerToPageOne": "Eitem Un",
"demoNavigationDrawerToPageTwo": "Eitem Dau",
"demoNavigationDrawerText": "Sweipiwch o'r ymyl neu tapiwch yr eicon chwith uchaf i weld y drôr",
"demoNavigationRailTitle": "Rheilen Llywio",
"demoNavigationRailSubtitle": "Arddangos y Rheilen Llywio o fewn ap",
"demoNavigationRailDescription": "Teclyn deunydd y bwriedir ei ddangos ar ochr chwith neu dde ap i lywio rhwng nifer fach o weddau, fel arfer rhwng tri a phump.",
"demoNavigationRailFirst": "Cyntaf",
"demoNavigationRailSecond": "Ail",
"demoNavigationRailThird": "Trydydd",
"demoMenuAnItemWithASimpleMenu": "Eitem gyda dewislen syml",
"demoMenuAnItemWithAChecklistMenu": "Eitem gyda dewislen rhestr dicio",
"demoFullscreenDialogTitle": "Sgrîn lawn",
"demoFullscreenDialogDescription": "Mae'r briodwedd fullscreenDialog yn pennu a yw'r dudalen sy'n dod i mewn yn ddeialog moddol sgrîn lawn",
"demoCupertinoActivityIndicatorTitle": "Dangosydd gweithgarwch",
"demoCupertinoActivityIndicatorSubtitle": "Dangosyddion gweithgarwch mewn arddull iOS",
"demoCupertinoActivityIndicatorDescription": "Dangosydd gweithgarwch mewn arddull iOS sy'n troelli'n glocwedd.",
"demoCupertinoButtonsTitle": "Botymau",
"demoCupertinoButtonsSubtitle": "Botymau mewn arddull iOS",
"demoCupertinoButtonsDescription": "Botwm mewn arddull iOS. Mae'n cynnwys testun ac/neu eicon sy'n pylu i mewn ac allan ar gyffyrddiad. Gallai fod â chefndir yn ddewisol.",
"demoCupertinoContextMenuTitle": "Dewislen Gyd-destunol",
"demoCupertinoContextMenuSubtitle": "Dewislen gyd-destunol mewn arddull iOS",
"demoCupertinoContextMenuDescription": "Dewislen gyd-destunol sgrîn lawn mewn arddull iOS sy'n ymddangos pan fydd elfen wedi'i bwyso'n hir.",
"demoCupertinoContextMenuActionOne": "Gweithred un",
"demoCupertinoContextMenuActionTwo": "Gweithred dau",
"demoCupertinoContextMenuActionText": "Tapiwch a daliwch y logo Flutter i weld y ddewislen gyd-destunol.",
"demoCupertinoAlertsTitle": "Rhybuddion",
"demoCupertinoAlertsSubtitle": "Deialogau rhybudd mewn arddull iOS",
"demoCupertinoAlertTitle": "Rhybudd",
"demoCupertinoAlertDescription": "Mae deialog rhybuddio yn rhoi gwybod i'r defnyddiwr am sefyllfaoedd y mae angen eu cydnabod. Mae gan ddeialog rhybudd deitl dewisol, cynnwys dewisol, a rhestr ddewisol o weithredoedd. Mae'r teitl yn cael ei arddangos uwchben y cynnwys ac mae'r gweithredoedd yn cael eu harddangos o dan y cynnwys.",
"demoCupertinoAlertWithTitleTitle": "Rhybudd Gyda Theitl",
"demoCupertinoAlertButtonsTitle": "Rhybudd Gyda Botymau",
"demoCupertinoAlertButtonsOnlyTitle": "Botymau Rhybudd yn Unig",
"demoCupertinoActionSheetTitle": "Dalen Weithredu",
"demoCupertinoActionSheetDescription": "Mae dalen weithredu yn arddull benodol o rybudd sy'n cyflwyno set o ddau neu ragor o ddewisiadau i'r defnyddiwr sy'n ymwneud â'r cyd-destun presennol. Gall dalen weithredu gynnwys teitl, neges ychwanegol, a rhestr o weithredoedd.",
"demoCupertinoNavigationBarTitle": "Bar llywio",
"demoCupertinoNavigationBarSubtitle": "Bar llywio mewn arddull iOS",
"demoCupertinoNavigationBarDescription": "Bar llywio mewn arddull iOS. Mae'r bar llywio yn far offer sy'n cynnwys cyn lleied o deitl tudalen â phosib, yng nghanol y bar offer.",
"demoCupertinoPickerTitle": "Dewisyddion",
"demoCupertinoPickerSubtitle": "Dewisyddion mewn arddull iOS",
"demoCupertinoPickerDescription": "Teclyn dewis mewn arddull iOS y gellir ei ddefnyddio i ddewis llinynnau, dyddiadau, amseroedd, neu ddyddiad ac amser.",
"demoCupertinoPickerTimer": "Amserydd",
"demoCupertinoPicker": "Dewisydd",
"demoCupertinoPickerDate": "Dyddiad",
"demoCupertinoPickerTime": "Amser",
"demoCupertinoPickerDateTime": "Dyddiad ac Amser",
"demoCupertinoPullToRefreshTitle": "Tynnwch i ail-lwytho",
"demoCupertinoPullToRefreshSubtitle": "Rheolydd tynnu i ail-lwytho mewn arddull iOS",
"demoCupertinoPullToRefreshDescription": "Teclyn sy'n gweithredu rheolaeth mewn arddull iOS tynni i ail-lwytho cynnwys.",
"demoCupertinoSegmentedControlTitle": "Rheolaeth segmentiedig",
"demoCupertinoSegmentedControlSubtitle": "Rheolaeth segmentiedig mewn arddull iOS",
"demoCupertinoSegmentedControlDescription": "Defnyddir i ddewis rhwng nifer o ddewisiadau sy'n annibynnol ar ei gilydd. Pan ddewisir un dewis yn y rheolaeth segmentiedig, ni fydd y dewisiadau eraill yn y rheolaeth segmentiedig yn cael eu dewis mwyach.",
"demoCupertinoSliderTitle": "Llithrydd",
"demoCupertinoSliderSubtitle": "Llithrydd mewn arddull iOS",
"demoCupertinoSliderDescription": "Gellir defnyddio llithrydd i ddewis naill ai set barhaus neu arwahanol o werthoedd.",
"demoCupertinoSliderContinuous": "Parhaus: {value}",
"demoCupertinoSliderDiscrete": "Arwahanol: {value}",
"demoCupertinoSwitchSubtitle": "Switsh mewn arddull iOS",
"demoCupertinoSwitchDescription": "Defnyddir switsh i doglo cyflwr ymlaen/diffodd un gosodiad.",
"demoCupertinoTabBarTitle": "Bar tab",
"demoCupertinoTabBarSubtitle": "Bar tab gwaelod mewn arddull iOS",
"demoCupertinoTabBarDescription": "Bar tab llywio gwaelod mewn arddull iOS. Yn arddangos mwy nag un tab gydag un tab yn weithredol, y tab cyntaf yn ddiofyn.",
"cupertinoTabBarHomeTab": "Hafan",
"cupertinoTabBarChatTab": "Sgwrsio",
"cupertinoTabBarProfileTab": "Proffil",
"demoCupertinoTextFieldTitle": "Meysydd testun",
"demoCupertinoTextFieldSubtitle": "Meysydd testun mewn arddull iOS",
"demoCupertinoTextFieldDescription": "Mae maes testun yn gadael i'r defnyddiwr fewnbynnu testun, naill ai gyda bysellfwrdd caledwedd neu gyda bysellfwrdd ar y sgrîn.",
"demoCupertinoTextFieldPIN": "PIN",
"demoCupertinoSearchTextFieldTitle": "Maes testun chwilo",
"demoCupertinoSearchTextFieldSubtitle": "Maes testun chwilio mewn arddull iOS",
"demoCupertinoSearchTextFieldDescription": "Maes testun chwilio sy'n caniatáu i'r defnyddiwr chwilio trwy fewnbynnu testun, ac sy'n gallu cynnig a hidlo awgrymiadau.",
"demoCupertinoSearchTextFieldPlaceholder": "Rhoi testun",
"demoCupertinoScrollbarTitle": "Bar sgrolio",
"demoCupertinoScrollbarSubtitle": "Bar sgrolio mewn arddull iOS",
"demoCupertinoScrollbarDescription": "Bar sgrolio sy'n lapio'r plentyn penodol",
"demoMotionTitle": "Symudiad",
"demoMotionSubtitle": "Yr holl batrymau pontio a ddiffiniwyd ymlaen llaw",
"demoContainerTransformDemoInstructions": "Cardiau, Rhestrau a FAB",
"demoSharedXAxisDemoInstructions": "Botymau Nesaf ac Yn Ôl",
"demoSharedYAxisDemoInstructions": "Trefnu yn ôl \"Chwaraewyd yn Ddiweddar\"",
"demoSharedZAxisDemoInstructions": "Botwm eicon gosodiadau",
"demoFadeThroughDemoInstructions": "Llywio gwaelod",
"demoFadeScaleDemoInstructions": "Moddol a FAB",
"demoContainerTransformTitle": "Trawsnewid Cynhwysydd",
"demoContainerTransformDescription": "Mae'r patrwm trawsnewid cynhwysydd wedi'i gynllunio ar gyfer trawsnewidiadau rhwng elfennau UI sy'n cynnwys cynhwysydd. Mae'r patrwm hwn yn creu cysylltiad gweladwy rhwng dwy elfen UI",
"demoContainerTransformModalBottomSheetTitle": "Modd pylu",
"demoContainerTransformTypeFade": "PYLU",
"demoContainerTransformTypeFadeThrough": "PYLU DRWODD",
"demoMotionPlaceholderTitle": "Teitl",
"demoMotionPlaceholderSubtitle": "Testun eilaidd",
"demoMotionSmallPlaceholderSubtitle": "Eilaidd",
"demoMotionDetailsPageTitle": "Tudalen Manylion",
"demoMotionListTileTitle": "Eitem rhestr",
"demoSharedAxisDescription": "Defnyddir y patrwm echel a rennir ar gyfer trawsnewidiadau rhwng yr elfennau UI sydd â pherthynas ofodol neu lywio. Mae'r patrwm hwn yn defnyddio trawsffurfiad a rennir ar yr echelinau x, y, neu z i atgyfnerthu'r berthynas rhwng elfennau.",
"demoSharedXAxisTitle": "Echel x a rennir",
"demoSharedXAxisBackButtonText": "NÔL",
"demoSharedXAxisNextButtonText": "NESAF",
"demoSharedXAxisCoursePageTitle": "Symleiddiwch eich cyrsiau",
"demoSharedXAxisCoursePageSubtitle": "Mae categorïau wedi'u bwndelu yn ymddangos fel grwpiau yn eich ffrwd. Gallwch chi bob amser newid hyn yn nes ymlaen.",
"demoSharedXAxisArtsAndCraftsCourseTitle": "Celf a Chrefft",
"demoSharedXAxisBusinessCourseTitle": "Busnes",
"demoSharedXAxisIllustrationCourseTitle": "Darlunio",
"demoSharedXAxisDesignCourseTitle": "Dylunio",
"demoSharedXAxisCulinaryCourseTitle": "Coginio",
"demoSharedXAxisBundledCourseSubtitle": "Wedi'i fwndelu",
"demoSharedXAxisIndividualCourseSubtitle": "Wedi'i ddangos ar wahân",
"demoSharedXAxisSignInWelcomeText": "Helo David Park",
"demoSharedXAxisSignInSubtitleText": "Mewngofnodi gyda'ch cyfrif",
"demoSharedXAxisSignInTextFieldLabel": "E-bost neu rif ffôn",
"demoSharedXAxisForgotEmailButtonText": "WEDI ANGHOFIO'CH E-BOST?",
"demoSharedXAxisCreateAccountButtonText": "CREU CYFRIF",
"demoSharedYAxisTitle": "Echel y a rennir",
"demoSharedYAxisAlbumCount": "268 o albymau",
"demoSharedYAxisAlphabeticalSortTitle": "A-Z",
"demoSharedYAxisRecentSortTitle": "Wedi chwarae yn ddiweddar",
"demoSharedYAxisAlbumTileTitle": "Albwm",
"demoSharedYAxisAlbumTileSubtitle": "Artist",
"demoSharedYAxisAlbumTileDurationUnit": "mun",
"demoSharedZAxisTitle": "Echel z a rennir",
"demoSharedZAxisSettingsPageTitle": "Gosodiadau",
"demoSharedZAxisBurgerRecipeTitle": "Byrgyr",
"demoSharedZAxisBurgerRecipeDescription": "Rysáit byrgyr",
"demoSharedZAxisSandwichRecipeTitle": "Brechdan",
"demoSharedZAxisSandwichRecipeDescription": "Rysáit brechdan",
"demoSharedZAxisDessertRecipeTitle": "Pwdin",
"demoSharedZAxisDessertRecipeDescription": "Rysáit pwdin",
"demoSharedZAxisShrimpPlateRecipeTitle": "Berdysen",
"demoSharedZAxisShrimpPlateRecipeDescription": "Rysáit plât berdys",
"demoSharedZAxisCrabPlateRecipeTitle": "Cranc",
"demoSharedZAxisCrabPlateRecipeDescription": "Rysáit plât cranc",
"demoSharedZAxisBeefSandwichRecipeTitle": "Brechdan cig eidion",
"demoSharedZAxisBeefSandwichRecipeDescription": "Rysáit Brechdan Cig Eidion",
"demoSharedZAxisSavedRecipesListTitle": "Ryseitiau wedi'u Cadw",
"demoSharedZAxisProfileSettingLabel": "Proffil",
"demoSharedZAxisNotificationSettingLabel": "Hysbysiadau",
"demoSharedZAxisPrivacySettingLabel": "Preifatrwydd",
"demoSharedZAxisHelpSettingLabel": "Cymorth",
"demoFadeThroughTitle": "Pylu drwodd",
"demoFadeThroughDescription": "Defnyddir y patrwm pylu drwodd ar gyfer trawsnewidiadau rhwng elfennau UI nad oes ganddynt berthynas gref â'i gilydd.",
"demoFadeThroughAlbumsDestination": "Albymau",
"demoFadeThroughPhotosDestination": "Lluniau",
"demoFadeThroughSearchDestination": "Chwilio",
"demoFadeThroughTextPlaceholder": "123 o luniau",
"demoFadeScaleTitle": "Pylu",
"demoFadeScaleDescription": "Defnyddir y patrwm pylu ar gyfer elfennau UI sy'n mynd i mewn neu'n gadael o fewn ffiniau'r sgrîn, megis deialog sy'n pylu yng nghanol y sgrîn.",
"demoFadeScaleShowAlertDialogButton": "DANGOS MODAL",
"demoFadeScaleShowFabButton": "DANGOS FAB",
"demoFadeScaleHideFabButton": "CUDDIO FAB",
"demoFadeScaleAlertDialogHeader": "Deialog Rhybudd",
"demoFadeScaleAlertDialogCancelButton": "CANSLO",
"demoFadeScaleAlertDialogDiscardButton": "GWAREDU",
"demoColorsTitle": "Lliwiau",
"demoColorsSubtitle": "Pob un o'r lliwiau rhagosodol",
"demoColorsDescription": "Cysonion swas lliw a lliw sy'n cynrychioli palet lliwiau Material Design.",
"demoTypographyTitle": "Teipograffeg",
"demoTypographySubtitle": "Pob un o'r arddulliau testun rhagosodol",
"demoTypographyDescription": "Diffiniadau ar gyfer y gwahanol arddulliau teipio a geir mewn Material Design.",
"demo2dTransformationsTitle": "Trawsnewidiadau 2D",
"demo2dTransformationsSubtitle": "Panio, chwyddo, cylchdroi",
"demo2dTransformationsDescription": "Tapiwch i olygu teils, a defnyddiwch ystumiau i symud i gwmpas yr olygfa. Llusgwch i banio, pinsiwch i chwyddo, cylchdroi gyda dau fys. Pwyswch y botwm ailosod i ddychwelyd i'r cyfeiriadedd cychwyn.",
"demo2dTransformationsResetTooltip": "Ailosod trawsnewidiadau",
"demo2dTransformationsEditTooltip": "Golygu teitl",
"buttonText": "BOTWM",
"demoBottomSheetTitle": "Dalen waelod",
"demoBottomSheetSubtitle": "Dalenni gwaelod parhaus a moddol",
"demoBottomSheetPersistentTitle": "Dalen waelod parhaus",
"demoBottomSheetPersistentDescription": "Mae dalen waelod parhaus yn dangos gwybodaeth sy'n ategu prif gynnwys yr ap. Mae dalen waelod parhaus yn parhau i fod yn weladwy hyd yn oed pan fydd y defnyddiwr yn rhyngweithio a rhannau eraill o'r ap.",
"demoBottomSheetModalTitle": "Dalen waelod moddol",
"demoBottomSheetModalDescription": "Mae dalen waelod moddol yn ddewis arall i ddewislen neu ddeialog ac mae'n atal y defnyddiwr rhag rhyngweithio â gweddill yr ap.",
"demoBottomSheetAddLabel": "Ychwanegu",
"demoBottomSheetButtonText": "DANGOS Y DDALEN WAELOD",
"demoBottomSheetHeader": "Pennyn",
"demoBottomSheetItem": "Eitem {value}",
"demoListsTitle": "Rhestrau",
"demoListsSubtitle": "Cynlluniau rhestr sgrolio",
"demoListsDescription": "Rhes sengl uchder sefydlog sydd fel arfer yn cynnwys rhywfaint o destun yn ogystal ag eicon arweiniol neu lusgo.",
"demoOneLineListsTitle": "Un Llinell",
"demoTwoLineListsTitle": "Dwy Linell",
"demoListsSecondary": "Testun eilaidd",
"demoProgressIndicatorTitle": "Dangosyddion cynnydd",
"demoProgressIndicatorSubtitle": "Llinellol, cylchol, amhenodol",
"demoCircularProgressIndicatorTitle": "Dangosydd Cynnydd Cylchol",
"demoCircularProgressIndicatorDescription": "Dangosydd cynnydd cylchol Material Design, sy'n troelli i nodi bod y cais yn brysur.",
"demoLinearProgressIndicatorTitle": "Dangosydd Cynnydd Llinellol",
"demoLinearProgressIndicatorDescription": "Dangosydd cynnydd llinellol Material Design, a elwir hefyd yn far cynnydd.",
"demoPickersTitle": "Dewisyddion",
"demoPickersSubtitle": "Dewis dyddiad ac amser",
"demoDatePickerTitle": "Dewisydd Dyddiad",
"demoDatePickerDescription": "Yn dangos deialog sy'n cynnwys dewisydd dyddiad Material Design.",
"demoTimePickerTitle": "Dewisydd Amser",
"demoTimePickerDescription": "Yn dangos deialog sy'n cynnwys dewisydd amser Material Design.",
"demoDateRangePickerTitle": "Dewisydd Ystod Dyddiad",
"demoDateRangePickerDescription": "Yn dangos deialog sy'n cynnwys dewisydd ystod dyddiad Material Design.",
"demoPickersShowPicker": "DANGOS DEWISYDD",
"demoTabsTitle": "Tabiau",
"demoTabsScrollingTitle": "Sgrolio",
"demoTabsNonScrollingTitle": "Ddim yn sgrolio",
"demoTabsSubtitle": "Tabiau gyda gweddau sgrolio annibynnol",
"demoTabsDescription": "Mae tabiau'n trefnu cynnwys ar draws gwahanol sgriniau, setiau data a rhyngweithiadau eraill.",
"demoSnackbarsTitle": "Snackbars",
"demoSnackbarsSubtitle": "Mae Snackbars yn dangos negeseuon ar waelod y sgrîn",
"demoSnackbarsDescription": "Mae Snackbars yn hysbysu defnyddwyr am broses y mae ap wedi'i chyflawni neu y bydd yn ei chyflawni. Maent yn ymddangos dros dro, tua gwaelod y sgrîn. Ni ddylent dorri ar draws profiad y defnyddiwr, ac nid oes angen mewnbwn defnyddiwr arnynt i ddiflannu.",
"demoSnackbarsButtonLabel": "DANGOS SNACKBAR",
"demoSnackbarsText": "Mae hwn yn Snackbar.",
"demoSnackbarsActionButtonLabel": "GWEITHRED",
"demoSnackbarsAction": "Gwnaethoch bwyso gweithred y Snackbar.",
"demoSelectionControlsTitle": "Rheolaethau dewis",
"demoSelectionControlsSubtitle": "Blychau ticio, botymau radio a switshis",
"demoSelectionControlsCheckboxTitle": "Blwch ticio",
"demoSelectionControlsCheckboxDescription": "Mae blychau ticio yn caniatáu i'r defnyddiwr ddewis mwy nag un dewis o set. Mae gwerth blwch ticio arferol yn wir neu'n anwir a gall gwerth blwch ticio tristad fod yn nwl hefyd.",
"demoSelectionControlsRadioTitle": "Radio",
"demoSelectionControlsRadioDescription": "Mae botymau radio yn caniatáu i'r defnyddiwr ddewis un dewis o set. Defnyddiwch fotymau radio ar gyfer dewis unigryw os ydych yn credu bod angen i'r defnyddiwr weld yr holl ddewisiadau sydd ar gael ochr yn ochr.",
"demoSelectionControlsSwitchTitle": "Switsh",
"demoSelectionControlsSwitchDescription": "Mae switshis ymlaen/diffodd yn toglo cyflwr dewis gosodiadau sengl. Dylai'r dewis y mae'r switsh yn ei reoli, yn ogystal â'r cyflwr y mae ynddo, gael ei wneud yn glir o'r label mewnlin cyfatebol.",
"demoBottomTextFieldsTitle": "Meysydd testun",
"demoTextFieldTitle": "Meysydd testun",
"demoTextFieldSubtitle": "Llinell sengl o destun a rhifau y gellir eu golygu",
"demoTextFieldDescription": "Mae meysydd testun yn galluogi defnyddwyr i fewnbynnu testun i UI. Maent fel arfer yn ymddangos mewn ffurfiau a deialogau.",
"demoTextFieldShowPasswordLabel": "Dangos y cyfrinair",
"demoTextFieldHidePasswordLabel": "Cuddio'r cyfrinair",
"demoTextFieldFormErrors": "Trwsiwch y gwallau mewn coch cyn cyflwyno.",
"demoTextFieldNameRequired": "Mae angen enw.",
"demoTextFieldOnlyAlphabeticalChars": "Rhowch nodau yn nhrefn yr wyddor yn unig.",
"demoTextFieldEnterUSPhoneNumber": "(###) ###-#### - Rhowch rif ffôn yr UD.",
"demoTextFieldEnterPassword": "Rhowch gyfrinair.",
"demoTextFieldPasswordsDoNotMatch": "Nid yw'r cyfrineiriau'n cyfateb",
"demoTextFieldWhatDoPeopleCallYou": "Beth mae pobl yn eich galw chi?",
"demoTextFieldNameField": "Enw*",
"demoTextFieldWhereCanWeReachYou": "Ble gallwn ni gael gafael arnoch chi?",
"demoTextFieldPhoneNumber": "Rhif ffôn*",
"demoTextFieldYourEmailAddress": "Eich cyfeiriad e-bost",
"demoTextFieldEmail": "E-bost",
"demoTextFieldTellUsAboutYourself": "Dywedwch wrthym amdanoch chi'ch hun (e.e., ysgrifennwch beth rydych chi'n ei wneud neu pa hobïau sydd gennych chi)",
"demoTextFieldKeepItShort": "Cadwch hi'n fyr, dim ond demo yw hwn.",
"demoTextFieldLifeStory": "Stori bywyd",
"demoTextFieldSalary": "Cyflog",
"demoTextFieldUSD": "USD",
"demoTextFieldNoMoreThan": "Dim mwy na 8 nod.",
"demoTextFieldPassword": "Cyfrinair*",
"demoTextFieldRetypePassword": "Ail-deipio cyfrinair*",
"demoTextFieldSubmit": "CYFLWYNO",
"demoTextFieldNameHasPhoneNumber": "Rhif ffôn {name} yw {phoneNumber}",
"demoTextFieldRequiredField": "Mae * yn dynodi maes angenrheidiol",
"demoTooltipTitle": "Cynghorion",
"demoTooltipSubtitle": "Neges fer sy'n cael ei dangos wrth bwyso'n hir neu hofran",
"demoTooltipDescription": "Mae cynghorion yn darparu labeli testun sy'n helpu i egluro swyddogaeth botwm neu weithred arall ar y rhyngwyneb defnyddiwr. Mae cynghorion yn dangos testun llawn gwybodaeth pan fydd defnyddwyr yn hofran dros, yn ffocysu ar, neu'n pwyso'n hir ar elfen.",
"demoTooltipInstructions": "Pwyswch yn hir neu hofranwch i ddangos y cyngor.",
"bottomNavigationCommentsTab": "Sylwadau",
"bottomNavigationCalendarTab": "Calendar",
"bottomNavigationAccountTab": "Cyfrif",
"bottomNavigationAlarmTab": "Larwm",
"bottomNavigationCameraTab": "Camera",
"bottomNavigationContentPlaceholder": "Dalfan ar gyfer y tab {title}",
"buttonTextCreate": "Creu",
"dialogSelectedOption": "Gwnaethoch ddewis: \"{value}\"",
"chipTurnOnLights": "Troi'r golau ymlaen",
"chipSmall": "Bach",
"chipMedium": "Canolig",
"chipLarge": "Mawr",
"chipElevator": "Lifft",
"chipWasher": "Wasier",
"chipFireplace": "Lle tân",
"chipBiking": "Beicio",
"demo": "Demo",
"bottomAppBar": "Bar ap gwaelod",
"loading": "Wrthi'n llwytho",
"dialogDiscardTitle": "Cael gwared ar y drafft?",
"dialogLocationTitle": "Defnyddio gwasanaeth lleoliad Google?",
"dialogLocationDescription": "Gadewch i Google helpu apiau i bennu lleoliad. Mae hyn yn golygu anfon data lleoliad dienw i Google, hyd yn oed pan nad oes unrhyw ap yn rhedeg.",
"dialogCancel": "CANSLO",
"dialogDiscard": "GWAREDU",
"dialogDisagree": "ANGHYTUNO",
"dialogAgree": "CYTUNO",
"dialogSetBackup": "Gosod cyfrif wrth gefn",
"dialogAddAccount": "Ychwanegu cyfrif",
"dialogShow": "DANGOS DEIALOG",
"dialogFullscreenTitle": "Deialog Sgrîn Lawn",
"dialogFullscreenSave": "CADW",
"dialogFullscreenDescription": "Deialog demo sgrîn lawn",
"cupertinoButton": "Botwm",
"cupertinoButtonWithBackground": "Gyda Chefndir",
"cupertinoAlertCancel": "Canslo",
"cupertinoAlertDiscard": "Gwaredu",
"cupertinoAlertLocationTitle": "Caniatáu i \"Maps\" gael mynediad at eich lleoliad tra byddwch chi'n defnyddio'r ap?",
"cupertinoAlertLocationDescription": "Bydd eich lleoliad presennol yn cael ei ddangos ar y map a'i ddefnyddio ar gyfer cyfarwyddiadau, canlyniadau chwilio cyfagos, ac amseroedd teithio amcangyfrifedig.",
"cupertinoAlertAllow": "Caniatáu",
"cupertinoAlertDontAllow": "Peidio â chaniatáu",
"cupertinoAlertFavoriteDessert": "Dewiswch Hoff Bwdin",
"cupertinoAlertDessertDescription": "Dewiswch eich hoff fath o bwdin o'r rhestr isod. Bydd eich dewis yn cael ei ddefnyddio i addasu'r rhestr o fwytai a awgrymir yn eich ardal.",
"cupertinoAlertCheesecake": "Cacen Gaws",
"cupertinoAlertTiramisu": "Tiramisu",
"cupertinoAlertApplePie": "Cacen Afal",
"cupertinoAlertChocolateBrownie": "Browni Siocled",
"cupertinoShowAlert": "Dangos Rhybudd",
"colorsRed": "COCH",
"colorsPink": "PINC",
"colorsPurple": "PORFFOR",
"colorsDeepPurple": "PORFFOR TYWYLL",
"colorsIndigo": "INDIGO",
"colorsBlue": "GLAS",
"colorsLightBlue": "GLAS GOLAU",
"colorsCyan": "GWYRDDLAS",
"colorsTeal": "GLASWYRDD",
"colorsGreen": "GWYRDD",
"colorsLightGreen": "GWYRDD GOLAU",
"colorsLime": "LEIM",
"colorsYellow": "MELYN",
"colorsAmber": "MELYNGOCH",
"colorsOrange": "OREN",
"colorsDeepOrange": "OREN TYWYLL",
"colorsBrown": "BROWN",
"colorsGrey": "LLWYD",
"colorsBlueGrey": "LLWYDLAS",
"placeChennai": "Chennai",
"placeTanjore": "Tanjore",
"placeChettinad": "Chettinad",
"placePondicherry": "Pondicherry",
"placeFlowerMarket": "Marchnad Blodau",
"placeBronzeWorks": "Gwaith Efydd",
"placeMarket": "Marchnad",
"placeThanjavurTemple": "Teml Thanjavur",
"placeSaltFarm": "Fferm Halen",
"placeScooters": "Sgwteri",
"placeSilkMaker": "Gwneuthurwr Sidan",
"placeLunchPrep": "Paratoi Cinio",
"placeBeach": "Traeth",
"placeFisherman": "Pysgotwr",
"starterAppTitle": "Ap cychwynnol",
"starterAppDescription": "Cynllun cychwynnol ymatebol",
"starterAppGenericButton": "BOTWM",
"starterAppTooltipAdd": "Ychwanegu",
"starterAppTooltipFavorite": "Ffefryn",
"starterAppTooltipShare": "Rhannu",
"starterAppTooltipSearch": "Chwilio",
"starterAppGenericTitle": "Teitl",
"starterAppGenericSubtitle": "Isdeitl",
"starterAppGenericHeadline": "Pennawd",
"starterAppGenericBody": "Corff",
"starterAppDrawerItem": "Eitem {value}",
"shrineMenuCaption": "DEWISLEN",
"shrineCategoryNameAll": "POB UN",
"shrineCategoryNameAccessories": "ATEGOLION",
"shrineCategoryNameClothing": "DILLAD",
"shrineCategoryNameHome": "CARTREF",
"shrineLogoutButtonCaption": "ALLGOFNODI",
"shrineLoginUsernameLabel": "Enw defnyddiwr",
"shrineLoginPasswordLabel": "Cyfrinair",
"shrineCancelButtonCaption": "CANSLO",
"shrineNextButtonCaption": "NESAF",
"shrineCartPageCaption": "BASGED",
"shrineProductQuantity": "Nifer: {quantity}",
"shrineProductPrice": "x {price}",
"shrineCartItemCount": "{quantity,plural,=0{DIM EITEMAU}=1{1 EITEM}two{{quantity} EITEM}few{{quantity} EITEM}many{{quantity} EITEM}other{{quantity} EITEM}}",
"shrineCartClearButtonCaption": "CLIRIO BASGED",
"shrineCartTotalCaption": "CYFANSWM",
"shrineCartSubtotalCaption": "Is-gyfanswm:",
"shrineCartShippingCaption": "Anfon:",
"shrineCartTaxCaption": "Treth:",
"shrineProductVagabondSack": "Sach vagbond",
"shrineProductStellaSunglasses": "Sbectol haul Stella",
"shrineProductWhitneyBelt": "Gwregys Whitney",
"shrineProductGardenStrand": "Llinyn gardd",
"shrineProductStrutEarrings": "Clustdlysau strut",
"shrineProductVarsitySocks": "Sanau Varsity",
"shrineProductWeaveKeyring": "Cylch allweddi gwead",
"shrineProductGatsbyHat": "Het Gatsby",
"shrineProductShrugBag": "Bag shrug",
"shrineProductGiltDeskTrio": "Triawd desg gilt",
"shrineProductCopperWireRack": "Rac gwifren gopr",
"shrineProductSootheCeramicSet": "Set ceramig Soothe",
"shrineProductHurrahsTeaSet": "Set de Hurrahs",
"shrineProductBlueStoneMug": "Mwg carreg las",
"shrineProductRainwaterTray": "Hambwrdd dŵr glaw",
"shrineProductChambrayNapkins": "Napcynau Chambray",
"shrineProductSucculentPlanters": "Planwyr planhigion suddlon",
"shrineProductQuartetTable": "Bwrdd pedwarawd",
"shrineProductKitchenQuattro": "Cegin quattro",
"shrineProductClaySweater": "Siwmper clai",
"shrineProductSeaTunic": "Tiwnig môr",
"shrineProductPlasterTunic": "Tiwnig plastr",
"shrineProductWhitePinstripeShirt": "Crys streipïog gwyn",
"shrineProductSeabreezeSweater": "Siwmper Seabreeze",
"shrineProductGentryJacket": "Siaced bonedd",
"shrineProductNavyTrousers": "Trowsus glas tywyll",
"shrineProductWalterHenleyWhite": "Walter henley (gwyn)",
"shrineProductSurfAndPerfShirt": "Crys Surf and perf",
"shrineProductGingerScarf": "Sgarff sinsir",
"shrineProductRamonaCrossover": "Ramona crossover",
"shrineProductChambrayShirt": "Crys Chambray",
"shrineProductClassicWhiteCollar": "Coler wen glasurol",
"shrineProductCeriseScallopTee": "Crys-t scallop cerise",
"shrineProductShoulderRollsTee": "Crys-t shoulder rolls",
"shrineProductGreySlouchTank": "Tancdop slouch llwyd",
"shrineProductSunshirtDress": "Ffrog crys haul",
"shrineProductFineLinesTee": "Crys-t fine lines",
"shrineTooltipSearch": "Chwilio",
"shrineTooltipSettings": "Gosodiadau",
"shrineTooltipOpenMenu": "Agor y ddewislen",
"shrineTooltipCloseMenu": "Cau'r ddewislen",
"shrineTooltipCloseCart": "Cau'r fasged",
"shrineScreenReaderCart": "{quantity,plural,=0{Basged siopa, dim eitemau}=1{Basged siopa, 1 eitem}two{Basged siopa, {quantity} eitem}few{Basged siopa, {quantity} eitem}many{Basged siopa, {quantity} eitem}other{Basged siopa, {quantity} eitem}}",
"shrineScreenReaderProductAddToCart": "Ychwanegu at eich basged",
"shrineScreenReaderRemoveProductButton": "Tynnu {product}",
"shrineTooltipRemoveItem": "Tynnu'r eitem",
"craneFormDiners": "Ciniawau",
"craneFormDate": "Dewis Dyddiad",
"craneFormTime": "Dewis Amser",
"craneFormLocation": "Dewis Lleoliad",
"craneFormTravelers": "Teithwyr",
"craneFormOrigin": "Dewis Tarddiad",
"craneFormDestination": "Dewis Cyrchfan",
"craneFormDates": "Dewis Dyddiadau",
"craneHours": "{hours,plural,=1{1a}zero{{hours}a}two{{hours}a}few{{hours}a}many{{hours}a}other{{hours}a}}",
"craneMinutes": "{minutes,plural,=1{1m}zero{{minutes}m}two{{minutes}m}few{{minutes}m}many{{minutes}m}other{{minutes}m}}",
"craneFlightDuration": "{hoursShortForm} {minutesShortForm}",
"craneFly": "HEDFAN",
"craneSleep": "CWSG",
"craneEat": "BWYTA",
"craneFlySubhead": "Archwilio Hediadau yn ôl Lleoliad",
"craneSleepSubhead": "Archwilio Eiddo yn ôl Lleoliad",
"craneEatSubhead": "Archwilio Bwytai yn ôl Lleoliad",
"craneFlyStops": "{numberOfStops,plural,=0{Di-stop}=1{1 stop}two{{numberOfStops} stop}few{{numberOfStops} stop}many{{numberOfStops} stop}other{{numberOfStops} stop}}",
"craneSleepProperties": "{totalProperties,plural,=0{Dim Eiddo Ar Gael}=1{1 Eiddo Ar Gael}two{{totalProperties} Eiddo Ar Gael}few{{totalProperties} Eiddo Ar Gael}many{{totalProperties} Eiddo Ar Gael}other{{totalProperties} Eiddo Ar Gael}}",
"craneEatRestaurants": "{totalRestaurants,plural,=0{Dim Bwytai}=1{1 Bwyty}two{{totalRestaurants} Fwyty}few{{totalRestaurants} Bwyty}many{{totalRestaurants} Bwyty}other{{totalRestaurants} Bwyty}}",
"craneFly0": "Aspen, Unol Daleithiau",
"craneFly1": "Big Sur, Unol Daleithiau",
"craneFly2": "Khumbu Valley, Nepal",
"craneFly3": "Machu Picchu, Periw",
"craneFly4": "Malé, Maldives",
"craneFly5": "Vitznau, Y Swistir",
"craneFly6": "Dinas Mecsico, Mecsico",
"craneFly7": "Mount Rushmore, Unol Daleithiau",
"craneFly8": "Singapore",
"craneFly9": "Havana, Ciwba",
"craneFly10": "Cairo, Yr Aifft",
"craneFly11": "Lisbon, Portiwgal",
"craneFly12": "Napa, Unol Daleithiau",
"craneFly13": "Bali, Indonesia",
"craneSleep0": "Malé, Maldives",
"craneSleep1": "Aspen, Unol Daleithiau",
"craneSleep2": "Machu Picchu, Periw",
"craneSleep3": "Havana, Ciwba",
"craneSleep4": "Vitznau, Y Swistir",
"craneSleep5": "Big Sur, Unol Daleithiau",
"craneSleep6": "Napa, Unol Daleithiau",
"craneSleep7": "Porto, Portiwgal",
"craneSleep8": "Tulum, Mecsico",
"craneSleep9": "Lisbon, Portiwgal",
"craneSleep10": "Cairo, Yr Aifft",
"craneSleep11": "Taipei, Taiwan",
"craneEat0": "Napoli, Yr Eidal",
"craneEat1": "Dallas, Unol Daleithiau",
"craneEat2": "Córdoba, Ariannin",
"craneEat3": "Portland, Unol Daleithiau",
"craneEat4": "Paris, Ffrainc",
"craneEat5": "Seoul, De Corea",
"craneEat6": "Seattle, Unol Daleithiau",
"craneEat7": "Nashville, Unol Daleithiau",
"craneEat8": "Atlanta, Unol Daleithiau",
"craneEat9": "Madrid, Sbaen",
"craneEat10": "Lisbon, Portiwgal",
"craneFly0SemanticLabel": "Chalet mewn tirwedd eira gyda choed bytholwyrdd",
"craneFly1SemanticLabel": "Pabell mewn cae",
"craneFly2SemanticLabel": "Baneri gweddi o flaen mynydd eira",
"craneFly3SemanticLabel": "Cadarnle Machu Picchu",
"craneFly4SemanticLabel": "Byngalos dros ddŵr",
"craneFly5SemanticLabel": "Gwesty ar lan y llyn o flaen y mynyddoedd",
"craneFly6SemanticLabel": "Golygfa o'r awyr o Palacio de Bellas Artes",
"craneFly7SemanticLabel": "Mount Rushmore",
"craneFly8SemanticLabel": "Supertree Grove",
"craneFly9SemanticLabel": "Dyn yn pwyso ar gar glas hynafol",
"craneFly10SemanticLabel": "Tyrau Mosg Al-Azhar yn ystod machlud haul",
"craneFly11SemanticLabel": "Goleudy brics ar y môr",
"craneFly12SemanticLabel": "Pwll gyda choed palmwydd",
"craneFly13SemanticLabel": "Pwll glan y môr gyda choed palmwydd",
"craneSleep0SemanticLabel": "Byngalos dros ddŵr",
"craneSleep1SemanticLabel": "Chalet mewn tirwedd eira gyda choed bytholwyrdd",
"craneSleep2SemanticLabel": "Cadarnle Machu Picchu",
"craneSleep3SemanticLabel": "Dyn yn pwyso ar gar glas hynafol",
"craneSleep4SemanticLabel": "Gwesty ar lan y llyn o flaen y mynyddoedd",
"craneSleep5SemanticLabel": "Pabell mewn cae",
"craneSleep6SemanticLabel": "Pwll gyda choed palmwydd",
"craneSleep7SemanticLabel": "Fflatiau lliwgar yn Sgwâr Riberia",
"craneSleep8SemanticLabel": "Adfeilion Mayan ar glogwyn uwchben traeth",
"craneSleep9SemanticLabel": "Goleudy brics ar y môr",
"craneSleep10SemanticLabel": "Tyrau Mosg Al-Azhar yn ystod machlud haul",
"craneSleep11SemanticLabel": "Nendwr Taipei 101",
"craneEat0SemanticLabel": "Pitsa mewn popty coed",
"craneEat1SemanticLabel": "Bar gwag gyda stolion steil bwyty",
"craneEat2SemanticLabel": "Byrgyr",
"craneEat3SemanticLabel": "Taco Corea",
"craneEat4SemanticLabel": "Pwdin siocled",
"craneEat5SemanticLabel": "Ardal eistedd bwyty artistig",
"craneEat6SemanticLabel": "Saig berdys",
"craneEat7SemanticLabel": "Mynedfa becws",
"craneEat8SemanticLabel": "Plât o gimwch yr afon",
"craneEat9SemanticLabel": "Cownter caffi gyda theisennau",
"craneEat10SemanticLabel": "Menyw yn dal brechdan pastrami enfawr",
"fortnightlyMenuFrontPage": "Tudalen Flaen",
"fortnightlyMenuWorld": "Y Byd",
"fortnightlyMenuUS": "UDA",
"fortnightlyMenuPolitics": "Gwleidyddiaeth",
"fortnightlyMenuBusiness": "Busnes",
"fortnightlyMenuTech": "Tech",
"fortnightlyMenuScience": "Gwyddoniaeth",
"fortnightlyMenuSports": "Chwaraeon",
"fortnightlyMenuTravel": "Teithio",
"fortnightlyMenuCulture": "Diwylliant",
"fortnightlyTrendingTechDesign": "TechDesign",
"fortnightlyTrendingReform": "Reform",
"fortnightlyTrendingHealthcareRevolution": "HealthcareRevolution",
"fortnightlyTrendingGreenArmy": "GreenArmy",
"fortnightlyTrendingStocks": "Stociau",
"fortnightlyLatestUpdates": "Diweddariadau Diweddaraf",
"fortnightlyHeadlineHealthcare": "Y Chwyldro Gofal Iechyd Tawel, Ond Pwerus",
"fortnightlyHeadlineWar": "Rhannu Bywydau Americanaidd yn Ystod y Rhyfel",
"fortnightlyHeadlineGasoline": "Dyfodol Gasolîn",
"fortnightlyHeadlineArmy": "Diwygio'r Fyddin Werdd O'r Tu Mewn",
"fortnightlyHeadlineStocks": "Wrth i Stociau Aros yn eu Hunfan, Mae Llawer yn troi at Arian Cyfred",
"fortnightlyHeadlineFabrics": "Dylunwyr yn Defnyddio Technoleg i Wneud Ffabrigau Dyfodolaidd",
"fortnightlyHeadlineFeminists": "Ffeminyddion yn Herio Partisaniaeth",
"fortnightlyHeadlineBees": "Gwenyn Tir Fferm yn Brin",
"replyInboxLabel": "Blwch Derbyn",
"replyStarredLabel": "Serennog",
"replySentLabel": "Anfonwyd",
"replyTrashLabel": "Bin sbwriel",
"replySpamLabel": "Sothach",
"replyDraftsLabel": "Drafftiau",
"demoTwoPaneFoldableLabel": "Plygadwy",
"demoTwoPaneFoldableDescription": "Dyma sut mae TwoPane yn ymddwyn ar ddyfais blygadwy.",
"demoTwoPaneSmallScreenLabel": "Sgrîn Fach",
"demoTwoPaneSmallScreenDescription": "Dyma sut mae TwoPane yn ymddwyn ar ddyfais sgrîn fach.",
"demoTwoPaneTabletLabel": "Llechen / Bwrdd Gwaith",
"demoTwoPaneTabletDescription": "Dyma sut mae TwoPane yn ymddwyn ar sgrîn fwy fel llechen neu fwrdd gwaith.",
"demoTwoPaneTitle": "TwoPane",
"demoTwoPaneSubtitle": "Cynlluniau ymatebol ar sgriniau plygadwy, mawr a bach",
"splashSelectDemo": "Dewis demo",
"demoTwoPaneList": "Rhestr",
"demoTwoPaneDetails": "Manylion",
"demoTwoPaneSelectItem": "Dewis eitem",
"demoTwoPaneItem": "Eitem {value}",
"demoTwoPaneItemDetails": "Manylion eitem {value}"
}