blob: c4a4308c655f80356621739b5d28c9f6cf78b2af [file] [log] [blame]
{
"loading": "Зарежда се",
"deselect": "Премахване на избора",
"select": "Избиране",
"selectable": "Може да се избере (при продължително натискане)",
"selected": "Избрано",
"demo": "Демонстрация",
"bottomAppBar": "Лента в долната част на приложението",
"notSelected": "Не е избрано",
"demoCupertinoSearchTextFieldTitle": "Текстово поле за търсене",
"demoCupertinoPicker": "Инструмент за избор",
"demoCupertinoSearchTextFieldSubtitle": "Текстово поле за търсене в стил iOS",
"demoCupertinoSearchTextFieldDescription": "Текстово поле за търсене, което дава възможност на потребителя да търси, като въвежда текст, и може да предлага и филтрира предложения.",
"demoCupertinoSearchTextFieldPlaceholder": "Въведете текст",
"demoCupertinoScrollbarTitle": "Лента за превъртане",
"demoCupertinoScrollbarSubtitle": "Лента за превъртане в стил iOS",
"demoCupertinoScrollbarDescription": "Лента за превъртане, която обхваща дадения дъщерен елемент",
"demoTwoPaneItem": "Елемент {value}",
"demoTwoPaneList": "Списък",
"demoTwoPaneFoldableLabel": "Сгъваемо",
"demoTwoPaneSmallScreenLabel": "Малък екран",
"demoTwoPaneSmallScreenDescription": "Това е поведението на TwoPane на устройство с малък екран.",
"demoTwoPaneTabletLabel": "Таблет/настолен компютър",
"demoTwoPaneTabletDescription": "Това е поведението на TwoPane на по-голям екран, като например таблет или настолен компютър.",
"demoTwoPaneTitle": "TwoPane",
"demoTwoPaneSubtitle": "Адаптивни оформления на сгъваеми устройства, големи и малки екрани",
"splashSelectDemo": "Избиране на демонстрация",
"demoTwoPaneFoldableDescription": "Това е поведението на TwoPane на сгъваемо устройство.",
"demoTwoPaneDetails": "Подробности",
"demoTwoPaneSelectItem": "Избиране на елемент",
"demoTwoPaneItemDetails": "Подробности за елемента {value}",
"demoCupertinoContextMenuActionText": "Докоснете и задръжте логото на Flutter, за да видите контекстното меню.",
"demoCupertinoContextMenuDescription": "Контекстно меню на цял екран в стил iOS, което се показва при продължително натискане на елемент.",
"demoAppBarTitle": "Лента на приложението",
"demoAppBarDescription": "Лентата на приложението предоставя съдържание и действия, свързани с текущия екран. Тя се използва за налагане на търговската марка, имена на екрани, навигиране и действия",
"demoDividerTitle": "Разделител",
"demoDividerSubtitle": "Разделителят е тънка линия, която групира съдържанието в списъци и оформления.",
"demoDividerDescription": "Разделителите могат да се използват в списъци, слоеве и на други места за разделяне на съдържанието.",
"demoVerticalDividerTitle": "Вертикален разделител",
"demoCupertinoContextMenuTitle": "Контекстно меню",
"demoCupertinoContextMenuSubtitle": "Контекстно меню в стил iOS",
"demoAppBarSubtitle": "Показва информация и действия, свързани с текущия екран",
"demoCupertinoContextMenuActionOne": "Действие едно",
"demoCupertinoContextMenuActionTwo": "Действие две",
"demoDateRangePickerDescription": "Показва диалогов прозорец с инструмент за избор на период от време с material design.",
"demoDateRangePickerTitle": "Инструмент за избор на период от време",
"demoNavigationDrawerUserName": "Потребителско име",
"demoNavigationDrawerUserEmail": "user.name@example.com",
"demoNavigationDrawerText": "Прекарайте пръст от ъгъла или докоснете иконата горе вляво, за да видите слоя",
"demoNavigationRailTitle": "Лента за навигация",
"demoNavigationRailSubtitle": "Показване на лента за навигация в дадено приложение",
"demoNavigationRailDescription": "Приспособление с материален дизайн, което трябва да се показва в лявата или дясната част на дадено приложение с цел навигиране между малък брой изгледи, обикновено между три и пет.",
"demoNavigationRailFirst": "1.",
"demoNavigationDrawerTitle": "Слой за навигация",
"demoNavigationRailThird": "3.",
"replyStarredLabel": "Със звезда",
"demoTextButtonDescription": "При натискане текстовите бутони показват разливане на мастило, но не се повдигат. Използвайте този тип бутони в ленти с инструменти, диалогови прозорци и при вграждане с вътрешни полета",
"demoElevatedButtonTitle": "Повдигнат бутон",
"demoElevatedButtonDescription": "Повдигнатите бутони добавят измерение към оформленията, които са предимно плоски. Така функциите изпъкват в претрупани или големи области.",
"demoOutlinedButtonTitle": "Бутон с контури",
"demoOutlinedButtonDescription": "При натискане бутоните с контури стават плътни и се повдигат. Често са в двойка с повдигащ се бутон, за да посочат алтернативно вторично действие.",
"demoContainerTransformDemoInstructions": "Карти, списъци и ПБД",
"demoNavigationDrawerSubtitle": "Показване на слой в лентата с приложения",
"replyDescription": "Ефективно и целенасочено приложение за електронна поща",
"demoNavigationDrawerDescription": "Панел с материален дизайн, който се плъзга хоризонтално от ъгъла на екрана, за да покаже връзките за навигация в дадено приложение.",
"replyDraftsLabel": "Чернови",
"demoNavigationDrawerToPageOne": "Елемент едно",
"replyInboxLabel": "Вх. поща",
"demoSharedXAxisDemoInstructions": "Бутони за напред и назад",
"replySpamLabel": "Спам",
"replyTrashLabel": "Кошче",
"replySentLabel": "Изпратени",
"demoNavigationRailSecond": "2.",
"demoNavigationDrawerToPageTwo": "Елемент две",
"demoFadeScaleDemoInstructions": "Модални и ПБД",
"demoFadeThroughDemoInstructions": "Долна навигация",
"demoSharedZAxisDemoInstructions": "Бутон за иконата за настройки",
"demoSharedYAxisDemoInstructions": "Сортиране по „Пускани скоро“",
"demoTextButtonTitle": "Текстови бутон",
"demoSharedZAxisBeefSandwichRecipeTitle": "Сандвич с телешко",
"demoSharedZAxisDessertRecipeDescription": "Рецепта за десерт",
"demoSharedYAxisAlbumTileSubtitle": "Изпълнител",
"demoSharedYAxisAlbumTileTitle": "Албум",
"demoSharedYAxisRecentSortTitle": "Пускани скоро",
"demoSharedYAxisAlphabeticalSortTitle": "A – Я",
"demoSharedYAxisAlbumCount": "268 албума",
"demoSharedYAxisTitle": "Споделена ос y",
"demoSharedXAxisCreateAccountButtonText": "СЪЗДАВАНЕ НА ПРОФИЛ",
"demoFadeScaleAlertDialogDiscardButton": "ОТХВЪРЛЯНЕ",
"demoSharedXAxisSignInTextFieldLabel": "Имейл адрес или телефонен номер",
"demoSharedXAxisSignInSubtitleText": "Влезте с профила си",
"demoSharedXAxisSignInWelcomeText": "Здравейте, Дейвид Парк",
"demoSharedXAxisIndividualCourseSubtitle": "Показван отделно",
"demoSharedXAxisBundledCourseSubtitle": "Групиран",
"demoFadeThroughAlbumsDestination": "Албуми",
"demoSharedXAxisDesignCourseTitle": "Дизайн",
"demoSharedXAxisIllustrationCourseTitle": "Илюстрация",
"demoSharedXAxisBusinessCourseTitle": "Бизнес",
"demoSharedXAxisArtsAndCraftsCourseTitle": "Изкуства и занаяти",
"demoMotionPlaceholderSubtitle": "Вторичен текст",
"demoFadeScaleAlertDialogCancelButton": "ОТКАЗ",
"demoFadeScaleAlertDialogHeader": "Диалогов прозорец със сигнал",
"demoFadeScaleHideFabButton": "СКРИВАНЕ НА ПБД",
"demoFadeScaleShowFabButton": "ПОКАЗВАНЕ НА ПБД",
"demoFadeScaleShowAlertDialogButton": "ПОКАЗВАНЕ НА МОДАЛЕН ДИАЛОГОВ ПРОЗОРЕЦ",
"demoFadeScaleDescription": "Моделът с плавен преход се използва за елементи на ПИ, които влизат в рамките на екрана или излизат от тях, като например диалогов прозорец, който се появява в центъра на екрана.",
"demoFadeScaleTitle": "Плавен преход",
"demoFadeThroughTextPlaceholder": "123 снимки",
"demoFadeThroughSearchDestination": "Търсене",
"demoFadeThroughPhotosDestination": "Снимки",
"demoSharedXAxisCoursePageSubtitle": "Групираните категории се показват като групи в емисията ви. Винаги можете да промените това по-късно.",
"demoFadeThroughDescription": "Моделът с избледняване и появяване се използва за преходи между елементи на ПИ, които нямат силна връзка помежду си.",
"demoFadeThroughTitle": "Избледняване и появяване",
"demoSharedZAxisHelpSettingLabel": "Помощ",
"demoMotionSubtitle": "Всички предварително дефинирани модели за преход",
"demoSharedZAxisNotificationSettingLabel": "Известия",
"demoSharedZAxisProfileSettingLabel": "Потребителски профил",
"demoSharedZAxisSavedRecipesListTitle": "Запазени рецепти",
"demoSharedZAxisBeefSandwichRecipeDescription": "Рецепта за сандвич с телешко",
"demoSharedZAxisCrabPlateRecipeDescription": "Рецепта за ястие с раци",
"demoSharedXAxisCoursePageTitle": "Рационализирайте курсовете си",
"demoSharedZAxisCrabPlateRecipeTitle": "Раци",
"demoSharedZAxisShrimpPlateRecipeDescription": "Рецепта за ястие със скариди",
"demoSharedZAxisShrimpPlateRecipeTitle": "Скариди",
"demoContainerTransformTypeFadeThrough": "ИЗБЛЕДНЯВАНЕ И ПОЯВЯВАНЕ",
"demoSharedZAxisDessertRecipeTitle": "Десерт",
"demoSharedZAxisSandwichRecipeDescription": "Рецепта за сандвич",
"demoSharedZAxisSandwichRecipeTitle": "Сандвич",
"demoSharedZAxisBurgerRecipeDescription": "Рецепта за хамбургер",
"demoSharedZAxisBurgerRecipeTitle": "Хамбургер",
"demoSharedZAxisSettingsPageTitle": "Настройки",
"demoSharedZAxisTitle": "Споделена ос z",
"demoSharedZAxisPrivacySettingLabel": "Поверителност",
"demoMotionTitle": "Движение",
"demoContainerTransformTitle": "Трансформиране на контейнер",
"demoContainerTransformDescription": "Моделът с трансформиране на контейнер е създаден за преходи между елементи на ПИ, които съдържат контейнер. Моделът създава видима връзка между два елемента на ПИ.",
"demoContainerTransformModalBottomSheetTitle": "Режим на плавен преход",
"demoContainerTransformTypeFade": "ПЛАВЕН ПРЕХОД",
"demoSharedYAxisAlbumTileDurationUnit": "мин",
"demoMotionPlaceholderTitle": "Име",
"demoSharedXAxisForgotEmailButtonText": "ЗАБРАВИЛИ СТЕ ИМЕЙЛ АДРЕСА СИ?",
"demoMotionSmallPlaceholderSubtitle": "Вторично",
"demoMotionDetailsPageTitle": "Страница с подробности",
"demoMotionListTileTitle": "Списъчен елемент",
"demoSharedAxisDescription": "Моделът със споделена ос се използва за преходи между елементи на ПИ, които имат пространствена или навигационна връзка. Този модел използва споделена трансформация по оста x, y или z, за да подсили връзката между елементите.",
"demoSharedXAxisTitle": "Споделена ос x",
"demoSharedXAxisBackButtonText": "НАЗАД",
"demoSharedXAxisNextButtonText": "НАПРЕД",
"demoSharedXAxisCulinaryCourseTitle": "Кулинария",
"githubRepo": "Хранилище в GitHub ({repoName})",
"fortnightlyMenuUS": "САЩ",
"fortnightlyMenuBusiness": "Бизнес",
"fortnightlyMenuScience": "Наука",
"fortnightlyMenuSports": "Спорт",
"fortnightlyMenuTravel": "Туризъм",
"fortnightlyMenuCulture": "Култура",
"fortnightlyTrendingTechDesign": "TechDesign",
"rallyBudgetDetailAmountLeft": "Неизползвана сума",
"fortnightlyHeadlineArmy": "Вътрешната реформа в зелената армия",
"fortnightlyDescription": "Приложение за новини с фокус върху съдържанието",
"rallyBillDetailAmountDue": "Дължима сума",
"rallyBudgetDetailTotalCap": "Ограничение за общата сума",
"rallyBudgetDetailAmountUsed": "Използвана сума",
"fortnightlyTrendingHealthcareRevolution": "HealthcareRevolution",
"fortnightlyMenuFrontPage": "Първа страница",
"fortnightlyMenuWorld": "Свят",
"rallyBillDetailAmountPaid": "Платена сума",
"fortnightlyMenuPolitics": "Политика",
"fortnightlyHeadlineBees": "Недостиг на пчели",
"fortnightlyHeadlineGasoline": "Бъдещето на бензина",
"fortnightlyTrendingGreenArmy": "GreenArmy",
"fortnightlyHeadlineFeminists": "Феминисти се борят с фанатизма",
"fortnightlyHeadlineFabrics": "Дизайнери използват технологии за създаването на футуристични тъкани",
"fortnightlyHeadlineStocks": "Когато акциите са в застой, много хора купуват валута",
"fortnightlyTrendingReform": "Reform",
"fortnightlyMenuTech": "Технологии",
"fortnightlyHeadlineWar": "Разделените американски съдби по време на войната",
"fortnightlyHeadlineHealthcare": "Тихата, но мощна революция в здравеопазването",
"fortnightlyLatestUpdates": "Най-актуална информация",
"fortnightlyTrendingStocks": "Stocks",
"rallyBillDetailTotalAmount": "Обща сума",
"demoCupertinoPickerDateTime": "Дата и час",
"signIn": "ВХОД",
"dataTableRowWithSugar": "{value} със захар",
"dataTableRowApplePie": "Ябълков сладкиш",
"dataTableRowDonut": "Поничка",
"dataTableRowHoneycomb": "Пчелна пита",
"dataTableRowLollipop": "Близалка",
"dataTableRowJellyBean": "Желиран бонбон",
"dataTableRowGingerbread": "Джинджифилови сладки",
"dataTableRowCupcake": "Кексче",
"dataTableRowEclair": "Еклер",
"dataTableRowIceCreamSandwich": "Сладоледен сандвич",
"dataTableRowFrozenYogurt": "Замразено кисело мляко",
"dataTableColumnIron": "Желязо (%)",
"dataTableColumnCalcium": "Калций (%)",
"dataTableColumnSodium": "Натрий (мг)",
"demoTimePickerTitle": "Инструмент за избор на час",
"demo2dTransformationsResetTooltip": "Нулиране на трансформациите",
"dataTableColumnFat": "Мазнини (г)",
"dataTableColumnCalories": "Калории",
"dataTableColumnDessert": "Десерт (1 порция)",
"cardsDemoTravelDestinationLocation1": "Танджавур, Тамил Наду",
"demoTimePickerDescription": "Показва диалогов прозорец с инструмент за избор на час с material design.",
"demoPickersShowPicker": "ПОКАЗВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТА ЗА ИЗБОР",
"demoTabsScrollingTitle": "С опция за превъртане",
"demoTabsNonScrollingTitle": "Без опция за превъртане",
"craneHours": "{hours,plural,=1{1 ч}other{{hours} ч}}",
"craneMinutes": "{minutes,plural,=1{1 мин}other{{minutes} мин}}",
"craneFlightDuration": "{hoursShortForm} и {minutesShortForm}",
"dataTableHeader": "Хранене",
"demoDatePickerTitle": "Инструмент за избор на дата",
"demoPickersSubtitle": "Избор на дата и час",
"demoPickersTitle": "Инструменти за избор",
"demo2dTransformationsEditTooltip": "Редактиране на фрагмент",
"demoDataTableDescription": "Таблиците с данни представят информацията, форматирана като решетка с редове и колони. Тази организация на данни спомага за лесно преглеждане, така че потребителите могат да търсят закономерности и полезна информация.",
"demo2dTransformationsDescription": "Докоснете, за да редактирате фрагменти, и използвайте жестове, за да се придвижвате в сцената. Плъзнете за панорамно придвижване, съберете пръсти за промяна на мащаба, завъртете с два пръста. Натиснете бутона за нулиране, за да се върнете към първоначалната ориентация.",
"demo2dTransformationsSubtitle": "Панорамно придвижване, промяна на мащаба, завъртане",
"demo2dTransformationsTitle": "Двуизмерни трансформации",
"demoCupertinoTextFieldPIN": "ПИН",
"demoCupertinoTextFieldDescription": "Текстовите полета позволяват на потребителите да въвеждат текст посредством външна или екранна клавиатура.",
"demoCupertinoTextFieldSubtitle": "Текстови полета в стил iOS",
"demoCupertinoTextFieldTitle": "Текстови полета",
"demoDatePickerDescription": "Показва диалогов прозорец с инструмент за избор на дата с material design.",
"demoCupertinoPickerTime": "Час",
"demoCupertinoPickerDate": "Дата",
"demoCupertinoPickerTimer": "Таймер",
"demoCupertinoPickerDescription": "Приспособление за избор на низове, дати, часове или дати и часове в стил iOS.",
"demoCupertinoPickerSubtitle": "Инструменти за избор в стил iOS",
"demoCupertinoPickerTitle": "Инструменти за избор",
"dataTableRowWithHoney": "{value} с мед",
"cardsDemoTravelDestinationCity2": "Четинад",
"bannerDemoResetText": "Възстановяване на банера",
"bannerDemoMultipleText": "Няколко действия",
"bannerDemoLeadingText": "Икона в началото",
"dismiss": "ОТХВЪРЛЯНЕ",
"cardsDemoTappable": "Може да бъде докосван",
"cardsDemoSelectable": "Може да бъде избрана (при продължително натискане)",
"cardsDemoExplore": "Разглеждане",
"cardsDemoExploreSemantics": "Разглеждане на {destinationName}",
"cardsDemoShareSemantics": "Споделяне на {destinationName}",
"cardsDemoTravelDestinationTitle1": "Водещите 10 града в Тамил Наду, които да посетите",
"cardsDemoTravelDestinationDescription1": "Номер 10",
"cardsDemoTravelDestinationCity1": "Танджавур",
"dataTableColumnProtein": "Белтъчини (г)",
"cardsDemoTravelDestinationTitle2": "Занаятчии от южна Индия",
"cardsDemoTravelDestinationDescription2": "Предачи на коприна",
"bannerDemoText": "Паролата ви бе актуализирана на другото ви устройство. Моля, влезте отново.",
"cardsDemoTravelDestinationLocation2": "Шиваганга, Тамил Наду",
"cardsDemoTravelDestinationTitle3": "Храм Брихадесварар",
"cardsDemoTravelDestinationDescription3": "Храмове",
"demoBannerTitle": "Банер",
"demoBannerSubtitle": "Показване на банер в списък",
"demoBannerDescription": "Банерите показват кратки важни съобщения и предлагат действия, които потребителите могат да предприемат (или да отхвърлят банера). За отхвърляне на банера е необходимо действие от страна на потребителя.",
"demoCardTitle": "Карти",
"demoCardSubtitle": "Базови карти със заоблени ъгли",
"demoCardDescription": "Картите представляват елементи от Material, които дават информация за нещо, като например албум, географско местоположение, ястие, контакти за връзка и др.",
"demoDataTableTitle": "Таблици с данни",
"demoDataTableSubtitle": "Редове и колони, съдържащи информация",
"dataTableColumnCarbs": "Въглехидрати (г)",
"placeTanjore": "Танджавур",
"demoGridListsTitle": "Таблични списъци",
"placeFlowerMarket": "Пазар за цветя",
"placeBronzeWorks": "Бронзолеярна",
"placeMarket": "Пазар",
"placeThanjavurTemple": "Танджавурски храм",
"placeSaltFarm": "Солница (съоръжение)",
"placeScooters": "Скутери",
"placeSilkMaker": "Производител на коприна",
"placeLunchPrep": "Приготвяне на обяд",
"placeBeach": "Плаж",
"placeFisherman": "Рибар",
"demoMenuSelected": "Избрахте: {value}",
"demoMenuRemove": "Премахване",
"demoMenuGetLink": "Получаване на връзка",
"demoMenuShare": "Споделяне",
"demoBottomAppBarSubtitle": "Показва навигацията и действията в долната част",
"demoMenuAnItemWithASectionedMenu": "Елемент с меню със секции",
"demoMenuADisabledMenuItem": "Деактивиран елемент от менюто",
"demoLinearProgressIndicatorTitle": "Линеен индикатор за напредъка",
"demoMenuContextMenuItemOne": "Елемент от контекстното меню 1",
"demoMenuAnItemWithASimpleMenu": "Елемент с опростено меню",
"demoCustomSlidersTitle": "Персонализирани плъзгачи",
"demoMenuAnItemWithAChecklistMenu": "Елемент с меню с контролен списък",
"demoCupertinoActivityIndicatorTitle": "Индикатор за активността",
"demoCupertinoActivityIndicatorSubtitle": "Индикатори за активността в стил iOS",
"demoCupertinoActivityIndicatorDescription": "Индикатор за активността в стил iOS, който се върти по часовниковата стрелка.",
"demoCupertinoNavigationBarTitle": "Лента за навигация",
"demoCupertinoNavigationBarSubtitle": "Лента за навигация в стил iOS",
"demoCupertinoNavigationBarDescription": "Лента за навигация в стил iOS. Това е лента с инструменти, в средата на която има поне заглавие на страница.",
"demoCupertinoPullToRefreshTitle": "Дръпнете за опресняване",
"demoCupertinoPullToRefreshSubtitle": "Контрола „Дръпнете за опресняване“ в стил iOS",
"demoCupertinoPullToRefreshDescription": "Приспособление, което внедрява контролата за съдържание „Дръпнете за опресняване“ в стил iOS.",
"demoProgressIndicatorTitle": "Индикатори за напредъка",
"demoProgressIndicatorSubtitle": "Линейни, кръгови, неопределени",
"demoCircularProgressIndicatorTitle": "Кръгъл индикатор за напредъка",
"demoCircularProgressIndicatorDescription": "Кръгъл индикатор за напредъка в material design, който се върти, за да укаже, че приложението е заето.",
"demoMenuFour": "Четири",
"demoLinearProgressIndicatorDescription": "Линеен индикатор за напредъка в material design, познат и като лента за напредъка.",
"demoTooltipTitle": "Подсказки",
"demoTooltipSubtitle": "Кратко съобщение, което се показва при продължително натискане или задържане на курсора на мишката",
"demoTooltipDescription": "Подсказките предоставят текстови етикети, които помагат да се обясни функцията на даден бутон или друго действие в потребителския интерфейс. Подсказките показват информативен текст, когато потребителят задържи курсора на мишката над даден елемент, постави фокуса върху него или го натисне продължително.",
"demoTooltipInstructions": "За да се покаже подсказката, натиснете продължително или задръжте курсора на мишката.",
"placeChennai": "Ченай",
"demoMenuChecked": "Поставихте отметка: {value}",
"placeChettinad": "Четинад",
"demoMenuPreview": "Преглед",
"demoBottomAppBarTitle": "Лента в долната част на приложението",
"demoBottomAppBarDescription": "Лентите в долната част на приложенията предоставят достъп до слой за навигация в долния край и максимум четири действия, включително плаващия бутон за действие.",
"bottomAppBarNotch": "Прорез",
"bottomAppBarPosition": "Позиция на плаващия бутон за действие",
"bottomAppBarPositionDockedEnd": "Прикрепен в края",
"bottomAppBarPositionDockedCenter": "Прикрепен в центъра",
"bottomAppBarPositionFloatingEnd": "Плаващ, в края",
"bottomAppBarPositionFloatingCenter": "Плаващ, в центъра",
"demoSlidersEditableNumericalValue": "Цифрова стойност, която може да се редактира",
"demoGridListsSubtitle": "Оформление с редове и колони",
"demoGridListsDescription": "Табличните списъци са най-подходящи за представяне на хомогенни данни, обикновено изображения. Всеки елемент в такъв списък се нарича фрагмент.",
"demoGridListsImageOnlyTitle": "Само изображения",
"demoGridListsHeaderTitle": "Със заглавка",
"demoGridListsFooterTitle": "С долен колонтитул",
"demoSlidersTitle": "Плъзгачи",
"demoSlidersSubtitle": "Приспособления за избиране на стойност чрез прекарване на пръст",
"demoSlidersDescription": "Плъзгачите отразяват диапазон от стойности по протежението на дадена лента, от които потребителите могат да изберат една стойност. Те са идеални за коригиране на различни настройки, като например сила на звука, яркост или прилагане на филтри към изображенията.",
"demoRangeSlidersTitle": "Плъзгачи с диапазон",
"demoRangeSlidersDescription": "Плъзгачите отразяват диапазон от стойности по протежението на дадена лента. В двата края на лентата може да има икони, които отразяват диапазон от стойности. Те са идеални за коригиране на различни настройки, като например сила на звука, яркост или прилагане на филтри към изображенията.",
"demoMenuAnItemWithAContextMenuButton": "Елемент с контекстно меню",
"demoCustomSlidersDescription": "Плъзгачите отразяват диапазон от стойности по протежението на дадена лента, от които потребителите могат да изберат една стойност или цял диапазон. Плъзгачите могат да бъдат персонализирани или с определена тема.",
"demoSlidersContinuousWithEditableNumericalValue": "Неразграфен – с цифрова стойност, която може да се редактира",
"demoSlidersDiscrete": "Разграфен",
"demoSlidersDiscreteSliderWithCustomTheme": "Разграфен плъзгач с персонализирана тема",
"demoSlidersContinuousRangeSliderWithCustomTheme": "Неразграфен плъзгач с диапазон с персонализирана тема",
"demoSlidersContinuous": "Неразграфен",
"placePondicherry": "Пондичери",
"demoMenuTitle": "Меню",
"demoContextMenuTitle": "Контекстно меню",
"demoSectionedMenuTitle": "Меню със секции",
"demoSimpleMenuTitle": "Обикновено меню",
"demoChecklistMenuTitle": "Меню с контролен списък",
"demoMenuSubtitle": "Бутони за меню и опростени менюта",
"demoMenuDescription": "Менюто представлява временен панел със списък с възможности за избор, които се показват, когато потребителите взаимодействат с бутон, действие или друга контрола.",
"demoMenuItemValueOne": "Елемент от менюто 1",
"demoMenuItemValueTwo": "Елемент от менюто 2",
"demoMenuItemValueThree": "Елемент от менюто 3",
"demoMenuOne": "Едно",
"demoMenuTwo": "Две",
"demoMenuThree": "Три",
"demoMenuContextMenuItemThree": "Елемент от контекстното меню 3",
"demoCupertinoSwitchSubtitle": "Превключвател в стил iOS",
"demoSnackbarsText": "Това е лента за кратки известия.",
"demoCupertinoSliderSubtitle": "Плъзгач в стил iOS",
"demoCupertinoSliderDescription": "Плъзгачът може да използва за избиране на непрекъснат или разграфен набор от стойности.",
"demoCupertinoSliderContinuous": "Непрекъснат: {value}",
"demoCupertinoSliderDiscrete": "Разграфен: {value}",
"demoSnackbarsAction": "Натиснахте бутона за действие на лентата за кратки известия.",
"backToGallery": "Назад към галерията",
"demoCupertinoTabBarTitle": "Лента с раздели",
"demoCupertinoSwitchDescription": "Превключвателят се използва за превключване на състоянието – включено/изключено – на една настройка.",
"demoSnackbarsActionButtonLabel": "ДЕЙСТВИЕ",
"cupertinoTabBarProfileTab": "Потребителски профил",
"demoSnackbarsButtonLabel": "ПОКАЗВАНЕ НА ЛЕНТА ЗА КРАТКИ ИЗВЕСТИЯ",
"demoSnackbarsDescription": "Лентите за кратки известия уведомяват потребители за процеса, който дадено приложения изпълнява или е напът да изпълни. Те се показват временно в долната част на екрана, не би трябвало да прекъсват практическата работа на потребителите и за тях не се изисква въведеното от потребителите да изчезне.",
"demoSnackbarsSubtitle": "Лентите за кратки известия показват съобщения в долната част на екрана",
"demoSnackbarsTitle": "Ленти за кратки известия",
"demoCupertinoSliderTitle": "Плъзгач",
"cupertinoTabBarChatTab": "Чат",
"cupertinoTabBarHomeTab": "Начален раздел",
"demoCupertinoTabBarDescription": "Лента с раздели за навигация в долната част в стил iOS. Показва множество раздели като само един е активен – по подразбиране това е първият.",
"demoCupertinoTabBarSubtitle": "Лента с раздели в долната част в стил iOS",
"demoOptionsFeatureTitle": "Преглед на опциите",
"demoOptionsFeatureDescription": "Докоснете тук, за да видите наличните опции за тази демонстрация.",
"demoCodeViewerCopyAll": "КОПИРАНЕ НА ВСИЧКО",
"shrineScreenReaderRemoveProductButton": "Премахване на {product}",
"shrineScreenReaderProductAddToCart": "Добавяне към кошницата",
"shrineScreenReaderCart": "{quantity,plural,=0{Пазарска кошница – няма елементи}=1{Пазарска кошница – 1 елемент}other{Пазарска кошница – {quantity} елемента}}",
"demoCodeViewerFailedToCopyToClipboardMessage": "Копирането в буферната памет не бе успешно: {error}",
"demoCodeViewerCopiedToClipboardMessage": "Копирано в буферната памет.",
"craneSleep8SemanticLabel": "Майски руини на скала над плажа",
"craneSleep4SemanticLabel": "Хотел, разположен на брега на езеро, на фона на планини",
"craneSleep2SemanticLabel": "Цитаделата Мачу Пикчу",
"craneSleep1SemanticLabel": "Зимен пейзаж с шале и вечнозелени дървета",
"craneSleep0SemanticLabel": "Бунгала над водата",
"craneFly13SemanticLabel": "Крайбрежен басейн с палми",
"craneFly12SemanticLabel": "Басейн с палми",
"craneFly11SemanticLabel": "Тухлен фар край морето",
"craneFly10SemanticLabel": "Минаретата на джамията Ал-Азхар при залез",
"craneFly9SemanticLabel": "Мъж, облегнат на класическа синя кола",
"craneFly8SemanticLabel": "Горичка от супердървета",
"craneEat9SemanticLabel": "Щанд с печива в кафене",
"craneEat2SemanticLabel": "Хамбургер",
"craneFly5SemanticLabel": "Хотел, разположен на брега на езеро, на фона на планини",
"demoSelectionControlsSubtitle": "Квадратчета за отметка, бутони за избор и превключватели",
"craneEat10SemanticLabel": "Жена, която държи огромен сандвич с пастърма",
"craneFly4SemanticLabel": "Бунгала над водата",
"craneEat7SemanticLabel": "Вход към пекарна",
"craneEat6SemanticLabel": "Ястие със скариди",
"craneEat5SemanticLabel": "Артистична зона за сядане в ресторант",
"craneEat4SemanticLabel": "Шоколадов десерт",
"craneEat3SemanticLabel": "Корейско тако",
"craneFly3SemanticLabel": "Цитаделата Мачу Пикчу",
"craneEat1SemanticLabel": "Празен бар с високи столове",
"craneEat0SemanticLabel": "Пица в пещ на дърва",
"craneSleep11SemanticLabel": "Небостъргачът Тайпе 101",
"craneSleep10SemanticLabel": "Минаретата на джамията Ал-Азхар при залез",
"craneSleep9SemanticLabel": "Тухлен фар край морето",
"craneEat8SemanticLabel": "Раци в чиния",
"craneSleep7SemanticLabel": "Цветни апартаменти на площад „Рибейра“",
"craneSleep6SemanticLabel": "Басейн с палми",
"craneSleep5SemanticLabel": "Палатка на полето",
"settingsButtonCloseLabel": "Затваряне на настройките",
"demoSelectionControlsCheckboxDescription": "Квадратчетата за отметка дават възможност на потребителя да избере няколко опции от даден набор. Стойността на нормалните квадратчета за отметка е true или false, а на тези, които имат три състояния, тя може да бъде и null.",
"settingsButtonLabel": "Настройки",
"demoListsTitle": "Списъци",
"demoListsSubtitle": "Оформления с превъртащ се списък",
"demoListsDescription": "Един ред с фиксирана височина, който обикновено съдържа текст и икона, поставена в началото или края.",
"demoOneLineListsTitle": "Един ред",
"demoTwoLineListsTitle": "Два реда",
"demoListsSecondary": "Вторичен текст",
"demoSelectionControlsTitle": "Контроли за избор",
"craneFly7SemanticLabel": "Планината Ръшмор",
"demoSelectionControlsCheckboxTitle": "Квадратче за отметка",
"craneSleep3SemanticLabel": "Мъж, облегнат на класическа синя кола",
"demoSelectionControlsRadioTitle": "Бутон за избор",
"demoSelectionControlsRadioDescription": "Бутоните за избор дават възможност на потребителя да избере една опция от даден набор. Използвайте ги, ако смятате, че потребителят трябва да види всички налични опции една до друга.",
"demoSelectionControlsSwitchTitle": "Превключвател",
"demoSelectionControlsSwitchDescription": "Превключвателите за включване/изключване променят състоянието на една опция в настройките. Състоянието на превключвателя, както и управляваната от него опция, трябва да са ясно посочени в съответния вграден етикет.",
"craneFly0SemanticLabel": "Зимен пейзаж с шале и вечнозелени дървета",
"craneFly1SemanticLabel": "Палатка на полето",
"craneFly2SemanticLabel": "Молитвени знамена на фона на заснежени планини",
"craneFly6SemanticLabel": "Дворецът на изящните изкуства от птичи поглед",
"rallySeeAllAccounts": "Преглед на всички банкови сметки",
"rallyBillAmount": "Сметка за {billName} на стойност {amount}, дължима на {date}.",
"shrineTooltipCloseCart": "Затваряне на кошницата",
"shrineTooltipCloseMenu": "Затваряне на менюто",
"shrineTooltipOpenMenu": "Отваряне на менюто",
"shrineTooltipSettings": "Настройки",
"shrineTooltipSearch": "Търсене",
"demoTabsDescription": "Разделите служат за организиране на съдържанието на различни екрани, набори от данни и други взаимодействия.",
"demoTabsSubtitle": "Раздели със самостоятелно превъртащи се изгледи",
"demoTabsTitle": "Раздели",
"rallyBudgetAmount": "Бюджет за {budgetName}, от който са използвани {amountUsed} от общо {amountTotal} и остават {amountLeft}",
"shrineTooltipRemoveItem": "Премахване на артикула",
"rallyAccountAmount": "{accountName} сметка {accountNumber} с наличност {amount}.",
"rallySeeAllBudgets": "Преглед на всички бюджети",
"rallySeeAllBills": "Преглед на всички сметки",
"craneFormDate": "Избор на дата",
"craneFormOrigin": "Избор на начална точка",
"craneFly2": "Долината Кхумбу, Непал",
"craneFly3": "Мачу Пикчу, Перу",
"craneFly4": "Мале, Малдиви",
"craneFly5": "Вицнау, Швейцария",
"craneFly6": "Град Мексико, Мексико",
"craneFly7": "Планината Ръшмор, САЩ",
"settingsTextDirectionLocaleBased": "Въз основа на локала",
"craneFly9": "Хавана, Куба",
"craneFly10": "Кайро, Египет",
"craneFly11": "Лисабон, Португалия",
"craneFly12": "Напа, САЩ",
"craneFly13": "Бали, Индонезия",
"craneSleep0": "Мале, Малдиви",
"craneSleep1": "Аспън, САЩ",
"craneSleep2": "Мачу Пикчу, Перу",
"demoCupertinoSegmentedControlTitle": "Сегментиран превключвател",
"craneSleep4": "Вицнау, Швейцария",
"craneSleep5": "Биг Сър, САЩ",
"craneSleep6": "Напа, САЩ",
"craneSleep7": "Порто, Португалия",
"craneSleep8": "Тулум, Мексико",
"craneEat5": "Сеул, Южна Корея",
"demoChipTitle": "Чипове",
"demoChipSubtitle": "Компактни елементи, които представят информация за въвеждане, атрибут или действие",
"demoActionChipTitle": "Чип за действие",
"demoActionChipDescription": "Чиповете за действие представляват набор от опции, които задействат действие, свързано с основното съдържание. Те трябва да се показват в потребителския интерфейс динамично и спрямо контекста.",
"demoChoiceChipTitle": "Чип за избор",
"demoChoiceChipDescription": "Чиповете за избор представят един избор от даден набор. Те съдържат свързан описателен текст или категории.",
"demoFilterChipTitle": "Чип за филтриране",
"demoFilterChipDescription": "Чиповете за филтриране използват маркери или описателни думи за филтриране на съдържанието.",
"demoInputChipTitle": "Чип за въвеждане",
"demoInputChipDescription": "Чиповете за въвеждане представят сложна информация, като например субект (лице, място или предмет) или разговорен текст, в компактен вид.",
"craneSleep9": "Лисабон, Португалия",
"craneEat10": "Лисабон, Португалия",
"demoCupertinoSegmentedControlDescription": "Служи за избор между няколко взаимоизключващи се опции. При избиране на някоя от опциите в сегментирания превключвател останалите се деактивират.",
"chipTurnOnLights": "Включване на светлинните индикатори",
"chipSmall": "Малък",
"chipMedium": "Среден",
"chipLarge": "Голям",
"chipElevator": "Асансьор",
"chipWasher": "Пералня",
"chipFireplace": "Камина",
"chipBiking": "Колоездене",
"craneFormDiners": "Закусвални",
"rallyAlertsMessageUnassignedTransactions": "{count,plural,=1{Увеличете потенциалните данъчни облекчения! Задайте категории за 1 транзакция, която няма такива.}other{Увеличете потенциалните данъчни облекчения! Задайте категории за {count} транзакции, които нямат такива.}}",
"craneFormTime": "Избор на час",
"craneFormLocation": "Избор на местоположение",
"craneFormTravelers": "Пътуващи",
"craneEat8": "Атланта, САЩ",
"craneFormDestination": "Избор на дестинация",
"craneFormDates": "Избор на дати",
"craneFly": "ПОЛЕТИ",
"craneSleep": "СПАНЕ",
"craneEat": "ХРАНЕНЕ",
"craneFlySubhead": "Разглеждане на полети по дестинация",
"craneSleepSubhead": "Разглеждане на имоти по дестинация",
"craneEatSubhead": "Разглеждане на ресторанти по дестинация",
"craneFlyStops": "{numberOfStops,plural,=0{Директен}=1{1 прекачване}other{{numberOfStops} прекачвания}}",
"craneSleepProperties": "{totalProperties,plural,=0{Няма свободни имоти}=1{1 свободен имот}other{{totalProperties} свободни имота}}",
"craneEatRestaurants": "{totalRestaurants,plural,=0{Няма ресторанти}=1{1 ресторант}other{{totalRestaurants} ресторанта}}",
"craneFly0": "Аспън, САЩ",
"demoCupertinoSegmentedControlSubtitle": "Сегментиран превключвател в стил iOS",
"craneSleep10": "Кайро, Египет",
"craneEat9": "Мадрид, Испания",
"craneFly1": "Биг Сър, САЩ",
"craneEat7": "Нашвил, САЩ",
"craneEat6": "Сиатъл, САЩ",
"craneFly8": "Сингапур",
"craneEat4": "Париж, Франция",
"craneEat3": "Портланд, САЩ",
"craneEat2": "Кордоба, Аржентина",
"craneEat1": "Далас, САЩ",
"craneEat0": "Неапол, Италия",
"craneSleep11": "Тайпе, Тайван",
"craneSleep3": "Хавана, Куба",
"shrineLogoutButtonCaption": "ИЗХОД",
"rallyTitleBills": "СМЕТКИ",
"rallyTitleAccounts": "СМЕТКИ",
"shrineProductVagabondSack": "Раница",
"rallyAccountDetailDataInterestYtd": "Лихва от началото на годината",
"shrineProductWhitneyBelt": "Кафяв колан",
"shrineProductGardenStrand": "Огърлица",
"shrineProductStrutEarrings": "Обици",
"shrineProductVarsitySocks": "Спортни чорапи",
"shrineProductWeaveKeyring": "Халка за ключове с плетена дръжка",
"shrineProductGatsbyHat": "Шапка с периферия",
"shrineProductShrugBag": "Чанта за рамо",
"shrineProductGiltDeskTrio": "Комплект за бюро",
"shrineProductCopperWireRack": "Полица от медна тел",
"shrineProductSootheCeramicSet": "Керамичен сервиз",
"shrineProductHurrahsTeaSet": "Сервиз за чай",
"shrineProductBlueStoneMug": "Синя керамична чаша",
"shrineProductRainwaterTray": "Поднос",
"shrineProductChambrayNapkins": "Салфетки от шамбре",
"shrineProductSucculentPlanters": "Сукулентни растения",
"shrineProductQuartetTable": "Маса",
"shrineProductKitchenQuattro": "Кухненски комплект",
"shrineProductClaySweater": "Пастелен пуловер",
"shrineProductSeaTunic": "Туника",
"shrineProductPlasterTunic": "Бяла туника",
"rallyBudgetCategoryRestaurants": "Ресторанти",
"shrineProductChambrayShirt": "Риза от шамбре",
"shrineProductSeabreezeSweater": "Светлосин пуловер",
"shrineProductGentryJacket": "Мъжко яке",
"shrineProductNavyTrousers": "Тъмносини панталони",
"shrineProductWalterHenleyWhite": "Бяла блуза",
"shrineProductSurfAndPerfShirt": "Светлосиня тениска",
"shrineProductGingerScarf": "Бежов шал",
"shrineProductRamonaCrossover": "Дамска риза",
"shrineProductClassicWhiteCollar": "Класическа бяла якичка",
"shrineProductSunshirtDress": "Плажна рокля",
"rallyAccountDetailDataInterestRate": "Лихвен процент",
"rallyAccountDetailDataAnnualPercentageYield": "Годишна доходност",
"rallyAccountDataVacation": "Почивка",
"shrineProductFineLinesTee": "Тениска на райета",
"rallyAccountDataHomeSavings": "Депозит за жилище",
"rallyAccountDataChecking": "Разплащателна сметка",
"rallyAccountDetailDataInterestPaidLastYear": "Лихва през миналата година",
"rallyAccountDetailDataNextStatement": "Следващото извлечение",
"rallyAccountDetailDataAccountOwner": "Титуляр на сметката",
"rallyBudgetCategoryCoffeeShops": "Кафенета",
"rallyBudgetCategoryGroceries": "Хранителни стоки",
"shrineProductCeriseScallopTee": "Черешова тениска",
"rallyBudgetCategoryClothing": "Облекло",
"rallySettingsManageAccounts": "Управление на сметките",
"rallyAccountDataCarSavings": "Депозит за автомобил",
"rallySettingsTaxDocuments": "Данъчни документи",
"rallySettingsPasscodeAndTouchId": "Код за достъп и Touch ID",
"rallySettingsNotifications": "Известия",
"rallySettingsPersonalInformation": "Лична информация",
"rallySettingsPaperlessSettings": "Настройки за работа без хартия",
"rallySettingsFindAtms": "Намиране на банкомати",
"rallySettingsHelp": "Помощ",
"rallySettingsSignOut": "Изход",
"rallyAccountTotal": "Общо",
"rallyBillsDue": "Дължими",
"rallyBudgetLeft": "Остават",
"rallyAccounts": "Сметки",
"rallyBills": "Сметки",
"rallyBudgets": "Бюджети",
"rallyAlerts": "Сигнали",
"rallySeeAll": "ПРЕГЛЕД НА ВСИЧКИ",
"rallyFinanceLeft": "ОСТАВАТ",
"rallyTitleOverview": "ОБЩ ПРЕГЛЕД",
"shrineProductShoulderRollsTee": "Тениска",
"shrineNextButtonCaption": "НАПРЕД",
"rallyTitleBudgets": "БЮДЖЕТИ",
"rallyTitleSettings": "НАСТРОЙКИ",
"rallyLoginLoginToRally": "Вход в Rally",
"rallyLoginNoAccount": "Нямате профил?",
"rallyLoginSignUp": "РЕГИСТРИРАНЕ",
"rallyLoginUsername": "Потребителско име",
"rallyLoginPassword": "Парола",
"rallyLoginLabelLogin": "Вход",
"rallyLoginRememberMe": "Запомнете ме",
"rallyLoginButtonLogin": "ВХОД",
"rallyAlertsMessageHeadsUpShopping": "Внимание! Изхарчихте {percent} от бюджета си за пазаруване за този месец.",
"rallyAlertsMessageSpentOnRestaurants": "Тази седмица сте изхарчили {amount} за ресторанти.",
"rallyAlertsMessageATMFees": "Този месец сте изхарчили {amount} за такси за банкомат",
"rallyAlertsMessageCheckingAccount": "Браво! Разплащателната ви сметка е с(ъс) {percent} повече средства спрямо миналия месец.",
"shrineMenuCaption": "МЕНЮ",
"shrineCategoryNameAll": "ВСИЧКИ",
"shrineCategoryNameAccessories": "АКСЕСОАРИ",
"shrineCategoryNameClothing": "ОБЛЕКЛО",
"shrineCategoryNameHome": "ДОМАШНИ",
"shrineLoginUsernameLabel": "Потребителско име",
"shrineLoginPasswordLabel": "Парола",
"shrineCancelButtonCaption": "ОТКАЗ",
"shrineCartTaxCaption": "Данък:",
"shrineCartPageCaption": "КОШНИЦА",
"shrineProductQuantity": "Количество: {quantity}",
"shrineProductPrice": "x {price}",
"shrineCartItemCount": "{quantity,plural,=0{НЯМА АРТИКУЛИ}=1{1 АРТИКУЛ}other{{quantity} АРТИКУЛА}}",
"shrineCartClearButtonCaption": "ИЗЧИСТВАНЕ НА КОШНИЦАТА",
"shrineCartTotalCaption": "ОБЩО",
"shrineCartSubtotalCaption": "Междинна сума:",
"shrineCartShippingCaption": "Доставка:",
"shrineProductGreySlouchTank": "Сива фланелка без ръкави",
"shrineProductStellaSunglasses": "Слънчеви очила Stella",
"shrineProductWhitePinstripeShirt": "Бяла риза с тънки райета",
"demoTextFieldWhereCanWeReachYou": "Как можем да се свържем с вас?",
"settingsTextDirectionLTR": "От ляво надясно",
"settingsTextScalingLarge": "Голям",
"demoBottomSheetHeader": "Заглавка",
"demoBottomSheetItem": "Артикул {value}",
"demoBottomTextFieldsTitle": "Текстови полета",
"demoTextFieldTitle": "Текстови полета",
"demoTextFieldSubtitle": "Един ред от текст и числа, който може да се редактира",
"demoTextFieldDescription": "Текстовите полета дават възможност на потребителите да въвеждат текст в потребителския интерфейс. Те обикновено се срещат в диалогови прозорци и формуляри.",
"demoTextFieldShowPasswordLabel": "Показване на паролата",
"demoTextFieldHidePasswordLabel": "Скриване на паролата",
"demoTextFieldFormErrors": "Моля, коригирайте грешките в червено, преди да изпратите.",
"demoTextFieldNameRequired": "Трябва да въведете име.",
"demoTextFieldOnlyAlphabeticalChars": "Моля, въведете само букви.",
"demoTextFieldEnterUSPhoneNumber": "(XXX) XXX-XXXX – Въведете телефонен номер от САЩ.",
"demoTextFieldEnterPassword": "Моля, въведете парола.",
"demoTextFieldPasswordsDoNotMatch": "Паролите не съвпадат",
"demoTextFieldWhatDoPeopleCallYou": "Как ви наричат хората?",
"demoTextFieldNameField": "Име*",
"demoBottomSheetButtonText": "ПОКАЗВАНЕ НА ДОЛНИЯ ЛИСТ",
"demoTextFieldPhoneNumber": "Телефонен номер*",
"demoBottomSheetTitle": "Долен лист",
"demoTextFieldEmail": "Имейл адрес",
"demoTextFieldTellUsAboutYourself": "Разкажете ни за себе си (напр. напишете с какво се занимавате или какви хобита имате)",
"demoTextFieldKeepItShort": "Пишете кратко, това е демонстрация.",
"starterAppGenericButton": "БУТОН",
"demoTextFieldLifeStory": "Биография",
"demoTextFieldSalary": "Заплата",
"demoTextFieldUSD": "USD",
"demoTextFieldNoMoreThan": "Не повече от 8 знака.",
"demoTextFieldPassword": "Парола*",
"demoTextFieldRetypePassword": "Въведете отново паролата*",
"demoTextFieldSubmit": "ИЗПРАЩАНЕ",
"demoBottomNavigationSubtitle": "Долна навигация с преливащи се изгледи",
"demoBottomSheetAddLabel": "Добавяне",
"demoBottomSheetModalDescription": "Модалният долен лист е алтернатива на менюто или диалоговия прозорец, като не допуска потребителят да взаимодейства с останалата част от приложението.",
"demoBottomSheetModalTitle": "Модален долен лист",
"demoBottomSheetPersistentDescription": "Постоянният долен лист показва информация, допълваща основното съдържание на приложението. Той остава видим дори когато потребителят взаимодейства с други части на приложението.",
"demoBottomSheetPersistentTitle": "Постоянен долен лист",
"demoBottomSheetSubtitle": "Постоянен и модален долен лист",
"demoTextFieldNameHasPhoneNumber": "Телефонният номер на {name} е {phoneNumber}",
"buttonText": "БУТОН",
"demoTypographyDescription": "Дефиниции за различните типографски стилове в Material Design.",
"demoTypographySubtitle": "Всички предварително дефинирани текстови стилове",
"demoTypographyTitle": "Типография",
"demoFullscreenDialogDescription": "Свойството fullscreenDialog посочва дали входящата страница е модален диалогов прозорец на цял екран",
"demoFlatButtonDescription": "При натискане плоските бутони показват разливане на мастило, но не се повдигат. Използвайте този тип бутони в ленти с инструменти, диалогови прозорци и при вграждане с вътрешни полета",
"demoBottomNavigationDescription": "Долните ленти за навигация са в долната част на екрана и в тях се показват от три до пет дестинации. Всяка дестинация е означена с икона и незадължителен текстов етикет. Когато потребителят докосне долна икона за навигация, преминава към навигационната дестинация от първо ниво, свързана с иконата.",
"demoBottomNavigationSelectedLabel": "Избран етикет",
"demoBottomNavigationPersistentLabels": "Постоянни етикети",
"starterAppDrawerItem": "Артикул {value}",
"demoTextFieldRequiredField": "* указва задължително поле",
"demoBottomNavigationTitle": "Долна навигация",
"settingsLightTheme": "Светла",
"settingsTheme": "Тема",
"settingsPlatformIOS": "iOS",
"settingsPlatformAndroid": "Android",
"settingsTextDirectionRTL": "От дясно наляво",
"settingsTextScalingHuge": "Огромен",
"cupertinoButton": "Бутон",
"settingsTextScalingNormal": "Нормален",
"settingsTextScalingSmall": "Малък",
"settingsSystemDefault": "Система",
"settingsTitle": "Настройки",
"rallyDescription": "Приложение за лични финанси",
"aboutDialogDescription": "За да видите изходния код за това приложение, моля, посетете {repoLink}.",
"bottomNavigationCommentsTab": "Коментари",
"starterAppGenericBody": "Основен текст",
"starterAppGenericHeadline": "Заглавие",
"starterAppGenericSubtitle": "Подзаглавие",
"starterAppGenericTitle": "Заглавие",
"starterAppTooltipSearch": "Търсене",
"starterAppTooltipShare": "Споделяне",
"starterAppTooltipFavorite": "Означаване като любимо",
"starterAppTooltipAdd": "Добавяне",
"bottomNavigationCalendarTab": "Календар",
"starterAppDescription": "Адаптивно оформление за стартиране",
"starterAppTitle": "Приложение Starter",
"aboutFlutterSamplesRepo": "Хранилище в GitHub с примери за Flutter",
"bottomNavigationContentPlaceholder": "Заместващ текст за раздел {title}",
"bottomNavigationCameraTab": "Камера",
"bottomNavigationAlarmTab": "Будилник",
"bottomNavigationAccountTab": "Сметка",
"demoTextFieldYourEmailAddress": "Имейл адресът ви",
"demoToggleButtonDescription": "Бутоните за превключване могат да се използват за групиране на сродни опции. За да изпъкнат групите със сродни бутони за превключване, всяка група трябва да споделя общ контейнер",
"colorsGrey": "СИВО",
"colorsBrown": "КАФЯВО",
"colorsDeepOrange": "НАСИТЕНО ОРАНЖЕВО",
"colorsOrange": "ОРАНЖЕВО",
"colorsAmber": "КЕХЛИБАРЕНО",
"colorsYellow": "ЖЪЛТО",
"colorsLime": "ЛИМОНОВОЗЕЛЕНО",
"colorsLightGreen": "СВЕТЛОЗЕЛЕНО",
"colorsGreen": "ЗЕЛЕНО",
"homeHeaderGallery": "Галерия",
"homeHeaderCategories": "Категории",
"shrineDescription": "Приложение за продажба на модни стоки",
"craneDescription": "Персонализирано приложение за пътувания",
"homeCategoryReference": "СТИЛОВЕ И ДР.",
"demoInvalidURL": "URL адресът не се показа:",
"demoOptionsTooltip": "Опции",
"demoInfoTooltip": "Информация",
"demoCodeTooltip": "Код за демонстрация",
"demoDocumentationTooltip": "Документация на API",
"demoFullscreenTooltip": "Цял екран",
"settingsTextScaling": "Промяна на мащаба на текста",
"settingsTextDirection": "Посока на текста",
"settingsLocale": "Локал",
"settingsPlatformMechanics": "Механика на платформата",
"settingsDarkTheme": "Тъмна",
"settingsSlowMotion": "Забавен каданс",
"settingsAbout": "Всичко за галерията на Flutter",
"settingsFeedback": "Изпращане на отзиви",
"settingsAttribution": "Дизайн от TOASTER от Лондон",
"demoButtonTitle": "Бутони",
"demoButtonSubtitle": "Текстови, повдигнати, с контури и др.",
"demoFlatButtonTitle": "Плосък бутон",
"demoRaisedButtonDescription": "Повдигащите се бутони добавят измерение към оформленията, които са предимно плоски. Така функциите изпъкват в претрупани или големи области.",
"demoRaisedButtonTitle": "Повдигащ се бутон",
"demoOutlineButtonTitle": "Бутон с контури",
"demoOutlineButtonDescription": "При натискане бутоните с контури стават плътни и се повдигат. Често са в двойка с повдигащ се бутон, за да посочат алтернативно вторично действие.",
"demoToggleButtonTitle": "Бутони за превключване",
"colorsTeal": "СИНЬО-ЗЕЛЕНО",
"demoFloatingButtonTitle": "Плаващ бутон за действие (ПБД)",
"demoFloatingButtonDescription": "Плаващият бутон за действие представлява бутон с кръгла икона, която се задържа над съдържанието, за да подпомогне основно действие в приложението.",
"demoDialogTitle": "Диалогови прозорци",
"demoDialogSubtitle": "Опростени, със сигнал и на цял екран",
"demoAlertDialogTitle": "Сигнал",
"demoAlertDialogDescription": "Диалоговият прозорец със сигнал информира потребителя за ситуации, в които се изисква потвърждение. Той включва незадължителни заглавие и списък с действия.",
"demoAlertTitleDialogTitle": "Сигнал със заглавие",
"demoSimpleDialogTitle": "Опростен",
"demoSimpleDialogDescription": "Опростеният диалогов прозорец предлага на потребителя възможност за избор между няколко опции. Той включва незадължително заглавие, което се показва над възможностите за избор.",
"demoFullscreenDialogTitle": "На цял екран",
"demoCupertinoButtonsTitle": "Бутони",
"demoCupertinoButtonsSubtitle": "Бутони в стил iOS",
"demoCupertinoButtonsDescription": "Бутон в стил iOS. Включва текст и/или икона, които плавно избледняват и се появяват при докосване. По избор може да има фон.",
"demoCupertinoAlertsTitle": "Сигнали",
"demoCupertinoAlertsSubtitle": "Диалогови прозорци със сигнали в стил iOS",
"demoCupertinoAlertTitle": "Сигнал",
"demoCupertinoAlertDescription": "Диалоговият прозорец със сигнал информира потребителя за ситуации, в които се изисква потвърждение. Той включва незадължителни заглавие, съдържание и списък с действия. Заглавието се показва над съдържанието, а действията – под него.",
"demoCupertinoAlertWithTitleTitle": "Сигнал със заглавие",
"demoCupertinoAlertButtonsTitle": "Сигнал с бутони",
"demoCupertinoAlertButtonsOnlyTitle": "Само бутоните за сигнали",
"demoCupertinoActionSheetTitle": "Таблица с действия",
"demoCupertinoActionSheetDescription": "Таблицата с действия представлява конкретен стил за сигнали, при който на потребителя се предоставя набор от две или повече възможности за избор, свързани с текущия контекст. Тя може да има заглавие, допълнително съобщение и списък с действия.",
"demoColorsTitle": "Цветове",
"demoColorsSubtitle": "Всички предварително зададени цветове",
"demoColorsDescription": "Цветове и константите на цветовите образци, които представляват цветовата палитра на Material Design.",
"buttonTextEnabled": "ENABLED",
"buttonTextDisabled": "DISABLED",
"buttonTextCreate": "Създаване",
"dialogSelectedOption": "Избрахте: {value}",
"dialogDiscardTitle": "Да се отхвърли ли черновата?",
"dialogLocationTitle": "Да се използва ли услугата на Google за местоположението?",
"dialogLocationDescription": "Позволете на Google да помага на приложенията да определят местоположението. Това означава, че ще ни изпращате анонимни данни за него дори когато не се изпълняват приложения.",
"dialogCancel": "ОТКАЗ",
"dialogDiscard": "ОТХВЪРЛЯНЕ",
"dialogDisagree": "НЕ ПРИЕМАМ",
"dialogAgree": "ПРИЕМАМ",
"dialogSetBackup": "Задаване на профил за резервни копия",
"colorsBlueGrey": "СИНЬО-СИВО",
"dialogShow": "ПОКАЗВАНЕ НА ДИАЛОГОВИЯ ПРОЗОРЕЦ",
"dialogFullscreenTitle": "Диалогов прозорец на цял екран",
"dialogFullscreenSave": "ЗАПАЗВАНЕ",
"dialogFullscreenDescription": "Демонстрация на диалогов прозорец на цял екран",
"cupertinoButtonEnabled": "Enabled",
"cupertinoButtonDisabled": "Disabled",
"cupertinoButtonWithBackground": "С фон",
"cupertinoAlertCancel": "Отказ",
"cupertinoAlertDiscard": "Отхвърляне",
"cupertinoAlertLocationTitle": "Да се разреши ли на Карти да осъществява достъп до местоположението ви, докато използвате приложението?",
"cupertinoAlertLocationDescription": "Текущото ви местоположение ще се показва на картата и ще се използва за упътвания, резултати от търсенето в района и приблизително време на пътуване.",
"cupertinoAlertAllow": "Разрешаване",
"cupertinoAlertDontAllow": "Без разрешаване",
"cupertinoAlertFavoriteDessert": "Изберете любим десерт",
"cupertinoAlertDessertDescription": "Моля, посочете любимия си десерт от списъка по-долу. Изборът ви ще се използва за персонализиране на предложения списък със заведения за хранене в района ви.",
"cupertinoAlertCheesecake": "Чийзкейк",
"cupertinoAlertTiramisu": "Тирамису",
"cupertinoAlertApplePie": "Ябълков сладкиш",
"cupertinoAlertChocolateBrownie": "Шоколадово брауни",
"cupertinoShowAlert": "Показване на сигнала",
"colorsRed": "ЧЕРВЕНО",
"colorsPink": "РОЗОВО",
"colorsPurple": "ЛИЛАВО",
"colorsDeepPurple": "НАСИТЕНО ЛИЛАВО",
"colorsIndigo": "ИНДИГО",
"colorsBlue": "СИНЬО",
"colorsLightBlue": "СВЕТЛОСИНЬО",
"colorsCyan": "СИНЬО-ЗЕЛЕНО",
"dialogAddAccount": "Добавяне на профил",
"Gallery": "Галерия",
"Categories": "Категории",
"SHRINE": "ОЛТАР",
"Basic shopping app": "Основно приложение за пазаруване",
"RALLY": "РАЛИ",
"CRANE": "ЖЕРАВ",
"Travel app": "Приложение за пътуване",
"MATERIAL": "МАТЕРИАЛ",
"CUPERTINO": "КУПЪРТИНО",
"REFERENCE STYLES & MEDIA": "СТИЛОВЕ ЗА СПРАВОЧНИЦИТЕ И МУЛТИМЕДИЯ"
}