blob: 60ea24474127fd6ade01d0c41be67828b9f0098e [file] [log] [blame]
{
"loading": "Yüklənir",
"deselect": "Seçimi ləğv edin",
"select": "Seçin",
"selectable": "Seçilə bilən (basıb saxlayın)",
"selected": "Seçilib",
"demo": "Demo",
"bottomAppBar": "Alt tətbiq paneli",
"notSelected": "Seçilməyib",
"demoCupertinoSearchTextFieldTitle": "Axtarış mətni sahəsi",
"demoCupertinoPicker": "Seçici",
"demoCupertinoSearchTextFieldSubtitle": "iOS üslubunda axtarış mətni sahəsi",
"demoCupertinoSearchTextFieldDescription": "İstifadəçiyə mətn daxil etməklə axtarış etməyə imkan verən və təkliflər vermək və filtrdən keçirmək imkanı verən axtarış mətni sahəsi.",
"demoCupertinoSearchTextFieldPlaceholder": "Mətn daxil edin",
"demoCupertinoScrollbarTitle": "Sürüşdürmə paneli",
"demoCupertinoScrollbarSubtitle": "iOS üslubunda sürüşdürmə paneli",
"demoCupertinoScrollbarDescription": "Verilmiş alt elementi örtən sürüşdürmə paneli",
"demoTwoPaneItem": "{value} elementi",
"demoTwoPaneList": "Siyahı",
"demoTwoPaneFoldableLabel": "Qatlanan",
"demoTwoPaneSmallScreenLabel": "Kiçik Ekran",
"demoTwoPaneSmallScreenDescription": "TwoPane kiçik ekranlı cihazda belə davranır.",
"demoTwoPaneTabletLabel": "Planşet / Masaüstü",
"demoTwoPaneTabletDescription": "TwoPane planşet və ya masaüstü kimi daha böyük ekranda belə davranır.",
"demoTwoPaneTitle": "TwoPane",
"demoTwoPaneSubtitle": "Qatlanan, böyük və kiçik ekranlarda responsiv düzənlər",
"splashSelectDemo": "Demo seçin",
"demoTwoPaneFoldableDescription": "TwoPane qatlanan cihazda belə davranır.",
"demoTwoPaneDetails": "Məlumat",
"demoTwoPaneSelectItem": "Element seçin",
"demoTwoPaneItemDetails": "{value} elementinin detalları",
"demoCupertinoContextMenuActionText": "Kontekst menyusuna baxmaq üçün Flutter loqosuna basıb saxlayın.",
"demoCupertinoContextMenuDescription": "Element basılıb saxlandıqda görünən iOS üslublu tam ekran kontekst menyusu.",
"demoAppBarTitle": "Tətbiq paneli",
"demoAppBarDescription": "Tətbiq paneli cari ekrana aid məzmun və əməliyyatları təmin edir. O, brendinq, ekran başlıqları, naviqasiya və əməliyyatlar üçün istifadə olunur",
"demoDividerTitle": "Ayırıcı",
"demoDividerSubtitle": "Ayırıcı məzmunu siyahılarda və tərtibatlarda qruplaşdıran nazik bir xəttdir.",
"demoDividerDescription": "Ayırıcılar məzmunu ayırmaq üçün siyahılar, çəkməcələr və başqa yerlərdə istifadə edilə bilər.",
"demoVerticalDividerTitle": "Vertikal Ayırıcı",
"demoCupertinoContextMenuTitle": "Kontekst Menyusu",
"demoCupertinoContextMenuSubtitle": "iOS üslublu kontekst menyusu",
"demoAppBarSubtitle": "Cari ekrana aid məlumatları və əməliyyatları göstərir",
"demoCupertinoContextMenuActionOne": "Əməliyyat bir",
"demoCupertinoContextMenuActionTwo": "Əməliyyat iki",
"demoDateRangePickerDescription": "Material Dizayn tarix aralığı seçicisini ehtiva edən dialoq pəncərəsini göstərir.",
"demoDateRangePickerTitle": "Tarix Aralığı Seçicisi",
"demoNavigationDrawerUserName": "İstifadəçi adı",
"demoNavigationDrawerUserEmail": "user.name@example.com",
"demoNavigationDrawerText": "Çəkməcəni görmək üçün kənardan sürüşdürün və ya yuxarı sol ikonaya toxunun",
"demoNavigationRailTitle": "Naviqasiya Relsi",
"demoNavigationRailSubtitle": "Tətbiqin içində Naviqasiya Relsi göstərilir",
"demoNavigationRailDescription": "Adətən üç-beş baxış arasında naviqasiya etmək üçün tətbiqin solu və ya sağında göstərilən material vidcet.",
"demoNavigationRailFirst": "Birinci",
"demoNavigationDrawerTitle": "Naviqasiya Çəkməcəsi",
"demoNavigationRailThird": "Üçüncü",
"replyStarredLabel": "Ulduzlu",
"demoTextButtonDescription": "Mətn düyməsinə basdıqda mürəkkəb rəngi alır, lakın yuxarı qalxmır. Mətn düymələrindən alətlər panelində, dialoqlarda və sətir içlərində dolğu ilə istifadə edin",
"demoElevatedButtonTitle": "Qabarıq Düymə",
"demoElevatedButtonDescription": "Qabarıq düymələr əsasən yastı düzənlərin üzərində ölçücə böyük olur. Onlar dolu və ya geniş səthlərdə funksiyaları vurğulayır.",
"demoOutlinedButtonTitle": "Haşiyəli Düymə",
"demoOutlinedButtonDescription": "Haşiyəli düymələrə basdıqda qeyri-şəffaf və qabarıq olurlar. Onlar, adətən, alternativ, ikinci dərəcəli əməliyyatı göstərmək üçün qabarıq düymələrlə birləşdirilir.",
"demoContainerTransformDemoInstructions": "Kartlar, Siyahılar və FAB",
"demoNavigationDrawerSubtitle": "Tətbiq panelinin içində çəkməcə göstərilir",
"replyDescription": "Effektiv, fokuslanmış e-poçt tətbiqi",
"demoNavigationDrawerDescription": "Tətbiqdə naviqasiya keçidlərini göstərmək üçün ekranın kənarından üfüqi şəkildə sürüşən Material Dizayn paneli.",
"replyDraftsLabel": "Qaralamalar",
"demoNavigationDrawerToPageOne": "Birinci element",
"replyInboxLabel": "Gələnlər",
"demoSharedXAxisDemoInstructions": "Növbəti və Geri Düymələri",
"replySpamLabel": "Spam",
"replyTrashLabel": "Zibil qutusu",
"replySentLabel": "Göndərilənlər",
"demoNavigationRailSecond": "İkinci",
"demoNavigationDrawerToPageTwo": "İkinci element",
"demoFadeScaleDemoInstructions": "Modal və FAB",
"demoFadeThroughDemoInstructions": "Alt naviqasiya",
"demoSharedZAxisDemoInstructions": "\"Ayarlar ikonası\" düyməsi",
"demoSharedYAxisDemoInstructions": "\"Son Oxudulanlar\" üzrə çeşidləyin",
"demoTextButtonTitle": "Mətn Düyməsi",
"demoSharedZAxisBeefSandwichRecipeTitle": "Mal əti sendviçi",
"demoSharedZAxisDessertRecipeDescription": "Desert resepti",
"demoSharedYAxisAlbumTileSubtitle": "İfaçı",
"demoSharedYAxisAlbumTileTitle": "Albom",
"demoSharedYAxisRecentSortTitle": "Son oxudulan",
"demoSharedYAxisAlphabeticalSortTitle": "A-Z",
"demoSharedYAxisAlbumCount": "268 albom",
"demoSharedYAxisTitle": "Paylaşılan y oxu",
"demoSharedXAxisCreateAccountButtonText": "HESAB YARADIN",
"demoFadeScaleAlertDialogDiscardButton": "KƏNARLAŞDIRIN",
"demoSharedXAxisSignInTextFieldLabel": "E-poçt və ya telefon nömrəsi",
"demoSharedXAxisSignInSubtitleText": "Hesabınızla daxil olun",
"demoSharedXAxisSignInWelcomeText": "Salam, David Park",
"demoSharedXAxisIndividualCourseSubtitle": "Fərdi Göstərilir",
"demoSharedXAxisBundledCourseSubtitle": "Paketlənmiş",
"demoFadeThroughAlbumsDestination": "Albomlar",
"demoSharedXAxisDesignCourseTitle": "Dizayn",
"demoSharedXAxisIllustrationCourseTitle": "İllüstrasiya",
"demoSharedXAxisBusinessCourseTitle": "Biznes",
"demoSharedXAxisArtsAndCraftsCourseTitle": "İncəsənət və Sənətkarlıq",
"demoMotionPlaceholderSubtitle": "İkinci dərəcəli mətn",
"demoFadeScaleAlertDialogCancelButton": "LƏĞV EDİN",
"demoFadeScaleAlertDialogHeader": "Xəbərdarlıq dialoqu",
"demoFadeScaleHideFabButton": "FAB GİZLƏDİLSİN",
"demoFadeScaleShowFabButton": "FAB GÖSTƏRİLSİN",
"demoFadeScaleShowAlertDialogButton": "MODAL GÖSTƏRİLSİN",
"demoFadeScaleDescription": "Solğunlaşma modeli ekranın mərkəzində solğunlaşan dialoq kimi ekran hüdudlarına daxil olan və ya çıxan UI elementləri üçün istifadə edilir.",
"demoFadeScaleTitle": "Solğunlaşma",
"demoFadeThroughTextPlaceholder": "123 foto",
"demoFadeThroughSearchDestination": "Axtarış",
"demoFadeThroughPhotosDestination": "Fotolar",
"demoSharedXAxisCoursePageSubtitle": "Paketlənmiş kateqoriyalar lentinizdə qruplar kimi görünür. Bunu həmişə dəyişə bilərsiniz.",
"demoFadeThroughDescription": "Tədricən solğunlaşma modeli bir-biri ilə güclü əlaqəsi olmayan UI elementləri arasında keçid üçün istifadə edilir.",
"demoFadeThroughTitle": "Tədricən solğunlaşma",
"demoSharedZAxisHelpSettingLabel": "Yardım",
"demoMotionSubtitle": "Əvvəldən müəyyənləşdirilmiş bütün keçid modelləri",
"demoSharedZAxisNotificationSettingLabel": "Bildirişlər",
"demoSharedZAxisProfileSettingLabel": "Profil",
"demoSharedZAxisSavedRecipesListTitle": "Yadda saxlanmış reseptlər",
"demoSharedZAxisBeefSandwichRecipeDescription": "Mal əti sendviçi resepti",
"demoSharedZAxisCrabPlateRecipeDescription": "Krab yeməyi resepti",
"demoSharedXAxisCoursePageTitle": "İstiqamətlərinizi dəqiqləşdirin",
"demoSharedZAxisCrabPlateRecipeTitle": "Krab",
"demoSharedZAxisShrimpPlateRecipeDescription": "Krevet yeməyi resepti",
"demoSharedZAxisShrimpPlateRecipeTitle": "Krevet",
"demoContainerTransformTypeFadeThrough": "TƏDRİCƏN SOLĞUNLAŞMA",
"demoSharedZAxisDessertRecipeTitle": "Desert",
"demoSharedZAxisSandwichRecipeDescription": "Sendviç resepti",
"demoSharedZAxisSandwichRecipeTitle": "Sendviç",
"demoSharedZAxisBurgerRecipeDescription": "Burger resepti",
"demoSharedZAxisBurgerRecipeTitle": "Burger",
"demoSharedZAxisSettingsPageTitle": "Ayarlar",
"demoSharedZAxisTitle": "Paylaşılan z oxu",
"demoSharedZAxisPrivacySettingLabel": "Məxfilik",
"demoMotionTitle": "Hərəkət",
"demoContainerTransformTitle": "Konteyner Transformasiyası",
"demoContainerTransformDescription": "Konteyner transformasiya modeli konteyner ehtiva edən UI elementləri arasında keçid üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu model iki UI elementi arasında görünən bağlantı yaradır",
"demoContainerTransformModalBottomSheetTitle": "Solğunlaşma rejimi",
"demoContainerTransformTypeFade": "SOLĞUNLAŞMA",
"demoSharedYAxisAlbumTileDurationUnit": "dəq",
"demoMotionPlaceholderTitle": "Ad",
"demoSharedXAxisForgotEmailButtonText": "E-POÇTUNUZU UNUTMUSUNUZ?",
"demoMotionSmallPlaceholderSubtitle": "İkinci dərəcəli",
"demoMotionDetailsPageTitle": "Detallar Səhifəsi",
"demoMotionListTileTitle": "Siyahı elementi",
"demoSharedAxisDescription": "Paylaşılan ox modeli məkan və ya naviqasiya əlaqəsi olan UI elementləri arasında keçid üçün istifadə edilir. Bu model elementlər arasında əlaqəni gücləndirmək üçün x, y və ya z oxunda paylaşılan transformasiya istifadə edir.",
"demoSharedXAxisTitle": "Paylaşılan x oxu",
"demoSharedXAxisBackButtonText": "GERİ",
"demoSharedXAxisNextButtonText": "NÖVBƏTİ",
"demoSharedXAxisCulinaryCourseTitle": "Kulinariya",
"githubRepo": "{repoName} GitHub yaddaşı",
"fortnightlyMenuUS": "ABŞ",
"fortnightlyMenuBusiness": "Biznes",
"fortnightlyMenuScience": "Elm",
"fortnightlyMenuSports": "İdman",
"fortnightlyMenuTravel": "Səyahət",
"fortnightlyMenuCulture": "Mədəniyyət",
"fortnightlyTrendingTechDesign": "Texnoloji Dizayn",
"rallyBudgetDetailAmountLeft": "Qalan Məbləğ",
"fortnightlyHeadlineArmy": "Daxildən Yaşıl Ordunun Yenidənqurması",
"fortnightlyDescription": "Məzmuna fokuslanmış xəbər tətbiqi",
"rallyBillDetailAmountDue": "Ödəniləcək Məbləğ",
"rallyBudgetDetailTotalCap": "Cəmi Kapital",
"rallyBudgetDetailAmountUsed": "İstifadə Edilən Məbləğ",
"fortnightlyTrendingHealthcareRevolution": "Səhiyyə İnqilabı",
"fortnightlyMenuFrontPage": "Ön Səhifə",
"fortnightlyMenuWorld": "Dünya",
"rallyBillDetailAmountPaid": "Ödənilən Məbləğ",
"fortnightlyMenuPolitics": "Siyasət",
"fortnightlyHeadlineBees": "Çiçəkləmə dövrünün arılara təsiri",
"fortnightlyHeadlineGasoline": "Yanacağın gələcəyi",
"fortnightlyTrendingGreenArmy": "Yaşıl Ordu",
"fortnightlyHeadlineFeminists": "Feministlər partiya tərəfinə keçməsi",
"fortnightlyHeadlineFabrics": "Dizaynerlər müasir parçalar hazırlamaq üçün texnologiyadan istifadə edir",
"fortnightlyHeadlineStocks": "Səhmlərdə hərəkət olmadıqda, əksər insanlar valyutaya yönəlir",
"fortnightlyTrendingReform": "İslahat",
"fortnightlyMenuTech": "Texnologiya",
"fortnightlyHeadlineWar": "Müharibə zamanı bölünmüş Amerika həyatları",
"fortnightlyHeadlineHealthcare": "Sakit, Lakin Güclü Səhiyyə İnqilabı",
"fortnightlyLatestUpdates": "Ən son güncəlləmələr",
"fortnightlyTrendingStocks": "Səhmlər",
"rallyBillDetailTotalAmount": "Cəmi Məbləğ",
"demoCupertinoPickerDateTime": "Tarix və Vaxt",
"signIn": "GİRİŞ",
"dataTableRowWithSugar": "Şəkərli {value}",
"dataTableRowApplePie": "Alma piroqu",
"dataTableRowDonut": "Ponçik",
"dataTableRowHoneycomb": "Arı şanı konfeti",
"dataTableRowLollipop": "Nabat",
"dataTableRowJellyBean": "Marmeladlı konfet",
"dataTableRowGingerbread": "Zəncəfilli kökə",
"dataTableRowCupcake": "Keks",
"dataTableRowEclair": "Ekler",
"dataTableRowIceCreamSandwich": "Dondurmalı sendviç",
"dataTableRowFrozenYogurt": "Dondurulmuş yoqurt",
"dataTableColumnIron": "Dəmir (%)",
"dataTableColumnCalcium": "Kalsium (%)",
"dataTableColumnSodium": "Natrium (mq)",
"demoTimePickerTitle": "Vaxt Seçicisi",
"demo2dTransformationsResetTooltip": "Transformasiyanı sıfırlayın",
"dataTableColumnFat": "Yağ (q)",
"dataTableColumnCalories": "Kalori",
"dataTableColumnDessert": "Desert (1 porsiya)",
"cardsDemoTravelDestinationLocation1": "Tancavur, Tamil Nadu",
"demoTimePickerDescription": "Material Design vaxt seçicisini ehtiva edən dialoq pəncərəsini göstərir.",
"demoPickersShowPicker": "SEÇİCİNİ GÖSTƏRİN",
"demoTabsScrollingTitle": "Sürüşən",
"demoTabsNonScrollingTitle": "Sürüşməyən",
"craneHours": "{hours,plural,=1{1 saat}other{{hours} saat}}",
"craneMinutes": "{minutes,plural,=1{1 dəq}other{{minutes} dəq}}",
"craneFlightDuration": "{hoursShortForm} {minutesShortForm}",
"dataTableHeader": "Qidalanma",
"demoDatePickerTitle": "Tarix Seçicisi",
"demoPickersSubtitle": "Tarix və vaxt seçimi",
"demoPickersTitle": "Seçicilər",
"demo2dTransformationsEditTooltip": "Lövhəciyə düzəliş edin",
"demoDataTableDescription": "Data cədvəlləri məlumatları sıra və sütunlardan ibarət tor şəklində göstərir. Onlar məlumatları skan etməyi asanlaşdıran qaydaya salır, beləcə istifadəçilər struktur və məlumatları axtara bilərlər.",
"demo2dTransformationsDescription": "Lövhəciklərə düzəliş etmək üçün toxunun və kadrı çevirmək üçün jestlərdən istifadə edin. Çəkərək kənarları yığın, barmaqları birləşdirərək miqyası dəyişin, iki barmaqla fırladın. Başlanğıc oriyentasiyaya qayıtmaq üçün sıfırlama düyməsini basın.",
"demo2dTransformationsSubtitle": "Kənarları yığma, miqyası dəyişmə, fırlatma",
"demo2dTransformationsTitle": "2D transformasiya",
"demoCupertinoTextFieldPIN": "PIN",
"demoCupertinoTextFieldDescription": "Mətn sahəsi istifadəçiyə mətni aparat klaviaturasından və ya ekran klaviaturasından daxil etməyə imkan verir.",
"demoCupertinoTextFieldSubtitle": "iOS ülublu mətn sahələri",
"demoCupertinoTextFieldTitle": "Mətn sahələri",
"demoDatePickerDescription": "Material Design tarix seçicisini ehtiva edən dialoq pəncərəsini göstərir.",
"demoCupertinoPickerTime": "Vaxt",
"demoCupertinoPickerDate": "Tarix",
"demoCupertinoPickerTimer": "Taymer",
"demoCupertinoPickerDescription": "Sətirləri, tarixi, vaxtı, yaxud eyni anda həm tarixi, həm də vaxtı seçmək üçün istifadə oluna biləcək iOS üslubunda seçici vidceti.",
"demoCupertinoPickerSubtitle": "iOS üslubunda seçicilər",
"demoCupertinoPickerTitle": "Seçicilər",
"dataTableRowWithHoney": "Ballı {value}",
"cardsDemoTravelDestinationCity2": "Çettinad",
"bannerDemoResetText": "Banneri sıfırlayın",
"bannerDemoMultipleText": "Bir neçə əməliyyat",
"bannerDemoLeadingText": "Əsas ikona",
"dismiss": "RƏDD EDİN",
"cardsDemoTappable": "Toxunula bilən",
"cardsDemoSelectable": "Seçilə bilən (basıb saxlayın)",
"cardsDemoExplore": "Araşdırın",
"cardsDemoExploreSemantics": "{destinationName} məkanını araşdırın",
"cardsDemoShareSemantics": "{destinationName} məkanını paylaşın",
"cardsDemoTravelDestinationTitle1": "Tamil Nadu ştatında gəzməli ən populyar 10 şəhər",
"cardsDemoTravelDestinationDescription1": "Nömrə 10",
"cardsDemoTravelDestinationCity1": "Tancavur",
"dataTableColumnProtein": "Zülal (q)",
"cardsDemoTravelDestinationTitle2": "Cənubi Hindistandan olan sənətkarlar",
"cardsDemoTravelDestinationDescription2": "İpəkəyirənlər",
"bannerDemoText": "Parolunuz başqa cihazınızda güncəllənib. Yenidən daxil olun.",
"cardsDemoTravelDestinationLocation2": "Sivaqanqa, Tamil Nadu",
"cardsDemoTravelDestinationTitle3": "Brihadisvara Məbədi",
"cardsDemoTravelDestinationDescription3": "Məbədlər",
"demoBannerTitle": "Banner",
"demoBannerSubtitle": "Bannerin siyahıda göstərilməsi",
"demoBannerDescription": "Banner vacib, qısa mesajı göstərir və istifadəçilərə yönləndirmə (və ya banneri rədd etmə) üzrə əməliyyatlar təqdim edir. Rədd edilməsi üçün istifadəçi əməliyyatı tələb edilir.",
"demoCardTitle": "Kartlar",
"demoCardSubtitle": "Kənarları yuvarlaqlaşdırılmış əsas kartlar",
"demoCardDescription": "Kart albom, coğrafi məkan, yemək, əlaqə məlumatları və sair kimi əlaqədar məlumatların təqdim edilməsi üçün istifadə edilən Material vərəqidir.",
"demoDataTableTitle": "Data Cədvəlləri",
"demoDataTableSubtitle": "Məlumat sıraları və sütunları",
"dataTableColumnCarbs": "Karbohidrat (q)",
"placeTanjore": "Tanjor",
"demoGridListsTitle": "Tor Siyahılar",
"placeFlowerMarket": "Gül Dükanı",
"placeBronzeWorks": "Bürünc İşləmə Müəssisəsi",
"placeMarket": "Market",
"placeThanjavurTemple": "Tanjavur Məbədi",
"placeSaltFarm": "Duz Təsərrüfatı",
"placeScooters": "Skuterlər",
"placeSilkMaker": "İpək hazırlayan",
"placeLunchPrep": "Nahar hazırlanması",
"placeBeach": "Çimərlik",
"placeFisherman": "Balıqçı",
"demoMenuSelected": "Seçilib: {value}",
"demoMenuRemove": "Silin",
"demoMenuGetLink": "Keçid əldə edin",
"demoMenuShare": "Paylaşın",
"demoBottomAppBarSubtitle": "Alt hissədə naviqasiya və əməliyyatları göstərir",
"demoMenuAnItemWithASectionedMenu": "Bölməli menyu ilə element",
"demoMenuADisabledMenuItem": "Deaktiv menyu elementi",
"demoLinearProgressIndicatorTitle": "Xətti Gedişat İndikatoru",
"demoMenuContextMenuItemOne": "Birinci kontekst menyusu elementi",
"demoMenuAnItemWithASimpleMenu": "Sadə menyu ilə element",
"demoCustomSlidersTitle": "Fərdi Slayderlər",
"demoMenuAnItemWithAChecklistMenu": "Yoxlama siyahısı menyusu ilə element",
"demoCupertinoActivityIndicatorTitle": "Fəaliyyət indikatoru",
"demoCupertinoActivityIndicatorSubtitle": "iOS üslublu fəaliyyət indikatorları",
"demoCupertinoActivityIndicatorDescription": "Saatın əqrəbi istiqamətinə fırlanan iOS üslublu fəaliyyət indikatoru.",
"demoCupertinoNavigationBarTitle": "Naviqasiya paneli",
"demoCupertinoNavigationBarSubtitle": "iOS üslublu naviqasiya paneli",
"demoCupertinoNavigationBarDescription": "iOS üslublu naviqasiya paneli. Naviqasiya paneli ortasında minimal səhifə başlığı olan alət panelidir.",
"demoCupertinoPullToRefreshTitle": "Yeniləmək üçün çəkin",
"demoCupertinoPullToRefreshSubtitle": "iOS üslublu \"yeniləmək üçün çəkin\" nizamlayıcısı",
"demoCupertinoPullToRefreshDescription": "iOS üslublu \"yeniləmək üçün çəkin\" məzmun nizamlayıcısını tətbiq edən vidcet.",
"demoProgressIndicatorTitle": "Gedişat indikatorları",
"demoProgressIndicatorSubtitle": "Xətti, dairəvi, qeyri-müəyyən",
"demoCircularProgressIndicatorTitle": "Dairəvi Gedişat İndikatoru",
"demoCircularProgressIndicatorDescription": "Fırlanaraq tətbiqin məşğul olduğunu göstərən Material Dizaynlı dairəvi gedişat indikatoru.",
"demoMenuFour": "Dörd",
"demoLinearProgressIndicatorDescription": "Gedişat paneli olaraq da tanınan Material Dizaynlı xətti gedişat indikatoru.",
"demoTooltipTitle": "İpucular",
"demoTooltipSubtitle": "Basıb saxladıqda və ya üzərində sürüşdürdükdə göstərilən qısa mesaj",
"demoTooltipDescription": "İpucular düymə funksiyasını və ya digər istifadəçi interfeysi əməliyyatını izah etməyə kömək edən mətn etiketləri təmin edir. İstifadəçilər elementin üzərində sürüşdürdükdə, fokuslandıqda və ya basıb saxladıqda ipucular məlumatlandırıcı mətn göstərir.",
"demoTooltipInstructions": "İpucunu göstərmək üçün basıb saxlayın və ya üzərində sürüşdürün.",
"placeChennai": "Çennay",
"demoMenuChecked": "İşarələnib: {value}",
"placeChettinad": "Çettinad",
"demoMenuPreview": "Önizləmə",
"demoBottomAppBarTitle": "Alt tətbiq paneli",
"demoBottomAppBarDescription": "Alt tətbiq panelləri alt naviqasiya siyirməsi və dördə qədər əməliyyata, o cümlədən, üzən əməliyyat düyməsinə giriş təmin edir.",
"bottomAppBarNotch": "Nişan",
"bottomAppBarPosition": "Üzən Əməliyyat Düyməsi Mövqeyi",
"bottomAppBarPositionDockedEnd": "Əlavə edilib - Son",
"bottomAppBarPositionDockedCenter": "Əlavə edilib - Mərkəz",
"bottomAppBarPositionFloatingEnd": "Üzən - Son",
"bottomAppBarPositionFloatingCenter": "Üzən - Mərkəz",
"demoSlidersEditableNumericalValue": "Redaktə olunan rəqəmli dəyər",
"demoGridListsSubtitle": "Sıra və sütun düzəni",
"demoGridListsDescription": "Tor Siyahılar şəkillər kimi homogen datanın təqdimatı üçün tam uyğundur. Tor siyahıdakı hər element plitə adlanır.",
"demoGridListsImageOnlyTitle": "Yalnız şəkil",
"demoGridListsHeaderTitle": "Yuxarı sərlövhə ilə",
"demoGridListsFooterTitle": "Aşağı sərlövhə ilə",
"demoSlidersTitle": "Slayderlər",
"demoSlidersSubtitle": "Sürüşdürərək dəyər seçmək üçün vidcetlər",
"demoSlidersDescription": "Slayderlər panel boyunca dəyərlər silsiləsini göstərir, istifadəçilər bu dəyərlərdən birini seçə bilər. Onlar səs səviyyəsi, parlaqlıq kimi ayarları tənzimləməyə və ya şəkil filtrlərini tətbiq etməyə imkan verir.",
"demoRangeSlidersTitle": "Silsilə Slayderlər",
"demoRangeSlidersDescription": "Slayderlər panel boyunca dəyərlər silsiləsini göstərir. Zolağın hər iki ucunda dəyərlər silsiləsini göstərən ikonalar ola bilər. Onlar səs səviyyəsi, parlaqlıq kimi ayarları tənzimləməyə və ya şəkil filtrlərini tətbiq etməyə imkan verir.",
"demoMenuAnItemWithAContextMenuButton": "Kontekst menyusu ilə element",
"demoCustomSlidersDescription": "Slayderlər panel boyunca dəyərlər silsiləsini göstərir, istifadəçilər bu dəyərlərdən birini və ya dəyər silsiləsini seçə bilər. Slayderlər tema ilə bəzədilə və fərdiləşdirilə bilər.",
"demoSlidersContinuousWithEditableNumericalValue": "Redaktə olunan Rəqəmli Dəyər ilə Davamlı",
"demoSlidersDiscrete": "Ayrı",
"demoSlidersDiscreteSliderWithCustomTheme": "Fərdi Temalı Ayrı Slayder",
"demoSlidersContinuousRangeSliderWithCustomTheme": "Fərdi Temalı Davamlı Silsilə Slayder",
"demoSlidersContinuous": "Davamlı",
"placePondicherry": "Pondiçerri",
"demoMenuTitle": "Menyu",
"demoContextMenuTitle": "Kontekst menyusu",
"demoSectionedMenuTitle": "Bölməli menyu",
"demoSimpleMenuTitle": "Sadə menyu",
"demoChecklistMenuTitle": "Yoxlama siyahısı menyusu",
"demoMenuSubtitle": "Menyu düymələri və sadə menyular",
"demoMenuDescription": "Menyu müvəqqəti səthdə seçimlərin siyahısını göstərir. İstifadəçilər düyməyə toxunduqda, əməliyyat etdikdə və ya başqa nizamlayıcıya toxunduqda onlar görünür.",
"demoMenuItemValueOne": "Birinci menyu elementi",
"demoMenuItemValueTwo": "İkinci menyu elementi",
"demoMenuItemValueThree": "Üçüncü menyu elementi",
"demoMenuOne": "Bir",
"demoMenuTwo": "İki",
"demoMenuThree": "Üç",
"demoMenuContextMenuItemThree": "Üçüncü kontekst menyusu elementi",
"demoCupertinoSwitchSubtitle": "iOS üslublu dəyişdirici",
"demoSnackbarsText": "Bu, snekpaneldir.",
"demoCupertinoSliderSubtitle": "iOS üslublu slayder",
"demoCupertinoSliderDescription": "Ardıcıl və ya ayrı dəyərlər arasından seçim etmək üçün slayder istifadə edilə bilər.",
"demoCupertinoSliderContinuous": "Ardıcıl: {value}",
"demoCupertinoSliderDiscrete": "Ayrı: {value}",
"demoSnackbarsAction": "Snekpanel əməliyyatına toxunmusunuz.",
"backToGallery": "Qalereyaya geri qayıdın",
"demoCupertinoTabBarTitle": "Tab paneli",
"demoCupertinoSwitchDescription": "Ayarı aktiv/deaktiv etmək üçün dəyişdirici istifadə edilir.",
"demoSnackbarsActionButtonLabel": "ƏMƏLİYYAT",
"cupertinoTabBarProfileTab": "Profil",
"demoSnackbarsButtonLabel": "SNEKPANEL GÖSTƏRİN",
"demoSnackbarsDescription": "Snekpanellər tətbiqin icra etdiyi və ya edəcəyi prosesi istifadəçilərə bildirir. Onlar ekranın aşağısına doğru müvəqqəti göstərilir. Onlar istifadəçinin təcrübəsinə mane olmamalıdır, yoxa çıxmaq üçün istifadəçi girişinə ehtiyac duymurlar.",
"demoSnackbarsSubtitle": "Snekpanellər ekranın aşağısında mesajlar göstərir",
"demoSnackbarsTitle": "Snekpanellər",
"demoCupertinoSliderTitle": "Slayder",
"cupertinoTabBarChatTab": "Söhbət",
"cupertinoTabBarHomeTab": "Əsas səhifə",
"demoCupertinoTabBarDescription": "iOS üslublu alt naviqasiya tabı paneli. Bir tab aktiv olmaqla (defolt olaraq ilk tab) bir neçə tabı göstərir.",
"demoCupertinoTabBarSubtitle": "iOS üslublu alt tab paneli",
"demoOptionsFeatureTitle": "Seçimlərə baxın",
"demoOptionsFeatureDescription": "Bu demo üçün əlçatan seçimlərə baxmaq üçün bura toxunun.",
"demoCodeViewerCopyAll": "HAMISINI KOPYALAYIN",
"shrineScreenReaderRemoveProductButton": "{product} məhsulunu silin",
"shrineScreenReaderProductAddToCart": "Səbətə əlavə edin",
"shrineScreenReaderCart": "{quantity,plural,=0{Alış-veriş səbəti, element yoxdur}=1{Alış-veriş səbəti, 1 element}other{Alış-veriş səbəti, {quantity} element}}",
"demoCodeViewerFailedToCopyToClipboardMessage": "Mübadilə buferinə kopyalamaq alınmadı: {error}",
"demoCodeViewerCopiedToClipboardMessage": "Mübadilə buferinə kopyalandı.",
"craneSleep8SemanticLabel": "Çimərlikdəki qayalıqlarda Maya xarabalığı",
"craneSleep4SemanticLabel": "Dağların qarşısında göl kənarı otel",
"craneSleep2SemanticLabel": "Maçu Pikçu qalası",
"craneSleep1SemanticLabel": "Həmişəyaşıl ağaclar olan qarlı yerdə ağacdan ev",
"craneSleep0SemanticLabel": "Suüstü bunqalolar",
"craneFly13SemanticLabel": "Palma ağacları olan dənizkənarı hovuz",
"craneFly12SemanticLabel": "Palma ağacları olan hovuz",
"craneFly11SemanticLabel": "Dənizdə kərpic dəniz fənəri",
"craneFly10SemanticLabel": "Gün batımı zamanı Əl-Əzhər Məscidinin minarələri",
"craneFly9SemanticLabel": "Qədim mavi avtomobilə söykənən kişi",
"craneFly8SemanticLabel": "Supertree Grove parkı",
"craneEat9SemanticLabel": "Qənnadı məmulatları düzülmüş kafe piştaxtası",
"craneEat2SemanticLabel": "Burger",
"craneFly5SemanticLabel": "Dağların qarşısında göl kənarı otel",
"demoSelectionControlsSubtitle": "Qeyd xanaları, radio düymələri və dəyişdiricilər",
"craneEat10SemanticLabel": "Əlində böyük basdırmalı sandviç olan qadın",
"craneFly4SemanticLabel": "Suüstü bunqalolar",
"craneEat7SemanticLabel": "Bulka dükanının girişi",
"craneEat6SemanticLabel": "Krevetdən hazırlanan xörək",
"craneEat5SemanticLabel": "İncəsənət üslublu restoranda oturma sahəsi",
"craneEat4SemanticLabel": "Şokolad deserti",
"craneEat3SemanticLabel": "Koreya takosu",
"craneFly3SemanticLabel": "Maçu Pikçu qalası",
"craneEat1SemanticLabel": "Bar oturacaqları olan boş bar",
"craneEat0SemanticLabel": "Odun sobasında pizza",
"craneSleep11SemanticLabel": "Taybey 101 göydələni",
"craneSleep10SemanticLabel": "Gün batımı zamanı Əl-Əzhər Məscidinin minarələri",
"craneSleep9SemanticLabel": "Dənizdə kərpic dəniz fənəri",
"craneEat8SemanticLabel": "Bir boşqab xərçəng",
"craneSleep7SemanticLabel": "Ribeyra Meydanında rəngarəng mənzillər",
"craneSleep6SemanticLabel": "Palma ağacları olan hovuz",
"craneSleep5SemanticLabel": "Sahədə çadır",
"settingsButtonCloseLabel": "Ayarları qapadın",
"demoSelectionControlsCheckboxDescription": "Qeyd xanaları istifadəçiyə dəstdən bir neçə seçim etmək imkanı verir. Adi qeyd xanasındakı dəyər doğru və ya yanlış olur, üç vəziyyətli qeyd xanasındakı dəyər isə boş da ola bilər.",
"settingsButtonLabel": "Ayarlar",
"demoListsTitle": "Siyahılar",
"demoListsSubtitle": "Sürüşən siyahı düzənləri",
"demoListsDescription": "Adətən mətn, öndə və sonda ikona daxil olan hündürlüyü sabit olan bir sətir.",
"demoOneLineListsTitle": "Bir sətir",
"demoTwoLineListsTitle": "İki sətir",
"demoListsSecondary": "İkinci dərəcəli mətn",
"demoSelectionControlsTitle": "Seçim idarə elementləri",
"craneFly7SemanticLabel": "Raşmor dağı",
"demoSelectionControlsCheckboxTitle": "Qeyd xanası",
"craneSleep3SemanticLabel": "Qədim mavi avtomobilə söykənən kişi",
"demoSelectionControlsRadioTitle": "Radio",
"demoSelectionControlsRadioDescription": "Radio düymələri istifadəçiyə dəstdən bir seçim etmək imkanı verir. İstifadəçinin bütün əlçatan seçimləri yan-yana görməli olduğunu düşünsəniz, eksklüziv seçim üçün radio düymələrindən istifadə edin.",
"demoSelectionControlsSwitchTitle": "Dəyişdirici",
"demoSelectionControlsSwitchDescription": "Aktiv/deaktiv etmə dəyişdiriciləri bir ayarlar seçiminin vəziyyətini dəyişir. Dəyişdirici vasitəsilə idarə edilən seçim və onun olduğu vəziyyət müvafiq daxili nişandan aydın olmalıdır.",
"craneFly0SemanticLabel": "Həmişəyaşıl ağaclar olan qarlı yerdə ağacdan ev",
"craneFly1SemanticLabel": "Sahədə çadır",
"craneFly2SemanticLabel": "Qarlı dağın qarşısında dua bayraqları",
"craneFly6SemanticLabel": "İncəsənət Sarayının yuxarıdan görünüşü",
"rallySeeAllAccounts": "Bütün hesablara baxın",
"rallyBillAmount": "{date} tarixinə {amount} məbləğində {billName} ödənişi.",
"shrineTooltipCloseCart": "Səbəti bağlayın",
"shrineTooltipCloseMenu": "Menyunu bağlayın",
"shrineTooltipOpenMenu": "Menyunu açın",
"shrineTooltipSettings": "Ayarlar",
"shrineTooltipSearch": "Axtarış",
"demoTabsDescription": "Tablar müxtəlif ekranlar, data dəstləri və digər qarşılıqlı əməliyyatlarda məzmunu təşkil edir.",
"demoTabsSubtitle": "Müstəqil şəkildə sürüşdürülə bilən baxışlarla tablar",
"demoTabsTitle": "Tablar",
"rallyBudgetAmount": "{budgetName} büdcəsi {amountUsed}/{amountTotal} istifadə edilib, {amountLeft} qalıb",
"shrineTooltipRemoveItem": "Elementi silin",
"rallyAccountAmount": "{amount} ilə {accountName} hesabı {accountNumber}.",
"rallySeeAllBudgets": "Bütün büdcələrə baxın",
"rallySeeAllBills": "Bütün fakturalara baxın",
"craneFormDate": "Tarix seçin",
"craneFormOrigin": "Səyahətin başladığı yeri seçin",
"craneFly2": "Xumbu vadisi, Nepal",
"craneFly3": "Maçu Pikçu, Peru",
"craneFly4": "Male, Maldiv adaları",
"craneFly5": "Vitznau, İsveçrə",
"craneFly6": "Mexiko şəhəri, Meksika",
"craneFly7": "Raşmor dağı, ABŞ",
"settingsTextDirectionLocaleBased": "Yerli xüsusiyyətlərə əsaslanır",
"craneFly9": "Havana, Kuba",
"craneFly10": "Qahirə, Misir",
"craneFly11": "Lissabon, Portuqaliya",
"craneFly12": "Napa, ABŞ",
"craneFly13": "Bali, İndoneziya",
"craneSleep0": "Male, Maldiv adaları",
"craneSleep1": "Aspen, ABŞ",
"craneSleep2": "Maçu Pikçu, Peru",
"demoCupertinoSegmentedControlTitle": "Seqmentləşdirilmiş nəzarət",
"craneSleep4": "Vitznau, İsveçrə",
"craneSleep5": "Biq Sur, ABŞ",
"craneSleep6": "Napa, ABŞ",
"craneSleep7": "Portu, Portuqaliya",
"craneSleep8": "Tulum, Meksika",
"craneEat5": "Seul, Cənubi Koreya",
"demoChipTitle": "Çiplər",
"demoChipSubtitle": "Məlumat, atribut və ya əməliyyatı əks etdirən yığcam elementlər",
"demoActionChipTitle": "Əməliyyat Çipi",
"demoActionChipDescription": "Əməliyyat çipləri əsas məzmun ilə əlaqədar əməliyyatı işə salan seçimlər qrupudur. Əməliyyat çipləri İstifadəçi İnterfeysində dinamik və kontekstual tərzdə görünməlidir.",
"demoChoiceChipTitle": "Seçim Çipi",
"demoChoiceChipDescription": "Seçim çipləri qrupun içindən tək bir seçimi təqdim edir. Seçim çipləri əlaqədar təsviri mətn və ya kateqoriyalar ehtiva edir.",
"demoFilterChipTitle": "Filtr Çipi",
"demoFilterChipDescription": "Filtr çipləri məzmunu filtrləmək üçün teqlərdən və ya təsviri sözlərdən istifadə edir.",
"demoInputChipTitle": "Məlumat Çipi",
"demoInputChipDescription": "Məlumat çipləri obyekt (şəxs, məkan və ya əşya) və ya danışıq mətni kimi qarışıq məlumatlar toplusunu yığcam formada təqdim edir.",
"craneSleep9": "Lissabon, Portuqaliya",
"craneEat10": "Lissabon, Portuqaliya",
"demoCupertinoSegmentedControlDescription": "Qarşılıqlı eksklüziv variantlar arasından seçmək üçün istifadə edilir. Seqmentləşdirilmiş nəzarətdə bir variant seçildikdə, digər variantları seçmək olmur.",
"chipTurnOnLights": "İşıqları yandırın",
"chipSmall": "Kiçik",
"chipMedium": "Orta",
"chipLarge": "Böyük",
"chipElevator": "Lift",
"chipWasher": "Paltaryuyan",
"chipFireplace": "Buxarı",
"chipBiking": "Velosiped",
"craneFormDiners": "Restoranlar",
"rallyAlertsMessageUnassignedTransactions": "{count,plural,=1{Potensial vergi ödənişini artırın! 1 təyin edilməmiş əməliyyata kateqoriya təyin edin.}other{Potensial vergi ödənişini artırın! {count} təyin edilməmiş əməliyyata kateqoriya təyin edin.}}",
"craneFormTime": "Vaxt seçin",
"craneFormLocation": "Məkan seçin",
"craneFormTravelers": "Səyahətçilər",
"craneEat8": "Atlanta, ABŞ",
"craneFormDestination": "Təyinat yeri seçin",
"craneFormDates": "Tarixlər seçin",
"craneFly": "UÇUŞ",
"craneSleep": "YUXU",
"craneEat": "YEMƏK",
"craneFlySubhead": "Təyinat yeri üzrə uçuşları araşdırın",
"craneSleepSubhead": "Təyinat yeri üzrə əmlakları araşdırın",
"craneEatSubhead": "Təyinat yeri üzrə restoranları araşdırın",
"craneFlyStops": "{numberOfStops,plural,=0{Birbaşa}=1{1 dayanacaq}other{{numberOfStops} dayanacaq}}",
"craneSleepProperties": "{totalProperties,plural,=0{Əlçatan obyekt yoxdur}=1{1 əlçatan obyekt}other{{totalProperties} əlçatan obyekt}}",
"craneEatRestaurants": "{totalRestaurants,plural,=0{Restoran yoxdur}=1{1 restoran}other{{totalRestaurants} restoran}}",
"craneFly0": "Aspen, ABŞ",
"demoCupertinoSegmentedControlSubtitle": "iOS üslubunda seqmentləşdirilmiş nəzarət",
"craneSleep10": "Qahirə, Misir",
"craneEat9": "Madrid, İspaniya",
"craneFly1": "Biq Sur, ABŞ",
"craneEat7": "Neşvill, ABŞ",
"craneEat6": "Sietl, ABŞ",
"craneFly8": "Sinqapur",
"craneEat4": "Paris, Fransa",
"craneEat3": "Portlend, ABŞ",
"craneEat2": "Kordova, Argentina",
"craneEat1": "Dallas, ABŞ",
"craneEat0": "Neapol, İtaliya",
"craneSleep11": "Taybey, Tayvan",
"craneSleep3": "Havana, Kuba",
"shrineLogoutButtonCaption": "ÇIXIŞ EDİN",
"rallyTitleBills": "HESABLAR",
"rallyTitleAccounts": "HESABLAR",
"shrineProductVagabondSack": "Vegabond çantası",
"rallyAccountDetailDataInterestYtd": "Faiz: İlin əvvəlindən bəri",
"shrineProductWhitneyBelt": "Vitni kəməri",
"shrineProductGardenStrand": "Garden strand",
"shrineProductStrutEarrings": "Əl işi sırğalar",
"shrineProductVarsitySocks": "Kollec corabları",
"shrineProductWeaveKeyring": "Toxunma açarlıq",
"shrineProductGatsbyHat": "Yastı papaq",
"shrineProductShrugBag": "Çiyin çantası",
"shrineProductGiltDeskTrio": "Üçlü masa dəsti",
"shrineProductCopperWireRack": "Mis rəngli tor asılqan",
"shrineProductSootheCeramicSet": "Soothe keramika dəsti",
"shrineProductHurrahsTeaSet": "Əla çay dəsti",
"shrineProductBlueStoneMug": "Mavi daş parç",
"shrineProductRainwaterTray": "Yağış suyu çuxuru",
"shrineProductChambrayNapkins": "Kətan dəsmallar",
"shrineProductSucculentPlanters": "Sukkulent bitkilər",
"shrineProductQuartetTable": "Dörbucaq masa",
"shrineProductKitchenQuattro": "Quattro mətbəxi",
"shrineProductClaySweater": "Gil rəngli sviter",
"shrineProductSeaTunic": "Dəniz koftası",
"shrineProductPlasterTunic": "Açıq rəngli kofta",
"rallyBudgetCategoryRestaurants": "Restoranlar",
"shrineProductChambrayShirt": "Mavi kətan köynək",
"shrineProductSeabreezeSweater": "Dəniz mavisi rəngində sviter",
"shrineProductGentryJacket": "Centri gödəkcəsi",
"shrineProductNavyTrousers": "Tünd mavi şalvar",
"shrineProductWalterHenleyWhite": "Gündəlik kişi koftası (ağ)",
"shrineProductSurfAndPerfShirt": "Sörf koftası",
"shrineProductGingerScarf": "Zəncəfil rəngində şərf",
"shrineProductRamonaCrossover": "Ramona krossover",
"shrineProductClassicWhiteCollar": "Klassik ağ yaxalıq",
"shrineProductSunshirtDress": "Günəş libası",
"rallyAccountDetailDataInterestRate": "Faiz Norması",
"rallyAccountDetailDataAnnualPercentageYield": "İllik faiz gəliri",
"rallyAccountDataVacation": "Tətil",
"shrineProductFineLinesTee": "T formalı, cızıqlı koftalar",
"rallyAccountDataHomeSavings": "Ev Qənaəti",
"rallyAccountDataChecking": "Yoxlanış",
"rallyAccountDetailDataInterestPaidLastYear": "Keçən il ödənilən faiz",
"rallyAccountDetailDataNextStatement": "Növbəti bəyanat",
"rallyAccountDetailDataAccountOwner": "Hesab Sahibi",
"rallyBudgetCategoryCoffeeShops": "Kafelər",
"rallyBudgetCategoryGroceries": "Ərzaq dükanları",
"shrineProductCeriseScallopTee": "T formalı qırmızı kofta",
"rallyBudgetCategoryClothing": "Geyim",
"rallySettingsManageAccounts": "Hesabları idarə edin",
"rallyAccountDataCarSavings": "Avtomobil Qənaəti",
"rallySettingsTaxDocuments": "Vergi Sənədləri",
"rallySettingsPasscodeAndTouchId": "Parol və Sensor ID",
"rallySettingsNotifications": "Bildirişlər",
"rallySettingsPersonalInformation": "Şəxsi Məlumatlar",
"rallySettingsPaperlessSettings": "Kağızsız Ayarlar",
"rallySettingsFindAtms": "Bankomatlar tapın",
"rallySettingsHelp": "Kömək",
"rallySettingsSignOut": "Çıxın",
"rallyAccountTotal": "Cəmi",
"rallyBillsDue": "Son tarix",
"rallyBudgetLeft": "Qalıq",
"rallyAccounts": "Hesablar",
"rallyBills": "Hesablar",
"rallyBudgets": "Büdcələr",
"rallyAlerts": "Xəbərdarlıqlar",
"rallySeeAll": "HAMISINA BAXIN",
"rallyFinanceLeft": "QALIQ",
"rallyTitleOverview": "İCMAL",
"shrineProductShoulderRollsTee": "Çiyni dəyirmi formada açıq olan kofta",
"shrineNextButtonCaption": "NÖVBƏTİ",
"rallyTitleBudgets": "BÜDCƏLƏR",
"rallyTitleSettings": "AYARLAR",
"rallyLoginLoginToRally": "Rally'ya daxil olun",
"rallyLoginNoAccount": "Hesabınız yoxdur?",
"rallyLoginSignUp": "QEYDİYYATDAN KEÇİN",
"rallyLoginUsername": "İstifadəçi adı",
"rallyLoginPassword": "Parol",
"rallyLoginLabelLogin": "Giriş",
"rallyLoginRememberMe": "Məni yadda saxlayın",
"rallyLoginButtonLogin": "GİRİŞ",
"rallyAlertsMessageHeadsUpShopping": "Nəzərə alın ki, bu aylıq Alış-veriş büdcənizin {percent} qədərindən çoxunu istifadə etmisiniz.",
"rallyAlertsMessageSpentOnRestaurants": "Bu həftə restoranlarda {amount} xərcləmisiniz.",
"rallyAlertsMessageATMFees": "Bu ay bankomat rüsumları üçün {amount} xərcləmisiniz",
"rallyAlertsMessageCheckingAccount": "Afərin! Ödəniş hesabınızın balansı keçən ayla müqayisədə {percent} çoxdur.",
"shrineMenuCaption": "MENYU",
"shrineCategoryNameAll": "HAMISI",
"shrineCategoryNameAccessories": "AKSESUARLAR",
"shrineCategoryNameClothing": "GEYİM",
"shrineCategoryNameHome": "EV",
"shrineLoginUsernameLabel": "İstifadəçi adı",
"shrineLoginPasswordLabel": "Parol",
"shrineCancelButtonCaption": "LƏĞV EDİN",
"shrineCartTaxCaption": "Vergi:",
"shrineCartPageCaption": "SƏBƏT",
"shrineProductQuantity": "Miqdar: {quantity}",
"shrineProductPrice": "x {price}",
"shrineCartItemCount": "{quantity,plural,=0{ELEMENT YOXDUR}=1{1 ELEMENT}other{{quantity} ELEMENT}}",
"shrineCartClearButtonCaption": "SƏBƏTİ TƏMİZLƏYİN",
"shrineCartTotalCaption": "CƏMİ",
"shrineCartSubtotalCaption": "Aralıq cəm:",
"shrineCartShippingCaption": "Göndərmə:",
"shrineProductGreySlouchTank": "Qolsuz boz kofta",
"shrineProductStellaSunglasses": "Stella gün eynəkləri",
"shrineProductWhitePinstripeShirt": "Cızıqlı ağ köynək",
"demoTextFieldWhereCanWeReachYou": "Sizinlə necə əlaqə saxlaya bilərik?",
"settingsTextDirectionLTR": "Soldan sağa",
"settingsTextScalingLarge": "Böyük",
"demoBottomSheetHeader": "Başlıq",
"demoBottomSheetItem": "Element {value}",
"demoBottomTextFieldsTitle": "Mətn sahələri",
"demoTextFieldTitle": "Mətn sahələri",
"demoTextFieldSubtitle": "Redaktə edilə bilən mətn və rəqəmlərdən ibarət tək sıra",
"demoTextFieldDescription": "Mətn sahələri istifadəçilərə İstifadəçi İnterfeysinə mətn daxil etmək imkanı verir. Onlar, əsasən, forma və dialoqlarda görünür.",
"demoTextFieldShowPasswordLabel": "Parol görünsün",
"demoTextFieldHidePasswordLabel": "Parolu gizlədin",
"demoTextFieldFormErrors": "Təqdim etməzdən əvvəl qırmızı rəngdə olan xətalara düzəliş edin.",
"demoTextFieldNameRequired": "Ad tələb edilir.",
"demoTextFieldOnlyAlphabeticalChars": "Yalnız hərf daxil edin.",
"demoTextFieldEnterUSPhoneNumber": "(###) ###-#### - ABŞ telefon nömrəsi daxil edin.",
"demoTextFieldEnterPassword": "Parol daxil edin.",
"demoTextFieldPasswordsDoNotMatch": "Parollar uyğun gəlmir",
"demoTextFieldWhatDoPeopleCallYou": "Adınız nədir?",
"demoTextFieldNameField": "Ad*",
"demoBottomSheetButtonText": "AŞAĞIDAKI VƏRƏQİ GÖSTƏRİN",
"demoTextFieldPhoneNumber": "Telefon nömrəsi*",
"demoBottomSheetTitle": "Aşağıdakı vərəq",
"demoTextFieldEmail": "E-poçt",
"demoTextFieldTellUsAboutYourself": "Özünüz barədə bildirin (məsələn, nə işlə məşğul olduğunuz və ya maraqlarınız barədə yazın)",
"demoTextFieldKeepItShort": "Qısa edin. Bu, sadəcə nümayişdir.",
"starterAppGenericButton": "DÜYMƏ",
"demoTextFieldLifeStory": "Həyat hekayəsi",
"demoTextFieldSalary": "Maaş",
"demoTextFieldUSD": "USD",
"demoTextFieldNoMoreThan": "8 simvoldan çox olmamalıdır.",
"demoTextFieldPassword": "Parol*",
"demoTextFieldRetypePassword": "Parolu yenidən yazın*",
"demoTextFieldSubmit": "GÖNDƏRİN",
"demoBottomNavigationSubtitle": "Çarpaz solğun görünüşlü alt naviqasiya",
"demoBottomSheetAddLabel": "Əlavə edin",
"demoBottomSheetModalDescription": "Modal alt vərəq menyu və ya dialoqa alternativdir və istifadəçinin tətbiqin qalan hissələri ilə işləməsinin qarşısını alır.",
"demoBottomSheetModalTitle": "Modal alt vərəq",
"demoBottomSheetPersistentDescription": "Sabit alt vərəq tətbiqin ilkin məzmununa əlavə edilən məlumatları göstərir. Sabit alt vərəq istifadəçi tətbiqin digər hissələri ilə işlədikdə belə görünür.",
"demoBottomSheetPersistentTitle": "Sabit alt vərəq",
"demoBottomSheetSubtitle": "Sabit və modal alt vərəqlər",
"demoTextFieldNameHasPhoneNumber": "{name} telefon nömrəsi: {phoneNumber}",
"buttonText": "DÜYMƏ",
"demoTypographyDescription": "Material Dizaynındakı müxtəlif tipoqrafik üslubların izahları.",
"demoTypographySubtitle": "Əvvəldən müəyyənləşdirilmiş bütün mətn üslubları",
"demoTypographyTitle": "Tipoqrafiya",
"demoFullscreenDialogDescription": "Tam ekran dialoqu xüsusiyyəti yeni səhifənin tam ekran modal dialoqu olub-olmadığını göstərir",
"demoFlatButtonDescription": "Yastı düyməyə basdıqda mürəkkəb rəngi alır, lakın yuxarı qalxmır. Yastı düymələrdən alətlər panelində, dialoqlarda və sətir içlərində dolğu ilə istifadə edin",
"demoBottomNavigationDescription": "Alt naviqasiya panelləri ekranın aşağısında üç-beş təyinat yeri göstərir. Hər bir təyinat yeri ikona və şərti mətn nişanı ilə təqdim edilir. Alt naviqasiya ikonasına toxunulduqda istifadəçi həmin ikona ilə əlaqələndirilən üst səviyyə naviqasiya təyinatına yönləndirilir.",
"demoBottomNavigationSelectedLabel": "Seçilmiş nişan",
"demoBottomNavigationPersistentLabels": "Sabit nişanlar",
"starterAppDrawerItem": "Element {value}",
"demoTextFieldRequiredField": "* tələb olunan sahələri göstərir",
"demoBottomNavigationTitle": "Alt naviqasiya",
"settingsLightTheme": "İşıqlı",
"settingsTheme": "Tema",
"settingsPlatformIOS": "iOS",
"settingsPlatformAndroid": "Android",
"settingsTextDirectionRTL": "Sağdan sola",
"settingsTextScalingHuge": "Böyük",
"cupertinoButton": "Düymə",
"settingsTextScalingNormal": "Normal",
"settingsTextScalingSmall": "Kiçik",
"settingsSystemDefault": "Sistem",
"settingsTitle": "Ayarlar",
"rallyDescription": "Şəxsi maliyyə tətbiqi",
"aboutDialogDescription": "Bu tətbiqin mənbə koduna baxmaq üçün {repoLink} ünvanına daxil olun.",
"bottomNavigationCommentsTab": "Şərhlər",
"starterAppGenericBody": "Əsas",
"starterAppGenericHeadline": "Başlıq",
"starterAppGenericSubtitle": "Alt başlıq",
"starterAppGenericTitle": "Başlıq",
"starterAppTooltipSearch": "Axtarış",
"starterAppTooltipShare": "Paylaşın",
"starterAppTooltipFavorite": "Sevimli",
"starterAppTooltipAdd": "Əlavə edin",
"bottomNavigationCalendarTab": "Təqvim",
"starterAppDescription": "Responsiv starter tətbiq düzəni",
"starterAppTitle": "Starter tətbiq",
"aboutFlutterSamplesRepo": "Flutter nümunələrinin GitHub yaddaş yeri",
"bottomNavigationContentPlaceholder": "{title} tabeli üçün yertutan",
"bottomNavigationCameraTab": "Kamera",
"bottomNavigationAlarmTab": "Xəbərdarlıq",
"bottomNavigationAccountTab": "Hesab",
"demoTextFieldYourEmailAddress": "E-poçt ünvanınız",
"demoToggleButtonDescription": "Dəyişdirici düymələrdən əlaqəli seçimləri qruplaşdırmaq üçün istifadə etmək mümkündür. Əlaqəli dəyişdirici düymələr qrupunu vurğulamaq üçün qrupun ümumi konteyneri olmalıdır",
"colorsGrey": "BOZ",
"colorsBrown": "QƏHVƏYİ",
"colorsDeepOrange": "TÜND NARINCI",
"colorsOrange": "NARINCI",
"colorsAmber": "KƏHRƏBA",
"colorsYellow": "SARI",
"colorsLime": "AÇIQ YAŞIL",
"colorsLightGreen": "AÇIQ YAŞIL",
"colorsGreen": "YAŞIL",
"homeHeaderGallery": "Qalereya",
"homeHeaderCategories": "Kateqoriyalar",
"shrineDescription": "Dəbli pərakəndə satış tətbiqi",
"craneDescription": "Fərdiləşdirilmiş səyahət tətbiqi",
"homeCategoryReference": "ÜSLUBLAR VƏ DİGƏR",
"demoInvalidURL": "URL'i göstərmək mümkün olmadı:",
"demoOptionsTooltip": "Seçimlər",
"demoInfoTooltip": "Məlumat",
"demoCodeTooltip": "Demo Kodu",
"demoDocumentationTooltip": "API Sənədi",
"demoFullscreenTooltip": "Tam Ekran",
"settingsTextScaling": "Mətn miqyası",
"settingsTextDirection": "Mətn istiqaməti",
"settingsLocale": "Lokal göstərici",
"settingsPlatformMechanics": "Platforma mexanikası",
"settingsDarkTheme": "Tünd",
"settingsSlowMotion": "Aşağı sürətli",
"settingsAbout": "Flutter Qalereya haqqında",
"settingsFeedback": "Rəy göndərin",
"settingsAttribution": "Londonda TOASTER tərəfindən hazırlanmışdır",
"demoButtonTitle": "Düymələr",
"demoButtonSubtitle": "Mətn, qabarıq, haşiyəli və daha çoxu",
"demoFlatButtonTitle": "Yastı Düymə",
"demoRaisedButtonDescription": "Qabarıq düymələr əsasən yastı düzənlərin üzərində ölçücə böyük olur. Onlar dolu və ya geniş səthlərdə funksiyaları vurğulayır.",
"demoRaisedButtonTitle": "Qabarıq Düymə",
"demoOutlineButtonTitle": "Haşiyəli Düymə",
"demoOutlineButtonDescription": "Haşiyəli düymələrə basdıqda qeyri-şəffaf və qabarıq olurlar. Onlar, adətən, alternativ, ikinci dərəcəli əməliyyatı göstərmək üçün qabarıq düymələrlə birləşdirilir.",
"demoToggleButtonTitle": "Dəyişdirici Düymələr",
"colorsTeal": "FİRUZƏYİ",
"demoFloatingButtonTitle": "Üzən Əməliyyat Düyməsi",
"demoFloatingButtonDescription": "Üzən əməliyyat düyməsi tətbiqdə əsas əməliyyatı önə çıxarmaq üçün məzmun üzərində hərəkət edən dairəvi ikona düyməsidir.",
"demoDialogTitle": "Dialoqlar",
"demoDialogSubtitle": "Sadə, xəbərdarlıq və tam ekran",
"demoAlertDialogTitle": "Xəbərdarlıq",
"demoAlertDialogDescription": "Xəbərdarlıq dialoqu istifadəçiyə razılıq tələb edən məqamlar barədə bildirir. Xəbərdarlıq dialoqunda şərti başlıq və əməliyyatların şərti siyahısı olur.",
"demoAlertTitleDialogTitle": "Başlıqlı Xəbərdarlıq",
"demoSimpleDialogTitle": "Sadə",
"demoSimpleDialogDescription": "Sadə dialoq istifadəçiyə bir neçə seçim təqdim edir. Sadə dialoqda seçimlərin yuxarısında göstərilən şərti başlıq olur.",
"demoFullscreenDialogTitle": "Tam ekran",
"demoCupertinoButtonsTitle": "Düymələr",
"demoCupertinoButtonsSubtitle": "iOS üslublu düymələr",
"demoCupertinoButtonsDescription": "iOS üslublu düymə. O, toxunduqda solğunlaşan və tündləşən mətn və/və ya ikonanı əks etdirir. İstəyə uyğun arxa fon təyin edilə bilər.",
"demoCupertinoAlertsTitle": "Xəbərdarlıqlar",
"demoCupertinoAlertsSubtitle": "iOS üslubunda xəbərdarlıq dialoqları",
"demoCupertinoAlertTitle": "Xəbərdarlıq",
"demoCupertinoAlertDescription": "Xəbərdarlıq dialoqu istifadəçiyə razılıq tələb edən məqamlar barədə bildirir. Xəbərdarlıq dialoqunda şərti başlıq, şərti məzmun və əməliyyatların şərti siyahısı olur. Başlıq məzmunun yuxarısında, əməliyyatlar isə məzmunun aşağısında göstərilir.",
"demoCupertinoAlertWithTitleTitle": "Başlıqlı Xəbərdarlıq",
"demoCupertinoAlertButtonsTitle": "Düymələrlə Xəbərdarlıq",
"demoCupertinoAlertButtonsOnlyTitle": "Yalnız Xəbərdarlıq Düymələri",
"demoCupertinoActionSheetTitle": "Əməliyyat Cədvəli",
"demoCupertinoActionSheetDescription": "Əməliyyat cədvəli istifadəçiyə cari kontekstlə əlaqəli iki və ya daha çox seçim dəsti təqdim edən xüsusi xəbərdarlıq üslubudur. Əməliyyat cədvəlində başlıq, əlavə mesaj və əməliyyatların siyahısı ola bilər.",
"demoColorsTitle": "Rənglər",
"demoColorsSubtitle": "Əvvəlcədən təyin edilmiş rənglərin hamısı",
"demoColorsDescription": "Material Dizaynının rəng palitrasını əks etdirən rəng və rəng nümunəsi konstantları.",
"buttonTextEnabled": "ENABLED",
"buttonTextDisabled": "DISABLED",
"buttonTextCreate": "Yaradın",
"dialogSelectedOption": "\"{value}\" seçdiniz",
"dialogDiscardTitle": "Qaralama silinsin?",
"dialogLocationTitle": "Google'un məkan xidmətindən istifadə edilsin?",
"dialogLocationDescription": "Google'a məkanı müəyyənləşdirməkdə tətbiqlərə kömək etmək imkanı verin. Bu, hətta heç bir tətbiq icra olunmadıqda belə Google'a anonim məkan məlumatları göndərmək deməkdir.",
"dialogCancel": "LƏĞV EDİN",
"dialogDiscard": "İMTİNA EDİN",
"dialogDisagree": "RAZI DEYİLƏM",
"dialogAgree": "RAZIYAM",
"dialogSetBackup": "Yedəkləmə hesabı ayarlayın",
"colorsBlueGrey": "MAVİ-BOZ",
"dialogShow": "DİALOQU GÖSTƏRİN",
"dialogFullscreenTitle": "Tam Ekran Dialoqu",
"dialogFullscreenSave": "YADDA SAXLAYIN",
"dialogFullscreenDescription": "Tam ekran dialoq demosu",
"cupertinoButtonEnabled": "Enabled",
"cupertinoButtonDisabled": "Disabled",
"cupertinoButtonWithBackground": "Arxa fonlu",
"cupertinoAlertCancel": "Ləğv edin",
"cupertinoAlertDiscard": "İmtina edin",
"cupertinoAlertLocationTitle": "Tətbiqdən istifadə etdiyiniz zaman \"Xəritə\"yə məkanınıza giriş imkanı verilsin?",
"cupertinoAlertLocationDescription": "Cari məkanınız xəritədə göstəriləcək və istiqamətlər, yaxınlıqdakı axtarış nəticələri və təqribi səyahət vaxtları üçün istifadə ediləcək.",
"cupertinoAlertAllow": "İcazə verin",
"cupertinoAlertDontAllow": "İcazə verməyin",
"cupertinoAlertFavoriteDessert": "Sevimli Desertinizi Seçin",
"cupertinoAlertDessertDescription": "Aşağıdakı siyahıdan sevimli desert növünüzü seçin. Seçiminiz ərazinizdə təklif edilən restoranlardan ibarət siyahını fərdiləşdirmək üçün istifadə ediləcək.",
"cupertinoAlertCheesecake": "Çizkeyk",
"cupertinoAlertTiramisu": "Tiramisu",
"cupertinoAlertApplePie": "Alma Piroqu",
"cupertinoAlertChocolateBrownie": "Şokoladlı Brauni",
"cupertinoShowAlert": "Xəbərdarlığı Göstərin",
"colorsRed": "QIRMIZI",
"colorsPink": "ÇƏHRAYI",
"colorsPurple": "BƏNÖVŞƏYİ",
"colorsDeepPurple": "TÜND BƏNÖVŞƏYİ",
"colorsIndigo": "GÖY RƏNG",
"colorsBlue": "MAVİ",
"colorsLightBlue": "AÇIQ MAVİ",
"colorsCyan": "MAVİ",
"dialogAddAccount": "Hesab əlavə edin",
"Gallery": "Qalereya",
"Categories": "Kateqoriyalar",
"SHRINE": "MƏQBƏRƏ",
"Basic shopping app": "Təməl alış-veriş tətbiqi",
"RALLY": "RALLİ",
"CRANE": "KRAN",
"Travel app": "Səyahət tətbiqi",
"MATERIAL": "MATERİAL",
"CUPERTINO": "KUPERTİNO",
"REFERENCE STYLES & MEDIA": "İSTİNAD ÜSLUBLAR VƏ MEDİA"
}