blob: a18f9ac4f6df98f815c9b24a78060d1194452406 [file] [log] [blame]
{"NAME":"lv","ERAS":["p.m.ē.","m.ē."],"ERANAMES":["pirms mūsu ēras","mūsu ērā"],"NARROWMONTHS":["J","F","M","A","M","J","J","A","S","O","N","D"],"STANDALONENARROWMONTHS":["J","F","M","A","M","J","J","A","S","O","N","D"],"MONTHS":["janvāris","februāris","marts","aprīlis","maijs","jūnijs","jūlijs","augusts","septembris","oktobris","novembris","decembris"],"STANDALONEMONTHS":["janvāris","februāris","marts","aprīlis","maijs","jūnijs","jūlijs","augusts","septembris","oktobris","novembris","decembris"],"SHORTMONTHS":["janv.","febr.","marts","apr.","maijs","jūn.","jūl.","aug.","sept.","okt.","nov.","dec."],"STANDALONESHORTMONTHS":["janv.","febr.","marts","apr.","maijs","jūn.","jūl.","aug.","sept.","okt.","nov.","dec."],"WEEKDAYS":["svētdiena","pirmdiena","otrdiena","trešdiena","ceturtdiena","piektdiena","sestdiena"],"STANDALONEWEEKDAYS":["Svētdiena","Pirmdiena","Otrdiena","Trešdiena","Ceturtdiena","Piektdiena","Sestdiena"],"SHORTWEEKDAYS":["svētd.","pirmd.","otrd.","trešd.","ceturtd.","piektd.","sestd."],"STANDALONESHORTWEEKDAYS":["Svētd.","Pirmd.","Otrd.","Trešd.","Ceturtd.","Piektd.","Sestd."],"NARROWWEEKDAYS":["S","P","O","T","C","P","S"],"STANDALONENARROWWEEKDAYS":["S","P","O","T","C","P","S"],"SHORTQUARTERS":["1. cet.","2. cet.","3. cet.","4. cet."],"QUARTERS":["1. ceturksnis","2. ceturksnis","3. ceturksnis","4. ceturksnis"],"AMPMS":["priekšpusdienā","pēcpusdienā"],"DATEFORMATS":["EEEE, y. 'gada' d. MMMM","y. 'gada' d. MMMM","y. 'gada' d. MMM","dd.MM.yy"],"TIMEFORMATS":["HH:mm:ss zzzz","HH:mm:ss z","HH:mm:ss","HH:mm"],"AVAILABLEFORMATS":null,"FIRSTDAYOFWEEK":0,"WEEKENDRANGE":[5,6],"FIRSTWEEKCUTOFFDAY":6,"DATETIMEFORMATS":["{1} {0}","{1} {0}","{1} {0}","{1} {0}"]}