blob: 3d53902213fa7736044e300e39a78f6c853c1322 [file] [log] [blame]
import 'package:unittest/unittest.dart';
import 'package:mustache/src/node.dart';
import 'package:mustache/src/parser.dart';
import 'package:mustache/src/scanner.dart';
import 'package:mustache/src/template_exception.dart';
import 'package:mustache/src/token.dart';
main() {
group('Scanner', () {
test('scan text', () {
var source = 'abc';
var scanner = new Scanner(source, 'foo', '{{ }}', lenient: false);
var tokens = scanner.scan();
expect(tokens, orderedEquals([
new Token(TokenType.text, 'abc', 0, 3),
]));
});
test('scan tag', () {
var source = 'abc{{foo}}def';
var scanner = new Scanner(source, 'foo', '{{ }}', lenient: false);
var tokens = scanner.scan();
expect(tokens, orderedEquals([
new Token(TokenType.text, 'abc', 0, 3),
new Token(TokenType.openDelimiter, '{{', 3, 5),
new Token(TokenType.identifier, 'foo', 5, 8),
new Token(TokenType.closeDelimiter, '}}', 8, 10),
new Token(TokenType.text, 'def', 10, 13)
]));
});
test('scan tag whitespace', () {
var source = 'abc{{ foo }}def';
var scanner = new Scanner(source, 'foo', '{{ }}', lenient: false);
var tokens = scanner.scan();
expect(tokens, orderedEquals([
new Token(TokenType.text, 'abc', 0, 3),
new Token(TokenType.openDelimiter, '{{', 3, 5),
new Token(TokenType.whitespace, ' ', 5, 6),
new Token(TokenType.identifier, 'foo', 6, 9),
new Token(TokenType.whitespace, ' ', 9, 10),
new Token(TokenType.closeDelimiter, '}}', 10, 12),
new Token(TokenType.text, 'def', 12, 15)
]));
});
test('scan tag sigil', () {
var source = 'abc{{ # foo }}def';
var scanner = new Scanner(source, 'foo', '{{ }}', lenient: false);
var tokens = scanner.scan();
expect(tokens, orderedEquals([
new Token(TokenType.text, 'abc', 0, 3),
new Token(TokenType.openDelimiter, '{{', 3, 5),
new Token(TokenType.whitespace, ' ', 5, 6),
new Token(TokenType.sigil, '#', 6, 7),
new Token(TokenType.whitespace, ' ', 7, 8),
new Token(TokenType.identifier, 'foo', 8, 11),
new Token(TokenType.whitespace, ' ', 11, 12),
new Token(TokenType.closeDelimiter, '}}', 12, 14),
new Token(TokenType.text, 'def', 14, 17)
]));
});
test('scan tag dot', () {
var source = 'abc{{ foo.bar }}def';
var scanner = new Scanner(source, 'foo', '{{ }}', lenient: false);
var tokens = scanner.scan();
expect(tokens, orderedEquals([
new Token(TokenType.text, 'abc', 0, 3),
new Token(TokenType.openDelimiter, '{{', 3, 5),
new Token(TokenType.whitespace, ' ', 5, 6),
new Token(TokenType.identifier, 'foo', 6, 9),
new Token(TokenType.dot, '.', 9, 10),
new Token(TokenType.identifier, 'bar', 10, 13),
new Token(TokenType.whitespace, ' ', 13, 14),
new Token(TokenType.closeDelimiter, '}}', 14, 16),
new Token(TokenType.text, 'def', 16, 19)
]));
});
test('scan triple mustache', () {
var source = 'abc{{{foo}}}def';
var scanner = new Scanner(source, 'foo', '{{ }}', lenient: false);
var tokens = scanner.scan();
expect(tokens, orderedEquals([
new Token(TokenType.text, 'abc', 0, 3),
new Token(TokenType.openDelimiter, '{{{', 3, 6),
new Token(TokenType.identifier, 'foo', 6, 9),
new Token(TokenType.closeDelimiter, '}}}', 9, 12),
new Token(TokenType.text, 'def', 12, 15)
]));
});
test('scan triple mustache whitespace', () {
var source = 'abc{{{ foo }}}def';
var scanner = new Scanner(source, 'foo', '{{ }}', lenient: false);
var tokens = scanner.scan();
expect(tokens, orderedEquals([
new Token(TokenType.text, 'abc', 0, 3),
new Token(TokenType.openDelimiter, '{{{', 3, 6),
new Token(TokenType.whitespace, ' ', 6, 7),
new Token(TokenType.identifier, 'foo', 7, 10),
new Token(TokenType.whitespace, ' ', 10, 11),
new Token(TokenType.closeDelimiter, '}}}', 11, 14),
new Token(TokenType.text, 'def', 14, 17)
]));
});
});
group('Parser', () {
test('parse variable', () {
var source = 'abc{{foo}}def';
var parser = new Parser(source, 'foo', '{{ }}', lenient: false);
var nodes = parser.parse();
expect(nodes, orderedEquals([
new TextNode('abc', 0, 3),
new VariableNode('foo', 3, 10, escape: true),
new TextNode('def', 10, 13)
]));
});
test('parse variable whitespace', () {
var source = 'abc{{ foo }}def';
var parser = new Parser(source, 'foo', '{{ }}', lenient: false);
var nodes = parser.parse();
expect(nodes, orderedEquals([
new TextNode('abc', 0, 3),
new VariableNode('foo', 3, 12, escape: true),
new TextNode('def', 12, 15)
]));
});
test('parse section', () {
var source = 'abc{{#foo}}def{{/foo}}ghi';
var parser = new Parser(source, 'foo', '{{ }}', lenient: false);
var nodes = parser.parse();
expect(nodes, orderedEquals([
new TextNode('abc', 0, 3),
new SectionNode('foo', 3, 11, '{{ }}'),
new TextNode('ghi', 22, 25)
]));
expect(nodes[1].children, orderedEquals([new TextNode('def', 11, 14)]));
});
test('parse section standalone tag whitespace', () {
var source = 'abc\n{{#foo}}\ndef\n{{/foo}}\nghi';
var parser = new Parser(source, 'foo', '{{ }}', lenient: false);
var nodes = parser.parse();
expect(nodes, orderedEquals([
new TextNode('abc\n', 0, 4),
new SectionNode('foo', 4, 12, '{{ }}'),
new TextNode('ghi', 26, 29)
]));
expect(nodes[1].children, orderedEquals([new TextNode('def\n', 13, 17)]));
});
test('parse section standalone tag whitespace consecutive', () {
var source = 'abc\n{{#foo}}\ndef\n{{/foo}}\n{{#foo}}\ndef\n{{/foo}}\nghi';
var parser = new Parser(source, 'foo', '{{ }}', lenient: false);
var nodes = parser.parse();
expect(nodes, orderedEquals([
new TextNode('abc\n', 0, 4),
new SectionNode('foo', 4, 12, '{{ }}'),
new SectionNode('foo', 26, 34, '{{ }}'),
new TextNode('ghi', 48, 51),
]));
expect(nodes[1].children, orderedEquals([new TextNode('def\n', 13, 17)]));
});
test('parse section standalone tag whitespace on first line', () {
var source = ' {{#foo}} \ndef\n{{/foo}}\nghi';
var parser = new Parser(source, 'foo', '{{ }}', lenient: false);
var nodes = parser.parse();
expect(nodes, orderedEquals([
new SectionNode('foo', 2, 10, '{{ }}'),
new TextNode('ghi', 26, 29)
]));
expect(nodes[0].children, orderedEquals([new TextNode('def\n', 13, 17)]));
});
test('parse section standalone tag whitespace on last line', () {
var source = '{{#foo}}def\n {{/foo}} ';
var parser = new Parser(source, 'foo', '{{ }}', lenient: false);
var nodes = parser.parse();
expect(nodes, orderedEquals([
new SectionNode('foo', 0, 8, '{{ }}')
]));
expect(nodes[0].children, orderedEquals([new TextNode('def\n', 8, 12)]));
});
test('parse whitespace', () {
var source = 'abc\n ';
var parser = new Parser(source, 'foo', '{{ }}', lenient: false);
var nodes = parser.parse();
expect(nodes, orderedEquals([
new TextNode('abc\n ', 0, 7),
]));
});
test('parse partial', () {
var source = 'abc\n {{>foo}}def';
var parser = new Parser(source, 'foo', '{{ }}', lenient: false);
var nodes = parser.parse();
expect(nodes, orderedEquals([
new TextNode('abc\n ', 0, 7),
new PartialNode('foo', 7, 15, ' '),
new TextNode('def', 15, 18)
]));
});
test('parse change delimiters', () {
var source = '{{= | | =}}<|#lambda|-|/lambda|>';
var parser = new Parser(source, 'foo', '{{ }}', lenient: false);
var nodes = parser.parse();
expect(nodes[1].delimiters, equals('| |'));
expect(nodes, orderedEquals([
new TextNode('<', 11, 12),
new SectionNode('lambda', 12, 21, '| |'),
new TextNode('>', 31, 32),
]));
expect(nodes[1].children.first, new TextNode('-', 21, 22));
});
test('corner case strict', () {
var source = "{{{ #foo }}} {{{ /foo }}}";
var parser = new Parser(source, 'foo', '{{ }}', lenient: false);
try {
var nodes = parser.parse();
fail('Should fail.');
} catch (e) {
expect(e is TemplateException, isTrue);
}
});
test('corner case lenient', () {
var source = "{{{ #foo }}} {{{ /foo }}}";
var parser = new Parser(source, 'foo', '{{ }}', lenient: true);
var nodes = parser.parse();
expect(nodes, orderedEquals([
new VariableNode('#foo', 0, 12, escape: false),
new TextNode(' ', 12, 13),
new VariableNode('/foo', 13, 25, escape: false)
]));
});
});
}