blob: b42a66c02fe9bb2192cb6b51b4a17d686f99cfc1 [file] [log] [blame]
// Copyright (c) 2019, the Dart project authors. Please see the AUTHORS file
// for details. All rights reserved. Use of this source code is governed by a
// BSD-style license that can be found in the LICENSE file.
// Generated code. Do not edit.
// Generated from https://www.unicode.org/Public/12.0.0/ucd/auxiliary/GraphemeBreakProperty.txt
// and https://unicode.org/Public/emoji/12.0/emoji-data.txt.
// Licensed under the Unicode Inc. License Agreement
// (../../../third_party/Unicode_Consortium/UNICODE_LICENSE.txt,
// http://www.unicode.org/copyright.html#License)
const String _data = '""""""""""""""""DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD'
'DDDDDDD""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""DDD'
'DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD'
'DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD"""""""""""""""""""""""""""""""'
'""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'
'""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'
'""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'
'""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'
'""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'
'""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'
'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""3333s3#7333333339433333333333333CDDDD'
'DDDDDDDDDDDDDDDDDDC433DDDDD4DDDDDDDDDDDDDDDDDD3CU3333333333333333333333333'
'3334T5333333333333333333333333333CCD3D33CD533333333333333333333333TEDTET53'
'U5UE3333C33333333333333333333333333333CETUTDT5333333333333333333333333SUUU'
'UUEUDDDDD43333433333333333333333333ET533E3333SDD3U3U4333343333C43333333333'
'33CSD33343333333433333333333333333SUUUEDDDTE4333SDDSUSU\x94333343333C43333'
'333333333333s333333333337333333333333wwwww73sw33sww7swwwwwss33373733s33333'
'w33333£ªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªªº»»»»»»»»»»»»»»»»»»»ËÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ'
'ÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌìîÞîîîîîîîîîîîîîÞîîîîîîîîîîîîîÞîîîîîîîîîîîîî>33333³»»»»»»»'
';3ÃÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌÌ334343C33333333333SET333333333333333EDTETD43333'
'3333CD33333333333333CD33333CDD4333333333333333333333333CDTDDDCTE43C4CD3C33'
'3333333333333D3C33333\x99\x99\x9933333DDDDD42333333333333333333CDDD4333333'
'333333333333333333DDDD433334333C53333333333333333333333C33TEDCSUUU43333333'
'3S533333333333333333333333333333CD4DDDDD3D5333333333333333333333333333CSEU'
'CUSE4333D33333C43333333333333CDDD9DDD3DCD433333333CDCDDDDDDEDDD33433C3E433'
'#""""\x82" """"""""2333333333333333CDUUDU53SEUUUD43SDD3U3U4333C43333C43333'
'333333333SE43CD33333333DD33333CDDDDDDDDDD3333333343333333B!233333333333#""'
'"333333s3CD533333333333333333333333333CESEU3333333333333333333DDDD433333CD'
'2333333333333333333333333""""233333333333333333333333333333333333333333333'
'33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'
'33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'
'33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'
'33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'
'33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'
'33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'
'33333333333333333333333CDD33333333333333333333333333333CDDD333333333333333'
'33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'
'33333333333SUDDDDUDT43333333333343333333333333333333333333333333333333333T'
'EDDTTEETD33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'
'3333333333333333333333333333333333333333333333333333CUDD3UUDE4333333333333'
'3D33333333333333333333333333333333333333333UEDDDTEE43333333333333333333333'
'333333333333333333333333333333CEUDDDE3333333333333333333333333333333333333'
'3333333333333CDUDDEDD33333333333333333333333333333333333333333333333333333'
'33333333333333333333333333333333333333333333333333333D#"233333333333333333'
'33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'
'33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'
'33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'
'33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'
'33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'
'333333333333333333333333333333333333333333CSUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU333'
'CD4333333333333333333333333333333333333333333333333333333""""""33EDDCTSE33'
'33333333D33333333333DDDDDDD\x94DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDCDDDDDDDD3DDD4'
'DCDD3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'
'333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333CDDD3333333333'
'33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'
'33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'
'333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333CD433333333333'
'33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'
'33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'
'33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'
'3333333333333333333333333333333333333CDDDDD3333333333333333333333333333333'
'33333333333333333333333333333333333333333333333333333333s73333s33333333333'
'""""""""3333333373s333333333333333333333333333333CTDDDTU5D4DD333C433333D33'
'333333333333DU433333333333333333333DDDUDUD3333S333333333333333333433333333'
'3333s733333s33333333333CD4DDDD4D4DD4333333333sww73333333w3333333333sw3333s'
'33333337333333sw333333333s733333333333333333UTEUS433333333C433333333333333'
'C433333333333334443SUE4333333333333CDDDDDDDD4333333DDDDDT533333£ªªªªªªªªªª'
'ªªªª3SDDDDUUT5DDD43333C43333333333333333C33333333333EEDDDCC3DDDDUUUDDDDD3T'
'5333333333333333333333333333CSDDD433E533333333333333333333333333DDDDDDD433'
'3333333333333333333333333CD53333333333333333333333UEDTE4\x933333333\x93333'
'3333333333333333333333D433333333333333333CDDEDDD43333333S53333333333333333'
'33333C333333D533333333333333333333333SUDDDDT5\x9933CD433333333333333333333'
'333333333333333333333333333UEDUTD33343333333333333333333333333333333333333'
'333333333333333333333333333333333333333333CUEDDD43333333333DU3333333333333'
'33333333333333C4TTU5S5SU3333C33333U3DDD43DD4333333333333333333333333333333'
'333333333333333333333333333333333333333DDDDDDD533333333333333333333333DDDT'
'TU43333333333333333333333333333DDD733333s373ss33w7733333ww733333333333ss33'
'333333333333333333333333333ww3333333333333333333333333333wwww33333www33333'
'333333333333333wwww333333333333333wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww'
'w333333wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww7wwwwwswwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww'
'wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww'
'wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww'
'wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww'
'wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww'
'wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww'
'wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww'
'wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww7333swwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww'
'wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww'
'wwwwwwwwwwwwwwwwww733333333333333333333333swwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww'
'wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww733333333333333333333333333333333333333333'
'3333333333333333swwwww7333333333333333333333333333333333333333333wwwwwwwww'
'wwwwwwwwwwww7wwwwwwswwwwwwwwwwwwwwwwwwwww73333swwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww'
'wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww'
'wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww7333333w7333333333333333733333333333333333333333'
'333333sww733333s7333333s3wwwww333333333wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwgffffff'
'ffffff6wwwwwww73333s33333333337swwwwsw73333wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww'
'wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww'
'wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww'
'wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD33333333DDDD'
'DDDD33333333DDDDDDDDDDDDDDDD43333333DC44333333333333333333333333333SUDDDDT'
'D3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'
'33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'
'33333333333333333333333333333333333333333333333333333333UED4CTUE3S33333333'
'333333DDDDD33333333333333333333DDD\x95DD333343333DDDUD43333333333333333333'
'\x93\x99\x99IDDDDDDE433333333333333333333333333333333333333333333333333333'
'33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'
'33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'
'333333333333333333333333333333333333333333333333333333CDDDDDDDDDDDDDDDDDDD'
'DDDDDDDD33DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD33334333333C33333333333DD4DDDDDDD433333'
'33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'
'33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'
'3333333333333333333333333TD43EDD""""DDDD3DDD433333333333333CD4333333333333'
'3333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333CD33333333333'
'33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'
'33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'
'33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'
'333333333333333333333C3333333333333333333333333333333333333333333333333333'
'33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333334333333333333'
'33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333DD4333333333'
'333333333333333333333333333333333333333333333333333333333EDDDCDDT433333333'
'33333333333333333333333333333333CDDDDDDDDDD4EDDDETD33333333333333333333333'
'33333333333333333333333333333333333333DDD3CC4DDD\x944333333333333333333333'
'33333333333SUUC4UT43333333333333333333333333333333333333333333333333333333'
'33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'
'33333333333333333333333333333333333333333333DU3333333333333333333333333333'
'33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'
'333333333333333333333333333333CDDD3333333333333333333333333333333333333333'
'33333333333333CDDD33333333333333333333333333333333333333333333333333333333'
'33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'
'33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'
'33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'
'33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333CDC433'
'DD33333333333333333333D43C333333333333333333333333333333333333333333333333'
'3333333333333333333333333333333333C433333333333333333333333333333333333333'
'33333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333'
'33333333333333333333333333334EDDDD3\x03';
const String _start = '\u0e3b\u1cdb\u05d0\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b \u389c\u102b\u102b\u102b\u102b\u489c\u102b\u102b\u102b'
'\u0620\u392b\u0c26\u0efa\u102b\u0dcb\u0601\u3e7e\u228f\u0c77\u24d3\u40b2'
'\u102b\u1d51\u0f6f\u2681\u0698\u0851\u0d63\u0be6\u0d63\u1d2a\u06d5\u0e9b'
'\u0771\u075c\u2b98\u23fe\u2707\u0da1\u2a52\u08eb\u0d13\u0ce3\u2712\u0c62'
'\u4d9d\u0b97\u25cb\u2b21\u0659\u42c5\u0baa\u0ec5\u088d\u102b\u09b9\u09d9'
'\u09f9\u0a21\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u40ae\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u0b5f\u25b1'
'\u23c1\u07f5\u0fe2\u102b\u269e\u102b\u0e5b\u102b\u102b\u102b\u2427\u26c9'
'\u275a\u102b\u2b5c\u0fad\u0b31\u0789\u08ab\u102b\u102b\u0dfb\u102b\u102b'
'\u102b\u1d74\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u0f2f\u2372'
'\u102b\u38ec\u090f\u102b\u2501\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u24a9\u102b'
'\u35c8\u0939\u102b\u102b\u102b\u23b5\u102b\u102b\u2345\u2c27\u3457\u2d9d'
'\u3491\u2d9d\u0979\u2be5\u252c\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u233b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u2566\u23a2\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u409c\u102b\u428c\u102b\u3db9\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u2bac\u102b\u16c9\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u2c0e\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u0d24\u4c95\u4c83\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u0b0c\u102b\u07bb\u2609\u0c43\u2641\u071f\u2483\u2443\u0cb1'
'\u06e1\u0811\u102b\u102b\u102b\u2583\u0a65\u0a6d\u0a75\u0a61\u0a69\u0a71'
'\u0a79\u0a65\u0a6d\u0a75\u0a61\u0a69\u0a71\u0a79\u0a65\u0a6d\u0a75\u0a61'
'\u0a69\u0a71\u0a79\u0a65\u0a6d\u0a75\u0a61\u0a69\u0a71\u0a79\u0a65\u0a6d'
'\u0a75\u0a61\u0a69\u0a71\u0a79\u0a65\u0a6d\u0a75\u0a61\u0a69\u0a71\u0a79'
'\u0a65\u0a6d\u0a75\u0a61\u0a69\u0a71\u0a79\u0a65\u0a6d\u0a75\u0a61\u0a69'
'\u0a71\u0a79\u0a65\u0a6d\u0a75\u0a61\u0a69\u0a71\u0a79\u0a65\u0a6d\u0a75'
'\u0a61\u0a69\u0a71\u0a79\u0a65\u0a6d\u0a75\u0a61\u0a69\u0a71\u0a79\u0a65'
'\u0a6d\u0a75\u0a61\u0a69\u0a71\u0a79\u0a65\u0a6d\u0a75\u0a61\u0a69\u0a71'
'\u0a79\u0a65\u0a6d\u0a75\u0a61\u0a69\u0a71\u0a79\u0a65\u0a6d\u0a75\u0a61'
'\u0a69\u0a71\u0a79\u0a65\u0a6d\u0a75\u0a61\u0a69\u0a71\u0a79\u0a65\u0a6d'
'\u0a75\u0a61\u0a69\u0a71\u0a79\u0a65\u0a6d\u0a75\u0a61\u0a69\u0a71\u0a79'
'\u0a65\u0a6d\u0a75\u0a61\u0a69\u0a71\u0a79\u0a65\u0a6d\u0a75\u0a61\u0a69'
'\u0a71\u0a79\u0a65\u0a6d\u0a75\u0a61\u0a69\u0a71\u0a79\u0a65\u0a6d\u0a75'
'\u0a61\u0a69\u0a71\u0a79\u0a65\u0a6d\u0a75\u0a61\u0a69\u0a71\u0a79\u0a65'
'\u0a6d\u0a75\u0a61\u0a69\u0a71\u0a79\u0a65\u0a6d\u0a75\u0a61\u0a69\u0a71'
'\u0a95\u0ace\u01f0\u01f0\u01f0\u01f0\u01f0\u01f0\u01f0\u01f0\u01f0\u01f0'
'\u01f0\u01f0\u01f0\u01f0\u01f0\u01f0\u01f0\u01f0\u01f0\u01f0\u01f0\u01f0'
'\u01f0\u01f0\u01f0\u01f0\u01f0\u01f0\u01f0\u01f0\u01f0\u01f0\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u42ad\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u38bc\u102b'
'\u102b\u1cdb\u102b\u102b\u4c95\u1cea\u40ce\u102b\u49ce\u1f6f\u2752\u1506'
'\u393f\u449f\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u0ff2\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u113b\u191a\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u1869\u102b\u102b\u102b\u102b\u3e89\u102b'
'\u3bd9\u102b\u1da7\u102b\u47cf\u102b\u34a1\u305d\u2c56\u2d9d\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\x00\u01f0'
'\u01f0\u01f0\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b'
'\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b\u102b';
int low(int codeUnit) {
int chunkStart = _start.codeUnitAt(codeUnit >> 6);
int index = chunkStart + (codeUnit & 63);
int bit = index & 1;
int pair = _data.codeUnitAt(index >> 1);
return (pair >> 4) & -bit | (pair & 0xF) & (bit - 1);
}
int high(int lead, int tail) {
int chunkStart = _start.codeUnitAt(1024 + (0x3ff & lead));
int index = chunkStart + (0x3ff & tail);
int bit = index & 1;
int pair = _data.codeUnitAt(index >> 1);
return (pair >> 4) & -bit | (pair & 0xF) & (bit - 1);
}
const _stateMachine = ' 0\x10000\xa0\x80\x10@P`p`p± 0\x10000\xa0\x80\x10@P`p`p°'
' 0\x10000\xa0\x80\x11@P`p`p° 1\x10011\xa0\x80\x10@P`p`p° 1\x10111¡\x81\x10'
'AQaqaq° 1\x10011\xa0\x80\x10@Qapaq° 1\x10011\xa0\x80\x10@Paq`p° 1\x10011'
'\xa0\x80\x10@P`q`p° \x91\x100\x811\xa0\x80\x10@P`p`p° 1\x10011\xa0\x81\x10'
'@P`p`p° 1\x100111\x80\x10@P`p`p°!1\x11111¡\x81\x11AQaqaq±';
int move(int state, int inputCategory) =>
_stateMachine.codeUnitAt((state & 0xF0) | inputCategory);
const _backStateMachine = '\x10@\x100@@\xa0\x80 0P`pPP±\x10@\x100@@\xa0\x80 0P`'
'pPP°\x11@\x100@@\xa0\x80 0P`pPP°\x10@\x100@@\xa0\x80 1P`pPP°\x10A\x101AA¡'
'\x81 1QaqQQ°\x10@\x100@@\xa0\x80 1Q`pPP°\x10@\x100@@\xa0\x80 1QapQP°\x10@'
'\x100@@\xa0\x80 1PaqQQ°\x10à\x100@@\xa0\x80 1P`pPP°±±±±\x91±Á\x81±±±±±±±±'
'\x10@\x100@@Ð\x80 1P`pPP°\x11A\x111AA¡\x81!1QaqQQ±\x10@\x100@@\x90\x80 1P`'
'pPP°';
int moveBack(int state, int inputCategory) =>
_backStateMachine.codeUnitAt((state & 0xF0) | inputCategory);