blob: 93c9fb51a28ae5609697291809691504409712a7 [file] [log] [blame]
{"NAME":"my","ERAS":["ဘီစီ","အဒေီ"],"ERANAMES":["ခရစ်တော် မပေါ်မီနှစ်","ခရစ်နှစ်"],"NARROWMONTHS":["ဇ","ဖ","မ","ဧ","မ","ဇ","ဇ","ဩ","စ","အ","န","ဒ"],"STANDALONENARROWMONTHS":["ဇ","ဖ","မ","ဧ","မ","ဇ","ဇ","ဩ","စ","အ","န","ဒ"],"MONTHS":["ဇန်နဝါရီ","ဖေဖော်ဝါရီ","မတ်","ဧပြီ","မေ","ဇွန်","ဇူလိုင်","ဩဂုတ်","စက်တင်ဘာ","အောက်တိုဘာ","နိုဝင်ဘာ","ဒီဇင်ဘာ"],"STANDALONEMONTHS":["ဇန်နဝါရီ","ဖေဖော်ဝါရီ","မတ်","ဧပြီ","မေ","ဇွန်","ဇူလိုင်","ဩဂုတ်","စက်တင်ဘာ","အောက်တိုဘာ","နိုဝင်ဘာ","ဒီဇင်ဘာ"],"SHORTMONTHS":["ဇန်","ဖေ","မတ်","ဧ","မေ","ဇွန်","ဇူ","ဩ","စက်","အောက်","နို","ဒီ"],"STANDALONESHORTMONTHS":["ဇန်","ဖေ","မတ်","ဧ","မေ","ဇွန်","ဇူ","ဩ","စက်","အောက်","နို","ဒီ"],"WEEKDAYS":["တနင်္ဂနွေ","တနင်္လာ","အင်္ဂါ","ဗုဒ္ဓဟူး","ကြာသပတေး","သောကြာ","စနေ"],"STANDALONEWEEKDAYS":["တနင်္ဂနွေ","တနင်္လာ","အင်္ဂါ","ဗုဒ္ဓဟူး","ကြာသပတေး","သောကြာ","စနေ"],"SHORTWEEKDAYS":["တနင်္ဂနွေ","တနင်္လာ","အင်္ဂါ","ဗုဒ္ဓဟူး","ကြာသပတေး","သောကြာ","စနေ"],"STANDALONESHORTWEEKDAYS":["တနင်္ဂနွေ","တနင်္လာ","အင်္ဂါ","ဗုဒ္ဓဟူး","ကြာသပတေး","သောကြာ","စနေ"],"NARROWWEEKDAYS":["တ","တ","အ","ဗ","က","သ","စ"],"STANDALONENARROWWEEKDAYS":["တ","တ","အ","ဗ","က","သ","စ"],"SHORTQUARTERS":["ပထမ သုံးလပတ်","ဒုတိယ သုံးလပတ်","တတိယ သုံးလပတ်","စတုတ္ထ သုံးလပတ်"],"QUARTERS":["ပထမ သုံးလပတ်","ဒုတိယ သုံးလပတ်","တတိယ သုံးလပတ်","စတုတ္ထ သုံးလပတ်"],"AMPMS":["နံနက်","ညနေ"],"DATEFORMATS":["y၊ MMMM d၊ EEEE","y၊ d MMMM","y၊ MMM d","dd-MM-yy"],"TIMEFORMATS":["zzzz HH:mm:ss","z HH:mm:ss","B HH:mm:ss","B H:mm"],"AVAILABLEFORMATS":null,"FIRSTDAYOFWEEK":6,"WEEKENDRANGE":[5,6],"FIRSTWEEKCUTOFFDAY":5,"DATETIMEFORMATS":["{1} {0}","{1} {0}","{1} {0}","{1} {0}"],"ZERODIGIT":"၀"}