blob: f1ac92fa298c37e35156e32da564afae4f354817 [file] [log] [blame]
{"NAME":"mt","ERAS":["QK","WK"],"ERANAMES":["Qabel Kristu","Wara Kristu"],"NARROWMONTHS":["J","F","M","A","M","Ġ","L","A","S","O","N","D"],"STANDALONENARROWMONTHS":["Jn","Fr","Mz","Ap","Mj","Ġn","Lj","Aw","St","Ob","Nv","Dċ"],"MONTHS":["Jannar","Frar","Marzu","April","Mejju","Ġunju","Lulju","Awwissu","Settembru","Ottubru","Novembru","Diċembru"],"STANDALONEMONTHS":["Jannar","Frar","Marzu","April","Mejju","Ġunju","Lulju","Awwissu","Settembru","Ottubru","Novembru","Diċembru"],"SHORTMONTHS":["Jan","Fra","Mar","Apr","Mej","Ġun","Lul","Aww","Set","Ott","Nov","Diċ"],"STANDALONESHORTMONTHS":["Jan","Fra","Mar","Apr","Mej","Ġun","Lul","Aww","Set","Ott","Nov","Diċ"],"WEEKDAYS":["Il-Ħadd","It-Tnejn","It-Tlieta","L-Erbgħa","Il-Ħamis","Il-Ġimgħa","Is-Sibt"],"STANDALONEWEEKDAYS":["Il-Ħadd","It-Tnejn","It-Tlieta","L-Erbgħa","Il-Ħamis","Il-Ġimgħa","Is-Sibt"],"SHORTWEEKDAYS":["Ħad","Tne","Tli","Erb","Ħam","Ġim","Sib"],"STANDALONESHORTWEEKDAYS":["Ħad","Tne","Tli","Erb","Ħam","Ġim","Sib"],"NARROWWEEKDAYS":["Ħd","T","Tl","Er","Ħm","Ġm","Sb"],"STANDALONENARROWWEEKDAYS":["Ħd","Tn","Tl","Er","Ħm","Ġm","Sb"],"SHORTQUARTERS":["K1","K2","K3","K4"],"QUARTERS":["1el kwart","2ni kwart","3et kwart","4ba’ kwart"],"AMPMS":["AM","PM"],"DATEFORMATS":["EEEE, d 'ta'’ MMMM y","d 'ta'’ MMMM y","dd MMM y","dd/MM/y"],"TIMEFORMATS":["HH:mm:ss zzzz","HH:mm:ss z","HH:mm:ss","HH:mm"],"AVAILABLEFORMATS":null,"FIRSTDAYOFWEEK":6,"WEEKENDRANGE":[5,6],"FIRSTWEEKCUTOFFDAY":5,"DATETIMEFORMATS":["{1} {0}","{1} {0}","{1} {0}","{1} {0}"]}