blob: 6b99ac82f2ee0629d47d5e4ad3c89c460514522c [file] [log] [blame]
{"NAME":"ky","ERAS":["б.з.ч.","б.з."],"ERANAMES":["биздин заманга чейин","биздин заман"],"NARROWMONTHS":["Я","Ф","М","А","М","И","И","А","С","О","Н","Д"],"STANDALONENARROWMONTHS":["Я","Ф","М","А","М","И","И","А","С","О","Н","Д"],"MONTHS":["январь","февраль","март","апрель","май","июнь","июль","август","сентябрь","октябрь","ноябрь","декабрь"],"STANDALONEMONTHS":["Январь","Февраль","Март","Апрель","Май","Июнь","Июль","Август","Сентябрь","Октябрь","Ноябрь","Декабрь"],"SHORTMONTHS":["янв.","фев.","мар.","апр.","май","июн.","июл.","авг.","сен.","окт.","ноя.","дек."],"STANDALONESHORTMONTHS":["Янв","Фев","Мар","Апр","Май","Июн","Июл","Авг","Сен","Окт","Ноя","Дек"],"WEEKDAYS":["жекшемби","дүйшөмбү","шейшемби","шаршемби","бейшемби","жума","ишемби"],"STANDALONEWEEKDAYS":["жекшемби","дүйшөмбү","шейшемби","шаршемби","бейшемби","жума","ишемби"],"SHORTWEEKDAYS":["жек.","дүй.","шейш.","шарш.","бейш.","жума","ишм."],"STANDALONESHORTWEEKDAYS":["жек.","дүй.","шейш.","шарш.","бейш.","жума","ишм."],"NARROWWEEKDAYS":["Ж","Д","Ш","Ш","Б","Ж","И"],"STANDALONENARROWWEEKDAYS":["Ж","Д","Ш","Ш","Б","Ж","И"],"SHORTQUARTERS":["1-чей.","2-чей.","3-чей.","4-чей."],"QUARTERS":["1-чейрек","2-чейрек","3-чейрек","4-чейрек"],"AMPMS":["таңкы","түштөн кийинки"],"DATEFORMATS":["y-'ж'., d-MMMM, EEEE","y-'ж'., d-MMMM","y-'ж'., d-MMM","d/M/yy"],"TIMEFORMATS":["HH:mm:ss zzzz","HH:mm:ss z","HH:mm:ss","HH:mm"],"AVAILABLEFORMATS":null,"FIRSTDAYOFWEEK":0,"WEEKENDRANGE":[5,6],"FIRSTWEEKCUTOFFDAY":6,"DATETIMEFORMATS":["{1} {0}","{1} {0}","{1} {0}","{1} {0}"]}