blob: 9291723d281a6af3ff51d8314ee722552ab477a2 [file] [log] [blame]
{"NAME":"bg","ERAS":["пр.Хр.","сл.Хр."],"ERANAMES":["преди Христа","след Христа"],"NARROWMONTHS":["я","ф","м","а","м","ю","ю","а","с","о","н","д"],"STANDALONENARROWMONTHS":["я","ф","м","а","м","ю","ю","а","с","о","н","д"],"MONTHS":["януари","февруари","март","април","май","юни","юли","август","септември","октомври","ноември","декември"],"STANDALONEMONTHS":["януари","февруари","март","април","май","юни","юли","август","септември","октомври","ноември","декември"],"SHORTMONTHS":["яну","фев","март","апр","май","юни","юли","авг","сеп","окт","ное","дек"],"STANDALONESHORTMONTHS":["яну","фев","март","апр","май","юни","юли","авг","сеп","окт","ное","дек"],"WEEKDAYS":["неделя","понеделник","вторник","сряда","четвъртък","петък","събота"],"STANDALONEWEEKDAYS":["неделя","понеделник","вторник","сряда","четвъртък","петък","събота"],"SHORTWEEKDAYS":["нд","пн","вт","ср","чт","пт","сб"],"STANDALONESHORTWEEKDAYS":["нд","пн","вт","ср","чт","пт","сб"],"NARROWWEEKDAYS":["н","п","в","с","ч","п","с"],"STANDALONENARROWWEEKDAYS":["н","п","в","с","ч","п","с"],"SHORTQUARTERS":["1. трим.","2. трим.","3. трим.","4. трим."],"QUARTERS":["1. тримесечие","2. тримесечие","3. тримесечие","4. тримесечие"],"AMPMS":["пр.об.","сл.об."],"DATEFORMATS":["EEEE, d MMMM y 'г'.","d MMMM y 'г'.","d.MM.y 'г'.","d.MM.yy 'г'."],"TIMEFORMATS":["H:mm:ss 'ч'. zzzz","H:mm:ss 'ч'. z","H:mm:ss 'ч'.","H:mm 'ч'."],"AVAILABLEFORMATS":null,"FIRSTDAYOFWEEK":0,"WEEKENDRANGE":[5,6],"FIRSTWEEKCUTOFFDAY":3,"DATETIMEFORMATS":["{1}, {0}","{1}, {0}","{1}, {0}","{1}, {0}"]}