blob: 5ea2340453e2018c29fbd162c3b1fadad46b0deb [file] [log] [blame]
{
"loading": "กำลังโหลด",
"deselect": "ยกเลิกการเลือก",
"select": "เลือก",
"selectable": "เลือกได้ (กดค้าง)",
"selected": "เลือกแล้ว",
"demo": "เดโม",
"bottomAppBar": "แถบด้านล่างของแอป",
"notSelected": "ไม่ได้เลือก",
"demoCupertinoSearchTextFieldTitle": "ช่องข้อความค้นหา",
"demoCupertinoPicker": "เครื่องมือเลือก",
"demoCupertinoSearchTextFieldSubtitle": "ช่องข้อความค้นหารูปแบบ iOS",
"demoCupertinoSearchTextFieldDescription": "ช่องข้อความค้นหาที่ช่วยให้ผู้ใช้ค้นหาได้โดยการป้อนข้อความ ทั้งยังเสนอและกรองตัวเลือกที่แนะนำได้",
"demoCupertinoSearchTextFieldPlaceholder": "ป้อนข้อความ",
"demoCupertinoScrollbarTitle": "แถบเลื่อน",
"demoCupertinoScrollbarSubtitle": "แถบเลื่อนรูปแบบ iOS",
"demoCupertinoScrollbarDescription": "แถบเลื่อนที่รวมองค์ประกอบย่อยที่ระบุ",
"demoTwoPaneItem": "รายการ {value}",
"demoTwoPaneList": "รายการ",
"demoTwoPaneFoldableLabel": "พับได้",
"demoTwoPaneSmallScreenLabel": "หน้าจอขนาดเล็ก",
"demoTwoPaneSmallScreenDescription": "นี่คือลักษณะการทำงานของ TwoPane ในอุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็ก",
"demoTwoPaneTabletLabel": "แท็บเล็ต/เดสก์ท็อป",
"demoTwoPaneTabletDescription": "นี่คือลักษณะการทำงานของ TwoPane ในอุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดใหญ่ขึ้น เช่น แท็บเล็ตหรือเดสก์ท็อป",
"demoTwoPaneTitle": "TwoPane",
"demoTwoPaneSubtitle": "เลย์เอาต์ที่ปรับเปลี่ยนตามอุปกรณ์ในอุปกรณ์ที่พับได้ อุปกรณ์หน้าจอขนาดใหญ่ และอุปกรณ์หน้าจอขนาดเล็ก",
"splashSelectDemo": "เลือกเดโม",
"demoTwoPaneFoldableDescription": "นี่คือลักษณะการทำงานของ TwoPane ในอุปกรณ์ที่พับได้",
"demoTwoPaneDetails": "รายละเอียด",
"demoTwoPaneSelectItem": "เลือกรายการ",
"demoTwoPaneItemDetails": "รายละเอียดรายการ {value}",
"demoCupertinoContextMenuActionText": "แตะโลโก้ Flutter ค้างไว้เพื่อดูเมนูตามบริบท",
"demoCupertinoContextMenuDescription": "เมนูตามบริบทเต็มหน้าจอแบบ iOS ที่ปรากฏเมื่อมีการกดองค์ประกอบค้างไว้",
"demoAppBarTitle": "แถบแอป",
"demoAppBarDescription": "แถบแอปแสดงเนื้อหาและการทำงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าจอปัจจุบัน ใช้สำหรับการสร้างแบรนด์ ชื่อหน้าจอ การนำทาง และการทำงาน",
"demoDividerTitle": "ตัวแบ่ง",
"demoDividerSubtitle": "ตัวแบ่งคือเส้นบางๆ ที่จัดเนื้อหาในรายการและเลย์เอาต์ไว้เป็นกลุ่ม",
"demoDividerDescription": "ตัวแบ่งสามารถใช้แยกเนื้อหาในรายการ ลิ้นชัก และตำแหน่งอื่นๆ",
"demoVerticalDividerTitle": "ตัวแบ่งแนวตั้ง",
"demoCupertinoContextMenuTitle": "เมนูตามบริบท",
"demoCupertinoContextMenuSubtitle": "เมนูตามบริบทแบบ iOS",
"demoAppBarSubtitle": "แสดงข้อมูลและการทำงานที่เกี่ยวข้องกับหน้าจอปัจจุบัน",
"demoCupertinoContextMenuActionOne": "การทำงาน 1",
"demoCupertinoContextMenuActionTwo": "การทำงาน 2",
"demoDateRangePickerDescription": "แสดงกล่องโต้ตอบที่มีเครื่องมือเลือกช่วงวันที่แบบ Material Design",
"demoDateRangePickerTitle": "เครื่องมือเลือกช่วงวันที่",
"demoNavigationDrawerUserName": "ชื่อผู้ใช้",
"demoNavigationDrawerUserEmail": "user.name@example.com",
"demoNavigationDrawerText": "เลื่อนจากขอบหรือแตะไอคอนด้านซ้ายบนเพื่อดูลิ้นชัก",
"demoNavigationRailTitle": "แถบข้างสำหรับไปยังส่วนต่างๆ",
"demoNavigationRailSubtitle": "การแสดงแถบข้างสำหรับไปยังส่วนต่างๆ ภายในแอป",
"demoNavigationRailDescription": "วิดเจ็ตแบบ Material ที่มีไว้เพื่อแสดงบริเวณด้านซ้ายหรือขวาของแอปสำหรับการไปยังส่วนต่างๆ ระหว่างมุมมองไม่กี่มุมมอง โดยทั่วไปจะอยู่ที่ระหว่าง 3 ถึง 5 มุมมอง",
"demoNavigationRailFirst": "อันดับที่ 1",
"demoNavigationDrawerTitle": "ลิ้นชักการนำทาง",
"demoNavigationRailThird": "อันดับที่ 3",
"replyStarredLabel": "ที่ติดดาว",
"demoTextButtonDescription": "ปุ่มข้อความจะแสดงการไฮไลต์เมื่อกดแต่จะไม่ยกขึ้น ใช้ปุ่มข้อความกับแถบเครื่องมือ ในกล่องโต้ตอบ และแทรกในบรรทัดแบบมีระยะห่างจากขอบ",
"demoElevatedButtonTitle": "ปุ่มแบบยกขึ้น",
"demoElevatedButtonDescription": "ปุ่มแบบยกขึ้นช่วยเพิ่มมิติให้แก่เลย์เอาต์แบบแบนราบเป็นส่วนใหญ่ โดยจะช่วยเน้นฟังก์ชันในพื้นที่ที่มีการใช้งานมากหรือกว้างขวาง",
"demoOutlinedButtonTitle": "ปุ่มแบบเติมขอบ",
"demoOutlinedButtonDescription": "ปุ่มแบบเติมขอบจะเปลี่ยนเป็นสีทึบและยกขึ้นเมื่อกด มักจับคู่กับปุ่มแบบยกขึ้นเพื่อระบุว่ามีการดำเนินการสำรองอย่างอื่น",
"demoContainerTransformDemoInstructions": "การ์ด รายการ และ FAB",
"demoNavigationDrawerSubtitle": "การแสดงลิ้นชักภายในแถบแอป",
"replyDescription": "แอปอีเมลที่ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ",
"demoNavigationDrawerDescription": "แผงแบบ Material Design ที่เลื่อนในแนวนอนจากขอบของหน้าจอเพื่อแสดงลิงก์ไปยังส่วนต่างๆ ในแอปพลิเคชัน",
"replyDraftsLabel": "ร่างจดหมาย",
"demoNavigationDrawerToPageOne": "รายการที่ 1",
"replyInboxLabel": "กล่องจดหมาย",
"demoSharedXAxisDemoInstructions": "ปุ่มถัดไปและย้อนกลับ",
"replySpamLabel": "จดหมายขยะ",
"replyTrashLabel": "ถังขยะ",
"replySentLabel": "ส่งแล้ว",
"demoNavigationRailSecond": "อันดับที่ 2",
"demoNavigationDrawerToPageTwo": "รายการที่ 2",
"demoFadeScaleDemoInstructions": "รูปแบบและ FAB",
"demoFadeThroughDemoInstructions": "การไปยังส่วนต่างๆ ด้านล่าง",
"demoSharedZAxisDemoInstructions": "ปุ่มไอคอนการตั้งค่า",
"demoSharedYAxisDemoInstructions": "เรียงตาม \"ฟังล่าสุด\"",
"demoTextButtonTitle": "ปุ่มข้อความ",
"demoSharedZAxisBeefSandwichRecipeTitle": "แซนด์วิชเนื้อ",
"demoSharedZAxisDessertRecipeDescription": "สูตรของหวาน",
"demoSharedYAxisAlbumTileSubtitle": "ศิลปิน",
"demoSharedYAxisAlbumTileTitle": "อัลบั้ม",
"demoSharedYAxisRecentSortTitle": "ฟังล่าสุด",
"demoSharedYAxisAlphabeticalSortTitle": "A-Z",
"demoSharedYAxisAlbumCount": "268 อัลบั้ม",
"demoSharedYAxisTitle": "แกน Y ที่ใช้ร่วมกัน",
"demoSharedXAxisCreateAccountButtonText": "สร้างบัญชี",
"demoFadeScaleAlertDialogDiscardButton": "ทิ้ง",
"demoSharedXAxisSignInTextFieldLabel": "อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์",
"demoSharedXAxisSignInSubtitleText": "ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของคุณ",
"demoSharedXAxisSignInWelcomeText": "สวัสดี David Park",
"demoSharedXAxisIndividualCourseSubtitle": "แสดงแยกแต่ละรายการ",
"demoSharedXAxisBundledCourseSubtitle": "แพ็กเกจ",
"demoFadeThroughAlbumsDestination": "อัลบั้ม",
"demoSharedXAxisDesignCourseTitle": "การออกแบบ",
"demoSharedXAxisIllustrationCourseTitle": "ภาพ",
"demoSharedXAxisBusinessCourseTitle": "ธุรกิจ",
"demoSharedXAxisArtsAndCraftsCourseTitle": "ศิลปะและหัตถกรรม",
"demoMotionPlaceholderSubtitle": "ข้อความรอง",
"demoFadeScaleAlertDialogCancelButton": "ยกเลิก",
"demoFadeScaleAlertDialogHeader": "กล่องโต้ตอบการแจ้งเตือน",
"demoFadeScaleHideFabButton": "ซ่อน FAB",
"demoFadeScaleShowFabButton": "แสดง FAB",
"demoFadeScaleShowAlertDialogButton": "แสดงรูปแบบ",
"demoFadeScaleDescription": "รูปแบบ \"จางลง\" ใช้กับองค์ประกอบ UI ที่เข้าหรือออกภายในขอบเขตหน้าจอ เช่นกล่องโต้ตอบที่จางลงตรงกลางของหน้าจอ",
"demoFadeScaleTitle": "จางลง",
"demoFadeThroughTextPlaceholder": "123 รูปภาพ",
"demoFadeThroughSearchDestination": "ค้นหา",
"demoFadeThroughPhotosDestination": "รูปภาพ",
"demoSharedXAxisCoursePageSubtitle": "หมวดหมู่ตามกลุ่มจะแสดงเป็นกลุ่มในฟีดของคุณ ซึ่งคุณจะเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังเสมอ",
"demoFadeThroughDescription": "รูปแบบ \"จางผ่าน\" ใช้กับการเปลี่ยนระหว่างองค์ประกอบ UI ที่ไม่มีความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อกัน",
"demoFadeThroughTitle": "จางผ่าน",
"demoSharedZAxisHelpSettingLabel": "ความช่วยเหลือ",
"demoMotionSubtitle": "รูปแบบต่างๆ ของการเปลี่ยนที่กำหนดค่าไว้ล่วงหน้า",
"demoSharedZAxisNotificationSettingLabel": "การแจ้งเตือน",
"demoSharedZAxisProfileSettingLabel": "โปรไฟล์",
"demoSharedZAxisSavedRecipesListTitle": "สูตรที่บันทึกไว้",
"demoSharedZAxisBeefSandwichRecipeDescription": "สูตรแซนด์วิชเนื้อ",
"demoSharedZAxisCrabPlateRecipeDescription": "สูตรอาหารจานปู",
"demoSharedXAxisCoursePageTitle": "ปรับปรุงหลักสูตรของคุณให้มีประสิทธิภาพ",
"demoSharedZAxisCrabPlateRecipeTitle": "ปู",
"demoSharedZAxisShrimpPlateRecipeDescription": "สูตรอาหารจานกุ้ง",
"demoSharedZAxisShrimpPlateRecipeTitle": "กุ้ง",
"demoContainerTransformTypeFadeThrough": "จางผ่าน",
"demoSharedZAxisDessertRecipeTitle": "ของหวาน",
"demoSharedZAxisSandwichRecipeDescription": "สูตรแซนด์วิช",
"demoSharedZAxisSandwichRecipeTitle": "แซนด์วิช",
"demoSharedZAxisBurgerRecipeDescription": "สูตรเบอร์เกอร์",
"demoSharedZAxisBurgerRecipeTitle": "เบอร์เกอร์",
"demoSharedZAxisSettingsPageTitle": "การตั้งค่า",
"demoSharedZAxisTitle": "แกน Z ที่ใช้ร่วมกัน",
"demoSharedZAxisPrivacySettingLabel": "ความเป็นส่วนตัว",
"demoMotionTitle": "การเคลื่อนไหว",
"demoContainerTransformTitle": "เปลี่ยนรูปแบบคอนเทนเนอร์",
"demoContainerTransformDescription": "รูปแบบ \"เปลี่ยนรูปแบบคอนเทนเนอร์\" ออกแบบมาสำหรับการเปลี่ยนระหว่างองค์ประกอบ UI ที่มีคอนเทนเนอร์ รูปแบบนี้สร้างการเชื่อมต่อที่มองเห็นได้ระหว่างองค์ประกอบ UI 2 รายการ",
"demoContainerTransformModalBottomSheetTitle": "โหมดจาง",
"demoContainerTransformTypeFade": "จางลง",
"demoSharedYAxisAlbumTileDurationUnit": "นาที",
"demoMotionPlaceholderTitle": "ชื่อ",
"demoSharedXAxisForgotEmailButtonText": "หากลืมอีเมล",
"demoMotionSmallPlaceholderSubtitle": "รอง",
"demoMotionDetailsPageTitle": "หน้ารายละเอียด",
"demoMotionListTileTitle": "รายการย่อย",
"demoSharedAxisDescription": "รูปแบบ \"แกนร่วม\" ใช้ในการเปลี่ยนระหว่างองค์ประกอบ UI ที่มีความสัมพันธ์ในการนำทางหรือเชิงพื้นที่ รูปแบบนี้ใช้การเปลี่ยนรูปแบบร่วมกันบนแกน X, Y, หรือ Z เพื่อเสริมความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆ",
"demoSharedXAxisTitle": "แกน X ที่ใช้ร่วมกัน",
"demoSharedXAxisBackButtonText": "กลับ",
"demoSharedXAxisNextButtonText": "ถัดไป",
"demoSharedXAxisCulinaryCourseTitle": "การทำอาหาร",
"githubRepo": "ที่เก็บ {repoName} ใน GitHub",
"fortnightlyMenuUS": "สหรัฐอเมริกา",
"fortnightlyMenuBusiness": "ธุรกิจ",
"fortnightlyMenuScience": "วิทยาศาสตร์",
"fortnightlyMenuSports": "กีฬา",
"fortnightlyMenuTravel": "ท่องเที่ยว",
"fortnightlyMenuCulture": "วัฒนธรรม",
"fortnightlyTrendingTechDesign": "การออกแบบและเทคโนโลยี",
"rallyBudgetDetailAmountLeft": "จำนวนที่เหลือ",
"fortnightlyHeadlineArmy": "การปฏิรูป Green Army จากภายใน",
"fortnightlyDescription": "แอปข่าวที่มุ่งเน้นเนื้อหา",
"rallyBillDetailAmountDue": "จำนวนที่ครบกำหนดชำระ",
"rallyBudgetDetailTotalCap": "จำนวนรวมสูงสุดที่กำหนด",
"rallyBudgetDetailAmountUsed": "จำนวนที่ใช้",
"fortnightlyTrendingHealthcareRevolution": "การปฏิวัติสาธารณสุข",
"fortnightlyMenuFrontPage": "หน้าแรก",
"fortnightlyMenuWorld": "ต่างประเทศ",
"rallyBillDetailAmountPaid": "จำนวนที่ชำระ",
"fortnightlyMenuPolitics": "การเมือง",
"fortnightlyHeadlineBees": "ขาดแคลนผึ้งเลี้ยง",
"fortnightlyHeadlineGasoline": "อนาคตของน้ำมันเชื้อเพลิง",
"fortnightlyTrendingGreenArmy": "GreenArmy",
"fortnightlyHeadlineFeminists": "เกิดการแบ่งพวกในหมู่นักสิทธิสตรี",
"fortnightlyHeadlineFabrics": "นักออกแบบใช้เทคโนโลยีในการสร้างผ้าแห่งอนาคต",
"fortnightlyHeadlineStocks": "คนจำนวนมากหวังพึ่งการแลกเปลี่ยนสกุลเงินขณะที่หุ้นซบเซา",
"fortnightlyTrendingReform": "การปฏิรูป",
"fortnightlyMenuTech": "เทคโนโลยี",
"fortnightlyHeadlineWar": "ชีวิตที่มีการแบ่งแยกของชาวอเมริกันในช่วงสงคราม",
"fortnightlyHeadlineHealthcare": "การปฏิวัติสาธารณสุขที่เงียบแต่ทรงพลัง",
"fortnightlyLatestUpdates": "ข้อมูลอัปเดตล่าสุด",
"fortnightlyTrendingStocks": "หุ้น",
"rallyBillDetailTotalAmount": "จำนวนรวม",
"demoCupertinoPickerDateTime": "วันที่และเวลา",
"signIn": "ลงชื่อเข้าใช้",
"dataTableRowWithSugar": "{value} ใส่น้ำตาล",
"dataTableRowApplePie": "พายแอปเปิล",
"dataTableRowDonut": "โดนัท",
"dataTableRowHoneycomb": "รังผึ้ง",
"dataTableRowLollipop": "อมยิ้ม",
"dataTableRowJellyBean": "เจลลี่บีน",
"dataTableRowGingerbread": "ขนมปังขิง",
"dataTableRowCupcake": "คัพเค้ก",
"dataTableRowEclair": "เอแคลร์",
"dataTableRowIceCreamSandwich": "แซนด์วิชไอศกรีม",
"dataTableRowFrozenYogurt": "โฟรเซนโยเกิร์ต",
"dataTableColumnIron": "เหล็ก (%)",
"dataTableColumnCalcium": "แคลเซียม (%)",
"dataTableColumnSodium": "โซเดียม (มก.)",
"demoTimePickerTitle": "เครื่องมือเลือกเวลา",
"demo2dTransformationsResetTooltip": "รีเซ็ตการเปลี่ยนรูปแบบ",
"dataTableColumnFat": "ไขมัน (ก.)",
"dataTableColumnCalories": "แคลอรี",
"dataTableColumnDessert": "ของหวาน (สำหรับ 1 ที่)",
"cardsDemoTravelDestinationLocation1": "เมืองตัญชาวร์ รัฐทมิฬนาฑู",
"demoTimePickerDescription": "แสดงกล่องโต้ตอบที่มีเครื่องมือเลือกเวลาแบบดีไซน์ Material",
"demoPickersShowPicker": "แสดงเครื่องมือเลือก",
"demoTabsScrollingTitle": "แบบเลื่อน",
"demoTabsNonScrollingTitle": "แบบไม่เลื่อน",
"craneHours": "{hours,plural,=1{1 ชม.}other{{hours} ชม.}}",
"craneMinutes": "{minutes,plural,=1{1 นาที}other{{minutes} นาที}}",
"craneFlightDuration": "{hoursShortForm} {minutesShortForm}",
"dataTableHeader": "โภชนาการ",
"demoDatePickerTitle": "เครื่องมือเลือกวันที่",
"demoPickersSubtitle": "การเลือกวันที่และเวลา",
"demoPickersTitle": "เครื่องมือเลือก",
"demo2dTransformationsEditTooltip": "แก้ไขชิ้นส่วน",
"demoDataTableDescription": "ตารางข้อมูลแสดงข้อมูลในรูปแบบตารางกริดที่ประกอบด้วยแถวและคอลัมน์ ใช้ในการจัดระเบียบข้อมูลให้ค้นหาได้ง่ายเพื่อให้ผู้ใช้มองหารูปแบบและข้อมูลเชิงลึกได้",
"demo2dTransformationsDescription": "แตะเพื่อแก้ไขชิ้นส่วนแล้วใช้ท่าทางสัมผัสเพื่อเคลื่อนไหวไปรอบๆ ฉาก ใช้ 2 นิ้วลากเพื่อเลื่อน บีบเพื่อซูม หมุน กดปุ่มรีเซ็ตเพื่อกลับไปที่การวางแนวเริ่มต้น",
"demo2dTransformationsSubtitle": "เลื่อน ซูม หมุน",
"demo2dTransformationsTitle": "การเปลี่ยนรูปแบบ 2 มิติ",
"demoCupertinoTextFieldPIN": "PIN",
"demoCupertinoTextFieldDescription": "ช่องข้อความที่ให้ผู้ใช้ป้อนข้อความด้วยแป้นพิมพ์ที่เป็นฮาร์ดแวร์หรือแป้นพิมพ์บนหน้าจอ",
"demoCupertinoTextFieldSubtitle": "ช่องข้อความแบบ iOS",
"demoCupertinoTextFieldTitle": "ช่องข้อความ",
"demoDatePickerDescription": "แสดงกล่องโต้ตอบที่มีเครื่องมือเลือกวันที่แบบดีไซน์ Material",
"demoCupertinoPickerTime": "เวลา",
"demoCupertinoPickerDate": "วันที่",
"demoCupertinoPickerTimer": "ตัวจับเวลา",
"demoCupertinoPickerDescription": "วิดเจ็ตเครื่องมือเลือกรูปแบบ iOS ที่ใช้ในการเลือกสตริง วันที่ เวลา หรือทั้งวันที่และเวลาได้",
"demoCupertinoPickerSubtitle": "เครื่องมือเลือกรูปแบบ iOS",
"demoCupertinoPickerTitle": "เครื่องมือเลือก",
"dataTableRowWithHoney": "{value} ใส่น้ำผึ้ง",
"cardsDemoTravelDestinationCity2": "เมืองเชตินาถ",
"bannerDemoResetText": "รีเซ็ตแบนเนอร์",
"bannerDemoMultipleText": "การดำเนินการหลายรายการ",
"bannerDemoLeadingText": "ไอคอนแสดงอันดับที่นำอยู่",
"dismiss": "ปิด",
"cardsDemoTappable": "แตะได้",
"cardsDemoSelectable": "เลือกได้ (กดค้าง)",
"cardsDemoExplore": "สำรวจ",
"cardsDemoExploreSemantics": "สำรวจ {destinationName}",
"cardsDemoShareSemantics": "แชร์ {destinationName}",
"cardsDemoTravelDestinationTitle1": "10 อันดับเมืองน่าไปเยือนในทมิฬนาฑู",
"cardsDemoTravelDestinationDescription1": "หมายเลข 10",
"cardsDemoTravelDestinationCity1": "เมืองตัญชาวร์",
"dataTableColumnProtein": "โปรตีน (ก.)",
"cardsDemoTravelDestinationTitle2": "ช่างฝีมือแห่งอินเดียใต้",
"cardsDemoTravelDestinationDescription2": "เครื่องปั่นไหม",
"bannerDemoText": "มีการอัปเดตรหัสผ่านในอุปกรณ์เครื่องอื่น โปรดลงชื่อเข้าใช้อีกครั้ง",
"cardsDemoTravelDestinationLocation2": "เมือง Sivaganga รัฐทมิฬนาฑู",
"cardsDemoTravelDestinationTitle3": "วัดพฤหธิศวร",
"cardsDemoTravelDestinationDescription3": "วัด",
"demoBannerTitle": "แบนเนอร์",
"demoBannerSubtitle": "กำลังแสดงแบนเนอร์ภายในรายการ",
"demoBannerDescription": "แบนเนอร์แสดงข้อความสำคัญที่สั้นกระชับและเสนอการดำเนินการให้ผู้ใช้พูด (หรือปิดแบนเนอร์) ผู้ใช้ต้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งหากจะปิดแบนเนอร์",
"demoCardTitle": "การ์ด",
"demoCardSubtitle": "การ์ดพื้นฐานแบบมีมุมโค้งมน",
"demoCardDescription": "การ์ดคือแผ่นเอกสารที่ใช้แสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น อัลบั้ม สถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ มื้ออาหาร ข้อมูลติดต่อ เป็นต้น",
"demoDataTableTitle": "ตารางข้อมูล",
"demoDataTableSubtitle": "แถวและคอลัมน์ข้อมูล",
"dataTableColumnCarbs": "คาร์โบไฮเดรต (ก.)",
"placeTanjore": "ธานจาวูร์",
"demoGridListsTitle": "รายการแบบตารางกริด",
"placeFlowerMarket": "ตลาดดอกไม้",
"placeBronzeWorks": "โรงหล่อทองแดง",
"placeMarket": "ตลาด",
"placeThanjavurTemple": "วัดธานจาวูร์",
"placeSaltFarm": "นาเกลือ",
"placeScooters": "สกู๊ตเตอร์",
"placeSilkMaker": "เครื่องทอผ้าไหม",
"placeLunchPrep": "เตรียมอาหารกลางวัน",
"placeBeach": "ชายหาด",
"placeFisherman": "ชาวประมง",
"demoMenuSelected": "เลือกไว้: {value}",
"demoMenuRemove": "นำออก",
"demoMenuGetLink": "รับลิงก์",
"demoMenuShare": "แชร์",
"demoBottomAppBarSubtitle": "แสดงการนำทางและการทำงานที่ด้านล่าง",
"demoMenuAnItemWithASectionedMenu": "รายการพร้อมเมนูแบบเป็นส่วน",
"demoMenuADisabledMenuItem": "รายการในเมนูที่ปิดใช้",
"demoLinearProgressIndicatorTitle": "สัญญาณบอกสถานะความคืบหน้าแบบเชิงเส้น",
"demoMenuContextMenuItemOne": "รายการในเมนูตามบริบทที่ 1",
"demoMenuAnItemWithASimpleMenu": "รายการพร้อมเมนูแบบง่าย",
"demoCustomSlidersTitle": "แถบเลื่อนที่กำหนดเอง",
"demoMenuAnItemWithAChecklistMenu": "รายการพร้อมเมนูแบบรายการตรวจสอบ",
"demoCupertinoActivityIndicatorTitle": "สัญญาณบอกสถานะกิจกรรม",
"demoCupertinoActivityIndicatorSubtitle": "สัญญาณบอกสถานะกิจกรรมแบบ iOS",
"demoCupertinoActivityIndicatorDescription": "สัญญาณบอกสถานะกิจกรรมแบบ iOS ที่หมุนตามเข็มนาฬิกา",
"demoCupertinoNavigationBarTitle": "แถบนำทาง",
"demoCupertinoNavigationBarSubtitle": "แถบนำทางแบบ iOS",
"demoCupertinoNavigationBarDescription": "แถบนำทางแบบ iOS แถบนำทางคือแถบเครื่องมือที่มีชื่อหน้าเว็บแสดงอย่างน้อยที่สุดตรงกลางของแถบเครื่องมือ",
"demoCupertinoPullToRefreshTitle": "ดึงเพื่อรีเฟรช",
"demoCupertinoPullToRefreshSubtitle": "ตัวควบคุมแบบ iOS สำหรับดึงเพื่อรีเฟรช",
"demoCupertinoPullToRefreshDescription": "วิดเจ็ตที่ใช้ตัวควบคุมเนื้อหาแบบ iOS สำหรับดึงเพื่อรีเฟรช",
"demoProgressIndicatorTitle": "สัญญาณบอกสถานะความคืบหน้า",
"demoProgressIndicatorSubtitle": "เชิงเส้น วงกลม ไม่ชัดเจน",
"demoCircularProgressIndicatorTitle": "สัญญาณบอกสถานะความคืบหน้าแบบวงกลม",
"demoCircularProgressIndicatorDescription": "สัญญาณบอกสถานะความคืบหน้าแบบวงกลมของดีไซน์ Material ที่หมุนเพื่อบอกให้ทราบว่าแอปพลิเคชันยังไม่พร้อมทำงาน",
"demoMenuFour": "4",
"demoLinearProgressIndicatorDescription": "สัญญาณบอกสถานะความคืบหน้าแบบเชิงเส้นของดีไซน์ Material หรือเรียกอีกอย่างว่าแถบความคืบหน้า",
"demoTooltipTitle": "เคล็ดลับเครื่องมือ",
"demoTooltipSubtitle": "ข้อความสั้นๆ ที่แสดงเมื่อกดค้างหรือวางเมาส์เหนือองค์ประกอบ",
"demoTooltipDescription": "เคล็ดลับเครื่องมือมีป้ายกำกับข้อความที่ช่วยอธิบายฟังก์ชันของปุ่มหรือการดำเนินการผ่านอินเทอร์เฟซผู้ใช้อื่นๆ เคล็ดลับเครื่องมือจะแสดงข้อความที่เป็นประโยชน์เมื่อผู้ใช้วางเมาส์เหนือ โฟกัสที่ หรือกดค้างองค์ประกอบ",
"demoTooltipInstructions": "กดค้างหรือวางเมาส์เหนือองค์ประกอบเพื่อแสดงเคล็ดลับเครื่องมือ",
"placeChennai": "เจนไน",
"demoMenuChecked": "เลือกไว้: {value}",
"placeChettinad": "เชตินาถ",
"demoMenuPreview": "แสดงตัวอย่าง",
"demoBottomAppBarTitle": "แถบด้านล่างของแอป",
"demoBottomAppBarDescription": "แถบด้านล่างของแอปช่วยในการเข้าถึงลิ้นชักการนำทางด้านล่างและการทำงานสูงสุด 4 รายการ ซึ่งรวมถึงปุ่มการทำงานแบบลอย",
"bottomAppBarNotch": "รอยบาก",
"bottomAppBarPosition": "ตำแหน่งของปุ่มการทำงานแบบลอย",
"bottomAppBarPositionDockedEnd": "อยู่กับที่ - ส่วนท้าย",
"bottomAppBarPositionDockedCenter": "อยู่กับที่ - ตรงกลาง",
"bottomAppBarPositionFloatingEnd": "ลอย - ส่วนท้าย",
"bottomAppBarPositionFloatingCenter": "ลอย - ตรงกลาง",
"demoSlidersEditableNumericalValue": "ค่าตัวเลขที่แก้ไขได้",
"demoGridListsSubtitle": "เลย์เอาต์แบบแถวและคอลัมน์",
"demoGridListsDescription": "ลิสต์แบบตารางกริดเหมาะสมที่สุดสำหรับการนำเสนอข้อมูลที่มีลักษณะเหมือนกันซึ่งมักจะเป็นรูปภาพ โดยแต่ละรายการในลิสต์แบบตารางกริดเรียกว่าการ์ด",
"demoGridListsImageOnlyTitle": "รูปภาพเท่านั้น",
"demoGridListsHeaderTitle": "พร้อมส่วนหัว",
"demoGridListsFooterTitle": "พร้อมส่วนท้าย",
"demoSlidersTitle": "แถบเลื่อน",
"demoSlidersSubtitle": "วิดเจ็ตสำหรับเลือกค่าด้วยการเลื่อน",
"demoSlidersDescription": "แถบเลื่อนแสดงช่วงของค่าในแถบซึ่งให้ผู้ใช้เลือกค่าใดค่าหนึ่ง เหมาะสำหรับการปรับการตั้งค่า เช่น ระดับเสียง ความสว่าง หรือการใช้ฟิลเตอร์รูปภาพ",
"demoRangeSlidersTitle": "แถบเลื่อนสำหรับช่วง",
"demoRangeSlidersDescription": "แถบเลื่อนแสดงช่วงของค่าในแถบ และอาจมีไอคอนอยู่ที่ปลายทั้ง 2 ด้านเพื่อแสดงช่วงของค่า เหมาะสำหรับการปรับการตั้งค่า เช่น ระดับเสียง ความสว่าง หรือการใช้ฟิลเตอร์รูปภาพ",
"demoMenuAnItemWithAContextMenuButton": "รายการพร้อมเมนูตามบริบท",
"demoCustomSlidersDescription": "แถบเลื่อนแสดงช่วงของค่าในแถบซึ่งให้ผู้ใช้เลือกค่าเดียวหรือช่วงค่าก็ได้ รวมถึงอาจมีธีมและการปรับแต่ง",
"demoSlidersContinuousWithEditableNumericalValue": "ต่อเนื่องโดยมีค่าตัวเลขที่แก้ไขได้",
"demoSlidersDiscrete": "ไม่ต่อเนื่อง",
"demoSlidersDiscreteSliderWithCustomTheme": "แถบเลื่อนแบบค่าไม่ต่อเนื่องซึ่งมีธีมที่กำหนดเอง",
"demoSlidersContinuousRangeSliderWithCustomTheme": "แถบเลื่อนสำหรับช่วงต่อเนื่องซึ่งมีธีมที่กำหนดเอง",
"demoSlidersContinuous": "ต่อเนื่อง",
"placePondicherry": "พอนดิเชอร์รี",
"demoMenuTitle": "เมนู",
"demoContextMenuTitle": "เมนูตามบริบท",
"demoSectionedMenuTitle": "เมนูแบบเป็นส่วน",
"demoSimpleMenuTitle": "เมนูแบบง่าย",
"demoChecklistMenuTitle": "เมนูแบบรายการตรวจสอบ",
"demoMenuSubtitle": "ปุ่มเมนูและเมนูแบบง่าย",
"demoMenuDescription": "เมนูจะแสดงรายการตัวเลือกบนพื้นผิวชั่วคราว โดยจะปรากฏขึ้นเมื่อผู้ใช้โต้ตอบกับปุ่ม การดำเนินการ หรือตัวควบคุมอื่นๆ",
"demoMenuItemValueOne": "รายการในเมนูที่ 1",
"demoMenuItemValueTwo": "รายการในเมนูที่ 2",
"demoMenuItemValueThree": "รายการในเมนูที่ 3",
"demoMenuOne": "1",
"demoMenuTwo": "2",
"demoMenuThree": "3",
"demoMenuContextMenuItemThree": "รายการในเมนูตามบริบทที่ 3",
"demoCupertinoSwitchSubtitle": "สวิตช์แบบ iOS",
"demoSnackbarsText": "นี่คือแถบแสดงข้อความ",
"demoCupertinoSliderSubtitle": "แถบเลื่อนแบบ iOS",
"demoCupertinoSliderDescription": "แถบเลื่อนอาจใช้ในการเลือกชุดค่าที่ต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่อง",
"demoCupertinoSliderContinuous": "ต่อเนื่อง: {value}",
"demoCupertinoSliderDiscrete": "ไม่ต่อเนื่อง: {value}",
"demoSnackbarsAction": "คุณกดการทำงานของแถบแสดงข้อความ",
"backToGallery": "กลับไปที่แกลเลอรี",
"demoCupertinoTabBarTitle": "แถบแท็บ",
"demoCupertinoSwitchDescription": "สวิตช์ใช้ในการสลับสถานะเปิด/ปิดของการตั้งค่ารายการเดียว",
"demoSnackbarsActionButtonLabel": "การทำงาน",
"cupertinoTabBarProfileTab": "โปรไฟล์",
"demoSnackbarsButtonLabel": "แสดงแถบแสดงข้อความ",
"demoSnackbarsDescription": "แถบแสดงข้อความจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเกี่ยวกับขั้นตอนที่แอปได้ทำไปแล้วหรือจะทำ แถบนี้ปรากฏชั่วคราวที่บริเวณด้านล่างของหน้าจอ ไม่ควรรบกวนประสบการณ์ของผู้ใช้ และผู้ใช้ไม่ต้องป้อนข้อมูลเพื่อให้แถบนี้หายไป",
"demoSnackbarsSubtitle": "แถบแสดงข้อความจะแสดงข้อความที่ด้านล่างของหน้าจอ",
"demoSnackbarsTitle": "แถบแสดงข้อความ",
"demoCupertinoSliderTitle": "แถบเลื่อน",
"cupertinoTabBarChatTab": "แชท",
"cupertinoTabBarHomeTab": "หน้าแรก",
"demoCupertinoTabBarDescription": "แถบแท็บการนำทางด้านล่างแบบ iOS แสดงแท็บหลายแท็บที่มี 1 แท็บใช้งานอยู่ ซึ่งโดยค่าเริ่มต้นคือแท็บแรก",
"demoCupertinoTabBarSubtitle": "แถบแท็บด้านล่างแบบ iOS",
"demoOptionsFeatureTitle": "ดูตัวเลือก",
"demoOptionsFeatureDescription": "แตะที่นี่เพื่อดูตัวเลือกสำหรับการสาธิตนี้",
"demoCodeViewerCopyAll": "คัดลอกทั้งหมด",
"shrineScreenReaderRemoveProductButton": "นำ {product} ออก",
"shrineScreenReaderProductAddToCart": "เพิ่มในรถเข็น",
"shrineScreenReaderCart": "{quantity,plural,=0{รถเข็นช็อปปิ้งไม่มีสินค้า}=1{รถเข็นช็อปปิ้งมีสินค้า 1 รายการ}other{รถเข็นช็อปปิ้งมีสินค้า {quantity} รายการ}}",
"demoCodeViewerFailedToCopyToClipboardMessage": "คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดไม่สำเร็จ: {error}",
"demoCodeViewerCopiedToClipboardMessage": "คัดลอกไปยังคลิปบอร์ดแล้ว",
"craneSleep8SemanticLabel": "ซากปรักหักพังของอารยธรรมมายันบนหน้าผาเหนือชายหาด",
"craneSleep4SemanticLabel": "โรงแรมริมทะเลสาบที่อยู่หน้าภูเขา",
"craneSleep2SemanticLabel": "ป้อมมาชูปิกชู",
"craneSleep1SemanticLabel": "กระท่อมหลังเล็กท่ามกลางทิวทัศน์ที่มีหิมะและต้นไม้เขียวชอุ่ม",
"craneSleep0SemanticLabel": "บังกะโลที่ตั้งอยู่เหนือน้ำ",
"craneFly13SemanticLabel": "สระว่ายน้ำริมทะเลซึ่งมีต้นปาล์ม",
"craneFly12SemanticLabel": "สระว่ายน้ำที่มีต้นปาล์ม",
"craneFly11SemanticLabel": "ประภาคารอิฐกลางทะเล",
"craneFly10SemanticLabel": "มัสยิดอัลอัซฮัรช่วงพระอาทิตย์ตก",
"craneFly9SemanticLabel": "ผู้ชายพิงรถโบราณสีน้ำเงิน",
"craneFly8SemanticLabel": "ซูเปอร์ทรี โกรฟ",
"craneEat9SemanticLabel": "เคาน์เตอร์ในคาเฟ่ที่มีขนมอบต่างๆ",
"craneEat2SemanticLabel": "เบอร์เกอร์",
"craneFly5SemanticLabel": "โรงแรมริมทะเลสาบที่อยู่หน้าภูเขา",
"demoSelectionControlsSubtitle": "ช่องทำเครื่องหมาย ปุ่มตัวเลือก และสวิตช์",
"craneEat10SemanticLabel": "ผู้หญิงถือแซนด์วิชเนื้อชิ้นใหญ่",
"craneFly4SemanticLabel": "บังกะโลที่ตั้งอยู่เหนือน้ำ",
"craneEat7SemanticLabel": "ทางเข้าร้านเบเกอรี่",
"craneEat6SemanticLabel": "เมนูที่ใส่กุ้ง",
"craneEat5SemanticLabel": "บริเวณที่นั่งในร้านอาหารซึ่งดูมีศิลปะ",
"craneEat4SemanticLabel": "ของหวานที่เป็นช็อกโกแลต",
"craneEat3SemanticLabel": "ทาโก้แบบเกาหลี",
"craneFly3SemanticLabel": "ป้อมมาชูปิกชู",
"craneEat1SemanticLabel": "บาร์ที่ไม่มีลูกค้าซึ่งมีม้านั่งสูงแบบไม่มีพนัก",
"craneEat0SemanticLabel": "พิซซ่าในเตาอบฟืนไม้",
"craneSleep11SemanticLabel": "ตึกระฟ้าไทเป 101",
"craneSleep10SemanticLabel": "มัสยิดอัลอัซฮัรช่วงพระอาทิตย์ตก",
"craneSleep9SemanticLabel": "ประภาคารอิฐกลางทะเล",
"craneEat8SemanticLabel": "จานใส่กุ้งน้ำจืด",
"craneSleep7SemanticLabel": "อพาร์ตเมนต์สีสันสดใสที่จัตุรัส Ribeira",
"craneSleep6SemanticLabel": "สระว่ายน้ำที่มีต้นปาล์ม",
"craneSleep5SemanticLabel": "เต็นท์ในทุ่ง",
"settingsButtonCloseLabel": "ปิดการตั้งค่า",
"demoSelectionControlsCheckboxDescription": "ช่องทำเครื่องหมายให้ผู้ใช้เลือกตัวเลือกจากชุดตัวเลือกได้หลายรายการ ค่าปกติของช่องทำเครื่องหมายคือ \"จริง\" หรือ \"เท็จ\" และค่า 3 สถานะของช่องทำเครื่องหมายอาจเป็น \"ว่าง\" ได้ด้วย",
"settingsButtonLabel": "การตั้งค่า",
"demoListsTitle": "รายการ",
"demoListsSubtitle": "เลย์เอาต์รายการแบบเลื่อน",
"demoListsDescription": "แถวเดี่ยวความสูงคงที่ซึ่งมักจะมีข้อความบางอย่างรวมถึงไอคอนนำหน้าหรือต่อท้าย",
"demoOneLineListsTitle": "หนึ่งบรรทัด",
"demoTwoLineListsTitle": "สองบรรทัด",
"demoListsSecondary": "ข้อความรอง",
"demoSelectionControlsTitle": "การควบคุมการเลือก",
"craneFly7SemanticLabel": "ภูเขารัชมอร์",
"demoSelectionControlsCheckboxTitle": "ช่องทำเครื่องหมาย",
"craneSleep3SemanticLabel": "ผู้ชายพิงรถโบราณสีน้ำเงิน",
"demoSelectionControlsRadioTitle": "ปุ่มตัวเลือก",
"demoSelectionControlsRadioDescription": "ปุ่มตัวเลือกให้ผู้ใช้เลือก 1 ตัวเลือกจากชุดตัวเลือก ใช้ปุ่มตัวเลือกสำหรับการเลือกพิเศษในกรณีที่คุณคิดว่าผู้ใช้จำเป็นต้องเห็นตัวเลือกที่มีอยู่ทั้งหมดแสดงข้างกัน",
"demoSelectionControlsSwitchTitle": "สวิตช์",
"demoSelectionControlsSwitchDescription": "สวิตช์เปิด/ปิดสลับสถานะของตัวเลือกการตั้งค่า 1 รายการ ตัวเลือกที่สวิตช์ควบคุมและสถานะของตัวเลือกควรแตกต่างอย่างชัดเจนจากป้ายกำกับในบรรทัดที่เกี่ยวข้อง",
"craneFly0SemanticLabel": "กระท่อมหลังเล็กท่ามกลางทิวทัศน์ที่มีหิมะและต้นไม้เขียวชอุ่ม",
"craneFly1SemanticLabel": "เต็นท์ในทุ่ง",
"craneFly2SemanticLabel": "ธงมนตราหน้าภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ",
"craneFly6SemanticLabel": "มุมมองทางอากาศของพระราชวัง Bellas Artes",
"rallySeeAllAccounts": "ดูบัญชีทั้งหมด",
"rallyBillAmount": "บิล{billName}ครบกำหนดชำระในวันที่ {date} จำนวน {amount}",
"shrineTooltipCloseCart": "ปิดหน้ารถเข็น",
"shrineTooltipCloseMenu": "ปิดเมนู",
"shrineTooltipOpenMenu": "เปิดเมนู",
"shrineTooltipSettings": "การตั้งค่า",
"shrineTooltipSearch": "ค้นหา",
"demoTabsDescription": "แท็บช่วยจัดระเบียบเนื้อหาในหน้าจอต่างๆ ชุดข้อมูล และการโต้ตอบอื่นๆ",
"demoTabsSubtitle": "แท็บซึ่งมีมุมมองที่เลื่อนได้แบบอิสระ",
"demoTabsTitle": "แท็บ",
"rallyBudgetAmount": "ใช้งบประมาณ{budgetName}ไปแล้ว {amountUsed} จากทั้งหมด {amountTotal} เหลืออีก {amountLeft}",
"shrineTooltipRemoveItem": "นำสินค้าออก",
"rallyAccountAmount": "บัญชี{accountName} เลขที่ {accountNumber} จำนวน {amount}",
"rallySeeAllBudgets": "ดูงบประมาณทั้งหมด",
"rallySeeAllBills": "ดูบิลทั้งหมด",
"craneFormDate": "เลือกวันที่",
"craneFormOrigin": "เลือกต้นทาง",
"craneFly2": "หุบเขาคุมบู เนปาล",
"craneFly3": "มาชูปิกชู เปรู",
"craneFly4": "มาเล มัลดีฟส์",
"craneFly5": "วิทซ์นาว สวิตเซอร์แลนด์",
"craneFly6": "เม็กซิโกซิตี้ เม็กซิโก",
"craneFly7": "ภูเขารัชมอร์ สหรัฐอเมริกา",
"settingsTextDirectionLocaleBased": "อิงตามภาษา",
"craneFly9": "ฮาวานา คิวบา",
"craneFly10": "ไคโร อียิปต์",
"craneFly11": "ลิสบอน โปรตุเกส",
"craneFly12": "นาปา สหรัฐอเมริกา",
"craneFly13": "บาหลี อินโดนีเซีย",
"craneSleep0": "มาเล มัลดีฟส์",
"craneSleep1": "แอสเพน สหรัฐอเมริกา",
"craneSleep2": "มาชูปิกชู เปรู",
"demoCupertinoSegmentedControlTitle": "ตัวควบคุมที่แบ่งกลุ่ม",
"craneSleep4": "วิทซ์นาว สวิตเซอร์แลนด์",
"craneSleep5": "บิ๊กเซอร์ สหรัฐอเมริกา",
"craneSleep6": "นาปา สหรัฐอเมริกา",
"craneSleep7": "ปอร์โต โปรตุเกส",
"craneSleep8": "ตูลุม เม็กซิโก",
"craneEat5": "โซล เกาหลีใต้",
"demoChipTitle": "ชิป",
"demoChipSubtitle": "องค์ประกอบขนาดกะทัดรัดที่แสดงอินพุต แอตทริบิวต์ หรือการทำงาน",
"demoActionChipTitle": "ชิปการทำงาน",
"demoActionChipDescription": "ชิปการทำงานคือชุดตัวเลือกที่จะเรียกใช้การทำงานที่เกี่ยวกับเนื้อหาหลัก ชิปการทำงานควรจะแสดงแบบไดนามิกและตามบริบทใน UI",
"demoChoiceChipTitle": "ชิปตัวเลือก",
"demoChoiceChipDescription": "ชิปตัวเลือกแสดงตัวเลือกเดียวจากชุดตัวเลือก ชิปตัวเลือกมีข้อความคำอธิบายหรือการจัดหมวดหมู่ที่เกี่ยวข้อง",
"demoFilterChipTitle": "ชิปตัวกรอง",
"demoFilterChipDescription": "ชิปตัวกรองใช้แท็กหรือคำอธิบายรายละเอียดเป็นวิธีกรองเนื้อหา",
"demoInputChipTitle": "ชิปอินพุต",
"demoInputChipDescription": "ชิปอินพุตที่แสดงข้อมูลที่ซับซ้อนในรูปแบบกะทัดรัด เช่น ข้อมูลเอนทิตี (บุคคล สถานที่ หรือสิ่งของ) หรือข้อความของบทสนทนา",
"craneSleep9": "ลิสบอน โปรตุเกส",
"craneEat10": "ลิสบอน โปรตุเกส",
"demoCupertinoSegmentedControlDescription": "ใช้เพื่อเลือกระหว่างตัวเลือกที่เฉพาะตัวเหมือนกัน การเลือกตัวเลือกหนึ่งในส่วนควบคุมที่แบ่งกลุ่มจะเป็นการยกเลิกการเลือกตัวเลือกอื่นๆ ในส่วนควบคุมที่แบ่งกลุ่มนั้น",
"chipTurnOnLights": "เปิดไฟ",
"chipSmall": "ขนาดเล็ก",
"chipMedium": "ขนาดกลาง",
"chipLarge": "ขนาดใหญ่",
"chipElevator": "ลิฟต์",
"chipWasher": "เครื่องซักผ้า",
"chipFireplace": "เตาผิง",
"chipBiking": "ขี่จักรยาน",
"craneFormDiners": "ร้านอาหาร",
"rallyAlertsMessageUnassignedTransactions": "{count,plural,=1{เพิ่มโอกาสในการลดหย่อนภาษีของคุณ กำหนดหมวดหมู่ให้แก่ธุรกรรมที่ยังไม่มีหมวดหมู่ 1 รายการ}other{เพิ่มโอกาสในการลดหย่อนภาษีของคุณ กำหนดหมวดหมู่ให้แก่ธุรกรรมที่ยังไม่มีหมวดหมู่ {count} รายการ}}",
"craneFormTime": "เลือกเวลา",
"craneFormLocation": "เลือกสถานที่ตั้ง",
"craneFormTravelers": "นักเดินทาง",
"craneEat8": "แอตแลนตา สหรัฐอเมริกา",
"craneFormDestination": "เลือกจุดหมาย",
"craneFormDates": "เลือกวันที่",
"craneFly": "เที่ยวบิน",
"craneSleep": "ที่พัก",
"craneEat": "ร้านอาหาร",
"craneFlySubhead": "ค้นหาเที่ยวบินตามจุดหมาย",
"craneSleepSubhead": "ค้นหาที่พักตามจุดหมาย",
"craneEatSubhead": "ค้นหาร้านอาหารตามจุดหมาย",
"craneFlyStops": "{numberOfStops,plural,=0{บินตรง}=1{1 จุดพัก}other{{numberOfStops} จุดพัก}}",
"craneSleepProperties": "{totalProperties,plural,=0{ไม่มีตัวเลือกที่พัก}=1{มีตัวเลือกที่พัก 1 แห่ง}other{มีตัวเลือกที่พัก {totalProperties} แห่ง}}",
"craneEatRestaurants": "{totalRestaurants,plural,=0{ไม่มีร้านอาหาร}=1{มีร้านอาหาร 1 แห่ง}other{มีร้านอาหาร {totalRestaurants} แห่ง}}",
"craneFly0": "แอสเพน สหรัฐอเมริกา",
"demoCupertinoSegmentedControlSubtitle": "ส่วนควบคุมที่แบ่งกลุ่มแบบ iOS",
"craneSleep10": "ไคโร อียิปต์",
"craneEat9": "มาดริด สเปน",
"craneFly1": "บิ๊กเซอร์ สหรัฐอเมริกา",
"craneEat7": "แนชวิลล์ สหรัฐอเมริกา",
"craneEat6": "ซีแอตเทิล สหรัฐอเมริกา",
"craneFly8": "สิงคโปร์",
"craneEat4": "ปารีส ฝรั่งเศส",
"craneEat3": "พอร์ตแลนด์ สหรัฐอเมริกา",
"craneEat2": "คอร์โดบา อาร์เจนตินา",
"craneEat1": "ดัลลาส สหรัฐอเมริกา",
"craneEat0": "เนเปิลส์ อิตาลี",
"craneSleep11": "ไทเป ไต้หวัน",
"craneSleep3": "ฮาวานา คิวบา",
"shrineLogoutButtonCaption": "ออกจากระบบ",
"rallyTitleBills": "ใบเรียกเก็บเงิน",
"rallyTitleAccounts": "บัญชี",
"shrineProductVagabondSack": "ถุงย่าม",
"rallyAccountDetailDataInterestYtd": "ดอกเบี้ยตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน",
"shrineProductWhitneyBelt": "เข็มขัด Whitney",
"shrineProductGardenStrand": "เชือกทำสวน",
"shrineProductStrutEarrings": "ต่างหู Strut",
"shrineProductVarsitySocks": "ถุงเท้าทีมกีฬามหาวิทยาลัย",
"shrineProductWeaveKeyring": "พวงกุญแจถัก",
"shrineProductGatsbyHat": "หมวก Gatsby",
"shrineProductShrugBag": "กระเป๋าทรงย้วย",
"shrineProductGiltDeskTrio": "โต๊ะขอบทอง 3 ตัว",
"shrineProductCopperWireRack": "ตะแกรงสีทองแดง",
"shrineProductSootheCeramicSet": "ชุดเครื่องเคลือบสีละมุน",
"shrineProductHurrahsTeaSet": "ชุดน้ำชา Hurrahs",
"shrineProductBlueStoneMug": "แก้วกาแฟสีบลูสโตน",
"shrineProductRainwaterTray": "รางน้ำฝน",
"shrineProductChambrayNapkins": "ผ้าเช็ดปากแชมเบรย์",
"shrineProductSucculentPlanters": "กระถางสำหรับพืชอวบน้ำ",
"shrineProductQuartetTable": "โต๊ะสำหรับ 4 คน",
"shrineProductKitchenQuattro": "Kitchen Quattro",
"shrineProductClaySweater": "สเวตเตอร์สีดินเหนียว",
"shrineProductSeaTunic": "ชุดกระโปรงเดินชายหาด",
"shrineProductPlasterTunic": "เสื้อคลุมสีปูนปลาสเตอร์",
"rallyBudgetCategoryRestaurants": "ร้านอาหาร",
"shrineProductChambrayShirt": "เสื้อแชมเบรย์",
"shrineProductSeabreezeSweater": "สเวตเตอร์ถักแบบห่าง",
"shrineProductGentryJacket": "แจ็กเก็ต Gentry",
"shrineProductNavyTrousers": "กางเกงขายาวสีน้ำเงินเข้ม",
"shrineProductWalterHenleyWhite": "เสื้อเฮนลีย์ Walter (ขาว)",
"shrineProductSurfAndPerfShirt": "เสื้อ Surf and Perf",
"shrineProductGingerScarf": "ผ้าพันคอสีเหลืองอมน้ำตาลแดง",
"shrineProductRamonaCrossover": "Ramona ครอสโอเวอร์",
"shrineProductClassicWhiteCollar": "เสื้อเชิ้ตสีขาวแบบคลาสสิก",
"shrineProductSunshirtDress": "ชุดกระโปรง Sunshirt",
"rallyAccountDetailDataInterestRate": "อัตราดอกเบี้ย",
"rallyAccountDetailDataAnnualPercentageYield": "ผลตอบแทนรายปีเป็นเปอร์เซ็นต์",
"rallyAccountDataVacation": "วันหยุดพักผ่อน",
"shrineProductFineLinesTee": "เสื้อยืดลายขวางแบบถี่",
"rallyAccountDataHomeSavings": "เงินเก็บสำหรับซื้อบ้าน",
"rallyAccountDataChecking": "กระแสรายวัน",
"rallyAccountDetailDataInterestPaidLastYear": "ดอกเบี้ยที่จ่ายเมื่อปีที่แล้ว",
"rallyAccountDetailDataNextStatement": "รายการเคลื่อนไหวของบัญชีรอบถัดไป",
"rallyAccountDetailDataAccountOwner": "เจ้าของบัญชี",
"rallyBudgetCategoryCoffeeShops": "ร้านกาแฟ",
"rallyBudgetCategoryGroceries": "ของชำ",
"shrineProductCeriseScallopTee": "เสื้อยืดชายโค้งสีแดงอมชมพู",
"rallyBudgetCategoryClothing": "เสื้อผ้า",
"rallySettingsManageAccounts": "จัดการบัญชี",
"rallyAccountDataCarSavings": "เงินเก็บสำหรับซื้อรถ",
"rallySettingsTaxDocuments": "เอกสารเกี่ยวกับภาษี",
"rallySettingsPasscodeAndTouchId": "รหัสผ่านและ Touch ID",
"rallySettingsNotifications": "การแจ้งเตือน",
"rallySettingsPersonalInformation": "ข้อมูลส่วนบุคคล",
"rallySettingsPaperlessSettings": "การตั้งค่าสำหรับเอกสารที่ไม่ใช้กระดาษ",
"rallySettingsFindAtms": "ค้นหา ATM",
"rallySettingsHelp": "ความช่วยเหลือ",
"rallySettingsSignOut": "ออกจากระบบ",
"rallyAccountTotal": "รวม",
"rallyBillsDue": "ครบกำหนด",
"rallyBudgetLeft": "ที่เหลือ",
"rallyAccounts": "บัญชี",
"rallyBills": "ใบเรียกเก็บเงิน",
"rallyBudgets": "งบประมาณ",
"rallyAlerts": "การแจ้งเตือน",
"rallySeeAll": "ดูทั้งหมด",
"rallyFinanceLeft": "ที่เหลือ",
"rallyTitleOverview": "ภาพรวม",
"shrineProductShoulderRollsTee": "เสื้อยืด Shoulder Rolls",
"shrineNextButtonCaption": "ถัดไป",
"rallyTitleBudgets": "งบประมาณ",
"rallyTitleSettings": "การตั้งค่า",
"rallyLoginLoginToRally": "เข้าสู่ระบบของ Rally",
"rallyLoginNoAccount": "หากยังไม่มีบัญชี",
"rallyLoginSignUp": "ลงชื่อสมัครใช้",
"rallyLoginUsername": "ชื่อผู้ใช้",
"rallyLoginPassword": "รหัสผ่าน",
"rallyLoginLabelLogin": "เข้าสู่ระบบ",
"rallyLoginRememberMe": "จดจำข้อมูลของฉัน",
"rallyLoginButtonLogin": "เข้าสู่ระบบ",
"rallyAlertsMessageHeadsUpShopping": "โปรดทราบ คุณใช้งบประมาณสำหรับการช็อปปิ้งของเดือนนี้ไปแล้ว {percent}",
"rallyAlertsMessageSpentOnRestaurants": "สัปดาห์นี้คุณใช้จ่ายไปกับการทานอาหารในร้าน {amount}",
"rallyAlertsMessageATMFees": "เดือนนี้คุณจ่ายค่าธรรมเนียมการใช้ ATM {amount}",
"rallyAlertsMessageCheckingAccount": "ดีมาก คุณมีเงินฝากมากกว่าเดือนที่แล้ว {percent}",
"shrineMenuCaption": "เมนู",
"shrineCategoryNameAll": "ทั้งหมด",
"shrineCategoryNameAccessories": "อุปกรณ์เสริม",
"shrineCategoryNameClothing": "เสื้อผ้า",
"shrineCategoryNameHome": "บ้าน",
"shrineLoginUsernameLabel": "ชื่อผู้ใช้",
"shrineLoginPasswordLabel": "รหัสผ่าน",
"shrineCancelButtonCaption": "ยกเลิก",
"shrineCartTaxCaption": "ภาษี:",
"shrineCartPageCaption": "รถเข็น",
"shrineProductQuantity": "จำนวน: {quantity}",
"shrineProductPrice": "x {price}",
"shrineCartItemCount": "{quantity,plural,=0{ไม่มีสินค้า}=1{มีสินค้า 1 รายการ}other{มีสินค้า {quantity} รายการ}}",
"shrineCartClearButtonCaption": "ล้างรถเข็น",
"shrineCartTotalCaption": "รวม",
"shrineCartSubtotalCaption": "ยอดรวมย่อย:",
"shrineCartShippingCaption": "การจัดส่ง:",
"shrineProductGreySlouchTank": "เสื้อกล้ามทรงย้วยสีเทา",
"shrineProductStellaSunglasses": "แว่นกันแดด Stella",
"shrineProductWhitePinstripeShirt": "เสื้อเชิ้ตสีขาวลายทางแนวตั้ง",
"demoTextFieldWhereCanWeReachYou": "หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ",
"settingsTextDirectionLTR": "LTR",
"settingsTextScalingLarge": "ใหญ่",
"demoBottomSheetHeader": "ส่วนหัว",
"demoBottomSheetItem": "รายการ {value}",
"demoBottomTextFieldsTitle": "ช่องข้อความ",
"demoTextFieldTitle": "ช่องข้อความ",
"demoTextFieldSubtitle": "บรรทัดข้อความและตัวเลขที่แก้ไขได้",
"demoTextFieldDescription": "ช่องข้อความให้ผู้ใช้ป้อนข้อความใน UI ซึ่งมักปรากฏอยู่ในฟอร์มและกล่องโต้ตอบ",
"demoTextFieldShowPasswordLabel": "แสดงรหัสผ่าน",
"demoTextFieldHidePasswordLabel": "ซ่อนรหัสผ่าน",
"demoTextFieldFormErrors": "โปรดแก้ไขข้อผิดพลาดที่แสดงเป็นสีแดงก่อนส่ง",
"demoTextFieldNameRequired": "ต้องระบุชื่อ",
"demoTextFieldOnlyAlphabeticalChars": "โปรดป้อนอักขระที่เป็นตัวอักษรเท่านั้น",
"demoTextFieldEnterUSPhoneNumber": "(###) ###-#### - ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ในสหรัฐอเมริกา",
"demoTextFieldEnterPassword": "โปรดป้อนรหัสผ่าน",
"demoTextFieldPasswordsDoNotMatch": "รหัสผ่านไม่ตรงกัน",
"demoTextFieldWhatDoPeopleCallYou": "ชื่อของคุณ",
"demoTextFieldNameField": "ชื่อ*",
"demoBottomSheetButtonText": "แสดง Bottom Sheet",
"demoTextFieldPhoneNumber": "หมายเลขโทรศัพท์*",
"demoBottomSheetTitle": "Bottom Sheet",
"demoTextFieldEmail": "อีเมล",
"demoTextFieldTellUsAboutYourself": "แนะนำตัวให้เรารู้จัก (เช่น เขียนว่าคุณทำงานอะไรหรือมีงานอดิเรกอะไรบ้าง)",
"demoTextFieldKeepItShort": "เขียนสั้นๆ เพราะนี่เป็นเพียงการสาธิต",
"starterAppGenericButton": "ปุ่ม",
"demoTextFieldLifeStory": "เรื่องราวชีวิต",
"demoTextFieldSalary": "รายได้ต่อปี",
"demoTextFieldUSD": "USD",
"demoTextFieldNoMoreThan": "ไม่เกิน 8 อักขระ",
"demoTextFieldPassword": "รหัสผ่าน*",
"demoTextFieldRetypePassword": "พิมพ์รหัสผ่านอีกครั้ง*",
"demoTextFieldSubmit": "ส่ง",
"demoBottomNavigationSubtitle": "Bottom Navigation ที่มีมุมมองแบบค่อยๆ ปรากฏ",
"demoBottomSheetAddLabel": "เพิ่ม",
"demoBottomSheetModalDescription": "Modal Bottom Sheet เป็นทางเลือกที่ใช้แทนเมนูหรือกล่องโต้ตอบและป้องกันไม่ให้ผู้ใช้โต้ตอบกับส่วนที่เหลือของแอป",
"demoBottomSheetModalTitle": "Modal Bottom Sheet",
"demoBottomSheetPersistentDescription": "Persistent Bottom Sheet แสดงข้อมูลที่เสริมเนื้อหาหลักของแอป ผู้ใช้จะยังมองเห็นองค์ประกอบนี้ได้แม้จะโต้ตอบอยู่กับส่วนอื่นๆ ของแอป",
"demoBottomSheetPersistentTitle": "Persistent Bottom Sheet",
"demoBottomSheetSubtitle": "Persistent และ Modal Bottom Sheet",
"demoTextFieldNameHasPhoneNumber": "หมายเลขโทรศัพท์ของ {name} คือ {phoneNumber}",
"buttonText": "ปุ่ม",
"demoTypographyDescription": "คำจำกัดความของตัวอักษรรูปแบบต่างๆ ที่พบในดีไซน์ Material",
"demoTypographySubtitle": "รูปแบบข้อความทั้งหมดที่กำหนดไว้ล่วงหน้า",
"demoTypographyTitle": "ตัวอย่างการพิมพ์",
"demoFullscreenDialogDescription": "พร็อพเพอร์ตี้ fullscreenDialog จะระบุว่าหน้าที่เข้ามาใหม่เป็นกล่องโต้ตอบในโหมดเต็มหน้าจอหรือไม่",
"demoFlatButtonDescription": "ปุ่มแบบแบนราบจะแสดงการไฮไลต์เมื่อกดแต่จะไม่ยกขึ้น ใช้ปุ่มแบบแบนราบกับแถบเครื่องมือ ในกล่องโต้ตอบ และแทรกในบรรทัดแบบมีระยะห่างจากขอบ",
"demoBottomNavigationDescription": "แถบ Bottom Navigation จะแสดงปลายทาง 3-5 แห่งที่ด้านล่างของหน้าจอ ปลายทางแต่ละแห่งจะแสดงด้วยไอคอนและป้ายกำกับแบบข้อความที่ไม่บังคับ เมื่อผู้ใช้แตะไอคอน Bottom Navigation ระบบจะนำไปที่ปลายทางของการนำทางระดับบนสุดที่เชื่อมโยงกับไอคอนนั้น",
"demoBottomNavigationSelectedLabel": "ป้ายกำกับที่เลือก",
"demoBottomNavigationPersistentLabels": "ป้ายกำกับที่แสดงเสมอ",
"starterAppDrawerItem": "รายการ {value}",
"demoTextFieldRequiredField": "* เป็นช่องที่ต้องกรอก",
"demoBottomNavigationTitle": "Bottom Navigation",
"settingsLightTheme": "สีสว่าง",
"settingsTheme": "ธีม",
"settingsPlatformIOS": "iOS",
"settingsPlatformAndroid": "Android",
"settingsTextDirectionRTL": "RTL",
"settingsTextScalingHuge": "ใหญ่มาก",
"cupertinoButton": "ปุ่ม",
"settingsTextScalingNormal": "ปกติ",
"settingsTextScalingSmall": "เล็ก",
"settingsSystemDefault": "ระบบ",
"settingsTitle": "การตั้งค่า",
"rallyDescription": "แอปการเงินส่วนบุคคล",
"aboutDialogDescription": "โปรดไปที่ {repoLink} เพื่อดูซอร์สโค้ดของแอปนี้",
"bottomNavigationCommentsTab": "ความคิดเห็น",
"starterAppGenericBody": "เนื้อความ",
"starterAppGenericHeadline": "บรรทัดแรก",
"starterAppGenericSubtitle": "คำบรรยาย",
"starterAppGenericTitle": "ชื่อ",
"starterAppTooltipSearch": "ค้นหา",
"starterAppTooltipShare": "แชร์",
"starterAppTooltipFavorite": "รายการโปรด",
"starterAppTooltipAdd": "เพิ่ม",
"bottomNavigationCalendarTab": "ปฏิทิน",
"starterAppDescription": "เลย์เอาต์เริ่มต้นที่มีการตอบสนอง",
"starterAppTitle": "แอปเริ่มต้น",
"aboutFlutterSamplesRepo": "ที่เก็บของ GitHub สำหรับตัวอย่าง Flutter",
"bottomNavigationContentPlaceholder": "ตัวยึดตำแหน่งของแท็บ {title}",
"bottomNavigationCameraTab": "กล้องถ่ายรูป",
"bottomNavigationAlarmTab": "การปลุก",
"bottomNavigationAccountTab": "บัญชี",
"demoTextFieldYourEmailAddress": "อีเมลของคุณ",
"demoToggleButtonDescription": "ปุ่มเปิด-ปิดอาจใช้เพื่อจับกลุ่มตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกัน กลุ่มของปุ่มเปิด-ปิดที่เกี่ยวข้องกันควรใช้คอนเทนเนอร์ร่วมกันเพื่อเป็นการเน้นกลุ่มเหล่านั้น",
"colorsGrey": "เทา",
"colorsBrown": "น้ำตาล",
"colorsDeepOrange": "ส้มแก่",
"colorsOrange": "ส้ม",
"colorsAmber": "เหลืองอำพัน",
"colorsYellow": "เหลือง",
"colorsLime": "เหลืองมะนาว",
"colorsLightGreen": "เขียวอ่อน",
"colorsGreen": "เขียว",
"homeHeaderGallery": "แกลเลอรี",
"homeHeaderCategories": "หมวดหมู่",
"shrineDescription": "แอปค้าปลีกด้านแฟชั่น",
"craneDescription": "แอปการเดินทางที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ",
"homeCategoryReference": "รูปแบบและอื่นๆ",
"demoInvalidURL": "แสดง URL ไม่ได้:",
"demoOptionsTooltip": "ตัวเลือก",
"demoInfoTooltip": "ข้อมูล",
"demoCodeTooltip": "รหัสการสาธิต",
"demoDocumentationTooltip": "เอกสารประกอบของ API",
"demoFullscreenTooltip": "เต็มหน้าจอ",
"settingsTextScaling": "อัตราส่วนข้อความ",
"settingsTextDirection": "ทิศทางข้อความ",
"settingsLocale": "ภาษา",
"settingsPlatformMechanics": "กลไกการทำงานของแพลตฟอร์ม",
"settingsDarkTheme": "สีเข้ม",
"settingsSlowMotion": "Slow Motion",
"settingsAbout": "เกี่ยวกับ Flutter Gallery",
"settingsFeedback": "ส่งความคิดเห็น",
"settingsAttribution": "ออกแบบโดย TOASTER ในลอนดอน",
"demoButtonTitle": "ปุ่ม",
"demoButtonSubtitle": "ข้อความ ยกขึ้น เติมขอบ และอื่นๆ",
"demoFlatButtonTitle": "ปุ่มแบบแบนราบ",
"demoRaisedButtonDescription": "ปุ่มแบบยกขึ้นช่วยเพิ่มมิติให้แก่เลย์เอาต์แบบแบนราบเป็นส่วนใหญ่ โดยจะช่วยเน้นฟังก์ชันในพื้นที่ที่มีการใช้งานมากหรือกว้างขวาง",
"demoRaisedButtonTitle": "ปุ่มแบบยกขึ้น",
"demoOutlineButtonTitle": "ปุ่มแบบเติมขอบ",
"demoOutlineButtonDescription": "ปุ่มที่เติมขอบจะเปลี่ยนเป็นสีทึบและยกขึ้นเมื่อกด มักจับคู่กับปุ่มแบบยกขึ้นเพื่อระบุว่ามีการดำเนินการสำรองอย่างอื่น",
"demoToggleButtonTitle": "ปุ่มเปิด-ปิด",
"colorsTeal": "น้ำเงินอมเขียว",
"demoFloatingButtonTitle": "ปุ่มการทำงานแบบลอย",
"demoFloatingButtonDescription": "ปุ่มการทำงานแบบลอยเป็นปุ่มไอคอนรูปวงกลมที่ลอยเหนือเนื้อหาเพื่อโปรโมตการดำเนินการหลักในแอปพลิเคชัน",
"demoDialogTitle": "กล่องโต้ตอบ",
"demoDialogSubtitle": "แบบง่าย การแจ้งเตือน และเต็มหน้าจอ",
"demoAlertDialogTitle": "การแจ้งเตือน",
"demoAlertDialogDescription": "กล่องโต้ตอบการแจ้งเตือนจะแจ้งผู้ใช้เกี่ยวกับสถานการณ์ที่ต้องการการตอบรับ กล่องโต้ตอบการแจ้งเตือนมีชื่อที่ไม่บังคับและรายการที่ไม่บังคับของการดำเนินการ",
"demoAlertTitleDialogTitle": "การแจ้งเตือนที่มีชื่อ",
"demoSimpleDialogTitle": "แบบง่าย",
"demoSimpleDialogDescription": "กล่องโต้ตอบแบบง่ายจะนำเสนอทางเลือกระหว่างตัวเลือกหลายๆ อย่าง โดยกล่องโต้ตอบแบบง่ายจะมีชื่อที่ไม่บังคับซึ่งจะแสดงเหนือทางเลือกต่างๆ",
"demoFullscreenDialogTitle": "เต็มหน้าจอ",
"demoCupertinoButtonsTitle": "ปุ่ม",
"demoCupertinoButtonsSubtitle": "ปุ่มแบบ iOS",
"demoCupertinoButtonsDescription": "ปุ่มแบบ iOS จะใส่ข้อความและ/หรือไอคอนที่ค่อยๆ ปรากฏขึ้นและค่อยๆ จางลงเมื่อแตะ อาจมีหรือไม่มีพื้นหลังก็ได้",
"demoCupertinoAlertsTitle": "การแจ้งเตือน",
"demoCupertinoAlertsSubtitle": "กล่องโต้ตอบการแจ้งเตือนแบบ iOS",
"demoCupertinoAlertTitle": "การแจ้งเตือน",
"demoCupertinoAlertDescription": "กล่องโต้ตอบการแจ้งเตือนจะแจ้งผู้ใช้เกี่ยวกับสถานการณ์ที่ต้องการการตอบรับ กล่องโต้ตอบการแจ้งเตือนมีชื่อที่ไม่บังคับ เนื้อหาที่ไม่บังคับ และรายการที่ไม่บังคับของการดำเนินการ ชื่อจะแสดงเหนือเนื้อหาและการดำเนินการจะแสดงใต้เนื้อหา",
"demoCupertinoAlertWithTitleTitle": "การแจ้งเตือนที่มีชื่อ",
"demoCupertinoAlertButtonsTitle": "การแจ้งเตือนแบบมีปุ่ม",
"demoCupertinoAlertButtonsOnlyTitle": "ปุ่มการแจ้งเตือนเท่านั้น",
"demoCupertinoActionSheetTitle": "แผ่นงานการดำเนินการ",
"demoCupertinoActionSheetDescription": "แผ่นงานการดำเนินการเป็นการแจ้งเตือนรูปแบบหนึ่งที่นำเสนอชุดทางเลือกตั้งแต่ 2 รายการขึ้นไปเกี่ยวกับบริบทปัจจุบันให้แก่ผู้ใช้ แผ่นงานการดำเนินการอาจมีชื่อ ข้อความเพิ่มเติม และรายการของการดำเนินการ",
"demoColorsTitle": "สี",
"demoColorsSubtitle": "สีที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทั้งหมด",
"demoColorsDescription": "สีหรือแผงสีคงที่ซึ่งเป็นตัวแทนชุดสีของดีไซน์ Material",
"buttonTextEnabled": "ENABLED",
"buttonTextDisabled": "DISABLED",
"buttonTextCreate": "สร้าง",
"dialogSelectedOption": "คุณเลือก \"{value}\"",
"dialogDiscardTitle": "ทิ้งฉบับร่างไหม",
"dialogLocationTitle": "ใช้บริการตำแหน่งของ Google ไหม",
"dialogLocationDescription": "ให้ Google ช่วยแอประบุตำแหน่ง ซึ่งหมายถึงการส่งข้อมูลตำแหน่งแบบไม่เปิดเผยชื่อไปยัง Google แม้ว่าจะไม่มีแอปทำงานอยู่",
"dialogCancel": "ยกเลิก",
"dialogDiscard": "ทิ้ง",
"dialogDisagree": "ไม่ยอมรับ",
"dialogAgree": "ยอมรับ",
"dialogSetBackup": "ตั้งค่าบัญชีสำรอง",
"colorsBlueGrey": "เทาน้ำเงิน",
"dialogShow": "แสดงกล่องโต้ตอบ",
"dialogFullscreenTitle": "กล่องโต้ตอบแบบเต็มหน้าจอ",
"dialogFullscreenSave": "บันทึก",
"dialogFullscreenDescription": "การสาธิตกล่องโต้ตอบแบบเต็มหน้าจอ",
"cupertinoButtonEnabled": "Enabled",
"cupertinoButtonDisabled": "Disabled",
"cupertinoButtonWithBackground": "มีพื้นหลัง",
"cupertinoAlertCancel": "ยกเลิก",
"cupertinoAlertDiscard": "ทิ้ง",
"cupertinoAlertLocationTitle": "อนุญาตให้ Maps เข้าถึงตำแหน่งของคุณขณะที่ใช้แอปหรือไม่",
"cupertinoAlertLocationDescription": "ตำแหน่งปัจจุบันของคุณจะแสดงในแผนที่และใช้เพื่อแสดงคำแนะนำ ผลการค้นหาใกล้เคียง และเวลาเดินทางโดยประมาณ",
"cupertinoAlertAllow": "อนุญาต",
"cupertinoAlertDontAllow": "ไม่อนุญาต",
"cupertinoAlertFavoriteDessert": "เลือกของหวานที่คุณชอบ",
"cupertinoAlertDessertDescription": "โปรดเลือกชนิดของหวานที่คุณชอบจากรายการด้านล่าง ตัวเลือกของคุณจะใช้เพื่อปรับแต่งรายการร้านอาหารแนะนำในพื้นที่ของคุณ",
"cupertinoAlertCheesecake": "ชีสเค้ก",
"cupertinoAlertTiramisu": "ทิรามิสุ",
"cupertinoAlertApplePie": "พายแอปเปิล",
"cupertinoAlertChocolateBrownie": "บราวนี่ช็อกโกแลต",
"cupertinoShowAlert": "แสดงการแจ้งเตือน",
"colorsRed": "แดง",
"colorsPink": "ชมพู",
"colorsPurple": "ม่วง",
"colorsDeepPurple": "ม่วงเข้ม",
"colorsIndigo": "น้ำเงินอมม่วง",
"colorsBlue": "น้ำเงิน",
"colorsLightBlue": "ฟ้าอ่อน",
"colorsCyan": "น้ำเงินเขียว",
"dialogAddAccount": "เพิ่มบัญชี",
"Gallery": "แกลเลอรี",
"Categories": "หมวดหมู่",
"SHRINE": "เทวสถาน",
"Basic shopping app": "แอปช็อปปิ้งทั่วไป",
"RALLY": "การแข่งรถ",
"CRANE": "เครน",
"Travel app": "แอปการเดินทาง",
"MATERIAL": "วัตถุ",
"CUPERTINO": "คูเปอร์ติโน",
"REFERENCE STYLES & MEDIA": "รูปแบบการอ้างอิงและสื่อ"
}