blob: 6f060f2c8651c645c4a26f463ba0434431b4ece9 [file] [log] [blame]
{
"loading": "Läser in",
"deselect": "Avmarkera",
"select": "Välj",
"selectable": "Valbar (tryck länge)",
"selected": "Markerad",
"demo": "Demo",
"bottomAppBar": "Nedre appfält",
"notSelected": "Inte markerad",
"demoCupertinoSearchTextFieldTitle": "Söktextfält",
"demoCupertinoPicker": "Väljare",
"demoCupertinoSearchTextFieldSubtitle": "Söktextfält i iOS-stil",
"demoCupertinoSearchTextFieldDescription": "Ett sökfält där användaren kan söka genom att ange text och som kan erbjuda och filtrera förslag.",
"demoCupertinoSearchTextFieldPlaceholder": "Skriv något",
"demoCupertinoScrollbarTitle": "Scrollningslist",
"demoCupertinoScrollbarSubtitle": "Scrollningslist i iOS-stil",
"demoCupertinoScrollbarDescription": "En scrollningslist som omger det angivna underordnade objektet",
"demoTwoPaneItem": "Objekt {value}",
"demoTwoPaneList": "Lista",
"demoTwoPaneFoldableLabel": "Vikbar enhet",
"demoTwoPaneSmallScreenLabel": "Liten skärm",
"demoTwoPaneSmallScreenDescription": "Så här fungerar TwoPane på en enhet med liten skärm.",
"demoTwoPaneTabletLabel": "Surfplatta/dator",
"demoTwoPaneTabletDescription": "Så här fungerar TwoPane på en enhet med en större skärm, som en surfplatta eller dator.",
"demoTwoPaneTitle": "TwoPane",
"demoTwoPaneSubtitle": "Responsiva layouter på vikbara, stora och små skärmar",
"splashSelectDemo": "Välj en demo",
"demoTwoPaneFoldableDescription": "Så här fungerar TwoPane på en vikbar enhet.",
"demoTwoPaneDetails": "Information",
"demoTwoPaneSelectItem": "Välj ett objekt",
"demoTwoPaneItemDetails": "Information om objektet {value}",
"demoCupertinoContextMenuActionText": "Tryck länge på Flutter-logotypen för att visa snabbmenyn.",
"demoCupertinoContextMenuDescription": "En snabbmeny i helskärm i iOS-stil som visas när du trycker länge på ett element.",
"demoAppBarTitle": "Appfält",
"demoAppBarDescription": "I appfältet visas innehåll och åtgärder för den aktuella skärmen. Det kan vara varumärken, titlar på skärmen, navigering och åtgärder",
"demoDividerTitle": "Avgränsare",
"demoDividerSubtitle": "En avgränsare är en tunn linje som delar upp innehåll i listor och layouter.",
"demoDividerDescription": "Avgränsare kan användas i listor, utdragbara paneler och på andra ställen för att dela upp innehåll.",
"demoVerticalDividerTitle": "Vertikal avgränsare",
"demoCupertinoContextMenuTitle": "Snabbmeny",
"demoCupertinoContextMenuSubtitle": "Snabbmeny i iOS-stil",
"demoAppBarSubtitle": "Visar information och åtgärder för den aktuella skärmen",
"demoCupertinoContextMenuActionOne": "Åtgärd ett",
"demoCupertinoContextMenuActionTwo": "Åtgärd två",
"demoDateRangePickerDescription": "Visar en dialogruta med en väljare för datumintervall i Material Design.",
"demoDateRangePickerTitle": "Väljare för datumintervall",
"demoNavigationDrawerUserName": "Användarnamn",
"demoNavigationDrawerUserEmail": "user.name@example.com",
"demoNavigationDrawerText": "Svep från kanten eller tryck på ikonen uppe till höger för att öppna panelen",
"demoNavigationRailTitle": "Navigeringsspår",
"demoNavigationRailSubtitle": "Visar ett navigeringsspår i en app",
"demoNavigationRailDescription": "En Material Design-widget avsedd att visas till vänster eller höger i en app för navigering mellan ett mindre antal vyer, vanligtvis mellan tre och fem.",
"demoNavigationRailFirst": "Första",
"demoNavigationDrawerTitle": "Navigeringspanel",
"demoNavigationRailThird": "Tredje",
"replyStarredLabel": "Stjärnmärkt",
"demoTextButtonDescription": "Med en textknapp visas en bläckplump vid tryck men den höjs inte. Använd textknappar i verktygsfält, dialogrutor och infogade med utfyllnad",
"demoElevatedButtonTitle": "Upphöjd knapp",
"demoElevatedButtonDescription": "Med upphöjda knappar får mestadels platta layouter definition. De kan användas för att lyfta fram funktioner i plottriga eller breda utrymmen.",
"demoOutlinedButtonTitle": "Konturknapp",
"demoOutlinedButtonDescription": "Konturknappar blir ogenomskinliga och höjs vid tryck. De visas ofta tillsammans med upphöjda knappar som pekar på en alternativ, sekundär åtgärd.",
"demoContainerTransformDemoInstructions": "Kort, listor och flytande åtgärdsknapp",
"demoNavigationDrawerSubtitle": "Visar en panel i appfältet",
"replyDescription": "En effektiv e-postapp som ger fokus",
"demoNavigationDrawerDescription": "En Material Design-panel som kommer in horisontellt från skärmens kant för att visa navigeringslänkar i en app.",
"replyDraftsLabel": "Utkast",
"demoNavigationDrawerToPageOne": "Objekt ett",
"replyInboxLabel": "Inkorg",
"demoSharedXAxisDemoInstructions": "Knapparna Nästa och Tillbaka",
"replySpamLabel": "Spam",
"replyTrashLabel": "Papperskorgen",
"replySentLabel": "Skickat",
"demoNavigationRailSecond": "Andra",
"demoNavigationDrawerToPageTwo": "Objekt två",
"demoFadeScaleDemoInstructions": "Modal och flytande åtgärdsknapp",
"demoFadeThroughDemoInstructions": "Navigering längst ned på skärmen",
"demoSharedZAxisDemoInstructions": "Knapp med ikon för Inställningar",
"demoSharedYAxisDemoInstructions": "Sortera efter Nyligen spelade",
"demoTextButtonTitle": "Textknapp",
"demoSharedZAxisBeefSandwichRecipeTitle": "Biffmacka",
"demoSharedZAxisDessertRecipeDescription": "Recept på efterrätt",
"demoSharedYAxisAlbumTileSubtitle": "Artist",
"demoSharedYAxisAlbumTileTitle": "Album",
"demoSharedYAxisRecentSortTitle": "Nyligen spelade",
"demoSharedYAxisAlphabeticalSortTitle": "A–Ö",
"demoSharedYAxisAlbumCount": "268 album",
"demoSharedYAxisTitle": "Delad y-axel",
"demoSharedXAxisCreateAccountButtonText": "SKAPA KONTO",
"demoFadeScaleAlertDialogDiscardButton": "IGNORERA",
"demoSharedXAxisSignInTextFieldLabel": "E-postadress eller telefonnummer",
"demoSharedXAxisSignInSubtitleText": "Logga in på ditt konto",
"demoSharedXAxisSignInWelcomeText": "Hej, David Park!",
"demoSharedXAxisIndividualCourseSubtitle": "Visas enskilt",
"demoSharedXAxisBundledCourseSubtitle": "Grupperad",
"demoFadeThroughAlbumsDestination": "Album",
"demoSharedXAxisDesignCourseTitle": "Design",
"demoSharedXAxisIllustrationCourseTitle": "Bild",
"demoSharedXAxisBusinessCourseTitle": "Ekonomi",
"demoSharedXAxisArtsAndCraftsCourseTitle": "Konst och hantverk",
"demoMotionPlaceholderSubtitle": "Sekundär text",
"demoFadeScaleAlertDialogCancelButton": "AVBRYT",
"demoFadeScaleAlertDialogHeader": "Varningsdialogruta",
"demoFadeScaleHideFabButton": "DÖLJ FLYTANDE ÅTGÄRDSKNAPP",
"demoFadeScaleShowFabButton": "VISA FLYTANDE ÅTGÄRDSKNAPP",
"demoFadeScaleShowAlertDialogButton": "VISA MODALT ARK",
"demoFadeScaleDescription": "Mönstret med objekt som tonar in/ut används för element i användargränssnittet som kommer in på eller lämnar skärmen, t.ex. en dialogruta som tonar in mitt på skärmen.",
"demoFadeScaleTitle": "Tona in/ut",
"demoFadeThroughTextPlaceholder": "123 foton",
"demoFadeThroughSearchDestination": "Sök",
"demoFadeThroughPhotosDestination": "Foton",
"demoSharedXAxisCoursePageSubtitle": "Grupperade kategorier visas som grupper i flödet. Du kan alltid ändra detta senare.",
"demoFadeThroughDescription": "Mönstret med genomtoning används för övergångar mellan element i användargränssnittet som inte har någon tydlig inbördes koppling.",
"demoFadeThroughTitle": "Tona genom",
"demoSharedZAxisHelpSettingLabel": "Hjälp",
"demoMotionSubtitle": "Alla fördefinierade övergångsmönster",
"demoSharedZAxisNotificationSettingLabel": "Aviseringar",
"demoSharedZAxisProfileSettingLabel": "Profil",
"demoSharedZAxisSavedRecipesListTitle": "Sparade recept",
"demoSharedZAxisBeefSandwichRecipeDescription": "Recept på biffmacka",
"demoSharedZAxisCrabPlateRecipeDescription": "Recept på krabba",
"demoSharedXAxisCoursePageTitle": "Skräddarsy dina kurser",
"demoSharedZAxisCrabPlateRecipeTitle": "Krabba",
"demoSharedZAxisShrimpPlateRecipeDescription": "Recept på räktallrik",
"demoSharedZAxisShrimpPlateRecipeTitle": "Räkor",
"demoContainerTransformTypeFadeThrough": "TONA GENOM",
"demoSharedZAxisDessertRecipeTitle": "Efterrätt",
"demoSharedZAxisSandwichRecipeDescription": "Recept på dubbelmacka",
"demoSharedZAxisSandwichRecipeTitle": "Dubbelmacka",
"demoSharedZAxisBurgerRecipeDescription": "Recept på hamburgare",
"demoSharedZAxisBurgerRecipeTitle": "Hamburgare",
"demoSharedZAxisSettingsPageTitle": "Inställningar",
"demoSharedZAxisTitle": "Delad z-axel",
"demoSharedZAxisPrivacySettingLabel": "Integritet",
"demoMotionTitle": "Rörelse",
"demoContainerTransformTitle": "Behållartransformering",
"demoContainerTransformDescription": "Mönstret med behållartransformering är avsett för övergångar mellan element i användargränssnittet där en behållare är inblandad. Mönstret ger en synlig koppling mellan två element i användargränssnittet",
"demoContainerTransformModalBottomSheetTitle": "Intoningsläge",
"demoContainerTransformTypeFade": "TONA IN/UT",
"demoSharedYAxisAlbumTileDurationUnit": "min",
"demoMotionPlaceholderTitle": "Namn",
"demoSharedXAxisForgotEmailButtonText": "HAR DU GLÖMT DIN E-POSTADRESS?",
"demoMotionSmallPlaceholderSubtitle": "Sekundärt",
"demoMotionDetailsPageTitle": "Informationssida",
"demoMotionListTileTitle": "Post i lista",
"demoSharedAxisDescription": "Mönstret med delad axel används för övergångar mellan element i användargränssnittet som hänger ihop rumsligt eller navigeringsmässigt. Mönstret förstärker den inbördes relationen mellan element med hjälp av en övergång längs en gemensam x-, y- eller z-axel.",
"demoSharedXAxisTitle": "Delad x-axel",
"demoSharedXAxisBackButtonText": "TILLBAKA",
"demoSharedXAxisNextButtonText": "NÄSTA",
"demoSharedXAxisCulinaryCourseTitle": "Matlagning",
"githubRepo": "GitHub-lagringsplats {repoName}",
"fortnightlyMenuUS": "USA",
"fortnightlyMenuBusiness": "Ekonomi",
"fortnightlyMenuScience": "Vetenskap",
"fortnightlyMenuSports": "Sport",
"fortnightlyMenuTravel": "Resor",
"fortnightlyMenuCulture": "Kultur",
"fortnightlyTrendingTechDesign": "TechDesign",
"rallyBudgetDetailAmountLeft": "Kvarstående belopp",
"fortnightlyHeadlineArmy": "Green Army ombildas inifrån",
"fortnightlyDescription": "En app med nyheter i fokus",
"rallyBillDetailAmountDue": "Belopp som ska betalas",
"rallyBudgetDetailTotalCap": "Totalt belopp för budgettaket",
"rallyBudgetDetailAmountUsed": "Förbrukat belopp",
"fortnightlyTrendingHealthcareRevolution": "HealthcareRevolution",
"fortnightlyMenuFrontPage": "Startsida",
"fortnightlyMenuWorld": "Världen",
"rallyBillDetailAmountPaid": "Betalat belopp",
"fortnightlyMenuPolitics": "Politik",
"fortnightlyHeadlineBees": "Bina försvinner från jordbruksmarker",
"fortnightlyHeadlineGasoline": "Bensinens framtid",
"fortnightlyTrendingGreenArmy": "GreenArmy",
"fortnightlyHeadlineFeminists": "Feminister tar upp kampen mot partipolitiken",
"fortnightlyHeadlineFabrics": "Formgivare skapar futuristiska tyger med hjälp av teknik",
"fortnightlyHeadlineStocks": "När aktiemarknaden stagnerar vänder sig många till valutor i stället",
"fortnightlyTrendingReform": "Reform",
"fortnightlyMenuTech": "Teknik",
"fortnightlyHeadlineWar": "Amerikaners skilda livsöden i krigstid",
"fortnightlyHeadlineHealthcare": "En sjukvårdsrevolution i det tysta",
"fortnightlyLatestUpdates": "De senaste uppdateringarna",
"fortnightlyTrendingStocks": "Stocks",
"rallyBillDetailTotalAmount": "Totalt belopp",
"demoCupertinoPickerDateTime": "Datum och tid",
"signIn": "LOGGA IN",
"dataTableRowWithSugar": "{value} med socker",
"dataTableRowApplePie": "Äppelpaj",
"dataTableRowDonut": "Ring",
"dataTableRowHoneycomb": "Honeycomb",
"dataTableRowLollipop": "Klubba",
"dataTableRowJellyBean": "Geléböna",
"dataTableRowGingerbread": "Pepparkaka",
"dataTableRowCupcake": "Cupcake",
"dataTableRowEclair": "Éclair",
"dataTableRowIceCreamSandwich": "Glassandwich",
"dataTableRowFrozenYogurt": "Yoghurtglass",
"dataTableColumnIron": "Järn (%)",
"dataTableColumnCalcium": "Kalcium (%)",
"dataTableColumnSodium": "Natrium (mg)",
"demoTimePickerTitle": "Tidväljare",
"demo2dTransformationsResetTooltip": "Återställ transformationerna",
"dataTableColumnFat": "Fett (g)",
"dataTableColumnCalories": "Kalorier",
"dataTableColumnDessert": "Efterrätt (1 portion)",
"cardsDemoTravelDestinationLocation1": "Thanjavur i Tamil Nadu",
"demoTimePickerDescription": "Visar en dialog med en tidväljare i Material Design.",
"demoPickersShowPicker": "VISA VÄLJAREN",
"demoTabsScrollingTitle": "Scrollbar",
"demoTabsNonScrollingTitle": "Inte scrollbar",
"craneHours": "{hours,plural,=1{1 t}other{{hours} t}}",
"craneMinutes": "{minutes,plural,=1{1 m}other{{minutes} m}}",
"craneFlightDuration": "{hoursShortForm} {minutesShortForm}",
"dataTableHeader": "Näring",
"demoDatePickerTitle": "Datumväljare",
"demoPickersSubtitle": "Val av datum och tid",
"demoPickersTitle": "Väljare",
"demo2dTransformationsEditTooltip": "Redigera ram",
"demoDataTableDescription": "Datatabeller visar information i ett rutnätsformat med rader och kolumner. De gör information lätt att söka igenom, så att användare kan leta efter mönster och insikter.",
"demo2dTransformationsDescription": "Tryck för att redigera ramar och använd rörelser för att navigera i bilden. Dra för att panorera, rotera och nypa för att zooma in med två fingrar. Återgå till startriktningen genom att trycka på återställningsknappen.",
"demo2dTransformationsSubtitle": "Panorera, zooma, rotera",
"demo2dTransformationsTitle": "2D-transformationer",
"demoCupertinoTextFieldPIN": "Pinkod",
"demoCupertinoTextFieldDescription": "En användare kan skriva text i textfältet, antingen med ett fysiskt tangentbord eller med ett tangentbord på skärmen.",
"demoCupertinoTextFieldSubtitle": "Textfält i iOS-stil",
"demoCupertinoTextFieldTitle": "Textfält",
"demoDatePickerDescription": "Visar en dialog med en datumväljare i Material Design.",
"demoCupertinoPickerTime": "Tid",
"demoCupertinoPickerDate": "Datum",
"demoCupertinoPickerTimer": "Timer",
"demoCupertinoPickerDescription": "En väljarwidget i iOS-stil som du kan använda för att välja strängar, datum, tider eller både datum och tid.",
"demoCupertinoPickerSubtitle": "Väljare i iOS-stil",
"demoCupertinoPickerTitle": "Väljare",
"dataTableRowWithHoney": "{value} med honung",
"cardsDemoTravelDestinationCity2": "Chettinad",
"bannerDemoResetText": "Återställ bannern",
"bannerDemoMultipleText": "Flera åtgärder",
"bannerDemoLeadingText": "Ikon före",
"dismiss": "STÄNG",
"cardsDemoTappable": "Tryckbar",
"cardsDemoSelectable": "Valbar (tryck länge)",
"cardsDemoExplore": "Utforska",
"cardsDemoExploreSemantics": "Utforska {destinationName}",
"cardsDemoShareSemantics": "Dela {destinationName}",
"cardsDemoTravelDestinationTitle1": "10 städer att besöka i Tamil Nadu",
"cardsDemoTravelDestinationDescription1": "Nummer 10",
"cardsDemoTravelDestinationCity1": "Thanjavur",
"dataTableColumnProtein": "Protein (g)",
"cardsDemoTravelDestinationTitle2": "Hantverkare från södra Indien",
"cardsDemoTravelDestinationDescription2": "Silkesspinnare",
"bannerDemoText": "Lösenordet har uppdaterats på den andra enheten. Logga in igen.",
"cardsDemoTravelDestinationLocation2": "Sivaganga i Tamil Nadu",
"cardsDemoTravelDestinationTitle3": "Brihadisvaratemplet",
"cardsDemoTravelDestinationDescription3": "Tempel",
"demoBannerTitle": "Banner",
"demoBannerSubtitle": "Visar en banner i en lista",
"demoBannerDescription": "En banner har ett viktigt, kortfattat meddelande om hur användare kan utföra en åtgärd (eller ignorera bannern). En användaråtgärd krävs för att ignorera den.",
"demoCardTitle": "Kort",
"demoCardSubtitle": "Baslinjekort med rundade hörn",
"demoCardDescription": "Ett kort är ett ark i Material Design som används för att representera relaterad information, till exempel ett album, en geografisk plats, en måltid, kontaktuppgifter osv.",
"demoDataTableTitle": "Datatabeller",
"demoDataTableSubtitle": "Rader och kolumner med information",
"dataTableColumnCarbs": "Kolhydrater (g)",
"placeTanjore": "Thanjavur",
"demoGridListsTitle": "Rutnätslistor",
"placeFlowerMarket": "Blomstermarknad",
"placeBronzeWorks": "Bronsverkstad",
"placeMarket": "Marknad",
"placeThanjavurTemple": "Brihadisvaratemplet",
"placeSaltFarm": "Saltraffinaderi",
"placeScooters": "Vespor",
"placeSilkMaker": "Sidenvävare",
"placeLunchPrep": "Lunchförberedelser",
"placeBeach": "Strand",
"placeFisherman": "Fiskare",
"demoMenuSelected": "Valdes: {value}",
"demoMenuRemove": "Ta bort",
"demoMenuGetLink": "Hämta länk",
"demoMenuShare": "Dela",
"demoBottomAppBarSubtitle": "Visar navigering och åtgärder längst ned på skärmen",
"demoMenuAnItemWithASectionedMenu": "Ett alternativ med en meny med avsnitt",
"demoMenuADisabledMenuItem": "Inaktiverat menyalternativ",
"demoLinearProgressIndicatorTitle": "Linjär förloppsindikator",
"demoMenuContextMenuItemOne": "Snabbmeny – alternativ ett",
"demoMenuAnItemWithASimpleMenu": "Ett alternativ med en enkel meny",
"demoCustomSlidersTitle": "Anpassade skjutreglage",
"demoMenuAnItemWithAChecklistMenu": "Ett alternativ med en meny med checklista",
"demoCupertinoActivityIndicatorTitle": "Aktivitetsindikator",
"demoCupertinoActivityIndicatorSubtitle": "Aktivitetsindikatorer i iOS-stil",
"demoCupertinoActivityIndicatorDescription": "En aktivitetsindikator i iOS-stil som snurrar medurs.",
"demoCupertinoNavigationBarTitle": "Navigeringsfält",
"demoCupertinoNavigationBarSubtitle": "Navigeringsfält i iOS-stil",
"demoCupertinoNavigationBarDescription": "Ett navigeringsfält i iOS-stil. Navigeringsfältet är ett verktygsfält som består av åtminstone en sidrubrik, i mitten av verktygsfältet.",
"demoCupertinoPullToRefreshTitle": "Dra för att uppdatera",
"demoCupertinoPullToRefreshSubtitle": "Kontrollen dra för att uppdatera i iOS-stil",
"demoCupertinoPullToRefreshDescription": "En widget som implementerar innehållskontrollen dra för att uppdatera i iOS-stil.",
"demoProgressIndicatorTitle": "Förloppsindikatorer",
"demoProgressIndicatorSubtitle": "Linjär, cirkulär, obestämd",
"demoCircularProgressIndicatorTitle": "Cirkulär förloppsindikator",
"demoCircularProgressIndicatorDescription": "En cirkulär förloppsindikator i Material Design som visar att appen är upptagen genom att snurra.",
"demoMenuFour": "Fyra",
"demoLinearProgressIndicatorDescription": "En linjär förloppsindikator i Material Design.",
"demoTooltipTitle": "Beskrivningar",
"demoTooltipSubtitle": "Kort meddelande som visas när användaren trycker länge eller håller muspekaren över ett element",
"demoTooltipDescription": "I beskrivningar tillhandahålls textetiketter som förklarar funktionen hos en knapp eller en annan åtgärd kopplad till användargränssnittet. I beskrivningar visas informativ text när användare håller muspekaren över, fokuserar på eller trycker länge på ett element.",
"demoTooltipInstructions": "Tryck länge på eller håll muspekaren över elementet för att visa beskrivningen.",
"placeChennai": "Chennai",
"demoMenuChecked": "Markerades: {value}",
"placeChettinad": "Chettinad",
"demoMenuPreview": "Förhandsgranska",
"demoBottomAppBarTitle": "Nedre appfält",
"demoBottomAppBarDescription": "Ett nedre appfält ger användaren åtkomst till en navigeringspanel längst ned på skärmen och upp till fyra åtgärder, inklusive den flytande åtgärdsknappen.",
"bottomAppBarNotch": "Skärmutskärning",
"bottomAppBarPosition": "Placering av flytande åtgärdsknapp",
"bottomAppBarPositionDockedEnd": "Dockad – längst ned",
"bottomAppBarPositionDockedCenter": "Dockad – mitten",
"bottomAppBarPositionFloatingEnd": "Flytande – längst ned",
"bottomAppBarPositionFloatingCenter": "Flytande – mitten",
"demoSlidersEditableNumericalValue": "Redigerbart siffervärde",
"demoGridListsSubtitle": "Layout på rader och kolumner",
"demoGridListsDescription": "Rutnätslistor lämpar sig bäst för att presentera data av liknande typ, exempelvis bilder. Varje objekt i en rutnätslista kallas för en ruta.",
"demoGridListsImageOnlyTitle": "Endast bild",
"demoGridListsHeaderTitle": "Med sidhuvud",
"demoGridListsFooterTitle": "Med sidfot",
"demoSlidersTitle": "Skjutreglage",
"demoSlidersSubtitle": "Widgetar för att välja ett värde genom att svepa",
"demoSlidersDescription": "Skjutreglage är fält med ett värdeintervall som användare väljer ett värde från. De passar perfekt till justering av inställningar som volym, ljusstyrka och bildfilter.",
"demoRangeSlidersTitle": "Skjutreglage för intervall",
"demoRangeSlidersDescription": "Skjutreglage är fält med ett värdeintervall. De kan ha ikoner på båda sidorna av fältet som motsvarar värdeintervallet. De passar perfekt till justering av inställningar som volym, ljusstyrka och bildfilter.",
"demoMenuAnItemWithAContextMenuButton": "Ett alternativ med en snabbmeny",
"demoCustomSlidersDescription": "Skjutreglage är fält med ett värdeintervall som användare väljer ett värde eller ett värdeintervall från. Det går att tillämpa teman på och anpassa skjutreglage.",
"demoSlidersContinuousWithEditableNumericalValue": "Kontinuerligt med redigerbart siffervärde",
"demoSlidersDiscrete": "Diskret",
"demoSlidersDiscreteSliderWithCustomTheme": "Diskret skjutreglage med anpassat tema",
"demoSlidersContinuousRangeSliderWithCustomTheme": "Skjutreglage med kontinuerligt intervall och anpassat tema",
"demoSlidersContinuous": "Kontinuerligt",
"placePondicherry": "Puducherry",
"demoMenuTitle": "Meny",
"demoContextMenuTitle": "Snabbmeny",
"demoSectionedMenuTitle": "Meny med avsnitt",
"demoSimpleMenuTitle": "Enkel meny",
"demoChecklistMenuTitle": "Meny med checklista",
"demoMenuSubtitle": "Menyknappar och enkla menyer",
"demoMenuDescription": "En meny visar en lista över alternativ på en tillfällig yta. De syns när användare interagerar med en knapp, åtgärd eller annan kontroll.",
"demoMenuItemValueOne": "Menyalternativ ett",
"demoMenuItemValueTwo": "Menyalternativ två",
"demoMenuItemValueThree": "Menyalternativ tre",
"demoMenuOne": "Ett",
"demoMenuTwo": "Två",
"demoMenuThree": "Tre",
"demoMenuContextMenuItemThree": "Snabbmeny – alternativ tre",
"demoCupertinoSwitchSubtitle": "Reglage i iOS-stil",
"demoSnackbarsText": "Det här är ett meddelandefält.",
"demoCupertinoSliderSubtitle": "Skjutreglage i iOS-stil",
"demoCupertinoSliderDescription": "Ett skjutreglage kan användas till att välja från en uppsättning kontinuerliga eller diskreta värden.",
"demoCupertinoSliderContinuous": "Kontinuerlig: {value}",
"demoCupertinoSliderDiscrete": "Diskret: {value}",
"demoSnackbarsAction": "Du tryckte på åtgärden för meddelandefält.",
"backToGallery": "Tillbaka till galleriet",
"demoCupertinoTabBarTitle": "Flikfält",
"demoCupertinoSwitchDescription": "Ett reglage används till att aktivera eller inaktivera en enskild inställning.",
"demoSnackbarsActionButtonLabel": "ÅTGÄRD",
"cupertinoTabBarProfileTab": "Profil",
"demoSnackbarsButtonLabel": "VISA ETT MEDDELANDEFÄLT",
"demoSnackbarsDescription": "Meddelandefälten visar användarna vilken process som utförs eller ska utföras i en app. De visas tillfälligt, långt ned på skärmen. Meddelandefält ska inte störa användarupplevelsen och användarna behöver inte göra något för att de ska försvinna.",
"demoSnackbarsSubtitle": "Meddelandefält innehåller meddelanden och visas längst ned på skärmen",
"demoSnackbarsTitle": "Meddelandefält",
"demoCupertinoSliderTitle": "Skjutreglage",
"cupertinoTabBarChatTab": "Chatt",
"cupertinoTabBarHomeTab": "Startsida",
"demoCupertinoTabBarDescription": "Ett flikfält för navigering i iOS-stil längst ned på skärmen. Flera flikar visa samtidigt, men bara en är aktiverad (den första fliken som standard).",
"demoCupertinoTabBarSubtitle": "Nedre flikfält i iOS-stil",
"demoOptionsFeatureTitle": "Alternativ för vy",
"demoOptionsFeatureDescription": "Tryck här om du vill visa tillgängliga alternativ för demon.",
"demoCodeViewerCopyAll": "KOPIERA ALLT",
"shrineScreenReaderRemoveProductButton": "Ta bort {product}",
"shrineScreenReaderProductAddToCart": "Lägg i kundvagnen",
"shrineScreenReaderCart": "{quantity,plural,=0{Kundvagnen. Den är tom}=1{Kundvagnen. Den innehåller 1 vara}other{Kundvagnen. Den innehåller {quantity} varor}}",
"demoCodeViewerFailedToCopyToClipboardMessage": "Det gick inte att kopiera till urklipp: {error}",
"demoCodeViewerCopiedToClipboardMessage": "Kopierat till urklipp.",
"craneSleep8SemanticLabel": "Mayaruiner på en klippa ovanför en strand",
"craneSleep4SemanticLabel": "Hotell vid en sjö med berg i bakgrunden",
"craneSleep2SemanticLabel": "Machu Picchu",
"craneSleep1SemanticLabel": "Fjällstuga i ett snötäckt landskap med granar",
"craneSleep0SemanticLabel": "Bungalower på pålar i vattnet",
"craneFly13SemanticLabel": "Havsnära pool och palmer",
"craneFly12SemanticLabel": "Pool och palmer",
"craneFly11SemanticLabel": "Tegelfyr i havet",
"craneFly10SemanticLabel": "Al-Azhar-moskéns torn i solnedgången",
"craneFly9SemanticLabel": "Man som lutar sig mot en blå veteranbil",
"craneFly8SemanticLabel": "Parken Supertree Grove",
"craneEat9SemanticLabel": "Kafédisk med bakverk",
"craneEat2SemanticLabel": "Hamburgare",
"craneFly5SemanticLabel": "Hotell vid en sjö med berg i bakgrunden",
"demoSelectionControlsSubtitle": "Kryssrutor, alternativknappar och reglage",
"craneEat10SemanticLabel": "Kvinna som håller en stor pastramimacka",
"craneFly4SemanticLabel": "Bungalower på pålar i vattnet",
"craneEat7SemanticLabel": "Ingång till bageriet",
"craneEat6SemanticLabel": "Räkrätt",
"craneEat5SemanticLabel": "Sittplatser på en bohemisk restaurang",
"craneEat4SemanticLabel": "Chokladdessert",
"craneEat3SemanticLabel": "Koreansk taco",
"craneFly3SemanticLabel": "Machu Picchu",
"craneEat1SemanticLabel": "Tom bar med höga pallar i dinerstil",
"craneEat0SemanticLabel": "Pizza i en vedeldad ugn",
"craneSleep11SemanticLabel": "Skyskrapan Taipei 101",
"craneSleep10SemanticLabel": "Al-Azhar-moskéns torn i solnedgången",
"craneSleep9SemanticLabel": "Tegelfyr i havet",
"craneEat8SemanticLabel": "Fat med kräftor",
"craneSleep7SemanticLabel": "Färgglada byggnader vid Praça da Ribeira",
"craneSleep6SemanticLabel": "Pool och palmer",
"craneSleep5SemanticLabel": "Tält på ett fält",
"settingsButtonCloseLabel": "Stäng inställningar",
"demoSelectionControlsCheckboxDescription": "Med kryssrutor kan användaren välja mellan flera alternativ från en uppsättning. Värdet för en normal kryssruta är sant eller falskt. För en kryssruta med tre lägen kan värdet även vara tomt.",
"settingsButtonLabel": "Inställningar",
"demoListsTitle": "Listor",
"demoListsSubtitle": "Layouter med scrollningslista",
"demoListsDescription": "En enkelrad med fast höjd som vanligtvis innehåller text och en ikon före eller efter texten.",
"demoOneLineListsTitle": "En rad",
"demoTwoLineListsTitle": "Två rader",
"demoListsSecondary": "Sekundär text",
"demoSelectionControlsTitle": "Urvalskontroller",
"craneFly7SemanticLabel": "Mount Rushmore",
"demoSelectionControlsCheckboxTitle": "Kryssruta",
"craneSleep3SemanticLabel": "Man som lutar sig mot en blå veteranbil",
"demoSelectionControlsRadioTitle": "Alternativknapp",
"demoSelectionControlsRadioDescription": "Med hjälp av alternativknapparna kan användarna välja ett alternativ från en uppsättning. Använd alternativknapparna för ömsesidig uteslutning om du tror att användaren behöver se alla tillgängliga alternativ sida vid sida.",
"demoSelectionControlsSwitchTitle": "Reglage",
"demoSelectionControlsSwitchDescription": "På/av-reglage som används för att aktivera eller inaktivera en inställning. Det alternativ som reglaget styr samt det aktuella läget ska framgå av motsvarande infogade etikett.",
"craneFly0SemanticLabel": "Fjällstuga i ett snötäckt landskap med granar",
"craneFly1SemanticLabel": "Tält på ett fält",
"craneFly2SemanticLabel": "Böneflaggor framför snötäckt berg",
"craneFly6SemanticLabel": "Flygbild av Palacio de Bellas Artes",
"rallySeeAllAccounts": "Visa alla konton",
"rallyBillAmount": "{billName}-fakturan på {amount} förfaller den {date}.",
"shrineTooltipCloseCart": "Stäng kundvagnen",
"shrineTooltipCloseMenu": "Stäng menyn",
"shrineTooltipOpenMenu": "Öppna menyn",
"shrineTooltipSettings": "Inställningar",
"shrineTooltipSearch": "Sök",
"demoTabsDescription": "Flikar organiserar innehåll på olika skärmar och med olika dataset och andra interaktioner.",
"demoTabsSubtitle": "Flikar med vyer som går att skrolla igenom separat",
"demoTabsTitle": "Flikar",
"rallyBudgetAmount": "{budgetName}-budget med {amountUsed} använt av {amountTotal}, {amountLeft} kvar",
"shrineTooltipRemoveItem": "Ta bort objektet",
"rallyAccountAmount": "{accountName}-kontot {accountNumber} med {amount}.",
"rallySeeAllBudgets": "Visa alla budgetar",
"rallySeeAllBills": "Visa alla fakturor",
"craneFormDate": "Välj datum",
"craneFormOrigin": "Välj plats för avresa",
"craneFly2": "Khumbudalen, Nepal",
"craneFly3": "Machu Picchu, Peru",
"craneFly4": "Malé, Maldiverna",
"craneFly5": "Vitznau, Schweiz",
"craneFly6": "Mexico City, Mexiko",
"craneFly7": "Mount Rushmore, USA",
"settingsTextDirectionLocaleBased": "Utifrån språkkod",
"craneFly9": "Havanna, Kuba",
"craneFly10": "Kairo, Egypten",
"craneFly11": "Lissabon, Portugal",
"craneFly12": "Napa, USA",
"craneFly13": "Bali, Indonesien",
"craneSleep0": "Malé, Maldiverna",
"craneSleep1": "Aspen, USA",
"craneSleep2": "Machu Picchu, Peru",
"demoCupertinoSegmentedControlTitle": "Segmentstyrning",
"craneSleep4": "Vitznau, Schweiz",
"craneSleep5": "Big Sur, USA",
"craneSleep6": "Napa, USA",
"craneSleep7": "Porto, Portugal",
"craneSleep8": "Tulum, Mexiko",
"craneEat5": "Seoul, Sydkorea",
"demoChipTitle": "Brickor",
"demoChipSubtitle": "Kompakta element som representerar en inmatning, åtgärd eller ett attribut",
"demoActionChipTitle": "Åtgärdsbricka",
"demoActionChipDescription": "Med åtgärdsbrickor får du en uppsättning alternativ som utlöser en åtgärd för huvudinnehållet. Åtgärdsbrickor ska visas dynamiskt och i rätt sammanhang i användargränssnittet.",
"demoChoiceChipTitle": "Valbricka",
"demoChoiceChipDescription": "Valbrickor representerar ett av valen i en uppsättning. Valbrickor har relaterad beskrivande text eller kategorier.",
"demoFilterChipTitle": "Filterbricka",
"demoFilterChipDescription": "Med filterbrickor filtreras innehåll efter taggar eller beskrivande ord.",
"demoInputChipTitle": "Inmatningsbricka",
"demoInputChipDescription": "Inmatningsbrickor representerar ett komplext informationsstycke, till exempel en enhet (person, plats eller sak) eller samtalstext i kompakt format",
"craneSleep9": "Lissabon, Portugal",
"craneEat10": "Lissabon, Portugal",
"demoCupertinoSegmentedControlDescription": "Används för att välja mellan ett antal ömsesidigt uteslutande alternativ. När ett alternativ i segmentstyrningen har valts är de andra alternativen i segmentstyrningen inte längre valda.",
"chipTurnOnLights": "Tänd lamporna",
"chipSmall": "Liten",
"chipMedium": "Medel",
"chipLarge": "Stor",
"chipElevator": "Hiss",
"chipWasher": "Tvättmaskin",
"chipFireplace": "Eldstad",
"chipBiking": "Cykling",
"craneFormDiners": "Gäster",
"rallyAlertsMessageUnassignedTransactions": "{count,plural,=1{Öka ditt potentiella skatteavdrag! Tilldela kategorier till 1 ej tilldelad transaktion.}other{Öka ditt potentiella skatteavdrag! Tilldela kategorier till {count} ej tilldelade transaktioner.}}",
"craneFormTime": "Välj tid",
"craneFormLocation": "Välj plats",
"craneFormTravelers": "Resenärer",
"craneEat8": "Atlanta, USA",
"craneFormDestination": "Välj destination",
"craneFormDates": "Välj datum",
"craneFly": "FLYG",
"craneSleep": "SÖMN",
"craneEat": "MAT",
"craneFlySubhead": "Utforska flyg efter destination",
"craneSleepSubhead": "Utforska boenden efter destination",
"craneEatSubhead": "Utforska restauranger efter destination",
"craneFlyStops": "{numberOfStops,plural,=0{Direktflyg}=1{1 mellanlandning}other{{numberOfStops} mellanlandningar}}",
"craneSleepProperties": "{totalProperties,plural,=0{Inga tillgängliga boenden}=1{1 tillgängligt boende}other{{totalProperties} tillgängliga boenden}}",
"craneEatRestaurants": "{totalRestaurants,plural,=0{Inga restauranger}=1{1 restaurang}other{{totalRestaurants} restauranger}}",
"craneFly0": "Aspen, USA",
"demoCupertinoSegmentedControlSubtitle": "Segmentstyrning i iOS-stil",
"craneSleep10": "Kairo, Egypten",
"craneEat9": "Madrid, Spanien",
"craneFly1": "Big Sur, USA",
"craneEat7": "Nashville, USA",
"craneEat6": "Seattle, USA",
"craneFly8": "Singapore",
"craneEat4": "Paris, Frankrike",
"craneEat3": "Portland, USA",
"craneEat2": "Córdoba, Argentina",
"craneEat1": "Dallas, USA",
"craneEat0": "Neapel, Italien",
"craneSleep11": "Taipei, Taiwan",
"craneSleep3": "Havanna, Kuba",
"shrineLogoutButtonCaption": "LOGGA UT",
"rallyTitleBills": "FAKTUROR",
"rallyTitleAccounts": "KONTON",
"shrineProductVagabondSack": "Ryggsäck – Vagabond",
"rallyAccountDetailDataInterestYtd": "Ränta sedan årsskiftet",
"shrineProductWhitneyBelt": "Bälte – Whitney",
"shrineProductGardenStrand": "Halsband – Garden strand",
"shrineProductStrutEarrings": "Örhängen – Strut",
"shrineProductVarsitySocks": "Universitetsstrumpor",
"shrineProductWeaveKeyring": "Flätad nyckelring",
"shrineProductGatsbyHat": "Hatt – Gatsby",
"shrineProductShrugBag": "Väska – Shrug",
"shrineProductGiltDeskTrio": "Skrivbordstrio – guld",
"shrineProductCopperWireRack": "Trådhylla – koppar",
"shrineProductSootheCeramicSet": "Keramikservis – Soothe",
"shrineProductHurrahsTeaSet": "Teservis – Hurrahs",
"shrineProductBlueStoneMug": "Blå mugg i stengods",
"shrineProductRainwaterTray": "Bricka – Rainwater",
"shrineProductChambrayNapkins": "Chambrayservetter",
"shrineProductSucculentPlanters": "Suckulentkrukor",
"shrineProductQuartetTable": "Bord – Quartet",
"shrineProductKitchenQuattro": "Kök – Quattro",
"shrineProductClaySweater": "Lerfärgad tröja",
"shrineProductSeaTunic": "Havsblå tunika",
"shrineProductPlasterTunic": "Gipsvit tunika",
"rallyBudgetCategoryRestaurants": "Restauranger",
"shrineProductChambrayShirt": "Chambrayskjorta",
"shrineProductSeabreezeSweater": "Havsblå tröja",
"shrineProductGentryJacket": "Jacka – Gentry",
"shrineProductNavyTrousers": "Marinblå byxor",
"shrineProductWalterHenleyWhite": "Henley-tröja – Walter (vit)",
"shrineProductSurfAndPerfShirt": "Tröja – Surf and perf",
"shrineProductGingerScarf": "Rödgul halsduk",
"shrineProductRamonaCrossover": "Axelremsväska – Ramona",
"shrineProductClassicWhiteCollar": "Klassisk vit krage",
"shrineProductSunshirtDress": "Solklänning",
"rallyAccountDetailDataInterestRate": "Ränta",
"rallyAccountDetailDataAnnualPercentageYield": "Årlig avkastning i procent",
"rallyAccountDataVacation": "Semester",
"shrineProductFineLinesTee": "Smalrandig t-shirt",
"rallyAccountDataHomeSavings": "Sparkonto för boende",
"rallyAccountDataChecking": "Bankkonto",
"rallyAccountDetailDataInterestPaidLastYear": "Betald ränta förra året",
"rallyAccountDetailDataNextStatement": "Nästa utdrag",
"rallyAccountDetailDataAccountOwner": "Kontots ägare",
"rallyBudgetCategoryCoffeeShops": "Kaféer",
"rallyBudgetCategoryGroceries": "Livsmedel",
"shrineProductCeriseScallopTee": "Ljusröd t-shirt",
"rallyBudgetCategoryClothing": "Kläder",
"rallySettingsManageAccounts": "Hantera konton",
"rallyAccountDataCarSavings": "Sparkonto för bil",
"rallySettingsTaxDocuments": "Skattedokument",
"rallySettingsPasscodeAndTouchId": "Lösenord och Touch ID",
"rallySettingsNotifications": "Aviseringar",
"rallySettingsPersonalInformation": "Personliga uppgifter",
"rallySettingsPaperlessSettings": "Inställningar för Paperless",
"rallySettingsFindAtms": "Hitta uttagsautomater",
"rallySettingsHelp": "Hjälp",
"rallySettingsSignOut": "Logga ut",
"rallyAccountTotal": "Totalt",
"rallyBillsDue": "Förfaller",
"rallyBudgetLeft": "Kvar",
"rallyAccounts": "Konton",
"rallyBills": "Fakturor",
"rallyBudgets": "Budgetar",
"rallyAlerts": "Aviseringar",
"rallySeeAll": "VISA ALLA",
"rallyFinanceLeft": "KVAR",
"rallyTitleOverview": "ÖVERSIKT",
"shrineProductShoulderRollsTee": "T-shirt – Shoulder rolls",
"shrineNextButtonCaption": "NÄSTA",
"rallyTitleBudgets": "BUDGETAR",
"rallyTitleSettings": "INSTÄLLNINGAR",
"rallyLoginLoginToRally": "Logga in i Rally",
"rallyLoginNoAccount": "Har du inget konto?",
"rallyLoginSignUp": "REGISTRERA DIG",
"rallyLoginUsername": "Användarnamn",
"rallyLoginPassword": "Lösenord",
"rallyLoginLabelLogin": "Logga in",
"rallyLoginRememberMe": "Kom ihåg mig",
"rallyLoginButtonLogin": "LOGGA IN",
"rallyAlertsMessageHeadsUpShopping": "Du har använt {percent} av din budget för inköp den här månaden.",
"rallyAlertsMessageSpentOnRestaurants": "Du har lagt {amount} på restaurangbesök den här veckan.",
"rallyAlertsMessageATMFees": "Du har lagt {amount} på avgifter för uttag den här månaden",
"rallyAlertsMessageCheckingAccount": "Bra jobbat! Du har {percent} mer på kontot den här månaden.",
"shrineMenuCaption": "MENY",
"shrineCategoryNameAll": "ALLA",
"shrineCategoryNameAccessories": "TILLBEHÖR",
"shrineCategoryNameClothing": "KLÄDER",
"shrineCategoryNameHome": "HEM",
"shrineLoginUsernameLabel": "Användarnamn",
"shrineLoginPasswordLabel": "Lösenord",
"shrineCancelButtonCaption": "AVBRYT",
"shrineCartTaxCaption": "Skatt:",
"shrineCartPageCaption": "KUNDVAGN",
"shrineProductQuantity": "Kvantitet: {quantity}",
"shrineProductPrice": "x {price}",
"shrineCartItemCount": "{quantity,plural,=0{INGA OBJEKT}=1{1 OBJEKT}other{{quantity} OBJEKT}}",
"shrineCartClearButtonCaption": "RENSA KUNDVAGNEN",
"shrineCartTotalCaption": "TOTALT",
"shrineCartSubtotalCaption": "Delsumma:",
"shrineCartShippingCaption": "Frakt:",
"shrineProductGreySlouchTank": "Grått linne",
"shrineProductStellaSunglasses": "Solglasögon – Stella",
"shrineProductWhitePinstripeShirt": "Kritstrecksrandig skjorta",
"demoTextFieldWhereCanWeReachYou": "På vilket nummer kan vi nå dig?",
"settingsTextDirectionLTR": "Vänster till höger",
"settingsTextScalingLarge": "Stor",
"demoBottomSheetHeader": "Rubrik",
"demoBottomSheetItem": "Artikel {value}",
"demoBottomTextFieldsTitle": "Textfält",
"demoTextFieldTitle": "Textfält",
"demoTextFieldSubtitle": "Enkelrad med text och siffror som kan redigeras",
"demoTextFieldDescription": "Med textfält kan användare ange text i ett användargränssnitt. De används vanligtvis i formulär och dialogrutor.",
"demoTextFieldShowPasswordLabel": "Visa lösenord",
"demoTextFieldHidePasswordLabel": "Dölj lösenord",
"demoTextFieldFormErrors": "Åtgärda rödmarkerade fel innan du skickar in.",
"demoTextFieldNameRequired": "Du måste ange namn.",
"demoTextFieldOnlyAlphabeticalChars": "Använd endast alfabetiska tecken.",
"demoTextFieldEnterUSPhoneNumber": "(###) ###-#### – ange ett amerikanskt telefonnummer.",
"demoTextFieldEnterPassword": "Ange ett lösenord.",
"demoTextFieldPasswordsDoNotMatch": "Lösenorden överensstämmer inte",
"demoTextFieldWhatDoPeopleCallYou": "Vad heter du?",
"demoTextFieldNameField": "Namn*",
"demoBottomSheetButtonText": "VISA ARK PÅ NEDRE DELEN AV SKÄRMEN",
"demoTextFieldPhoneNumber": "Telefonnummer*",
"demoBottomSheetTitle": "Ark på nedre delen av skärmen",
"demoTextFieldEmail": "E-post",
"demoTextFieldTellUsAboutYourself": "Berätta lite om dig själv (t.ex. vad du jobbar med eller vilka fritidsintressen du har)",
"demoTextFieldKeepItShort": "Var kortfattad. Det här är bara en demo.",
"starterAppGenericButton": "KNAPP",
"demoTextFieldLifeStory": "Livsberättelse",
"demoTextFieldSalary": "Lön",
"demoTextFieldUSD": "USD",
"demoTextFieldNoMoreThan": "Högst 8 tecken.",
"demoTextFieldPassword": "Lösenord*",
"demoTextFieldRetypePassword": "Ange lösenordet igen*",
"demoTextFieldSubmit": "SKICKA",
"demoBottomNavigationSubtitle": "Navigering längst ned på skärmen med toning mellan vyer",
"demoBottomSheetAddLabel": "Lägg till",
"demoBottomSheetModalDescription": "Ett modalt ark längst ned på skärmen är ett alternativ till en meny eller dialogruta, och det förhindrar att användaren interagerar med resten av appen.",
"demoBottomSheetModalTitle": "Modalt ark längst ned på skärmen",
"demoBottomSheetPersistentDescription": "I ett permanent ark längst ned på skärmen visas information som kompletterar appens primära innehåll. Ett permanent ark fortsätter att visas när användaren interagerar med andra delar av appen.",
"demoBottomSheetPersistentTitle": "Permanent ark på nedre delen av skärmen",
"demoBottomSheetSubtitle": "Permanent och modalt ark på nedre delen av skärmen",
"demoTextFieldNameHasPhoneNumber": "Telefonnumret till {name} är {phoneNumber}",
"buttonText": "KNAPP",
"demoTypographyDescription": "Definitioner för olika typografiska format i Material Design",
"demoTypographySubtitle": "Alla fördefinierade textformat",
"demoTypographyTitle": "Typografi",
"demoFullscreenDialogDescription": "Med egendomen fullscreenDialog anges om en inkommande sida är en modal dialogruta i helskärm",
"demoFlatButtonDescription": "Med en platt knapp visas en bläckplump vid tryck men den höjs inte. Använd platta knappar i verktygsfält, dialogrutor och infogade med utfyllnad",
"demoBottomNavigationDescription": "I navigeringsfält på nedre delen av skärmen visas tre till fem destinationer. Varje destination motsvaras av en ikon och en valfri textetikett. När användare trycker på en navigeringsikon på nedre delen av skärmen dirigeras de till det navigeringsmål på toppnivå som är kopplad till ikonen.",
"demoBottomNavigationSelectedLabel": "Vald etikett",
"demoBottomNavigationPersistentLabels": "Permanenta etiketter",
"starterAppDrawerItem": "Artikel {value}",
"demoTextFieldRequiredField": "* anger att fältet är obligatoriskt",
"demoBottomNavigationTitle": "Navigering längst ned på skärmen",
"settingsLightTheme": "Ljust",
"settingsTheme": "Tema",
"settingsPlatformIOS": "iOS",
"settingsPlatformAndroid": "Android",
"settingsTextDirectionRTL": "Höger till vänster",
"settingsTextScalingHuge": "Mycket stor",
"cupertinoButton": "Knapp",
"settingsTextScalingNormal": "Normal",
"settingsTextScalingSmall": "Liten",
"settingsSystemDefault": "System",
"settingsTitle": "Inställningar",
"rallyDescription": "En app för privatekonomi",
"aboutDialogDescription": "Besök {repoLink} om du vill se källkoden för den här appen.",
"bottomNavigationCommentsTab": "Kommentarer",
"starterAppGenericBody": "Brödtext",
"starterAppGenericHeadline": "Rubrik",
"starterAppGenericSubtitle": "Underrubrik",
"starterAppGenericTitle": "Titel",
"starterAppTooltipSearch": "Sök",
"starterAppTooltipShare": "Dela",
"starterAppTooltipFavorite": "Favorit",
"starterAppTooltipAdd": "Lägg till",
"bottomNavigationCalendarTab": "Kalender",
"starterAppDescription": "En responsiv startlayout",
"starterAppTitle": "Startapp",
"aboutFlutterSamplesRepo": "GitHub-lagringsplats för Flutter-exempel",
"bottomNavigationContentPlaceholder": "Platshållare för fliken {title}",
"bottomNavigationCameraTab": "Kamera",
"bottomNavigationAlarmTab": "Alarm",
"bottomNavigationAccountTab": "Konto",
"demoTextFieldYourEmailAddress": "Din e-postadress.",
"demoToggleButtonDescription": "På/av-knappar kan användas för grupprelaterade alternativ. En grupp bör finnas i samma behållare för att lyfta fram grupper av relaterade på/av-knappar",
"colorsGrey": "GRÅ",
"colorsBrown": "BRUN",
"colorsDeepOrange": "MÖRKORANGE",
"colorsOrange": "ORANGE",
"colorsAmber": "BÄRNSTEN",
"colorsYellow": "GUL",
"colorsLime": "LIME",
"colorsLightGreen": "LJUSGRÖN",
"colorsGreen": "GRÖN",
"homeHeaderGallery": "Galleri",
"homeHeaderCategories": "Kategorier",
"shrineDescription": "En modern återförsäljningsapp",
"craneDescription": "En anpassad reseapp",
"homeCategoryReference": "FORMAT OCH ANNAT",
"demoInvalidURL": "Det gick inte att visa webbadressen:",
"demoOptionsTooltip": "Alternativ",
"demoInfoTooltip": "Information",
"demoCodeTooltip": "Demokod",
"demoDocumentationTooltip": "API-dokumentation",
"demoFullscreenTooltip": "Helskärm",
"settingsTextScaling": "Textskalning",
"settingsTextDirection": "Textriktning",
"settingsLocale": "Språkkod",
"settingsPlatformMechanics": "Plattformsmekanik",
"settingsDarkTheme": "Mörkt",
"settingsSlowMotion": "Slowmotion",
"settingsAbout": "Om Flutter Gallery",
"settingsFeedback": "Skicka feedback",
"settingsAttribution": "Designad av TOASTER i London",
"demoButtonTitle": "Knappar",
"demoButtonSubtitle": "Text, upphöjd, kontur med mera",
"demoFlatButtonTitle": "Platt knapp",
"demoRaisedButtonDescription": "Med upphöjda knappar får mestadels platta layouter definition. De kan också användas för att lyfta fram funktioner i plottriga eller breda utrymmen.",
"demoRaisedButtonTitle": "Upphöjd knapp",
"demoOutlineButtonTitle": "Konturknapp",
"demoOutlineButtonDescription": "Konturknappar blir genomskinliga och höjs vid tryck. De visas ofta tillsammans med upphöjda knappar som pekar på en alternativ, sekundär åtgärd.",
"demoToggleButtonTitle": "På/av-knappar",
"colorsTeal": "BLÅGRÖN",
"demoFloatingButtonTitle": "Flytande åtgärdsknapp",
"demoFloatingButtonDescription": "En flytande åtgärdsknapp är en rund ikonknapp som flyter ovanpå innehållet för att främja en primär åtgärd i appen.",
"demoDialogTitle": "Dialogruta",
"demoDialogSubtitle": "Enkel, avisering och helskärm",
"demoAlertDialogTitle": "Varning",
"demoAlertDialogDescription": "Med en varningsruta uppmärksammas användaren på saker som behöver bekräftas. Titeln och listan på åtgärder i varningsrutan är valfria.",
"demoAlertTitleDialogTitle": "Varning med titel",
"demoSimpleDialogTitle": "Enkel",
"demoSimpleDialogDescription": "Med en enkel dialogruta får användaren välja mellan flera alternativ. En enkel dialogruta har en valfri titel som visas ovanför alternativen.",
"demoFullscreenDialogTitle": "Helskärm",
"demoCupertinoButtonsTitle": "Knappar",
"demoCupertinoButtonsSubtitle": "Knappar i iOS-stil",
"demoCupertinoButtonsDescription": "En knapp i iOS-stil. Den har en text och/eller ikon som tonas in och ut vid beröring. Den kan ha en bakgrund.",
"demoCupertinoAlertsTitle": "Aviseringar",
"demoCupertinoAlertsSubtitle": "Varningsrutor i iOS-stil",
"demoCupertinoAlertTitle": "Varning",
"demoCupertinoAlertDescription": "Med en varningsruta uppmärksammas användaren på saker som behöver bekräftas. Titeln, innehållet och listan på åtgärder i varningsruta är valfria. Titeln visas ovanför innehållet och åtgärderna nedanför innehållet.",
"demoCupertinoAlertWithTitleTitle": "Varning med titel",
"demoCupertinoAlertButtonsTitle": "Avisering med knappar",
"demoCupertinoAlertButtonsOnlyTitle": "Endast aviseringsknappar",
"demoCupertinoActionSheetTitle": "Åtgärdsblad",
"demoCupertinoActionSheetDescription": "Ett åtgärdsblad är ett typ av aviseringar där användaren får två eller fler val som är relaterade till den aktuella kontexten. Ett åtgärdsblad kan ha en titel, ett ytterligare meddelande eller en lista över åtgärder.",
"demoColorsTitle": "Färger",
"demoColorsSubtitle": "Alla förhandsfärger",
"demoColorsDescription": "Färger och färgrutor som representerar färgpaletten i Material Design.",
"buttonTextEnabled": "ENABLED",
"buttonTextDisabled": "DISABLED",
"buttonTextCreate": "Skapa",
"dialogSelectedOption": "Du har valt {value}",
"dialogDiscardTitle": "Vill du slänga utkastet?",
"dialogLocationTitle": "Vill du använda Googles platstjänst?",
"dialogLocationDescription": "Google hjälper appar att avgöra enhetens plats. Detta innebär att anonym platsinformation skickas till Google, även när inga appar körs.",
"dialogCancel": "AVBRYT",
"dialogDiscard": "SLÄNG",
"dialogDisagree": "GODKÄNNER INTE",
"dialogAgree": "GODKÄNN",
"dialogSetBackup": "Ange konto för säkerhetskopiering",
"colorsBlueGrey": "BLÅGRÅ",
"dialogShow": "VISA DIALOGRUTA",
"dialogFullscreenTitle": "Dialogruta i helskärm",
"dialogFullscreenSave": "SPARA",
"dialogFullscreenDescription": "En dialogrutedemo i helskärm",
"cupertinoButtonEnabled": "Enabled",
"cupertinoButtonDisabled": "Disabled",
"cupertinoButtonWithBackground": "Med bakgrund",
"cupertinoAlertCancel": "Avbryt",
"cupertinoAlertDiscard": "Släng",
"cupertinoAlertLocationTitle": "Vill du tillåta att Maps får åtkomst till din plats när du använder appen?",
"cupertinoAlertLocationDescription": "Din aktuella plats visas på kartan och används för vägbeskrivningar, sökresultat i närheten och beräknade resetider.",
"cupertinoAlertAllow": "Tillåt",
"cupertinoAlertDontAllow": "Tillåt inte",
"cupertinoAlertFavoriteDessert": "Välj favoritefterrätt",
"cupertinoAlertDessertDescription": "Välj din favoritefterrätt i listan nedan. Valet används för att anpassa listan över förslag på matställen i ditt område.",
"cupertinoAlertCheesecake": "Cheesecake",
"cupertinoAlertTiramisu": "Tiramisu",
"cupertinoAlertApplePie": "Äppelpaj",
"cupertinoAlertChocolateBrownie": "Chokladbrownie",
"cupertinoShowAlert": "Visa avisering",
"colorsRed": "RÖD",
"colorsPink": "ROSA",
"colorsPurple": "LILA",
"colorsDeepPurple": "MÖRKLILA",
"colorsIndigo": "INDIGOBLÅ",
"colorsBlue": "BLÅ",
"colorsLightBlue": "LJUSBLÅ",
"colorsCyan": "CYANBLÅ",
"dialogAddAccount": "Lägg till konto",
"Gallery": "Galleri",
"Categories": "Kategorier",
"SHRINE": "SHRINE",
"Basic shopping app": "Enkel shoppingapp",
"RALLY": "RALLY",
"CRANE": "CRANE",
"Travel app": "Reseapp",
"MATERIAL": "MATERIAL",
"CUPERTINO": "CUPERTINO",
"REFERENCE STYLES & MEDIA": "REFERENSFORMAT OCH MEDIA"
}