blob: e61d680cb19927396b809f23213de6a870073770 [file] [log] [blame]
{
"loading": "Po ngarkohet",
"deselect": "Hiq përzgjedhjen",
"select": "Zgjidh",
"selectable": "Mund të zgjidhet (shtypje e gjatë)",
"selected": "Zgjedhur",
"demo": "Demonstrim",
"bottomAppBar": "Shiriti i aplikacioneve në fund",
"notSelected": "Nuk është zgjedhur",
"demoCupertinoSearchTextFieldTitle": "Fusha e kërkimit të tekstit",
"demoCupertinoPicker": "Zgjedhësi",
"demoCupertinoSearchTextFieldSubtitle": "Fusha e kërkimit të tekstit në stilin e iOS",
"demoCupertinoSearchTextFieldDescription": "Një fushë kërkimi teksti që e lejon përdoruesin të kërkojë duke futur tekstin dhe që mund të ofrojë dhe të filtrojë sugjerimet.",
"demoCupertinoSearchTextFieldPlaceholder": "Fut një tekst",
"demoCupertinoScrollbarTitle": "Shiriti i lëvizjes",
"demoCupertinoScrollbarSubtitle": "Shiriti i lëvizjes në stilin e iOS",
"demoCupertinoScrollbarDescription": "Një shirit lëvizjeje që mbështjell elementin e dhënë në varësi",
"demoTwoPaneItem": "Artikulli {value}",
"demoTwoPaneList": "Lista",
"demoTwoPaneFoldableLabel": "E palosshme",
"demoTwoPaneSmallScreenLabel": "Ekran i vogël",
"demoTwoPaneSmallScreenDescription": "Ja si sillet TwoPane në një pajisje me ekran të vogël.",
"demoTwoPaneTabletLabel": "Tablet/desktop",
"demoTwoPaneTabletDescription": "Ja si sillet TwoPane në një ekran më të madh, si p.sh. një tablet ose një dektop.",
"demoTwoPaneTitle": "TwoPane",
"demoTwoPaneSubtitle": "Struktura reaguese në pajisje të palosshme, të mëdha dhe të vogla",
"splashSelectDemo": "Zgjidh një demonstrim",
"demoTwoPaneFoldableDescription": "Ja si sillet TwoPane në një pajisje të palosshme.",
"demoTwoPaneDetails": "Detajet",
"demoTwoPaneSelectItem": "Zgjidh një artikull",
"demoTwoPaneItemDetails": "Detajet e artikullit {value}",
"demoCupertinoContextMenuActionText": "Trokit dhe mbaj shtypur logon e Flutter për të parë menynë kontekstuale.",
"demoCupertinoContextMenuDescription": "Një meny kontekstuale në stilin për iOS në ekran të plotë që shfaqet kur një element mbahet shtypur gjatë.",
"demoAppBarTitle": "Shiriti i aplikacionit",
"demoAppBarDescription": "Shiriti i aplikacionit ofron përmbajtje dhe veprime që lidhen me ekranin aktual. Ai përdoret për markat, titujt e ekraneve, navigimin dhe veprimet",
"demoDividerTitle": "Ndarësi",
"demoDividerSubtitle": "Ndarësi është një vijë e hollë që grupon përmbajtjet në lista dhe struktura.",
"demoDividerDescription": "Ndarësit mund të përdoren në lista, sirtarë dhe kudo për të ndarë përmbajtje.",
"demoVerticalDividerTitle": "Ndarësi vertikal",
"demoCupertinoContextMenuTitle": "Menyja konstekstuale",
"demoCupertinoContextMenuSubtitle": "Menyja kontekstuale në stilin për iOS",
"demoAppBarSubtitle": "Shfaq informacione dhe veprime në lidhje me ekranin aktual",
"demoCupertinoContextMenuActionOne": "Veprimi një",
"demoCupertinoContextMenuActionTwo": "Veprimi dy",
"demoDateRangePickerDescription": "Shfaq një dialog që përfshin një zgjedhës të diapazonit të datave me dizajnin e materialit.",
"demoDateRangePickerTitle": "Zgjedhësi i diapazonit të datave",
"demoNavigationDrawerUserName": "Emri i përdoruesit",
"demoNavigationDrawerUserEmail": "user.name@example.com",
"demoNavigationDrawerText": "Rrëshqit nga skaji ose trokit ikonën e majtë lart për të parë sirtarin",
"demoNavigationRailTitle": "Shina e shfletimit",
"demoNavigationRailSubtitle": "Shfaqja e shinës së shfletimit brenda një aplikacioni",
"demoNavigationRailDescription": "Një miniaplikacion material që synohet për shfaqje majtas apo djathtas një aplikacioni për të shfletuar mes një numri të vogël, rëndom mes tri e pesë, pamjesh.",
"demoNavigationRailFirst": "E para",
"demoNavigationDrawerTitle": "Sirtari i navigimit",
"demoNavigationRailThird": "E treta",
"replyStarredLabel": "Me yll",
"demoTextButtonDescription": "Një buton teksti shfaq një spërkatje me bojë pas shtypjes, por nuk ngrihet. Përdor butonat e tekstit në shiritat e veglave, dialogët dhe brenda faqes me skemë padding",
"demoElevatedButtonTitle": "Buton i ngritur",
"demoElevatedButtonDescription": "Butonat e ngritur u shtojnë dimension strukturave kryesisht të rrafshëta. Ata theksojnë funksionet në hapësirat e gjera ose me trafik.",
"demoOutlinedButtonTitle": "Buton me kontur",
"demoOutlinedButtonDescription": "Butonat me kontur bëhen të patejdukshëm dhe ngrihen kur shtypen. Shpesh ata çiftohen me butonat e ngritur për të treguar një veprim alternativ dytësor.",
"demoContainerTransformDemoInstructions": "Kartat, listat dhe FAB",
"demoNavigationDrawerSubtitle": "Shfaqja e një sirtari brenda rreshtit të aplikacioneve",
"replyDescription": "Një aplikacion efikas dhe i fokusuar email-i",
"demoNavigationDrawerDescription": "Një panel me \"Dizajn material\" që hyn me rrëshqitje horizontale nga skaji i ekranit për të shfaqur lidhjet e shfletimit në një aplikacion.",
"replyDraftsLabel": "Draftet",
"demoNavigationDrawerToPageOne": "Artikulli një",
"replyInboxLabel": "Kutia hyrëse",
"demoSharedXAxisDemoInstructions": "Butonat \"Vijo\" dhe \"Pas\"",
"replySpamLabel": "Postë e bezdisshme",
"replyTrashLabel": "Koshi",
"replySentLabel": "Dërguar",
"demoNavigationRailSecond": "E dyta",
"demoNavigationDrawerToPageTwo": "Artikulli dy",
"demoFadeScaleDemoInstructions": "Modal dhe FAB",
"demoFadeThroughDemoInstructions": "Shfletimi poshtë",
"demoSharedZAxisDemoInstructions": "Butoni i ikonës së \"Cilësimeve\"",
"demoSharedYAxisDemoInstructions": "Rendit sipas \"Të luajturave së fundi\"",
"demoTextButtonTitle": "Butoni i tekstit",
"demoSharedZAxisBeefSandwichRecipeTitle": "Sandviç me mish viçi",
"demoSharedZAxisDessertRecipeDescription": "Recetë për ëmbëlsirë",
"demoSharedYAxisAlbumTileSubtitle": "Artisti",
"demoSharedYAxisAlbumTileTitle": "Albumi",
"demoSharedYAxisRecentSortTitle": "Të luajtura së fundi",
"demoSharedYAxisAlphabeticalSortTitle": "A-Z",
"demoSharedYAxisAlbumCount": "268 albume",
"demoSharedYAxisTitle": "Boshti y i ndarë",
"demoSharedXAxisCreateAccountButtonText": "KRIJO LLOGARI",
"demoFadeScaleAlertDialogDiscardButton": "HIQ",
"demoSharedXAxisSignInTextFieldLabel": "Email-i ose numri i telefonit",
"demoSharedXAxisSignInSubtitleText": "Identifikohu me llogarinë tënde",
"demoSharedXAxisSignInWelcomeText": "Përshëndetje, David Park",
"demoSharedXAxisIndividualCourseSubtitle": "Shfaqet individualisht",
"demoSharedXAxisBundledCourseSubtitle": "Pjesë e paketës",
"demoFadeThroughAlbumsDestination": "Albumet",
"demoSharedXAxisDesignCourseTitle": "Dizajnim",
"demoSharedXAxisIllustrationCourseTitle": "Ilustrim",
"demoSharedXAxisBusinessCourseTitle": "Biznes",
"demoSharedXAxisArtsAndCraftsCourseTitle": "Vepra arti dhe artizanati",
"demoMotionPlaceholderSubtitle": "Teksti dytësor",
"demoFadeScaleAlertDialogCancelButton": "ANULO",
"demoFadeScaleAlertDialogHeader": "Dialogu i alarmit",
"demoFadeScaleHideFabButton": "FSHIH FAB",
"demoFadeScaleShowFabButton": "SHFAQ FAB",
"demoFadeScaleShowAlertDialogButton": "SHFAQ MODAL",
"demoFadeScaleDescription": "Motivi i zbehjes përdoret për elementet e ndërfaqes së përdoruesit që hyjnë ose dalin brenda kufijve të ekranit, si p.sh. një dialog që zbehet në qendër të ekranit.",
"demoFadeScaleTitle": "Zbehje",
"demoFadeThroughTextPlaceholder": "123 fotografi",
"demoFadeThroughSearchDestination": "Kërko",
"demoFadeThroughPhotosDestination": "Fotografitë",
"demoSharedXAxisCoursePageSubtitle": "Kategoritë pjesë e paketës shfaqen si grupe në burimin tënd. Mund ta ndryshosh gjithmonë këtë më vonë.",
"demoFadeThroughDescription": "Motivi i zbehjes graduale përdoret për kalimet mes elementeve të ndërfaqes së përdoruesit që nuk kanë marrëdhënie të fortë me njëri-tjetrin.",
"demoFadeThroughTitle": "Zbehje graduale",
"demoSharedZAxisHelpSettingLabel": "Ndihma",
"demoMotionSubtitle": "Të gjitha motivet e paracaktuara të kalimit",
"demoSharedZAxisNotificationSettingLabel": "Njoftimet",
"demoSharedZAxisProfileSettingLabel": "Profili",
"demoSharedZAxisSavedRecipesListTitle": "Recetat e ruajtura",
"demoSharedZAxisBeefSandwichRecipeDescription": "Recetë për sandviç me mish viçi",
"demoSharedZAxisCrabPlateRecipeDescription": "Recetë për gatim me gaforre",
"demoSharedXAxisCoursePageTitle": "Përmirëso kurset e tua",
"demoSharedZAxisCrabPlateRecipeTitle": "Gaforre",
"demoSharedZAxisShrimpPlateRecipeDescription": "Recetë për gatim me karkaleca deti",
"demoSharedZAxisShrimpPlateRecipeTitle": "Karkaleca deti",
"demoContainerTransformTypeFadeThrough": "ZBEHJE GRADUALE",
"demoSharedZAxisDessertRecipeTitle": "Ëmbëlsirë",
"demoSharedZAxisSandwichRecipeDescription": "Recetë për sandviç",
"demoSharedZAxisSandwichRecipeTitle": "Sandviç",
"demoSharedZAxisBurgerRecipeDescription": "Recetë për hamburger",
"demoSharedZAxisBurgerRecipeTitle": "Hamburger",
"demoSharedZAxisSettingsPageTitle": "Cilësimet",
"demoSharedZAxisTitle": "Boshti z i ndarë",
"demoSharedZAxisPrivacySettingLabel": "Privatësia",
"demoMotionTitle": "Lëvizja",
"demoContainerTransformTitle": "Transformimi i kontejnerit",
"demoContainerTransformDescription": "Motivi i transformimit të kontejnerit është projektuar për kalime mes elementeve të ndërfaqes së përdoruesit që përfshijnë një kontejner. Ky motiv krijon një lidhje të dukshme mes dy elementeve të ndërfaqes së përdoruesit",
"demoContainerTransformModalBottomSheetTitle": "Modaliteti i zbehjes",
"demoContainerTransformTypeFade": "ZBEHJE",
"demoSharedYAxisAlbumTileDurationUnit": "min.",
"demoMotionPlaceholderTitle": "Titulli",
"demoSharedXAxisForgotEmailButtonText": "HARROVE ADRESËN E EMAIL-IT?",
"demoMotionSmallPlaceholderSubtitle": "Dytësor",
"demoMotionDetailsPageTitle": "Faqja e detajeve",
"demoMotionListTileTitle": "Artikulli i listës",
"demoSharedAxisDescription": "Motivi i boshtit të ndarë përdoret për kalimet mes elementeve të ndërfaqes së përdoruesit që kanë marrëdhënie hapësinore ose navigacionale. Ky motiv përdor një transformim të ndarë në boshtin x, y ose z për të përforcuar marrëdhënien mes elementeve.",
"demoSharedXAxisTitle": "Boshti x i ndarë",
"demoSharedXAxisBackButtonText": "PRAPA",
"demoSharedXAxisNextButtonText": "PARA",
"demoSharedXAxisCulinaryCourseTitle": "Gatim",
"githubRepo": "Depoja {repoName} e GitHub",
"fortnightlyMenuUS": "Shtetet e Bashkuara",
"fortnightlyMenuBusiness": "Biznes",
"fortnightlyMenuScience": "Shkencë",
"fortnightlyMenuSports": "Sport",
"fortnightlyMenuTravel": "Udhëtim",
"fortnightlyMenuCulture": "Kulturë",
"fortnightlyTrendingTechDesign": "TechDesign",
"rallyBudgetDetailAmountLeft": "Shuma e mbetur",
"fortnightlyHeadlineArmy": "Reformimi i ushtrisë së gjelbër nga brenda saj",
"fortnightlyDescription": "Një aplikacion lajmesh i fokusuar te përmbajtja",
"rallyBillDetailAmountDue": "Shuma për t'u paguar",
"rallyBudgetDetailTotalCap": "Kufiri total",
"rallyBudgetDetailAmountUsed": "Shuma e përdorur",
"fortnightlyTrendingHealthcareRevolution": "HealthcareRevolution",
"fortnightlyMenuFrontPage": "Faqja kryesore",
"fortnightlyMenuWorld": "Bota",
"rallyBillDetailAmountPaid": "Shuma e paguar",
"fortnightlyMenuPolitics": "Politikë",
"fortnightlyHeadlineBees": "Bletët braktisin tokat bujqësore",
"fortnightlyHeadlineGasoline": "E ardhmja e benzinës",
"fortnightlyTrendingGreenArmy": "GreenArmy",
"fortnightlyHeadlineFeminists": "Feministët kundër kampeve partiake",
"fortnightlyHeadlineFabrics": "Stilistët përdorin teknologjinë për të krijuar pëlhura futuriste",
"fortnightlyHeadlineStocks": "Me ngadalësimin e aksioneve, shumë u drejtohen valutave",
"fortnightlyTrendingReform": "Reformë",
"fortnightlyMenuTech": "Teknologji",
"fortnightlyHeadlineWar": "Jetët amerikane të ndara gjatë luftës",
"fortnightlyHeadlineHealthcare": "Revolucioni i qetë, por i fuqishëm në kujdesin shëndetësor",
"fortnightlyLatestUpdates": "Përditësimet më të fundit",
"fortnightlyTrendingStocks": "Aksione",
"rallyBillDetailTotalAmount": "Shuma totale",
"demoCupertinoPickerDateTime": "Data dhe ora",
"signIn": "IDENTIFIKOHU",
"dataTableRowWithSugar": "{value} me sheqer",
"dataTableRowApplePie": "Ëmbëlsirë me mollë",
"dataTableRowDonut": "Petull",
"dataTableRowHoneycomb": "Hoje blete",
"dataTableRowLollipop": "Lëpirëse",
"dataTableRowJellyBean": "Karamele me xhelatinë",
"dataTableRowGingerbread": "Biskota me xhenxhefil",
"dataTableRowCupcake": "Kek",
"dataTableRowEclair": "Pastashutë",
"dataTableRowIceCreamSandwich": "Sanduiç me akullore",
"dataTableRowFrozenYogurt": "Kos i ngrirë",
"dataTableColumnIron": "Hekur (%)",
"dataTableColumnCalcium": "Kalcium (%)",
"dataTableColumnSodium": "Natrium (mg)",
"demoTimePickerTitle": "Zgjedhësi i orës",
"demo2dTransformationsResetTooltip": "Rivendos transformimet",
"dataTableColumnFat": "Yndyrnat (g)",
"dataTableColumnCalories": "Kaloritë",
"dataTableColumnDessert": "Ëmbëlsirë (1 racion)",
"cardsDemoTravelDestinationLocation1": "Thanjavur, Tamil Nadu",
"demoTimePickerDescription": "Shfaq një dialog që përfshin një zgjedhës ore me dizajnin e materialit.",
"demoPickersShowPicker": "SHFAQ ZGJEDHËSIN",
"demoTabsScrollingTitle": "Me lëvizje",
"demoTabsNonScrollingTitle": "Pa lëvizje",
"craneHours": "{hours,plural,=1{1 orë}other{{hours} orë}}",
"craneMinutes": "{minutes,plural,=1{1 min.}other{{minutes} min.}}",
"craneFlightDuration": "{hoursShortForm} {minutesShortForm}",
"dataTableHeader": "Të ushqyerit",
"demoDatePickerTitle": "Zgjedhësi i datës",
"demoPickersSubtitle": "Zgjedhja e datës dhe orës",
"demoPickersTitle": "Zgjedhësit",
"demo2dTransformationsEditTooltip": "Modifiko pllakëzën",
"demoDataTableDescription": "Tabelat e të dhënave shfaqin informacione në një format me rreshta dhe kolona si në rrjetë. Ato i organizojnë informacionet në një mënyrë që është e lehtë për t'i skanuar, në mënyrë që përdoruesit të mund të shikojnë për motive dhe statistika.",
"demo2dTransformationsDescription": "Trokit për të modifikuar pllakëzat dhe përdor gjestet për të lëvizur në skenë. Zvarrit për ta zgjeruar, afro gishtat për ta zmadhuar, rrotulloje me dy gishta. Shtyp butonin \"Rivendos\" për t'u kthyer tek orientimi fillestar.",
"demo2dTransformationsSubtitle": "Zgjero, zmadho, rrotullo",
"demo2dTransformationsTitle": "Transformimet 2D",
"demoCupertinoTextFieldPIN": "PIN",
"demoCupertinoTextFieldDescription": "Një fushë teksti lejon që përdoruesi të futë tekstin me një tastierë fizike ose me një tastierë në ekran.",
"demoCupertinoTextFieldSubtitle": "Fushat e tekstit në stilin e iOS",
"demoCupertinoTextFieldTitle": "Fushat me tekst",
"demoDatePickerDescription": "Shfaq një dialog që përfshin një zgjedhës date me dizajnin e materialit.",
"demoCupertinoPickerTime": "Ora",
"demoCupertinoPickerDate": "Data",
"demoCupertinoPickerTimer": "Kohëmatësi",
"demoCupertinoPickerDescription": "Një miniaplikacion zgjedhësi në stilin e iOS që mund të përdoret për të zgjedhur vargjet, datat, orët ose datën bashkë me orën.",
"demoCupertinoPickerSubtitle": "Zgjedhësit i stilit të iOS",
"demoCupertinoPickerTitle": "Zgjedhësit",
"dataTableRowWithHoney": "{value} me mjaltë",
"cardsDemoTravelDestinationCity2": "Çetinad",
"bannerDemoResetText": "Rivendos banderolën",
"bannerDemoMultipleText": "Shumë veprime",
"bannerDemoLeadingText": "Ikona kryesore",
"dismiss": "HIQ",
"cardsDemoTappable": "Mund të trokitet",
"cardsDemoSelectable": "Mund të zgjidhet (shtypje e gjatë)",
"cardsDemoExplore": "Eksploro",
"cardsDemoExploreSemantics": "Eksploro {destinationName}",
"cardsDemoShareSemantics": "Ndaj {destinationName}",
"cardsDemoTravelDestinationTitle1": "10 qytetet kryesore për të vizituar në Tamil Nadu",
"cardsDemoTravelDestinationDescription1": "Numri 10",
"cardsDemoTravelDestinationCity1": "Thanjavur",
"dataTableColumnProtein": "Proteina (g)",
"cardsDemoTravelDestinationTitle2": "Artizanë në Indinë Jugore",
"cardsDemoTravelDestinationDescription2": "Prodhues mëndafshi",
"bannerDemoText": "Fjalëkalimi yt është përditësuar në pajisjen tënde tjetër. Identifikohu përsëri.",
"cardsDemoTravelDestinationLocation2": "Sivaganga, Tamil Nadu",
"cardsDemoTravelDestinationTitle3": "Tempulli Brihadisvara",
"cardsDemoTravelDestinationDescription3": "Tempuj",
"demoBannerTitle": "Banderola",
"demoBannerSubtitle": "Shfaqja e një banderole brenda një liste",
"demoBannerDescription": "Një banderolë shfaq një mesazh të përmbledhur të rëndësishëm dhe ofron veprime për përdoruesit për menaxhimin (ose heqjen) e banderolës. Kërkohet një veprim nga përdoruesi për heqjen e saj.",
"demoCardTitle": "Kartat",
"demoCardSubtitle": "Kartat bazë me kënde të rrumbullakosura",
"demoCardDescription": "Një kartë është një fletë e materialit të përdorur për të paraqitur disa informacione përkatëse, p.sh. një album, një vendndodhje gjeografike, një vakt, detajet e kontaktit etj.",
"demoDataTableTitle": "Tabelat e të dhënave",
"demoDataTableSubtitle": "Rreshtat dhe kolonat e informacioneve",
"dataTableColumnCarbs": "Karbohidratet (g)",
"placeTanjore": "Tanjore",
"demoGridListsTitle": "Listat në formë rrjete",
"placeFlowerMarket": "Treg lulesh",
"placeBronzeWorks": "Vepra prej bronzi",
"placeMarket": "Tregu",
"placeThanjavurTemple": "Tempull në Thanjavur",
"placeSaltFarm": "Kripore",
"placeScooters": "Motoçikleta",
"placeSilkMaker": "Prodhues mëndafshi",
"placeLunchPrep": "Përgatitja e drekës",
"placeBeach": "Plazh",
"placeFisherman": "Peshkatar",
"demoMenuSelected": "Zgjedhur: {value}",
"demoMenuRemove": "Hiq",
"demoMenuGetLink": "Merr lidhjen",
"demoMenuShare": "Ndaj",
"demoBottomAppBarSubtitle": "Shfaq navigimin dhe veprimet në fund",
"demoMenuAnItemWithASectionedMenu": "Një artikull me një meny me seksione",
"demoMenuADisabledMenuItem": "Artikulli i çaktivizuar i menysë",
"demoLinearProgressIndicatorTitle": "Treguesi linear i progresit",
"demoMenuContextMenuItemOne": "Artikulli i parë i menysë kontekstuale",
"demoMenuAnItemWithASimpleMenu": "Një artikull me një meny të thjeshtë",
"demoCustomSlidersTitle": "Rrëshqitësit e personalizuar",
"demoMenuAnItemWithAChecklistMenu": "Një artikulli me një meny me listë me zgjedhje",
"demoCupertinoActivityIndicatorTitle": "Treguesi i aktivitetit",
"demoCupertinoActivityIndicatorSubtitle": "Treguesit e aktivitetit në stilin e iOS",
"demoCupertinoActivityIndicatorDescription": "Një tregues aktiviteti në stilin e iOS që rrotullohet në drejtimin orar.",
"demoCupertinoNavigationBarTitle": "Shiriti i navigimit",
"demoCupertinoNavigationBarSubtitle": "Shiriti i navigimit në stilin e iOS",
"demoCupertinoNavigationBarDescription": "Një shirit navigimi në stilin e iOS. Shiriti i navigimit është një shirit veglash që përfshin minimumi një titull të faqes, në mes të shiritit të veglave.",
"demoCupertinoPullToRefreshTitle": "Tërhiq për të rifreskuar",
"demoCupertinoPullToRefreshSubtitle": "Kontrolli me tërheqjen për të rifreskuar në stilin e iOS",
"demoCupertinoPullToRefreshDescription": "Një miniaplikacion që zbaton një kontroll të përmbajtjes me tërheqjen për të rifreskuar në stilin e iOS.",
"demoProgressIndicatorTitle": "Treguesit e progresit",
"demoProgressIndicatorSubtitle": "Linear, rrethor, i papërcaktuar",
"demoCircularProgressIndicatorTitle": "Treguesi rrethor i progresit",
"demoCircularProgressIndicatorDescription": "Një tregues rrethor i progresit i dizajnit të materialit, i cili rrotullohet për të treguar që aplikacioni është i zënë.",
"demoMenuFour": "Katër",
"demoLinearProgressIndicatorDescription": "Një tregues linear i progresit i dizajnit të materialit, i njohur edhe si një shirit progresi.",
"demoTooltipTitle": "Këshillat për veglat",
"demoTooltipSubtitle": "Mesazh i shkurtër që shfaqet pas një shtypjeje të gjatë ose një qëndrimi pezull",
"demoTooltipDescription": "Këshillat për veglat ofrojnë etiketa teksti që ndihmojnë për të shpjeguar funksionin e një butoni ose të një veprimi tjetër të ndërfaqes së përdoruesit. Këshillat për veglat shfaqin një tekst informues kur përdoruesit qëndrojnë pezull mbi to, kur i fokusojnë ose kur kryejnë një shtypje të gjatë mbi një element.",
"demoTooltipInstructions": "Kryej një shtypje të gjatë ose qëndrim pezull për të shfaqur këshillën për veglën.",
"placeChennai": "Çenai",
"demoMenuChecked": "Shënuar: {value}",
"placeChettinad": "Çetinad",
"demoMenuPreview": "Shiko paraprakisht",
"demoBottomAppBarTitle": "Shiriti i aplikacioneve në fund",
"demoBottomAppBarDescription": "Shiritat e aplikacioneve në fund ofrojnë qasje te një sirtar navigimi në fund dhe deri në katër veprime, duke përfshirë butonin pluskues të veprimit.",
"bottomAppBarNotch": "E prera",
"bottomAppBarPosition": "Pozicioni i butonit pluskues të veprimit",
"bottomAppBarPositionDockedEnd": "Lidhur me stacionin - në fund",
"bottomAppBarPositionDockedCenter": "Lidhur me stacionin - në qendër",
"bottomAppBarPositionFloatingEnd": "Pluskues - në fund",
"bottomAppBarPositionFloatingCenter": "Pluskues - në qendër",
"demoSlidersEditableNumericalValue": "Vlera numerike e modifikueshme",
"demoGridListsSubtitle": "Struktura e rreshtit dhe kolonës",
"demoGridListsDescription": "Listat në formë rrjete janë më të përshtatshme për paraqitjen e të dhënave homogjene, zakonisht të imazheve. Çdo artikull në një listë në formë rrjete quhet një pllakëz.",
"demoGridListsImageOnlyTitle": "Vetëm imazhe",
"demoGridListsHeaderTitle": "Me kokën e faqes",
"demoGridListsFooterTitle": "Me fundin e faqes",
"demoSlidersTitle": "Rrëshqitësit",
"demoSlidersSubtitle": "Miniaplikacione për zgjedhjen e një vlere me rrëshqitje",
"demoSlidersDescription": "Rrëshqitësit pasqyrojnë një gamë vlerash përgjatë një shiriti, nga të cilat përdoruesit mund të zgjedhin një vlerë të vetme. Ata janë idealë për rregullimin e cilësimeve si p.sh. volumi, ndriçimi ose zbatimi i filtrave të imazheve.",
"demoRangeSlidersTitle": "Rrëshqitësit me gamë vlerash",
"demoRangeSlidersDescription": "Rrëshqitësit pasqyrojnë një gamë vlerash përgjatë një shiriti. Ata mund të kenë ikona në të dyja skajet e shiritit, të cilat pasqyrojnë një gamë vlerash. Ata janë idealë për rregullimin e cilësimeve si p.sh. volumi, ndriçimi ose zbatimi i filtrave të imazheve.",
"demoMenuAnItemWithAContextMenuButton": "Një artikulli me një meny kontekstuale",
"demoCustomSlidersDescription": "Rrëshqitësit pasqyrojnë një gamë vlerash përgjatë një shiriti, nga të cilat përdoruesit mund të zgjedhin një vlerë të vetme ose një gamë vlerash. Rrëshqitësit mund të personalizohen dhe t'u ndryshohet tema.",
"demoSlidersContinuousWithEditableNumericalValue": "I vazhdueshëm me vlerë numerike të modifikueshme",
"demoSlidersDiscrete": "Jo i vazhdueshëm",
"demoSlidersDiscreteSliderWithCustomTheme": "Rrëshqitësi jo i vazhdueshëm me temë të personalizuar",
"demoSlidersContinuousRangeSliderWithCustomTheme": "Rrëshqitësi i vazhdueshëm me gamë vlerash me temë të personalizuar",
"demoSlidersContinuous": "I vazhdueshëm",
"placePondicherry": "Pondiçeri",
"demoMenuTitle": "Menyja",
"demoContextMenuTitle": "Menyja kontekstuale",
"demoSectionedMenuTitle": "Menyja me seksione",
"demoSimpleMenuTitle": "Menyja e thjeshtë",
"demoChecklistMenuTitle": "Menyja me listë me zgjedhje",
"demoMenuSubtitle": "Butonat e menysë dhe menytë e thjeshta",
"demoMenuDescription": "Një meny shfaq një listë zgjedhjesh në një sipërfaqe të përkohshme. Ato shfaqen kur përdoruesit ndërveprojnë me një buton, veprim ose një kontroll tjetër.",
"demoMenuItemValueOne": "Artikulli i parë i menysë",
"demoMenuItemValueTwo": "Artikulli i dytë i menysë",
"demoMenuItemValueThree": "Artikulli i tretë i menysë",
"demoMenuOne": "Një",
"demoMenuTwo": "Dy",
"demoMenuThree": "Tre",
"demoMenuContextMenuItemThree": "Artikulli i tretë i menysë kontekstuale",
"demoCupertinoSwitchSubtitle": "Çelësi i stilit të iOS",
"demoSnackbarsText": "Ky është një shiriti njoftimesh.",
"demoCupertinoSliderSubtitle": "Rrëshqitësi i stilit të iOS",
"demoCupertinoSliderDescription": "Një rrëshqitës mund të përdoret për të zgjedhur nga një grup i vazhdueshëm ose jo i vazhdueshëm vlerash.",
"demoCupertinoSliderContinuous": "I vazhdueshëm: {value}",
"demoCupertinoSliderDiscrete": "Jo i vazhdueshëm: {value}",
"demoSnackbarsAction": "Shtype veprimin e shiritit të njoftimeve.",
"backToGallery": "Kthehu te \"Galeria\"",
"demoCupertinoTabBarTitle": "Shiriti i skedës",
"demoCupertinoSwitchDescription": "Çelësi përdoret për të ndërruar gjendjen e një cilësimi të vetëm në aktive/joaktive.",
"demoSnackbarsActionButtonLabel": "VEPRIMI",
"cupertinoTabBarProfileTab": "Profili",
"demoSnackbarsButtonLabel": "SHFAQ NJË SHIRIT NJOFTIMESH",
"demoSnackbarsDescription": "Shiritat e njoftimeve i informojnë përdoruesit për një proces që ka kryer ose do të kryejë një aplikacion. Ata shfaqen përkohësisht, në drejtim të fundit të ekranit. Ata nuk duhet ta ndërpresin eksperiencën e përdoruesit dhe nuk kërkojnë ndërveprimin nga përdoruesi për t'u zhdukur.",
"demoSnackbarsSubtitle": "Shiritat e njoftimeve shfaqin mesazhe në fund të ekranit",
"demoSnackbarsTitle": "Shiritat e njoftimeve",
"demoCupertinoSliderTitle": "Rrëshqitësi",
"cupertinoTabBarChatTab": "Biseda",
"cupertinoTabBarHomeTab": "Skeda bazë",
"demoCupertinoTabBarDescription": "Një shiriti i skedës së poshtme të navigimit me stilin e iOS. Shfaq shumë skeda ku një skedë është aktive, skeda e parë si parazgjedhje.",
"demoCupertinoTabBarSubtitle": "Shiriti i skedës në fund i stilit të iOS",
"demoOptionsFeatureTitle": "Shiko opsionet",
"demoOptionsFeatureDescription": "Trokit këtu për të parë opsionet që ofrohen për këtë demonstrim.",
"demoCodeViewerCopyAll": "KOPJO TË GJITHA",
"shrineScreenReaderRemoveProductButton": "Hiq {product}",
"shrineScreenReaderProductAddToCart": "Shto në karrocë",
"shrineScreenReaderCart": "{quantity,plural,=0{Karroca e blerjeve, asnjë artikull}=1{Karroca e blerjeve, 1 artikull}other{Karroca e blerjeve, {quantity} artikuj}}",
"demoCodeViewerFailedToCopyToClipboardMessage": "Kopjimi në kujtesën e fragmenteve dështoi: {error}",
"demoCodeViewerCopiedToClipboardMessage": "U kopjua në kujtesën e fragmenteve",
"craneSleep8SemanticLabel": "Rrënojat e fiseve maja në një shkëmb mbi një plazh",
"craneSleep4SemanticLabel": "Hotel buzë liqenit përballë maleve",
"craneSleep2SemanticLabel": "Qyteti i Maçu Piçut",
"craneSleep1SemanticLabel": "Shtëpi alpine në një peizazh me borë me pemë të gjelbëruara",
"craneSleep0SemanticLabel": "Shtëpi mbi ujë",
"craneFly13SemanticLabel": "Pishinë buzë detit me palma",
"craneFly12SemanticLabel": "Pishinë me palma",
"craneFly11SemanticLabel": "Far prej tulle buzë detit",
"craneFly10SemanticLabel": "Minaret e Xhamisë së Al-Azharit në perëndim të diellit",
"craneFly9SemanticLabel": "Burrë i mbështetur te një makinë antike blu",
"craneFly8SemanticLabel": "Supertree Grove",
"craneEat9SemanticLabel": "Banak kafeneje me ëmbëlsira",
"craneEat2SemanticLabel": "Hamburger",
"craneFly5SemanticLabel": "Hotel buzë liqenit përballë maleve",
"demoSelectionControlsSubtitle": "Kutitë e zgjedhjes, butonat e radios dhe çelësat",
"craneEat10SemanticLabel": "Grua që mban një sandviç të madh me pastërma",
"craneFly4SemanticLabel": "Shtëpi mbi ujë",
"craneEat7SemanticLabel": "Hyrje pastiçerie",
"craneEat6SemanticLabel": "Pjatë me karkaleca deti",
"craneEat5SemanticLabel": "Zonë uljeje në restorant me art",
"craneEat4SemanticLabel": "Ëmbëlsirë me çokollatë",
"craneEat3SemanticLabel": "Tako koreane",
"craneFly3SemanticLabel": "Qyteti i Maçu Piçut",
"craneEat1SemanticLabel": "Bar i zbrazur me stola në stil restoranti",
"craneEat0SemanticLabel": "Pica në furrë druri",
"craneSleep11SemanticLabel": "Qiellgërvishtësi Taipei 101",
"craneSleep10SemanticLabel": "Minaret e Xhamisë së Al-Azharit në perëndim të diellit",
"craneSleep9SemanticLabel": "Far prej tulle buzë detit",
"craneEat8SemanticLabel": "Pjatë me karavidhe",
"craneSleep7SemanticLabel": "Apartamente shumëngjyrëshe në Sheshin Ribeira",
"craneSleep6SemanticLabel": "Pishinë me palma",
"craneSleep5SemanticLabel": "Tendë në fushë",
"settingsButtonCloseLabel": "Mbyll \"Cilësimet\"",
"demoSelectionControlsCheckboxDescription": "Kutitë e kontrollit e lejojnë përdoruesin të zgjedhë shumë opsione nga një grup. Vlera e një kutie normale kontrolli është \"E vërtetë\" ose \"E gabuar\" dhe vlera e një kutie zgjedhjeje me tre gjendje mund të jetë edhe \"Zero\".",
"settingsButtonLabel": "Cilësimet",
"demoListsTitle": "Listat",
"demoListsSubtitle": "Lëvizja e strukturave të listës",
"demoListsDescription": "Një rresht i njëfishtë me lartësi fikse që përmban normalisht tekst si edhe një ikonë pararendëse ose vijuese.",
"demoOneLineListsTitle": "Një rresht",
"demoTwoLineListsTitle": "Dy rreshta",
"demoListsSecondary": "Teksti dytësor",
"demoSelectionControlsTitle": "Kontrollet e përzgjedhjes",
"craneFly7SemanticLabel": "Mali Rushmore",
"demoSelectionControlsCheckboxTitle": "Kutia e zgjedhjes",
"craneSleep3SemanticLabel": "Burrë i mbështetur te një makinë antike blu",
"demoSelectionControlsRadioTitle": "Radio",
"demoSelectionControlsRadioDescription": "Butonat e radios e lejojnë përdoruesin të zgjedhë një opsion nga një grup. Përdor butonat e radios për përzgjedhje ekskluzive nëse mendon se përdoruesi ka nevojë të shikojë të gjitha opsionet e disponueshme përkrah njëri-tjetrit.",
"demoSelectionControlsSwitchTitle": "Çelës",
"demoSelectionControlsSwitchDescription": "Çelësat e ndezjes/fikjes aktivizojnë/çaktivizojnë gjendjen e një opsioni të vetëm cilësimesh. Opsioni që kontrollon çelësi, si edhe gjendja në të cilën është, duhet të bëhet e qartë nga etiketa korresponduese brenda faqes.",
"craneFly0SemanticLabel": "Shtëpi alpine në një peizazh me borë me pemë të gjelbëruara",
"craneFly1SemanticLabel": "Tendë në fushë",
"craneFly2SemanticLabel": "Flamuj lutjesh përpara një mali me borë",
"craneFly6SemanticLabel": "Pamje nga ajri e Palacio de Bellas Artes",
"rallySeeAllAccounts": "Shiko të gjitha llogaritë",
"rallyBillAmount": "Fatura {billName} me afat {date} për {amount}.",
"shrineTooltipCloseCart": "Mbyll karrocën",
"shrineTooltipCloseMenu": "Mbyll menynë",
"shrineTooltipOpenMenu": "Hap menynë",
"shrineTooltipSettings": "Cilësimet",
"shrineTooltipSearch": "Kërko",
"demoTabsDescription": "Skedat i organizojnë përmbajtjet në ekrane të ndryshme, grupime të dhënash dhe ndërveprime të tjera.",
"demoTabsSubtitle": "Skedat me pamje që mund të lëvizen në mënyrë të pavarur",
"demoTabsTitle": "Skedat",
"rallyBudgetAmount": "Buxheti {budgetName} me {amountUsed} të përdorura nga {amountTotal}, {amountLeft} të mbetura",
"shrineTooltipRemoveItem": "Hiq artikullin",
"rallyAccountAmount": "Llogaria {accountName} {accountNumber} me {amount}.",
"rallySeeAllBudgets": "Shiko të gjitha buxhetet",
"rallySeeAllBills": "Shiko të gjitha faturat",
"craneFormDate": "Zgjidh datën",
"craneFormOrigin": "Zgjidh origjinën",
"craneFly2": "Lugina Khumbu, Nepal",
"craneFly3": "Maçu Piçu, Peru",
"craneFly4": "Malé, Maldives",
"craneFly5": "Vitznau, Zvicër",
"craneFly6": "Meksiko, Meksikë",
"craneFly7": "Mali Rushmore, Shtetet e Bashkuara",
"settingsTextDirectionLocaleBased": "Bazuar në cilësimet lokale",
"craneFly9": "Havanë, Kubë",
"craneFly10": "Kajro, Egjipt",
"craneFly11": "Lisbonë, Portugali",
"craneFly12": "Napa, Shtetet e Bashkuara",
"craneFly13": "Bali, Indonezi",
"craneSleep0": "Malé, Maldives",
"craneSleep1": "Aspen, United States",
"craneSleep2": "Maçu Piçu, Peru",
"demoCupertinoSegmentedControlTitle": "Kontrolli i segmentuar",
"craneSleep4": "Vitznau, Zvicër",
"craneSleep5": "Big Sur, Shtetet e Bashkuara",
"craneSleep6": "Napa, Shtetet e Bashkuara",
"craneSleep7": "Porto, Portugali",
"craneSleep8": "Tulum, Meksikë",
"craneEat5": "Seul, Koreja e Jugut",
"demoChipTitle": "Çipet",
"demoChipSubtitle": "Elemente kompakte që paraqesin një hyrje, atribut ose veprim",
"demoActionChipTitle": "Çipi i veprimit",
"demoActionChipDescription": "Çipet e veprimit janë një grupim opsionesh që aktivizojnë një veprim që lidhet me përmbajtjen kryesore. Çipet e veprimit duhet të shfaqen në mënyrë dinamike dhe kontekstuale në një ndërfaqe përdoruesi.",
"demoChoiceChipTitle": "Çipi i zgjedhjes",
"demoChoiceChipDescription": "Çipet e zgjedhjes paraqesin një zgjedhje të vetme nga një grupim. Çipet e zgjedhjes përmbajnë tekst ose kategori të lidhura përshkruese.",
"demoFilterChipTitle": "Çipi i filtrit",
"demoFilterChipDescription": "Çipet e filtrit përdorin etiketime ose fjalë përshkruese si mënyrë për të filtruar përmbajtjen.",
"demoInputChipTitle": "Çipi i hyrjes",
"demoInputChipDescription": "Çipet e hyrjes përfaqësojnë një pjesë komplekse informacioni, si p.sh. një entitet (person, vend ose send) ose tekst bisedor, në formë kompakte.",
"craneSleep9": "Lisbonë, Portugali",
"craneEat10": "Lisbonë, Portugali",
"demoCupertinoSegmentedControlDescription": "Përdoret për të zgjedhur nga një numër opsionesh ekskluzive në mënyrë reciproke. Kur zgjidhet një opsion në kontrollin e segmentuar, zgjedhja e opsioneve të tjera në kontrollin e segmentuar ndalon.",
"chipTurnOnLights": "Ndiz dritat",
"chipSmall": "I vogël",
"chipMedium": "Mesatar",
"chipLarge": "I madh",
"chipElevator": "Ashensor",
"chipWasher": "Lavatriçe",
"chipFireplace": "Oxhak",
"chipBiking": "Me biçikletë",
"craneFormDiners": "Restorante",
"rallyAlertsMessageUnassignedTransactions": "{count,plural,=1{Rrit nivelin e mundshëm të zbritjes nga taksat! Cakto kategoritë për 1 transaksion të pacaktuar.}other{Rrit nivelin e mundshëm të zbritjes nga taksat! Cakto kategoritë për {count} transaksione të pacaktuara.}}",
"craneFormTime": "Zgjidh orën",
"craneFormLocation": "Zgjidh vendndodhjen",
"craneFormTravelers": "Udhëtarët",
"craneEat8": "Atlanta, Shtetet e Bashkuara",
"craneFormDestination": "Zgjidh destinacionin",
"craneFormDates": "Zgjidh datat",
"craneFly": "FLUTURIM",
"craneSleep": "GJUMI",
"craneEat": "NGRËNIE",
"craneFlySubhead": "Eksploro fluturimet sipas destinacionit",
"craneSleepSubhead": "Eksploro pronat sipas destinacionit",
"craneEatSubhead": "Eksploro restorantet sipas destinacionit",
"craneFlyStops": "{numberOfStops,plural,=0{Pa ndalesa}=1{1 ndalesë}other{{numberOfStops} ndalesa}}",
"craneSleepProperties": "{totalProperties,plural,=0{Nuk ka prona të disponueshme}=1{1 pronë e disponueshme}other{{totalProperties} prona të disponueshme}}",
"craneEatRestaurants": "{totalRestaurants,plural,=0{Asnjë restorant}=1{1 restorant}other{{totalRestaurants} restorante}}",
"craneFly0": "Aspen, United States",
"demoCupertinoSegmentedControlSubtitle": "Kontrolli i segmentuar në stilin e iOS",
"craneSleep10": "Kajro, Egjipt",
"craneEat9": "Madrid, Spanjë",
"craneFly1": "Big Sur, Shtetet e Bashkuara",
"craneEat7": "Nashvill, Shtetet e Bashkuara",
"craneEat6": "Siatëll, Shtetet e Bashkuara",
"craneFly8": "Singapor",
"craneEat4": "Paris, Francë",
"craneEat3": "Portland, Shtetet e Bashkuara",
"craneEat2": "Kordoba, Argjentinë",
"craneEat1": "Dallas, Shtetet e Bashkuara",
"craneEat0": "Napoli, Itali",
"craneSleep11": "Taipei, Tajvan",
"craneSleep3": "Havanë, Kubë",
"shrineLogoutButtonCaption": "DIL",
"rallyTitleBills": "FATURAT",
"rallyTitleAccounts": "LLOGARITË",
"shrineProductVagabondSack": "Çantë model \"vagabond\"",
"rallyAccountDetailDataInterestYtd": "Interesi vjetor deri më sot",
"shrineProductWhitneyBelt": "Rrip Whitney",
"shrineProductGardenStrand": "Gardh kopshti",
"shrineProductStrutEarrings": "Vathë Strut",
"shrineProductVarsitySocks": "Çorape sportive",
"shrineProductWeaveKeyring": "Mbajtëse çelësash e thurur",
"shrineProductGatsbyHat": "Kapelë Gatsby",
"shrineProductShrugBag": "Çantë pazari",
"shrineProductGiltDeskTrio": "Set me tri tavolina",
"shrineProductCopperWireRack": "Rafti prej bakri",
"shrineProductSootheCeramicSet": "Set qeramike për zbutje",
"shrineProductHurrahsTeaSet": "Set çaji Hurrahs",
"shrineProductBlueStoneMug": "Filxhan blu prej guri",
"shrineProductRainwaterTray": "Tabaka për ujin e shiut",
"shrineProductChambrayNapkins": "Shami Chambray",
"shrineProductSucculentPlanters": "Bimë mishtore",
"shrineProductQuartetTable": "Set me katër tavolina",
"shrineProductKitchenQuattro": "Kuzhinë quattro",
"shrineProductClaySweater": "Triko ngjyrë balte",
"shrineProductSeaTunic": "Tunikë plazhi",
"shrineProductPlasterTunic": "Tunikë allçie",
"rallyBudgetCategoryRestaurants": "Restorantet",
"shrineProductChambrayShirt": "Këmishë Chambray",
"shrineProductSeabreezeSweater": "Triko e hollë",
"shrineProductGentryJacket": "Xhaketë serioze",
"shrineProductNavyTrousers": "Pantallona blu",
"shrineProductWalterHenleyWhite": "Walter Henley (e bardhë)",
"shrineProductSurfAndPerfShirt": "Këmishë sërfi",
"shrineProductGingerScarf": "Shall ngjyrë xhenxhefili",
"shrineProductRamonaCrossover": "Crossover-i i Ramona-s",
"shrineProductClassicWhiteCollar": "Jakë e bardhë klasike",
"shrineProductSunshirtDress": "Fustan veror",
"rallyAccountDetailDataInterestRate": "Norma e interesit",
"rallyAccountDetailDataAnnualPercentageYield": "Rendimenti vjetor në përqindje",
"rallyAccountDataVacation": "Pushime",
"shrineProductFineLinesTee": "Bluzë me vija të holla",
"rallyAccountDataHomeSavings": "Kursimet për shtëpinë",
"rallyAccountDataChecking": "Rrjedhëse",
"rallyAccountDetailDataInterestPaidLastYear": "Interesi i paguar vitin e kaluar",
"rallyAccountDetailDataNextStatement": "Pasqyra e ardhshme",
"rallyAccountDetailDataAccountOwner": "Zotëruesi i llogarisë",
"rallyBudgetCategoryCoffeeShops": "Bar-kafe",
"rallyBudgetCategoryGroceries": "Ushqimore",
"shrineProductCeriseScallopTee": "Bluzë e kuqe e errët me fund të harkuar",
"rallyBudgetCategoryClothing": "Veshje",
"rallySettingsManageAccounts": "Menaxho llogaritë",
"rallyAccountDataCarSavings": "Kursimet për makinë",
"rallySettingsTaxDocuments": "Dokumentet e taksave",
"rallySettingsPasscodeAndTouchId": "Kodi i kalimit dhe Touch ID",
"rallySettingsNotifications": "Njoftimet",
"rallySettingsPersonalInformation": "Të dhënat personale",
"rallySettingsPaperlessSettings": "Cilësimet e faturës elektronike",
"rallySettingsFindAtms": "Gjej bankomate",
"rallySettingsHelp": "Ndihma",
"rallySettingsSignOut": "Dil",
"rallyAccountTotal": "Totali",
"rallyBillsDue": "Afati",
"rallyBudgetLeft": "Të mbetura",
"rallyAccounts": "Llogaritë",
"rallyBills": "Faturat",
"rallyBudgets": "Buxhetet",
"rallyAlerts": "Sinjalizime",
"rallySeeAll": "SHIKOJI TË GJITHË",
"rallyFinanceLeft": "TË MBETURA",
"rallyTitleOverview": "PËRMBLEDHJE",
"shrineProductShoulderRollsTee": "Bluzë me mëngë të përveshura",
"shrineNextButtonCaption": "PËRPARA",
"rallyTitleBudgets": "BUXHETET",
"rallyTitleSettings": "CILËSIMET",
"rallyLoginLoginToRally": "Identifikohu në Rally",
"rallyLoginNoAccount": "Nuk ke llogari?",
"rallyLoginSignUp": "REGJISTROHU",
"rallyLoginUsername": "Emri i përdoruesit",
"rallyLoginPassword": "Fjalëkalimi",
"rallyLoginLabelLogin": "Identifikohu",
"rallyLoginRememberMe": "Kujto të dhënat e mia",
"rallyLoginButtonLogin": "IDENTIFIKOHU",
"rallyAlertsMessageHeadsUpShopping": "Kujdes, ke përdorur {percent} të buxhetit të \"Blerjeve\" për këtë muaj.",
"rallyAlertsMessageSpentOnRestaurants": "Ke shpenzuar {amount} në restorante këtë javë.",
"rallyAlertsMessageATMFees": "Ke shpenzuar {amount} në tarifa bankomati këtë muaj",
"rallyAlertsMessageCheckingAccount": "Të lumtë! Llogaria jote rrjedhëse është {percent} më e lartë se muajin e kaluar.",
"shrineMenuCaption": "MENYJA",
"shrineCategoryNameAll": "TË GJITHA",
"shrineCategoryNameAccessories": "AKSESORË",
"shrineCategoryNameClothing": "VESHJE",
"shrineCategoryNameHome": "SHTËPIA",
"shrineLoginUsernameLabel": "Emri i përdoruesit",
"shrineLoginPasswordLabel": "Fjalëkalimi",
"shrineCancelButtonCaption": "ANULO",
"shrineCartTaxCaption": "Taksa:",
"shrineCartPageCaption": "KARROCA",
"shrineProductQuantity": "Sasia: {quantity}",
"shrineProductPrice": "x {price}",
"shrineCartItemCount": "{quantity,plural,=0{ASNJË ARTIKULL}=1{1 ARTIKULL}other{{quantity} ARTIKUJ}}",
"shrineCartClearButtonCaption": "PASTRO KARROCËN",
"shrineCartTotalCaption": "TOTALI",
"shrineCartSubtotalCaption": "Nëntotali:",
"shrineCartShippingCaption": "Transporti:",
"shrineProductGreySlouchTank": "Kanotiere gri e varur",
"shrineProductStellaSunglasses": "Syze Stella",
"shrineProductWhitePinstripeShirt": "Këmishë me vija të bardha",
"demoTextFieldWhereCanWeReachYou": "Ku mund të të kontaktojmë?",
"settingsTextDirectionLTR": "LTR",
"settingsTextScalingLarge": "E madhe",
"demoBottomSheetHeader": "Koka e faqes",
"demoBottomSheetItem": "Artikulli {value}",
"demoBottomTextFieldsTitle": "Fushat me tekst",
"demoTextFieldTitle": "Fushat me tekst",
"demoTextFieldSubtitle": "Një rresht me tekst dhe numra të redaktueshëm",
"demoTextFieldDescription": "Fushat me tekst i lejojnë përdoruesit të fusin tekst në një ndërfaqe përdoruesi. Ato normalisht shfaqen në formularë dhe dialogë.",
"demoTextFieldShowPasswordLabel": "Shfaq fjalëkalimin",
"demoTextFieldHidePasswordLabel": "Fshih fjalëkalimin",
"demoTextFieldFormErrors": "Rregullo gabimet me të kuqe përpara se ta dërgosh.",
"demoTextFieldNameRequired": "Emri është i nevojshëm.",
"demoTextFieldOnlyAlphabeticalChars": "Fut vetëm karaktere alfabetikë.",
"demoTextFieldEnterUSPhoneNumber": "(###) ###-#### - Fut një numër telefoni amerikan.",
"demoTextFieldEnterPassword": "Fut një fjalëkalim.",
"demoTextFieldPasswordsDoNotMatch": "Fjalëkalimet nuk përputhen",
"demoTextFieldWhatDoPeopleCallYou": "Si të quajnë?",
"demoTextFieldNameField": "Emri*",
"demoBottomSheetButtonText": "SHFAQ FLETËN E POSHTME",
"demoTextFieldPhoneNumber": "Numri i telefonit*",
"demoBottomSheetTitle": "Fleta e poshtme",
"demoTextFieldEmail": "Email-i",
"demoTextFieldTellUsAboutYourself": "Na trego rreth vetes (p.sh. shkruaj se çfarë bën ose çfarë hobish ke)",
"demoTextFieldKeepItShort": "Mbaje të shkurtër, është thjesht demonstrim.",
"starterAppGenericButton": "BUTONI",
"demoTextFieldLifeStory": "Historia e jetës",
"demoTextFieldSalary": "Paga",
"demoTextFieldUSD": "USD",
"demoTextFieldNoMoreThan": "Jo më shumë se 8 karaktere.",
"demoTextFieldPassword": "Fjalëkalimi*",
"demoTextFieldRetypePassword": "Shkruaj përsëri fjalëkalimin*",
"demoTextFieldSubmit": "DËRGO",
"demoBottomNavigationSubtitle": "Navigimi i poshtëm me pamje që shuhen gradualisht",
"demoBottomSheetAddLabel": "Shto",
"demoBottomSheetModalDescription": "Një fletë e poshtme modale është një alternativë ndaj menysë apo dialogut dhe parandalon që përdoruesi të bashkëveprojë me pjesën tjetër të aplikacionit.",
"demoBottomSheetModalTitle": "Fleta e poshtme modale",
"demoBottomSheetPersistentDescription": "Një fletë e poshtme e përhershme shfaq informacione që plotësojnë përmbajtjen parësore të aplikacionit. Një fletë e poshtme e përhershme mbetet e dukshme edhe kur përdoruesi bashkëvepron me pjesët e tjera të aplikacionit.",
"demoBottomSheetPersistentTitle": "Fletë e poshtme e përhershme",
"demoBottomSheetSubtitle": "Fletët e përkohshme dhe modale të poshtme",
"demoTextFieldNameHasPhoneNumber": "Numri i telefonit të {name} është {phoneNumber}",
"buttonText": "BUTONI",
"demoTypographyDescription": "Përkufizimet e stileve të ndryshme tipografike të gjendura në dizajnin e materialit",
"demoTypographySubtitle": "Të gjitha stilet e paracaktuara të tekstit",
"demoTypographyTitle": "Tipografia",
"demoFullscreenDialogDescription": "Karakteristika e fullscreenDialog specifikon nëse faqja hyrëse është dialog modal në ekran të plotë",
"demoFlatButtonDescription": "Një buton i rrafshët shfaq një spërkatje me bojë pas shtypjes, por nuk ngrihet. Përdor butonat e rrafshët në shiritat e veglave, dialogët dhe brenda faqes me skemë padding",
"demoBottomNavigationDescription": "Shiritat e poshtëm të navigimit shfaqin tre deri në pesë destinacione në fund të një ekrani. Secili destinacion paraqitet nga një ikonë dhe një etiketë opsionale me tekst. Kur trokitet mbi një ikonë navigimi poshtë, përdoruesi dërgohet te destinacioni i navigimit të nivelit të lartë i shoqëruar me atë ikonë.",
"demoBottomNavigationSelectedLabel": "Etiketa e zgjedhur",
"demoBottomNavigationPersistentLabels": "Etiketat e vazhdueshme",
"starterAppDrawerItem": "Artikulli {value}",
"demoTextFieldRequiredField": "* tregon fushën e kërkuar",
"demoBottomNavigationTitle": "Navigimi poshtë",
"settingsLightTheme": "E ndriçuar",
"settingsTheme": "Tema",
"settingsPlatformIOS": "iOS",
"settingsPlatformAndroid": "Android",
"settingsTextDirectionRTL": "RTL",
"settingsTextScalingHuge": "Shumë i madh",
"cupertinoButton": "Butoni",
"settingsTextScalingNormal": "Normale",
"settingsTextScalingSmall": "I vogël",
"settingsSystemDefault": "Sistemi",
"settingsTitle": "Cilësimet",
"rallyDescription": "Një aplikacion për financat personale",
"aboutDialogDescription": "Për të parë kodin burimor për këtë aplikacion, vizito {repoLink}.",
"bottomNavigationCommentsTab": "Komente",
"starterAppGenericBody": "Trupi",
"starterAppGenericHeadline": "Titulli",
"starterAppGenericSubtitle": "Nënemërtim",
"starterAppGenericTitle": "Titulli",
"starterAppTooltipSearch": "Kërko",
"starterAppTooltipShare": "Ndaj",
"starterAppTooltipFavorite": "Të preferuara",
"starterAppTooltipAdd": "Shto",
"bottomNavigationCalendarTab": "Kalendari",
"starterAppDescription": "Strukturë reaguese për aplikacionin nisës",
"starterAppTitle": "Aplikacion nisës",
"aboutFlutterSamplesRepo": "Depozita GitHub e kampioneve të Flutter",
"bottomNavigationContentPlaceholder": "Vendmbajtësi për skedën {title}",
"bottomNavigationCameraTab": "Kamera",
"bottomNavigationAlarmTab": "Alarmi",
"bottomNavigationAccountTab": "Llogaria",
"demoTextFieldYourEmailAddress": "Adresa jote e email-it",
"demoToggleButtonDescription": "Butonat e ndërrimit mund të përdoren për të grupuar opsionet e përafërta. Për të theksuar grupet e butonave të përafërt të ndërrimit, një grup duhet të ndajë një mbajtës të përbashkët",
"colorsGrey": "GRI",
"colorsBrown": "KAFE",
"colorsDeepOrange": "PORTOKALLI E THELLË",
"colorsOrange": "PORTOKALLI",
"colorsAmber": "E VERDHË PORTOKALLI",
"colorsYellow": "E VERDHË",
"colorsLime": "LIMONI",
"colorsLightGreen": "E GJELBËR E ÇELUR",
"colorsGreen": "E GJELBËR",
"homeHeaderGallery": "Galeria",
"homeHeaderCategories": "Kategoritë",
"shrineDescription": "Një aplikacion blerjesh në modë",
"craneDescription": "Një aplikacion i personalizuar për udhëtimin",
"homeCategoryReference": "STILET DHE TË TJERA",
"demoInvalidURL": "URL-ja nuk mund të shfaqej:",
"demoOptionsTooltip": "Opsionet",
"demoInfoTooltip": "Informacione",
"demoCodeTooltip": "Kodi i demonstrimit",
"demoDocumentationTooltip": "Dokumentacioni i API-t",
"demoFullscreenTooltip": "Ekran i plotë",
"settingsTextScaling": "Shkallëzimi i tekstit",
"settingsTextDirection": "Drejtimi i tekstit",
"settingsLocale": "Gjuha e përdorimit",
"settingsPlatformMechanics": "Mekanika e platformës",
"settingsDarkTheme": "E errët",
"settingsSlowMotion": "Lëvizje e ngadaltë",
"settingsAbout": "Rreth galerisë së Flutter",
"settingsFeedback": "Dërgo koment",
"settingsAttribution": "Projektuar nga TOASTER në Londër",
"demoButtonTitle": "Butonat",
"demoButtonSubtitle": "Tekst, i ngritur, me kontur etj.",
"demoFlatButtonTitle": "Butoni i rrafshët",
"demoRaisedButtonDescription": "Butonat e ngritur u shtojnë dimension kryesisht strukturave të rrafshëta. Ata theksojnë funksionet në hapësirat e gjera ose me trafik.",
"demoRaisedButtonTitle": "Butoni i ngritur",
"demoOutlineButtonTitle": "Buton me kontur",
"demoOutlineButtonDescription": "Butonat me kontur bëhen gjysmë të tejdukshëm dhe ngrihen kur shtypen. Shpesh ata çiftohen me butonat e ngritur për të treguar një veprim alternativ dytësor.",
"demoToggleButtonTitle": "Butonat e ndërrimit",
"colorsTeal": "GURKALI",
"demoFloatingButtonTitle": "Butoni pluskues i veprimit",
"demoFloatingButtonDescription": "Një buton pluskues veprimi është një buton me ikonë rrethore që lëviz mbi përmbajtjen për të promovuar një veprim parësor në aplikacion.",
"demoDialogTitle": "Dialogët",
"demoDialogSubtitle": "I thjeshtë, sinjalizim dhe ekran i plotë",
"demoAlertDialogTitle": "Sinjalizim",
"demoAlertDialogDescription": "Një dialog sinjalizues informon përdoruesin rreth situatave që kërkojnë konfirmim. Një dialog sinjalizues ka një titull opsional dhe një listë opsionale veprimesh.",
"demoAlertTitleDialogTitle": "Sinjalizo me titullin",
"demoSimpleDialogTitle": "I thjeshtë",
"demoSimpleDialogDescription": "Një dialog i thjeshtë i ofron përdoruesit një zgjedhje mes disa opsionesh. Një dialog i thjeshtë ka një titull opsional që afishohet mbi zgjedhjet.",
"demoFullscreenDialogTitle": "Ekrani i plotë",
"demoCupertinoButtonsTitle": "Butonat",
"demoCupertinoButtonsSubtitle": "Butonat në stilin e iOS",
"demoCupertinoButtonsDescription": "Një buton në stilin e iOS. Përfshin tekstin dhe/ose një ikonë që zhduket dhe shfaqet gradualisht kur e prek. Si opsion mund të ketë sfond.",
"demoCupertinoAlertsTitle": "Sinjalizime",
"demoCupertinoAlertsSubtitle": "Dialogë sinjalizimi në stilin e iOS",
"demoCupertinoAlertTitle": "Sinjalizim",
"demoCupertinoAlertDescription": "Një dialog sinjalizues informon përdoruesin rreth situatave që kërkojnë konfirmim. Një dialog sinjalizimi ka një titull opsional, përmbajtje opsionale dhe një listë opsionale veprimesh. Titulli shfaqet mbi përmbajtje dhe veprimet shfaqen poshtë përmbajtjes.",
"demoCupertinoAlertWithTitleTitle": "Sinjalizo me titullin",
"demoCupertinoAlertButtonsTitle": "Sinjalizimi me butonat",
"demoCupertinoAlertButtonsOnlyTitle": "Vetëm butonat e sinjalizimit",
"demoCupertinoActionSheetTitle": "Fleta e veprimit",
"demoCupertinoActionSheetDescription": "Një fletë veprimesh është një stil specifik sinjalizimi që e përball përdoruesin me një set prej dy ose më shumë zgjedhjesh që lidhen me kontekstin aktual. Një fletë veprimesh mund të ketë një titull, një mesazh shtesë dhe një listë veprimesh.",
"demoColorsTitle": "Ngjyrat",
"demoColorsSubtitle": "Të gjitha ngjyrat e paracaktuara",
"demoColorsDescription": "Konstantet e ngjyrave dhe demonstrimeve të ngjyrave që paraqesin paletën e ngjyrave të dizajnit të materialit.",
"buttonTextEnabled": "ENABLED",
"buttonTextDisabled": "DISABLED",
"buttonTextCreate": "Krijo",
"dialogSelectedOption": "Zgjodhe: \"{value}\"",
"dialogDiscardTitle": "Të hidhet poshtë drafti?",
"dialogLocationTitle": "Të përdoret shërbimi \"Vendndodhjet Google\"?",
"dialogLocationDescription": "Lejo Google të ndihmojë aplikacionet që të përcaktojnë vendndodhjen. Kjo do të thotë të dërgosh të dhëna te Google edhe kur nuk ka aplikacione në punë.",
"dialogCancel": "ANULO",
"dialogDiscard": "HIDH POSHTË",
"dialogDisagree": "NUK PRANOJ",
"dialogAgree": "PRANOJ",
"dialogSetBackup": "Cakto llogarinë e rezervimit",
"colorsBlueGrey": "GRI NË BLU",
"dialogShow": "SHFAQ DIALOGUN",
"dialogFullscreenTitle": "Dialogu në ekran të plotë",
"dialogFullscreenSave": "RUAJ",
"dialogFullscreenDescription": "Një demonstrim dialogu me ekran të plotë",
"cupertinoButtonEnabled": "Enabled",
"cupertinoButtonDisabled": "Disabled",
"cupertinoButtonWithBackground": "Me sfond",
"cupertinoAlertCancel": "Anulo",
"cupertinoAlertDiscard": "Hidh poshtë",
"cupertinoAlertLocationTitle": "Dëshiron të lejosh që \"Maps\" të ketë qasje te vendndodhja jote ndërkohë që je duke përdorur aplikacionin?",
"cupertinoAlertLocationDescription": "Vendndodhja jote aktuale do të shfaqet në hartë dhe do të përdoret për udhëzime, rezultate të kërkimeve në afërsi dhe kohën e përafërt të udhëtimit.",
"cupertinoAlertAllow": "Lejo",
"cupertinoAlertDontAllow": "Mos lejo",
"cupertinoAlertFavoriteDessert": "Zgjidh ëmbëlsirën e preferuar",
"cupertinoAlertDessertDescription": "Zgjidh llojin tënd të preferuar të ëmbëlsirës nga lista më poshtë. Zgjedhja jote do të përdoret për të personalizuar listën e sugjeruar të restoranteve në zonën tënde.",
"cupertinoAlertCheesecake": "Kek bulmeti",
"cupertinoAlertTiramisu": "Tiramisu",
"cupertinoAlertApplePie": "Ëmbëlsirë me mollë",
"cupertinoAlertChocolateBrownie": "Ëmbëlsirë me çokollatë",
"cupertinoShowAlert": "Shfaq sinjalizimin",
"colorsRed": "I KUQ",
"colorsPink": "ROZË",
"colorsPurple": "VJOLLCË",
"colorsDeepPurple": "E PURPURT E THELLË",
"colorsIndigo": "INDIGO",
"colorsBlue": "BLU",
"colorsLightBlue": "BLU E ÇELUR",
"colorsCyan": "I KALTËR",
"dialogAddAccount": "Shto llogari",
"Gallery": "Galeria",
"Categories": "Kategoritë",
"SHRINE": "SHRINE",
"Basic shopping app": "Aplikacion bazë për blerje",
"RALLY": "RALLY",
"CRANE": "CRANE",
"Travel app": "Aplikacion udhëtimi",
"MATERIAL": "MATERIAL",
"CUPERTINO": "CUPERTINO",
"REFERENCE STYLES & MEDIA": "STILE REFERENCE DHE MEDIA"
}