blob: 9b876ca85a826f5c124b91374a5b01beb234b40e [file] [log] [blame]
{
"loading": "Laden",
"deselect": "Deselecteren",
"select": "Selecteren",
"selectable": "Selecteerbaar (lang indrukken)",
"selected": "Geselecteerd",
"demo": "Demo",
"bottomAppBar": "App-balk onderaan",
"notSelected": "Niet geselecteerd",
"demoCupertinoSearchTextFieldTitle": "Zoektekstveld",
"demoCupertinoPicker": "Kiezer",
"demoCupertinoSearchTextFieldSubtitle": "Zoektekstveld in iOS-stijl",
"demoCupertinoSearchTextFieldDescription": "Een zoektekstveld waarmee de gebruiker kan zoeken door tekst in te vullen en dat suggesties kan aanbieden en filteren.",
"demoCupertinoSearchTextFieldPlaceholder": "Geef tekst op",
"demoCupertinoScrollbarTitle": "Scrollbalk",
"demoCupertinoScrollbarSubtitle": "Scrollbalk in iOS-stijl",
"demoCupertinoScrollbarDescription": "Een scrollbalk die het betreffende onderliggende item verpakt",
"demoTwoPaneItem": "Item {value}",
"demoTwoPaneList": "Lijst",
"demoTwoPaneFoldableLabel": "Opvouwbaar",
"demoTwoPaneSmallScreenLabel": "Klein scherm",
"demoTwoPaneSmallScreenDescription": "Dit is het gedrag van TwoPane op een apparaat met een klein scherm.",
"demoTwoPaneTabletLabel": "Tablet/desktop",
"demoTwoPaneTabletDescription": "Dit is het gedrag van TwoPane op een groter scherm zoals een tablet of desktop.",
"demoTwoPaneTitle": "TwoPane",
"demoTwoPaneSubtitle": "Responsieve lay-out op opvouwbare, grote en kleine schermen",
"splashSelectDemo": "Selecteer een demo",
"demoTwoPaneFoldableDescription": "Dit is het gedrag van TwoPane op een opvouwbaar apparaat.",
"demoTwoPaneDetails": "Details",
"demoTwoPaneSelectItem": "Selecteer een item",
"demoTwoPaneItemDetails": "Details van item {value}",
"demoCupertinoContextMenuActionText": "Tik op het Flutter-logo en houd dit vast om het contextmenu te zien.",
"demoCupertinoContextMenuDescription": "Een contextmenu in iOS-stijl op volledig scherm dat verschijnt als een element lang wordt ingedrukt.",
"demoAppBarTitle": "App-balk",
"demoAppBarDescription": "De app-balk biedt content en acties voor het huidige scherm. De balk wordt gebruikt voor branding, schermtitels, navigatie en acties.",
"demoDividerTitle": "Scheidingslijn",
"demoDividerSubtitle": "Een scheidingslijn is een dunne lijn waarmee content wordt gegroepeerd in lijsten en indelingen.",
"demoDividerDescription": "Scheidingslijnen kunnen worden gebruikt in lijsten, lades en op andere plaatsen om content te scheiden.",
"demoVerticalDividerTitle": "Verticale scheidingslijn",
"demoCupertinoContextMenuTitle": "Contextmenu",
"demoCupertinoContextMenuSubtitle": "Contextmenu in iOS-stijl",
"demoAppBarSubtitle": "Toont informatie en acties voor het huidige scherm",
"demoCupertinoContextMenuActionOne": "Actie 1",
"demoCupertinoContextMenuActionTwo": "Actie 2",
"demoDateRangePickerDescription": "Toont een dialoogvenster met een Material Design-periodekiezer.",
"demoDateRangePickerTitle": "Periodekiezer",
"demoNavigationDrawerUserName": "Gebruikersnaam",
"demoNavigationDrawerUserEmail": "user.name@example.com",
"demoNavigationDrawerText": "Swipe vanaf de rand of tik op het icoon linksboven om het zijmenu weer te geven",
"demoNavigationRailTitle": "Navigatierail",
"demoNavigationRailSubtitle": "Een navigatierail weergeven in een app",
"demoNavigationRailDescription": "Een materiaalwidget die links of rechts van een app moet worden weergegeven om te navigeren tussen een klein aantal weergaven, meestal tussen drie en vijf.",
"demoNavigationRailFirst": "Eerste",
"demoNavigationDrawerTitle": "Zijmenu",
"demoNavigationRailThird": "Derde",
"replyStarredLabel": "Met ster",
"demoTextButtonDescription": "Als je op een tekstknop drukt, wordt een inktvlekeffect weergegeven, maar gaat de knop niet omhoog. Gebruik tekstknoppen op taakbalken, in dialoogvensters en inline met opvulling",
"demoElevatedButtonTitle": "Verhoogde knop",
"demoElevatedButtonDescription": "Verhoogde knoppen voegen een dimensie toe aan vormgevingen die voornamelijk plat zijn. Ze lichten functies uit als de achtergrond druk is of breed wordt weergegeven.",
"demoOutlinedButtonTitle": "Contourknop",
"demoOutlinedButtonDescription": "Contourknoppen worden ondoorzichtig en verhoogd als je ze indrukt. Ze worden vaak gekoppeld aan verhoogde knoppen om een alternatieve tweede actie aan te geven.",
"demoContainerTransformDemoInstructions": "Kaarten, lijsten en FAB",
"demoNavigationDrawerSubtitle": "Een zijmenu in de app-balk weergeven",
"replyDescription": "Een efficiënte, gefocuste e-mail-app",
"demoNavigationDrawerDescription": "Een Material Design-deelvenster dat horizontaal inschuift vanaf de rand van het scherm om navigatielinks in een app te tonen.",
"replyDraftsLabel": "Concepten",
"demoNavigationDrawerToPageOne": "Item één",
"replyInboxLabel": "Inbox",
"demoSharedXAxisDemoInstructions": "Knoppen voor volgende en terug",
"replySpamLabel": "Spam",
"replyTrashLabel": "Prullenbak",
"replySentLabel": "Gestuurd",
"demoNavigationRailSecond": "Tweede",
"demoNavigationDrawerToPageTwo": "Item twee",
"demoFadeScaleDemoInstructions": "Modaal venster en FAB",
"demoFadeThroughDemoInstructions": "Navigatie onderaan",
"demoSharedZAxisDemoInstructions": "Knop voor icoon Instellingen",
"demoSharedYAxisDemoInstructions": "Sorteren op Onlangs afgespeeld",
"demoTextButtonTitle": "Tekstknop",
"demoSharedZAxisBeefSandwichRecipeTitle": "Sandwich met rundvlees",
"demoSharedZAxisDessertRecipeDescription": "Recept voor dessert",
"demoSharedYAxisAlbumTileSubtitle": "Artist",
"demoSharedYAxisAlbumTileTitle": "Album",
"demoSharedYAxisRecentSortTitle": "Onlangs geluisterd",
"demoSharedYAxisAlphabeticalSortTitle": "A-Z",
"demoSharedYAxisAlbumCount": "268 albums",
"demoSharedYAxisTitle": "Gedeelde Y-as",
"demoSharedXAxisCreateAccountButtonText": "ACCOUNT MAKEN",
"demoFadeScaleAlertDialogDiscardButton": "NIET OPSLAAN",
"demoSharedXAxisSignInTextFieldLabel": "E-mailadres of telefoonnummer",
"demoSharedXAxisSignInSubtitleText": "Inloggen met je account",
"demoSharedXAxisSignInWelcomeText": "Hallo David Park",
"demoSharedXAxisIndividualCourseSubtitle": "Afzonderlijk getoond",
"demoSharedXAxisBundledCourseSubtitle": "Gebundeld",
"demoFadeThroughAlbumsDestination": "Albums",
"demoSharedXAxisDesignCourseTitle": "Design",
"demoSharedXAxisIllustrationCourseTitle": "Illustratie",
"demoSharedXAxisBusinessCourseTitle": "Zakelijk",
"demoSharedXAxisArtsAndCraftsCourseTitle": "Kunst en creatief",
"demoMotionPlaceholderSubtitle": "Secundaire tekst",
"demoFadeScaleAlertDialogCancelButton": "ANNULEREN",
"demoFadeScaleAlertDialogHeader": "Dialoogvenster voor meldingen",
"demoFadeScaleHideFabButton": "ZWEVENDE ACTIEKNOP VERBERGEN",
"demoFadeScaleShowFabButton": "ZWEVENDE ACTIEKNOP TONEN",
"demoFadeScaleShowAlertDialogButton": "MODAAL VENSTER TONEN",
"demoFadeScaleDescription": "Het patroon 'Vervagen' wordt gebruikt voor UI-elementen die binnen de begrenzing van het scherm verschijnen of verdwijnen, zoals een dialoogvenster dat vervaagt in het midden van het scherm.",
"demoFadeScaleTitle": "Vervagen",
"demoFadeThroughTextPlaceholder": "123 foto's",
"demoFadeThroughSearchDestination": "Zoeken",
"demoFadeThroughPhotosDestination": "Foto's",
"demoSharedXAxisCoursePageSubtitle": "Gebundelde categorieën worden als groepen weergegeven in je feed. Je kunt dit later altijd wijzigen.",
"demoFadeThroughDescription": "Het patroon 'Fade-through' wordt gebruikt voor overgangen tussen UI-elementen die geen sterk onderling verband hebben.",
"demoFadeThroughTitle": "Fade-through",
"demoSharedZAxisHelpSettingLabel": "Hulp",
"demoMotionSubtitle": "Alle vooraf gedefinieerde overgangspatronen",
"demoSharedZAxisNotificationSettingLabel": "Meldingen",
"demoSharedZAxisProfileSettingLabel": "Profiel",
"demoSharedZAxisSavedRecipesListTitle": "Opgeslagen recepten",
"demoSharedZAxisBeefSandwichRecipeDescription": "Recept voor sandwich met rundvlees",
"demoSharedZAxisCrabPlateRecipeDescription": "Recept voor gerecht met krab",
"demoSharedXAxisCoursePageTitle": "Je cursussen stroomlijnen",
"demoSharedZAxisCrabPlateRecipeTitle": "Krab",
"demoSharedZAxisShrimpPlateRecipeDescription": "Recept voor gerecht met garnalen",
"demoSharedZAxisShrimpPlateRecipeTitle": "Garnalen",
"demoContainerTransformTypeFadeThrough": "FADE-THROUGH",
"demoSharedZAxisDessertRecipeTitle": "Dessert",
"demoSharedZAxisSandwichRecipeDescription": "Recept voor sandwich",
"demoSharedZAxisSandwichRecipeTitle": "Sandwich",
"demoSharedZAxisBurgerRecipeDescription": "Recept voor hamburger",
"demoSharedZAxisBurgerRecipeTitle": "Hamburger",
"demoSharedZAxisSettingsPageTitle": "Instellingen",
"demoSharedZAxisTitle": "Gedeelde Z-as",
"demoSharedZAxisPrivacySettingLabel": "Privacy",
"demoMotionTitle": "Beweging",
"demoContainerTransformTitle": "Containertransformatie",
"demoContainerTransformDescription": "Het patroon 'Containertransformatie' is ontworpen voor overgangen tussen UI-elementen die een container bevatten. Dit patroon zorgt voor een zichtbare connectie tussen twee UI-elementen.",
"demoContainerTransformModalBottomSheetTitle": "Vervagingsmodus",
"demoContainerTransformTypeFade": "VERVAGEN",
"demoSharedYAxisAlbumTileDurationUnit": "min",
"demoMotionPlaceholderTitle": "Titel",
"demoSharedXAxisForgotEmailButtonText": "E-MAILADRES VERGETEN?",
"demoMotionSmallPlaceholderSubtitle": "Secundair",
"demoMotionDetailsPageTitle": "Detailpagina",
"demoMotionListTileTitle": "Lijstitem",
"demoSharedAxisDescription": "Het patroon 'Gedeelde as' wordt gebruikt voor overgangen tussen UI-elementen die een ruimtelijke of navigatiegebonden relatie hebben. Dit patroon gebruikt een gedeelde transformatie op de X-, Y- of Z-as om de relatie tussen elementen te benadrukken.",
"demoSharedXAxisTitle": "Gedeelde X-as",
"demoSharedXAxisBackButtonText": "TERUG",
"demoSharedXAxisNextButtonText": "VOLGENDE",
"demoSharedXAxisCulinaryCourseTitle": "Culinair",
"githubRepo": "GitHub-opslagplaats {repoName}",
"fortnightlyMenuUS": "Verenigde Staten",
"fortnightlyMenuBusiness": "Zakelijk",
"fortnightlyMenuScience": "Wetenschap",
"fortnightlyMenuSports": "Sport",
"fortnightlyMenuTravel": "Reizen",
"fortnightlyMenuCulture": "Cultuur",
"fortnightlyTrendingTechDesign": "TechDesign",
"rallyBudgetDetailAmountLeft": "Resterend bedrag",
"fortnightlyHeadlineArmy": "Hervorming van het Groene Leger van binnenuit",
"fortnightlyDescription": "Een op content gerichte nieuws-app",
"rallyBillDetailAmountDue": "Te betalen bedrag",
"rallyBudgetDetailTotalCap": "Totaallimiet",
"rallyBudgetDetailAmountUsed": "Gebruikt bedrag",
"fortnightlyTrendingHealthcareRevolution": "HealthcareRevolution",
"fortnightlyMenuFrontPage": "Voorpagina",
"fortnightlyMenuWorld": "Wereld",
"rallyBillDetailAmountPaid": "Betaald bedrag",
"fortnightlyMenuPolitics": "Politiek",
"fortnightlyHeadlineBees": "Bijentekort in landbouwgebied",
"fortnightlyHeadlineGasoline": "De toekomst van benzine",
"fortnightlyTrendingGreenArmy": "GreenArmy",
"fortnightlyHeadlineFeminists": "Feministen pakken de partijgeest aan",
"fortnightlyHeadlineFabrics": "Ontwerpers gebruiken technologie voor futuristische stoffen",
"fortnightlyHeadlineStocks": "Stagnerende aandelenkoersen maken valuta populair",
"fortnightlyTrendingReform": "Reform",
"fortnightlyMenuTech": "Technologie",
"fortnightlyHeadlineWar": "Verdeelde Amerikaanse levens tijdens de oorlog",
"fortnightlyHeadlineHealthcare": "De stille maar sterke revolutie in de gezondheidszorg",
"fortnightlyLatestUpdates": "Nieuwste updates",
"fortnightlyTrendingStocks": "Stocks",
"rallyBillDetailTotalAmount": "Totaalbedrag",
"demoCupertinoPickerDateTime": "Datum en tijd",
"signIn": "INLOGGEN",
"dataTableRowWithSugar": "{value} met suiker",
"dataTableRowApplePie": "Appeltaart",
"dataTableRowDonut": "Donut",
"dataTableRowHoneycomb": "Honeycomb",
"dataTableRowLollipop": "Lolly",
"dataTableRowJellyBean": "Jellybean",
"dataTableRowGingerbread": "Gingerbread",
"dataTableRowCupcake": "Cupcake",
"dataTableRowEclair": "Eclair",
"dataTableRowIceCreamSandwich": "IJswafel",
"dataTableRowFrozenYogurt": "Yoghurtijs",
"dataTableColumnIron": "IJzer (%)",
"dataTableColumnCalcium": "Calcium (%)",
"dataTableColumnSodium": "Natrium (mg)",
"demoTimePickerTitle": "Tijdkiezer",
"demo2dTransformationsResetTooltip": "Transformaties resetten",
"dataTableColumnFat": "Vetten (g)",
"dataTableColumnCalories": "Calorieën",
"dataTableColumnDessert": "Dessert (1 portie)",
"cardsDemoTravelDestinationLocation1": "Thanjavur, Tamil Nadu",
"demoTimePickerDescription": "Toont een dialoogvenster met een tijdkiezer in material design.",
"demoPickersShowPicker": "KIEZER TONEN",
"demoTabsScrollingTitle": "Scrollend",
"demoTabsNonScrollingTitle": "Niet-scrollend",
"craneHours": "{hours,plural,=1{1 u}other{{hours} u}}",
"craneMinutes": "{minutes,plural,=1{1 m}other{{minutes} m}}",
"craneFlightDuration": "{hoursShortForm} {minutesShortForm}",
"dataTableHeader": "Voedingswaarde",
"demoDatePickerTitle": "Datumkiezer",
"demoPickersSubtitle": "Selectie van datum en tijd",
"demoPickersTitle": "Kiezers",
"demo2dTransformationsEditTooltip": "Tegel bewerken",
"demoDataTableDescription": "Gegevenstabellen tonen informatie in een rasterindeling met rijen en kolommen. Op die manier is de informatie makkelijk snel te bekijken, zodat gebruikers patronen kunnen herkennen of inzichten kunnen opdoen.",
"demo2dTransformationsDescription": "Tik om tegels te bewerken en gebruik gebaren om rond te bewegen in de scène. Sleep om mee te draaien, knijp om te zoomen en draai met twee vingers. Druk op de startknop om weer naar de beginstand te gaan.",
"demo2dTransformationsSubtitle": "Meedraaien, zoomen, draaien",
"demo2dTransformationsTitle": "2D-transformaties",
"demoCupertinoTextFieldPIN": "Pincode",
"demoCupertinoTextFieldDescription": "In een tekstveld kan een gebruiker tekst invoeren, via een fysiektoetsenbord of een schermtoetsenbord.",
"demoCupertinoTextFieldSubtitle": "Tekstvelden in iOS-stijl",
"demoCupertinoTextFieldTitle": "Tekstvelden",
"demoDatePickerDescription": "Toont een dialoogvenster met een datumkiezer in material design.",
"demoCupertinoPickerTime": "Tijd",
"demoCupertinoPickerDate": "Datum",
"demoCupertinoPickerTimer": "Timer",
"demoCupertinoPickerDescription": "Een kiezerwidget in iOS-stijl waarmee tekenreeksen, datums, tijden of datum en tijd kunnen worden geselecteerd.",
"demoCupertinoPickerSubtitle": "Kiezers in iOS-stijl",
"demoCupertinoPickerTitle": "Kiezers",
"dataTableRowWithHoney": "{value} met honing",
"cardsDemoTravelDestinationCity2": "Chettinad",
"bannerDemoResetText": "Banner resetten",
"bannerDemoMultipleText": "Meerdere acties",
"bannerDemoLeadingText": "Icoon vóór tekst",
"dismiss": "SLUITEN",
"cardsDemoTappable": "Tikbaar",
"cardsDemoSelectable": "Selecteerbaar (lang indrukken)",
"cardsDemoExplore": "Ontdekken",
"cardsDemoExploreSemantics": "{destinationName} ontdekken",
"cardsDemoShareSemantics": "{destinationName} delen",
"cardsDemoTravelDestinationTitle1": "De tien mooiste steden om te bezoeken in Tamil Nadu",
"cardsDemoTravelDestinationDescription1": "Nummer 10",
"cardsDemoTravelDestinationCity1": "Thanjavur",
"dataTableColumnProtein": "Eiwitten (g)",
"cardsDemoTravelDestinationTitle2": "Ambachtslieden van Zuid-India",
"cardsDemoTravelDestinationDescription2": "Zijdespinners",
"bannerDemoText": "Je wachtwoord is geüpdatet op je andere apparaat. Log opnieuw in.",
"cardsDemoTravelDestinationLocation2": "Sivaganga, Tamil Nadu",
"cardsDemoTravelDestinationTitle3": "Brihadisvaratempel",
"cardsDemoTravelDestinationDescription3": "Tempels",
"demoBannerTitle": "Banner",
"demoBannerSubtitle": "Een banner weergeven in een lijst",
"demoBannerDescription": "Een banner toont een belangrijk, kort geformuleerd bericht en biedt acties die gebruikers kunnen uitvoeren (of ze kunnen de banner sluiten). De banner kan alleen worden gesloten door een gebruikersactie.",
"demoCardTitle": "Kaarten",
"demoCardSubtitle": "Voedingsinformatiekaarten met afgeronde hoeken",
"demoCardDescription": "Een kaart is een blad waarop bepaalde gerelateerde informatie wordt weergegeven, zoals een album, geografische locatie, gerecht, contactgegevens, enz.",
"demoDataTableTitle": "Gegevenstabellen",
"demoDataTableSubtitle": "Rijen en kolommen met informatie",
"dataTableColumnCarbs": "Koolhydraten (g)",
"placeTanjore": "Tanjore",
"demoGridListsTitle": "Rasterlijsten",
"placeFlowerMarket": "Bloemenmarkt",
"placeBronzeWorks": "Bronsgieterij",
"placeMarket": "Markt",
"placeThanjavurTemple": "Thanjavur-tempel",
"placeSaltFarm": "Zoutpan",
"placeScooters": "Scooters",
"placeSilkMaker": "Zijdewever",
"placeLunchPrep": "Lunchbereiding",
"placeBeach": "Strand",
"placeFisherman": "Visser",
"demoMenuSelected": "Geselecteerd: {value}",
"demoMenuRemove": "Verwijderen",
"demoMenuGetLink": "Link ophalen",
"demoMenuShare": "Delen",
"demoBottomAppBarSubtitle": "Geeft navigatie en acties onderaan weer",
"demoMenuAnItemWithASectionedMenu": "Een item met een in secties opgesplitst menu",
"demoMenuADisabledMenuItem": "Uitgezet menu-item",
"demoLinearProgressIndicatorTitle": "Lineaire voortgangsindicator",
"demoMenuContextMenuItemOne": "Contextmenu-item één",
"demoMenuAnItemWithASimpleMenu": "Een item met een eenvoudig menu",
"demoCustomSlidersTitle": "Aangepaste schuifregelaars",
"demoMenuAnItemWithAChecklistMenu": "Een item met een checklistmenu",
"demoCupertinoActivityIndicatorTitle": "Activiteitsindicator",
"demoCupertinoActivityIndicatorSubtitle": "Activiteitsindicatoren in iOS-stijl",
"demoCupertinoActivityIndicatorDescription": "Een activiteitsindicator in iOS-stijl die rechtsom ronddraait.",
"demoCupertinoNavigationBarTitle": "Navigatiebalk",
"demoCupertinoNavigationBarSubtitle": "Navigatiebalk in iOS-stijl",
"demoCupertinoNavigationBarDescription": "Een navigatiebalk in iOS-stijl. De navigatiebalk is een werkbalk die in elk geval bestaat uit een paginatitel (in het midden van de werkbalk).",
"demoCupertinoPullToRefreshTitle": "Trek omlaag om te vernieuwen",
"demoCupertinoPullToRefreshSubtitle": "Optie voor omlaag trekken om te vernieuwen in iOS-stijl",
"demoCupertinoPullToRefreshDescription": "Een widget voor implementatie van de optie voor omlaag trekken om te vernieuwen in iOS-stijl.",
"demoProgressIndicatorTitle": "Voortgangsindicatoren",
"demoProgressIndicatorSubtitle": "Lineair, rond, onbepaald",
"demoCircularProgressIndicatorTitle": "Ronde voortgangsindicator",
"demoCircularProgressIndicatorDescription": "Een ronde voortgangsindicator volgens material design, die ronddraait om aan te geven dat de app bezig is.",
"demoMenuFour": "Vier",
"demoLinearProgressIndicatorDescription": "Een lineaire voortgangsindicator volgens material design, ook wel een voortgangsbalk genoemd.",
"demoTooltipTitle": "Tooltip",
"demoTooltipSubtitle": "Kort bericht dat wordt weergegeven bij lang indrukken of muisaanwijzer plaatsen",
"demoTooltipDescription": "Tooltip bevat een label dat de functie uitlegt van een knop of andere gebruikersinterface-actie. In tooltip wordt informatieve tekst weergegeven als gebruikers de muisaanwijzer of focus op een element plaatsen of het lang indrukken.",
"demoTooltipInstructions": "Druk lang op een element of plaats de muisaanwijzer erop om de tooltip weer te geven.",
"placeChennai": "Chennai",
"demoMenuChecked": "Aangevinkt: {value}",
"placeChettinad": "Chettinad",
"demoMenuPreview": "Voorbeeld",
"demoBottomAppBarTitle": "App-balk onderaan",
"demoBottomAppBarDescription": "Met de app-balken onderaan heb je toegang tot een navigatiemenu onderaan en maximaal vier acties, waaronder de zwevende actieknop.",
"bottomAppBarNotch": "Inkeping",
"bottomAppBarPosition": "Positie van zwevende actieknop",
"bottomAppBarPositionDockedEnd": "Gedockt - Uiteinde",
"bottomAppBarPositionDockedCenter": "Gedockt - Midden",
"bottomAppBarPositionFloatingEnd": "Zwevend - Uiteinde",
"bottomAppBarPositionFloatingCenter": "Zwevend - Midden",
"demoSlidersEditableNumericalValue": "Bewerkbare numerieke waarde",
"demoGridListsSubtitle": "Rij- en kolomopmaak",
"demoGridListsDescription": "Rasterlijsten zijn geschikt voor het presenteren van homogene gegevens (vaak afbeeldingen). Elk item in een rasterlijst wordt een tegel genoemd.",
"demoGridListsImageOnlyTitle": "Alleen afbeelding",
"demoGridListsHeaderTitle": "Met koptekst",
"demoGridListsFooterTitle": "Met voettekst",
"demoSlidersTitle": "Schuifregelaars",
"demoSlidersSubtitle": "Widgets om een waarde te selecteren door middel van vegen",
"demoSlidersDescription": "Schuifregelaars geven een waardebereik langs een balk weer, waarop gebruikers één waarde kunnen selecteren. Ze zijn ideaal om instellingen (zoals volume of helderheid) aan te passen en afbeeldingsfilters toe te passen.",
"demoRangeSlidersTitle": "Schuifregelaars voor bereik",
"demoRangeSlidersDescription": "Schuifregelaars geven een waardebereik langs een balk weer. Ze kunnen pictogrammen aan beide uiteinden van de balk hebben die overeenkomen met een waardebereik. Ze zijn ideaal om instellingen (zoals volume of helderheid) aan te passen en afbeeldingsfilters toe te passen.",
"demoMenuAnItemWithAContextMenuButton": "Een item met een contextmenu",
"demoCustomSlidersDescription": "Schuifregelaars geven een waardebereik langs een balk weer, waarop gebruikers één waarde of een waardebereik kunnen selecteren. De schuifregelaars kunnen worden voorzien van een thema en worden aangepast.",
"demoSlidersContinuousWithEditableNumericalValue": "Doorlopend met bewerkbare numerieke waarde",
"demoSlidersDiscrete": "Afzonderlijk",
"demoSlidersDiscreteSliderWithCustomTheme": "Afzonderlijke schuifregelaar met aangepast thema",
"demoSlidersContinuousRangeSliderWithCustomTheme": "Doorlopende schuifregelaar voor bereik met aangepast thema",
"demoSlidersContinuous": "Doorlopend",
"placePondicherry": "Pondicherry",
"demoMenuTitle": "Menu",
"demoContextMenuTitle": "Contextmenu",
"demoSectionedMenuTitle": "In secties opgesplitst menu",
"demoSimpleMenuTitle": "Eenvoudig menu",
"demoChecklistMenuTitle": "Checklistmenu",
"demoMenuSubtitle": "Menuknoppen en eenvoudige menu's",
"demoMenuDescription": "Een menu toont een lijst met keuzes in een tijdelijke weergave. Menu's worden weergegeven als gebruikers interactie hebben met een knop, actie of andere bedieningsoptie.",
"demoMenuItemValueOne": "Menu-item één",
"demoMenuItemValueTwo": "Menu-item twee",
"demoMenuItemValueThree": "Menu-item drie",
"demoMenuOne": "Eén",
"demoMenuTwo": "Twee",
"demoMenuThree": "Drie",
"demoMenuContextMenuItemThree": "Contextmenu-item drie",
"demoCupertinoSwitchSubtitle": "Schakelaar in iOS-stijl",
"demoSnackbarsText": "Dit is een snackbar.",
"demoCupertinoSliderSubtitle": "Schuifregelaar in iOS-stijl",
"demoCupertinoSliderDescription": "Met een schuifregelaar kun je selecteren uit een doorlopende of afzonderlijke reeks waarden.",
"demoCupertinoSliderContinuous": "Doorlopend: {value}",
"demoCupertinoSliderDiscrete": "Afzonderlijk: {value}",
"demoSnackbarsAction": "Je hebt op de snackbaractie gedrukt.",
"backToGallery": "Terug naar galerij",
"demoCupertinoTabBarTitle": "Tabbladbalk",
"demoCupertinoSwitchDescription": "Met een schakelaar kun je de aan/uit-status van een enkele instelling schakelen.",
"demoSnackbarsActionButtonLabel": "ACTIE",
"cupertinoTabBarProfileTab": "Profiel",
"demoSnackbarsButtonLabel": "EEN SNACKBAR TONEN",
"demoSnackbarsDescription": "Snackbars informeren gebruikers over een proces dat een app heeft uitgevoerd of gaat uitvoeren. Ze zijn tijdelijk zichtbaar, onderaan het scherm. Ze verstoren de gebruikerservaring niet en verdwijnen zonder invoer van de gebruiker.",
"demoSnackbarsSubtitle": "Snackbars tonen berichten onderaan het scherm",
"demoSnackbarsTitle": "Snackbars",
"demoCupertinoSliderTitle": "Schuifregelaar",
"cupertinoTabBarChatTab": "Chat",
"cupertinoTabBarHomeTab": "Home",
"demoCupertinoTabBarDescription": "Een navigatietabbladbalk onderaan in iOS-stijl. Geeft meerdere tabbladen weer met één actief tabblad (standaard het eerste tabblad).",
"demoCupertinoTabBarSubtitle": "Tabbladbalk onderaan in iOS-stijl",
"demoOptionsFeatureTitle": "Opties bekijken",
"demoOptionsFeatureDescription": "Tik hier om de beschikbare opties voor deze demo te bekijken.",
"demoCodeViewerCopyAll": "ALLES KOPIËREN",
"shrineScreenReaderRemoveProductButton": "{product} verwijderen",
"shrineScreenReaderProductAddToCart": "Toevoegen aan winkelwagen",
"shrineScreenReaderCart": "{quantity,plural,=0{Winkelwagen, geen artikelen}=1{Winkelwagen, 1 artikel}other{Winkelwagen, {quantity} artikelen}}",
"demoCodeViewerFailedToCopyToClipboardMessage": "Kopiëren naar klembord is mislukt: {error}",
"demoCodeViewerCopiedToClipboardMessage": "Naar klembord gekopieerd.",
"craneSleep8SemanticLabel": "Maya-ruïnes aan een klif boven een strand",
"craneSleep4SemanticLabel": "Hotel aan een meer met bergen op de achtergrond",
"craneSleep2SemanticLabel": "Citadel Machu Picchu",
"craneSleep1SemanticLabel": "Chalet in een sneeuwlandschap met naaldbomen",
"craneSleep0SemanticLabel": "Bungalows op palen boven het water",
"craneFly13SemanticLabel": "Zwembad aan zee met palmbomen",
"craneFly12SemanticLabel": "Zwembad met palmbomen",
"craneFly11SemanticLabel": "Bakstenen vuurtoren aan zee",
"craneFly10SemanticLabel": "Torens van de Al-Azhar-moskee bij zonsondergang",
"craneFly9SemanticLabel": "Man leunt op een antieke blauwe auto",
"craneFly8SemanticLabel": "Supertree Grove",
"craneEat9SemanticLabel": "Cafétoonbank met gebakjes",
"craneEat2SemanticLabel": "Hamburger",
"craneFly5SemanticLabel": "Hotel aan een meer met bergen op de achtergrond",
"demoSelectionControlsSubtitle": "Selectievakjes, keuzerondjes en schakelaars",
"craneEat10SemanticLabel": "Vrouw houdt een enorme pastrami-sandwich vast",
"craneFly4SemanticLabel": "Bungalows op palen boven het water",
"craneEat7SemanticLabel": "Ingang van bakkerij",
"craneEat6SemanticLabel": "Gerecht met garnalen",
"craneEat5SemanticLabel": "Kunstzinnig zitgedeelte in restaurant",
"craneEat4SemanticLabel": "Chocoladetoetje",
"craneEat3SemanticLabel": "Koreaanse taco",
"craneFly3SemanticLabel": "Citadel Machu Picchu",
"craneEat1SemanticLabel": "Lege bar met barkrukken",
"craneEat0SemanticLabel": "Pizza in een houtoven",
"craneSleep11SemanticLabel": "Taipei 101-skyscraper",
"craneSleep10SemanticLabel": "Torens van de Al-Azhar-moskee bij zonsondergang",
"craneSleep9SemanticLabel": "Bakstenen vuurtoren aan zee",
"craneEat8SemanticLabel": "Bord met rivierkreeft",
"craneSleep7SemanticLabel": "Kleurige appartementen aan het Ribeira-plein",
"craneSleep6SemanticLabel": "Zwembad met palmbomen",
"craneSleep5SemanticLabel": "Kampeertent in een veld",
"settingsButtonCloseLabel": "Instellingen sluiten",
"demoSelectionControlsCheckboxDescription": "Met selectievakjes kan de gebruiker meerdere opties selecteren uit een set. De waarde voor een normaal selectievakje is 'true' of 'false'. De waarde van een selectievakje met drie statussen kan ook 'null' zijn.",
"settingsButtonLabel": "Instellingen",
"demoListsTitle": "Lijsten",
"demoListsSubtitle": "Indelingen voor scrollende lijsten",
"demoListsDescription": "Eén rij met een vaste hoogte die meestal wat tekst bevat die wordt voorafgegaan of gevolgd door een icoon.",
"demoOneLineListsTitle": "Eén regel",
"demoTwoLineListsTitle": "Twee regels",
"demoListsSecondary": "Secundaire tekst",
"demoSelectionControlsTitle": "Selectieopties",
"craneFly7SemanticLabel": "Mount Rushmore",
"demoSelectionControlsCheckboxTitle": "Selectievakje",
"craneSleep3SemanticLabel": "Man leunt op een antieke blauwe auto",
"demoSelectionControlsRadioTitle": "Radio",
"demoSelectionControlsRadioDescription": "Met keuzerondjes kan de gebruiker één optie selecteren uit een set. Gebruik keuzerondjes voor exclusieve selectie als de gebruiker alle beschikbare opties op een rij moet kunnen bekijken.",
"demoSelectionControlsSwitchTitle": "Schakelaar",
"demoSelectionControlsSwitchDescription": "Aan/uit-schakelaars bepalen de status van 1 instellingsoptie. De optie die door de schakelaar wordt beheerd, en de status waarin de schakelaar zich bevindt, moeten duidelijk worden gemaakt via het bijbehorende inline label.",
"craneFly0SemanticLabel": "Chalet in een sneeuwlandschap met naaldbomen",
"craneFly1SemanticLabel": "Kampeertent in een veld",
"craneFly2SemanticLabel": "Gebedsvlaggen met op de achtergrond een besneeuwde berg",
"craneFly6SemanticLabel": "Luchtfoto van het Palacio de Bellas Artes",
"rallySeeAllAccounts": "Alle rekeningen bekijken",
"rallyBillAmount": "Rekening van {billName} voor {amount}, te betalen vóór {date}.",
"shrineTooltipCloseCart": "Winkelwagen sluiten",
"shrineTooltipCloseMenu": "Menu sluiten",
"shrineTooltipOpenMenu": "Menu openen",
"shrineTooltipSettings": "Instellingen",
"shrineTooltipSearch": "Zoeken",
"demoTabsDescription": "Tabbladen delen content in op basis van verschillende schermen, datasets en andere interacties.",
"demoTabsSubtitle": "Tabbladen met onafhankelijk scrollbare weergaven",
"demoTabsTitle": "Tabbladen",
"rallyBudgetAmount": "{budgetName}-budget met {amountUsed} van {amountTotal} verbruikt, nog {amountLeft} over",
"shrineTooltipRemoveItem": "Item verwijderen",
"rallyAccountAmount": "{accountName}-rekening {accountNumber} met {amount}.",
"rallySeeAllBudgets": "Alle budgetten bekijken",
"rallySeeAllBills": "Alle facturen bekijken",
"craneFormDate": "Datum selecteren",
"craneFormOrigin": "Vertrekpunt kiezen",
"craneFly2": "Khumbu-vallei, Nepal",
"craneFly3": "Machu Picchu, Peru",
"craneFly4": "Malé, Maldiven",
"craneFly5": "Vitznau, Zwitserland",
"craneFly6": "Mexico-Stad, Mexico",
"craneFly7": "Mount Rushmore, Verenigde Staten",
"settingsTextDirectionLocaleBased": "Gebaseerd op land",
"craneFly9": "Havana, Cuba",
"craneFly10": "Caïro, Egypte",
"craneFly11": "Lissabon, Portugal",
"craneFly12": "Napa, Verenigde Staten",
"craneFly13": "Bali, Indonesië",
"craneSleep0": "Malé, Maldiven",
"craneSleep1": "Aspen, Verenigde Staten",
"craneSleep2": "Machu Picchu, Peru",
"demoCupertinoSegmentedControlTitle": "Gesegmenteerde bediening",
"craneSleep4": "Vitznau, Zwitserland",
"craneSleep5": "Big Sur, Verenigde Staten",
"craneSleep6": "Napa, Verenigde Staten",
"craneSleep7": "Porto, Portugal",
"craneSleep8": "Tulum, Mexico",
"craneEat5": "Seoul, Zuid-Korea",
"demoChipTitle": "Chips",
"demoChipSubtitle": "Compacte elementen die een invoer, kenmerk of actie kunnen vertegenwoordigen",
"demoActionChipTitle": "Actiechip",
"demoActionChipDescription": "Actiechips zijn een reeks opties die een actie activeren voor primaire content. Actiechips zouden dynamisch en contextueel moeten worden weergegeven in een gebruikersinterface.",
"demoChoiceChipTitle": "Keuzechip",
"demoChoiceChipDescription": "Keuzechips laten de gebruiker één optie kiezen uit een reeks. Keuzechips kunnen gerelateerde beschrijvende tekst of categorieën bevatten.",
"demoFilterChipTitle": "Filterchip",
"demoFilterChipDescription": "Filterchips gebruiken tags of beschrijvende woorden als methode om content te filteren.",
"demoInputChipTitle": "Invoerchip",
"demoInputChipDescription": "Invoerchips bevatten een complex informatiefragment, zoals een entiteit (persoon, plaats of object) of gesprekstekst, in compacte vorm.",
"craneSleep9": "Lissabon, Portugal",
"craneEat10": "Lissabon, Portugal",
"demoCupertinoSegmentedControlDescription": "Wordt gebruikt om een keuze te maken uit verschillende opties die elkaar wederzijds uitsluiten. Als één optie in de gesegmenteerde bediening is geselecteerd, zijn de andere opties in de gesegmenteerde bediening niet meer geselecteerd.",
"chipTurnOnLights": "Verlichting aanzetten",
"chipSmall": "Klein",
"chipMedium": "Gemiddeld",
"chipLarge": "Groot",
"chipElevator": "Lift",
"chipWasher": "Wasmachine",
"chipFireplace": "Haard",
"chipBiking": "Fietsen",
"craneFormDiners": "Gasten",
"rallyAlertsMessageUnassignedTransactions": "{count,plural,=1{Verhoog je potentiële belastingaftrek: wijs categorieën toe aan één niet-toegewezen transactie.}other{Verhoog je potentiële belastingaftrek: wijs categorieën toe aan {count} niet-toegewezen transacties.}}",
"craneFormTime": "Tijd selecteren",
"craneFormLocation": "Locatie selecteren",
"craneFormTravelers": "Reizigers",
"craneEat8": "Atlanta, Verenigde Staten",
"craneFormDestination": "Bestemming kiezen",
"craneFormDates": "Datums selecteren",
"craneFly": "VLIEGEN",
"craneSleep": "OVERNACHTEN",
"craneEat": "ETEN",
"craneFlySubhead": "Vluchten bekijken per bestemming",
"craneSleepSubhead": "Accommodaties bekijken per bestemming",
"craneEatSubhead": "Restaurants bekijken per bestemming",
"craneFlyStops": "{numberOfStops,plural,=0{Directe vlucht}=1{1 tussenstop}other{{numberOfStops} tussenstops}}",
"craneSleepProperties": "{totalProperties,plural,=0{Geen beschikbare accommodaties}=1{1 beschikbare accommodatie}other{{totalProperties} beschikbare accommodaties}}",
"craneEatRestaurants": "{totalRestaurants,plural,=0{Geen restaurants}=1{1 restaurant}other{{totalRestaurants} restaurants}}",
"craneFly0": "Aspen, Verenigde Staten",
"demoCupertinoSegmentedControlSubtitle": "Gesegmenteerde bediening in iOS-stijl",
"craneSleep10": "Caïro, Egypte",
"craneEat9": "Madrid, Spanje",
"craneFly1": "Big Sur, Verenigde Staten",
"craneEat7": "Nashville, Verenigde Staten",
"craneEat6": "Seattle, Verenigde Staten",
"craneFly8": "Singapore",
"craneEat4": "Parijs, Frankrijk",
"craneEat3": "Portland, Verenigde Staten",
"craneEat2": "Córdoba, Argentinië",
"craneEat1": "Dallas, Verenigde Staten",
"craneEat0": "Napels, Italië",
"craneSleep11": "Taipei, Taiwan",
"craneSleep3": "Havana, Cuba",
"shrineLogoutButtonCaption": "UITLOGGEN",
"rallyTitleBills": "FACTUREN",
"rallyTitleAccounts": "ACCOUNTS",
"shrineProductVagabondSack": "Vagabond-rugtas",
"rallyAccountDetailDataInterestYtd": "Rente (jaar tot nu toe)",
"shrineProductWhitneyBelt": "Whitney-riem",
"shrineProductGardenStrand": "Garden-ketting",
"shrineProductStrutEarrings": "Strut-oorbellen",
"shrineProductVarsitySocks": "Sportsokken",
"shrineProductWeaveKeyring": "Geweven sleutelhanger",
"shrineProductGatsbyHat": "Gatsby-pet",
"shrineProductShrugBag": "Schoudertas",
"shrineProductGiltDeskTrio": "Goudkleurig bureautrio",
"shrineProductCopperWireRack": "Koperen rooster",
"shrineProductSootheCeramicSet": "Soothe-keramiekset",
"shrineProductHurrahsTeaSet": "Hurrahs-theeset",
"shrineProductBlueStoneMug": "Blauwe aardewerken mok",
"shrineProductRainwaterTray": "Opvangbak voor regenwater",
"shrineProductChambrayNapkins": "Servetten (gebroken wit)",
"shrineProductSucculentPlanters": "Vetplantpotten",
"shrineProductQuartetTable": "Quartet-tafel",
"shrineProductKitchenQuattro": "Keukenquattro",
"shrineProductClaySweater": "Clay-sweater",
"shrineProductSeaTunic": "Tuniek (zeegroen)",
"shrineProductPlasterTunic": "Tuniek (gebroken wit)",
"rallyBudgetCategoryRestaurants": "Restaurants",
"shrineProductChambrayShirt": "Spijkeroverhemd",
"shrineProductSeabreezeSweater": "Seabreeze-sweater",
"shrineProductGentryJacket": "Gentry-jas",
"shrineProductNavyTrousers": "Broek (marineblauw)",
"shrineProductWalterHenleyWhite": "Walter henley (wit)",
"shrineProductSurfAndPerfShirt": "Surf and perf-shirt",
"shrineProductGingerScarf": "Sjaal (oker)",
"shrineProductRamonaCrossover": "Ramona-crossover",
"shrineProductClassicWhiteCollar": "Klassieke witte kraag",
"shrineProductSunshirtDress": "Overhemdjurk",
"rallyAccountDetailDataInterestRate": "Rentepercentage",
"rallyAccountDetailDataAnnualPercentageYield": "Jaarlijks rentepercentage",
"rallyAccountDataVacation": "Vakantie",
"shrineProductFineLinesTee": "T-shirt met fijne lijnen",
"rallyAccountDataHomeSavings": "Spaarrekening huishouden",
"rallyAccountDataChecking": "Lopende rekening",
"rallyAccountDetailDataInterestPaidLastYear": "Betaalde rente vorig jaar",
"rallyAccountDetailDataNextStatement": "Volgend afschrift",
"rallyAccountDetailDataAccountOwner": "Accounteigenaar",
"rallyBudgetCategoryCoffeeShops": "Koffiebars",
"rallyBudgetCategoryGroceries": "Boodschappen",
"shrineProductCeriseScallopTee": "T-shirt met geschulpte kraag (cerise)",
"rallyBudgetCategoryClothing": "Kleding",
"rallySettingsManageAccounts": "Accounts beheren",
"rallyAccountDataCarSavings": "Spaarrekening auto",
"rallySettingsTaxDocuments": "Belastingdocumenten",
"rallySettingsPasscodeAndTouchId": "Toegangscode en Touch ID",
"rallySettingsNotifications": "Meldingen",
"rallySettingsPersonalInformation": "Persoonlijke informatie",
"rallySettingsPaperlessSettings": "Instellingen voor papierloos gebruik",
"rallySettingsFindAtms": "Geldautomaten vinden",
"rallySettingsHelp": "Hulp",
"rallySettingsSignOut": "Uitloggen",
"rallyAccountTotal": "Totaal",
"rallyBillsDue": "Vervaldatum",
"rallyBudgetLeft": "Resterend",
"rallyAccounts": "Accounts",
"rallyBills": "Facturen",
"rallyBudgets": "Budgetten",
"rallyAlerts": "Meldingen",
"rallySeeAll": "ALLES WEERGEVEN",
"rallyFinanceLeft": "RESTEREND",
"rallyTitleOverview": "OVERZICHT",
"shrineProductShoulderRollsTee": "T-shirt met gerolde schouders",
"shrineNextButtonCaption": "VOLGENDE",
"rallyTitleBudgets": "BUDGETTEN",
"rallyTitleSettings": "INSTELLINGEN",
"rallyLoginLoginToRally": "Inloggen bij Rally",
"rallyLoginNoAccount": "Heb je geen account?",
"rallyLoginSignUp": "AANMELDEN",
"rallyLoginUsername": "Gebruikersnaam",
"rallyLoginPassword": "Wachtwoord",
"rallyLoginLabelLogin": "Inloggen",
"rallyLoginRememberMe": "Onthouden",
"rallyLoginButtonLogin": "INLOGGEN",
"rallyAlertsMessageHeadsUpShopping": "Let op, je hebt {percent} van je Shopping-budget voor deze maand gebruikt.",
"rallyAlertsMessageSpentOnRestaurants": "Je hebt deze week {amount} besteed aan restaurants.",
"rallyAlertsMessageATMFees": "Je hebt deze maand {amount} besteed aan geldautomaatkosten.",
"rallyAlertsMessageCheckingAccount": "Goed bezig! Er staat {percent} meer op je lopende rekening dan vorige maand.",
"shrineMenuCaption": "MENU",
"shrineCategoryNameAll": "ALLE",
"shrineCategoryNameAccessories": "ACCESSOIRES",
"shrineCategoryNameClothing": "KLEDING",
"shrineCategoryNameHome": "IN HUIS",
"shrineLoginUsernameLabel": "Gebruikersnaam",
"shrineLoginPasswordLabel": "Wachtwoord",
"shrineCancelButtonCaption": "ANNULEREN",
"shrineCartTaxCaption": "Btw:",
"shrineCartPageCaption": "WINKELWAGEN",
"shrineProductQuantity": "Aantal: {quantity}",
"shrineProductPrice": "x {price}",
"shrineCartItemCount": "{quantity,plural,=0{GEEN ITEMS}=1{1 ITEM}other{{quantity} ITEMS}}",
"shrineCartClearButtonCaption": "WINKELWAGEN LEEGMAKEN",
"shrineCartTotalCaption": "TOTAAL",
"shrineCartSubtotalCaption": "Subtotaal:",
"shrineCartShippingCaption": "Verzendkosten:",
"shrineProductGreySlouchTank": "Ruimvallende tanktop (grijs)",
"shrineProductStellaSunglasses": "Stella-zonnebril",
"shrineProductWhitePinstripeShirt": "Wit shirt met krijtstreep",
"demoTextFieldWhereCanWeReachYou": "Op welk nummer kunnen we je bereiken?",
"settingsTextDirectionLTR": "Van links naar rechts",
"settingsTextScalingLarge": "Groot",
"demoBottomSheetHeader": "Kop",
"demoBottomSheetItem": "Item {value}",
"demoBottomTextFieldsTitle": "Tekstvelden",
"demoTextFieldTitle": "TEKSTVELDEN",
"demoTextFieldSubtitle": "Eén regel bewerkbare tekst en cijfers",
"demoTextFieldDescription": "Met tekstvelden kunnen gebruikers tekst invoeren in een gebruikersinterface. Ze worden meestal gebruikt in formulieren en dialoogvensters.",
"demoTextFieldShowPasswordLabel": "Wachtwoord tonen",
"demoTextFieldHidePasswordLabel": "Wachtwoord verbergen",
"demoTextFieldFormErrors": "Los de rood gemarkeerde fouten op voordat je het formulier indient.",
"demoTextFieldNameRequired": "Naam is vereist.",
"demoTextFieldOnlyAlphabeticalChars": "Geef alleen letters op.",
"demoTextFieldEnterUSPhoneNumber": "(###) ###-#### - geef een Amerikaans telefoonnummer op.",
"demoTextFieldEnterPassword": "Geef een wachtwoord op.",
"demoTextFieldPasswordsDoNotMatch": "De wachtwoorden komen niet overeen",
"demoTextFieldWhatDoPeopleCallYou": "Hoe noemen mensen je?",
"demoTextFieldNameField": "Naam*",
"demoBottomSheetButtonText": "BLAD ONDERAAN TONEN",
"demoTextFieldPhoneNumber": "Telefoonnummer*",
"demoBottomSheetTitle": "Blad onderaan",
"demoTextFieldEmail": "E-mailadres",
"demoTextFieldTellUsAboutYourself": "Vertel ons meer over jezelf (bijvoorbeeld wat voor werk je doet of wat je hobby's zijn)",
"demoTextFieldKeepItShort": "Houd het kort, dit is een demo.",
"starterAppGenericButton": "KNOP",
"demoTextFieldLifeStory": "Levensverhaal",
"demoTextFieldSalary": "Salaris",
"demoTextFieldUSD": "USD",
"demoTextFieldNoMoreThan": "Maximaal acht tekens.",
"demoTextFieldPassword": "Wachtwoord*",
"demoTextFieldRetypePassword": "Typ het wachtwoord opnieuw*",
"demoTextFieldSubmit": "INDIENEN",
"demoBottomNavigationSubtitle": "Navigatie onderaan met weergaven met cross-fading",
"demoBottomSheetAddLabel": "Toevoegen",
"demoBottomSheetModalDescription": "Een modaal blad onderaan (modal bottom sheet) is een alternatief voor een menu of dialoogvenster. Het voorkomt dat de gebruiker interactie kan hebben met de rest van de app.",
"demoBottomSheetModalTitle": "Modaal blad onderaan",
"demoBottomSheetPersistentDescription": "Een persistent blad onderaan (persistent bottom sheet) bevat informatie in aanvulling op de primaire content van de app. Een persistent blad onderaan blijft ook zichtbaar als de gebruiker interactie heeft met andere gedeelten van de app.",
"demoBottomSheetPersistentTitle": "Persistent blad onderaan",
"demoBottomSheetSubtitle": "Persistente en modale bladen onderaan",
"demoTextFieldNameHasPhoneNumber": "Het telefoonnummer van {name} is {phoneNumber}",
"buttonText": "KNOP",
"demoTypographyDescription": "Definities voor de verschillende typografische stijlen van material design.",
"demoTypographySubtitle": "Alle vooraf gedefinieerde tekststijlen",
"demoTypographyTitle": "Typografie",
"demoFullscreenDialogDescription": "De eigenschap fullscreenDialog geeft aan of de binnenkomende pagina een dialoogvenster is in de modus volledig scherm",
"demoFlatButtonDescription": "Als je op een platte knop drukt, wordt een inktvlekeffect weergegeven, maar de knop gaat niet omhoog. Gebruik platte knoppen op taakbalken, in dialoogvensters en inline met opvulling",
"demoBottomNavigationDescription": "Navigatiebalken onderaan geven drie tot vijf bestemmingen weer onderaan een scherm. Elke bestemming wordt weergegeven als een icoon en een optioneel tekstlabel. Als er op een navigatieicoon onderaan wordt getikt, gaat de gebruiker naar de bestemming op hoofdniveau die aan dat icoon is gekoppeld.",
"demoBottomNavigationSelectedLabel": "Geselecteerd label",
"demoBottomNavigationPersistentLabels": "Persistente labels",
"starterAppDrawerItem": "Item {value}",
"demoTextFieldRequiredField": "* geeft een verplicht veld aan",
"demoBottomNavigationTitle": "Navigatie onderaan",
"settingsLightTheme": "Licht",
"settingsTheme": "Thema",
"settingsPlatformIOS": "iOS",
"settingsPlatformAndroid": "Android",
"settingsTextDirectionRTL": "Van rechts naar links",
"settingsTextScalingHuge": "Enorm",
"cupertinoButton": "Knop",
"settingsTextScalingNormal": "Normaal",
"settingsTextScalingSmall": "Klein",
"settingsSystemDefault": "Systeem",
"settingsTitle": "Instellingen",
"rallyDescription": "Een app voor persoonlijke financiën",
"aboutDialogDescription": "Als je de broncode voor deze app wilt bekijken, ga je naar de {repoLink}.",
"bottomNavigationCommentsTab": "Reacties",
"starterAppGenericBody": "Hoofdtekst",
"starterAppGenericHeadline": "Kop",
"starterAppGenericSubtitle": "Subtitel",
"starterAppGenericTitle": "Titel",
"starterAppTooltipSearch": "Zoeken",
"starterAppTooltipShare": "Delen",
"starterAppTooltipFavorite": "Favoriet",
"starterAppTooltipAdd": "Toevoegen",
"bottomNavigationCalendarTab": "Agenda",
"starterAppDescription": "Een responsieve starterlay-out",
"starterAppTitle": "Starter-app",
"aboutFlutterSamplesRepo": "Flutter-voorbeelden GitHub-repository",
"bottomNavigationContentPlaceholder": "Tijdelijke aanduiding voor tabblad {title}",
"bottomNavigationCameraTab": "Camera",
"bottomNavigationAlarmTab": "Wekker",
"bottomNavigationAccountTab": "Account",
"demoTextFieldYourEmailAddress": "Je e-mailadres",
"demoToggleButtonDescription": "Schakelknoppen kunnen worden gebruikt om gerelateerde opties tot een groep samen te voegen. Een groep moet een gemeenschappelijke container hebben om een groep gerelateerde schakelknoppen te benadrukken.",
"colorsGrey": "GRIJS",
"colorsBrown": "BRUIN",
"colorsDeepOrange": "DIEPORANJE",
"colorsOrange": "ORANJE",
"colorsAmber": "GEELBRUIN",
"colorsYellow": "GEEL",
"colorsLime": "LIMOENGROEN",
"colorsLightGreen": "LICHTGROEN",
"colorsGreen": "GROEN",
"homeHeaderGallery": "Galerij",
"homeHeaderCategories": "Categorieën",
"shrineDescription": "Een modieuze winkel-app",
"craneDescription": "Een gepersonaliseerde reis-app",
"homeCategoryReference": "STIJLEN EN OVERIG",
"demoInvalidURL": "Kan URL niet weergeven:",
"demoOptionsTooltip": "Opties",
"demoInfoTooltip": "Informatie",
"demoCodeTooltip": "Democode",
"demoDocumentationTooltip": "API-documentatie",
"demoFullscreenTooltip": "Volledig scherm",
"settingsTextScaling": "Tekstgrootte",
"settingsTextDirection": "Tekstrichting",
"settingsLocale": "Land",
"settingsPlatformMechanics": "Platformmechanica",
"settingsDarkTheme": "Donker",
"settingsSlowMotion": "Slow motion",
"settingsAbout": "Over Flutter Gallery",
"settingsFeedback": "Feedback versturen",
"settingsAttribution": "Ontworpen door TOASTER uit Londen",
"demoButtonTitle": "Knoppen",
"demoButtonSubtitle": "Tekst, verhoogd, contour en meer",
"demoFlatButtonTitle": "Platte knop",
"demoRaisedButtonDescription": "Verhoogde knoppen voegen een dimensie toe aan vormgevingen die voornamelijk plat zijn. Ze lichten functies uit als de achtergrond druk is of breed wordt weergegeven.",
"demoRaisedButtonTitle": "Verhoogde knop",
"demoOutlineButtonTitle": "Contourknop",
"demoOutlineButtonDescription": "Contourknoppen worden ondoorzichtig en verhoogd als je ze indrukt. Ze worden vaak gekoppeld aan verhoogde knoppen om een alternatieve tweede actie aan te geven.",
"demoToggleButtonTitle": "Schakelknoppen",
"colorsTeal": "BLAUWGROEN",
"demoFloatingButtonTitle": "Zwevende actieknop",
"demoFloatingButtonDescription": "Een zwevende actieknop is een knop met een rond icoon die boven content zweeft om een primaire actie in de app te promoten.",
"demoDialogTitle": "Dialoogvensters",
"demoDialogSubtitle": "Eenvoudig, melding en volledig scherm",
"demoAlertDialogTitle": "Melding",
"demoAlertDialogDescription": "Een dialoogvenster voor meldingen informeert de gebruiker over situaties die aandacht vereisen. Een dialoogvenster voor meldingen heeft een optionele titel en een optionele lijst met acties.",
"demoAlertTitleDialogTitle": "Melding met titel",
"demoSimpleDialogTitle": "Eenvoudig",
"demoSimpleDialogDescription": "Een eenvoudig dialoogvenster biedt de gebruiker een keuze tussen meerdere opties. Een eenvoudig dialoogvenster bevat een optionele titel die boven de keuzes wordt weergegeven.",
"demoFullscreenDialogTitle": "Volledig scherm",
"demoCupertinoButtonsTitle": "Knoppen",
"demoCupertinoButtonsSubtitle": "Knoppen in iOS-stijl",
"demoCupertinoButtonsDescription": "Een knop in iOS-stijl. Deze bevat tekst en/of een icoon dat vervaagt en tevoorschijnkomt bij aanraking. Mag een achtergrond hebben.",
"demoCupertinoAlertsTitle": "Meldingen",
"demoCupertinoAlertsSubtitle": "Dialoogvensters voor meldingen in iOS-stijl",
"demoCupertinoAlertTitle": "Melding",
"demoCupertinoAlertDescription": "Een dialoogvenster voor meldingen informeert de gebruiker over situaties die aandacht vereisen. Een dialoogvenster voor meldingen heeft een optionele titel, optionele content en een optionele lijst met acties. De titel wordt boven de content weergegeven en de acties worden onder de content weergegeven.",
"demoCupertinoAlertWithTitleTitle": "Melding met titel",
"demoCupertinoAlertButtonsTitle": "Melding met knoppen",
"demoCupertinoAlertButtonsOnlyTitle": "Alleen meldingknoppen",
"demoCupertinoActionSheetTitle": "Actieblad",
"demoCupertinoActionSheetDescription": "Een actieblad is een specifieke stijl voor een melding die de gebruiker een set van twee of meer keuzes biedt, gerelateerd aan de huidige context. Een actieblad kan een titel, een aanvullende boodschap en een lijst met acties bevatten.",
"demoColorsTitle": "Kleuren",
"demoColorsSubtitle": "Alle vooraf gedefinieerde kleuren",
"demoColorsDescription": "Constanten van kleuren en kleurstalen die het kleurenpalet van material design vertegenwoordigen.",
"buttonTextEnabled": "ENABLED",
"buttonTextDisabled": "DISABLED",
"buttonTextCreate": "Maken",
"dialogSelectedOption": "Je hebt '{value}' geselecteerd",
"dialogDiscardTitle": "Concept weggooien?",
"dialogLocationTitle": "Locatieservice van Google gebruiken?",
"dialogLocationDescription": "Laat Google apps helpen bij het bepalen van de locatie. Dit houdt in dat anonieme locatiegegevens naar Google worden verzonden, zelfs als er geen apps actief zijn.",
"dialogCancel": "ANNULEREN",
"dialogDiscard": "NIET OPSLAAN",
"dialogDisagree": "NIET AKKOORD",
"dialogAgree": "AKKOORD",
"dialogSetBackup": "Back-upaccount instellen",
"colorsBlueGrey": "BLAUWGRIJS",
"dialogShow": "DIALOOGVENSTER TONEN",
"dialogFullscreenTitle": "Dialoogvenster voor volledig scherm",
"dialogFullscreenSave": "OPSLAAN",
"dialogFullscreenDescription": "Een demo van een dialoogvenster op volledig scherm",
"cupertinoButtonEnabled": "Enabled",
"cupertinoButtonDisabled": "Disabled",
"cupertinoButtonWithBackground": "Met achtergrond",
"cupertinoAlertCancel": "Annuleren",
"cupertinoAlertDiscard": "Niet opslaan",
"cupertinoAlertLocationTitle": "Wil je Maps toegang geven tot je locatie als je de app gebruikt?",
"cupertinoAlertLocationDescription": "Je huidige locatie wordt op de kaart weergegeven en gebruikt voor routes, zoekresultaten in de buurt en geschatte reistijden.",
"cupertinoAlertAllow": "Toestaan",
"cupertinoAlertDontAllow": "Niet toestaan",
"cupertinoAlertFavoriteDessert": "Selecteer je favoriete toetje",
"cupertinoAlertDessertDescription": "Selecteer hieronder je favoriete soort toetje uit de lijst. Je selectie wordt gebruikt om de voorgestelde lijst met eetgelegenheden in jouw omgeving aan te passen.",
"cupertinoAlertCheesecake": "Kwarktaart",
"cupertinoAlertTiramisu": "Tiramisu",
"cupertinoAlertApplePie": "Appeltaart",
"cupertinoAlertChocolateBrownie": "Chocoladebrownie",
"cupertinoShowAlert": "Melding tonen",
"colorsRed": "ROOD",
"colorsPink": "ROZE",
"colorsPurple": "PAARS",
"colorsDeepPurple": "DIEPPAARS",
"colorsIndigo": "INDIGO",
"colorsBlue": "BLAUW",
"colorsLightBlue": "LICHTBLAUW",
"colorsCyan": "CYAAN",
"dialogAddAccount": "Account toevoegen",
"Gallery": "Galerij",
"Categories": "Categorieën",
"SHRINE": "HEILIGDOM",
"Basic shopping app": "Algemene shopping-app",
"RALLY": "RALLY",
"CRANE": "KRAAN",
"Travel app": "Reis-app",
"MATERIAL": "MATERIAAL",
"CUPERTINO": "CUPERTINO",
"REFERENCE STYLES & MEDIA": "REFERENTIESTIJLEN EN -MEDIA"
}