blob: 072ef1a5698ea213e1d4b9740223048fe4c48042 [file] [log] [blame]
{
"loading": "ဖွင့်နေသည်",
"deselect": "မရွေးပါနှင့်",
"select": "ရွေးရန်",
"selectable": "ရွေးနိုင်သည် (ကြာရှည်နှိပ်ထားရန်)",
"selected": "ရွေးထားသည်",
"demo": "သရုပ်ပြ",
"bottomAppBar": "အောက်ခြေရှိ အက်ပ်ဘား",
"notSelected": "ရွေးမထားပါ",
"demoCupertinoSearchTextFieldTitle": "ရှာဖွေရေး စာသားအကွက်",
"demoCupertinoPicker": "ရွေးချယ်ရေးစနစ်",
"demoCupertinoSearchTextFieldSubtitle": "iOS-ပုံစံ ရှာဖွေရေး စာသားအကွက်",
"demoCupertinoSearchTextFieldDescription": "အသုံးပြုသူက စာရိုက်ပြီး ရှာဖွေနိုင်ကာ အကြံပြုချက်များ ကမ်းလှမ်းပေးပြီး စစ်ထုတ်စေနိုင်သော ရှာဖွေရေး စာသားအကွက်။",
"demoCupertinoSearchTextFieldPlaceholder": "စာသားအချို့ထည့်ပါ",
"demoCupertinoScrollbarTitle": "လှိမ့်ရန်ဘား",
"demoCupertinoScrollbarSubtitle": "iOS-ပုံစံ လှိမ့်ရန်ဘား",
"demoCupertinoScrollbarDescription": "ပေးထားသောအခွဲကို ငုံထားသည့် လှိမ့်ရန်ဘား",
"demoTwoPaneItem": "ပစ္စည်း {value}",
"demoTwoPaneList": "စာရင်း",
"demoTwoPaneFoldableLabel": "ခေါက်နိုင်ခြင်း",
"demoTwoPaneSmallScreenLabel": "စခရင်အသေး",
"demoTwoPaneSmallScreenDescription": "ဤအရာသည် စခရင်သေးသည့်စက်တွင် TwoPane က လုပ်ဆောင်သည့်ပုံစံဖြစ်သည်။",
"demoTwoPaneTabletLabel": "တက်ဘလက် / ဒက်စ်တော့",
"demoTwoPaneTabletDescription": "ဤအရာသည် တက်ဘလက် (သို့) ဒက်စ်တော့ကဲ့သို့ ကြီးမားသည့်စက်တွင် TwoPane က လုပ်ဆောင်သည့်ပုံစံဖြစ်သည်။",
"demoTwoPaneTitle": "TwoPane",
"demoTwoPaneSubtitle": "ခေါက်နိုင်သော၊ ကြီးမားသောနှင့် သေးငယ်သော ဖန်သားပြင်များရှိ အလိုက်သင့်တုံ့ပြန်သော အပြင်အဆင်များ",
"splashSelectDemo": "သရုပ်ပြမှု ရွေးပါ",
"demoTwoPaneFoldableDescription": "ဤအရာသည် ခေါက်နိုင်သည့်စက်တွင် TwoPane က လုပ်ဆောင်သည့်ပုံစံဖြစ်သည်။",
"demoTwoPaneDetails": "အသေးစိတ်",
"demoTwoPaneSelectItem": "ပစ္စည်းရွေးပါ",
"demoTwoPaneItemDetails": "ပစ္စည်း {value} အသေးစိတ်",
"demoCupertinoContextMenuActionText": "အကြောင်းအရာမီနူး မြင်ရရန် Flutter လိုဂိုကို တို့ပြီးဖိထားပါ။",
"demoCupertinoContextMenuDescription": "အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို ကြာကြာနှိပ်ထားသောအခါ ပေါ်လာသည့် iOS-ပုံစံ ဖန်သားပြင်အပြည့် အကြောင်းအရာမီနူး။",
"demoAppBarTitle": "အက်ပ်ဘား",
"demoAppBarDescription": "‘အက်ပ်ဘား’ က လက်ရှိစခရင်နှင့် ဆက်စပ်သော အကြောင်းအရာနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များ ပံ့ပိုးသည်။ အမှတ်တံဆိပ်တပ်ခြင်း၊ စခရင်ခေါင်းစဉ်များ၊ လမ်းညွှန်ခြင်းနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက် ၎င်းကိုသုံးသည်",
"demoDividerTitle": "ပိုင်းခြားမျဉ်း",
"demoDividerSubtitle": "ပိုင်းခြားမျဉ်းသည် စာရင်းနှင့် အပြင်အဆင်များတွင် အကြောင်းအရာကို အုပ်စုဖွဲ့ပေးသည့် မျဉ်းအပါးဖြစ်သည်။",
"demoDividerDescription": "စာရင်း၊ အံဆွဲနှင့် အကြောင်းအရာကို နေရာခြားပေးသော အခြားတစ်နေရာရာတွင် ပိုင်းခြားမျဉ်းများကို သုံးနိုင်သည်။",
"demoVerticalDividerTitle": "ဒေါင်လိုက်ပိုင်းခြားမျဉ်း",
"demoCupertinoContextMenuTitle": "အကြောင်းအရာမီနူး",
"demoCupertinoContextMenuSubtitle": "iOS-ပုံစံ အကြောင်းအရာမီနူး",
"demoAppBarSubtitle": "လက်ရှိစခရင်နှင့် ဆက်စပ်သော အချက်အလက်နှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များ ပြသသည်",
"demoCupertinoContextMenuActionOne": "လုပ်ဆောင်ချက်တစ်",
"demoCupertinoContextMenuActionTwo": "လုပ်ဆောင်ချက်နှစ်",
"demoDateRangePickerDescription": "Material Design ရက်အပိုင်းအခြား ရွေးစနစ်ပါဝင်သော ဒိုင်ယာလော့ကို ပြပေးသည်။",
"demoDateRangePickerTitle": "ရက်အပိုင်းအခြား ရွေးစနစ်",
"demoNavigationDrawerUserName": "အသုံးပြုသူအမည်",
"demoNavigationDrawerUserEmail": "user.name@example.com",
"demoNavigationDrawerText": "အံဆွဲကို ကြည့်ရန် အနားစွန်းမှ ပွတ်ဆွဲပါ သို့မဟုတ် ဘယ်ဘက်အပေါ်ပိုင်းရှိ သင်္ကေတကို တို့ပါ",
"demoNavigationRailTitle": "လမ်းကြောင်းပြဘား",
"demoNavigationRailSubtitle": "အက်ပ်အတွင်း လမ်းကြောင်းပြဘားကို ပြသခြင်း",
"demoNavigationRailDescription": "ပုံမှန်အားဖြင့် သုံးခုနှင့် ငါးခုကြားရှိ နည်းပါးသော ကြည့်ရှုမှုများကြား လမ်းညွှန်ရန် အက်ပ်တစ်ခု၏ ဘယ်ဘက် သို့မဟုတ် ညာဘက်တွင် ပြသရန် ရည်ရွယ်သည့် Material ဝိဂျက်။",
"demoNavigationRailFirst": "ပထမ",
"demoNavigationDrawerTitle": "လမ်းကြောင်းပြ အံဆွဲ",
"demoNavigationRailThird": "တတိယ",
"replyStarredLabel": "ကြယ်ပွင့်ပြ",
"demoTextButtonDescription": "စာသားခလုတ်က နှိပ်လိုက်သည့်အခါ မင်ပက်ဖြန်းမှုကို ပြသသော်လည်း မ တင်ခြင်းမရှိပါ။ ကိရိယာဘား၊ ဒိုင်ယာလော့ခ်များနှင့် စာကြောင်းအတွင်းတို့တွင် စာသားခလုတ်များကို အသုံးပြုပါ",
"demoElevatedButtonTitle": "စာလုံးဆင့်ခြင်း ခလုတ်",
"demoElevatedButtonDescription": "စာလုံးဆင့်ခြင်း ခလုတ်များသည် အများအားဖြင့် အပြားလိုက် အပြင်အဆင်များတွင် ထုထည်အားဖြင့်ဖြည့်ပေးသည်။ ၎င်းတို့သည် ကျယ်ပြန့်သော သို့မဟုတ် ခလုတ်များပြားသော နေရာများတွင် လုပ်ဆောင်ချက်များကို အထူးပြုသည်။",
"demoOutlinedButtonTitle": "ဘောင်မျဉ်းခတ်ခြင်း ခလုတ်",
"demoOutlinedButtonDescription": "ဘောင်မျဉ်းခတ်ခြင်း ခလုတ်များကို နှိပ်လိုက်သည့်အခါ ဖျော့သွားပြီး မြှင့်တက်လာသည်။ ကွဲပြားသည့် ဒုတိယလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုကို ဖော်ပြရန် ၎င်းတို့ကို ခလုတ်မြင့်များနှင့် မကြာခဏ တွဲထားလေ့ရှိသည်။",
"demoContainerTransformDemoInstructions": "ကတ်၊ စာရင်းနှင့် FAB များ",
"demoNavigationDrawerSubtitle": "အက်ပ်ဘားအတွင်းရှိ အံဆွဲကို ပြသခြင်း",
"replyDescription": "အသုံးဝင်သည့် ဦးစားပေး အီးမေးလ်အက်ပ်",
"demoNavigationDrawerDescription": "အက်ပ်တစ်ခုတွင် လမ်းညွှန်မှုလင့်ခ်များကို ပြရန် ဖန်သားပြင်၏ အနားစွန်းမှ ရေပြင်ညီအတိုင်း ပြသသော Material Design အကန့်။",
"replyDraftsLabel": "မူကြမ်းများ",
"demoNavigationDrawerToPageOne": "အံဆွဲအကြောင်းအရာ တစ်",
"replyInboxLabel": "ဝင်စာများ",
"demoSharedXAxisDemoInstructions": "ရှေ့သို့နှင့် နောက်သို့ ခလုတ်များ",
"replySpamLabel": "စပမ်း",
"replyTrashLabel": "အမှိုက်ပုံး",
"replySentLabel": "ပို့ပြီး",
"demoNavigationRailSecond": "ဒုတိယ",
"demoNavigationDrawerToPageTwo": "အံဆွဲအကြောင်းအရာ နှစ်",
"demoFadeScaleDemoInstructions": "Modal နှင့် FAB",
"demoFadeThroughDemoInstructions": "အောက်ခြေတွင် လမ်းညွှန်ခြင်း",
"demoSharedZAxisDemoInstructions": "ဆက်တင်များ သင်္ကေတ ခလုတ်",
"demoSharedYAxisDemoInstructions": "\"မကြာသေးမီက ဖွင့်ခဲ့သည်\" အရ စီပါ",
"demoTextButtonTitle": "စာသားခလုတ်",
"demoSharedZAxisBeefSandwichRecipeTitle": "အမဲသား အသားညှပ်ပေါင်မုန့်",
"demoSharedZAxisDessertRecipeDescription": "အချိုပွဲလုပ်နည်း",
"demoSharedYAxisAlbumTileSubtitle": "အနုပညာရှင်",
"demoSharedYAxisAlbumTileTitle": "အယ်လ်ဘမ်",
"demoSharedYAxisRecentSortTitle": "မကြာသေးမီက ဖွင့်ခဲ့သည်",
"demoSharedYAxisAlphabeticalSortTitle": "A-Z",
"demoSharedYAxisAlbumCount": "အယ်လ်ဘမ် ၂၆၈ ခု",
"demoSharedYAxisTitle": "မျှဝေထားသော y ဝင်ရိုး",
"demoSharedXAxisCreateAccountButtonText": "အကောင့် ပြုလုပ်ရန်",
"demoFadeScaleAlertDialogDiscardButton": "ဖယ်ပစ်ရန်",
"demoSharedXAxisSignInTextFieldLabel": "အီးမေးလ် သို့မဟုတ် ဖုန်းနံပါတ်",
"demoSharedXAxisSignInSubtitleText": "သင့်အကောင့်ဖြင့် လက်မှတ်ထိုးဝင်ပါ",
"demoSharedXAxisSignInWelcomeText": "မင်္ဂလာပါ David Park",
"demoSharedXAxisIndividualCourseSubtitle": "တစ်ခုချင်းစီပြသထားသည်",
"demoSharedXAxisBundledCourseSubtitle": "ပေါင်းချုပ်ထားသည်",
"demoFadeThroughAlbumsDestination": "အယ်လ်ဘမ်များ",
"demoSharedXAxisDesignCourseTitle": "ဒီဇိုင်း",
"demoSharedXAxisIllustrationCourseTitle": "သရုပ်ဖော်ပုံ",
"demoSharedXAxisBusinessCourseTitle": "လုပ်ငန်း",
"demoSharedXAxisArtsAndCraftsCourseTitle": "အနုပညာနှင့် လက်မှုပညာများ",
"demoMotionPlaceholderSubtitle": "ဒုတိယစာသား",
"demoFadeScaleAlertDialogCancelButton": "ပယ်ရန်",
"demoFadeScaleAlertDialogHeader": "သတိပေး ဒိုင်ယာလော့",
"demoFadeScaleHideFabButton": "FAB ဖျောက်ရန်",
"demoFadeScaleShowFabButton": "FAB ပြရန်",
"demoFadeScaleShowAlertDialogButton": "MODAL ပြရန်",
"demoFadeScaleDescription": "မှိန်သွားသောပုံစံကို ဖန်သားပြင်အလယ်တွင် မှိန်သွားသော ဒိုင်ယာလော့ဂ်တစ်ခုကဲ့သို့ ဖန်သားပြင်၏ဘောင်များအတွင်း ဝင်သော သို့မဟုတ် ထွက်သော UI အစိတ်အပိုင်းများအတွက် အသုံးပြုသည်။",
"demoFadeScaleTitle": "မှိန်ရန်",
"demoFadeThroughTextPlaceholder": "ဓာတ်ပုံ ၁၂၃ ပုံ",
"demoFadeThroughSearchDestination": "ရှာရန်",
"demoFadeThroughPhotosDestination": "ဓာတ်ပုံများ",
"demoSharedXAxisCoursePageSubtitle": "သင့်ဖိဒ်တွင် အဖွဲ့များအဖြစ်ပေါ်လာသော ပေါင်းချုပ်ထားသည့် အမျိုးအစားများ။ ဤအရာကို နောက်ပိုင်းတွင် အချိန်မရွေးပြောင်းနိုင်သည်။",
"demoFadeThroughDescription": "မှိန်သွားသည့်ပုံစံကို တစ်ခုနှင့်တစ်ခု ခိုင်မာသည့်ဆက်နွယ်မှုမရှိသော UI အစိတ်အပိုင်းများကြားတွင် ကူပြောင်းမှုများအတွက် အသုံးပြုသည်။",
"demoFadeThroughTitle": "မှိန်သွားသည်",
"demoSharedZAxisHelpSettingLabel": "အကူအညီ",
"demoMotionSubtitle": "ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည့် ကူးပြောင်းမှုပုံစံအားလုံး",
"demoSharedZAxisNotificationSettingLabel": "သတိပေးချက်များ",
"demoSharedZAxisProfileSettingLabel": "ပရိုဖိုင်",
"demoSharedZAxisSavedRecipesListTitle": "သိမ်းထားသော ဟင်းချက်နည်းများ",
"demoSharedZAxisBeefSandwichRecipeDescription": "အမဲသား အသားညှပ်ပေါင်မုန့်လုပ်နည်း",
"demoSharedZAxisCrabPlateRecipeDescription": "ကဏန်းဟင်းချက်နည်း",
"demoSharedXAxisCoursePageTitle": "သင်၏သင်တန်းများ စနစ်တကျ ရှိပါစေ",
"demoSharedZAxisCrabPlateRecipeTitle": "ကဏန်း",
"demoSharedZAxisShrimpPlateRecipeDescription": "ပုစွန်ဟင်းချက်နည်း",
"demoSharedZAxisShrimpPlateRecipeTitle": "ပုစွန်",
"demoContainerTransformTypeFadeThrough": "မှိန်သွားသည်",
"demoSharedZAxisDessertRecipeTitle": "အချိုပွဲ",
"demoSharedZAxisSandwichRecipeDescription": "အသားညှပ်ပေါင်မုန့်လုပ်နည်း",
"demoSharedZAxisSandwichRecipeTitle": "အသားညှပ်ပေါင်မုန့်",
"demoSharedZAxisBurgerRecipeDescription": "ဘာဂါလုပ်နည်း",
"demoSharedZAxisBurgerRecipeTitle": "ဘာဂါ",
"demoSharedZAxisSettingsPageTitle": "ဆက်တင်များ",
"demoSharedZAxisTitle": "မျှဝေထားသော z ဝင်ရိုး",
"demoSharedZAxisPrivacySettingLabel": "ကန့်သတ်ဆက်တင်",
"demoMotionTitle": "Motion",
"demoContainerTransformTitle": "ကွန်တိန်နာ အသွင်ပြောင်းရန်",
"demoContainerTransformDescription": "ကွန်တိန်နာ အသွင်ပြောင်းရန်ပုံစံကို ကွန်တိန်နာတစ်ခုပါသော UI အစိတ်အပိုင်းများကြားတွင် ကူးပြောင်းမှုများအတွက် ပုံစံထုတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဤပုံစံများသည် UI အစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုကြားတွင် မြင်နိုင်သောချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုကို ဖန်တီးပေးသည်",
"demoContainerTransformModalBottomSheetTitle": "အမှိန်မုဒ်",
"demoContainerTransformTypeFade": "မှိန်ရန်",
"demoSharedYAxisAlbumTileDurationUnit": "မိနစ်",
"demoMotionPlaceholderTitle": "ခေါင်းစဉ်",
"demoSharedXAxisForgotEmailButtonText": "အီးမေးလ်ကို မေ့နေပါသလား။",
"demoMotionSmallPlaceholderSubtitle": "ဒုတိယ ဦးစားပေး",
"demoMotionDetailsPageTitle": "အသေးစိတ် စာမျက်နှာ",
"demoMotionListTileTitle": "စာရင်းပါ အရာ",
"demoSharedAxisDescription": "မျှဝေထားသော ဝင်ရိုးပုံစံကို နေရာခြား သို့မဟုတ် နေရာပြ ဆက်စပ်မှုတစ်ခုရှိသော UI အစိတ်အပိုင်းများကြားတွင် ကူးပြောင်းမှုအတွက် အသုံးပြုသည်။ ၎င်းပုံစံသည် အစိတ်အပိုင်းများကြားရှိ ဆက်နွယ်မှုကို အားဖြည့်ပေးရန်အတွက် x၊ y သို့မဟုတ် z ဝင်ရိုးများပေါ်တွင် မျှဝေထားသော အသွင်ပြောင်းမှုကို အသုံးပြုသည်။",
"demoSharedXAxisTitle": "မျှဝေထားသော x ဝင်ရိုး",
"demoSharedXAxisBackButtonText": "နောက်သို့",
"demoSharedXAxisNextButtonText": "ရှေ့သို့",
"demoSharedXAxisCulinaryCourseTitle": "အချက်အပြုတ်",
"githubRepo": "{repoName} GitHub သိမ်းဆည်းရန်နေရာ",
"fortnightlyMenuUS": "ယူအက်စ်",
"fortnightlyMenuBusiness": "လုပ်ငန်း",
"fortnightlyMenuScience": "သိပွံ",
"fortnightlyMenuSports": "အားကစား",
"fortnightlyMenuTravel": "ခရီးသွားခြင်း",
"fortnightlyMenuCulture": "ယဉ်ကျေးမှု",
"fortnightlyTrendingTechDesign": "နည်းပညာဒီဇိုင်း",
"rallyBudgetDetailAmountLeft": "ကျန်ရှိသည့် ပမာဏ",
"fortnightlyHeadlineArmy": "အတွင်း၌ပင် အစိမ်းရောင် စစ်တပ်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်း",
"fortnightlyDescription": "အကြောင်းအရာ အထူးဖော်ပြထားသည့် သတင်းအက်ပ်",
"rallyBillDetailAmountDue": "ပေးရမည့် ပမာဏ",
"rallyBudgetDetailTotalCap": "စုစုပေါင်း ကန့်သတ်ပမာဏ",
"rallyBudgetDetailAmountUsed": "အသုံးပြုထားသည့် ပမာဏ",
"fortnightlyTrendingHealthcareRevolution": "ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပြောင်းလဲခြင်း",
"fortnightlyMenuFrontPage": "ရှေ့စာမျက်နှာ",
"fortnightlyMenuWorld": "ကမ္ဘာ",
"rallyBillDetailAmountPaid": "ငွေပေးချေသည့် ပမာဏ",
"fortnightlyMenuPolitics": "နိုင်ငံရေး",
"fortnightlyHeadlineBees": "ယာတောပြားများ‌ လျော့နည်းလာခြင်း",
"fortnightlyHeadlineGasoline": "ဓာတ်ဆီ၏ အနာဂတ်",
"fortnightlyTrendingGreenArmy": "အစိမ်းရောင်စစ်တပ်",
"fortnightlyHeadlineFeminists": "အမျိုးသမီးဝါဒီများသည် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြခြင်း",
"fortnightlyHeadlineFabrics": "ခေတ်လွန်ပိတ်စများပြုလုပ်ရန် ဒီဇိုင်နာများသည် နည်းပညာကို အသုံးပြုသည်",
"fortnightlyHeadlineStocks": "စတော့ရှယ်ယာများ ရပ်တန့်နေသည့်အတွက် လူအများသည် ငွေကြေးဘက်သို့ ပြောင်းနေကြသည်",
"fortnightlyTrendingReform": "ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု",
"fortnightlyMenuTech": "နည်းပညာ",
"fortnightlyHeadlineWar": "စစ်ကာလအတွင်း ကွဲကွာသွားသော အမေရိကန်ပြည်သူပြည်သားများ",
"fortnightlyHeadlineHealthcare": "တိတ်ဆိပ်သော်လည်း အားပြင်းသော ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု ပြောင်းလဲခြင်း",
"fortnightlyLatestUpdates": "နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်များ",
"fortnightlyTrendingStocks": "စတော့ရှယ်ယာများ",
"rallyBillDetailTotalAmount": "စုစုပေါင်းပမာဏ",
"demoCupertinoPickerDateTime": "ရက်စွဲနှင့် အချိန်",
"signIn": "လက်မှတ်ထိုးဝင်ရန်",
"dataTableRowWithSugar": "သကြားနှင့် {value}",
"dataTableRowApplePie": "ပန်းသီးပိုင်မုန့်",
"dataTableRowDonut": "ဒိုးနတ်",
"dataTableRowHoneycomb": "ပျားသလက်",
"dataTableRowLollipop": "ချိုချဉ်ချောင်း",
"dataTableRowJellyBean": "ဂျယ်လီစေ့",
"dataTableRowGingerbread": "ချင်းနံ့သင်းသော ဘီစကွတ်",
"dataTableRowCupcake": "ကိတ်မုန့်",
"dataTableRowEclair": "အီကလဲ",
"dataTableRowIceCreamSandwich": "ရေခဲညှပ် ပေါင်မုန့်",
"dataTableRowFrozenYogurt": "ရေခဲထားသော ဒိန်ချဉ်",
"dataTableColumnIron": "သံဓာတ် (%)",
"dataTableColumnCalcium": "ထုံးဓာတ် (%)",
"dataTableColumnSodium": "ဆိုဒီယမ် (mg)",
"demoTimePickerTitle": "အချိန် ရွေးချယ်ရေးစနစ်",
"demo2dTransformationsResetTooltip": "အသွင်ပြောင်းခြင်းများကို ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ရန်",
"dataTableColumnFat": "အဆီ (g)",
"dataTableColumnCalories": "ကယ်လိုရီ",
"dataTableColumnDessert": "အချိုပွဲ (၁ ပွဲ)",
"cardsDemoTravelDestinationLocation1": "သန်ဂျီဗာ၊ တမီးလ်နာဒူ",
"demoTimePickerDescription": "Material Design အချိန်ရွေးချယ်ရေးစနစ် ပါဝင်သော ဒိုင်ယာလော့ခ်ကို ပြပေးသည်။",
"demoPickersShowPicker": "ရွေးချယ်ရေးစနစ် ပြရန်",
"demoTabsScrollingTitle": "လှိမ့်ခြင်း",
"demoTabsNonScrollingTitle": "လှိမ့်၍မရသော",
"craneHours": "{hours,plural,=1{၁နာရီ}other{{hours}နာရီ}}",
"craneMinutes": "{minutes,plural,=1{၁မိနစ်}other{{minutes}မိနစ်}}",
"craneFlightDuration": "{hoursShortForm} {minutesShortForm}",
"dataTableHeader": "အာဟာရ",
"demoDatePickerTitle": "ရက်စွဲ ရွေးချယ်ရေးစနစ်",
"demoPickersSubtitle": "ရက်စွဲနှင့် အချိန် ရွေးချယ်မှု",
"demoPickersTitle": "ရွေးချယ်ရေးစနစ်များ",
"demo2dTransformationsEditTooltip": "လေးထောင့်ကွက်ကို တည်းဖြတ်ရန်",
"demoDataTableDescription": "ဒေတာဇယားများတွင် အချက်အလက်များကို အတန်းနှင့် ကော်လံများပါသော ဇယားကွက်ကဲ့သို့ ပုံစံဖြင့် ဖော်ပြသည်။ အလွယ်တကူကြည့်နိုင်သော နည်းလမ်းဖြင့် အချက်အလက်များကို စီစဉ်ထားသည့်အတွက် အသုံးပြုသူများက ပုံစံနှင့် သိကောင်းစရာများကို ရှာဖွေနိုင်သည်။",
"demo2dTransformationsDescription": "လေးထောင့်ကွက်များကို တည်းဖြတ်ရန်တို့ပြီး မြင်ကွင်းတစ်လျှောက် ရွှေ့ရန် လက်ဟန်များကို အသုံးပြုပါ။ ရွှေ့ရန် ဖိဆွဲပါ၊ ချဲ့ရန် လက်နှစ်ချောင်းဖြင့် ထိ၍ခွာလိုက်ပါ၊ လက်နှစ်ချောင်းဖြင့် လှည့်ပါ။ မူရင်းအနေအထားသို့ ပြန်သွားရန် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်းခလုတ်ကို နှိပ်ပါ။",
"demo2dTransformationsSubtitle": "ရွှေ့၊ ချဲ့၊ လှည့်",
"demo2dTransformationsTitle": "2D အသွင်ပြောင်းခြင်းများ",
"demoCupertinoTextFieldPIN": "ပင်နံပါတ်",
"demoCupertinoTextFieldDescription": "စာသားအကွက်တွင် အသုံးပြုသူက ဟာ့ဒ်ဝဲလက်ကွက် သို့မဟုတ် ဖန်သားပြင် လက်ကွက် တစ်ခုခုဖြင့် စာသားထည့်နိုင်သည်။",
"demoCupertinoTextFieldSubtitle": "iOS ပုံစံ စာသားအကွက်များ",
"demoCupertinoTextFieldTitle": "စာသားအကွက်များ",
"demoDatePickerDescription": "Material Design ရက်စွဲရွေးချယ်ရေးစနစ် ပါဝင်သော ဒိုင်ယာလော့ခ်ကို ပြပေးသည်။",
"demoCupertinoPickerTime": "အချိန်",
"demoCupertinoPickerDate": "ရက်စွဲ",
"demoCupertinoPickerTimer": "အချိန်တိုင်းစက်",
"demoCupertinoPickerDescription": "လိုင်း၊ ရက်စွဲ၊ အချိန် သို့မဟုတ် ရက်စွဲနှင့် အချိန်နှစ်မျိုးလုံး ရွေးရန် အသုံးပြုနိုင်သော iOS ပုံစံ ရွေးချယ်ရေးစနစ် ဝိဂျက်။",
"demoCupertinoPickerSubtitle": "iOS-ပုံစံ ရွေးချယ်ရေးစနစ်များ",
"demoCupertinoPickerTitle": "ရွေးချယ်ရေးစနစ်များ",
"dataTableRowWithHoney": "ပျားရည်နှင့် {value}",
"cardsDemoTravelDestinationCity2": "ချတ်တီနတ်",
"bannerDemoResetText": "နဖူးစည်းကို ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ရန်",
"bannerDemoMultipleText": "အမျိုးစုံသော လုပ်ဆောင်ချက်များ",
"bannerDemoLeadingText": "ရှေ့ပြေးသင်္ကေတ",
"dismiss": "ပယ်ရန်",
"cardsDemoTappable": "တို့နိုင်သည်",
"cardsDemoSelectable": "ရွေးနိုင်သည် (ကြာရှည်နှိပ်ထားရန်)",
"cardsDemoExplore": "လေ့လာရန်",
"cardsDemoExploreSemantics": "{destinationName} ကို လေ့လာရန်",
"cardsDemoShareSemantics": "{destinationName} ကို မျှဝေရန်",
"cardsDemoTravelDestinationTitle1": "'တမီးလ်နာဒူ' တွင် လည်ပတ်ရန် ထိပ်တန်းမြို့ ၁၀ မြို့",
"cardsDemoTravelDestinationDescription1": "နံပါတ် ၁၀",
"cardsDemoTravelDestinationCity1": "သန်ဂျီဗာ",
"dataTableColumnProtein": "အသားဓာတ် (g)",
"cardsDemoTravelDestinationTitle2": "တောင်အိန္ဒိယ၏ လက်မှုပညာသည်များ",
"cardsDemoTravelDestinationDescription2": "ပိုးချည်ငင်သည့် ရစ်ဘီးများ",
"bannerDemoText": "သင်၏အခြားစက်ပေါ်တွင် စကားဝှက်ကို အပ်ဒိတ်လုပ်ထားသည်။ ကျေးဇူးပြု၍ ထပ်မံ လက်မှတ်ထိုးဝင်ပါ။",
"cardsDemoTravelDestinationLocation2": "ရှီဗာဂန်ဂါ၊ တမီးလ်နာဒူ",
"cardsDemoTravelDestinationTitle3": "ဗရီဟာဒစ်ဗာရာ ဘုရားကျောင်း",
"cardsDemoTravelDestinationDescription3": "ဘုရားကျောင်းများ",
"demoBannerTitle": "နဖူးစည်း",
"demoBannerSubtitle": "စာရင်းအတွင်း နဖူးစည်းတစ်ခု ပြသခြင်း",
"demoBannerDescription": "နဖူးစည်းတွင် အရေးကြီးပြီး လိုရင်းတိုရှင်း မက်ဆေ့ဂျ်ကိုပြသပြီး အသုံးပြုသူများက ပြုလုပ်ရန် (သို့မဟုတ် နဖူးစည်းကို ပယ်ရန်) လုပ်ဆောင်ချက်များ ပေးထားသည်။ ၎င်းကိုပယ်ရန် အသုံးပြုသူ၏ လုပ်ဆောင်ချက် လိုအပ်သည်။",
"demoCardTitle": "ကတ်များ",
"demoCardSubtitle": "ထောင့်အနားကွေးများဖြင့် အခြေခံကတ်များ",
"demoCardDescription": "ကတ်ဟူသည်မှာ ဥပမာအားဖြင့် အယ်လ်ဘမ်၊ ပထဝီဝင်တည်နေရာ၊ အစားအသောက်၊ အဆက်အသွယ် အသေးစိတ် အစရှိသည့် သက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်အချို့ကို ဖော်ပြရန် အသုံးပြုသည့် ကတ်ပြားဖြစ်သည်။",
"demoDataTableTitle": "ဒေတာဇယားများ",
"demoDataTableSubtitle": "အချက်အလက်၏ အတန်းနှင့် ကော်လံများ",
"dataTableColumnCarbs": "ကစီဓာတ် (g)",
"placeTanjore": "Tanjore",
"demoGridListsTitle": "ဇယားကွက်စာရင်းများ",
"placeFlowerMarket": "ပန်းဈေး",
"placeBronzeWorks": "ကြေးထည်",
"placeMarket": "စျေး",
"placeThanjavurTemple": "Thanjavur ဘုရားကျောင်း",
"placeSaltFarm": "ဆားခြံ",
"placeScooters": "စကူတာများ",
"placeSilkMaker": "ပိုးချည် ပြုလုပ်သူ",
"placeLunchPrep": "နေ့လည်စာ ပြင်ဆင်ခြင်း",
"placeBeach": "ကမ်းခြေ",
"placeFisherman": "ငါးဖမ်းသူ",
"demoMenuSelected": "ရွေးထားသော- {value}",
"demoMenuRemove": "ဖယ်ရှားရန်",
"demoMenuGetLink": "လင့်ခ်ရယူရန်",
"demoMenuShare": "မျှဝေရန်",
"demoBottomAppBarSubtitle": "အောက်ခြေတွင် လမ်းညွှန်ချက်နှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပြပေးသည်",
"demoMenuAnItemWithASectionedMenu": "အပိုင်းခွဲထားသည့် မီနူးပါ အကြောင်းအရာ",
"demoMenuADisabledMenuItem": "မီနူးအကြောင်းအရာကို ပိတ်ထားသည်",
"demoLinearProgressIndicatorTitle": "မျဉ်းဖြောင့် တိုးတက်မှုအညွှန်း",
"demoMenuContextMenuItemOne": "အကြောင်းအရာမီနူး နံပါတ်တစ်",
"demoMenuAnItemWithASimpleMenu": "ရိုးရှင်းသော မီနူးပါ အကြောင်းအရာ",
"demoCustomSlidersTitle": "စိတ်ကြိုက် ရွှေ့တုံးများ",
"demoMenuAnItemWithAChecklistMenu": "ဆောင်ရွက်ရန်စာရင်း မီနူးပါ အကြောင်းအရာ",
"demoCupertinoActivityIndicatorTitle": "လုပ်ဆောင်ချက် အညွှန်း",
"demoCupertinoActivityIndicatorSubtitle": "iOS ပုံစံ လုပ်ဆောင်ချက် အညွှန်း",
"demoCupertinoActivityIndicatorDescription": "နာရီလက်တံအတိုင်း လည်သည့် iOS ပုံစံ လုပ်ဆောင်ချက်အညွှန်း",
"demoCupertinoNavigationBarTitle": "လမ်းညွှန်ဘား",
"demoCupertinoNavigationBarSubtitle": "iOS ပုံစံ လမ်းညွှန်ဘား",
"demoCupertinoNavigationBarDescription": "iOS ပုံစံပြုလုပ်ထားသော လမ်းညွှန်ဘား လမ်းညွှန်ဘားဆိုသည်မှာ ကိရိယာဘားတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ အလယ်တွင် စာမျက်နှာခေါင်းစဉ် အနည်းအကျဉ်းမျှ ပါဝင်သည်။",
"demoCupertinoPullToRefreshTitle": "ပြန်လည်စတင်ရန် ဆွဲချပါ",
"demoCupertinoPullToRefreshSubtitle": "iOS ပုံစံ ဆွဲချ၍ ပြန်လည်စတင်ခြင်း ထိန်းချုပ်မှု",
"demoCupertinoPullToRefreshDescription": "iOS ပုံစံ ဆွဲချပြီး ပြန်လည်စတင်ခြင်း အကြောင်းအရာထိန်းချုပ်မှုကို ထည့်သွင်းနေသော ဝိဂျက်။",
"demoProgressIndicatorTitle": "တိုးတက်မှု အညွှန်းများ",
"demoProgressIndicatorSubtitle": "မျဉ်းဖြောင့်၊ စက်ဝိုင်း၊ သတ်မှတ်ချက်မရှိ",
"demoCircularProgressIndicatorTitle": "စက်ဝိုင်းပုံ တိုးတက်မှု အညွှန်း",
"demoCircularProgressIndicatorDescription": "အပလီကေးရှင်းတစ်ခုက အလုပ်လုပ်နေကြောင်း ပြသရန် 'ရုပ်ဝတ္ထုဒီဇိုင်း' စက်ဝိုင်းပုံ တိုးတက်မှုအညွှန်းက လည်ပတ်သည်။",
"demoMenuFour": "လေး",
"demoLinearProgressIndicatorDescription": "'ရုပ်ဝတ္ထုဒီဇိုင်း' မျဉ်းဖြောင့် တိုးတက်မှုအညွှန်းကို တိုးတက်မှုဘားဟုလည်း ခေါ်သည်။",
"demoTooltipTitle": "အကြံပြုချက်ပြ ပေါ့အပ် ဝင်းဒိုး",
"demoTooltipSubtitle": "ကြာရှည်စွာ ဖိထားလျှင် သို့မဟုတ် အပေါ်တွင် အုပ်လိုက်လျှင် မက်ဆေ့ဂျ်တိုတစ်စောင် ဖော်ပြပေးသည်",
"demoTooltipDescription": "အကြံပြုချက်ပြ ပေါ့အပ် ဝင်းဒိုးများတွင် ခလုတ်တစ်ခု၏ လုပ်ဆောင်ချက် သို့မဟုတ် သုံးသူအတွက်ကြားခံစနစ်လုပ်ဆောင်ချက် အခြားတစ်ခုကို ကူညီ၍ ရှင်းလင်းဖော်ပြပေးသော စာသားအညွှန်းများပါဝင်သည်။ အကြံပြုချက်ပြ ပေါ့အပ် ဝင်းဒိုးသည် အသုံးပြုသူက အကြောင်းအရာတစ်ခုကို အပေါ်မှနေ၍ အုပ်ခြင်း၊ အာရုံစိုက်လိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် ကြာရှည်စွာ ဖိထားလိုက်ခြင်းတို့ ပြုလုပ်သည့်အခါ အချက်အလက်ပြည့်စုံသည့် စာသားတစ်ခုကို ဖော်ပြသည်။",
"demoTooltipInstructions": "အကြံပြုချက်ပြ ပေါ့အပ် ဝင်းဒိုးကို ဖော်ပြရန် ကြာရှည်စွာ ဖိပါ သို့မဟုတ် အပေါ်မှနေ၍ အုပ်လိုက်ပါ။",
"placeChennai": "Chennai",
"demoMenuChecked": "အမှန်ခြစ်ထားသည်- {value}",
"placeChettinad": "Chettinad",
"demoMenuPreview": "အစမ်းကြည့်ရန်",
"demoBottomAppBarTitle": "အောက်ခြေရှိ အက်ပ်ဘား",
"demoBottomAppBarDescription": "အောက်ခြေရှိ အက်ပ်ဘားများသည် အောက်ခြေ လမ်းညွှန်အံဆွဲနှင့် အလွတ်ရွှေ့နိုင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက် ခလုတ်အပါအဝင် လုပ်ဆောင်ချက် လေးခုအထိ အသုံးပြုခွင့်ရရှိစေသည်။",
"bottomAppBarNotch": "အချိုင့်",
"bottomAppBarPosition": "အလွတ်ရွှေ့နိုင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်ခလုတ် တည်နေရာ",
"bottomAppBarPositionDockedEnd": "နေရာချထားသည် - အဆုံး",
"bottomAppBarPositionDockedCenter": "နေရာချထားသည် - အလယ်",
"bottomAppBarPositionFloatingEnd": "အလွတ်ရွှေ့နိုင်သည် - အဆုံးတွင်ထားရန်",
"bottomAppBarPositionFloatingCenter": "အလွတ်ရွှေ့နိုင်သည် - အလယ်တွင်ထားရန်",
"demoSlidersEditableNumericalValue": "တည်းဖြတ်၍ရသော ကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုး",
"demoGridListsSubtitle": "အတန်းနှင့် ကော်လံ အနေအထား",
"demoGridListsDescription": "ဇယားကွက်စာရင်းများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် ပုံကဲ့သို့ မျိုးတူသော ဒေတာများကို ဖော်ပြရန်အတွက် အသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်သည်။ ဇယားကွက်စာရင်းအတွင်းရှိ အရာကို အကွက်ဟုခေါ်သည်။",
"demoGridListsImageOnlyTitle": "ပုံသီးသန့်",
"demoGridListsHeaderTitle": "ခေါင်းစီးနှင့်တကွ",
"demoGridListsFooterTitle": "အောက်ခြေမှတ်စုနှင့်တကွ",
"demoSlidersTitle": "ရွှေ့တုံးများ",
"demoSlidersSubtitle": "ပွတ်ဆွဲခြင်းဖြင့် တန်ဖိုးတစ်ခုကို ရွေးချယ်ရန် ဝိဂျက်များ",
"demoSlidersDescription": "ရွှေ့တုံးများသည် ဘားတန်းတစ်ခုပေါ်တွင် တန်ဖိုးများစွာကို ကိုယ်စားပြုပေးပြီး အသုံးပြုသူသည် ၎င်းတို့အနက်မှ တန်ဖိုးတစ်ခုကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းတို့သည် အသံ၊ တောက်ပမှုတို့ကို ချိန်ညှိသည့်အခါ သို့မဟုတ် ဓာတ်ပုံအရောင်စစ်မှန်ပြားများ အသုံးပြုသည့်အခါ အသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်သည်။",
"demoRangeSlidersTitle": "အပိုင်းအခြား ရွှေ့တုံး",
"demoRangeSlidersDescription": "ရွှေ့တုံးများသည် ဘားတန်းတစ်ခုပေါ်ရှိ တန်ဖိုးအပိုင်းအခြားတစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ဘားတန်းတစ်ခု၏ အဆုံးတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင် သင်္ကေတတစ်ခုစီ ရှိနိုင်ပြီး တန်ဖိုးအပိုင်းအခြားတစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုနိုင်သည်။ ၎င်းတို့သည် အသံ၊ တောက်ပမှုတို့ကို ချိန်ညှိသည့်အခါ သို့မဟုတ် ဓာတ်ပုံအရောင်စစ်မှန်ပြားများ အသုံးပြုသည့်အခါ အသင့်လျော်ဆုံးဖြစ်သည်။",
"demoMenuAnItemWithAContextMenuButton": "အကြောင်းအရာမီနူးပါသည့် အရာ",
"demoCustomSlidersDescription": "ရွှေ့တုံးများသည် ဘားတန်းတစ်ခုပေါ်တွင် တန်ဖိုးများစွာကို ကိုယ်စားပြုပေးပြီး အသုံးပြုသူသည် ၎င်းတို့အနက်မှ တန်ဖိုးတစ်ခု သို့မဟုတ် တန်ဖိုးအပိုင်းအခြားတစ်ခုကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ရွှေ့တုံးများကို အပြင်အဆင်ထည့်သွင်းပြီး စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည်။",
"demoSlidersContinuousWithEditableNumericalValue": "တည်းဖြတ်နိုင်သည့် ဆက်တိုက် ကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုး",
"demoSlidersDiscrete": "သီးခြား",
"demoSlidersDiscreteSliderWithCustomTheme": "စိတ်ကြိုက်အပြင်အဆင်နှင့် သီးခြားရွှေ့တုံး",
"demoSlidersContinuousRangeSliderWithCustomTheme": "စိတ်ကြိုက်အပြင်အဆင်နှင့် ဆက်တိုက်အပိုင်းအခြားရွှေ့တုံး",
"demoSlidersContinuous": "ဆက်တိုက်",
"placePondicherry": "Pondicherry",
"demoMenuTitle": "မီနူး",
"demoContextMenuTitle": "အကြောင်းအရာမီနူး",
"demoSectionedMenuTitle": "အပိုင်းခွဲထားသော မီနူး",
"demoSimpleMenuTitle": "ရိုးရှင်းသော မီနူး",
"demoChecklistMenuTitle": "ဆောင်ရွက်ရန်စာရင်းပါ မီနူး",
"demoMenuSubtitle": "မီနူးခလုတ်များနှင့် ရိုးရှင်းသော မီနူး",
"demoMenuDescription": "မီနူးသည် ယာယီမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ရွေးချယ်စရာစာရင်းတစ်ခုကို ဖော်ပြပေးသည်။ အသုံးပြုသူက ခလုတ်၊ လုပ်ဆောင်ချက် သို့မဟုတ် အခြားထိန်းချုပ်မှုတို့ကို အသုံးပြုသည့်အခါ ၎င်းပေါ်လာပါမည်။",
"demoMenuItemValueOne": "မီနူးအကြောင်းအရာ တစ်",
"demoMenuItemValueTwo": "မီနူးအကြောင်းအရာ နှစ်",
"demoMenuItemValueThree": "မီနူးအကြောင်းအရာ သုံး",
"demoMenuOne": "တစ်",
"demoMenuTwo": "နှစ်",
"demoMenuThree": "သုံး",
"demoMenuContextMenuItemThree": "အကြောင်းအရာမီနူး နံပါတ်သုံး",
"demoCupertinoSwitchSubtitle": "iOS ပုံစံ ခလုတ်",
"demoSnackbarsText": "ဤသည်မှ မုန့်ဘားဖြစ်သည်။",
"demoCupertinoSliderSubtitle": "iOS ပုံစံ ရွှေ့တုံး",
"demoCupertinoSliderDescription": "ဆက်တိုက် သို့မဟုတ် သီးခြားတန်ဖိုး အုပ်စုတစ်ခုတစ်ခုခုမှနေ၍ ရွေးချယ်ရန် ရွှေ့တုံးကို အသုံးပြုနိုင်သည်။",
"demoCupertinoSliderContinuous": "ဆက်တိုက်- {value}",
"demoCupertinoSliderDiscrete": "သီးခြား- {value}",
"demoSnackbarsAction": "သင်သည် မုန့်ဘားလုပ်ဆောင်ချက်ကို နှိပ်လိုက်သည်။",
"backToGallery": "ပြခန်းသို့ ပြန်သွားရန်",
"demoCupertinoTabBarTitle": "တဘ်ဘား",
"demoCupertinoSwitchDescription": "ခလုတ်ကို ဆက်တင်တစ်ခု၏ ဖွင့်ခြင်း/ပိတ်ခြင်း အခြေအနေကို ပြောင်းရန် အသုံးပြုသည်။",
"demoSnackbarsActionButtonLabel": "လုပ်ဆောင်ချက်",
"cupertinoTabBarProfileTab": "ပရိုဖိုင်",
"demoSnackbarsButtonLabel": "မုန့်ဘားကို ပြရန်",
"demoSnackbarsDescription": "မုန့်ဘားများသည် အက်ပ်တစ်ခုက လုပ်ဆောင်လိုက်သော သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သော အစီအစဉ်တစ်ခုကို အသုံးပြုသူထံ အကြောင်းကြားပေးသည်။ ၎င်းတို့သည် မျက်နှာပြင်၏ အောက်ခြေဘက်တွင် ယာယီဖော်ပြသည်။ ၎င်းတို့သည် အသုံးပြုမှုအပေါ် အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခြင်း မရှိဘဲ ၎င်းကိုဖျောက်ရန် အသုံးပြုသူ၏ လုပ်ဆောင်ချက် မလိုအပ်ပါ။",
"demoSnackbarsSubtitle": "မုန့်ဘားသည် မျက်နှာပြင်၏ အောက်ခြေတွင် မက်ဆေ့ဂျ်များကို ပြသည်",
"demoSnackbarsTitle": "မုန့်ဘား",
"demoCupertinoSliderTitle": "ရွှေ့တုံး",
"cupertinoTabBarChatTab": "ချတ်",
"cupertinoTabBarHomeTab": "အိမ်",
"demoCupertinoTabBarDescription": "iOS ပုံစံ အောက်ခြေ လမ်းညွှန်တဘ်ဘား။ မူရင်းအနေနှင့် ပထမဆုံးတဘ်ကို အမြဲပြထားပြီး တဘ်ပေါင်းများစွာ ဖော်ပြပေးသည်။",
"demoCupertinoTabBarSubtitle": "iOS ပုံစံ အောက်ခြေတဘ်ဘား",
"demoOptionsFeatureTitle": "ရွေးစရာများ ကြည့်ရန်",
"demoOptionsFeatureDescription": "ယခုသရုပ်ပြမှုအတွက် ရနိုင်သောရွေးစရာများ ကြည့်ရန် ဤနေရာကို တို့နိုင်သည်။",
"demoCodeViewerCopyAll": "အားလုံး မိတ္တူကူးရန်",
"shrineScreenReaderRemoveProductButton": "{product} ကို ဖယ်ရှားရန်",
"shrineScreenReaderProductAddToCart": "ဈေးခြင်းတောင်းသို့ ပေါင်းထည့်မည်",
"shrineScreenReaderCart": "{quantity,plural,=0{ဈေးခြင်းတောင်း၊ ပစ္စည်းမရှိပါ}=1{ဈေးခြင်းတောင်း၊ ပစ္စည်း ၁ ခု}other{ဈေးခြင်းတောင်း၊ ပစ္စည်း {quantity} ခု}}",
"demoCodeViewerFailedToCopyToClipboardMessage": "ကလစ်ဘုတ်သို့ မိတ္တူကူး၍မရပါ− {error}",
"demoCodeViewerCopiedToClipboardMessage": "ကလစ်ဘုတ်သို့ မိတ္တူကူးပြီးပါပြီ။",
"craneSleep8SemanticLabel": "ကမ်းခြေထက် ကျောက်ကမ်းပါးတစ်ခုပေါ်ရှိ Mayan ဘုရားပျက်",
"craneSleep4SemanticLabel": "တောင်တန်းများရှေ့ရှိ ကမ်းစပ်ဟိုတယ်",
"craneSleep2SemanticLabel": "မာချူ ပီချူ ခံတပ်",
"craneSleep1SemanticLabel": "အမြဲစိမ်းသစ်ပင်များဖြင့် နှင်းကျသော ရှုခင်းတစ်ခုရှိ တောင်ပေါ်သစ်သားအိမ်",
"craneSleep0SemanticLabel": "ရေပေါ်အိမ်လေးများ",
"craneFly13SemanticLabel": "ထန်းပင်များဖြင့် ပင်လယ်ကမ်းစပ်ရှိ ရေကူးကန်",
"craneFly12SemanticLabel": "ထန်းပင်များနှင့် ရေကူးကန်",
"craneFly11SemanticLabel": "ပင်လယ်ရှိ အုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော မီးပြတိုက်",
"craneFly10SemanticLabel": "နေဝင်ချိန် Al-Azhar Mosque မျှော်စင်များ",
"craneFly9SemanticLabel": "ရှေးဟောင်းကားပြာဘေး မှီနေသည့်လူ",
"craneFly8SemanticLabel": "Supertree Grove",
"craneEat9SemanticLabel": "ပေါင်မုန့်များဖြင့် ကော်ဖီဆိုင်ကောင်တာ",
"craneEat2SemanticLabel": "အသားညှပ်ပေါင်မုန့်",
"craneFly5SemanticLabel": "တောင်တန်းများရှေ့ရှိ ကမ်းစပ်ဟိုတယ်",
"demoSelectionControlsSubtitle": "အမှန်ခြစ်ရန် နေရာများ၊ ရေဒီယိုခလုတ်များနှင့် အဖွင့်အပိတ်ခလုတ်များ",
"craneEat10SemanticLabel": "ကြီးမားသော အမဲကျပ်တိုက်အသားညှပ်ပေါင်မုန့်ကို ကိုင်ထားသောအမျိုးသမီး",
"craneFly4SemanticLabel": "ရေပေါ်အိမ်လေးများ",
"craneEat7SemanticLabel": "မုန့်ဖုတ်ဆိုင် ဝင်ပေါက်",
"craneEat6SemanticLabel": "ပုဇွန်ဟင်း",
"craneEat5SemanticLabel": "အနုပညာလက်ရာမြောက်သော စားသောက်ဆိုင် တည်ခင်းဧည့်ခံရန်နေရာ",
"craneEat4SemanticLabel": "ချောကလက် အချိုပွဲ",
"craneEat3SemanticLabel": "ကိုးရီးယား တာကို",
"craneFly3SemanticLabel": "မာချူ ပီချူ ခံတပ်",
"craneEat1SemanticLabel": "ညစာစားရာတွင် အသုံးပြုသည့်ခုံပုံစံများဖြင့် လူမရှိသောအရက်ဆိုင်",
"craneEat0SemanticLabel": "ထင်းမီးဖိုရှိ ပီဇာ",
"craneSleep11SemanticLabel": "တိုင်ပေ 101 မိုးမျှော်တိုက်",
"craneSleep10SemanticLabel": "နေဝင်ချိန် Al-Azhar Mosque မျှော်စင်များ",
"craneSleep9SemanticLabel": "ပင်လယ်ရှိ အုတ်ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော မီးပြတိုက်",
"craneEat8SemanticLabel": "ကျောက်ပုစွန် ဟင်းလျာ",
"craneSleep7SemanticLabel": "Riberia Square ရှိ ရောင်စုံတိုက်ခန်းများ",
"craneSleep6SemanticLabel": "ထန်းပင်များနှင့် ရေကူးကန်",
"craneSleep5SemanticLabel": "လယ်ကွင်းတစ်ခုရှိတဲ",
"settingsButtonCloseLabel": "ဆက်တင်အားပိတ်ရန်",
"demoSelectionControlsCheckboxDescription": "အမှန်ခြစ်ရန်နေရာများသည် အုပ်စုတစ်ခုမှ တစ်ခုထက်ပို၍ ရွေးချယ်ခွင့်ပေးသည်။ ပုံမှန်အမှန်ခြစ်ရန်နေရာ၏ တန်ဖိုးသည် အမှန် သို့မဟုတ် အမှားဖြစ်ပြီး အခြေအနေသုံးမျိုးပါ အမှန်ခြစ်ရန်နေရာ၏ တန်ဖိုးသည် ဗလာလည်း ဖြစ်နိုင်သည်။",
"settingsButtonLabel": "ဆက်တင်များ",
"demoListsTitle": "စာရင်းများ",
"demoListsSubtitle": "လှိမ့်ခြင်းစာရင်း အပြင်အဆင်များ",
"demoListsDescription": "ယေဘုယျအားဖြင့် စာသားအချို့အပြင် ထိပ်ပိုင်း သို့မဟုတ် နောက်ပိုင်းတွင် သင်္ကေတများ ပါဝင်သည့် တိကျသောအမြင့်ရှိသော စာကြောင်းတစ်ကြောင်း။",
"demoOneLineListsTitle": "တစ်ကြောင်း",
"demoTwoLineListsTitle": "နှစ်ကြောင်း",
"demoListsSecondary": "ဒုတိယစာသား",
"demoSelectionControlsTitle": "ရွေးချယ်မှု ထိန်းချုပ်ချက်များ",
"craneFly7SemanticLabel": "ရက်ရှ်မောတောင်",
"demoSelectionControlsCheckboxTitle": "အမှတ်ခြစ်ရန် နေရာ",
"craneSleep3SemanticLabel": "ရှေးဟောင်းကားပြာဘေး မှီနေသည့်လူ",
"demoSelectionControlsRadioTitle": "ရေဒီယို",
"demoSelectionControlsRadioDescription": "ရေဒီယိုခလုတ်များသည် အုပ်စုတစ်ခုမှ ရွေးချယ်စရာများအနက် တစ်ခုကို ရွေးခွင့်ပေးသည်။ အသုံးပြုသူသည် ရွေးချယ်မှုများကို ဘေးချင်းကပ်ကြည့်ရန် လိုအပ်သည်ဟု ယူဆပါက အထူးသီးသန့်ရွေးချယ်မှုအတွက် ရေဒီယိုခလုတ်ကို အသုံးပြုပါ။",
"demoSelectionControlsSwitchTitle": "ပြောင်းရန်",
"demoSelectionControlsSwitchDescription": "အဖွင့်/အပိတ်ခလုတ်များသည် ဆက်တင်တစ်ခုတည်း ရွေးချယ်မှု၏ အခြေအနေကို ပြောင်းပေးသည်။ ခလုတ်က ထိန်းချုပ်သည့် ရွေးချယ်မှု၊ ၎င်းရောက်ရှိနေသည့် အခြေအနေကို သက်ဆိုင်ရာ အင်လိုင်းအညွှန်းတွင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ထားရှိသင့်သည်။",
"craneFly0SemanticLabel": "အမြဲစိမ်းသစ်ပင်များဖြင့် နှင်းကျသော ရှုခင်းတစ်ခုရှိ တောင်ပေါ်သစ်သားအိမ်",
"craneFly1SemanticLabel": "လယ်ကွင်းတစ်ခုရှိတဲ",
"craneFly2SemanticLabel": "နှင်းတောင်ရှေ့ရှိ ဆုတောင်းအလံများ",
"craneFly6SemanticLabel": "Palacio de Bellas Artes ၏ အပေါ်မှမြင်ကွင်း",
"rallySeeAllAccounts": "အကောင့်အားလုံး ကြည့်ရန်",
"rallyBillAmount": "{billName} ငွေတောင်းခံလွှာအတွက် {date} တွင် {amount} ပေးရပါမည်။",
"shrineTooltipCloseCart": "ဈေးခြင်းတောင်းကို ပိတ်ရန်",
"shrineTooltipCloseMenu": "မီနူးကို ပိတ်ရန်",
"shrineTooltipOpenMenu": "မီနူး ဖွင့်ရန်",
"shrineTooltipSettings": "ဆက်တင်များ",
"shrineTooltipSearch": "ရှာဖွေရန်",
"demoTabsDescription": "တဘ်များက ဖန်သားပြင်၊ ဒေတာအတွဲနှင့် အခြားပြန်လှန်တုံ့ပြန်မှု အမျိုးမျိုးရှိ အကြောင်းအရာများကို စုစည်းပေးသည်။",
"demoTabsSubtitle": "သီးခြားလှိမ့်နိုင်သော မြင်ကွင်းများဖြင့် တဘ်များ",
"demoTabsTitle": "တဘ်များ",
"rallyBudgetAmount": "{amountTotal} အနက် {amountUsed} အသုံးပြုထားသော {budgetName} အသုံးစရိတ်တွင် {amountLeft} ကျန်ပါသည်",
"shrineTooltipRemoveItem": "ပစ္စည်းကို ဖယ်ရှားရန်",
"rallyAccountAmount": "{amount} ထည့်ထားသော {accountName} အကောင့် {accountNumber}။",
"rallySeeAllBudgets": "အသုံးစရိတ်အားလုံးကို ကြည့်ရန်",
"rallySeeAllBills": "ငွေတောင်းခံလွှာအားလုံး ကြည့်ရန်",
"craneFormDate": "ရက်စွဲရွေးပါ",
"craneFormOrigin": "မူရင်းနေရာကို ရွေးပါ",
"craneFly2": "ကွန်ဘူတောင်ကြား၊ နီပေါ",
"craneFly3": "မာချူ ပီချူ၊ ပီရူး",
"craneFly4": "မာလီ၊ မော်လဒိုက်",
"craneFly5": "ဗစ်ဇ်နောင်၊ ဆွစ်ဇာလန်",
"craneFly6": "မက္ကဆီကိုမြို့၊ မက္ကဆီကို",
"craneFly7": "ရပ်ရှ်မောတောင်၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု",
"settingsTextDirectionLocaleBased": "ဘာသာစကားနှင့် နိုင်ငံအသုံးအနှုန်းအပေါ် အခြေခံထားသည်",
"craneFly9": "ဟာဗားနား၊ ကျူးဘား",
"craneFly10": "ကိုင်ရို၊ အီဂျစ်",
"craneFly11": "လစ္စဘွန်း၊ ပေါ်တူဂီ",
"craneFly12": "နာပါ၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု",
"craneFly13": "ဘာလီ၊ အင်ဒိုနီးရှား",
"craneSleep0": "မာလီ၊ မော်လဒိုက်",
"craneSleep1": "အက်စ်ပန်၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု",
"craneSleep2": "မာချူ ပီချူ၊ ပီရူး",
"demoCupertinoSegmentedControlTitle": "အပိုင်းလိုက် ထိန်းချုပ်မှု",
"craneSleep4": "ဗစ်ဇ်နောင်၊ ဆွစ်ဇာလန်",
"craneSleep5": "ဘစ်စာ၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု",
"craneSleep6": "နာပါ၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု",
"craneSleep7": "ပေါ်တို၊ ပေါ်တူဂီ",
"craneSleep8": "တူလမ်၊ မက္ကဆီကို",
"craneEat5": "ဆိုးလ်၊ တောင်ကိုးရီးယား",
"demoChipTitle": "ချစ်ပ်များ",
"demoChipSubtitle": "အဝင်၊ ရည်ညွှန်းချက် သို့မဟုတ် လုပ်ဆောင်ချက်ကို ကိုယ်စားပြုသည့် ကျစ်လစ်သော အကြောင်းအရာများ",
"demoActionChipTitle": "လုပ်ဆောင်ချက် ချစ်ပ်",
"demoActionChipDescription": "လုပ်ဆောင်ချက်ချစ်ပ်များသည် ရွေးချယ်မှုစနစ်အုပ်စုတစ်ခုဖြစ်ပြီး ပင်မအကြောင်းအရာနှင့် သက်ဆိုင်သော လုပ်ဆောင်ချက်ကို ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ လုပ်ဆောင်ချက်ချစ်ပ်များသည် UI တွင် အကြောင်းအရာ အပေါ်မူတည်၍ ပေါ်လာသင့်ပါသည်။",
"demoChoiceChipTitle": "ရွေးချယ်မှု ချစ်ပ်",
"demoChoiceChipDescription": "ရွေးချယ်မှုချစ်ပ်များသည် အစုတစ်ခုရှိ ရွေးချယ်မှုတစ်ခုကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ရွေးချယ်မှုချစ်ပ်များတွင် သက်ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာစာသား သို့မဟုတ် အမျိုးအစားများပါဝင်သည်။",
"demoFilterChipTitle": "ချစ်ပ်ကို စစ်‌ထုတ်ခြင်း",
"demoFilterChipDescription": "အကြောင်းအရာကို စစ်ထုတ်သည့်နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် တဂ်များ သို့မဟုတ် ဖော်ပြချက် စကားလုံးများသုံးပြီး ချစ်ပ်များကို စစ်ထုတ်သည်။",
"demoInputChipTitle": "အဝင်ချစ်ပ်",
"demoInputChipDescription": "အဝင်ချစ်ပ်သည် အစုအဖွဲ့ (လူပုဂ္ဂိုလ်၊ နေရာ သို့မဟုတ် အရာဝတ္ထု) သို့မဟုတ် စကားဝိုင်းစာသားကဲ့သို့ ရှုပ်ထွေးသော အချက်အလက်များကို ကျစ်လစ်သည့်ပုံစံဖြင့် ကိုယ်စားပြုသည်။",
"craneSleep9": "လစ္စဘွန်း၊ ပေါ်တူဂီ",
"craneEat10": "လစ္စဘွန်း၊ ပေါ်တူဂီ",
"demoCupertinoSegmentedControlDescription": "နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သီးသန့်သတ်မှတ်ချက်များအကြား ရွေးချယ်ရန် အသုံးပြုထားသည်။ အပိုင်းလိုက် ထိန်းချုပ်မှုအတွင်းရှိ သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုကို ရွေးချယ်သည့်အခါ ထိုအတွင်းရှိ အခြားသတ်မှတ်ချက်များအတွက် ရွေးချယ်မှု ရပ်ဆိုင်းသွားပါသည်။",
"chipTurnOnLights": "မီးဖွင့်ရန်",
"chipSmall": "သေး",
"chipMedium": "အလယ်အလတ်",
"chipLarge": "ကြီး",
"chipElevator": "စက်လှေကား",
"chipWasher": "အဝတ်လျှော်စက်",
"chipFireplace": "မီးလင်းဖို",
"chipBiking": "စက်ဘီးစီးခြင်း",
"craneFormDiners": "စားသောက်ဆိုင်များ",
"rallyAlertsMessageUnassignedTransactions": "{count,plural,=1{သင်၏အခွန်နုတ်ယူနိုင်ခြေကို တိုးမြှင့်ပါ။ မသတ်မှတ်ရသေးသော အရောင်းအဝယ် ၁ ခုတွင် အမျိုးအစားများ သတ်မှတ်ပါ။}other{သင်၏အခွန်နုတ်ယူနိုင်ခြေကို တိုးမြှင့်ပါ။ မသတ်မှတ်ရသေးသော အရောင်းအဝယ် {count} ခုတွင် အမျိုးအစားများ သတ်မှတ်ပါ။}}",
"craneFormTime": "အချိန်ရွေးပါ",
"craneFormLocation": "တည်နေရာ ရွေးရန်",
"craneFormTravelers": "ခရီးသွားများ",
"craneEat8": "အတ္တလန်တာ၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု",
"craneFormDestination": "သွားရောက်လိုသည့်နေရာအား ရွေးချယ်ပါ",
"craneFormDates": "ရက်များကို ရွေးချယ်ပါ",
"craneFly": "ပျံသန်းခြင်း",
"craneSleep": "အိပ်စက်ခြင်း",
"craneEat": "စား",
"craneFlySubhead": "သွားရောက်ရန်နေရာအလိုက် လေယာဉ်ခရီးစဉ်များကို စူးစမ်းခြင်း",
"craneSleepSubhead": "သွားရောက်ရန်နေရာအလိုက် အိမ်ရာများကို စူးစမ်းခြင်း",
"craneEatSubhead": "သွားရောက်ရန်နေရာအလိုက် စားသောက်ဆိုင်များကို စူးစမ်းခြင်း",
"craneFlyStops": "{numberOfStops,plural,=0{မရပ်မနား}=1{ခရီးစဉ်အတွင်း ၁ နေရာ ရပ်နားမှု}other{ခရီးစဉ်အတွင်း {numberOfStops} နေရာ ရပ်နားမှု}}",
"craneSleepProperties": "{totalProperties,plural,=0{မည်သည့်အိမ်မျှ မရနိုင်ပါ}=1{ရနိုင်သောအိမ် ၁ လုံး}other{ရနိုင်သောအိမ် {totalProperties} လုံး}}",
"craneEatRestaurants": "{totalRestaurants,plural,=0{မည်သည့်စားသောက်ဆိုင်မျှ မရှိပါ}=1{စားသောက်ဆိုင် ၁ ဆိုင်}other{စားသောက်ဆိုင် {totalRestaurants} ဆိုင်}}",
"craneFly0": "အက်စ်ပန်၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု",
"demoCupertinoSegmentedControlSubtitle": "iOS ပုံစံ အပိုင်းလိုက် ထိန်းချုပ်မှု",
"craneSleep10": "ကိုင်ရို၊ အီဂျစ်",
"craneEat9": "မဒရစ်၊ စပိန်",
"craneFly1": "ဘစ်စာ၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု",
"craneEat7": "နက်ရှ်ဗီးလ်၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု",
"craneEat6": "ဆီယက်တဲ၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု",
"craneFly8": "စင်္ကာပူ",
"craneEat4": "ပဲရစ်၊ ပြင်သစ်",
"craneEat3": "ပေါ့တ်လန်၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု",
"craneEat2": "ကော်ဒိုဘာ၊ အာဂျင်တီးနား",
"craneEat1": "ဒါးလပ်စ်၊ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု",
"craneEat0": "နေပယ်လ်၊ အီတလီ",
"craneSleep11": "တိုင်ပေ၊ ထိုင်ဝမ်",
"craneSleep3": "ဟာဗားနား၊ ကျူးဘား",
"shrineLogoutButtonCaption": "အကောင့်မှ ထွက်ရန်",
"rallyTitleBills": "ငွေတောင်းခံလွှာများ",
"rallyTitleAccounts": "အကောင့်များ",
"shrineProductVagabondSack": "Vagabond sack",
"rallyAccountDetailDataInterestYtd": "အတိုး YTD",
"shrineProductWhitneyBelt": "Whitney belt",
"shrineProductGardenStrand": "Garden strand",
"shrineProductStrutEarrings": "Strut earrings",
"shrineProductVarsitySocks": "Varsity socks",
"shrineProductWeaveKeyring": "Weave keyring",
"shrineProductGatsbyHat": "Gatsby hat",
"shrineProductShrugBag": "လက်ဆွဲအိတ်",
"shrineProductGiltDeskTrio": "Gilt desk trio",
"shrineProductCopperWireRack": "Copper wire rack",
"shrineProductSootheCeramicSet": "Soothe ceramic set",
"shrineProductHurrahsTeaSet": "Hurrahs tea set",
"shrineProductBlueStoneMug": "Blue stone mug",
"shrineProductRainwaterTray": "Rainwater tray",
"shrineProductChambrayNapkins": "Chambray napkins",
"shrineProductSucculentPlanters": "Succulent planters",
"shrineProductQuartetTable": "Quartet table",
"shrineProductKitchenQuattro": "Kitchen quattro",
"shrineProductClaySweater": "Clay sweater",
"shrineProductSeaTunic": "Sea tunic",
"shrineProductPlasterTunic": "Plaster tunic",
"rallyBudgetCategoryRestaurants": "စားသောက်ဆိုင်များ",
"shrineProductChambrayShirt": "Chambray shirt",
"shrineProductSeabreezeSweater": "Seabreeze sweater",
"shrineProductGentryJacket": "Gentry jacket",
"shrineProductNavyTrousers": "Navy trousers",
"shrineProductWalterHenleyWhite": "Walter henley (white)",
"shrineProductSurfAndPerfShirt": "Surf and perf shirt",
"shrineProductGingerScarf": "Ginger scarf",
"shrineProductRamonaCrossover": "Ramona crossover",
"shrineProductClassicWhiteCollar": "Classic white collar",
"shrineProductSunshirtDress": "Sunshirt dress",
"rallyAccountDetailDataInterestRate": "အတိုးနှုန်း",
"rallyAccountDetailDataAnnualPercentageYield": "တစ်နှစ်တာ ထွက်ရှိမှုရာခိုင်နှုန်း",
"rallyAccountDataVacation": "အားလပ်ရက်",
"shrineProductFineLinesTee": "Fine lines tee",
"rallyAccountDataHomeSavings": "အိမ်စုငွေ‌များ",
"rallyAccountDataChecking": "စာရင်းရှင်",
"rallyAccountDetailDataInterestPaidLastYear": "ယခင်နှစ်က ပေးထားသည့် အတိုး",
"rallyAccountDetailDataNextStatement": "နောက် ထုတ်ပြန်ချက်",
"rallyAccountDetailDataAccountOwner": "အကောင့် ပိုင်ရှင်",
"rallyBudgetCategoryCoffeeShops": "ကော်ဖီဆိုင်များ",
"rallyBudgetCategoryGroceries": "စားသောက်ကုန်များ",
"shrineProductCeriseScallopTee": "Cerise scallop tee",
"rallyBudgetCategoryClothing": "အဝတ်အထည်",
"rallySettingsManageAccounts": "အကောင့်များကို စီမံခန့်ခွဲရန်",
"rallyAccountDataCarSavings": "ကား စုငွေများ",
"rallySettingsTaxDocuments": "အခွန် မှတ်တမ်းများ",
"rallySettingsPasscodeAndTouchId": "လျှို့ဝှက်ကုဒ်နှင့် 'လက်ဗွေ ID'",
"rallySettingsNotifications": "အကြောင်းကြားချက်များ",
"rallySettingsPersonalInformation": "ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ",
"rallySettingsPaperlessSettings": "စာရွက်မသုံး ဆက်တင်များ",
"rallySettingsFindAtms": "ATM များကို ရှာရန်",
"rallySettingsHelp": "အကူအညီ",
"rallySettingsSignOut": "ထွက်ရန်",
"rallyAccountTotal": "စုစုပေါင်း",
"rallyBillsDue": "နောက်ဆုံးထား ပေးရမည့်ရက်",
"rallyBudgetLeft": "လက်ကျန်",
"rallyAccounts": "အကောင့်များ",
"rallyBills": "ငွေတောင်းခံလွှာများ",
"rallyBudgets": "ငွေစာရင်းများ",
"rallyAlerts": "သတိပေးချက်များ",
"rallySeeAll": "အားလုံးကို ကြည့်ရန်",
"rallyFinanceLeft": "လက်ကျန်",
"rallyTitleOverview": "အနှစ်ချုပ်",
"shrineProductShoulderRollsTee": "Shoulder rolls tee",
"shrineNextButtonCaption": "ရှေ့သို့",
"rallyTitleBudgets": "ငွေစာရင်းများ",
"rallyTitleSettings": "ဆက်တင်များ",
"rallyLoginLoginToRally": "Rally သို့ အကောင့်ဝင်ရန်",
"rallyLoginNoAccount": "အကောင့်မရှိဘူးလား။",
"rallyLoginSignUp": "စာရင်းသွင်းရန်",
"rallyLoginUsername": "အသုံးပြုသူအမည်",
"rallyLoginPassword": "စကားဝှက်",
"rallyLoginLabelLogin": "အကောင့်ဝင်ရန်",
"rallyLoginRememberMe": "ကျွန်ုပ်ကို မှတ်ထားရန်",
"rallyLoginButtonLogin": "အကောင့်ဝင်ရန်",
"rallyAlertsMessageHeadsUpShopping": "သတိ၊ ဤလအတွက် ‘ဈေးဝယ်ခြင်း’ ငွေစာရင်းမှနေ၍ {percent} သုံးပြီးသွားပါပြီ။",
"rallyAlertsMessageSpentOnRestaurants": "ဤအပတ်ထဲတွင် ‘စားသောက်ဆိုင်များ’ အတွက် {amount} သုံးပြီးပါပြီ။",
"rallyAlertsMessageATMFees": "ဤလထဲတွင် ATM ကြေး {amount} အသုံးပြုပြီးပါပြီ",
"rallyAlertsMessageCheckingAccount": "ကောင်းပါသည်။ သင်၏ ဘဏ်စာရင်းရှင် အကောင့်သည် ယခင်လထက် {percent} ပိုများနေသည်။",
"shrineMenuCaption": "မီနူး",
"shrineCategoryNameAll": "အားလုံး",
"shrineCategoryNameAccessories": "ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ",
"shrineCategoryNameClothing": "အဝတ်အထည်",
"shrineCategoryNameHome": "အိမ်",
"shrineLoginUsernameLabel": "အသုံးပြုသူအမည်",
"shrineLoginPasswordLabel": "စကားဝှက်",
"shrineCancelButtonCaption": "မလုပ်တော့",
"shrineCartTaxCaption": "အခွန်-",
"shrineCartPageCaption": "ဈေးခြင်းတောင်း",
"shrineProductQuantity": "အရေအတွက်- {quantity}",
"shrineProductPrice": "x {price}",
"shrineCartItemCount": "{quantity,plural,=0{မည်သည့်ပစ္စည်းမျှ မရှိပါ}=1{ပစ္စည်း ၁ ခု}other{ပစ္စည်း {quantity} ခု}}",
"shrineCartClearButtonCaption": "စျေးခြင်းတောင်းကို ရှင်းလင်းရန်",
"shrineCartTotalCaption": "စုစုပေါင်း",
"shrineCartSubtotalCaption": "စုစုပေါင်းတွင် ပါဝင်သော ကိန်းအပေါင်း-",
"shrineCartShippingCaption": "ကုန်ပစ္စည်းပေးပို့ခြင်း-",
"shrineProductGreySlouchTank": "Grey slouch tank",
"shrineProductStellaSunglasses": "Stella sunglasses",
"shrineProductWhitePinstripeShirt": "White pinstripe shirt",
"demoTextFieldWhereCanWeReachYou": "သင့်ကို မည်သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသလဲ။",
"settingsTextDirectionLTR": "LTR",
"settingsTextScalingLarge": "အကြီး",
"demoBottomSheetHeader": "ခေါင်းစီး",
"demoBottomSheetItem": "ပစ္စည်း {value}",
"demoBottomTextFieldsTitle": "စာသားအကွက်များ",
"demoTextFieldTitle": "စာသားအကွက်များ",
"demoTextFieldSubtitle": "တည်းဖြတ်နိုင်သော စာသားနှင့် နံပါတ်စာကြောင်းတစ်ကြောင်း",
"demoTextFieldDescription": "စာသားအကွက်များသည် UI သို့ စာသားများထည့်သွင်းရန် အသုံးပြုသူအား ခွင့်ပြုသည်။ ၎င်းတို့ကို ဖောင်များနှင့် ဒိုင်ယာလော့ဂ်များတွင် ယေဘုယျအားဖြင့် တွေ့ရသည်။",
"demoTextFieldShowPasswordLabel": "စကားဝှက်ကို ပြရန်",
"demoTextFieldHidePasswordLabel": "စကားဝှက်ကို ဖျောက်ရန်",
"demoTextFieldFormErrors": "မပေးပို့မီ အနီရောင်ဖြင့်ပြထားသော အမှားများကို ပြင်ပါ။",
"demoTextFieldNameRequired": "အမည် လိုအပ်ပါသည်။",
"demoTextFieldOnlyAlphabeticalChars": "ဗျည်းအက္ခရာများကိုသာ ထည့်ပါ။",
"demoTextFieldEnterUSPhoneNumber": "(###) ###-#### - US ဖုန်းနံပါတ်ကို ထည့်ပါ",
"demoTextFieldEnterPassword": "စကားဝှက်ကို ထည့်ပါ။",
"demoTextFieldPasswordsDoNotMatch": "စကားဝှက်များ မတူကြပါ",
"demoTextFieldWhatDoPeopleCallYou": "လူများက သင့်အား မည်သို့ ခေါ်ပါသလဲ။",
"demoTextFieldNameField": "အမည်*",
"demoBottomSheetButtonText": "အောက်ခြေမီနူးပါ စာမျက်နှာကို ပြရန်",
"demoTextFieldPhoneNumber": "ဖုန်းနံပါတ်*",
"demoBottomSheetTitle": "အောက်ခြေမီနူးပါ စာမျက်နှာ",
"demoTextFieldEmail": "အီးမေးလ်",
"demoTextFieldTellUsAboutYourself": "သင့်အကြောင်း ပြောပြပါ (ဥပမာ သင့်အလုပ် သို့မဟုတ် သင့်ဝါသနာကို ချရေးပါ)",
"demoTextFieldKeepItShort": "လိုရင်းတိုရှင်းထားပါ၊ ဤသည်မှာ သရုပ်ပြချက်သာဖြစ်သည်။",
"starterAppGenericButton": "ခလုတ်",
"demoTextFieldLifeStory": "ဘဝဇာတ်ကြောင်း",
"demoTextFieldSalary": "လစာ",
"demoTextFieldUSD": "USD",
"demoTextFieldNoMoreThan": "အက္ခရာ ၈ လုံးထက် မပိုရ။",
"demoTextFieldPassword": "စကားဝှက်*",
"demoTextFieldRetypePassword": "စကားဝှက်ကို ပြန်ရိုက်ပါ*",
"demoTextFieldSubmit": "ပေးပို့ရန်",
"demoBottomNavigationSubtitle": "အရောင်မှိန်သွားသည့် မြင်ကွင်းများဖြင့် အောက်ခြေမီနူးပါ လမ်းညွှန်မှု",
"demoBottomSheetAddLabel": "ထည့်ရန်",
"demoBottomSheetModalDescription": "Modal အောက်ခြေမီနူးပါ စာမျက်နှာသည် မီနူး သို့မဟုတ် ဒိုင်ယာလော့ဂ်အတွက် အစားထိုးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး အသုံးပြုသူက အက်ပ်၏ကျန်ရှိအပိုင်းများနှင့် ပြန်လှန်တုံ့ပြန်မှုမပြုရန် ကန့်သတ်ပေးသည်။",
"demoBottomSheetModalTitle": "အောက်ခြေမီနူးပါ ပုံစံစာမျက်နှာ",
"demoBottomSheetPersistentDescription": "မပြောင်းလဲသော အောက်ခြေမီနူးပါ စာမျက်နှာသည် အက်ပ်၏ ပင်မအကြောင်းအရာအတွက် ဖြည့်စွက်ချက်များပါဝင်သည့် အချက်အလက်များကို ပြသည်။ အသုံးပြုသူက အက်ပ်၏ အခြားအစိတ်အပိုင်းများကို အသုံးပြုနေသည့်အခါတွင်ပင် မပြောင်းလဲသော အောက်ခြေမီနူးပါ စာမျက်နှာကို မြင်နိုင်ပါမည်။",
"demoBottomSheetPersistentTitle": "မပြောင်းလဲသော အောက်ခြေမီနူးပါ စာမျက်နှာ",
"demoBottomSheetSubtitle": "မပြောင်းလဲသော အောက်ခြေမီနူးပါ စာမျက်နှာပုံစံများ",
"demoTextFieldNameHasPhoneNumber": "{name} ၏ ဖုန်းနံပါတ်သည် {phoneNumber}",
"buttonText": "ခလုတ်",
"demoTypographyDescription": "'ပစ္စည်းပုံစံ' တွင် မြင်တွေ့ရသော စာသားပုံစံအမျိုးမျိုးတို့၏ အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များ။",
"demoTypographySubtitle": "ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည့် စာသားပုံစံများအားလုံး",
"demoTypographyTitle": "စာလုံးဒီဇိုင်း",
"demoFullscreenDialogDescription": "FullscreenDialog အချက်အလက်က အဝင်စာမျက်နှာသည် မျက်နှာပြင်အပြည့် နမူနာဒိုင်ယာလော့ဂ် ဟုတ်မဟုတ် သတ်မှတ်ပေးသည်",
"demoFlatButtonDescription": "နှိပ်လိုက်သည့်အခါ မှင်ပက်ဖြန်းမှုကို ပြသသော်လည်း မ တင်ခြင်းမရှိသည့် ခလုတ်အပြား။ ကိရိယာဘား၊ ဒိုင်ယာလော့ဂ်များနှင့် စာကြောင်းအတွင်းတွင် ခလုတ်အပြားများကို အသုံးပြုပါ",
"demoBottomNavigationDescription": "အောက်ခြေမီနူးပါ လမ်းညွှန်ဘားသည် သွားရောက်ရန်နေရာ သုံးခုမှ ငါးခုအထိ မျက်နှာပြင်၏ အောက်ခြေတွင် ဖော်ပြပေးသည်။ သွားရောက်ရန်နေရာတစ်ခုစီတွင် သင်္ကေတတစ်ခုစီရှိပြီး အညွှန်းပါနိုင်ပါသည်။ အောက်ခြေမီနူးပါ လမ်းညွှန်သင်္ကေတကို တို့လိုက်သည့်အခါ ၎င်းသင်္ကေတနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် ထိပ်တန်းအဆင့် သွားရောက်ရန်နေရာတစ်ခုကို ဖွင့်ပေးပါသည်။",
"demoBottomNavigationSelectedLabel": "ရွေးချယ်ထားသော အညွှန်း",
"demoBottomNavigationPersistentLabels": "မပြောင်းလဲသည့် အညွှန်းများ",
"starterAppDrawerItem": "ပစ္စည်း {value}",
"demoTextFieldRequiredField": "* သည် ဖြည့်ရန် လိုအပ်ကြောင်း ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်",
"demoBottomNavigationTitle": "အောက်ခြေတွင် လမ်းညွှန်ခြင်း",
"settingsLightTheme": "အလင်း",
"settingsTheme": "အပြင်အဆင်",
"settingsPlatformIOS": "iOS",
"settingsPlatformAndroid": "Android",
"settingsTextDirectionRTL": "RTL",
"settingsTextScalingHuge": "ဧရာမ",
"cupertinoButton": "ခလုတ်",
"settingsTextScalingNormal": "ပုံမှန်",
"settingsTextScalingSmall": "အသေး",
"settingsSystemDefault": "စနစ်",
"settingsTitle": "ဆက်တင်များ",
"rallyDescription": "ကိုယ်ပိုင် ငွေကြေးဆိုင်ရာ အက်ပ်",
"aboutDialogDescription": "ဤအက်ပ်အတွက် ကုဒ်အရင်းအမြစ်ကို ကြည့်ရန် {repoLink} သို့ သွားပါ။",
"bottomNavigationCommentsTab": "မှတ်ချက်များ",
"starterAppGenericBody": "စာကိုယ်",
"starterAppGenericHeadline": "ခေါင်းစီး",
"starterAppGenericSubtitle": "ခေါင်းစဉ်ငယ်",
"starterAppGenericTitle": "ခေါင်းစဉ်",
"starterAppTooltipSearch": "ရှာဖွေရန်",
"starterAppTooltipShare": "မျှဝေရန်",
"starterAppTooltipFavorite": "အကြိုက်ဆုံး",
"starterAppTooltipAdd": "ထည့်ရန်",
"bottomNavigationCalendarTab": "ပြက္ခဒိန်",
"starterAppDescription": "တုံ့ပြန်မှုကောင်းမွန်သော အစပြုရန် အပြင်အဆင်",
"starterAppTitle": "အစပြုအက်ပ်",
"aboutFlutterSamplesRepo": "Flutter နမူနာ GitHub ပြတိုက်",
"bottomNavigationContentPlaceholder": "{title} တဘ်အတွက် အစားထိုးရန်နေရာ",
"bottomNavigationCameraTab": "ကင်မရာ",
"bottomNavigationAlarmTab": "နှိုးစက်",
"bottomNavigationAccountTab": "အကောင့်",
"demoTextFieldYourEmailAddress": "သင့်အီးမေး လိပ်စာ",
"demoToggleButtonDescription": "သက်ဆိုင်ရာ ရွေးချယ်စရာများကို အုပ်စုဖွဲ့ရန် အဖွင့်အပိတ်ခလုတ်များကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ အဖွင့်ပိတ်ခလုတ်များကို အထူးပြုရန် အုပ်စုတစ်ခုသည် တူညီသည့် ကွန်တိန်နာကို အသုံးပြုသင့်သည်။",
"colorsGrey": "မီးခိုး",
"colorsBrown": "အညို",
"colorsDeepOrange": "လိမ္မော်ရင့်",
"colorsOrange": "လိမ္မော်",
"colorsAmber": "ပယင်းရောင်",
"colorsYellow": "အဝါ",
"colorsLime": "အစိမ်းဖျော့",
"colorsLightGreen": "အစိမ်းနု",
"colorsGreen": "အစိမ်း",
"homeHeaderGallery": "ပြခန်း",
"homeHeaderCategories": "အမျိုးအစားများ",
"shrineDescription": "ခေတ်မီသော အရောင်းဆိုင်အက်ပ်",
"craneDescription": "ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့် ပြုလုပ်ပေးထားသည့် ခရီးသွားအက်ပ်",
"homeCategoryReference": "ပုံစံများနှင့် အခြား",
"demoInvalidURL": "URL ကို ပြ၍မရပါ-",
"demoOptionsTooltip": "ရွေးစရာများ",
"demoInfoTooltip": "အချက်အလက်",
"demoCodeTooltip": "သရုပ်ပြကုဒ်",
"demoDocumentationTooltip": "API မှတ်တမ်း",
"demoFullscreenTooltip": "မျက်နှာပြင် အပြည့်",
"settingsTextScaling": "စာလုံး အရွယ်တိုင်းတာခြင်း",
"settingsTextDirection": "စာသားဦးတည်ရာ",
"settingsLocale": "ဘာသာစကားနှင့် နိုင်ငံအသုံးအနှုန်း",
"settingsPlatformMechanics": "စနစ် ယန္တရားများ",
"settingsDarkTheme": "အမှောင်",
"settingsSlowMotion": "အနှေးပြကွက်",
"settingsAbout": "Flutter Gallery အကြောင်း",
"settingsFeedback": "အကြံပြုချက် ပို့ခြင်း",
"settingsAttribution": "Designed by TOASTER in London",
"demoButtonTitle": "ခလုတ်များ",
"demoButtonSubtitle": "စာသား၊ စာလုံးဆင့်ခြင်း၊ ဘောင်မျဉ်းခတ်ခြင်း စသည်",
"demoFlatButtonTitle": "ခလုတ်အပြား",
"demoRaisedButtonDescription": "ခလုတ်မြင့်များသည် အများအားဖြင့် အပြားလိုက် အပြင်အဆင်များတွင် ထုထည်အားဖြင့်ဖြည့်ပေးသည်။ ၎င်းတို့သည် ကျယ်ပြန့်သော သို့မဟုတ် ခလုတ်များပြားသော နေရာများတွင် လုပ်ဆောင်ချက်များကို အထူးပြုသည်။",
"demoRaisedButtonTitle": "ခလုတ်မြင့်",
"demoOutlineButtonTitle": "ဘောင်မျဉ်းပါ ခလုတ်",
"demoOutlineButtonDescription": "ဘောင်မျဉ်းပါသည့် ခလုတ်များကို နှိပ်လိုက်သည့်အခါ ဖျော့သွားပြီး မြှင့်တက်လာသည်။ ကွဲပြားသည့် ဒုတိယလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုကို ဖော်ပြရန် ၎င်းတို့ကို ခလုတ်မြင့်များနှင့် မကြာခဏ တွဲထားလေ့ရှိသည်။",
"demoToggleButtonTitle": "အဖွင့်အပိတ်ခလုတ်များ",
"colorsTeal": "စိမ်းပြာရောင်",
"demoFloatingButtonTitle": "လွင့်မျောနေသည့် လုပ်ဆောင်ချက်ခလုတ်",
"demoFloatingButtonDescription": "မျောနေသည့် လုပ်ဆောင်ချက်ခလုတ်ဆိုသည်မှာ အပလီကေးရှင်းတစ်ခုအတွင်း ပင်မလုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခု အထောက်အကူပြုရန် အကြောင်းအရာ၏ အပေါ်တွင် ရစ်ဝဲနေသော စက်ဝိုင်းသင်္ကေတ ခလုတ်တစ်ခုဖြစ်သည်။",
"demoDialogTitle": "ဒိုင်ယာလော့ဂ်များ",
"demoDialogSubtitle": "ရိုးရှင်းသော၊ သတိပေးချက်နှင့် မျက်နှာပြင်အပြည့်",
"demoAlertDialogTitle": "သတိပေးချက်",
"demoAlertDialogDescription": "သတိပေးချက် ဒိုင်ယာလော့ဂ်သည် အသိအမှတ်ပြုရန် လိုအပ်သည့် အခြေအနေများအကြောင်း အသုံးပြုသူထံ အသိပေးသည်။ သတိပေးချက် ဒိုင်ယာလော့ဂ်တွင် ချန်လှပ်ထားနိုင်သည့် ခေါင်းစဉ်နှင့် ချန်လှပ်ထားနိုင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်စာရင်းပါဝင်သည်။",
"demoAlertTitleDialogTitle": "ခေါင်းစဉ်ပါသည့် သတိပေးချက်",
"demoSimpleDialogTitle": "ရိုးရှင်းသော",
"demoSimpleDialogDescription": "ရိုးရှင်းသည့် ဒိုင်ယာလော့ဂ်သည် မတူညီသည့် ရွေးချယ်မှုများစွာမှ အသုံးပြုသူအား ရွေးခွင့်ပြုသည်။ ရိုးရှင်းသည့် ဒိုင်ယာလော့ဂ်တွင် ရွေးချယ်မှုများ၏ အပေါ်တွင် ဖော်ပြသော ချန်လှပ်ထားနိုင်သည့် ခေါင်းစဉ်ပါဝင်သည်။",
"demoFullscreenDialogTitle": "မျက်နှာပြင်အပြည့်",
"demoCupertinoButtonsTitle": "ခလုတ်များ",
"demoCupertinoButtonsSubtitle": "iOS-ပုံစံ ခလုတ်များ",
"demoCupertinoButtonsDescription": "iOS-ပုံစံ ခလုတ်။ ထိလိုက်သည်နှင့် အဝင်နှင့် အထွက် မှိန်သွားသည့် စာသားနှင့်/သို့မဟုတ် သင်္ကေတကို ၎င်းက လက်ခံသည်။ နောက်ခံလည်း ပါဝင်နိုင်သည်။",
"demoCupertinoAlertsTitle": "သတိပေးချက်များ",
"demoCupertinoAlertsSubtitle": "iOS-ပုံစံ သတိပေးချက် ဒိုင်ယာလော့ဂ်များ",
"demoCupertinoAlertTitle": "သတိပေးချက်",
"demoCupertinoAlertDescription": "သတိပေးချက် ဒိုင်ယာလော့ဂ်သည် အသိအမှတ်ပြုရန် လိုအပ်သည့် အခြေအနေများအကြောင်း အသုံးပြုသူထံ အသိပေးသည်။ သတိပေးချက် ဒိုင်ယာလော့ဂ်တွင် ချန်လှပ်ထားနိုင်သည့် ခေါင်းစဉ်၊ ချန်လှပ်ထားနိုင်သည့် အကြောင်းအရာနှင့် ချန်လှပ်ထားနိုင်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်စာရင်း ပါဝင်သည်။ ခေါင်းစဉ်ကို အကြောင်းအရာ၏ အပေါ်တွင် ဖော်ပြပြီး ‌လုပ်ဆောင်ချက်များကို အကြောင်းအရာ၏ အောက်တွင် ဖော်ပြသည်။",
"demoCupertinoAlertWithTitleTitle": "ခေါင်းစဉ်ပါသည့် သတိပေးချက်",
"demoCupertinoAlertButtonsTitle": "ခလုတ်များနှင့် သတိပေးချက်",
"demoCupertinoAlertButtonsOnlyTitle": "သတိပေးချက် ခလုတ်များသာ",
"demoCupertinoActionSheetTitle": "လုပ်ဆောင်ချက် စာမျက်နှာ",
"demoCupertinoActionSheetDescription": "လုပ်ဆောင်ချက် စာမျက်နှာတစ်ခုသည် တိကျသည့် သတိပေးချက်ပုံစံဖြစ်ပြီး လက်ရှိအကြောင်းအရာနှင့် သက်ဆိုင်သည့် ရွေးချယ်မှု နှစ်ခု သို့မဟုတ် ၎င်းအထက်ကို အသုံးပြုသူအား ဖော်ပြပါသည်။ လုပ်ဆောင်ချက် စာမျက်နှာတွင် ခေါင်းစဉ်၊ နောက်ထပ်မက်ဆေ့ဂျ်နှင့် လုပ်ဆောင်ချက်စာရင်း ပါရှိနိုင်သည်။",
"demoColorsTitle": "အရောင်များ",
"demoColorsSubtitle": "ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည့် အရောင်အားလုံး",
"demoColorsDescription": "အရောင်နှင့် အရောင်နမူနာ ပုံသေများသည် ပစ္စည်းဒီဇိုင်း၏ အရောင်အစုအဖွဲ့ကို ကိုယ်စားပြုသည်။",
"buttonTextEnabled": "ENABLED",
"buttonTextDisabled": "DISABLED",
"buttonTextCreate": "ပြုလုပ်ရန်",
"dialogSelectedOption": "သင်ရွေးထားသည့်အရာ- \"{value}\"",
"dialogDiscardTitle": "စာကြမ်းကို ဖယ်ပစ်လိုသလား။",
"dialogLocationTitle": "Google ၏ တည်နေရာ ဝန်ဆောင်မှုကို သုံးလိုသလား။",
"dialogLocationDescription": "အက်ပ်များက တည်နေရာဆုံးဖြတ်ရာတွင် Google အား ကူညီခွင့်ပြုလိုက်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ မည်သည့်အက်ပ်မျှ အသုံးပြုနေခြင်းမရှိသည့်အခါတွင်ပင် တည်နေရာဒေတာများကို Google သို့ အမည်မဖော်ဘဲ ပို့ခြင်းဖြစ်သည်။",
"dialogCancel": "မလုပ်တော့",
"dialogDiscard": "ဖယ်ပစ်ရန်",
"dialogDisagree": "သဘောမတူပါ",
"dialogAgree": "သဘောတူသည်",
"dialogSetBackup": "အရန်အကောင့် စနစ်ထည့်သွင်းရန်",
"colorsBlueGrey": "မီးခိုးပြာ",
"dialogShow": "ဒိုင်ယာလော့ဂ်ကို ပြရန်",
"dialogFullscreenTitle": "မျက်နှာပြင်အပြည့် ဒိုင်ယာလော့ဂ်",
"dialogFullscreenSave": "သိမ်းရန်",
"dialogFullscreenDescription": "မျက်နှာပြင်အပြည့် ဒိုင်ယာလော့ဂ်သရုပ်ပြ",
"cupertinoButtonEnabled": "Enabled",
"cupertinoButtonDisabled": "Disabled",
"cupertinoButtonWithBackground": "နောက်ခံနှင့်",
"cupertinoAlertCancel": "မလုပ်တော့",
"cupertinoAlertDiscard": "ဖယ်ပစ်ရန်",
"cupertinoAlertLocationTitle": "အက်ပ်ကို အသုံးပြုနေစဉ် သင့်တည်နေရာကို \"Maps\" အားအသုံးပြုခွင့် ပေးလိုသလား။",
"cupertinoAlertLocationDescription": "သင့်လက်ရှိ တည်နေရာကို မြေပုံပေါ်တွင် ဖော်ပြမည်ဖြစ်ပြီး လမ်းညွှန်ချက်များ၊ အနီးနားရှိ ရှာဖွေမှုရလဒ်များနှင့် ခန့်မှန်းခြေ ခရီးသွားချိန်များအတွက် အသုံးပြုသွားပါမည်။",
"cupertinoAlertAllow": "ခွင့်ပြုရန်",
"cupertinoAlertDontAllow": "ခွင့်မပြုပါ",
"cupertinoAlertFavoriteDessert": "အနှစ်သက်ဆုံး အချိုပွဲကို ရွေးပါ",
"cupertinoAlertDessertDescription": "အောက်ပါစာရင်းမှနေ၍ သင့်အကြိုက်ဆုံး အချိုပွဲအမျိုးအစားကို ရွေးပါ။ သင့်ရွေးချယ်မှုကို သင့်ဒေသရှိ အကြံပြုထားသည့် စားသောက်စရာစာရင်းကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ရန် အသုံးပြုသွားပါမည်။",
"cupertinoAlertCheesecake": "ချိစ်ကိတ်",
"cupertinoAlertTiramisu": "တီရာမီစု",
"cupertinoAlertApplePie": "ပန်းသီးပိုင်မုန့်",
"cupertinoAlertChocolateBrownie": "ချောကလက် ကိတ်မုန့်ညို",
"cupertinoShowAlert": "သတိပေးချက် ပြရန်",
"colorsRed": "အနီ",
"colorsPink": "ပန်းရောင်",
"colorsPurple": "ခရမ်း",
"colorsDeepPurple": "ခရမ်းရင့်",
"colorsIndigo": "မဲနယ်",
"colorsBlue": "အပြာ",
"colorsLightBlue": "အပြာဖျော့",
"colorsCyan": "စိမ်းပြာ",
"dialogAddAccount": "အကောင့်ထည့်ရန်",
"Gallery": "ပြခန်း",
"Categories": "အမျိုးအစားများ",
"SHRINE": "ဘာသာရေးဆိုင်ရာဗိမာန်",
"Basic shopping app": "အခြေခံ စျေးဝယ်ခြင်းအက်ပ်",
"RALLY": "RALLY",
"CRANE": "ကရိန်း",
"Travel app": "ခရီးသွားလာရေးအက်ပ်",
"MATERIAL": "ပစ္စည်းအမျိုးအစား",
"CUPERTINO": "CUPERTINO",
"REFERENCE STYLES & MEDIA": "မှီငြမ်းပြုပုံစံများနှင့် မီဒီယာ"
}