blob: 0fd13158967a01ce684f9599d7e7ac8282322985 [file] [log] [blame]
{
"loading": "Memuatkan",
"deselect": "Nyahpilih",
"select": "Pilih",
"selectable": "Boleh pilih (tekan lama)",
"selected": "Dipilih",
"demo": "Demo",
"bottomAppBar": "Bar apl sebelah bawah",
"notSelected": "Tidak dipilih",
"demoCupertinoSearchTextFieldTitle": "Medan teks carian",
"demoCupertinoPicker": "Pemilih",
"demoCupertinoSearchTextFieldSubtitle": "Medan teks carian gaya iOS",
"demoCupertinoSearchTextFieldDescription": "Medan teks carian yang membolehkan pengguna membuat carian dengan memasukkan teks dan yang boleh menawarkan dan menapis cadangan.",
"demoCupertinoSearchTextFieldPlaceholder": "Masukkan teks",
"demoCupertinoScrollbarTitle": "Bar tatal",
"demoCupertinoScrollbarSubtitle": "Bar tatal gaya iOS",
"demoCupertinoScrollbarDescription": "Bar tatal yang membalut anak tertentu",
"demoTwoPaneItem": "Item {value}",
"demoTwoPaneList": "Senarai",
"demoTwoPaneFoldableLabel": "Boleh lipat",
"demoTwoPaneSmallScreenLabel": "Skrin Kecil",
"demoTwoPaneSmallScreenDescription": "Inilah gelagat TwoPane pada peranti skrin kecil.",
"demoTwoPaneTabletLabel": "Tablet / Desktop",
"demoTwoPaneTabletDescription": "Inilah gelagat TwoPane pada skrin yang lebih besar, seperti tablet atau desktop.",
"demoTwoPaneTitle": "TwoPane",
"demoTwoPaneSubtitle": "Reka letak responsif pada peranti boleh lipat, skrin besar dan skrin kecil",
"splashSelectDemo": "Pilih demo",
"demoTwoPaneFoldableDescription": "Inilah gelagat TwoPane pada peranti boleh lipat.",
"demoTwoPaneDetails": "Butiran",
"demoTwoPaneSelectItem": "Pilih item",
"demoTwoPaneItemDetails": "Butiran item {value}",
"demoCupertinoContextMenuActionText": "Ketik dan tahan logo Flutter bagi melihat menu konteks.",
"demoCupertinoContextMenuDescription": "Menu konteks skrin penuh bergaya iOS yang muncul apabila sesuatu elemen ditekan lama.",
"demoAppBarTitle": "Bar apl",
"demoAppBarDescription": "Bar Apl menyediakan kandungan dan tindakan yang berkaitan dengan skrin semasa. Bar Apl ini digunakan untuk penjenamaan, tajuk skrin, navigasi dan tindakan",
"demoDividerTitle": "Pembahagi",
"demoDividerSubtitle": "Pembahagi ialah garisan nipis yang mengumpulkan kandungan dalam senarai dan reka letak.",
"demoDividerDescription": "Pembahagi boleh digunakan dalam senarai, laci dan di tempat lain bagi memisahkan kandungan.",
"demoVerticalDividerTitle": "Pembahagi Menegak",
"demoCupertinoContextMenuTitle": "Menu Konteks",
"demoCupertinoContextMenuSubtitle": "Menu konteks bergaya iOS",
"demoAppBarSubtitle": "Memaparkan maklumat dan tindakan berkaitan dengan skrin semasa",
"demoCupertinoContextMenuActionOne": "Tindakan satu",
"demoCupertinoContextMenuActionTwo": "Tindakan dua",
"demoDateRangePickerDescription": "Menunjukkan dialog yang mengandungi pemilih julat tarikh Reka Bentuk Bahan.",
"demoDateRangePickerTitle": "Pemilih Julat Tarikh",
"demoNavigationDrawerUserName": "Nama Pengguna",
"demoNavigationDrawerUserEmail": "user.name@example.com",
"demoNavigationDrawerText": "Leret dari tepi atau ketik ikon kiri sebelah atas untuk melihat laci",
"demoNavigationRailTitle": "Laluan Navigasi",
"demoNavigationRailSubtitle": "Memaparkan Laluan Navigasi dalam apl",
"demoNavigationRailDescription": "Widget bahan yang dimaksudkan untuk dipaparkan di kiri atau kanan apl untuk menavigasi antara sebilangan kecil paparan, biasanya antara tiga hingga lima.",
"demoNavigationRailFirst": "Pertama",
"demoNavigationDrawerTitle": "Laci Navigasi",
"demoNavigationRailThird": "Ketiga",
"replyStarredLabel": "Berbintang",
"demoTextButtonDescription": "Butang teks memaparkan percikan dakwat apabila ditekan namun tidak timbul. Gunakan butang teks pada bar alat, dalam dialog dan sebaris dengan pelapik",
"demoElevatedButtonTitle": "Butang Terangkat",
"demoElevatedButtonDescription": "Butang terangkat menambahkan dimensi pada reka letak yang kebanyakannya rata. Butang ini menekankan fungsi pada ruang sibuk atau luas.",
"demoOutlinedButtonTitle": "Butang Garis Kasar",
"demoOutlinedButtonDescription": "Butang garis kasar menjadi legap dan terangkat apabila ditekan. Butang ini sering digandingkan dengan butang timbul untuk menunjukkan tindakan sekunder alternatif.",
"demoContainerTransformDemoInstructions": "Kad, Senarai & FAB",
"demoNavigationDrawerSubtitle": "Memaparkan laci dalam bar apl",
"replyDescription": "Apl e-mel yang cekap dan fokus",
"demoNavigationDrawerDescription": "Panel Reka Bentuk Bahan yang diluncurkan secara mendatar dari tepi skrin untuk menunjukkan pautan navigasi dalam aplikasi.",
"replyDraftsLabel": "Draf",
"demoNavigationDrawerToPageOne": "Item Satu",
"replyInboxLabel": "Peti masuk",
"demoSharedXAxisDemoInstructions": "Butang Seterusnya dan Kembali",
"replySpamLabel": "Spam",
"replyTrashLabel": "Sampah",
"replySentLabel": "Dihantar",
"demoNavigationRailSecond": "Kedua",
"demoNavigationDrawerToPageTwo": "Item Dua",
"demoFadeScaleDemoInstructions": "Mod dan FAB",
"demoFadeThroughDemoInstructions": "Navigasi bawah",
"demoSharedZAxisDemoInstructions": "Butang ikon tetapan",
"demoSharedYAxisDemoInstructions": "Isih mengikut \"Dimainkan Baru-baru Ini\"",
"demoTextButtonTitle": "Butang Teks",
"demoSharedZAxisBeefSandwichRecipeTitle": "Sandwic Daging",
"demoSharedZAxisDessertRecipeDescription": "Resipi pencuci mulut",
"demoSharedYAxisAlbumTileSubtitle": "Artis",
"demoSharedYAxisAlbumTileTitle": "Album",
"demoSharedYAxisRecentSortTitle": "Dimainkan baru-baru ini",
"demoSharedYAxisAlphabeticalSortTitle": "A-Z",
"demoSharedYAxisAlbumCount": "268 album",
"demoSharedYAxisTitle": "Paksi y dikongsi",
"demoSharedXAxisCreateAccountButtonText": "BUAT AKAUN",
"demoFadeScaleAlertDialogDiscardButton": "BUANG",
"demoSharedXAxisSignInTextFieldLabel": "E-mel atau nombor telefon",
"demoSharedXAxisSignInSubtitleText": "Log masuk dengan akaun anda",
"demoSharedXAxisSignInWelcomeText": "Hai, David Park",
"demoSharedXAxisIndividualCourseSubtitle": "Ditunjukkan Secara Berasingan",
"demoSharedXAxisBundledCourseSubtitle": "Dihimpunkan",
"demoFadeThroughAlbumsDestination": "Album",
"demoSharedXAxisDesignCourseTitle": "Reka bentuk",
"demoSharedXAxisIllustrationCourseTitle": "Ilustrasi",
"demoSharedXAxisBusinessCourseTitle": "Perniagaan",
"demoSharedXAxisArtsAndCraftsCourseTitle": "Seni & Pertukangan",
"demoMotionPlaceholderSubtitle": "Teks sekunder",
"demoFadeScaleAlertDialogCancelButton": "BATAL",
"demoFadeScaleAlertDialogHeader": "Dialog Makluman",
"demoFadeScaleHideFabButton": "SEMBUNYIKAN FAB",
"demoFadeScaleShowFabButton": "TUNJUKKAN FAB",
"demoFadeScaleShowAlertDialogButton": "TUNJUKKAN MODAL",
"demoFadeScaleDescription": "Corak lenyap digunakan untuk elemen UI yang masuk atau keluar dalam sempadan skrin, seperti dialog yang lenyap di tengah-tengah skrin.",
"demoFadeScaleTitle": "Lenyap",
"demoFadeThroughTextPlaceholder": "123 foto",
"demoFadeThroughSearchDestination": "Cari",
"demoFadeThroughPhotosDestination": "Foto",
"demoSharedXAxisCoursePageSubtitle": "Kategori yang dihimpun dipaparkan sebagai kumpulan dalam suapan anda. Anda boleh menukar tetapan ini pada bila-bila masa kemudian.",
"demoFadeThroughDescription": "Corak lenyap digunakan untuk peralihan antara unsur UI yang tidak mempunyai perhubungan yang kukuh antara satu sama lain.",
"demoFadeThroughTitle": "Lenyap",
"demoSharedZAxisHelpSettingLabel": "Bantuan",
"demoMotionSubtitle": "Semua corak peralihan yang dipratentukan",
"demoSharedZAxisNotificationSettingLabel": "Pemberitahuan",
"demoSharedZAxisProfileSettingLabel": "Profil",
"demoSharedZAxisSavedRecipesListTitle": "Resipi yang Disimpan",
"demoSharedZAxisBeefSandwichRecipeDescription": "Resipi Sandwic Daging",
"demoSharedZAxisCrabPlateRecipeDescription": "Resipi sepiring ketam",
"demoSharedXAxisCoursePageTitle": "Selaraskan kursus anda",
"demoSharedZAxisCrabPlateRecipeTitle": "Ketam",
"demoSharedZAxisShrimpPlateRecipeDescription": "Resipi sepiring udang",
"demoSharedZAxisShrimpPlateRecipeTitle": "Udang",
"demoContainerTransformTypeFadeThrough": "LENYAP",
"demoSharedZAxisDessertRecipeTitle": "Pencuci mulut",
"demoSharedZAxisSandwichRecipeDescription": "Resipi sandwic",
"demoSharedZAxisSandwichRecipeTitle": "Sandwic",
"demoSharedZAxisBurgerRecipeDescription": "Resipi burger",
"demoSharedZAxisBurgerRecipeTitle": "Burger",
"demoSharedZAxisSettingsPageTitle": "Tetapan",
"demoSharedZAxisTitle": "Paksi z dikongsi",
"demoSharedZAxisPrivacySettingLabel": "Privasi",
"demoMotionTitle": "Gerakan",
"demoContainerTransformTitle": "Pengubahan Bekas",
"demoContainerTransformDescription": "Corak pengubahan bekas direka bentuk untuk peralihan antara unsur UI yang merangkumi bekas. Corak ini mewujudkan hubungan yang boleh dilihat antara dua unsur UI",
"demoContainerTransformModalBottomSheetTitle": "Mod lenyap",
"demoContainerTransformTypeFade": "LENYAP",
"demoSharedYAxisAlbumTileDurationUnit": "min",
"demoMotionPlaceholderTitle": "Tajuk",
"demoSharedXAxisForgotEmailButtonText": "TERLUPA E-MEL?",
"demoMotionSmallPlaceholderSubtitle": "Sekunder",
"demoMotionDetailsPageTitle": "Halaman Butiran",
"demoMotionListTileTitle": "Item senarai",
"demoSharedAxisDescription": "Corak paksi dikongsi digunakan untuk peralihan antara unsur UI yang mempunyai perhubungan ruang atau navigasi. Corak ini menggunakan pengubahan dikongsi pada paksi x, y atau z untuk mengukuhkan perhubungan antara unsur.",
"demoSharedXAxisTitle": "Paksi x dikongsi",
"demoSharedXAxisBackButtonText": "KEMBALI",
"demoSharedXAxisNextButtonText": "SETERUSNYA",
"demoSharedXAxisCulinaryCourseTitle": "Kulinari",
"githubRepo": "{repoName} repositori GitHub",
"fortnightlyMenuUS": "AS",
"fortnightlyMenuBusiness": "Perniagaan",
"fortnightlyMenuScience": "Sains",
"fortnightlyMenuSports": "Sukan",
"fortnightlyMenuTravel": "Pelancongan",
"fortnightlyMenuCulture": "Budaya",
"fortnightlyTrendingTechDesign": "TechDesign",
"rallyBudgetDetailAmountLeft": "Jumlah Baki",
"fortnightlyHeadlineArmy": "Reforming The Green Army From Within",
"fortnightlyDescription": "Apl berita berfokuskan kandungan",
"rallyBillDetailAmountDue": "Jumlah Perlu Dibayar",
"rallyBudgetDetailTotalCap": "Jumlah Had",
"rallyBudgetDetailAmountUsed": "Jumlah Digunakan",
"fortnightlyTrendingHealthcareRevolution": "HealthcareRevolution",
"fortnightlyMenuFrontPage": "Halaman Depan",
"fortnightlyMenuWorld": "Dunia",
"rallyBillDetailAmountPaid": "Jumlah Dibayar",
"fortnightlyMenuPolitics": "Politik",
"fortnightlyHeadlineBees": "Farmland Bees In Short Supply",
"fortnightlyHeadlineGasoline": "The Future of Gasoline",
"fortnightlyTrendingGreenArmy": "GreenArmy",
"fortnightlyHeadlineFeminists": "Feminists Take On Partisanship",
"fortnightlyHeadlineFabrics": "Designers Use Tech To Make Futuristic Fabrics",
"fortnightlyHeadlineStocks": "As Stocks Stagnate, Many Look To Currency",
"fortnightlyTrendingReform": "Reform",
"fortnightlyMenuTech": "Teknologi",
"fortnightlyHeadlineWar": "Divided American Lives During War",
"fortnightlyHeadlineHealthcare": "The Quiet, Yet Powerful Healthcare Revolution",
"fortnightlyLatestUpdates": "Kemas Kini Terkini",
"fortnightlyTrendingStocks": "Stocks",
"rallyBillDetailTotalAmount": "Jumlah Keseluruhan",
"demoCupertinoPickerDateTime": "Tarikh dan Masa",
"signIn": "LOG MASUK",
"dataTableRowWithSugar": "{value} bergula",
"dataTableRowApplePie": "Pai epal",
"dataTableRowDonut": "Donut",
"dataTableRowHoneycomb": "Honeycomb",
"dataTableRowLollipop": "Lollipop",
"dataTableRowJellyBean": "Jelly bean",
"dataTableRowGingerbread": "Gingerbread",
"dataTableRowCupcake": "Cupcake",
"dataTableRowEclair": "Eclair",
"dataTableRowIceCreamSandwich": "Ice cream sandwich",
"dataTableRowFrozenYogurt": "Yogurt beku",
"dataTableColumnIron": "Besi (%)",
"dataTableColumnCalcium": "Kalsium (%)",
"dataTableColumnSodium": "Sodium (mg)",
"demoTimePickerTitle": "Pemilih Masa",
"demo2dTransformationsResetTooltip": "Tetapkan semula transformasi",
"dataTableColumnFat": "Lemak (g)",
"dataTableColumnCalories": "Kalori",
"dataTableColumnDessert": "Pencuci mulut (1 sajian)",
"cardsDemoTravelDestinationLocation1": "Thanjavur, Tamil Nadu",
"demoTimePickerDescription": "Menunjukkan dialog yang mengandungi pemilih masa Reka Bentuk Bahan.",
"demoPickersShowPicker": "TUNJUKKAN PEMILIH",
"demoTabsScrollingTitle": "Menatal",
"demoTabsNonScrollingTitle": "Bukan menatal",
"craneHours": "{hours,plural,=1{1j}other{{hours}j}}",
"craneMinutes": "{minutes,plural,=1{1m}other{{minutes}m}}",
"craneFlightDuration": "{hoursShortForm} {minutesShortForm}",
"dataTableHeader": "Pemakanan",
"demoDatePickerTitle": "Pemilih Tarikh",
"demoPickersSubtitle": "Pilihan tarikh dan masa",
"demoPickersTitle": "Pemilih",
"demo2dTransformationsEditTooltip": "Edit jubin",
"demoDataTableDescription": "Jadual data memaparkan maklumat dalam format seperti grid yang mengandungi baris dan lajur. Jadual ini menyusun maklumat dengan cara yang mudah untuk diimbas, supaya pengguna dapat mencari corak dan cerapan.",
"demo2dTransformationsDescription": "Ketik untuk mengedit jubin dan gunakan gerak isyarat untuk bergerak di sekitar latar. Seret untuk menyorot, cubit untuk mengezum, putar menggunakan dua jari. Tekan butang tetapkan semula untuk kembali ke orientasi permulaan.",
"demo2dTransformationsSubtitle": "Sorot, zum, putar",
"demo2dTransformationsTitle": "Transformasi 2D",
"demoCupertinoTextFieldPIN": "PIN",
"demoCupertinoTextFieldDescription": "Medan teks membolehkan pengguna memasukkan teks menggunakan papan kekunci perkakasan atau papan kekunci pada skrin.",
"demoCupertinoTextFieldSubtitle": "Medan teks gaya iOS",
"demoCupertinoTextFieldTitle": "Medan teks",
"demoDatePickerDescription": "Menunjukkan dialog yang mengandungi pemilih tarikh Reka Bentuk Bahan.",
"demoCupertinoPickerTime": "Masa",
"demoCupertinoPickerDate": "Tarikh",
"demoCupertinoPickerTimer": "Pemasa",
"demoCupertinoPickerDescription": "Widget pemilih gaya iOS yang boleh digunakan untuk memilih rentetan, tarikh, masa atau kedua-dua tarikh dan masa.",
"demoCupertinoPickerSubtitle": "Pemilih gaya iOS",
"demoCupertinoPickerTitle": "Pemilih",
"dataTableRowWithHoney": "{value} bermadu",
"cardsDemoTravelDestinationCity2": "Chettinad",
"bannerDemoResetText": "Tetapkan semula sepanduk",
"bannerDemoMultipleText": "Pelbagai tindakan",
"bannerDemoLeadingText": "Ikon Mendahulu",
"dismiss": "KETEPIKAN",
"cardsDemoTappable": "Boleh ketik",
"cardsDemoSelectable": "Boleh pilih (tekan lama)",
"cardsDemoExplore": "Teroka",
"cardsDemoExploreSemantics": "Teroka {destinationName}",
"cardsDemoShareSemantics": "Kongsi {destinationName}",
"cardsDemoTravelDestinationTitle1": "10 Bandar Paling Popular untuk Dilawati di Tamil Nadu",
"cardsDemoTravelDestinationDescription1": "Nombor 10",
"cardsDemoTravelDestinationCity1": "Thanjavur",
"dataTableColumnProtein": "Protein (g)",
"cardsDemoTravelDestinationTitle2": "Tenaga Mahir dari India Selatan",
"cardsDemoTravelDestinationDescription2": "Pemintal Sutera",
"bannerDemoText": "Kata laluan anda telah dikemas kini pada peranti anda yang lain. Sila log masuk sekali lagi.",
"cardsDemoTravelDestinationLocation2": "Sivaganga, Tamil Nadu",
"cardsDemoTravelDestinationTitle3": "Kuil Brihadisvara",
"cardsDemoTravelDestinationDescription3": "Kuil",
"demoBannerTitle": "Sepanduk",
"demoBannerSubtitle": "Memaparkan sepanduk dalam senarai",
"demoBannerDescription": "Sepanduk memaparkan mesej yang penting, ringkas dan menyediakan tindakan untuk ditangani pengguna (atau mengetepikan sepanduk). Tindakan pengguna diperlukan untuk mengetepikan sepanduk.",
"demoCardTitle": "Kad",
"demoCardSubtitle": "Kad garis dasar dengan penjuru bulat",
"demoCardDescription": "Kad merupakan helaian Bahan yang digunakan untuk mewakili beberapa maklumat berkaitan, contohnya album, lokasi geografi, hidangan, butiran hubungan dan lain-lain.",
"demoDataTableTitle": "Jadual Data",
"demoDataTableSubtitle": "Baris dan lajur maklumat",
"dataTableColumnCarbs": "Karbohidrat (g)",
"placeTanjore": "Tanjore",
"demoGridListsTitle": "Senarai Grid",
"placeFlowerMarket": "Flower Market",
"placeBronzeWorks": "Bronze Works",
"placeMarket": "Market",
"placeThanjavurTemple": "Thanjavur Temple",
"placeSaltFarm": "Salt Farm",
"placeScooters": "Skuter",
"placeSilkMaker": "Pembuat Sutera",
"placeLunchPrep": "Penyediaan Makan Tengahari",
"placeBeach": "Pantai",
"placeFisherman": "Nelayan",
"demoMenuSelected": "Dipilih: {value}",
"demoMenuRemove": "Alih keluar",
"demoMenuGetLink": "Dapatkan pautan",
"demoMenuShare": "Kongsi",
"demoBottomAppBarSubtitle": "Memaparkan navigasi dan tindakan di bahagian bawah",
"demoMenuAnItemWithASectionedMenu": "Item dengan menu berbahagian",
"demoMenuADisabledMenuItem": "Item menu dilumpuhkan",
"demoLinearProgressIndicatorTitle": "Penunjuk Kemajuan Linear",
"demoMenuContextMenuItemOne": "Item menu konteks pertama",
"demoMenuAnItemWithASimpleMenu": "Item dengan menu ringkas",
"demoCustomSlidersTitle": "Peluncur Tersuai",
"demoMenuAnItemWithAChecklistMenu": "Item dengan menu senarai semak",
"demoCupertinoActivityIndicatorTitle": "Penunjuk aktiviti",
"demoCupertinoActivityIndicatorSubtitle": "Penunjuk aktiviti gaya iOS",
"demoCupertinoActivityIndicatorDescription": "Penunjuk aktiviti gaya iOS yang berputar mengikut arah jam.",
"demoCupertinoNavigationBarTitle": "Bar navigasi",
"demoCupertinoNavigationBarSubtitle": "Bar navigasi gaya iOS",
"demoCupertinoNavigationBarDescription": "Bar navigasi bergaya iOS Bar navigasi ialah bar alat yang secara minimumnya mengandungi tajuk halaman di tengah-tengah bar alat.",
"demoCupertinoPullToRefreshTitle": "Tarik untuk memuat semula",
"demoCupertinoPullToRefreshSubtitle": "Kawalan tarik untuk muat semula gaya iOS",
"demoCupertinoPullToRefreshDescription": "Widget yang melaksanakan kawalan kandungan tarik untuk muat semula gaya iOS.",
"demoProgressIndicatorTitle": "Penunjuk kemajuan",
"demoProgressIndicatorSubtitle": "Linear, bulat, tidak tentu",
"demoCircularProgressIndicatorTitle": "Penunjuk Kemajuan Bulat",
"demoCircularProgressIndicatorDescription": "Penunjuk kemajuan bulat bagi Reka Bentuk Bahan, yang berputar untuk menunjukkan bahawa aplikasi sedang sibuk.",
"demoMenuFour": "Empat",
"demoLinearProgressIndicatorDescription": "Penunjuk kemajuan linear Reka Bentuk Bahan, juga dikenali sebagai bar kemajuan.",
"demoTooltipTitle": "Tip alat",
"demoTooltipSubtitle": "Mesej ringkas dipaparkan apabila tekan lama atau tuding",
"demoTooltipDescription": "Tip alat menyediakan label teks yang membantu menjelaskan fungsi butang atau tindakan antara muka pengguna yang lain. Tip alat memaparkan teks bermaklumat apabila pengguna menuding, menumpukan atau tekan lama pada satu unsur.",
"demoTooltipInstructions": "Tekan lama atau tuding untuk memaparkan tip alat.",
"placeChennai": "Chennai",
"demoMenuChecked": "Ditandai: {value}",
"placeChettinad": "Chettinad",
"demoMenuPreview": "Pratonton",
"demoBottomAppBarTitle": "Bar apl sebelah bawah",
"demoBottomAppBarDescription": "Bar apl sebelah bawah menyediakan akses kepada laci navigasi bawah dan sehingga empat tindakan, termasuk butang tindakan terapung.",
"bottomAppBarNotch": "Takuk",
"bottomAppBarPosition": "Kedudukan Butang Tindakan Terapung",
"bottomAppBarPositionDockedEnd": "Dok - Hujung",
"bottomAppBarPositionDockedCenter": "Dok - Tengah",
"bottomAppBarPositionFloatingEnd": "Terapung - Hujung",
"bottomAppBarPositionFloatingCenter": "Terapung - Tengah",
"demoSlidersEditableNumericalValue": "Nilai berangka boleh edit",
"demoGridListsSubtitle": "Reka letak baris dan lajur",
"demoGridListsDescription": "Senarai Grid adalah paling sesuai untuk pembentangan data homogen, biasanya imej. Setiap item dalam senarai grid dipanggil jubin.",
"demoGridListsImageOnlyTitle": "Imej sahaja",
"demoGridListsHeaderTitle": "Dengan pengepala",
"demoGridListsFooterTitle": "Dengan pengaki",
"demoSlidersTitle": "Peluncur",
"demoSlidersSubtitle": "Widget untuk memilih nilai dengan meleret",
"demoSlidersDescription": "Peluncur menggambarkan satu julat nilai di sepanjang bar dan pengguna boleh memilih satu daripada nilai itu. Peluncur ini sesuai untuk melaraskan tetapan seperti kelantangan, kecerahan atau penggunaan penapis imej.",
"demoRangeSlidersTitle": "Peluncur Julat",
"demoRangeSlidersDescription": "Peluncur menggambarkan satu julat nilai di sepanjang bar. Peluncur boleh mempunyai ikon di kedua-dua hujung bar yang menggambarkan satu julat nilai. Peluncur ini sesuai untuk melaraskan tetapan seperti kelantangan, kecerahan atau penggunaan penapis imej.",
"demoMenuAnItemWithAContextMenuButton": "Item dengan menu konteks",
"demoCustomSlidersDescription": "Peluncur menggambarkan satu julat nilai di sepanjang bar dan pengguna boleh memilih satu atau beberapa nilai itu. Peluncur boleh bertema atau disesuaikan.",
"demoSlidersContinuousWithEditableNumericalValue": "Berterusan dengan Nilai Berangka Boleh Edit",
"demoSlidersDiscrete": "Diskret",
"demoSlidersDiscreteSliderWithCustomTheme": "Peluncur Diskret dengan Tema Tersuai",
"demoSlidersContinuousRangeSliderWithCustomTheme": "Peluncur Julat Berterusan dengan Tema Tersuai",
"demoSlidersContinuous": "Berterusan",
"placePondicherry": "Pondicherry",
"demoMenuTitle": "Menu",
"demoContextMenuTitle": "Menu konteks",
"demoSectionedMenuTitle": "Menu berbahagian",
"demoSimpleMenuTitle": "Menu ringkas",
"demoChecklistMenuTitle": "Menu senarai semak",
"demoMenuSubtitle": "Butang menu dan menu ringkas",
"demoMenuDescription": "Menu memaparkan senarai pilihan pada permukaan sementara. Menu ini muncul apabila pengguna berinteraksi dengan butang, tindakan atau kawalan lain.",
"demoMenuItemValueOne": "Item menu pertama",
"demoMenuItemValueTwo": "Item menu kedua",
"demoMenuItemValueThree": "Item menu ketiga",
"demoMenuOne": "Satu",
"demoMenuTwo": "Dua",
"demoMenuThree": "Tiga",
"demoMenuContextMenuItemThree": "Item menu konteks ketiga",
"demoCupertinoSwitchSubtitle": "Suis gaya iOS",
"demoSnackbarsText": "Ini ialah Bar Snek.",
"demoCupertinoSliderSubtitle": "Peluncur gaya iOS",
"demoCupertinoSliderDescription": "Peluncur boleh digunakan untuk memilih daripada set nilai berterusan atau diskret.",
"demoCupertinoSliderContinuous": "Berterusan: {value}",
"demoCupertinoSliderDiscrete": "Diskret: {value}",
"demoSnackbarsAction": "Anda menekan tindakan bar snek.",
"backToGallery": "Kembali ke Gallery",
"demoCupertinoTabBarTitle": "Bar tab",
"demoCupertinoSwitchDescription": "Suis digunakan untuk menogol keadaan hidup/mati tetapan tunggal.",
"demoSnackbarsActionButtonLabel": "TINDAKAN",
"cupertinoTabBarProfileTab": "Profil",
"demoSnackbarsButtonLabel": "TUNJUKKAN BAR SNEK",
"demoSnackbarsDescription": "Bar snek memberitahu pengguna tentang proses yang telah dilakukan atau yang akan dilakukan oleh apl. Bar snek ini dipaparkan di bahagian bawah skrin secara sementara. Bar snek tidak seharusnya mengganggu pengalaman pengguna dan tidak memerlukan input pengguna untuk hilang.",
"demoSnackbarsSubtitle": "Bar snek menunjukkan mesej di bahagian bawah skrin",
"demoSnackbarsTitle": "Bar snek",
"demoCupertinoSliderTitle": "Peluncur",
"cupertinoTabBarChatTab": "Chat",
"cupertinoTabBarHomeTab": "Laman Utama",
"demoCupertinoTabBarDescription": "Bar tab navigasi bawah gaya iOS. Memaparkan berbilang tab dengan satu tab sedang aktif, tab pertama secara lalai.",
"demoCupertinoTabBarSubtitle": "Bar tab bawah gaya iOS",
"demoOptionsFeatureTitle": "Lihat pilihan",
"demoOptionsFeatureDescription": "Ketik di sini untuk melihat pilihan yang tersedia untuk tunjuk cara ini.",
"demoCodeViewerCopyAll": "SALIN SEMUA",
"shrineScreenReaderRemoveProductButton": "Alih keluar {product}",
"shrineScreenReaderProductAddToCart": "Tambahkan ke troli",
"shrineScreenReaderCart": "{quantity,plural,=0{Troli Beli-belah, tiada item}=1{Troli Beli-belah, 1 item}other{Troli Beli-belah, {quantity} item}}",
"demoCodeViewerFailedToCopyToClipboardMessage": "Gagal menyalin ke papan keratan: {error}",
"demoCodeViewerCopiedToClipboardMessage": "Disalin ke papan keratan.",
"craneSleep8SemanticLabel": "Runtuhan maya pada cenuram di atas pantai",
"craneSleep4SemanticLabel": "Hotel tepi tasik berhadapan gunung",
"craneSleep2SemanticLabel": "Kubu kota Machu Picchu",
"craneSleep1SemanticLabel": "Chalet dalam lanskap bersalji dengan pokok malar hijau",
"craneSleep0SemanticLabel": "Banglo terapung",
"craneFly13SemanticLabel": "Kolam renang tepi laut dengan pokok palma",
"craneFly12SemanticLabel": "Kolam renang dengan pokok palma",
"craneFly11SemanticLabel": "Rumah api bata di laut",
"craneFly10SemanticLabel": "Menara Masjid Al-Azhar semasa matahari terbenam",
"craneFly9SemanticLabel": "Lelaki bersandar pada kereta biru antik",
"craneFly8SemanticLabel": "Supertree Grove",
"craneEat9SemanticLabel": "Kaunter kafe dengan pastri",
"craneEat2SemanticLabel": "Burger",
"craneFly5SemanticLabel": "Hotel tepi tasik berhadapan gunung",
"demoSelectionControlsSubtitle": "Kotak pilihan, butang radio dan suis",
"craneEat10SemanticLabel": "Wanita memegang sandwic pastrami yang sangat besar",
"craneFly4SemanticLabel": "Banglo terapung",
"craneEat7SemanticLabel": "Pintu masuk bakeri",
"craneEat6SemanticLabel": "Masakan udang",
"craneEat5SemanticLabel": "Kawasan tempat duduk restoran Artsy",
"craneEat4SemanticLabel": "Pencuci mulut coklat",
"craneEat3SemanticLabel": "Taco Korea",
"craneFly3SemanticLabel": "Kubu kota Machu Picchu",
"craneEat1SemanticLabel": "Bar kosong dengan bangku gaya makan malam",
"craneEat0SemanticLabel": "Pizza dalam ketuhar menggunakan kayu",
"craneSleep11SemanticLabel": "Pencakar langit Taipei 101",
"craneSleep10SemanticLabel": "Menara Masjid Al-Azhar semasa matahari terbenam",
"craneSleep9SemanticLabel": "Rumah api bata di laut",
"craneEat8SemanticLabel": "Sepinggan udang krai",
"craneSleep7SemanticLabel": "Pangsapuri berwarna-warni di Ribeira Square",
"craneSleep6SemanticLabel": "Kolam renang dengan pokok palma",
"craneSleep5SemanticLabel": "Khemah di padang",
"settingsButtonCloseLabel": "Tutup tetapan",
"demoSelectionControlsCheckboxDescription": "Kotak pilihan membenarkan pengguna memilih beberapa pilihan daripada satu set. Nilai kotak pilihan biasa adalah benar atau salah dan nilai kotak pilihan tiga keadaan juga boleh menjadi sifar.",
"settingsButtonLabel": "Tetapan",
"demoListsTitle": "Senarai",
"demoListsSubtitle": "Reka letak senarai penatalan",
"demoListsDescription": "Baris tunggal ketinggian tetap yang biasanya mengandungi beberapa teks serta ikon mendulu atau mengekor.",
"demoOneLineListsTitle": "Satu Baris",
"demoTwoLineListsTitle": "Dua Baris",
"demoListsSecondary": "Teks peringkat kedua",
"demoSelectionControlsTitle": "Kawalan pilihan",
"craneFly7SemanticLabel": "Gunung Rushmore",
"demoSelectionControlsCheckboxTitle": "Kotak pilihan",
"craneSleep3SemanticLabel": "Lelaki bersandar pada kereta biru antik",
"demoSelectionControlsRadioTitle": "Radio",
"demoSelectionControlsRadioDescription": "Butang radio membenarkan pengguna memilih satu pilihan daripada satu set. Gunakan butang radio untuk pemilihan eksklusif jika anda berpendapat bahawa pengguna perlu melihat semua pilihan yang tersedia secara bersebelahan.",
"demoSelectionControlsSwitchTitle": "Tukar",
"demoSelectionControlsSwitchDescription": "Suis hidup/mati menogol keadaan pilihan tetapan tunggal. Pilihan yang dikawal oleh suis, serta keadaan pilihan itu, hendaklah jelas daripada label sebaris yang sepadan.",
"craneFly0SemanticLabel": "Chalet dalam lanskap bersalji dengan pokok malar hijau",
"craneFly1SemanticLabel": "Khemah di padang",
"craneFly2SemanticLabel": "Bendera doa di hadapan gunung bersalji",
"craneFly6SemanticLabel": "Pemandangan udara Palacio de Bellas Artes",
"rallySeeAllAccounts": "Lihat semua akaun",
"rallyBillAmount": "Bil {billName} perlu dijelaskan pada {date} sebanyak {amount}.",
"shrineTooltipCloseCart": "Tutup troli",
"shrineTooltipCloseMenu": "Tutup menu",
"shrineTooltipOpenMenu": "Buka menu",
"shrineTooltipSettings": "Tetapan",
"shrineTooltipSearch": "Cari",
"demoTabsDescription": "Tab menyusun kandungan untuk semua skrin, set data dan interaksi lain yang berbeza-beza.",
"demoTabsSubtitle": "Tab dengan paparan boleh ditatal secara bebas",
"demoTabsTitle": "Tab",
"rallyBudgetAmount": "Belanjawan {budgetName} dengan {amountUsed} digunakan daripada {amountTotal}, baki {amountLeft}",
"shrineTooltipRemoveItem": "Alih keluar item",
"rallyAccountAmount": "Akaun {accountName} bagi {accountNumber} sebanyak {amount}.",
"rallySeeAllBudgets": "Lihat semua belanjawan",
"rallySeeAllBills": "Lihat semua bil",
"craneFormDate": "Pilih Tarikh",
"craneFormOrigin": "Pilih Tempat Berlepas",
"craneFly2": "Khumbu Valley, Nepal",
"craneFly3": "Machu Picchu, Peru",
"craneFly4": "Malé, Maldives",
"craneFly5": "Vitznau, Switzerland",
"craneFly6": "Mexico City, Mexico",
"craneFly7": "Mount Rushmore, Amerika Syarikat",
"settingsTextDirectionLocaleBased": "Berdasarkan tempat peristiwa",
"craneFly9": "Havana, Cuba",
"craneFly10": "Kaherah, Mesir",
"craneFly11": "Lisbon, Portugal",
"craneFly12": "Napa, Amerika Syarikat",
"craneFly13": "Bali, Indonesia",
"craneSleep0": "Malé, Maldives",
"craneSleep1": "Aspen, Amerika Syarikat",
"craneSleep2": "Machu Picchu, Peru",
"demoCupertinoSegmentedControlTitle": "Kawalan disegmenkan",
"craneSleep4": "Vitznau, Switzerland",
"craneSleep5": "Big Sur, Amerika Syarikat",
"craneSleep6": "Napa, Amerika Syarikat",
"craneSleep7": "Porto, Portugal",
"craneSleep8": "Tulum, Mexico",
"craneEat5": "Seoul, Korea Selatan",
"demoChipTitle": "Cip",
"demoChipSubtitle": "Unsur sarat yang mewakili input, atribut atau tindakan",
"demoActionChipTitle": "Cip Tindakan",
"demoActionChipDescription": "Cip tindakan ialah satu set pilihan yang mencetuskan tindakan yang berkaitan dengan kandungan utama. Cip tindakan seharusnya dipaparkan secara dinamik dan kontekstual dalam UI.",
"demoChoiceChipTitle": "Cip Pilihan",
"demoChoiceChipDescription": "Cip pilihan mewakili satu pilihan daripada satu set. Cip pilihan mengandungi teks atau kategori deskriptif yang berkaitan.",
"demoFilterChipTitle": "Cip Penapis",
"demoFilterChipDescription": "Cip penapis menggunakan teg atau perkataan deskriptif sebagai cara untuk menapis kandungan.",
"demoInputChipTitle": "Cip Input",
"demoInputChipDescription": "Cip input mewakili bahagian maklumat yang kompleks, seperti entiti (orang, tempat atau benda) atau teks perbualan dalam bentuk padat.",
"craneSleep9": "Lisbon, Portugal",
"craneEat10": "Lisbon, Portugal",
"demoCupertinoSegmentedControlDescription": "Digunakan untuk memilih antara beberapa pilihan eksklusif bersama. Apabila satu pilihan dalam kawalan yang disegmenkan dipilih, pilihan lain dalam kawalan disegmenkan itu dihentikan sebagai pilihan.",
"chipTurnOnLights": "Hidupkan lampu",
"chipSmall": "Kecil",
"chipMedium": "Sederhana",
"chipLarge": "Besar",
"chipElevator": "Lif",
"chipWasher": "Mesin basuh",
"chipFireplace": "Pendiang",
"chipBiking": "Berbasikal",
"craneFormDiners": "Kedai makan",
"rallyAlertsMessageUnassignedTransactions": "{count,plural,=1{Tingkatkan potongan cukai berpotensi anda! Tetapkan kategori kepada 1 transaksi yang tidak ditentukan.}other{Tingkatkan potongan cukai berpotensi anda! Tetapkan kategori kepada {count} transaksi yang tidak ditentukan.}}",
"craneFormTime": "Pilih Masa",
"craneFormLocation": "Pilih Lokasi",
"craneFormTravelers": "Pengembara",
"craneEat8": "Atlanta, Amerika Syarikat",
"craneFormDestination": "Pilih Destinasi",
"craneFormDates": "Pilih Tarikh",
"craneFly": "TERBANG",
"craneSleep": "TIDUR",
"craneEat": "MAKAN",
"craneFlySubhead": "Terokai Penerbangan mengikut Destinasi",
"craneSleepSubhead": "Terokai Hartanah mengikut Destinasi",
"craneEatSubhead": "Terokai Restoran mengikut Destinasi",
"craneFlyStops": "{numberOfStops,plural,=0{Penerbangan terus}=1{1 persinggahan}other{{numberOfStops} persinggahan}}",
"craneSleepProperties": "{totalProperties,plural,=0{Tiada Hartanah Tersedia}=1{1 Hartanah Tersedia}other{{totalProperties} Hartanah Tersedia}}",
"craneEatRestaurants": "{totalRestaurants,plural,=0{Tiada Restoran}=1{1 Restoran}other{{totalRestaurants} Restoran}}",
"craneFly0": "Aspen, Amerika Syarikat",
"demoCupertinoSegmentedControlSubtitle": "Kawalan disegmenkan gaya iOS",
"craneSleep10": "Kaherah, Mesir",
"craneEat9": "Madrid, Sepanyol",
"craneFly1": "Big Sur, Amerika Syarikat",
"craneEat7": "Nashville, Amerika Syarikat",
"craneEat6": "Seattle, Amerika Syarikat",
"craneFly8": "Singapura",
"craneEat4": "Paris, Perancis",
"craneEat3": "Portland, Amerika Syarikat",
"craneEat2": "Córdoba, Argentina",
"craneEat1": "Dallas, Amerika Syarikat",
"craneEat0": "Naples, Itali",
"craneSleep11": "Taipei, Taiwan",
"craneSleep3": "Havana, Cuba",
"shrineLogoutButtonCaption": "LOG KELUAR",
"rallyTitleBills": "BIL",
"rallyTitleAccounts": "AKAUN",
"shrineProductVagabondSack": "Vagabond sack",
"rallyAccountDetailDataInterestYtd": "Faedah YTD",
"shrineProductWhitneyBelt": "Whitney belt",
"shrineProductGardenStrand": "Garden strand",
"shrineProductStrutEarrings": "Strut earrings",
"shrineProductVarsitySocks": "Varsity socks",
"shrineProductWeaveKeyring": "Weave keyring",
"shrineProductGatsbyHat": "Gatsby hat",
"shrineProductShrugBag": "Shrug bag",
"shrineProductGiltDeskTrio": "Gilt desk trio",
"shrineProductCopperWireRack": "Copper wire rack",
"shrineProductSootheCeramicSet": "Soothe ceramic set",
"shrineProductHurrahsTeaSet": "Hurrahs tea set",
"shrineProductBlueStoneMug": "Blue stone mug",
"shrineProductRainwaterTray": "Rainwater tray",
"shrineProductChambrayNapkins": "Chambray napkins",
"shrineProductSucculentPlanters": "Succulent planters",
"shrineProductQuartetTable": "Quartet table",
"shrineProductKitchenQuattro": "Kitchen quattro",
"shrineProductClaySweater": "Clay sweater",
"shrineProductSeaTunic": "Sea tunic",
"shrineProductPlasterTunic": "Plaster tunic",
"rallyBudgetCategoryRestaurants": "Restoran",
"shrineProductChambrayShirt": "Chambray shirt",
"shrineProductSeabreezeSweater": "Seabreeze sweater",
"shrineProductGentryJacket": "Gentry jacket",
"shrineProductNavyTrousers": "Navy trousers",
"shrineProductWalterHenleyWhite": "Walter henley (white)",
"shrineProductSurfAndPerfShirt": "Surf and perf shirt",
"shrineProductGingerScarf": "Ginger scarf",
"shrineProductRamonaCrossover": "Ramona crossover",
"shrineProductClassicWhiteCollar": "Classic white collar",
"shrineProductSunshirtDress": "Sunshirt dress",
"rallyAccountDetailDataInterestRate": "Kadar Faedah",
"rallyAccountDetailDataAnnualPercentageYield": "Peratus Hasil Tahunan",
"rallyAccountDataVacation": "Percutian",
"shrineProductFineLinesTee": "Fine lines tee",
"rallyAccountDataHomeSavings": "Simpanan Perumahan",
"rallyAccountDataChecking": "Semasa",
"rallyAccountDetailDataInterestPaidLastYear": "Faedah Dibayar Pada Tahun Lalu",
"rallyAccountDetailDataNextStatement": "Penyata seterusnya",
"rallyAccountDetailDataAccountOwner": "Pemilik Akaun",
"rallyBudgetCategoryCoffeeShops": "Kedai Kopi",
"rallyBudgetCategoryGroceries": "Barangan runcit",
"shrineProductCeriseScallopTee": "Cerise scallop tee",
"rallyBudgetCategoryClothing": "Pakaian",
"rallySettingsManageAccounts": "Urus Akaun",
"rallyAccountDataCarSavings": "Simpanan Kereta",
"rallySettingsTaxDocuments": "Dokumen Cukai",
"rallySettingsPasscodeAndTouchId": "Kod laluan dan Touch ID",
"rallySettingsNotifications": "Pemberitahuan",
"rallySettingsPersonalInformation": "Maklumat Peribadi",
"rallySettingsPaperlessSettings": "Tetapan Tanpa Kertas",
"rallySettingsFindAtms": "Cari ATM",
"rallySettingsHelp": "Bantuan",
"rallySettingsSignOut": "Log keluar",
"rallyAccountTotal": "Jumlah",
"rallyBillsDue": "Tarikh Akhir",
"rallyBudgetLeft": "Kiri",
"rallyAccounts": "Akaun",
"rallyBills": "Bil",
"rallyBudgets": "Belanjawan",
"rallyAlerts": "Makluman",
"rallySeeAll": "LIHAT SEMUA",
"rallyFinanceLeft": "KIRI",
"rallyTitleOverview": "IKHTISAR",
"shrineProductShoulderRollsTee": "Shoulder rolls tee",
"shrineNextButtonCaption": "SETERUSNYA",
"rallyTitleBudgets": "BELANJAWAN",
"rallyTitleSettings": "TETAPAN",
"rallyLoginLoginToRally": "Log masuk ke Rally",
"rallyLoginNoAccount": "Tiada akaun?",
"rallyLoginSignUp": "DAFTAR",
"rallyLoginUsername": "Nama Pengguna",
"rallyLoginPassword": "Kata laluan",
"rallyLoginLabelLogin": "Log masuk",
"rallyLoginRememberMe": "Ingat saya",
"rallyLoginButtonLogin": "LOG MASUK",
"rallyAlertsMessageHeadsUpShopping": "Makluman, anda telah menggunakan {percent} daripada belanjawan Beli-belah anda untuk bulan ini.",
"rallyAlertsMessageSpentOnRestaurants": "Anda sudah membelanjakan {amount} pada Restoran minggu ini.",
"rallyAlertsMessageATMFees": "Anda sudah membelanjakan {amount} untuk yuran ATM pada bulan ini",
"rallyAlertsMessageCheckingAccount": "Syabas! Akaun semasa anda adalah {percent} lebih tinggi daripada bulan lalu.",
"shrineMenuCaption": "MENU",
"shrineCategoryNameAll": "SEMUA",
"shrineCategoryNameAccessories": "AKSESORI",
"shrineCategoryNameClothing": "PAKAIAN",
"shrineCategoryNameHome": "RUMAH",
"shrineLoginUsernameLabel": "Nama Pengguna",
"shrineLoginPasswordLabel": "Kata laluan",
"shrineCancelButtonCaption": "BATAL",
"shrineCartTaxCaption": "Cukai:",
"shrineCartPageCaption": "TROLI",
"shrineProductQuantity": "Kuantiti: {quantity}",
"shrineProductPrice": "x {price}",
"shrineCartItemCount": "{quantity,plural,=0{TIADA ITEM}=1{1 ITEM}other{{quantity} ITEM}}",
"shrineCartClearButtonCaption": "KOSONGKAN TROLI",
"shrineCartTotalCaption": "JUMLAH",
"shrineCartSubtotalCaption": "Subjumlah:",
"shrineCartShippingCaption": "Penghantaran:",
"shrineProductGreySlouchTank": "Grey slouch tank",
"shrineProductStellaSunglasses": "Stella sunglasses",
"shrineProductWhitePinstripeShirt": "White pinstripe shirt",
"demoTextFieldWhereCanWeReachYou": "Bagaimanakah cara menghubungi anda?",
"settingsTextDirectionLTR": "LTR",
"settingsTextScalingLarge": "Besar",
"demoBottomSheetHeader": "Pengepala",
"demoBottomSheetItem": "Item {value}",
"demoBottomTextFieldsTitle": "Medan teks",
"demoTextFieldTitle": "Medan teks",
"demoTextFieldSubtitle": "Teks dan nombor boleh edit bagi garisan tunggal",
"demoTextFieldDescription": "Medan teks membolehkan pengguna memasukkan teks ke dalam UI. Medan teks ini biasanya dipaparkan dalam borang dan dialog.",
"demoTextFieldShowPasswordLabel": "Tunjukkan kata laluan",
"demoTextFieldHidePasswordLabel": "Sembunyikan kata laluan",
"demoTextFieldFormErrors": "Sila betulkan ralat yang berwarna merah sebelum serahan.",
"demoTextFieldNameRequired": "Nama diperlukan.",
"demoTextFieldOnlyAlphabeticalChars": "Sila masukkan aksara mengikut abjad sahaja.",
"demoTextFieldEnterUSPhoneNumber": "(###) ###-#### - Masukkan nombor telefon AS.",
"demoTextFieldEnterPassword": "Sila masukkan kata laluan.",
"demoTextFieldPasswordsDoNotMatch": "Kata laluan tidak sepadan",
"demoTextFieldWhatDoPeopleCallYou": "Apakah nama panggilan anda?",
"demoTextFieldNameField": "Nama*",
"demoBottomSheetButtonText": "TUNJUKKAN HELAIAN BAWAH",
"demoTextFieldPhoneNumber": "Nombor telefon*",
"demoBottomSheetTitle": "Helaian bawah",
"demoTextFieldEmail": "E-mel",
"demoTextFieldTellUsAboutYourself": "Beritahu kami tentang diri anda. (misalnya, tulis perkara yang anda lakukan atau hobi anda)",
"demoTextFieldKeepItShort": "Ringkaskan, teks ini hanya demo.",
"starterAppGenericButton": "BUTANG",
"demoTextFieldLifeStory": "Kisah hidup",
"demoTextFieldSalary": "Gaji",
"demoTextFieldUSD": "USD",
"demoTextFieldNoMoreThan": "Tidak melebihi 8 aksara.",
"demoTextFieldPassword": "Kata laluan*",
"demoTextFieldRetypePassword": "Taip semula kata laluan*",
"demoTextFieldSubmit": "SERAH",
"demoBottomNavigationSubtitle": "Navigasi bawah dengan paparan memudar silang",
"demoBottomSheetAddLabel": "Tambah",
"demoBottomSheetModalDescription": "Helaian bawah mod adalah sebagai alternatif kepada menu atau dialog dan menghalang pengguna daripada berinteraksi dengan apl yang lain.",
"demoBottomSheetModalTitle": "Helaian bawah mod",
"demoBottomSheetPersistentDescription": "Helaian bawah berterusan menunjukkan maklumat yang menambah kandungan utama apl. Helaian bawah berterusan tetap kelihatan walaupun semasa pengguna berinteraksi dengan bahagian lain apl.",
"demoBottomSheetPersistentTitle": "Helaian bawah berterusan",
"demoBottomSheetSubtitle": "Helaian bawah mod dan berterusan",
"demoTextFieldNameHasPhoneNumber": "Nombor telefon {name} ialah {phoneNumber}",
"buttonText": "BUTANG",
"demoTypographyDescription": "Definisi bagi pelbagai gaya tipografi yang ditemui dalam Reka Bentuk Bahan.",
"demoTypographySubtitle": "Semua gaya teks yang dipratentukan",
"demoTypographyTitle": "Tipografi",
"demoFullscreenDialogDescription": "Sifat Dialogskrinpenuh menentukan sama ada halaman masuk ialah dialog mod skrin penuh",
"demoFlatButtonDescription": "Butang rata memaparkan percikan dakwat apabila ditekan namun tidak timbul. Gunakan butang rata pada bar alat, dalam dialog dan sebaris dengan pelapik",
"demoBottomNavigationDescription": "Bar navigasi bawah menunjukkan tiga hingga lima destinasi di bahagian bawah skrin. Setiap destinasi diwakili oleh ikon dan label teks pilihan. Apabila ikon navigasi bawah diketik, pengguna dibawa ke destinasi navigasi tahap tinggi yang dikaitkan dengan ikon tersebut.",
"demoBottomNavigationSelectedLabel": "Label yang dipilih",
"demoBottomNavigationPersistentLabels": "Label berterusan",
"starterAppDrawerItem": "Item {value}",
"demoTextFieldRequiredField": "* menandakan medan yang diperlukan",
"demoBottomNavigationTitle": "Navigasi bawah",
"settingsLightTheme": "Cerah",
"settingsTheme": "Tema",
"settingsPlatformIOS": "iOS",
"settingsPlatformAndroid": "Android",
"settingsTextDirectionRTL": "RTL",
"settingsTextScalingHuge": "Sangat Besar",
"cupertinoButton": "Butang",
"settingsTextScalingNormal": "Biasa",
"settingsTextScalingSmall": "Kecil",
"settingsSystemDefault": "Sistem",
"settingsTitle": "Tetapan",
"rallyDescription": "Apl kewangan peribadi",
"aboutDialogDescription": "Untuk melihat kod sumber apl ini, sila lawati {repoLink}.",
"bottomNavigationCommentsTab": "Ulasan",
"starterAppGenericBody": "Kandungan",
"starterAppGenericHeadline": "Tajuk",
"starterAppGenericSubtitle": "Tajuk kecil",
"starterAppGenericTitle": "Tajuk",
"starterAppTooltipSearch": "Carian",
"starterAppTooltipShare": "Kongsi",
"starterAppTooltipFavorite": "Kegemaran",
"starterAppTooltipAdd": "Tambah",
"bottomNavigationCalendarTab": "Kalendar",
"starterAppDescription": "Reka letak permulaan yang responsif",
"starterAppTitle": "Apl permulaan",
"aboutFlutterSamplesRepo": "Repositori GitHub sampel Flutter",
"bottomNavigationContentPlaceholder": "Pemegang tempat untuk tab {title}",
"bottomNavigationCameraTab": "Kamera",
"bottomNavigationAlarmTab": "Penggera",
"bottomNavigationAccountTab": "Akaun",
"demoTextFieldYourEmailAddress": "Alamat e-mel anda",
"demoToggleButtonDescription": "Butang togol boleh digunakan untuk mengumpulkan pilihan yang berkaitan. Untuk menekankan kumpulan butang togol yang berkaitan, kumpulan harus berkongsi bekas yang sama",
"colorsGrey": "KELABU",
"colorsBrown": "COKLAT",
"colorsDeepOrange": "JINGGA TUA",
"colorsOrange": "JINGGA",
"colorsAmber": "KUNING JINGGA",
"colorsYellow": "KUNING",
"colorsLime": "HIJAU LIMAU NIPIS",
"colorsLightGreen": "HIJAU CERAH",
"colorsGreen": "HIJAU",
"homeHeaderGallery": "Galeri",
"homeHeaderCategories": "Kategori",
"shrineDescription": "Apl runcit yang mengikut perkembangan",
"craneDescription": "Apl perjalanan yang diperibadikan",
"homeCategoryReference": "GAYA & LAIN-LAIN",
"demoInvalidURL": "Tidak dapat memaparkan URL:",
"demoOptionsTooltip": "Pilihan",
"demoInfoTooltip": "Maklumat",
"demoCodeTooltip": "Kod Tunjuk Cara",
"demoDocumentationTooltip": "Dokumentasi API",
"demoFullscreenTooltip": "Skrin Penuh",
"settingsTextScaling": "Penskalaan teks",
"settingsTextDirection": "Arah teks",
"settingsLocale": "Tempat peristiwa",
"settingsPlatformMechanics": "Mekanik platform",
"settingsDarkTheme": "Gelap",
"settingsSlowMotion": "Gerak perlahan",
"settingsAbout": "Perihal Galeri Flutter",
"settingsFeedback": "Hantar maklum balas",
"settingsAttribution": "Direka bentuk oleh TOASTER di London",
"demoButtonTitle": "Butang",
"demoButtonSubtitle": "Teks, terangkat, bergaris dan banyak lagi",
"demoFlatButtonTitle": "Butang Rata",
"demoRaisedButtonDescription": "Butang timbul menambahkan dimensi pada reka letak yang kebanyakannya rata. Butang ini menekankan fungsi pada ruang sibuk atau luas.",
"demoRaisedButtonTitle": "Butang Timbul",
"demoOutlineButtonTitle": "Butang Garis Bentuk",
"demoOutlineButtonDescription": "Butang garis bentuk menjadi legap dan terangkat apabila ditekan. Butang ini sering digandingkan dengan butang timbul untuk menunjukkan tindakan sekunder alternatif.",
"demoToggleButtonTitle": "Butang Togol",
"colorsTeal": "HIJAU KEBIRUAN",
"demoFloatingButtonTitle": "Butang Tindakan Terapung",
"demoFloatingButtonDescription": "Butang tindakan terapung ialah butang ikon bulat yang menuding pada kandungan untuk mempromosikan tindakan utama dalam aplikasi.",
"demoDialogTitle": "Dialog",
"demoDialogSubtitle": "Ringkas, makluman dan skrin penuh",
"demoAlertDialogTitle": "Makluman",
"demoAlertDialogDescription": "Dialog makluman memberitahu pengguna tentang situasi yang memerlukan perakuan. Dialog makluman mempunyai tajuk pilihan dan senarai tindakan pilihan.",
"demoAlertTitleDialogTitle": "Makluman Bertajuk",
"demoSimpleDialogTitle": "Ringkas",
"demoSimpleDialogDescription": "Dialog ringkas menawarkan pengguna satu pilihan antara beberapa pilihan. Dialog ringkas mempunyai tajuk pilihan yang dipaparkan di bahagian atas pilihan itu.",
"demoFullscreenDialogTitle": "Skrin penuh",
"demoCupertinoButtonsTitle": "Butang",
"demoCupertinoButtonsSubtitle": "Butang gaya iOS",
"demoCupertinoButtonsDescription": "Butang gaya iOS. Butang menggunakan teks dan/atau ikon yang melenyap keluar dan muncul apabila disentuh. Boleh mempunyai latar belakang secara pilihan.",
"demoCupertinoAlertsTitle": "Makluman",
"demoCupertinoAlertsSubtitle": "Dialog makluman gaya iOS",
"demoCupertinoAlertTitle": "Makluman",
"demoCupertinoAlertDescription": "Dialog makluman memberitahu pengguna tentang situasi yang memerlukan perakuan. Dialog makluman mempunyai tajuk pilihan, kandungan pilihan dan senarai tindakan pilihan. Tajuk dipaparkan di bahagian atas kandungan manakala tindakan dipaparkan di bahagian bawah kandungan.",
"demoCupertinoAlertWithTitleTitle": "Makluman Bertajuk",
"demoCupertinoAlertButtonsTitle": "Makluman Dengan Butang",
"demoCupertinoAlertButtonsOnlyTitle": "Butang Makluman Sahaja",
"demoCupertinoActionSheetTitle": "Helaian Tindakan",
"demoCupertinoActionSheetDescription": "Helaian tindakan ialah gaya makluman tertentu yang mengemukakan kepada pengguna set dua atau lebih pilihan yang berkaitan dengan konteks semasa. Helaian tindakan boleh mempunyai tajuk, mesej tambahan dan senarai tindakan.",
"demoColorsTitle": "Warna",
"demoColorsSubtitle": "Semua warna yang dipratakrif",
"demoColorsDescription": "Warna dan malar reja warna yang mewakili palet warna Reka Bentuk Bahan.",
"buttonTextEnabled": "ENABLED",
"buttonTextDisabled": "DISABLED",
"buttonTextCreate": "Buat",
"dialogSelectedOption": "Anda memilih: \"{value}\"",
"dialogDiscardTitle": "Buang draf?",
"dialogLocationTitle": "Gunakan perkhidmatan lokasi Google?",
"dialogLocationDescription": "Benarkan Google membantu apl menentukan lokasi. Ini bermakna menghantar data lokasi awanama kepada Google, walaupun semasa tiada apl yang berjalan.",
"dialogCancel": "BATAL",
"dialogDiscard": "BUANG",
"dialogDisagree": "TIDAK SETUJU",
"dialogAgree": "SETUJU",
"dialogSetBackup": "Tetapkan akaun sandaran",
"colorsBlueGrey": "KELABU KEBIRUAN",
"dialogShow": "TUNJUKKAN DIALOG",
"dialogFullscreenTitle": "Dialog Skrin Penuh",
"dialogFullscreenSave": "SIMPAN",
"dialogFullscreenDescription": "Demo dialog skrin penuh",
"cupertinoButtonEnabled": "Enabled",
"cupertinoButtonDisabled": "Disabled",
"cupertinoButtonWithBackground": "Dengan Latar Belakang",
"cupertinoAlertCancel": "Batal",
"cupertinoAlertDiscard": "Buang",
"cupertinoAlertLocationTitle": "Benarkan \"Peta\" mengakses lokasi anda semasa anda menggunakan apl?",
"cupertinoAlertLocationDescription": "Lokasi semasa anda akan dipaparkan pada peta dan digunakan untuk menunjuk arah, hasil carian tempat berdekatan dan anggaran waktu perjalanan.",
"cupertinoAlertAllow": "Benarkan",
"cupertinoAlertDontAllow": "Jangan Benarkan",
"cupertinoAlertFavoriteDessert": "Pilih Pencuci Mulut Kegemaran",
"cupertinoAlertDessertDescription": "Sila pilih jenis pencuci mulut kegemaran anda daripada senarai di bawah. Pemilihan anda akan digunakan untuk menyesuaikan senarai kedai makan yang dicadangkan di kawasan anda.",
"cupertinoAlertCheesecake": "Kek keju",
"cupertinoAlertTiramisu": "Tiramisu",
"cupertinoAlertApplePie": "Pai Epal",
"cupertinoAlertChocolateBrownie": "Brownie Coklat",
"cupertinoShowAlert": "Tunjukkan Makluman",
"colorsRed": "MERAH",
"colorsPink": "MERAH JAMBU",
"colorsPurple": "UNGU",
"colorsDeepPurple": "UNGU TUA",
"colorsIndigo": "BIRU NILA",
"colorsBlue": "BIRU",
"colorsLightBlue": "BIRU MUDA",
"colorsCyan": "BIRU KEHIJAUAN",
"dialogAddAccount": "Tambah akaun",
"Gallery": "Galeri",
"Categories": "Kategori",
"SHRINE": "KUIL",
"Basic shopping app": "Apl asas beli-belah",
"RALLY": "RALI",
"CRANE": "KREN",
"Travel app": "Apl perjalanan",
"MATERIAL": "BAHAN",
"CUPERTINO": "CUPERTINO",
"REFERENCE STYLES & MEDIA": "GAYA & MEDIA RUJUKAN"
}