blob: a46b3e023446e1db5e314048ff217f002cceffe7 [file] [log] [blame]
{
"loading": "Ачаалж байна",
"deselect": "Сонголтыг цуцлах",
"select": "Сонгох",
"selectable": "Сонгох боломжтой (удаан дарах)",
"selected": "Сонгосон",
"demo": "Демо",
"bottomAppBar": "Доод талын аппын талбар",
"notSelected": "Сонгоогүй",
"demoCupertinoSearchTextFieldTitle": "Хайлтын текстийн талбар",
"demoCupertinoPicker": "Сонгогч",
"demoCupertinoSearchTextFieldSubtitle": "iOS загварын хайлтын текстийн талбар",
"demoCupertinoSearchTextFieldDescription": "Хэрэглэгч текст оруулах замаар хайлт хийх боломжийг олгодог хайлтын текстийн талбар бөгөөд зөвлөмж санал болгож мөн шүүх боломжтой.",
"demoCupertinoSearchTextFieldPlaceholder": "Ямар нэгэн текст оруулна уу",
"demoCupertinoScrollbarTitle": "Гүйлгэгч",
"demoCupertinoScrollbarSubtitle": "iOS-загварын гүйлгэгч",
"demoCupertinoScrollbarDescription": "Өгөгдсөн дэд элементийг нэг эгнээнд хураах гүйлгэгч",
"demoTwoPaneItem": "Зүйл {value}",
"demoTwoPaneList": "Жагсаалт",
"demoTwoPaneFoldableLabel": "Эвхэгддэг",
"demoTwoPaneSmallScreenLabel": "Жижиг дэлгэц",
"demoTwoPaneSmallScreenDescription": "TwoPane нь жижиг дэлгэцтэй төхөөрөмж дээр ингэж ажилладаг.",
"demoTwoPaneTabletLabel": "Таблет / Компьютер",
"demoTwoPaneTabletDescription": "TwoPane нь таблет болон компьютер зэрэг том дэлгэц дээр ингэж ажилладаг.",
"demoTwoPaneTitle": "TwoPane",
"demoTwoPaneSubtitle": "Эвхэгддэг, том болон жижиг дэлгэц дээрх хариу үйлдэлт бүдүүвч",
"splashSelectDemo": "Демо сонгоно уу",
"demoTwoPaneFoldableDescription": "TwoPane нь эвхэгддэг төхөөрөмж дээр ингэж ажилладаг.",
"demoTwoPaneDetails": "Дэлгэрэнгүй",
"demoTwoPaneSelectItem": "Зүйл сонгоно уу",
"demoTwoPaneItemDetails": "Зүйлийн {value} дэлгэрэнгүй",
"demoCupertinoContextMenuActionText": "Хам сэдэв цэсийг харахын тулд Flutter-н логог товшоод удаан дарна уу.",
"demoCupertinoContextMenuDescription": "Элементийг удаан дарах үед харагддаг iOS загвартай бүтэн дэлгэцийн хам сэдэв цэс.",
"demoAppBarTitle": "Аппын талбар",
"demoAppBarDescription": "Аппын талбар нь одоогийн дэлгэцтэй холбоотой контент болон үйлдлүүдийг үзүүлнэ. Үүнийг брендинг, дэлгэцийн нэрс, навигац болон үйлдлүүдэд ашигладаг",
"demoDividerTitle": "Хуваагч",
"demoDividerSubtitle": "Хуваагч нь контентыг жагсаалт болон бүдүүвчид бүлэглэдэг нарийн шугам юм.",
"demoDividerDescription": "Хуваагчдыг жагсаалт, шургуулга болон бусад газарт контентыг тусгаарлахад ашиглах боломжтой.",
"demoVerticalDividerTitle": "Босоо хуваагч",
"demoCupertinoContextMenuTitle": "Хам сэдэв цэс",
"demoCupertinoContextMenuSubtitle": "iOS загварын хам сэдэв цэс",
"demoAppBarSubtitle": "Одоогийн дэлгэцтэй холбоотой мэдээлэл болон үйлдлүүдийг үзүүлнэ",
"demoCupertinoContextMenuActionOne": "Нэгдүгээр үйлдэл",
"demoCupertinoContextMenuActionTwo": "Хоёрдугаар үйлдэл",
"demoDateRangePickerDescription": "Материалын загварын хугацааны интервал сонгогчийг агуулсан харилцах цонхыг харуулна.",
"demoDateRangePickerTitle": "Хугацааны интервал сонгогч",
"demoNavigationDrawerUserName": "Хэрэглэгчийн нэр:",
"demoNavigationDrawerUserEmail": "user.name@example.com",
"demoNavigationDrawerText": "Шургуулгыг харахын тулд захаас шудрах эсвэл зүүн дээд дүрс тэмдэг дээр товшино уу",
"demoNavigationRailTitle": "Навигацын төмөр зам",
"demoNavigationRailSubtitle": "Апп дахь навигацын төмөр замыг харуулж байна",
"demoNavigationRailDescription": "Цөөн тоотой үзэлтийн хооронд, ихэвчлэн гурваас тавын хооронд шилжихийн тулд аппын зүүн эсвэл баруун талд харагдах зориулалттай материалын жижиг хэрэгсэл юм.",
"demoNavigationRailFirst": "Эхний",
"demoNavigationDrawerTitle": "Навигацын шургуулга",
"demoNavigationRailThird": "Гурав дахь",
"replyStarredLabel": "Одтой",
"demoTextButtonDescription": "Текстийн товчлуур дээр дарахад бэх цацарч харагдах боловч өргөгдөхгүй. Текстийн товчлуурыг самбар дээр, харилцах цонхонд болон мөрөнд доторх зайтайгаар ашиглана уу",
"demoElevatedButtonTitle": "Товгор товчлуур",
"demoElevatedButtonDescription": "Товгор товчлуур нь ихэвчлэн хавтгай бүдүүвчид хэмжээс нэмдэг. Тэдгээр нь шигүү эсвэл өргөн зайтай функцийг онцолдог.",
"demoOutlinedButtonTitle": "Хүрээтэй товчлуур",
"demoOutlinedButtonDescription": "Хүрээтэй товчлуурыг дарсан үед тодорч, дээшилдэг. Нэмэлт сонголт болон хоёрдогч үйлдлийг заахын тулд тэдгээрийг ихэвчлэн өргөгдсөн товчлууртай хослуулдаг.",
"demoContainerTransformDemoInstructions": "Карт, Жагсаалт болон FAB",
"demoNavigationDrawerSubtitle": "Appbar дахь шургуулгыг харуулж байна",
"replyDescription": "Үр өгөөжтэй, төвлөрсөн имэйлийн апп",
"demoNavigationDrawerDescription": "Аппликэйшн дахь навигацын холбоосыг харуулахын тулд дэлгэцийн захаас хөндлөнгөөр гулсуулдаг Материалын загварын түр зуурын самбар юм.",
"replyDraftsLabel": "Ноорог",
"demoNavigationDrawerToPageOne": "Нэгдүгээр зүйл",
"replyInboxLabel": "Ирсэн имэйл",
"demoSharedXAxisDemoInstructions": "Дараах болон буцах товчлуур",
"replySpamLabel": "Спам",
"replyTrashLabel": "Хогийн сав",
"replySentLabel": "Илгээсэн",
"demoNavigationRailSecond": "Хоёр дахь",
"demoNavigationDrawerToPageTwo": "Хоёрдугаар зүйл",
"demoFadeScaleDemoInstructions": "Зайлшгүй харилцах цонх болон FAB",
"demoFadeThroughDemoInstructions": "Доод навигац",
"demoSharedZAxisDemoInstructions": "Дүрс тэмдгийн товчлуурын тохиргоо",
"demoSharedYAxisDemoInstructions": "\"Хамгийн сүүлд тоглуулснаар\" эрэмбэлэх",
"demoTextButtonTitle": "Текстийн товчлуур",
"demoSharedZAxisBeefSandwichRecipeTitle": "Үхрийн махтай хачиртай талх",
"demoSharedZAxisDessertRecipeDescription": "Амттаны жор",
"demoSharedYAxisAlbumTileSubtitle": "Уран бүтээлч",
"demoSharedYAxisAlbumTileTitle": "Цомог",
"demoSharedYAxisRecentSortTitle": "Хамгийн сүүлд тоглуулсан",
"demoSharedYAxisAlphabeticalSortTitle": "А-Я",
"demoSharedYAxisAlbumCount": "268 цомог",
"demoSharedYAxisTitle": "Хуваалцсан y-тэнхлэг",
"demoSharedXAxisCreateAccountButtonText": "БҮРТГЭЛ ҮҮСГЭХ",
"demoFadeScaleAlertDialogDiscardButton": "БОЛИХ",
"demoSharedXAxisSignInTextFieldLabel": "Имэйл эсвэл утасны дугаар",
"demoSharedXAxisSignInSubtitleText": "Бүртгэлээрээ нэвтрэх",
"demoSharedXAxisSignInWelcomeText": "Сайн уу, Дэвид Парк",
"demoSharedXAxisIndividualCourseSubtitle": "Тусад нь харуулсан",
"demoSharedXAxisBundledCourseSubtitle": "Багцалсан",
"demoFadeThroughAlbumsDestination": "Цомгууд",
"demoSharedXAxisDesignCourseTitle": "Дизайн",
"demoSharedXAxisIllustrationCourseTitle": "Зурагт тайлбар",
"demoSharedXAxisBusinessCourseTitle": "Бизнес",
"demoSharedXAxisArtsAndCraftsCourseTitle": "Урлаг, гар урлал",
"demoMotionPlaceholderSubtitle": "Хоёр дахь мөрний текст",
"demoFadeScaleAlertDialogCancelButton": "ЦУЦЛАХ",
"demoFadeScaleAlertDialogHeader": "Сэрэмжлүүлгийн харилцах цонх",
"demoFadeScaleHideFabButton": "FAB-Г НУУХ",
"demoFadeScaleShowFabButton": "FAB-Г ХАРУУЛАХ",
"demoFadeScaleShowAlertDialogButton": "ЗАЙЛШГҮЙ ХАРИЛЦАХ ЦОНХЫГ ХАРУУЛАХ",
"demoFadeScaleDescription": "Уусах загварыг дэлгэцийн төвд уусдаг харилцах цонх зэрэг дэлгэцийн хүрээ хооронд орж, гардаг UI элементүүдэд ашигладаг.",
"demoFadeScaleTitle": "Уусах",
"demoFadeThroughTextPlaceholder": "123 зураг",
"demoFadeThroughSearchDestination": "Хайх",
"demoFadeThroughPhotosDestination": "Зургууд",
"demoSharedXAxisCoursePageSubtitle": "Багцалсан ангиллууд нь таны хангамж дээр бүлгээр харагдана. Та үүнийг дараа нь үргэлж өөрчлөх боломжтой.",
"demoFadeThroughDescription": "Нэвт уусах загварыг бие биетэйгээ хүчтэй харилцаагүй UI элементүүдийн хоорондын шилжилтэд ашигладаг.",
"demoFadeThroughTitle": "Нэвт уусах",
"demoSharedZAxisHelpSettingLabel": "Тусламж",
"demoMotionSubtitle": "Бүх урьдчилан тодорхойлсон шилжилтийн загвар",
"demoSharedZAxisNotificationSettingLabel": "Мэдэгдлүүд",
"demoSharedZAxisProfileSettingLabel": "Профайл",
"demoSharedZAxisSavedRecipesListTitle": "Хадгалсан жорууд",
"demoSharedZAxisBeefSandwichRecipeDescription": "Үхрийн махтай хачиртай талхны жор",
"demoSharedZAxisCrabPlateRecipeDescription": "Хавчтай хоолны жор",
"demoSharedXAxisCoursePageTitle": "Курсээ оновчтой болгох",
"demoSharedZAxisCrabPlateRecipeTitle": "Хавч",
"demoSharedZAxisShrimpPlateRecipeDescription": "Сам хорхойтой хоолны жор",
"demoSharedZAxisShrimpPlateRecipeTitle": "Сам хорхой",
"demoContainerTransformTypeFadeThrough": "НЭВТ УУСАХ",
"demoSharedZAxisDessertRecipeTitle": "Амттан",
"demoSharedZAxisSandwichRecipeDescription": "Хачиртай талхны жор",
"demoSharedZAxisSandwichRecipeTitle": "Хачиртай талх",
"demoSharedZAxisBurgerRecipeDescription": "Бургерын жор",
"demoSharedZAxisBurgerRecipeTitle": "Бургер",
"demoSharedZAxisSettingsPageTitle": "Тохиргоо",
"demoSharedZAxisTitle": "Хуваалцсан z-тэнхлэг",
"demoSharedZAxisPrivacySettingLabel": "Нууцлал",
"demoMotionTitle": "Хөдөлгөөнт",
"demoContainerTransformTitle": "Контейнерын хэлбэр өөрчлөх",
"demoContainerTransformDescription": "Контейнерын хэлбэр өөрчлөх загварыг контейнерыг багтаадаг UI элементүүдийн хоорондын шилжилтэд зориулан бүтээсэн. Энэ загвар нь хоёр UI элементийн хооронд харагдахуйц холболт үүсгэдэг",
"demoContainerTransformModalBottomSheetTitle": "Уусах горим",
"demoContainerTransformTypeFade": "УУСАХ",
"demoSharedYAxisAlbumTileDurationUnit": "минут",
"demoMotionPlaceholderTitle": "Нэр",
"demoSharedXAxisForgotEmailButtonText": "ИМЭЙЛЭЭ МАРТСАН УУ?",
"demoMotionSmallPlaceholderSubtitle": "Хоёр дахь мөр",
"demoMotionDetailsPageTitle": "Дэлгэрэнгүй мэдээллийн хуудас",
"demoMotionListTileTitle": "Жагсаалтын зүйл",
"demoSharedAxisDescription": "Хуваалцсан тэнхлэгийн загварыг орон зайн эсвэл навигацын харилцаатай UI элементүүдийн хоорондын шилжилтэд ашигладаг. Энэ загвар нь элементүүдийн хоорондын харилцааг бэхжүүлэхийн тулд x, y, эсвэл z тэнхлэг дээр хуваалцсан өөрлөлтийг ашигладаг.",
"demoSharedXAxisTitle": "Хуваалцсан x-тэнхлэг",
"demoSharedXAxisBackButtonText": "БУЦАХ",
"demoSharedXAxisNextButtonText": "ДАРААХ",
"demoSharedXAxisCulinaryCourseTitle": "Хоол",
"githubRepo": "{repoName} GitHub хадгалах газар",
"fortnightlyMenuUS": "АНУ",
"fortnightlyMenuBusiness": "Бизнес",
"fortnightlyMenuScience": "Шинжлэх ухаан",
"fortnightlyMenuSports": "Спорт",
"fortnightlyMenuTravel": "Аялал",
"fortnightlyMenuCulture": "Соёл",
"fortnightlyTrendingTechDesign": "TechDesign",
"rallyBudgetDetailAmountLeft": "Ашиглаагүй дүн",
"fortnightlyHeadlineArmy": "Ногоон армийг дотроос нь шинэчлэх нь",
"fortnightlyDescription": "Контентод төвлөрсөн мэдээний апп",
"rallyBillDetailAmountDue": "Төлөх дүн",
"rallyBudgetDetailTotalCap": "Нийт капитализац",
"rallyBudgetDetailAmountUsed": "Ашигласан дүн",
"fortnightlyTrendingHealthcareRevolution": "HealthcareRevolution",
"fortnightlyMenuFrontPage": "Нүүр хуудас",
"fortnightlyMenuWorld": "Дэлхий",
"rallyBillDetailAmountPaid": "Төлсөн дүн",
"fortnightlyMenuPolitics": "Улс төр",
"fortnightlyHeadlineBees": "Богино хангамжийн фермийн зөгийнүүд",
"fortnightlyHeadlineGasoline": "Бензиний ирээдүй",
"fortnightlyTrendingGreenArmy": "GreenArmy",
"fortnightlyHeadlineFeminists": "Феминистүүд хүчээ авч байна",
"fortnightlyHeadlineFabrics": "Загвар зохион бүтээгчид футурист даавуу хийхдээ технологи ашиглаж байна",
"fortnightlyHeadlineStocks": "Хувьцааны ханш зогсонги байдалд орсноор олон хүн мөнгөн гүйлгээ рүү хийж байна",
"fortnightlyTrendingReform": "Шинэчлэл",
"fortnightlyMenuTech": "Технологи",
"fortnightlyHeadlineWar": "Дайны үед хуваагдсан Америкийн амьдрал",
"fortnightlyHeadlineHealthcare": "Чимээгүй боловч хүчирхэг эрүүл мэндийн хувьсгал",
"fortnightlyLatestUpdates": "Хамгийн сүүлийн шинэчлэлт",
"fortnightlyTrendingStocks": "Хувьцаа",
"rallyBillDetailTotalAmount": "Нийт дүн",
"demoCupertinoPickerDateTime": "Огноо ба цаг",
"signIn": "НЭВТРЭХ",
"dataTableRowWithSugar": "Чихэртэй {value}",
"dataTableRowApplePie": "Алимны бялуу",
"dataTableRowDonut": "Цагираган боов",
"dataTableRowHoneycomb": "Зөгийн балны сархинаг",
"dataTableRowLollipop": "Иштэй чихэр",
"dataTableRowJellyBean": "Шош хэлбэртэй царцмаг",
"dataTableRowGingerbread": "Цагаан гаа, бурамтай талх",
"dataTableRowCupcake": "Аяган бялуу",
"dataTableRowEclair": "Эклер",
"dataTableRowIceCreamSandwich": "Жигнэмэгтэй зайрмаг",
"dataTableRowFrozenYogurt": "Хөлдөөсөн тараг",
"dataTableColumnIron": "Төмөр (%)",
"dataTableColumnCalcium": "Кальци (%)",
"dataTableColumnSodium": "Натри (мг)",
"demoTimePickerTitle": "Цаг сонгогч",
"demo2dTransformationsResetTooltip": "Хэлбэр өөрчлөлтийг шинэчлэх",
"dataTableColumnFat": "Өөх тос (гр)",
"dataTableColumnCalories": "Илчлэг",
"dataTableColumnDessert": "Амттан (1 удаагийн)",
"cardsDemoTravelDestinationLocation1": "Тамилнаду муж, Танжавур хот",
"demoTimePickerDescription": "Материалын загварын цаг сонгогчийг агуулсан харилцах цонхыг харуулдаг.",
"demoPickersShowPicker": "СОНГОГЧИЙГ ХАРУУЛАХ",
"demoTabsScrollingTitle": "Гүйлгэх",
"demoTabsNonScrollingTitle": "Гүйлгэх боломжгүй",
"craneHours": "{hours,plural,=1{1 цаг}other{{hours}h}}",
"craneMinutes": "{minutes,plural,=1{1m}other{{minutes}m}}",
"craneFlightDuration": "{hoursShortForm} {minutesShortForm}",
"dataTableHeader": "Тэжээллэг чанар",
"demoDatePickerTitle": "Огноо сонгогч",
"demoPickersSubtitle": "Огноо болон цагийн сонголт",
"demoPickersTitle": "Сонгогч",
"demo2dTransformationsEditTooltip": "Хавтан засах",
"demoDataTableDescription": "Өгөгдлийн хүснэгт нь мэдээллийг мөр, баганууд бүхий сүлжээсэн форматаар үзүүлдэг. Тэдгээр нь мэдээллийг хайхад хялбар байдлаар цэгцэлснээр хэрэглэгч загвар, статистикийг харах боломжтой.",
"demo2dTransformationsDescription": "Хавтанг засахын тулд товшиж, үзэгдлийг нааш цааш нь зөөхийн тулд зангаа ашиглана уу. Чиглүүлэхийн тулд чирч, томруулахын тулд чимхэж, хоёр хуруугаараа эргүүлнэ үү. Эхэлж буй чиглэл рүү буцахын тулд шинэчлэх товчлуурыг дарна уу.",
"demo2dTransformationsSubtitle": "Чиглүүлэх, томруулах, эргүүлэх",
"demo2dTransformationsTitle": "2D хэлбэр өөрчлөлт",
"demoCupertinoTextFieldPIN": "ПИН",
"demoCupertinoTextFieldDescription": "Текстийн талбар нь хэрэглэгчид техник хангамжийн гар эсвэл дэлгэц дээрх гарын тусламжтай текст оруулах боломж олгодог.",
"demoCupertinoTextFieldSubtitle": "iOS загварын текстийн талбар",
"demoCupertinoTextFieldTitle": "Текстийн талбар",
"demoDatePickerDescription": "Материалын загварын огноо сонгогчийг агуулсан харилцах цонхыг харуулдаг.",
"demoCupertinoPickerTime": "Цаг",
"demoCupertinoPickerDate": "Огноо",
"demoCupertinoPickerTimer": "Цаг хэмжигч",
"demoCupertinoPickerDescription": "Мөр, огноо, цаг эсвэл огноо, цагийг хамтад нь сонгоход ашиглаж болох iOS-загвар сонгогч виджет.",
"demoCupertinoPickerSubtitle": "iOS-загварын сонгогчид",
"demoCupertinoPickerTitle": "Сонгогч",
"dataTableRowWithHoney": "Зөгийн балтай {value}",
"cardsDemoTravelDestinationCity2": "Четтинад хот",
"bannerDemoResetText": "Баннерыг шинэчлэх",
"bannerDemoMultipleText": "Олон үйлдэл",
"bannerDemoLeadingText": "Эхлэх дүрс тэмдэг",
"dismiss": "ҮЛ ХЭРЭГСЭХ",
"cardsDemoTappable": "Товших боломжтой",
"cardsDemoSelectable": "Сонгох боломжтой (удаан дарах)",
"cardsDemoExplore": "Судлах",
"cardsDemoExploreSemantics": "{destinationName}-г судлах",
"cardsDemoShareSemantics": "{destinationName}-г хуваалцах",
"cardsDemoTravelDestinationTitle1": "Тамилнаду мужид зочлох шилдэг 10 хот",
"cardsDemoTravelDestinationDescription1": "Дугаар 10",
"cardsDemoTravelDestinationCity1": "Танжавур хот",
"dataTableColumnProtein": "Уураг (гр)",
"cardsDemoTravelDestinationTitle2": "Энэтхэгийн өмнөд хэсгээс гаралтай уран бүтээлчид",
"cardsDemoTravelDestinationDescription2": "Торго нэхэгчид",
"bannerDemoText": "Таны нууц үгийг таны өөр төхөөрөмж дээр шинэчилсэн байна. Дахин нэвтэрнэ үү.",
"cardsDemoTravelDestinationLocation2": "Тамилнаду муж, Шиваганга хот",
"cardsDemoTravelDestinationTitle3": "Брихадисвара сүм",
"cardsDemoTravelDestinationDescription3": "Сүмүүд",
"demoBannerTitle": "Баннер",
"demoBannerSubtitle": "Жагсаалтын доторх баннерыг үзүүлэх",
"demoBannerDescription": "Баннер нь чухал, хураангуй мессеж үзүүлж, хэрэглэгчдэд зориулан хаяглах (эсвэл баннерыг үл хэрэгсэх) үйлдэл хийдэг. Үүнийг үл хэрэгсэхийн тулд хэрэглэгчийн үйлдэл шаардлагатай.",
"demoCardTitle": "Картууд",
"demoCardSubtitle": "Дугуй өнцгүүдтэй үндсэн картууд",
"demoCardDescription": "Карт нь цомог, газарзүйн байршил, хоол, харилцах дэлгэрэнгүй мэдээлэл гэх мэт зарим холбоотой мэдээллийг харуулахад ашигладаг цаасан материал юм.",
"demoDataTableTitle": "Өгөгдлийн хүснэгт",
"demoDataTableSubtitle": "Мэдээллийн мөр болон баганууд",
"dataTableColumnCarbs": "Нүүрс ус (гр)",
"placeTanjore": "Танжор",
"demoGridListsTitle": "Торон жагсаалт",
"placeFlowerMarket": "Цэцгийн зах",
"placeBronzeWorks": "Хүрэл эдлэлийн урлан",
"placeMarket": "Маркет",
"placeThanjavurTemple": "Танжавүр сүм",
"placeSaltFarm": "Давсны ферм",
"placeScooters": "Скүтер",
"placeSilkMaker": "Торго нэхэгч",
"placeLunchPrep": "Үдийн хоолны бэлтгэл",
"placeBeach": "Далайн эрэг",
"placeFisherman": "Загасчин",
"demoMenuSelected": "Сонгосон: {value}\n",
"demoMenuRemove": "Хасах",
"demoMenuGetLink": "Холбоос авах",
"demoMenuShare": "Хуваалцах",
"demoBottomAppBarSubtitle": "Навигац болон үйлдлийг доод талд үзүүлдэг",
"demoMenuAnItemWithASectionedMenu": "Хэсэгчилсэн цэстэй зүйл",
"demoMenuADisabledMenuItem": "Цэсийн идэвхгүй болгосон зүйл",
"demoLinearProgressIndicatorTitle": "Шугаман үйл явцын заалт",
"demoMenuContextMenuItemOne": "Хадам сэдэв цэсийн нэгдүгээр зүйл",
"demoMenuAnItemWithASimpleMenu": "Энгийн цэстэй зүйл",
"demoCustomSlidersTitle": "Захиалгат слайдер",
"demoMenuAnItemWithAChecklistMenu": "Шалгах хуудасны цэстэй зүйл",
"demoCupertinoActivityIndicatorTitle": "Үйл ажиллагааны заалт",
"demoCupertinoActivityIndicatorSubtitle": "iOS загварын үйл ажиллагааны заалт",
"demoCupertinoActivityIndicatorDescription": "Цагийн зүүний дагуу эргэдэг iOS загварын үйл ажиллагааны заалт.",
"demoCupertinoNavigationBarTitle": "Навигацын самбар",
"demoCupertinoNavigationBarSubtitle": "iOS загварын навигацын самбар",
"demoCupertinoNavigationBarDescription": "iOS загварын навигацын самбар. Навигацын самбар нь хамгийн багадаа хуудасны гарчгаас бүрддэг самбар бөгөөд энэ нь самбарын дунд хэсэгт байдаг.",
"demoCupertinoPullToRefreshTitle": "Сэргээхийн тулд татах",
"demoCupertinoPullToRefreshSubtitle": "iOS загварын татаж сэргээдэг хяналт",
"demoCupertinoPullToRefreshDescription": "iOS загварын татаж сэргээдэг хяналтыг хэрэгжүүлдэг жижиг хэрэгсэл",
"demoProgressIndicatorTitle": "Үйл явцын заалт",
"demoProgressIndicatorSubtitle": "Шугаман, эргэлтийн, тогтоогоогүй",
"demoCircularProgressIndicatorTitle": "Эргэлтийн үйл явцын заалт",
"demoCircularProgressIndicatorDescription": "Материалын загварын эргэлтийн үйл явцын заалт нь аппликэйшн ажиллаж байгаа гэдгийг зааж эргэлддэг.",
"demoMenuFour": "Дөрөв",
"demoLinearProgressIndicatorDescription": "Материалын загварын шугаман үйл явцын заалт нь мөн явцын заалт гэж танигдсан.",
"demoTooltipTitle": "Зөвлөмж",
"demoTooltipSubtitle": "Удаан дарах эсвэл зөөхөд үзүүлдэг богино мессеж",
"demoTooltipDescription": "Зөвлөмж нь товчлуурын функц эсвэл хэрэглэгчийн бусад харилцан үйлдлийн талаар тайлбарлахад тусалдаг текстийн шошгыг үзүүлдэг. Зөвлөмж нь хэрэглэгчид элемент дээр зөөх, сонгох эсвэл удаан дарах үед мэдээллийн текстийг үзүүлдэг.",
"demoTooltipInstructions": "Зөвлөмжийг үзүүлэхийн тулд удаан дарах эсвэл зөөнө үү.",
"placeChennai": "Ченнай",
"demoMenuChecked": "Шалгасан: {value}\n",
"placeChettinad": "Четтинад",
"demoMenuPreview": "Урьдчилан үзэх",
"demoBottomAppBarTitle": "Доод талд байрлах аппын самбар",
"demoBottomAppBarDescription": "Доод талд байрлах аппын самбар нь доод талын навигацын шургуулга болон үйлдлийн хөвөгч товчлуурыг оролцуулаад дөрөв хүртэлх үйлдэлд хандах боломжийг олгодог.",
"bottomAppBarNotch": "Хэрчлээс",
"bottomAppBarPosition": "Үйлдлийн хөвөгч товчлуурын байршил",
"bottomAppBarPositionDockedEnd": "Суурилуулсан - төгсгөлд",
"bottomAppBarPositionDockedCenter": "Суурилуулсан - төвд",
"bottomAppBarPositionFloatingEnd": "Хөвөгч - төгсгөлд",
"bottomAppBarPositionFloatingCenter": "Хөвөгч - төвд",
"demoSlidersEditableNumericalValue": "Засаж болдог тоон утга",
"demoGridListsSubtitle": "Мөр болон баганын байршил",
"demoGridListsDescription": "Торон жагсаалт нь ихэвчлэн зураг зэрэг жигд тархацтай өгөгдлийг үзүүлэхэд хамгийн тохиромжтой. Торон жагсаалтын зүйл бүрийг дөрвөлж гэж нэрлэдэг.",
"demoGridListsImageOnlyTitle": "Зөвхөн зураг",
"demoGridListsHeaderTitle": "Толгой хэсэгтэй",
"demoGridListsFooterTitle": "Хөл хэсэгтэй",
"demoSlidersTitle": "Слайдер",
"demoSlidersSubtitle": "Шудрах замаар утга сонгоход зориулсан жижиг хэрэгсэл",
"demoSlidersDescription": "Слайдер нь самбар дагуух утгын мужийг илэрхийлдэг бөгөөд хэрэглэгчид тэндээс дан утгыг сонгож болно. Энэ нь дууны түвшин, гэрэлтүүлэг зэрэг тохиргоог тохируулах эсвэл зургийн шүүлтүүрийг хэрэгжүүлэхэд яг таг тохирдог.",
"demoRangeSlidersTitle": "Мужийн слайдер",
"demoRangeSlidersDescription": "Слайдер нь самбар дагуух утгын мужийг илэрхийлдэг. Энэ нь самбарын төгсгөлийн аль алинд утгын мужийг илэрхийлдэг дүрс тэмдэгтэй байх боломжтой. Энэ нь дууны түвшин, гэрэлтүүлэг зэрэг тохиргоог тохируулах эсвэл зургийн шүүлтүүрийг хэрэгжүүлэхэд яг таг тохирдог.",
"demoMenuAnItemWithAContextMenuButton": "Хам сэдэв цэстэй зүйл",
"demoCustomSlidersDescription": "Слайдер нь самбар дагуух утгын мужийг илэрхийлдэг бөгөөд хэрэглэгчид тэндээс дан утга эсвэл утгын мужийг сонгож болно. Слайдерыг загвартай болгох, өөрчлөх боломжтой.",
"demoSlidersContinuousWithEditableNumericalValue": "Засаж болдог тоон утгатай тасралтгүй",
"demoSlidersDiscrete": "Салангид",
"demoSlidersDiscreteSliderWithCustomTheme": "Захиалгат загвар болон салангид утгатай слайдер",
"demoSlidersContinuousRangeSliderWithCustomTheme": "Захиалгат загвар болон тасралтгүй утгатай мужийн слайдер",
"demoSlidersContinuous": "Тасралтгүй",
"placePondicherry": "Пондичерри",
"demoMenuTitle": "Цэс",
"demoContextMenuTitle": "Хам сэдэв цэс",
"demoSectionedMenuTitle": "Хэсэглэсэн цэс",
"demoSimpleMenuTitle": "Энгийн цэс",
"demoChecklistMenuTitle": "Шалгах хуудасны цэс",
"demoMenuSubtitle": "Цэсийн товчлуур болон энгийн цэс",
"demoMenuDescription": "Цэс нь түр зуурын гадаргуу дээр сонголтын жагсаалтыг үзүүлдэг. Энэ нь хэрэглэгчид товчлуур, үйлдэл эсвэл бусад хяналттай харилцах үед харагддаг.",
"demoMenuItemValueOne": "Цэсийн нэгдүгээр зүйл",
"demoMenuItemValueTwo": "Цэсийн хоёрдугаар зүйл",
"demoMenuItemValueThree": "Цэсийн гуравдугаар зүйл",
"demoMenuOne": "Нэг",
"demoMenuTwo": "Хоёр",
"demoMenuThree": "Гурав",
"demoMenuContextMenuItemThree": "Хадам сэдэв цэсийн гуравдугаар зүйл",
"demoCupertinoSwitchSubtitle": "iOS загварын сэлгүүр",
"demoSnackbarsText": "Энэ бол snackbar.",
"demoCupertinoSliderSubtitle": "iOS загварын слайдер",
"demoCupertinoSliderDescription": "Утгын тасралтгүй эсвэл салангид олонлогийн аль нэгээс сонгохын тулд слайдерыг ашиглах боломжтой.",
"demoCupertinoSliderContinuous": "Тасралтгүй: {value}\n",
"demoCupertinoSliderDiscrete": "Салангид: {value}\n",
"demoSnackbarsAction": "Та snackbar-н үйлдлийг дарлаа.",
"backToGallery": "Галерей руу буцах",
"demoCupertinoTabBarTitle": "Табын самбар",
"demoCupertinoSwitchDescription": "Дан тохиргооны төлөвийг асаах/унтраахын тулд сэлгүүрийг ашигладаг.",
"demoSnackbarsActionButtonLabel": "ҮЙЛДЭЛ",
"cupertinoTabBarProfileTab": "Профайл",
"demoSnackbarsButtonLabel": "SNACKBAR-Г ХАРУУЛАХ",
"demoSnackbarsDescription": "Snackbar нь аппын гүйцэтгэсэн эсвэл гүйцэтгэх процессын тухай хэрэглэгчдэд мэдээлдэг. Энэ нь дэлгэцийн доод талд түр хугацаанд харагддаг. Энэ нь хэрэглэгчийн туршлагад саад болох ёсгүй бөгөөд алга болохын тулд хэрэглэгчээс оролт шаарддаггүй.",
"demoSnackbarsSubtitle": "Snackbar нь дэлгэцийн доод талд мессежийг харуулдаг",
"demoSnackbarsTitle": "Snackbar",
"demoCupertinoSliderTitle": "Слайдер",
"cupertinoTabBarChatTab": "Чат",
"cupertinoTabBarHomeTab": "Нүүр хуудас",
"demoCupertinoTabBarDescription": "iOS загварын доод навигацын табын самбар. Олон табыг үзүүлэх бөгөөд өгөгдмөл тохиргоогоор эхнийх нь идэвхтэй байдаг.",
"demoCupertinoTabBarSubtitle": "iOS загварын доод табын самбар",
"demoOptionsFeatureTitle": "Сонголтуудыг харах",
"demoOptionsFeatureDescription": "Энэ демо хувилбарын боломжит сонголтуудыг харахын тулд энд товшино уу.",
"demoCodeViewerCopyAll": "БҮГДИЙГ ХУУЛАХ",
"shrineScreenReaderRemoveProductButton": "Хасах {product}",
"shrineScreenReaderProductAddToCart": "Сагсанд нэмэх",
"shrineScreenReaderCart": "{quantity,plural,=0{Худалдан авах сагс, зүйлс алга}=1{Худалдан авах сагс, 1 зүйл}other{Худалдан авах сагс, {quantity} зүйл}}",
"demoCodeViewerFailedToCopyToClipboardMessage": "Түр санах ойд хуулж чадсанүй: {error}",
"demoCodeViewerCopiedToClipboardMessage": "Түр санах ойд хуулсан.",
"craneSleep8SemanticLabel": "Далайн эрэг дээрх хадан цохионы Майягийн балгас туурь",
"craneSleep4SemanticLabel": "Уулын урдах нуурын эргийн зочид буудал",
"craneSleep2SemanticLabel": "Мачу Пикчу хэрэм",
"craneSleep1SemanticLabel": "Мөнх ногоон модтой, цастай байгаль дахь модон байшин",
"craneSleep0SemanticLabel": "Усан дээрх бунгало",
"craneFly13SemanticLabel": "Далдуу модтой далайн эргийн усан сан",
"craneFly12SemanticLabel": "Далдуу модтой усан сан",
"craneFly11SemanticLabel": "Далай дахь тоосгон гэрэлт цамхаг",
"craneFly10SemanticLabel": "Нар жаргах үеийн Аль-Азхар сүмийн цамхгууд",
"craneFly9SemanticLabel": "Хуучны цэнхэр өнгийн машин налж буй эр",
"craneFly8SemanticLabel": "Supertree төгөл",
"craneEat9SemanticLabel": "Гурилан бүтээгдэхүүнүүд өрсөн кафены лангуу",
"craneEat2SemanticLabel": "Бургер",
"craneFly5SemanticLabel": "Уулын урдах нуурын эргийн зочид буудал",
"demoSelectionControlsSubtitle": "Checkboxes, радио товчлуур болон сэлгүүр",
"craneEat10SemanticLabel": "Асар том пастрами сэндвич барьж буй эмэгтэй",
"craneFly4SemanticLabel": "Усан дээрх бунгало",
"craneEat7SemanticLabel": "Талх нарийн боовны газрын хаалга",
"craneEat6SemanticLabel": "Сам хорхойтой хоол",
"craneEat5SemanticLabel": "Уран чамин рестораны суух хэсэг",
"craneEat4SemanticLabel": "Шоколадтай амттан",
"craneEat3SemanticLabel": "Солонгос тако",
"craneFly3SemanticLabel": "Мачу Пикчу хэрэм",
"craneEat1SemanticLabel": "Хоолны сандалтай хоосон уушийн газар",
"craneEat0SemanticLabel": "Модоор галласан зуухан дахь пицца",
"craneSleep11SemanticLabel": "Тайбэй 101 тэнгэр баганадсан барилга",
"craneSleep10SemanticLabel": "Нар жаргах үеийн Аль-Азхар сүмийн цамхгууд",
"craneSleep9SemanticLabel": "Далай дахь тоосгон гэрэлт цамхаг",
"craneEat8SemanticLabel": "Хавчны таваг",
"craneSleep7SemanticLabel": "Riberia Square дахь өнгөлөг орон сууцууд",
"craneSleep6SemanticLabel": "Далдуу модтой усан сан",
"craneSleep5SemanticLabel": "Талбай дээрх майхан",
"settingsButtonCloseLabel": "Тохиргоог хаах",
"demoSelectionControlsCheckboxDescription": "Checkboxes нь хэрэглэгчид багцаас олон сонголт сонгохыг зөвшөөрдөг. Энгийн тэмдэглэх нүдний утга нь үнэн эсвэл худал, tristate тэмдэглэх нүдний утга нь мөн тэг байж болно.",
"settingsButtonLabel": "Тохиргоо",
"demoListsTitle": "Жагсаалтууд",
"demoListsSubtitle": "Жагсаалтын бүдүүвчийг гүйлгэх",
"demoListsDescription": "Тогтмол өндөртэй ганц мөр нь ихэвчлэн зарим текст болон эхлэх эсвэл төгсгөх дүрс тэмдэг агуулдаг.",
"demoOneLineListsTitle": "Нэг шугам",
"demoTwoLineListsTitle": "Хоёр шугам",
"demoListsSecondary": "Хоёр дахь мөрний текст",
"demoSelectionControlsTitle": "Хяналтын сонголт",
"craneFly7SemanticLabel": "Рашмор уул",
"demoSelectionControlsCheckboxTitle": "Checkbox",
"craneSleep3SemanticLabel": "Хуучны цэнхэр өнгийн машин налж буй эр",
"demoSelectionControlsRadioTitle": "Радио",
"demoSelectionControlsRadioDescription": "Радио товчлуур нь хэрэглэгчид багцаас нэг сонголт сонгохийг зөвшөөрдөг. Хэрэв та хэрэглэгч бүх боломжит сонголтыг зэрэгцүүлэн харах шаардлагатай гэж бодож байвал онцгой сонголтод зориулсан радио товчлуурыг ашиглана уу.",
"demoSelectionControlsSwitchTitle": "Сэлгэх",
"demoSelectionControlsSwitchDescription": "Асаах/унтраах сэлгүүр нь дан тохиргооны сонголтын төлөвийг асаана/унтраана. Сэлгэх хяналтын сонголт болон үүний байгаа төлөвийг харгалзах мөрийн шошгоос тодорхой болгох шаардлагатай.",
"craneFly0SemanticLabel": "Мөнх ногоон модтой, цастай байгаль дахь модон байшин",
"craneFly1SemanticLabel": "Талбай дээрх майхан",
"craneFly2SemanticLabel": "Цастай уулын урдах залбирлын тугууд",
"craneFly6SemanticLabel": "Palacio de Bellas Artes-н агаараас харагдах байдал",
"rallySeeAllAccounts": "Бүх бүртгэлийг харах",
"rallyBillAmount": "{billName}-н {amount}-н тооцоог {date}-с өмнө хийх ёстой.",
"shrineTooltipCloseCart": "Сагсыг хаах",
"shrineTooltipCloseMenu": "Цэсийг хаах",
"shrineTooltipOpenMenu": "Цэсийг нээх",
"shrineTooltipSettings": "Тохиргоо",
"shrineTooltipSearch": "Хайх",
"demoTabsDescription": "Табууд нь өөр дэлгэцүүд, өгөгдлийн багц болон бусад харилцан үйлдэл хооронд контентыг цэгцэлдэг.",
"demoTabsSubtitle": "Чөлөөтэй гүйлгэх харагдацтай табууд",
"demoTabsTitle": "Табууд",
"rallyBudgetAmount": "{budgetName} төсвийн {amountTotal}-с {amountUsed}-г ашигласан, {amountLeft} үлдсэн",
"shrineTooltipRemoveItem": "Зүйлийг хасах",
"rallyAccountAmount": "{amount}-тай {accountName}-н {accountNumber} дугаартай данс.",
"rallySeeAllBudgets": "Бүх төсвийг харах",
"rallySeeAllBills": "Бүх тооцоог харах",
"craneFormDate": "Огноо сонгох",
"craneFormOrigin": "Эхлэх цэг сонгох",
"craneFly2": "Балба, Хумбу хөндий",
"craneFly3": "Перу, Мачу Пикчу",
"craneFly4": "Мальдив, Мале",
"craneFly5": "Швейцар, Вицнау",
"craneFly6": "Мексик улс, Мексик хот",
"craneFly7": "Америкийн Нэгдсэн Улс, Рашмор",
"settingsTextDirectionLocaleBased": "Хэл болон улсын код дээр суурилсан",
"craneFly9": "Куба, Хавана",
"craneFly10": "Египет, Каир",
"craneFly11": "Португал, Лисбон",
"craneFly12": "Америкийн Нэгдсэн Улс, Напа",
"craneFly13": "Индонез, Бали",
"craneSleep0": "Мальдив, Мале",
"craneSleep1": "Америкийн Нэгдсэн Улс, Аспен",
"craneSleep2": "Перу, Мачу Пикчу",
"demoCupertinoSegmentedControlTitle": "Хэсэгчилсэн хяналт",
"craneSleep4": "Швейцар, Вицнау",
"craneSleep5": "Америкийн Нэгдсэн Улс, Биг Сур",
"craneSleep6": "Америкийн Нэгдсэн Улс, Напа",
"craneSleep7": "Португал, Порту",
"craneSleep8": "Мексик, Тулум",
"craneEat5": "Өмнөд Солонгос, Сөүл",
"demoChipTitle": "Чипүүд",
"demoChipSubtitle": "Оруулга, атрибут эсвэл үйлдлийг илэрхийлдэг товч тодорхой элемент",
"demoActionChipTitle": "Үйлдлийн чип",
"demoActionChipDescription": "Үйлдлийн чип нь үндсэн контенттой хамааралтай үйлдлийг өдөөдөг сонголтын багц юм. Үйлдлийн чип нь UI-д динамикаар болон хам сэдэвтэй уялдсан байдлаар гарч ирэх ёстой.",
"demoChoiceChipTitle": "Сонголтын чип",
"demoChoiceChipDescription": "Сонголтын чип нь багцаас нэг сонголтыг илэрхийлдэг. Сонголтын чип нь контенттой холбоотой тайлбарласан текст эсвэл ангиллыг агуулдаг.",
"demoFilterChipTitle": "Шүүлтүүрийн чип",
"demoFilterChipDescription": "Шүүлтүүрийн чип нь шошго эсвэл тайлбарласан үгийг контентыг шүүх арга болгон ашигладаг.",
"demoInputChipTitle": "Оруулгын чип",
"demoInputChipDescription": "Оруулгын чип нь нэгж (хүн, газар эсвэл зүйл) эсвэл харилцан ярианы текст зэрэг цогц мэдээллийг товч тодорхой хэлбэрээр илэрхийлдэг.",
"craneSleep9": "Португал, Лисбон",
"craneEat10": "Португал, Лисбон",
"demoCupertinoSegmentedControlDescription": "Хэд хэдэн харилцан адилгүй сонголтоос сонгоход ашигладаг. Хэсэгчилсэн хяналтын нэг сонголтыг сонгосон үед үүний бусад сонголтыг сонгохоо болино.",
"chipTurnOnLights": "Гэрэл асаах",
"chipSmall": "Жижиг",
"chipMedium": "Дундaж",
"chipLarge": "Том",
"chipElevator": "Цахилгаан шат",
"chipWasher": "Угаалгын машин",
"chipFireplace": "Ил зуух",
"chipBiking": "Дугуй унах",
"craneFormDiners": "Зоог барих хүний тоо",
"rallyAlertsMessageUnassignedTransactions": "{count,plural,=1{Татварын боломжит суутгалаа нэмэгдүүлээрэй! 1 оноогоогүй гүйлгээнд ангилал оноогоорой.}other{Татварын боломжит суутгалаа нэмэгдүүлээрэй! {count} оноогоогүй гүйлгээнд ангилал оноогоорой.}}",
"craneFormTime": "Цаг сонгох",
"craneFormLocation": "Байршил сонгох",
"craneFormTravelers": "Аялагчид",
"craneEat8": "Америкийн Нэгдсэн улс, Атланта",
"craneFormDestination": "Очих газар сонгох",
"craneFormDates": "Огноо сонгох",
"craneFly": "НИСЭХ",
"craneSleep": "ХОНОГЛОХ",
"craneEat": "ЗООГЛОХ",
"craneFlySubhead": "Нислэгийг очих газраар нь судлах",
"craneSleepSubhead": "Үл хөдлөх хөрөнгийг очих газраар нь судлах",
"craneEatSubhead": "Рестораныг очих газраар нь судлах",
"craneFlyStops": "{numberOfStops,plural,=0{Шууд}=1{1 зогсолт}other{{numberOfStops} зогсолт}}",
"craneSleepProperties": "{totalProperties,plural,=0{Боломжтой үл хөдлөх хөрөнгө алга}=1{1 боломжтой үл хөдлөх хөрөнгө байна}other{{totalProperties} боломжтой үл хөдлөх хөрөнгө байна}}",
"craneEatRestaurants": "{totalRestaurants,plural,=0{Ресторан алга}=1{1 ресторан}other{{totalRestaurants} ресторан}}",
"craneFly0": "Америкийн Нэгдсэн Улс, Аспен",
"demoCupertinoSegmentedControlSubtitle": "iOS загварын хэсэгчилсэн хяналт",
"craneSleep10": "Египет, Каир",
"craneEat9": "Испани, Мадрид",
"craneFly1": "Америкийн Нэгдсэн Улс, Биг Сур",
"craneEat7": "Америкийн Нэгдсэн Улс, Нашвилл",
"craneEat6": "Америкийн Нэгдсэн Улс, Сиэтл",
"craneFly8": "Сингапур",
"craneEat4": "Франц, Парис",
"craneEat3": "Америкийн Нэгдсэн Улс, Портланд",
"craneEat2": "Аргентин, Кордова",
"craneEat1": "Америкийн Нэгдсэн Улс, Даллас",
"craneEat0": "Итали, Неаполь",
"craneSleep11": "Тайвань, Тайбэй",
"craneSleep3": "Куба, Хавана",
"shrineLogoutButtonCaption": "ГАРАХ",
"rallyTitleBills": "ТООЦОО",
"rallyTitleAccounts": "ДАНСНУУД",
"shrineProductVagabondSack": "Vagabond-н даавуун тор",
"rallyAccountDetailDataInterestYtd": "Оны эхнээс өнөөдрийг хүртэлх хүү",
"shrineProductWhitneyBelt": "Уитни бүс",
"shrineProductGardenStrand": "Гарден странд",
"shrineProductStrutEarrings": "Strut-н ээмэг",
"shrineProductVarsitySocks": "Түрийгээрээ судалтай оймс",
"shrineProductWeaveKeyring": "Түлхүүрийн сүлжмэл бүл",
"shrineProductGatsbyHat": "Гэтсби малгай",
"shrineProductShrugBag": "Нэг мөртэй цүнх",
"shrineProductGiltDeskTrio": "Алтан шаргал оруулгатай гурван хос ширээ",
"shrineProductCopperWireRack": "Зэс утсан тавиур",
"shrineProductSootheCeramicSet": "Тайвшруулах керамик иж бүрдэл",
"shrineProductHurrahsTeaSet": "Hurrahs цайны иж бүрдэл",
"shrineProductBlueStoneMug": "Цэнхэр чулуун аяга",
"shrineProductRainwaterTray": "Борооны усны тосгуур",
"shrineProductChambrayNapkins": "Тааран даавуун амны алчуур",
"shrineProductSucculentPlanters": "Шүүслэг ургамлын сав",
"shrineProductQuartetTable": "Квадрат ширээ",
"shrineProductKitchenQuattro": "Гал тогооны куватро",
"shrineProductClaySweater": "Шаврын өнгөтэй цамц",
"shrineProductSeaTunic": "Нимгэн даашинз",
"shrineProductPlasterTunic": "Нимгэн урт цамц",
"rallyBudgetCategoryRestaurants": "Ресторан",
"shrineProductChambrayShirt": "Тааран даавуун цамц",
"shrineProductSeabreezeSweater": "Сүлжмэл цамц",
"shrineProductGentryJacket": "Жентри хүрэм",
"shrineProductNavyTrousers": "Цэнхэр өмд",
"shrineProductWalterHenleyWhite": "Вальтер хэнли (цагаан)",
"shrineProductSurfAndPerfShirt": "Бэлтгэлийн цамц",
"shrineProductGingerScarf": "Шаргал өнгийн ороолт",
"shrineProductRamonaCrossover": "Рамона кроссовер",
"shrineProductClassicWhiteCollar": "Сонгодог цагаан зах",
"shrineProductSunshirtDress": "Нарны хамгаалалттай даашинз",
"rallyAccountDetailDataInterestRate": "Хүүгийн хэмжээ",
"rallyAccountDetailDataAnnualPercentageYield": "Жилийн өгөөжийн хувь",
"rallyAccountDataVacation": "Амралт",
"shrineProductFineLinesTee": "Нарийн судалтай футболк",
"rallyAccountDataHomeSavings": "Гэрийн хадгаламж",
"rallyAccountDataChecking": "Чекийн",
"rallyAccountDetailDataInterestPaidLastYear": "Өнгөрсөн жил төлсөн хүү",
"rallyAccountDetailDataNextStatement": "Дараагийн мэдэгдэл",
"rallyAccountDetailDataAccountOwner": "Данс эзэмшигч",
"rallyBudgetCategoryCoffeeShops": "Кофе шопууд",
"rallyBudgetCategoryGroceries": "Хүнсний бүтээгдэхүүн",
"shrineProductCeriseScallopTee": "Долгиолсон захтай ягаан цамц",
"rallyBudgetCategoryClothing": "Хувцас",
"rallySettingsManageAccounts": "Бүртгэл удирдах",
"rallyAccountDataCarSavings": "Автомашины хадгаламж",
"rallySettingsTaxDocuments": "Татварын документ",
"rallySettingsPasscodeAndTouchId": "Нууц код болон Хүрэх ID",
"rallySettingsNotifications": "Мэдэгдэл",
"rallySettingsPersonalInformation": "Хувийн мэдээлэл",
"rallySettingsPaperlessSettings": "Цаасгүй тохиргоо",
"rallySettingsFindAtms": "ATM хайх",
"rallySettingsHelp": "Тусламж",
"rallySettingsSignOut": "Гарах",
"rallyAccountTotal": "Нийт",
"rallyBillsDue": "Эцсийн хугацаа",
"rallyBudgetLeft": "Үлдсэн",
"rallyAccounts": "Данснууд",
"rallyBills": "Тооцоо",
"rallyBudgets": "Төсөв",
"rallyAlerts": "Сэрэмжлүүлэг",
"rallySeeAll": "БҮГДИЙГ ХАРАХ",
"rallyFinanceLeft": "ҮЛДСЭН",
"rallyTitleOverview": "ТОЙМ",
"shrineProductShoulderRollsTee": "Эргүүлдэг мөртэй футболк",
"shrineNextButtonCaption": "ДАРААХ",
"rallyTitleBudgets": "ТӨСӨВ",
"rallyTitleSettings": "ТОХИРГОО",
"rallyLoginLoginToRally": "Rally-д нэвтрэх",
"rallyLoginNoAccount": "Та бүртгэлгүй юу?",
"rallyLoginSignUp": "БҮРТГҮҮЛЭХ",
"rallyLoginUsername": "Хэрэглэгчийн нэр",
"rallyLoginPassword": "Нууц үг",
"rallyLoginLabelLogin": "Нэвтрэх",
"rallyLoginRememberMe": "Намайг сануул",
"rallyLoginButtonLogin": "НЭВТРЭХ",
"rallyAlertsMessageHeadsUpShopping": "Анхаараарай, та энэ сарын худалдан авалтынхаа төсвийн {percent}-г ашигласан байна.",
"rallyAlertsMessageSpentOnRestaurants": "Та энэ сар ресторанд {amount} зарцуулсан байна.",
"rallyAlertsMessageATMFees": "Та энэ сар ATM-н хураамжид {amount} зарцуулсан байна",
"rallyAlertsMessageCheckingAccount": "Сайн ажиллалаа! Таны чекийн данс өнгөрсөн сарынхаас {percent}-р илүү байна.",
"shrineMenuCaption": "ЦЭС",
"shrineCategoryNameAll": "БҮХ",
"shrineCategoryNameAccessories": "ГОЁЛ ЧИМЭГЛЭЛ",
"shrineCategoryNameClothing": "ХУВЦАС",
"shrineCategoryNameHome": "ГЭРИЙН",
"shrineLoginUsernameLabel": "Хэрэглэгчийн нэр",
"shrineLoginPasswordLabel": "Нууц үг",
"shrineCancelButtonCaption": "ЦУЦЛАХ",
"shrineCartTaxCaption": "Татвар:",
"shrineCartPageCaption": "САГС",
"shrineProductQuantity": "Тоо хэмжээ: {quantity}",
"shrineProductPrice": "x {price}",
"shrineCartItemCount": "{quantity,plural,=0{ЗҮЙЛС АЛГА}=1{1 ЗҮЙЛ}other{{quantity} ЗҮЙЛ}}",
"shrineCartClearButtonCaption": "САГСЫГ ЦЭВЭРЛЭХ",
"shrineCartTotalCaption": "НИЙТ",
"shrineCartSubtotalCaption": "Нийлбэр дүн:",
"shrineCartShippingCaption": "Тээвэрлэлт:",
"shrineProductGreySlouchTank": "Саарал сул мак",
"shrineProductStellaSunglasses": "Стелла нарны шил",
"shrineProductWhitePinstripeShirt": "Босоо судалтай цагаан цамц",
"demoTextFieldWhereCanWeReachYou": "Бид тантай ямар дугаараар холбогдох боломжтой вэ?",
"settingsTextDirectionLTR": "Зүүнээс баруун",
"settingsTextScalingLarge": "Том",
"demoBottomSheetHeader": "Толгой хэсэг",
"demoBottomSheetItem": "Зүйл {value}",
"demoBottomTextFieldsTitle": "Текстийн талбар",
"demoTextFieldTitle": "Текстийн талбар",
"demoTextFieldSubtitle": "Засах боломжтой текст болон дугаарын нэг мөр",
"demoTextFieldDescription": "Текстийн талбар нь хэрэглэгчид UI-д текст оруулах боломжийг олгодог. Эдгээр нь ихэвчлэн маягт болон харилцах цонхонд гарч ирдэг.",
"demoTextFieldShowPasswordLabel": "Нууц үгийг харуулах",
"demoTextFieldHidePasswordLabel": "Нууц үгийг нуух",
"demoTextFieldFormErrors": "Илгээхээсээ өмнө улаанаар тэмдэглэсэн алдаануудыг засна уу.",
"demoTextFieldNameRequired": "Нэр оруулах шаардлагатай.",
"demoTextFieldOnlyAlphabeticalChars": "Зөвхөн цагаан толгойн үсэг оруулна уу.",
"demoTextFieldEnterUSPhoneNumber": "(###) ###-#### - АНУ-ын утасны дугаар оруулна уу.",
"demoTextFieldEnterPassword": "Нууц үгээ оруулна уу.",
"demoTextFieldPasswordsDoNotMatch": "Нууц үг таарахгүй байна",
"demoTextFieldWhatDoPeopleCallYou": "Таныг хүмүүс хэн гэж дууддаг вэ?",
"demoTextFieldNameField": "Нэр*",
"demoBottomSheetButtonText": "ДООД ХҮСНЭГТИЙГ ХАРУУЛАХ",
"demoTextFieldPhoneNumber": "Утасны дугаар*",
"demoBottomSheetTitle": "Доод хүснэгт",
"demoTextFieldEmail": "Имэйл",
"demoTextFieldTellUsAboutYourself": "Бидэнд өөрийнхөө талаар хэлнэ үү (ж.нь, та ямар ажил хийдэг эсвэл та ямар хоббитой талаараа бичнэ үү)",
"demoTextFieldKeepItShort": "Энэ нь ердөө демо тул үүнийг товч байлгаарай.",
"starterAppGenericButton": "ТОВЧЛУУР",
"demoTextFieldLifeStory": "Амьдралын түүх",
"demoTextFieldSalary": "Цалин",
"demoTextFieldUSD": "Ам.доллар",
"demoTextFieldNoMoreThan": "8-с дээшгүй тэмдэгт оруулна.",
"demoTextFieldPassword": "Нууц үг*",
"demoTextFieldRetypePassword": "Нууц үгийг дахин оруулна уу*",
"demoTextFieldSubmit": "ИЛГЭЭХ",
"demoBottomNavigationSubtitle": "Харилцан бүдгэрэх харагдах байдалтай доод навигац",
"demoBottomSheetAddLabel": "Нэмэх",
"demoBottomSheetModalDescription": "Зайлшгүй харилцах доод хүснэгт нь цэс эсвэл харилцах цонхны өөр хувилбар бөгөөд хэрэглэгчийг аппын бусад хэсэгтэй харилцахаас сэргийлдэг.",
"demoBottomSheetModalTitle": "Зайлшгүй харилцах доод хүснэгт",
"demoBottomSheetPersistentDescription": "Тогтмол доод хүснэгт нь аппын үндсэн контентыг дэмждэг мэдээллийг харуулдаг. Тогтмол доод хүснэгт нь хэрэглэгчийг аппын бусад хэсэгтэй харилцаж байхад ч харагдсаар байдаг.",
"demoBottomSheetPersistentTitle": "Тогтмол доод хүснэгт",
"demoBottomSheetSubtitle": "Тогтмол болон зайлшгүй харилцах доод хүснэгт",
"demoTextFieldNameHasPhoneNumber": "{name}-н утасны дугаар {phoneNumber}",
"buttonText": "ТОВЧЛУУР",
"demoTypographyDescription": "Материалын загварт байх төрөл бүрийн үсгийн урлагийн загварын тодорхойлолт.",
"demoTypographySubtitle": "Бүх урьдчилан тодорхойлсон текстийн загвар",
"demoTypographyTitle": "Үсгийн урлаг",
"demoFullscreenDialogDescription": "Бүтэн дэлгэцийн харилцах цонхны шинж чанар нь тухайн ирж буй хуудас бүтэн дэлгэцийн зайлшгүй харилцах цонх мөн эсэхийг тодорхойлдог",
"demoFlatButtonDescription": "Хавтгай товчлуур дээр дарахад бэх цацарч үзэгдэх хэдий ч өргөгдөхгүй. Хавтгай товчлуурыг самбар дээр, харилцах цонхонд болон мөрөнд доторх зайтайгаар ашиглана уу",
"demoBottomNavigationDescription": "Доод навигацын самбар нь дэлгэцийн доод хэсэгт 3-5 очих газар үзүүлдэг. Очих газар бүрийг дүрс тэмдэг болон нэмэлт текстэн шошгоор илэрхийлдэг. Доод навигацын дүрс тэмдэг дээр товшсон үед хэрэглэгчийг тухайн дүрс тэмдэгтэй холбоотой дээд түвшний навигацын очих газарт аваачна.",
"demoBottomNavigationSelectedLabel": "Сонгосон шошго",
"demoBottomNavigationPersistentLabels": "Тогтмол шошго",
"starterAppDrawerItem": "Зүйл {value}",
"demoTextFieldRequiredField": "* заавал бөглөх хэсгийг илэрхийлнэ",
"demoBottomNavigationTitle": "Доод навигац",
"settingsLightTheme": "Цайвар",
"settingsTheme": "Загвар",
"settingsPlatformIOS": "iOS",
"settingsPlatformAndroid": "Андройд",
"settingsTextDirectionRTL": "Баруунаас зүүн",
"settingsTextScalingHuge": "Асар том",
"cupertinoButton": "Товчлуур",
"settingsTextScalingNormal": "Энгийн",
"settingsTextScalingSmall": "Жижиг",
"settingsSystemDefault": "Систем",
"settingsTitle": "Тохиргоо",
"rallyDescription": "Хувийн санхүүгийн апп",
"aboutDialogDescription": "Энэ аппын эх кодыг харахын тулд {repoLink} хаягаар зочилно уу.",
"bottomNavigationCommentsTab": "Сэтгэгдлүүд",
"starterAppGenericBody": "Үндсэн хэсэг",
"starterAppGenericHeadline": "Толгой гарчиг",
"starterAppGenericSubtitle": "Дэд гарчиг",
"starterAppGenericTitle": "Гарчиг",
"starterAppTooltipSearch": "Хайлт",
"starterAppTooltipShare": "Хуваалцах",
"starterAppTooltipFavorite": "Дуртай",
"starterAppTooltipAdd": "Нэмэх",
"bottomNavigationCalendarTab": "Календарь",
"starterAppDescription": "Хариу үйлдэл сайтай гарааны бүдүүвч",
"starterAppTitle": "Гарааны апп",
"aboutFlutterSamplesRepo": "GitHub агуулахад хадгалсан Flutter-н дээж",
"bottomNavigationContentPlaceholder": "Табын {title} орлуулагч",
"bottomNavigationCameraTab": "Камер",
"bottomNavigationAlarmTab": "Сэрүүлэг",
"bottomNavigationAccountTab": "Данс",
"demoTextFieldYourEmailAddress": "Таны имэйл хаяг",
"demoToggleButtonDescription": "Асаах товчийг холбоотой сонголтыг бүлэглэхэд ашиглаж болно. Асаах товчтой холбоотой бүлгийг онцлохын тулд тухайн бүлэг нийтлэг контэйнер хуваалцсан байх шаардлагатай",
"colorsGrey": "СААРАЛ",
"colorsBrown": "БОР",
"colorsDeepOrange": "ГҮН УЛБАР ШАР",
"colorsOrange": "УЛБАР ШАР",
"colorsAmber": "УЛБАР ШАР",
"colorsYellow": "ШАР",
"colorsLime": "НИМБЭГНИЙ НОГООН",
"colorsLightGreen": "ЦАЙВАР НОГООН",
"colorsGreen": "НОГООН",
"homeHeaderGallery": "Галерей",
"homeHeaderCategories": "Ангилал",
"shrineDescription": "Хувцас загварын жижиглэн борлуулах апп",
"craneDescription": "Хувийн болгосон аяллын апп",
"homeCategoryReference": "ЗАГВАР БОЛОН БУСАД",
"demoInvalidURL": "URL-г үзүүлж чадсангүй:",
"demoOptionsTooltip": "Сонголт",
"demoInfoTooltip": "Мэдээлэл",
"demoCodeTooltip": "Демо код",
"demoDocumentationTooltip": "API-н баримтжуулалт",
"demoFullscreenTooltip": "Бүтэн дэлгэц",
"settingsTextScaling": "Текст томруулах",
"settingsTextDirection": "Текстийн чиглэл",
"settingsLocale": "Хэл болон улсын код",
"settingsPlatformMechanics": "Платформын механик",
"settingsDarkTheme": "Бараан",
"settingsSlowMotion": "Удаашруулсан",
"settingsAbout": "Flutter Gallery-н тухай",
"settingsFeedback": "Санал хүсэлт илгээх",
"settingsAttribution": "Лондон дахь TOASTER зохион бүтээсэн",
"demoButtonTitle": "Товчлуур",
"demoButtonSubtitle": "Текст, товгор, хүрээтэй болон бусад",
"demoFlatButtonTitle": "Хавтгай товчлуур",
"demoRaisedButtonDescription": "Товгор товчлуур нь ихэвчлэн хавтгай бүдүүвчид хэмжээс нэмдэг. Тэд шигүү эсвэл өргөн зайтай функцийг онцолдог.",
"demoRaisedButtonTitle": "Товгор товчлуур",
"demoOutlineButtonTitle": "Гадна хүрээтэй товчлуур",
"demoOutlineButtonDescription": "Гадна хүрээтэй товчлуурыг дарсан үед тодорч, дээшилдэг. Нэмэлт сонголт болон хоёрдогч үйлдлийг заахын тулд тэдгээрийг ихэвчлэн товгор товчлууртай хослуулдаг.",
"demoToggleButtonTitle": "Асаах товч",
"colorsTeal": "УСАН ЦЭНХЭР",
"demoFloatingButtonTitle": "Үйлдлийн хөвөгч товчлуур",
"demoFloatingButtonDescription": "Үйлдлийн хөвөгч товчлуур нь аппын үндсэн үйлдлийг дэмжих зорилгоор контентын дээр гүйх тойрог хэлбэрийн дүрс тэмдэг бүхий товчлуур юм.",
"demoDialogTitle": "Харилцах цонх",
"demoDialogSubtitle": "Энгийн, сэрэмжлүүлэг болон бүтэн дэлгэц",
"demoAlertDialogTitle": "Сэрэмжлүүлэг",
"demoAlertDialogDescription": "Сэрэмжлүүлгийн харилцах цонх нь хэрэглэгчид батламж шаардлагатай нөхцөл байдлын талаар мэдээлдэг. Сэрэмжлүүлгийн харилцах цонхонд сонгох боломжтой гарчиг болон үйлдлийн жагсаалт байдаг.",
"demoAlertTitleDialogTitle": "Гарчигтай сэрэмжлүүлэг",
"demoSimpleDialogTitle": "Энгийн",
"demoSimpleDialogDescription": "Энгийн харилцах цонх нь хэрэглэгчид хэд хэдэн сонголтыг санал болгодог. Энгийн харилцах цонх нь сонголтын дээр үзэгдэх сонгох боломжтой гарчигтай байна.",
"demoFullscreenDialogTitle": "Бүтэн дэлгэц",
"demoCupertinoButtonsTitle": "Товчлуур",
"demoCupertinoButtonsSubtitle": "iOS загварын товчлуурууд",
"demoCupertinoButtonsDescription": "iOS загварын товчлуур. Үүнийг текстэд болон/эсвэл хүрэх үед гадагшаа болон дотогшоо уусдаг дүрс тэмдэгт ашиглана. Сонгох боломжтой арын дэвсгэртэй байж магадгүй.",
"demoCupertinoAlertsTitle": "Сэрэмжлүүлэг",
"demoCupertinoAlertsSubtitle": "iOS загварын сэрэмжлүүлгийн харилцах цонх",
"demoCupertinoAlertTitle": "Сэрэмжлүүлэг",
"demoCupertinoAlertDescription": "Сэрэмжлүүлгийн харилцах цонх нь хэрэглэгчид батламж шаардлагатай нөхцөл байдлын талаар мэдээлдэг. Сэрэмжлүүлгийн харилцах цонх нь сонгох боломжтой гарчиг, контент болон үйлдлийн жагсаалттай байдаг. Гарчиг контентын дээр харагдах бөгөөд үйлдлүүд нь контентын доор харагдана.",
"demoCupertinoAlertWithTitleTitle": "Гарчигтай сэрэмжлүүлэг",
"demoCupertinoAlertButtonsTitle": "Товчлууртай сэрэмжлүүлэг",
"demoCupertinoAlertButtonsOnlyTitle": "Зөвхөн сэрэмжлүүлгийн товчлуур",
"demoCupertinoActionSheetTitle": "Үйлдлийн хүснэгт",
"demoCupertinoActionSheetDescription": "Үйлдлийн хүснэгт нь хэрэглэгчид одоогийн хам сэдэвтэй холбоотой хоёр эсвэл түүнээс дээш сонголтын багцыг харуулах тодорхой загварын сэрэмжлүүлэг юм. Үйлдлийн хүснэгт нь гарчиг, нэмэлт мессеж болон үйлдлийн жагсаалттай байж болно.",
"demoColorsTitle": "Өнгө",
"demoColorsSubtitle": "Урьдчилан тодорхойлсон бүх өнгө",
"demoColorsDescription": "Материалын загварын өнгөний нийлүүрийг төлөөлдөг өнгө болон өнгөний цуглуулгын хэмжигдэхүүн.",
"buttonTextEnabled": "ENABLED",
"buttonTextDisabled": "DISABLED",
"buttonTextCreate": "Үүсгэх",
"dialogSelectedOption": "Та дараахыг сонгосон: \"{value}\"",
"dialogDiscardTitle": "Нооргийг устгах уу?",
"dialogLocationTitle": "Google-н байршлын үйлчилгээг ашиглах уу?",
"dialogLocationDescription": "Google-д аппуудад байршлыг тодорхойлоход туслахыг зөвшөөрнө үү. Ингэснээр ямар ч апп ажиллаагүй байсан ч байршлын өгөгдлийг үл мэдэгдэх байдлаар Google-д илгээнэ.",
"dialogCancel": "ЦУЦЛАХ",
"dialogDiscard": "БОЛИХ",
"dialogDisagree": "ЗӨВШӨӨРӨХГҮЙ",
"dialogAgree": "ЗӨВШӨӨРӨХ",
"dialogSetBackup": "Нөөц бүртгэл тохируулна уу",
"colorsBlueGrey": "ХӨХ СААРАЛ",
"dialogShow": "ХАРИЛЦАХ ЦОНХЫГ ХАРУУЛАХ",
"dialogFullscreenTitle": "Бүтэн дэлгэцийн харилцах цонх",
"dialogFullscreenSave": "ХАДГАЛАХ",
"dialogFullscreenDescription": "Бүтэн дэлгэцийн харилцах цонхны демо",
"cupertinoButtonEnabled": "Enabled",
"cupertinoButtonDisabled": "Disabled",
"cupertinoButtonWithBackground": "Арын дэвсгэртэй",
"cupertinoAlertCancel": "Цуцлах",
"cupertinoAlertDiscard": "Болих",
"cupertinoAlertLocationTitle": "Та \"Газрын зураг\" аппыг ашиглах явцад үүнд таны байршилд хандахыг зөвшөөрөх үү?",
"cupertinoAlertLocationDescription": "Таны одоогийн байршил газрын зураг дээр үзэгдэх бөгөөд үүнийг чиглэл, ойролцоох хайлтын илэрц болон очих хугацааг тооцоолоход ашиглана.",
"cupertinoAlertAllow": "Зөвшөөрөх",
"cupertinoAlertDontAllow": "Зөвшөөрөхгүй",
"cupertinoAlertFavoriteDessert": "Дуртай амттанаа сонгоно уу",
"cupertinoAlertDessertDescription": "Доорх жагсаалтаас дуртай амттаныхаа төрлийг сонгоно уу. Таны сонголтыг танай бүсэд байгаа санал болгож буй хоолны газруудын жагсаалтыг өөрчлөхөд ашиглах болно.",
"cupertinoAlertCheesecake": "Бяслагтай бялуу",
"cupertinoAlertTiramisu": "Тирамисү",
"cupertinoAlertApplePie": "Алимны бялуу",
"cupertinoAlertChocolateBrownie": "Шоколадтай брауни",
"cupertinoShowAlert": "Сэрэмжлүүлэг харуулах",
"colorsRed": "УЛААН",
"colorsPink": "ЯГААН",
"colorsPurple": "НИЛ ЯГААН",
"colorsDeepPurple": "ГҮН НИЛ ЯГААН",
"colorsIndigo": "ХӨХӨВТӨР НИЛ ЯГААН",
"colorsBlue": "ЦЭНХЭР",
"colorsLightBlue": "ЦАЙВАР ЦЭНХЭР",
"colorsCyan": "НОГООН ЦЭНХЭР",
"dialogAddAccount": "Бүртгэл нэмэх",
"Gallery": "Галерей",
"Categories": "Ангилал",
"SHRINE": "ШҮТЭЭН",
"Basic shopping app": "Дэлгүүр хэсэх үндсэн апп",
"RALLY": "ЭСЭРГҮҮЦЭЛ",
"CRANE": "КРАН",
"Travel app": "Аяллын апп",
"MATERIAL": "МАТЕРИАЛ",
"CUPERTINO": "КУПЕРТИНО",
"REFERENCE STYLES & MEDIA": "ЛАВЛАХ ЗАГВАР, МЕДИА"
}