blob: 80fb45f14bbbb21c5d8d018307f3bfc796173916 [file] [log] [blame]
{
"loading": "Načítání",
"deselect": "Zrušit výběr",
"select": "Vybrat",
"selectable": "Vybratelné (dlouhé stisknutí)",
"selected": "Vybráno",
"demo": "Ukázka",
"bottomAppBar": "Dolní panel aplikace",
"notSelected": "Nevybráno",
"demoCupertinoSearchTextFieldTitle": "Textové pole pro vyhledávání",
"demoCupertinoPicker": "Výběr",
"demoCupertinoSearchTextFieldSubtitle": "Textové pole pro vyhledávání ve stylu iOS",
"demoCupertinoSearchTextFieldDescription": "Textové pole, které uživateli umožní vyhledávat zadáním textu a které může nabízet a filtrovat návrhy.",
"demoCupertinoSearchTextFieldPlaceholder": "Zadejte text",
"demoCupertinoScrollbarTitle": "Posuvník",
"demoCupertinoScrollbarSubtitle": "Posuvník ve stylu iOS",
"demoCupertinoScrollbarDescription": "Posuvník k zabalení podřízeného prvku",
"demoTwoPaneItem": "Položka {value}",
"demoTwoPaneList": "Seznam",
"demoTwoPaneFoldableLabel": "Rozkládací",
"demoTwoPaneSmallScreenLabel": "Malá obrazovka",
"demoTwoPaneSmallScreenDescription": "Takto se TwoPane chová na zařízení s malou obrazovkou.",
"demoTwoPaneTabletLabel": "Tablet / počítač",
"demoTwoPaneTabletDescription": "Takto se TwoPane chová na větší obrazovce, například na tabletu nebo počítači.",
"demoTwoPaneTitle": "TwoPane",
"demoTwoPaneSubtitle": "Responzivní rozvržení na rozkládacích, velkých a malých obrazovkách",
"splashSelectDemo": "Vyberte ukázku",
"demoTwoPaneFoldableDescription": "Takto se TwoPane chová na rozkládacím zařízení.",
"demoTwoPaneDetails": "Podrobnosti",
"demoTwoPaneSelectItem": "Vyberte položku",
"demoTwoPaneItemDetails": "Podrobnosti položky {value}",
"demoCupertinoContextMenuActionText": "Podržením loga Flutter zobrazíte kontextovou nabídku.",
"demoCupertinoContextMenuDescription": "Celoobrazovková kontextová nabídka ve stylu iOS, která se zobrazí při dlouhém stisknutí prvku.",
"demoAppBarTitle": "Panel aplikace",
"demoAppBarDescription": "Panel aplikace poskytuje obsah a akce související s aktuální obrazovkou. Používá se k brandingu, navigaci, akcím a pro názvy obrazovek.",
"demoDividerTitle": "Oddělovač",
"demoDividerSubtitle": "Oddělovač je tenká čára, která seskupuje obsah do seznamů a rozvržení.",
"demoDividerDescription": "Oddělovače lze použít k oddělení obsahu v seznamech, vysouvacích panelech a jinde.",
"demoVerticalDividerTitle": "Vertikální oddělovač",
"demoCupertinoContextMenuTitle": "Kontextová nabídka",
"demoCupertinoContextMenuSubtitle": "Kontextová nabídka ve stylu iOS",
"demoAppBarSubtitle": "Zobrazuje informace a akce týkající se aktuální obrazovky",
"demoCupertinoContextMenuActionOne": "Akce jedna",
"demoCupertinoContextMenuActionTwo": "Akce dvě",
"demoDateRangePickerDescription": "Zobrazuje dialogové okno pro výběr období ve vzhledu Material Design.",
"demoDateRangePickerTitle": "Nástroj pro výběr období",
"demoNavigationDrawerUserName": "Uživatelské jméno",
"demoNavigationDrawerUserEmail": "uzivatelske.jmeno@example.com",
"demoNavigationDrawerText": "Zobrazte panel přejetím prstem od okraje nebo klepněte na ikonu vlevo nahoře",
"demoNavigationRailTitle": "Navigační sloupec",
"demoNavigationRailSubtitle": "Zobrazí navigační sloupec v aplikaci",
"demoNavigationRailDescription": "Widget Material Design, který by se měl zobrazovat na levé nebo pravé straně aplikace a slouží k navigaci mezi několika zobrazeními (obvykle 3–5).",
"demoNavigationRailFirst": "1.",
"demoNavigationDrawerTitle": "Vysouvací panel navigace",
"demoNavigationRailThird": "3.",
"replyStarredLabel": "S hvězdičkou",
"demoTextButtonDescription": "Textové tlačítko při stisknutí zobrazí inkoustovou kaňku, ale nezvedne se. Textová tlačítka používejte na lištách, v dialogových oknech a v textu s odsazením",
"demoElevatedButtonTitle": "Zvýšené tlačítko",
"demoElevatedButtonDescription": "Zvýšená tlačítka vnášejí rozměr do převážně plochých rozvržení. Upozorňují na funkce v místech, která jsou hodně navštěvovaná nebo rozsáhlá.",
"demoOutlinedButtonTitle": "Obrysové tlačítko",
"demoOutlinedButtonDescription": "Obrysová tlačítka se při stisknutí zdvihnou a zneprůhlední. Obvykle se vyskytují v páru se zvýšenými tlačítky za účelem označení alternativní, sekundární akce.",
"demoContainerTransformDemoInstructions": "Karty, seznamy a plovoucí tlačítka akce",
"demoNavigationDrawerSubtitle": "Zobrazí vysouvací panel na panelu aplikace",
"replyDescription": "Efektivní a přímočará e-mailová aplikace",
"demoNavigationDrawerDescription": "Panel Material Design, který se posouvá horizontálně od okraje obrazovky a obsahuje navigační odkazy v aplikaci.",
"replyDraftsLabel": "Koncepty",
"demoNavigationDrawerToPageOne": "Položka číslo jedna",
"replyInboxLabel": "Doručené",
"demoSharedXAxisDemoInstructions": "Tlačítka Další a zpět",
"replySpamLabel": "Spam",
"replyTrashLabel": "Koš",
"replySentLabel": "Odesláno",
"demoNavigationRailSecond": "2.",
"demoNavigationDrawerToPageTwo": "Položka číslo dva",
"demoFadeScaleDemoInstructions": "Modální okna a plovoucí tlačítka akce",
"demoFadeThroughDemoInstructions": "Spodní navigace",
"demoSharedZAxisDemoInstructions": "Tlačítko ikony Nastavení",
"demoSharedYAxisDemoInstructions": "Seřadit podle nedávno hraných",
"demoTextButtonTitle": "Textové tlačítko",
"demoSharedZAxisBeefSandwichRecipeTitle": "Hovězí sendvič",
"demoSharedZAxisDessertRecipeDescription": "Recepty na zákusek",
"demoSharedYAxisAlbumTileSubtitle": "Interpret",
"demoSharedYAxisAlbumTileTitle": "Album",
"demoSharedYAxisRecentSortTitle": "Nedávno přehráno",
"demoSharedYAxisAlphabeticalSortTitle": "A–Z",
"demoSharedYAxisAlbumCount": "268 alb",
"demoSharedYAxisTitle": "Sdílená osa y",
"demoSharedXAxisCreateAccountButtonText": "VYTVOŘIT ÚČET",
"demoFadeScaleAlertDialogDiscardButton": "ZAHODIT",
"demoSharedXAxisSignInTextFieldLabel": "E-mail nebo telefonní číslo",
"demoSharedXAxisSignInSubtitleText": "Přihlásit se k účtu",
"demoSharedXAxisSignInWelcomeText": "Ahoj, uživateli David Park",
"demoSharedXAxisIndividualCourseSubtitle": "Zobrazováno samostatně",
"demoSharedXAxisBundledCourseSubtitle": "Seskupeno",
"demoFadeThroughAlbumsDestination": "Alba",
"demoSharedXAxisDesignCourseTitle": "Design",
"demoSharedXAxisIllustrationCourseTitle": "Ilustrace",
"demoSharedXAxisBusinessCourseTitle": "Byznys",
"demoSharedXAxisArtsAndCraftsCourseTitle": "Umění a řemesla",
"demoMotionPlaceholderSubtitle": "Sekundární text",
"demoFadeScaleAlertDialogCancelButton": "ZRUŠIT",
"demoFadeScaleAlertDialogHeader": "Dialog výstrahy",
"demoFadeScaleHideFabButton": "SKRÝT FAB",
"demoFadeScaleShowFabButton": "ZOBRAZIT FAB",
"demoFadeScaleShowAlertDialogButton": "ZOBRAZIT MODÁLNÍ OKNO",
"demoFadeScaleDescription": "Model prolínání je určen pro prvky uživatelského rozhraní, které se zobrazí v prostoru obrazovky nebo odtud zmizí, jako například dialogové okno, které se prolnutím postupně zobrazí uprostřed obrazovky.",
"demoFadeScaleTitle": "Prolínání",
"demoFadeThroughTextPlaceholder": "123 fotek",
"demoFadeThroughSearchDestination": "Vyhledávání",
"demoFadeThroughPhotosDestination": "Fotky",
"demoSharedXAxisCoursePageSubtitle": "Seskupené kategorie se v informačním kanále zobrazují jako skupiny. Toto nastavení můžete později kdykoliv změnit.",
"demoFadeThroughDescription": "Model vyblednutí slouží k přechodu mezi prvky uživatelského rozhraní, které nemají zásadní vzájemnou souvislost.",
"demoFadeThroughTitle": "Vyblednutí",
"demoSharedZAxisHelpSettingLabel": "Nápověda",
"demoMotionSubtitle": "Všechny předdefinované modely pohybu",
"demoSharedZAxisNotificationSettingLabel": "Oznámení",
"demoSharedZAxisProfileSettingLabel": "Profil",
"demoSharedZAxisSavedRecipesListTitle": "Uložené recepty",
"demoSharedZAxisBeefSandwichRecipeDescription": "Recepty na hovězí sendvič",
"demoSharedZAxisCrabPlateRecipeDescription": "Recepty na kraba",
"demoSharedXAxisCoursePageTitle": "Zjednodušení kurzů",
"demoSharedZAxisCrabPlateRecipeTitle": "Krab",
"demoSharedZAxisShrimpPlateRecipeDescription": "Recepty na krevety",
"demoSharedZAxisShrimpPlateRecipeTitle": "Krevety",
"demoContainerTransformTypeFadeThrough": "VYBLEDNUTÍ",
"demoSharedZAxisDessertRecipeTitle": "Zákusek",
"demoSharedZAxisSandwichRecipeDescription": "Recepty na sendvič",
"demoSharedZAxisSandwichRecipeTitle": "Sendvič",
"demoSharedZAxisBurgerRecipeDescription": "Recepty na hamburger",
"demoSharedZAxisBurgerRecipeTitle": "Hamburger",
"demoSharedZAxisSettingsPageTitle": "Nastavení",
"demoSharedZAxisTitle": "Sdílená osa z",
"demoSharedZAxisPrivacySettingLabel": "Ochrana soukromí",
"demoMotionTitle": "Pohyb",
"demoContainerTransformTitle": "Transformace kontejneru",
"demoContainerTransformDescription": "Model transformace kontejneru je určen pro přechody mezi prvky uživatelského rozhraní, které obsahují kontejner. Tento model vytváří viditelnou spojitost mezi dvěma prvky uživatelského rozhraní.",
"demoContainerTransformModalBottomSheetTitle": "Režim prolínání",
"demoContainerTransformTypeFade": "PROLÍNÁNÍ",
"demoSharedYAxisAlbumTileDurationUnit": "min",
"demoMotionPlaceholderTitle": "Název",
"demoSharedXAxisForgotEmailButtonText": "ZAPOMNĚLI JSTE SVŮJ E-MAIL?",
"demoMotionSmallPlaceholderSubtitle": "Sekundární",
"demoMotionDetailsPageTitle": "Stránka s podrobnostmi",
"demoMotionListTileTitle": "Položka seznamu",
"demoSharedAxisDescription": "Model sdílené osy slouží k přechodu mezi prvky uživatelského rozhraní, které spolu souvisí prostorově nebo z hlediska navigačních prvků. Tento model zvýrazňuje vztahy mezi prvky prostřednictvím sdílené transformace na ose x, y nebo z.",
"demoSharedXAxisTitle": "Sdílená osa x",
"demoSharedXAxisBackButtonText": "ZPĚT",
"demoSharedXAxisNextButtonText": "DALŠÍ",
"demoSharedXAxisCulinaryCourseTitle": "Vaření",
"githubRepo": "Repozitář GitHub {repoName}",
"fortnightlyMenuUS": "USA",
"fortnightlyMenuBusiness": "Byznys",
"fortnightlyMenuScience": "Věda",
"fortnightlyMenuSports": "Sport",
"fortnightlyMenuTravel": "Cestování",
"fortnightlyMenuCulture": "Kultura",
"fortnightlyTrendingTechDesign": "Technologický_návrh",
"rallyBudgetDetailAmountLeft": "Zbývající částka",
"fortnightlyHeadlineArmy": "Reforma Zelené armády zevnitř",
"fortnightlyDescription": "Zpravodajská aplikace zaměřená na kvalitní obsah",
"rallyBillDetailAmountDue": "Dlužná částka",
"rallyBudgetDetailTotalCap": "Celkový limit",
"rallyBudgetDetailAmountUsed": "Využitá částka",
"fortnightlyTrendingHealthcareRevolution": "Revoluce_ve_zdravotnictví",
"fortnightlyMenuFrontPage": "Titulní stránka",
"fortnightlyMenuWorld": "Svět",
"rallyBillDetailAmountPaid": "Zaplacená částka",
"fortnightlyMenuPolitics": "Politika",
"fortnightlyHeadlineBees": "Nízké stavy včelstev pro opylování zemědělských plodin",
"fortnightlyHeadlineGasoline": "Budoucnost benzínu",
"fortnightlyTrendingGreenArmy": "Zelená_armáda",
"fortnightlyHeadlineFeminists": "Feministky brojí proti předpojatosti",
"fortnightlyHeadlineFabrics": "Designéři využívají technologie k vytváření látek budoucnosti",
"fortnightlyHeadlineStocks": "Akcie stagnují a mnozí se uchylují k hotovosti",
"fortnightlyTrendingReform": "Reforma",
"fortnightlyMenuTech": "Technologie",
"fortnightlyHeadlineWar": "Rozdělené životy Američanů za války",
"fortnightlyHeadlineHealthcare": "Nenápadná, zato však zásadní revoluce ve zdravotní péči",
"fortnightlyLatestUpdates": "Novinky",
"fortnightlyTrendingStocks": "Akcie",
"rallyBillDetailTotalAmount": "Celková částka",
"demoCupertinoPickerDateTime": "Datum a čas",
"signIn": "PŘIHLÁSIT SE",
"dataTableRowWithSugar": "{value} s cukrem",
"dataTableRowApplePie": "Jablečný koláč",
"dataTableRowDonut": "Kobliha",
"dataTableRowHoneycomb": "Medová plástev",
"dataTableRowLollipop": "Lízátko",
"dataTableRowJellyBean": "Želatinová fazolka",
"dataTableRowGingerbread": "Perník",
"dataTableRowCupcake": "Dortík",
"dataTableRowEclair": "Banánek",
"dataTableRowIceCreamSandwich": "Zmrzlinový sendvič",
"dataTableRowFrozenYogurt": "Mražený jogurt",
"dataTableColumnIron": "Železo (%)",
"dataTableColumnCalcium": "Vápník (%)",
"dataTableColumnSodium": "Sodík (mg)",
"demoTimePickerTitle": "Výběr času",
"demo2dTransformationsResetTooltip": "Resetovat transformace",
"dataTableColumnFat": "Tuky (g)",
"dataTableColumnCalories": "Kalorie",
"dataTableColumnDessert": "Dezert (1 porce)",
"cardsDemoTravelDestinationLocation1": "Taňčávúr, Tamilnádu",
"demoTimePickerDescription": "Zobrazuje dialog s výběrem času ve vzhledu Material Design.",
"demoPickersShowPicker": "ZOBRAZIT VÝBĚR",
"demoTabsScrollingTitle": "Posuvné",
"demoTabsNonScrollingTitle": "Neposuvné",
"craneHours": "{hours,plural,=1{1 h}few{{hours} h}many{{hours} h}other{{hours} h}}",
"craneMinutes": "{minutes,plural,=1{1 min}few{{minutes} min}many{{minutes} min}other{{minutes} min}}",
"craneFlightDuration": "{hoursShortForm} {minutesShortForm}",
"dataTableHeader": "Výživa",
"demoDatePickerTitle": "Výběr data",
"demoPickersSubtitle": "Výběr data a času",
"demoPickersTitle": "Výběry",
"demo2dTransformationsEditTooltip": "Upravit pole",
"demoDataTableDescription": "Tabulky údajů zobrazují informace ve formátu mřížky tvořené řádky a sloupci. Informace jsou v nich uspořádány tak, aby byly snadno dohledatelné a uživatelé mohli hledat určité vzorce nebo statistiky.",
"demo2dTransformationsDescription": "Klepnutím upravujte pole a pomocí gest se pohybujte po scéně. Přetažením posunete, stažením prstů přiblížíte, dvěma prsty otočíte. Pomocí tlačítka resetování obnovíte původní orientaci.",
"demo2dTransformationsSubtitle": "Posunutí, přiblížení, otočení",
"demo2dTransformationsTitle": "2D transformace",
"demoCupertinoTextFieldPIN": "PIN",
"demoCupertinoTextFieldDescription": "Textová pole, do kterých mohou uživatelé zadat text pomocí hardwarové nebo softwarové klávesnice.",
"demoCupertinoTextFieldSubtitle": "Textová pole ve stylu iOS",
"demoCupertinoTextFieldTitle": "Textová pole",
"demoDatePickerDescription": "Zobrazuje dialog s výběrem data ve vzhledu Material Design.",
"demoCupertinoPickerTime": "Čas",
"demoCupertinoPickerDate": "Datum",
"demoCupertinoPickerTimer": "Časovač",
"demoCupertinoPickerDescription": "Widget výběru ve stylu iOS, pomocí kterého lze vybírat textové řetězce, datum, čas, nebo datum i čas.",
"demoCupertinoPickerSubtitle": "Výběry ve stylu iOS",
"demoCupertinoPickerTitle": "Výběry",
"dataTableRowWithHoney": "{value} s medem",
"cardsDemoTravelDestinationCity2": "Chettinad",
"bannerDemoResetText": "Resetovat banner",
"bannerDemoMultipleText": "Více akcí",
"bannerDemoLeadingText": "Ikona na začátku",
"dismiss": "ZAVŘÍT",
"cardsDemoTappable": "Klepnutelné",
"cardsDemoSelectable": "Vybratelné (dlouhé stisknutí)",
"cardsDemoExplore": "Prozkoumat",
"cardsDemoExploreSemantics": "Prozkoumat {destinationName}",
"cardsDemoShareSemantics": "Sdílet {destinationName}",
"cardsDemoTravelDestinationTitle1": "10 nejčastěji navštěvovaných měst v Tamilnádu",
"cardsDemoTravelDestinationDescription1": "Číslo 10",
"cardsDemoTravelDestinationCity1": "Taňčávúr",
"dataTableColumnProtein": "Bílkoviny (g)",
"cardsDemoTravelDestinationTitle2": "Řemeslníci z jižní Indie",
"cardsDemoTravelDestinationDescription2": "Předení hedvábí",
"bannerDemoText": "Ve druhém zařízení bylo aktualizováno heslo. Přihlaste se znovu.",
"cardsDemoTravelDestinationLocation2": "Sivaganga, Tamilnádu",
"cardsDemoTravelDestinationTitle3": "Chrám Brihadišvára",
"cardsDemoTravelDestinationDescription3": "Chrámy",
"demoBannerTitle": "Banner",
"demoBannerSubtitle": "Zobrazení banneru se seznamem",
"demoBannerDescription": "Banner zobrazuje důležité, stručné informace a umožňuje uživatelům provádět akce (nebo banner zavřít). K zavření je zapotřebí akce uživatele.",
"demoCardTitle": "Karty",
"demoCardSubtitle": "Základní karty se zaoblenými rohy",
"demoCardDescription": "Karta je list ve vzhledu Material, který slouží k uvedení souvisejících informací, jako je album, zeměpisná poloha, pokrm, kontaktní údaje apod.",
"demoDataTableTitle": "Tabulky údajů",
"demoDataTableSubtitle": "Řádky a sloupce s informacemi",
"dataTableColumnCarbs": "Sacharidy (g)",
"placeTanjore": "Taňčávúr",
"demoGridListsTitle": "Mřížkové seznamy",
"placeFlowerMarket": "Květinový trh",
"placeBronzeWorks": "Slévárna bronzu",
"placeMarket": "Trh",
"placeThanjavurTemple": "Chrám v Taňčávúru",
"placeSaltFarm": "Solná farma",
"placeScooters": "Skútry",
"placeSilkMaker": "Výrobce hedvábí",
"placeLunchPrep": "Příprava jídla",
"placeBeach": "Pláž",
"placeFisherman": "Rybář",
"demoMenuSelected": "Vybráno: {value}",
"demoMenuRemove": "Odstranit",
"demoMenuGetLink": "Získat odkaz",
"demoMenuShare": "Sdílet",
"demoBottomAppBarSubtitle": "Zobrazuje navigační prvky a akce dole",
"demoMenuAnItemWithASectionedMenu": "Položka s členěnou nabídkou",
"demoMenuADisabledMenuItem": "Neaktivní položka nabídky",
"demoLinearProgressIndicatorTitle": "Lineární ukazatel průběhu",
"demoMenuContextMenuItemOne": "1. položka kontextové nabídky",
"demoMenuAnItemWithASimpleMenu": "Položka s jednoduchou nabídkou",
"demoCustomSlidersTitle": "Vlastní posuvníky",
"demoMenuAnItemWithAChecklistMenu": "Položka s nabídkou se zaškrtávacími položkami",
"demoCupertinoActivityIndicatorTitle": "Indikátor aktivity",
"demoCupertinoActivityIndicatorSubtitle": "Indikátory aktivity ve stylu iOS",
"demoCupertinoActivityIndicatorDescription": "Indikátor aktivity ve stylu iOS, který rotuje ve směru hodinových ručiček.",
"demoCupertinoNavigationBarTitle": "Navigační panel",
"demoCupertinoNavigationBarSubtitle": "Navigační panel ve stylu iOS",
"demoCupertinoNavigationBarDescription": "Navigační panel ve stylu iOS. Navigační panel je nástroj, který má uprostřed název stránky (i kdyby už neměl žádné další prvky).",
"demoCupertinoPullToRefreshTitle": "Potažením dolů aktualizujete obsah",
"demoCupertinoPullToRefreshSubtitle": "Ovládací prvek ve stylu iOS, v němž potažením dolů aktualizujete obsah",
"demoCupertinoPullToRefreshDescription": "Widget ve stylu iOS, jehož obsah aktualizujete potažením dolů.",
"demoProgressIndicatorTitle": "Ukazatele průběhu",
"demoProgressIndicatorSubtitle": "Lineární, kruhový, neurčitý",
"demoCircularProgressIndicatorTitle": "Kruhový ukazatel průběhu",
"demoCircularProgressIndicatorDescription": "Kruhový ukazatel průběhu Material Design, který otáčením signalizuje, že aplikace je zaneprázdněná.",
"demoMenuFour": "Čtyři",
"demoLinearProgressIndicatorDescription": "Lineární ukazatel průběhu Material Design.",
"demoTooltipTitle": "Popisky",
"demoTooltipSubtitle": "Krátká zpráva, která se zobrazí při dlouhém stisknutí nebo umístění kurzoru",
"demoTooltipDescription": "Popisky jsou textové štítky, které vysvětlují funkci tlačítka nebo jiného prvku uživatelského rozhraní. Informativní text popisku se zobrazí, když uživatel umístí na prvek kurzor, vybere ho nebo ho dlouze stiskne.",
"demoTooltipInstructions": "Dlouhým stisknutím nebo umístěním kurzoru zobrazíte popisek.",
"placeChennai": "Čennaj",
"demoMenuChecked": "Zaškrtnuto: {value}",
"placeChettinad": "Chettinad",
"demoMenuPreview": "Náhled",
"demoBottomAppBarTitle": "Dolní panel aplikace",
"demoBottomAppBarDescription": "Dolní panely aplikací poskytují přístup k dolnímu vysouvacímu panelu navigace a až čtyřem akcím včetně plovoucího tlačítka akce.",
"bottomAppBarNotch": "S výřezem",
"bottomAppBarPosition": "Pozice plovoucího tlačítka akce",
"bottomAppBarPositionDockedEnd": "Dokované, na konci",
"bottomAppBarPositionDockedCenter": "Dokované, uprostřed",
"bottomAppBarPositionFloatingEnd": "Plovoucí, na konci",
"bottomAppBarPositionFloatingCenter": "Plovoucí, uprostřed",
"demoSlidersEditableNumericalValue": "Upravitelná číselná hodnota",
"demoGridListsSubtitle": "Rozvržení řádků a sloupců",
"demoGridListsDescription": "Mřížkové seznamy se hodí především pro prezentaci homogenních dat, jako jsou obrázky. Jednotlivé položky mřížkového seznamu se označují jako dlaždice.",
"demoGridListsImageOnlyTitle": "Pouze obrázky",
"demoGridListsHeaderTitle": "Se záhlavím",
"demoGridListsFooterTitle": "Se zápatím",
"demoSlidersTitle": "Posuvníky",
"demoSlidersSubtitle": "Widgety pro výběr hodnoty přejetím prstem",
"demoSlidersDescription": "Posuvníky představují rozsah hodnot podél panelu, ze kterých může uživatel zvolit jednu hodnotu. Jsou ideální pro úpravu nastavení jako hlasitost nebo jas nebo pro aplikování filtrů na obrázky.",
"demoRangeSlidersTitle": "Posuvníky s rozsahem",
"demoRangeSlidersDescription": "Posuvníky představují rozsah hodnot podél panelu. Mohou mít na obou koncích panelu ikony, které představují rozsah hodnot. Jsou ideální pro úpravu nastavení jako hlasitost nebo jas nebo pro aplikování filtrů na obrázky.",
"demoMenuAnItemWithAContextMenuButton": "Položka s kontextovou nabídkou",
"demoCustomSlidersDescription": "Posuvníky představují rozsah hodnot podél panelu, ze kterých může uživatel zvolit jednu hodnotu nebo rozsah hodnot. Posuvníkům lze přidělit motiv a lze je přizpůsobit.",
"demoSlidersContinuousWithEditableNumericalValue": "Spojitý s upravitelnou číselnou hodnotou",
"demoSlidersDiscrete": "Diskrétní",
"demoSlidersDiscreteSliderWithCustomTheme": "Diskrétní posuvník s vlastním motivem",
"demoSlidersContinuousRangeSliderWithCustomTheme": "Posuvník se spojitým rozsahem s vlastním motivem",
"demoSlidersContinuous": "Spojitý",
"placePondicherry": "Puduččéri",
"demoMenuTitle": "Nabídka",
"demoContextMenuTitle": "Kontextová nabídka",
"demoSectionedMenuTitle": "Členěná nabídka",
"demoSimpleMenuTitle": "Jednoduchá nabídka",
"demoChecklistMenuTitle": "Nabídka se zaškrtávacími položkami",
"demoMenuSubtitle": "Tlačítka nabídek a jednoduché nabídky",
"demoMenuDescription": "Nabídka obsahuje seznam voleb na dočasné ploše. Zobrazí se, když uživatel interaguje s tlačítkem, příkazem nebo jiným ovládacím prvkem.",
"demoMenuItemValueOne": "1. položka nabídky",
"demoMenuItemValueTwo": "2. položka nabídky",
"demoMenuItemValueThree": "3. položka nabídky",
"demoMenuOne": "Jedna",
"demoMenuTwo": "Dva",
"demoMenuThree": "Tři",
"demoMenuContextMenuItemThree": "3. položka kontextové nabídky",
"demoCupertinoSwitchSubtitle": "Přepínač ve stylu iOS",
"demoSnackbarsText": "Toto je dočasné oznámení.",
"demoCupertinoSliderSubtitle": "Posuvník ve stylu iOS",
"demoCupertinoSliderDescription": "Pomocí posuvníku lze vybírat ze spojité nebo diskrétní množiny hodnot.",
"demoCupertinoSliderContinuous": "Spojité: {value}",
"demoCupertinoSliderDiscrete": "Diskrétní: {value}",
"demoSnackbarsAction": "Stiskli jste akci dočasného oznámení",
"backToGallery": "Zpět do galerie",
"demoCupertinoTabBarTitle": "Lišta karet",
"demoCupertinoSwitchDescription": "Přepínač slouží k zapnutí nebo vypnutí jednoho nastavení.",
"demoSnackbarsActionButtonLabel": "AKCE",
"cupertinoTabBarProfileTab": "Profil",
"demoSnackbarsButtonLabel": "ZOBRAZIT DOČASNÉ OZNÁMENÍ",
"demoSnackbarsDescription": "Dočasná oznámení informují uživatele o procesu, který aplikace provedla nebo provede. Zobrazují se dočasně v dolní části obrazovky. Neměla by rušit uživatelský dojem a k jejich zavření není potřeba interakce uživatele.",
"demoSnackbarsSubtitle": "Dočasná oznámení zobrazují zprávy v dolní části obrazovky",
"demoSnackbarsTitle": "Dočasná oznámení",
"demoCupertinoSliderTitle": "Posuvník",
"cupertinoTabBarChatTab": "Chat",
"cupertinoTabBarHomeTab": "Domovská karta",
"demoCupertinoTabBarDescription": "Dolní navigační lišta karet ve stylu iOS. Zobrazuje několik karet, přičemž jedna (ve výchozím nastavení první) karta je aktivní.",
"demoCupertinoTabBarSubtitle": "Dolní lišta karet ve stylu iOS",
"demoOptionsFeatureTitle": "Zobrazit možnosti",
"demoOptionsFeatureDescription": "Klepnutím sem zobrazíte dostupné možnosti pro tuto ukázku.",
"demoCodeViewerCopyAll": "KOPÍROVAT VŠE",
"shrineScreenReaderRemoveProductButton": "Odstranit produkt {product}",
"shrineScreenReaderProductAddToCart": "Přidat do košíku",
"shrineScreenReaderCart": "{quantity,plural,=0{Nákupní košík, prázdný}=1{Nákupní košík, 1 položka}few{Nákupní košík, {quantity} položky}many{Nákupní košík, {quantity} položky}other{Nákupní košík, {quantity} položek}}",
"demoCodeViewerFailedToCopyToClipboardMessage": "Kopírování do schránky se nezdařilo: {error}",
"demoCodeViewerCopiedToClipboardMessage": "Zkopírováno do schránky.",
"craneSleep8SemanticLabel": "Mayské ruiny na útesu nad pláží",
"craneSleep4SemanticLabel": "Hotel u jezera na úpatí hor",
"craneSleep2SemanticLabel": "Pevnost Machu Picchu",
"craneSleep1SemanticLabel": "Chata v zasněžené krajině se stálezelenými stromy",
"craneSleep0SemanticLabel": "Bungalovy nad vodou",
"craneFly13SemanticLabel": "Bazén u moře s palmami",
"craneFly12SemanticLabel": "Bazén s palmami",
"craneFly11SemanticLabel": "Cihlový maják u moře",
"craneFly10SemanticLabel": "Minarety mešity al-Azhar při západu slunce",
"craneFly9SemanticLabel": "Muž opírající se o staré modré auto",
"craneFly8SemanticLabel": "Supertree Grove",
"craneEat9SemanticLabel": "Kavárenský pult s cukrovím",
"craneEat2SemanticLabel": "Hamburger",
"craneFly5SemanticLabel": "Hotel u jezera na úpatí hor",
"demoSelectionControlsSubtitle": "Zaškrtávací tlačítka, tlačítkové přepínače a přepínače",
"craneEat10SemanticLabel": "Žena držící velký sendvič pastrami",
"craneFly4SemanticLabel": "Bungalovy nad vodou",
"craneEat7SemanticLabel": "Vchod do pekárny",
"craneEat6SemanticLabel": "Pokrm z krevet",
"craneEat5SemanticLabel": "Posezení ve stylové restauraci",
"craneEat4SemanticLabel": "Čokoládový dezert",
"craneEat3SemanticLabel": "Korejské taco",
"craneFly3SemanticLabel": "Pevnost Machu Picchu",
"craneEat1SemanticLabel": "Prázdný bar s vysokými stoličkami",
"craneEat0SemanticLabel": "Pizza v peci na dřevo",
"craneSleep11SemanticLabel": "Mrakodrap Tchaj-pej 101",
"craneSleep10SemanticLabel": "Minarety mešity al-Azhar při západu slunce",
"craneSleep9SemanticLabel": "Cihlový maják u moře",
"craneEat8SemanticLabel": "Talíř s humrem",
"craneSleep7SemanticLabel": "Pestrobarevné domy na náměstí Ribeira",
"craneSleep6SemanticLabel": "Bazén s palmami",
"craneSleep5SemanticLabel": "Stan na poli",
"settingsButtonCloseLabel": "Zavřít nastavení",
"demoSelectionControlsCheckboxDescription": "Zaškrtávací políčka umožňují uživatelům vybrat několik možností z celé sady. Běžná hodnota zaškrtávacího políčka je True nebo False, ale zaškrtávací políčko se třemi stavy může mít také hodnotu Null.",
"settingsButtonLabel": "Nastavení",
"demoListsTitle": "Seznamy",
"demoListsSubtitle": "Rozložení posouvacích seznamů",
"demoListsDescription": "Jeden řádek s pevnou výškou, který obvykle obsahuje text a ikonu na začátku nebo na konci.",
"demoOneLineListsTitle": "Jeden řádek",
"demoTwoLineListsTitle": "Dva řádky",
"demoListsSecondary": "Sekundární text",
"demoSelectionControlsTitle": "Ovládací prvky výběru",
"craneFly7SemanticLabel": "Mount Rushmore",
"demoSelectionControlsCheckboxTitle": "Zaškrtávací políčko",
"craneSleep3SemanticLabel": "Muž opírající se o staré modré auto",
"demoSelectionControlsRadioTitle": "Tlačítkový přepínač",
"demoSelectionControlsRadioDescription": "Tlačítkové přepínače umožňují uživatelům vybrat jednu možnost z celé sady. Tlačítkové přepínače použijte pro výběr, pokud se domníváte, že uživatel potřebuje vidět všechny dostupné možnosti vedle sebe.",
"demoSelectionControlsSwitchTitle": "Přepínač",
"demoSelectionControlsSwitchDescription": "Přepínače mění stav jedné možnosti nastavení. Možnost, kterou přepínač ovládá, i stav, ve kterém se nachází, musejí být zřejmé z příslušného textového štítku.",
"craneFly0SemanticLabel": "Chata v zasněžené krajině se stálezelenými stromy",
"craneFly1SemanticLabel": "Stan na poli",
"craneFly2SemanticLabel": "Modlitební praporky se zasněženou horou v pozadí",
"craneFly6SemanticLabel": "Letecký snímek Paláce výtvarných umění",
"rallySeeAllAccounts": "Zobrazit všechny účty",
"rallyBillAmount": "Faktura {billName} ve výši {amount} je splatná do {date}.",
"shrineTooltipCloseCart": "Zavřít košík",
"shrineTooltipCloseMenu": "Zavřít nabídku",
"shrineTooltipOpenMenu": "Otevřít nabídku",
"shrineTooltipSettings": "Nastavení",
"shrineTooltipSearch": "Hledat",
"demoTabsDescription": "Karty třídí obsah z různých obrazovek, datových sad a dalších interakcí.",
"demoTabsSubtitle": "Karty se zobrazením, která lze nezávisle na sobě posouvat",
"demoTabsTitle": "Karty",
"rallyBudgetAmount": "Rozpočet {budgetName}: využito {amountUsed} z {amountTotal}, zbývá {amountLeft}",
"shrineTooltipRemoveItem": "Odstranit položku",
"rallyAccountAmount": "Účet {accountName} č. {accountNumber} s částkou {amount}.",
"rallySeeAllBudgets": "Zobrazit všechny rozpočty",
"rallySeeAllBills": "Zobrazit všechny faktury",
"craneFormDate": "Vyberte datum",
"craneFormOrigin": "Vyberte počátek cesty",
"craneFly2": "Údolí Khumbu, Nepál",
"craneFly3": "Machu Picchu, Peru",
"craneFly4": "Malé, Maledivy",
"craneFly5": "Vitznau, Švýcarsko",
"craneFly6": "Ciudad de México, Mexiko",
"craneFly7": "Mount Rushmore, USA",
"settingsTextDirectionLocaleBased": "Podle jazyka",
"craneFly9": "Havana, Kuba",
"craneFly10": "Káhira, Egypt",
"craneFly11": "Lisabon, Portugalsko",
"craneFly12": "Napa, USA",
"craneFly13": "Bali, Indonésie",
"craneSleep0": "Malé, Maledivy",
"craneSleep1": "Aspen, USA",
"craneSleep2": "Machu Picchu, Peru",
"demoCupertinoSegmentedControlTitle": "Segmentová kontrola",
"craneSleep4": "Vitznau, Švýcarsko",
"craneSleep5": "Big Sur, USA",
"craneSleep6": "Napa, USA",
"craneSleep7": "Porto, Portugalsko",
"craneSleep8": "Tulum, Mexiko",
"craneEat5": "Soul, Jižní Korea",
"demoChipTitle": "Prvky",
"demoChipSubtitle": "Kompaktní prvky představující vstup, atribut nebo akci",
"demoActionChipTitle": "Prvek akce",
"demoActionChipDescription": "Prvky akce jsou sada možností, které spustí akci související s primárním obsahem. Měly by se objevovat dynamicky a kontextově v uživatelském rozhraní.",
"demoChoiceChipTitle": "Prvek volby",
"demoChoiceChipDescription": "Prvky volby představují jednu volbu ze sady. Obsahují související popisný text nebo kategorie.",
"demoFilterChipTitle": "Filtr",
"demoFilterChipDescription": "Prvky filtru filtrují obsah pomocí značek nebo popisných slov.",
"demoInputChipTitle": "Prvek vstupu",
"demoInputChipDescription": "Prvky vstupu představují komplexní informaci v kompaktní podobě, např. entitu (osobu, místo či věc) nebo text konverzace.",
"craneSleep9": "Lisabon, Portugalsko",
"craneEat10": "Lisabon, Portugalsko",
"demoCupertinoSegmentedControlDescription": "Slouží k výběru mezi možnostmi, které se vzájemně vylučují. Výběrem jedné možnosti segmentové kontroly zrušíte výběr ostatních možností.",
"chipTurnOnLights": "Zapnout osvětlení",
"chipSmall": "Malý",
"chipMedium": "Střední",
"chipLarge": "Velký",
"chipElevator": "Výtah",
"chipWasher": "Pračka",
"chipFireplace": "Krb",
"chipBiking": "Cyklistika",
"craneFormDiners": "Bary s občerstvením",
"rallyAlertsMessageUnassignedTransactions": "{count,plural,=1{Zvyšte potenciální odečet z daní! Přiřaďte k 1 nezařazené transakci kategorie.}few{Zvyšte potenciální odečet z daní! Přiřaďte ke {count} nezařazeným transakcím kategorie.}many{Zvyšte potenciální odečet z daní! Přiřaďte k {count} nezařazené transakce kategorie.}other{Zvyšte potenciální odečet z daní! Přiřaďte k {count} nezařazeným transakcím kategorie.}}",
"craneFormTime": "Vyberte čas",
"craneFormLocation": "Vyberte místo",
"craneFormTravelers": "Cestovatelé",
"craneEat8": "Atlanta, USA",
"craneFormDestination": "Zvolte cíl",
"craneFormDates": "Zvolte data",
"craneFly": "LÉTÁNÍ",
"craneSleep": "SPÁNEK",
"craneEat": "JÍDLO",
"craneFlySubhead": "Objevte lety podle destinace",
"craneSleepSubhead": "Objevte ubytování podle destinace",
"craneEatSubhead": "Objevte restaurace podle destinace",
"craneFlyStops": "{numberOfStops,plural,=0{Bez mezipřistání}=1{1 mezipřistání}few{{numberOfStops} mezipřistání}many{{numberOfStops} mezipřistání}other{{numberOfStops} mezipřistání}}",
"craneSleepProperties": "{totalProperties,plural,=0{Žádné dostupné služby}=1{1 dostupná služba}few{{totalProperties} dostupné služby}many{{totalProperties} dostupné služby}other{{totalProperties} dostupných služeb}}",
"craneEatRestaurants": "{totalRestaurants,plural,=0{Žádné restaurace}=1{1 restaurace}few{{totalRestaurants} restaurace}many{{totalRestaurants} restaurace}other{{totalRestaurants} restaurací}}",
"craneFly0": "Aspen, USA",
"demoCupertinoSegmentedControlSubtitle": "Segmentová kontrola ve stylu iOS",
"craneSleep10": "Káhira, Egypt",
"craneEat9": "Madrid, Španělsko",
"craneFly1": "Big Sur, USA",
"craneEat7": "Nashville, USA",
"craneEat6": "Seattle, USA",
"craneFly8": "Singapur",
"craneEat4": "Paříž, Francie",
"craneEat3": "Portland, USA",
"craneEat2": "Córdoba, Argentina",
"craneEat1": "Dallas, USA",
"craneEat0": "Neapol, Itálie",
"craneSleep11": "Tchaj-pej, Tchaj-wan",
"craneSleep3": "Havana, Kuba",
"shrineLogoutButtonCaption": "ODHLÁSIT SE",
"rallyTitleBills": "FAKTURY",
"rallyTitleAccounts": "ÚČTY",
"shrineProductVagabondSack": "Batoh Vagabond",
"rallyAccountDetailDataInterestYtd": "Úrok od začátku roku do dnes",
"shrineProductWhitneyBelt": "Pásek Whitney",
"shrineProductGardenStrand": "Pás zahrady",
"shrineProductStrutEarrings": "Parádní náušnice",
"shrineProductVarsitySocks": "Ponožky s pruhem",
"shrineProductWeaveKeyring": "Pletená klíčenka",
"shrineProductGatsbyHat": "Bekovka",
"shrineProductShrugBag": "Taška na rameno",
"shrineProductGiltDeskTrio": "Trojice pozlacených stolků",
"shrineProductCopperWireRack": "Regál z měděného drátu",
"shrineProductSootheCeramicSet": "Uklidňující keramická sada",
"shrineProductHurrahsTeaSet": "Čajová sada Hurrahs",
"shrineProductBlueStoneMug": "Břidlicový hrnek",
"shrineProductRainwaterTray": "Kanálek na dešťovou vodu",
"shrineProductChambrayNapkins": "Kapesníky Chambray",
"shrineProductSucculentPlanters": "Květináče se sukulenty",
"shrineProductQuartetTable": "Stůl pro čtyři",
"shrineProductKitchenQuattro": "Kuchyňská čtyřka",
"shrineProductClaySweater": "Svetr barvy jílu",
"shrineProductSeaTunic": "Tunika barvy moře",
"shrineProductPlasterTunic": "Tělová tunika",
"rallyBudgetCategoryRestaurants": "Restaurace",
"shrineProductChambrayShirt": "Košile Chambray",
"shrineProductSeabreezeSweater": "Svetr jako mořský vánek",
"shrineProductGentryJacket": "Sako Gentry",
"shrineProductNavyTrousers": "Kalhoty barvy námořnické modři",
"shrineProductWalterHenleyWhite": "Triko s knoflíkovou légou Walter (bílé)",
"shrineProductSurfAndPerfShirt": "Funkční triko na surfování",
"shrineProductGingerScarf": "Zázvorová šála",
"shrineProductRamonaCrossover": "Crossover Ramona",
"shrineProductClassicWhiteCollar": "Klasický bílý límeček",
"shrineProductSunshirtDress": "Košilové šaty proti slunci",
"rallyAccountDetailDataInterestRate": "Úroková sazba",
"rallyAccountDetailDataAnnualPercentageYield": "Roční procentuální výtěžek",
"rallyAccountDataVacation": "Dovolená",
"shrineProductFineLinesTee": "Tričko s jemným proužkem",
"rallyAccountDataHomeSavings": "Úspory na domácnost",
"rallyAccountDataChecking": "Běžný",
"rallyAccountDetailDataInterestPaidLastYear": "Úrok zaplacený minulý rok",
"rallyAccountDetailDataNextStatement": "Další výpis",
"rallyAccountDetailDataAccountOwner": "Vlastník účtu",
"rallyBudgetCategoryCoffeeShops": "Kavárny",
"rallyBudgetCategoryGroceries": "Potraviny",
"shrineProductCeriseScallopTee": "Třešňové triko se zaobleným lemem",
"rallyBudgetCategoryClothing": "Oblečení",
"rallySettingsManageAccounts": "Spravovat účty",
"rallyAccountDataCarSavings": "Úspory na auto",
"rallySettingsTaxDocuments": "Daňové doklady",
"rallySettingsPasscodeAndTouchId": "Heslo a Touch ID",
"rallySettingsNotifications": "Oznámení",
"rallySettingsPersonalInformation": "Osobní údaje",
"rallySettingsPaperlessSettings": "Nastavení bezpapírového přístupu",
"rallySettingsFindAtms": "Najít bankomaty",
"rallySettingsHelp": "Nápověda",
"rallySettingsSignOut": "Odhlásit se",
"rallyAccountTotal": "Celkem",
"rallyBillsDue": "Splatnost",
"rallyBudgetLeft": "Zbývá",
"rallyAccounts": "Účty",
"rallyBills": "Faktury",
"rallyBudgets": "Rozpočty",
"rallyAlerts": "Upozornění",
"rallySeeAll": "ZOBRAZIT VŠE",
"rallyFinanceLeft": "ZBÝVÁ",
"rallyTitleOverview": "PŘEHLED",
"shrineProductShoulderRollsTee": "Tričko s odhalenými rameny",
"shrineNextButtonCaption": "DALŠÍ",
"rallyTitleBudgets": "ROZPOČTY",
"rallyTitleSettings": "NASTAVENÍ",
"rallyLoginLoginToRally": "Přihlášení do aplikace Rally",
"rallyLoginNoAccount": "Nemáte účet?",
"rallyLoginSignUp": "ZAREGISTROVAT SE",
"rallyLoginUsername": "Uživatelské jméno",
"rallyLoginPassword": "Heslo",
"rallyLoginLabelLogin": "Přihlásit se",
"rallyLoginRememberMe": "Zapamatovat si mě",
"rallyLoginButtonLogin": "PŘIHLÁSIT SE",
"rallyAlertsMessageHeadsUpShopping": "Pozor, už jste využili {percent} rozpočtu na nákupy na tento měsíc.",
"rallyAlertsMessageSpentOnRestaurants": "Tento týden jste utratili {amount} za restaurace.",
"rallyAlertsMessageATMFees": "Tento měsíc jste utratili {amount} za poplatky za bankomat",
"rallyAlertsMessageCheckingAccount": "Dobrá práce! Na běžném účtu máte o {percent} vyšší zůstatek než minulý měsíc.",
"shrineMenuCaption": "NABÍDKA",
"shrineCategoryNameAll": "VŠE",
"shrineCategoryNameAccessories": "DOPLŇKY",
"shrineCategoryNameClothing": "OBLEČENÍ",
"shrineCategoryNameHome": "DOMÁCNOST",
"shrineLoginUsernameLabel": "Uživatelské jméno",
"shrineLoginPasswordLabel": "Heslo",
"shrineCancelButtonCaption": "ZRUŠIT",
"shrineCartTaxCaption": "Daň:",
"shrineCartPageCaption": "KOŠÍK",
"shrineProductQuantity": "Počet: {quantity}",
"shrineProductPrice": "× {price}",
"shrineCartItemCount": "{quantity,plural,=0{ŽÁDNÉ POLOŽKY}=1{1 POLOŽKA}few{{quantity} POLOŽKY}many{{quantity} POLOŽKY}other{{quantity} POLOŽEK}}",
"shrineCartClearButtonCaption": "VYSYPAT KOŠÍK",
"shrineCartTotalCaption": "CELKEM",
"shrineCartSubtotalCaption": "Mezisoučet:",
"shrineCartShippingCaption": "Doprava:",
"shrineProductGreySlouchTank": "Volné šedé tílko",
"shrineProductStellaSunglasses": "Slunečná brýle Stella",
"shrineProductWhitePinstripeShirt": "Košile s úzkým bílým proužkem",
"demoTextFieldWhereCanWeReachYou": "Kde vás můžeme zastihnout?",
"settingsTextDirectionLTR": "Zleva doprava",
"settingsTextScalingLarge": "Velké",
"demoBottomSheetHeader": "Záhlaví",
"demoBottomSheetItem": "Položka {value}",
"demoBottomTextFieldsTitle": "Textová pole",
"demoTextFieldTitle": "Textová pole",
"demoTextFieldSubtitle": "Jeden řádek s upravitelným textem a čísly",
"demoTextFieldDescription": "Textová pole uživatelům umožňují zadat do uživatelského rozhraní text. Obvykle se vyskytují ve formulářích a dialogových oknech.",
"demoTextFieldShowPasswordLabel": "Zobrazit heslo",
"demoTextFieldHidePasswordLabel": "Skrýt heslo",
"demoTextFieldFormErrors": "Před odesláním formuláře opravte červeně zvýrazněné chyby.",
"demoTextFieldNameRequired": "Jméno je povinné.",
"demoTextFieldOnlyAlphabeticalChars": "Zadejte jen písmena abecedy.",
"demoTextFieldEnterUSPhoneNumber": "(###) ###-#### – Zadejte telefonní číslo do USA.",
"demoTextFieldEnterPassword": "Zadejte heslo.",
"demoTextFieldPasswordsDoNotMatch": "Hesla se neshodují",
"demoTextFieldWhatDoPeopleCallYou": "Jak vám lidé říkají?",
"demoTextFieldNameField": "Jméno*",
"demoBottomSheetButtonText": "ZOBRAZIT SPODNÍ TABULKU",
"demoTextFieldPhoneNumber": "Telefonní číslo*",
"demoBottomSheetTitle": "Spodní tabulka",
"demoTextFieldEmail": "E-mail",
"demoTextFieldTellUsAboutYourself": "Řekněte nám něco o sobě (např. napište, co děláte nebo jaké máte koníčky)",
"demoTextFieldKeepItShort": "Buďte struční, je to jen ukázka.",
"starterAppGenericButton": "TLAČÍTKO",
"demoTextFieldLifeStory": "Životní příběh",
"demoTextFieldSalary": "Plat",
"demoTextFieldUSD": "USD",
"demoTextFieldNoMoreThan": "Maximálně osm znaků.",
"demoTextFieldPassword": "Heslo*",
"demoTextFieldRetypePassword": "Zadejte heslo znovu*",
"demoTextFieldSubmit": "ODESLAT",
"demoBottomNavigationSubtitle": "Spodní navigace s prolínajícím zobrazením",
"demoBottomSheetAddLabel": "Přidat",
"demoBottomSheetModalDescription": "Modální spodní tabulka je alternativou k nabídce nebo dialogovému oknu a zabraňuje uživateli v interakci se zbytkem aplikace.",
"demoBottomSheetModalTitle": "Modální spodní tabulka",
"demoBottomSheetPersistentDescription": "Stálá spodní tabulka zobrazuje informace, které doplňují primární obsah aplikace. Stálá spodní tabulka zůstává viditelná i při interakci uživatele s ostatními částmi aplikace.",
"demoBottomSheetPersistentTitle": "Trvalá spodní tabulka",
"demoBottomSheetSubtitle": "Trvalé a modální spodní tabulky",
"demoTextFieldNameHasPhoneNumber": "{name} má telefonní číslo {phoneNumber}",
"buttonText": "TLAČÍTKO",
"demoTypographyDescription": "Definice různých typografických stylů, které se vyskytují ve vzhledu Material Design.",
"demoTypographySubtitle": "Všechny předdefinované styly textu",
"demoTypographyTitle": "Typografie",
"demoFullscreenDialogDescription": "Hodnota fullscreenDialog určuje, zda následující stránka bude mít podobu modálního dialogového okna na celou obrazovku",
"demoFlatButtonDescription": "Ploché tlačítko při stisknutí zobrazí inkoustovou kaňku, ale nezvedne se. Plochá tlačítka používejte na lištách, v dialogových oknech a v textu s odsazením",
"demoBottomNavigationDescription": "Spodní navigační panely zobrazují ve spodní části obrazovky tři až pět cílů. Každý cíl zastupuje ikona a volitelný textový štítek. Po klepnutí na spodní navigační ikonu je uživatel přenesen na nejvyšší úroveň cíle navigace, který je k dané ikoně přidružen.",
"demoBottomNavigationSelectedLabel": "Vybraný štítek",
"demoBottomNavigationPersistentLabels": "Trvale zobrazené štítky",
"starterAppDrawerItem": "Položka {value}",
"demoTextFieldRequiredField": "Hvězdička (*) označuje povinné pole",
"demoBottomNavigationTitle": "Spodní navigace",
"settingsLightTheme": "Světlý",
"settingsTheme": "Motiv",
"settingsPlatformIOS": "iOS",
"settingsPlatformAndroid": "Android",
"settingsTextDirectionRTL": "Zprava doleva",
"settingsTextScalingHuge": "Velmi velké",
"cupertinoButton": "Tlačítko",
"settingsTextScalingNormal": "Normální",
"settingsTextScalingSmall": "Malé",
"settingsSystemDefault": "Systém",
"settingsTitle": "Nastavení",
"rallyDescription": "Aplikace pro osobní finance",
"aboutDialogDescription": "Chcete-li zobrazit zdrojový kód této aplikace, přejděte na {repoLink}.",
"bottomNavigationCommentsTab": "Komentáře",
"starterAppGenericBody": "Text",
"starterAppGenericHeadline": "Nadpis",
"starterAppGenericSubtitle": "Podtitul",
"starterAppGenericTitle": "Název",
"starterAppTooltipSearch": "Hledat",
"starterAppTooltipShare": "Sdílet",
"starterAppTooltipFavorite": "Oblíbené",
"starterAppTooltipAdd": "Přidat",
"bottomNavigationCalendarTab": "Kalendář",
"starterAppDescription": "Responzivní rozvržení úvodní aplikace",
"starterAppTitle": "Úvodní aplikace",
"aboutFlutterSamplesRepo": "Ukázky pro Flutter v repozitáři GitHub",
"bottomNavigationContentPlaceholder": "Zástupný symbol karty {title}",
"bottomNavigationCameraTab": "Fotoaparát",
"bottomNavigationAlarmTab": "Upozornění",
"bottomNavigationAccountTab": "Účet",
"demoTextFieldYourEmailAddress": "Vaše e-mailová adresa",
"demoToggleButtonDescription": "Přepínače lze použít k seskupení souvisejících možností. Chcete-li zvýraznit skupiny souvisejících přepínačů, umístěte skupinu do stejného kontejneru",
"colorsGrey": "ŠEDÁ",
"colorsBrown": "HNĚDÁ",
"colorsDeepOrange": "TMAVĚ ORANŽOVÁ",
"colorsOrange": "ORANŽOVÁ",
"colorsAmber": "JANTAROVÁ",
"colorsYellow": "ŽLUTÁ",
"colorsLime": "LIMETKOVÁ",
"colorsLightGreen": "SVĚTLE ZELENÁ",
"colorsGreen": "ZELENÁ",
"homeHeaderGallery": "Galerie",
"homeHeaderCategories": "Kategorie",
"shrineDescription": "Elegantní maloobchodní aplikace",
"craneDescription": "Personalizovaná cestovní aplikace",
"homeCategoryReference": "STYLY A DALŠÍ",
"demoInvalidURL": "Adresu URL nelze zobrazit:",
"demoOptionsTooltip": "Možnosti",
"demoInfoTooltip": "Informace",
"demoCodeTooltip": "Ukázkový kód",
"demoDocumentationTooltip": "Dokumentace API",
"demoFullscreenTooltip": "Celá obrazovka",
"settingsTextScaling": "Zvětšení/zmenšení textu",
"settingsTextDirection": "Směr textu",
"settingsLocale": "Národní prostředí",
"settingsPlatformMechanics": "Mechanika platformy",
"settingsDarkTheme": "Tmavý",
"settingsSlowMotion": "Zpomalení",
"settingsAbout": "Informace o aplikaci Flutter Gallery",
"settingsFeedback": "Odeslat zpětnou vazbu",
"settingsAttribution": "Design: TOASTER, Londýn",
"demoButtonTitle": "Tlačítka",
"demoButtonSubtitle": "Textová, zvýšená, obrysová a další tlačítka",
"demoFlatButtonTitle": "Ploché tlačítko",
"demoRaisedButtonDescription": "Zvýšená tlačítka vnášejí rozměr do převážně plochých rozvržení. Upozorňují na funkce v místech, která jsou hodně navštěvovaná nebo rozsáhlá.",
"demoRaisedButtonTitle": "Zvýšené tlačítko",
"demoOutlineButtonTitle": "Obrysové tlačítko",
"demoOutlineButtonDescription": "Obrysová tlačítka se při stisknutí zdvihnou a zneprůhlední. Obvykle se vyskytují v páru se zvýšenými tlačítky za účelem označení alternativní, sekundární akce.",
"demoToggleButtonTitle": "Přepínače",
"colorsTeal": "ŠEDOZELENÁ",
"demoFloatingButtonTitle": "Plovoucí tlačítko akce",
"demoFloatingButtonDescription": "Plovoucí tlačítko akce je kruhové tlačítko akce, které se vznáší nad obsahem za účelem upozornění na hlavní akci v aplikaci.",
"demoDialogTitle": "Dialogová okna",
"demoDialogSubtitle": "Jednoduché, s upozorněním a na celou obrazovku",
"demoAlertDialogTitle": "Upozornění",
"demoAlertDialogDescription": "Dialogové okno s upozorněním uživatele informuje o situacích, které vyžadují pozornost. Dialogové okno s upozorněním má volitelný název a volitelný seznam akcí.",
"demoAlertTitleDialogTitle": "Upozornění s názvem",
"demoSimpleDialogTitle": "Jednoduché",
"demoSimpleDialogDescription": "Jednoduché dialogové okno nabízí uživateli na výběr mezi několika možnostmi. Jednoduché dialogové okno má volitelný název, který je zobrazen nad možnostmi.",
"demoFullscreenDialogTitle": "Celá obrazovka",
"demoCupertinoButtonsTitle": "Tlačítka",
"demoCupertinoButtonsSubtitle": "Tlačítka ve stylu iOS",
"demoCupertinoButtonsDescription": "Tlačítko ve stylu systému iOS. Jedná se o text nebo ikonu, která při dotyku postupně zmizí nebo se objeví. Volitelně může mít i pozadí.",
"demoCupertinoAlertsTitle": "Upozornění",
"demoCupertinoAlertsSubtitle": "Dialogová okna s upozorněním ve stylu iOS",
"demoCupertinoAlertTitle": "Upozornění",
"demoCupertinoAlertDescription": "Dialogové okno s upozorněním uživatele informuje o situacích, které vyžadují pozornost. Dialogové okno s upozorněním má volitelný název, volitelný obsah a volitelný seznam akcí. Název je zobrazen nad obsahem a akce jsou zobrazeny pod obsahem.",
"demoCupertinoAlertWithTitleTitle": "Upozornění s názvem",
"demoCupertinoAlertButtonsTitle": "Upozornění s tlačítky",
"demoCupertinoAlertButtonsOnlyTitle": "Pouze tlačítka s upozorněním",
"demoCupertinoActionSheetTitle": "List akcí",
"demoCupertinoActionSheetDescription": "List akcí je zvláštní typ upozornění, které uživateli předkládá sadu dvou či více možností souvisejících se stávající situací. List akcí může obsahovat název, další zprávu a seznam akcí.",
"demoColorsTitle": "Barvy",
"demoColorsSubtitle": "Všechny předdefinované barvy",
"demoColorsDescription": "Konstanty barvy a vzorníku barev, které představují barevnou škálu vzhledu Material Design.",
"buttonTextEnabled": "ENABLED",
"buttonTextDisabled": "DISABLED",
"buttonTextCreate": "Vytvořit",
"dialogSelectedOption": "Vybrali jste: „{value}“",
"dialogDiscardTitle": "Zahodit koncept?",
"dialogLocationTitle": "Chcete používat službu určování polohy Google?",
"dialogLocationDescription": "Povolte, aby Google mohl aplikacím pomáhat s určováním polohy. To znamená, že budete do Googlu odesílat anonymní údaje o poloze, i když nebudou spuštěny žádné aplikace.",
"dialogCancel": "ZRUŠIT",
"dialogDiscard": "ZAHODIT",
"dialogDisagree": "NESOUHLASÍM",
"dialogAgree": "SOUHLASÍM",
"dialogSetBackup": "Nastavit záložní účet",
"colorsBlueGrey": "ŠEDOMODRÁ",
"dialogShow": "ZOBRAZIT DIALOGOVÉ OKNO",
"dialogFullscreenTitle": "Dialogové okno na celou obrazovku",
"dialogFullscreenSave": "ULOŽIT",
"dialogFullscreenDescription": "Ukázka dialogového okna na celou obrazovku",
"cupertinoButtonEnabled": "Enabled",
"cupertinoButtonDisabled": "Disabled",
"cupertinoButtonWithBackground": "S pozadím",
"cupertinoAlertCancel": "Zrušit",
"cupertinoAlertDiscard": "Zahodit",
"cupertinoAlertLocationTitle": "Povolit Mapám přístup k poloze, když budete aplikaci používat?",
"cupertinoAlertLocationDescription": "Vaše aktuální poloha se bude zobrazovat na mapě a bude sloužit k zobrazení tras, výsledků vyhledávání v okolí a odhadovaných časů cesty.",
"cupertinoAlertAllow": "Povolit",
"cupertinoAlertDontAllow": "Nepovolovat",
"cupertinoAlertFavoriteDessert": "Vyberte oblíbený zákusek",
"cupertinoAlertDessertDescription": "Ze seznamu níže vyberte svůj oblíbený zákusek. Na základě výběru vám přizpůsobíme navrhovaný seznam stravovacích zařízení ve vašem okolí.",
"cupertinoAlertCheesecake": "Cheesecake",
"cupertinoAlertTiramisu": "Tiramisu",
"cupertinoAlertApplePie": "Jablečný koláč",
"cupertinoAlertChocolateBrownie": "Čokoládové brownie",
"cupertinoShowAlert": "Zobrazit upozornění",
"colorsRed": "ČERVENÁ",
"colorsPink": "RŮŽOVÁ",
"colorsPurple": "NACHOVÁ",
"colorsDeepPurple": "TMAVĚ NACHOVÁ",
"colorsIndigo": "INDIGOVÁ",
"colorsBlue": "MODRÁ",
"colorsLightBlue": "SVĚTLE MODRÁ",
"colorsCyan": "AZUROVÁ",
"dialogAddAccount": "Přidat účet",
"Gallery": "Galerie",
"Categories": "Kategorie",
"SHRINE": "SHRINE",
"Basic shopping app": "Základní aplikace pro nakupování",
"RALLY": "RALLY",
"CRANE": "CRANE",
"Travel app": "Cestovní aplikace",
"MATERIAL": "MATERIAL",
"CUPERTINO": "CUPERTINO",
"REFERENCE STYLES & MEDIA": "REFERENČNÍ STYLY A MÉDIA"
}