blob: 10f83c8152d2c979c3d0074f6c720cd1c6474fd7 [file] [log] [blame]
{
"loading": "Laai tans",
"deselect": "Ontkies",
"select": "Kies",
"selectable": "Kiesbaar (langdruk)",
"selected": "Gekies",
"demo": "Demonstrasie",
"bottomAppBar": "Onderste appbalk",
"notSelected": "Nie gekies nie",
"demoCupertinoSearchTextFieldTitle": "Soekteksveld",
"demoCupertinoPicker": "Kieser",
"demoCupertinoSearchTextFieldSubtitle": "Soekteksveld in iOS-styl",
"demoCupertinoSearchTextFieldDescription": "’n Soekteksveld waarmee die gebruiker kan soek deur teks in te voer, en wat voorstelle kan gee en filtreer.",
"demoCupertinoSearchTextFieldPlaceholder": "Voer ’n bietjie teks in",
"demoCupertinoScrollbarTitle": "Rolbalk",
"demoCupertinoScrollbarSubtitle": "Rolbalk in iOS-styl",
"demoCupertinoScrollbarDescription": "’n Rolbalk wat die bepaalde kind toemaak",
"demoTwoPaneItem": "Item {value}",
"demoTwoPaneList": "Lys",
"demoTwoPaneFoldableLabel": "Opvoubaar",
"demoTwoPaneSmallScreenLabel": "Klein skerm",
"demoTwoPaneSmallScreenDescription": "Dit is hoe TwoPane op ’n kleinskermtoestel werk.",
"demoTwoPaneTabletLabel": "Tablet/rekenaar",
"demoTwoPaneTabletDescription": "Dit is hoe TwoPane op ’n groter skerm, soos ’n tablet of rekenaar, werk.",
"demoTwoPaneTitle": "TwoPane",
"demoTwoPaneSubtitle": "Reagerende uitlegte op opvoubare, groot en klein skerms",
"splashSelectDemo": "Kies ’n demonstrasie",
"demoTwoPaneFoldableDescription": "Dit is hoe TwoPane op ’n opvoubare toestel werk.",
"demoTwoPaneDetails": "Besonderhede",
"demoTwoPaneSelectItem": "Kies ’n item",
"demoTwoPaneItemDetails": "Item {value} se besonderhede",
"demoCupertinoContextMenuActionText": "Tik en hou die Flutter-logo om die kontekskieslys te sien.",
"demoCupertinoContextMenuDescription": "’n Kontekstuele volskermkieslys in die iOS-styl wat verskyn wanneer ’n element gelangdruk word.",
"demoAppBarTitle": "Appbalk",
"demoAppBarDescription": "Die programbalk verskaf inhoud en handelinge wat met die huidige skerm verband hou. Dit word vir handelsmerke, skermtitels, navigasie en handelinge gebruik",
"demoDividerTitle": "Verdeler",
"demoDividerSubtitle": "’n Verdeler is ’n dun lyn wat inhoud op lyste en uitlegte groepeer.",
"demoDividerDescription": "Verdelers kan in lyste, laaie en elders gebruik word om inhoud te skei.",
"demoVerticalDividerTitle": "Vertikale verdeler",
"demoCupertinoContextMenuTitle": "Kontekskieslys",
"demoCupertinoContextMenuSubtitle": "iOS-stylkontekskieslys",
"demoAppBarSubtitle": "Wys inligting en handelinge wat met die huidige skerm verband hou",
"demoCupertinoContextMenuActionOne": "Handeling een",
"demoCupertinoContextMenuActionTwo": "Handeling twee",
"demoDateRangePickerDescription": "Wys ’n dialoog met ’n Materiaalontwerp-datumreekskieser.",
"demoDateRangePickerTitle": "Datumreekskieser",
"demoNavigationDrawerUserName": "Gebruikernaam",
"demoNavigationDrawerUserEmail": "gebruiker.naam@voorbeeld.com",
"demoNavigationDrawerText": "Swiep van die rand af of tik op die ikoon links bo om die laai te sien",
"demoNavigationRailTitle": "Navigasiespoor",
"demoNavigationRailSubtitle": "Wys 'n navigasiespoor binne 'n program",
"demoNavigationRailDescription": "'n Materiaallegstuk wat bedoel is om links of regs van 'n program gewys te word om te navigeer tussen 'n klein aantal aansigte, gewoonlik tussen drie en vyf.",
"demoNavigationRailFirst": "Eerste",
"demoNavigationDrawerTitle": "Navigasielaai",
"demoNavigationRailThird": "Derde",
"replyStarredLabel": "Gester",
"demoTextButtonDescription": "'n Teksknoppie wys 'n inkspatsel wanneer dit gedruk word maar word nie gelig nie. Gebruik teksknoppies op nutsbalke, in dialoë en inlyn met opvulling",
"demoElevatedButtonTitle": "Verhewe knoppie",
"demoElevatedButtonDescription": "Verhewe knoppies voeg dimensie by vir uitlegte wat meestal plat is. Hulle beklemtoon funksies in besige of wye ruimtes.",
"demoOutlinedButtonTitle": "Buitelynknoppie",
"demoOutlinedButtonDescription": "Buitelynknoppies word ondeursigtig en verhewe wanneer hulle gedruk word. Hulle word dikwels met verhewe knoppies saamgebind om 'n alternatiewe, sekondêre handeling aan te dui.",
"demoContainerTransformDemoInstructions": "Kaarte, lyste en sweefhandelingknoppie",
"demoNavigationDrawerSubtitle": "Wys 'n laai binne programbalk",
"replyDescription": "'n Doeltreffende, gefokusde e-posprogram",
"demoNavigationDrawerDescription": "'n Materiaalontwerppaneel wat horisontaal van die rand van die skerm af gly om navigasieskakels in 'n program te wys.",
"replyDraftsLabel": "Konsepte",
"demoNavigationDrawerToPageOne": "Item een",
"replyInboxLabel": "Inkassie",
"demoSharedXAxisDemoInstructions": "Volgende- en Terugknoppie",
"replySpamLabel": "Strooipos",
"replyTrashLabel": "Asblik",
"replySentLabel": "Gestuur",
"demoNavigationRailSecond": "Tweede",
"demoNavigationDrawerToPageTwo": "Item twee",
"demoFadeScaleDemoInstructions": "Modaal en FAB",
"demoFadeThroughDemoInstructions": "Navigasie onder",
"demoSharedZAxisDemoInstructions": "Instellingsikoonknoppie",
"demoSharedYAxisDemoInstructions": "Rangskik volgens \"Onlangs gespeel\"",
"demoTextButtonTitle": "Teksknoppie",
"demoSharedZAxisBeefSandwichRecipeTitle": "Beesvleistoebroodjie",
"demoSharedZAxisDessertRecipeDescription": "Nageregresep",
"demoSharedYAxisAlbumTileSubtitle": "Kunstenaar",
"demoSharedYAxisAlbumTileTitle": "Album",
"demoSharedYAxisRecentSortTitle": "Onlangs gespeel",
"demoSharedYAxisAlphabeticalSortTitle": "A-Z",
"demoSharedYAxisAlbumCount": "268 albums",
"demoSharedYAxisTitle": "Gedeelde y-as",
"demoSharedXAxisCreateAccountButtonText": "SKEP REKENING",
"demoFadeScaleAlertDialogDiscardButton": "GOOI WEG",
"demoSharedXAxisSignInTextFieldLabel": "E-posadres of foonnommer",
"demoSharedXAxisSignInSubtitleText": "Meld aan by jou rekening.",
"demoSharedXAxisSignInWelcomeText": "Hallo David Park",
"demoSharedXAxisIndividualCourseSubtitle": "Word individueel gewys",
"demoSharedXAxisBundledCourseSubtitle": "Gebondel",
"demoFadeThroughAlbumsDestination": "Albums",
"demoSharedXAxisDesignCourseTitle": "Ontwerp",
"demoSharedXAxisIllustrationCourseTitle": "Illustrasie",
"demoSharedXAxisBusinessCourseTitle": "Besigheid",
"demoSharedXAxisArtsAndCraftsCourseTitle": "Kuns en kunsvlyt",
"demoMotionPlaceholderSubtitle": "Sekondêre teks",
"demoFadeScaleAlertDialogCancelButton": "KANSELLEER",
"demoFadeScaleAlertDialogHeader": "Waarskuwingdialoog",
"demoFadeScaleHideFabButton": "VERSTEEK FAB",
"demoFadeScaleShowFabButton": "WYS FAB",
"demoFadeScaleShowAlertDialogButton": "WYS MODAAL",
"demoFadeScaleDescription": "Die doofpatroon word gebruik vir UI-elemente wat binne die grense van die skerm inkom of uitgaan, soos 'n dialoog wat in die middel van die skerm verdof.",
"demoFadeScaleTitle": "Doof",
"demoFadeThroughTextPlaceholder": "123 foto's",
"demoFadeThroughSearchDestination": "Soek",
"demoFadeThroughPhotosDestination": "Foto's",
"demoSharedXAxisCoursePageSubtitle": "Gebondelde kategorieë verskyn as groepe in jou stroom. Jy kan dit altyd later verander.",
"demoFadeThroughDescription": "Die deurdoofpatroon word gebruik vir oorgang tussen UI-elemente wat nie 'n sterk vehouding met mekaar het nie.",
"demoFadeThroughTitle": "Deurdoof",
"demoSharedZAxisHelpSettingLabel": "Hulp",
"demoMotionSubtitle": "Al die voorafgedefinieerde oorgangspatrone",
"demoSharedZAxisNotificationSettingLabel": "Kennisgewings",
"demoSharedZAxisProfileSettingLabel": "Profiel",
"demoSharedZAxisSavedRecipesListTitle": "Gestoorde resepte",
"demoSharedZAxisBeefSandwichRecipeDescription": "Beesvleistoebroodjieresep",
"demoSharedZAxisCrabPlateRecipeDescription": "Krapbordresep",
"demoSharedXAxisCoursePageTitle": "Stroomlyn jou kursusse",
"demoSharedZAxisCrabPlateRecipeTitle": "Krap",
"demoSharedZAxisShrimpPlateRecipeDescription": "Garnaalbordresep",
"demoSharedZAxisShrimpPlateRecipeTitle": "Garnaal",
"demoContainerTransformTypeFadeThrough": "DEURDOOF",
"demoSharedZAxisDessertRecipeTitle": "Nagereg",
"demoSharedZAxisSandwichRecipeDescription": "Toebroodjieresep",
"demoSharedZAxisSandwichRecipeTitle": "Toebroodjie",
"demoSharedZAxisBurgerRecipeDescription": "Burgerresep",
"demoSharedZAxisBurgerRecipeTitle": "Burger",
"demoSharedZAxisSettingsPageTitle": "Instellings",
"demoSharedZAxisTitle": "Gedeelde z-as",
"demoSharedZAxisPrivacySettingLabel": "Privaatheid",
"demoMotionTitle": "Beweging",
"demoContainerTransformTitle": "Houeromskepping",
"demoContainerTransformDescription": "Die houeromskeppingpatroon is ontwerp vir oorgang tussen UI-elemente wat 'n houer insluit. Die patroon skep 'n sigbare verbinding tussen twee UI-elemente",
"demoContainerTransformModalBottomSheetTitle": "Doofmodus",
"demoContainerTransformTypeFade": "DOOF",
"demoSharedYAxisAlbumTileDurationUnit": "min.",
"demoMotionPlaceholderTitle": "Titel",
"demoSharedXAxisForgotEmailButtonText": "E-POSADRES VERGEET?",
"demoMotionSmallPlaceholderSubtitle": "Sekondêr",
"demoMotionDetailsPageTitle": "Besonderhedebladsy",
"demoMotionListTileTitle": "Lysitem",
"demoSharedAxisDescription": "Die gedeelde-aspatroon word gebruik vir oorgang tussen die UI-elemente wat 'n ruimtelike of navigasieverhouding het. Die patroon gebruik 'n gedeelde omskepping op die x-, y- of z-as om die verhouding tussen elemente te versterk.",
"demoSharedXAxisTitle": "Gedeelde x-as",
"demoSharedXAxisBackButtonText": "TERUG",
"demoSharedXAxisNextButtonText": "VOLGENDE",
"demoSharedXAxisCulinaryCourseTitle": "Kookkuns",
"githubRepo": "GitHub-bewaarplek {repoName}",
"fortnightlyMenuUS": "VSA",
"fortnightlyMenuBusiness": "Besigheid",
"fortnightlyMenuScience": "Wetenskap",
"fortnightlyMenuSports": "Sport",
"fortnightlyMenuTravel": "Reis",
"fortnightlyMenuCulture": "Kultuur",
"fortnightlyTrendingTechDesign": "Tegnologieontwerp",
"rallyBudgetDetailAmountLeft": "Bedrag oor",
"fortnightlyHeadlineArmy": "Hervorm die groenweermag van binne af",
"fortnightlyDescription": "'n Inhoudgefokusde nuusprogram",
"rallyBillDetailAmountDue": "Bedrag verskuldig",
"rallyBudgetDetailTotalCap": "Totaallimiet",
"rallyBudgetDetailAmountUsed": "Bedrag gebruik",
"fortnightlyTrendingHealthcareRevolution": "Gesondheidsorgrevolusie",
"fortnightlyMenuFrontPage": "Voorblad",
"fortnightlyMenuWorld": "Wêreld",
"rallyBillDetailAmountPaid": "Bedrag betaal",
"fortnightlyMenuPolitics": "Politiek",
"fortnightlyHeadlineBees": "Terkort aan landboubye",
"fortnightlyHeadlineGasoline": "Die toekoms van petrol",
"fortnightlyTrendingGreenArmy": "Groenweermag",
"fortnightlyHeadlineFeminists": "Feministe takel partydigheid",
"fortnightlyHeadlineFabrics": "Ontwerpers gebruik tegnologie om futuristiese materiale te maak",
"fortnightlyHeadlineStocks": "Terwyl aandele stagneer, bekyk baie mense valuta",
"fortnightlyTrendingReform": "Hervorming",
"fortnightlyMenuTech": "Tegnologie",
"fortnightlyHeadlineWar": "Verdeelde Amerikaanse lewens tydens oorlog",
"fortnightlyHeadlineHealthcare": "Die stil dog kragtige gesondheidsorgrevolusie",
"fortnightlyLatestUpdates": "Jongste opdaterings",
"fortnightlyTrendingStocks": "Aandele",
"rallyBillDetailTotalAmount": "Totale bedrag",
"demoCupertinoPickerDateTime": "Datum en tyd",
"signIn": "MELD AAN",
"dataTableRowWithSugar": "{value} met suiker",
"dataTableRowApplePie": "Appeltert",
"dataTableRowDonut": "Oliebol",
"dataTableRowHoneycomb": "Heuningkoek",
"dataTableRowLollipop": "Stokkielekker",
"dataTableRowJellyBean": "Jellieboontjie",
"dataTableRowGingerbread": "Gemmerbrood",
"dataTableRowCupcake": "Kolwyntjie",
"dataTableRowEclair": "Eclair",
"dataTableRowIceCreamSandwich": "Roomystoebroodjie",
"dataTableRowFrozenYogurt": "Bevrore jogurt",
"dataTableColumnIron": "Yster (%)",
"dataTableColumnCalcium": "Kalsium (%)",
"dataTableColumnSodium": "Sodium (mg)",
"demoTimePickerTitle": "Tydkieser",
"demo2dTransformationsResetTooltip": "Stel transformasies terug",
"dataTableColumnFat": "Vet (g)",
"dataTableColumnCalories": "Kalorieë",
"dataTableColumnDessert": "Nagereg (1 porsie)",
"cardsDemoTravelDestinationLocation1": "Thanjavur, Tamil Nadu",
"demoTimePickerDescription": "Wys 'n dialoog met 'n materiaalontwerp-tydkieser.",
"demoPickersShowPicker": "WYS KIESER",
"demoTabsScrollingTitle": "Rollees",
"demoTabsNonScrollingTitle": "Nie-rollees",
"craneHours": "{hours,plural,=1{1 u.}other{{hours} u.}}",
"craneMinutes": "{minutes,plural,=1{1 m.}other{{minutes} m.}}",
"craneFlightDuration": "{hoursShortForm} {minutesShortForm}",
"dataTableHeader": "Voeding",
"demoDatePickerTitle": "Datumkieser",
"demoPickersSubtitle": "Keuse van datum en tyd",
"demoPickersTitle": "Kiesers",
"demo2dTransformationsEditTooltip": "Wysig teël",
"demoDataTableDescription": "Datatabelle wys inligting in ’n roosterformaat met rye en kolomme. Dit organiseer inligting op ’n manier wat maklik is om noukeurig te bestudeer sodat gebruikers patrone en insigte kan kry.",
"demo2dTransformationsDescription": "Tik om teëls te wysig en gebruik gebare om op die toneel rond te beweeg. Sleep om te beeldrol, knyp om te zoem, gebruik twee vingers om te draai. Druk die terugstellingknoppie om na die aanvanklike oriëntasie terug te keer.",
"demo2dTransformationsSubtitle": "Beeldrol, zoem en draai",
"demo2dTransformationsTitle": "2D-transformasies",
"demoCupertinoTextFieldPIN": "PIN",
"demoCupertinoTextFieldDescription": "'n Teksveld stel die gebruiker in staat om teks in te voer, hetsy met 'n hardewaresleutelbord of 'n sleutelbord op die skerm.",
"demoCupertinoTextFieldSubtitle": "Teksvelde in iOS-styl",
"demoCupertinoTextFieldTitle": "Teksvelde",
"demoDatePickerDescription": "Wys 'n dialoog met 'n materiaalontwerp-datumkieser.",
"demoCupertinoPickerTime": "Tyd",
"demoCupertinoPickerDate": "Datum",
"demoCupertinoPickerTimer": "Afteller",
"demoCupertinoPickerDescription": "’n Kieserlegstuk in iOS-styl wat gebruik kan word om stringe, datums, tye of sowel datum as tyd te kies.",
"demoCupertinoPickerSubtitle": "Kiesers in iOS-styl",
"demoCupertinoPickerTitle": "Kiesers",
"dataTableRowWithHoney": "{value} met heuning",
"cardsDemoTravelDestinationCity2": "Chettinad",
"bannerDemoResetText": "Stel die banier terug",
"bannerDemoMultipleText": "Veelvuldige handelinge",
"bannerDemoLeadingText": "Eerste ikoon",
"dismiss": "MAAK TOE",
"cardsDemoTappable": "Tikbaar",
"cardsDemoSelectable": "Kiesbaar (langdruk)",
"cardsDemoExplore": "Verken",
"cardsDemoExploreSemantics": "Verken {destinationName}",
"cardsDemoShareSemantics": "Deel {destinationName}",
"cardsDemoTravelDestinationTitle1": "Top-10-stede om te besoek in Tamil Nadu",
"cardsDemoTravelDestinationDescription1": "Nommer 10",
"cardsDemoTravelDestinationCity1": "Thanjavur",
"dataTableColumnProtein": "Proteïen (g)",
"cardsDemoTravelDestinationTitle2": "Ambagslui van Suid-Indië",
"cardsDemoTravelDestinationDescription2": "Syspinners",
"bannerDemoText": "Jou wagwoord is op jou ander toestel opgedateer. Meld asseblief weer aan.",
"cardsDemoTravelDestinationLocation2": "Sivaganga, Tamil Nadu",
"cardsDemoTravelDestinationTitle3": "Brihadisvara-tempel",
"cardsDemoTravelDestinationDescription3": "Tempels",
"demoBannerTitle": "Banier",
"demoBannerSubtitle": "Wys 'n banier binne 'n lys",
"demoBannerDescription": "'n Banier vertoon 'n belangrike, bondige boodskap en verskaf handelinge waaraan gebruikers moet aandag gee (of hulle moet die banier toemaak). 'n Gebruikerhandeling word vereis om dit toe te maak.",
"demoCardTitle": "Kaarte",
"demoCardSubtitle": "Basislynkaarte met geronde hoeke",
"demoCardDescription": "'n Kaart is 'n sigblad met materiaal wat gebruik word om verwante inligting te verteenwoordig, soos byvoorbeeld 'n album, 'n geografiese ligging, 'n maaltyd, kontakbesonderhede, ens.",
"demoDataTableTitle": "Datatabelle",
"demoDataTableSubtitle": "Rye en kolomme inligting",
"dataTableColumnCarbs": "Koolhidrate (g)",
"placeTanjore": "Tanjore",
"demoGridListsTitle": "Roosterlyste",
"placeFlowerMarket": "Blommemark",
"placeBronzeWorks": "Bronswerke",
"placeMarket": "Mark",
"placeThanjavurTemple": "Thanjavur-tempel",
"placeSaltFarm": "Soutplaas",
"placeScooters": "Bromponies",
"placeSilkMaker": "Symaker",
"placeLunchPrep": "Middagetevoorbereiding",
"placeBeach": "Strand",
"placeFisherman": "Visser",
"demoMenuSelected": "Gekies: {value}",
"demoMenuRemove": "Verwyder",
"demoMenuGetLink": "Kry skakel",
"demoMenuShare": "Deel",
"demoBottomAppBarSubtitle": "Wys navigasie en handelinge aan die onderkant",
"demoMenuAnItemWithASectionedMenu": "'n Item met 'n verdeelde kieslys",
"demoMenuADisabledMenuItem": "Gedeaktiveerde kieslysitem",
"demoLinearProgressIndicatorTitle": "Lineêre vorderingaanwyser",
"demoMenuContextMenuItemOne": "Kontekskieslysitem een",
"demoMenuAnItemWithASimpleMenu": "'n Item met 'n eenvoudige kieslys",
"demoCustomSlidersTitle": "Gepasmaakte glyers",
"demoMenuAnItemWithAChecklistMenu": "'n Item met 'n kontrolelyskieslys",
"demoCupertinoActivityIndicatorTitle": "Aktiwiteitverklikker",
"demoCupertinoActivityIndicatorSubtitle": "iOS-stylaktiwiteitaanwysers",
"demoCupertinoActivityIndicatorDescription": "'n iOS-stylaktiwiteitaanwyser wat kloksgewys draai.",
"demoCupertinoNavigationBarTitle": "Navigasiebalk",
"demoCupertinoNavigationBarSubtitle": "Navigasiebalk in iOS-styl",
"demoCupertinoNavigationBarDescription": "'n Navigasiebalk in iOS-styl. Die navigasiebalk is 'n nutsbalk wat bestaan uit minstens 'n bladsytitel in die middel van die nutsbalk.",
"demoCupertinoPullToRefreshTitle": "Trek om te herlaai",
"demoCupertinoPullToRefreshSubtitle": "Trek-om-te-herlaai-kontrole in iOS-styl",
"demoCupertinoPullToRefreshDescription": "'n Legstuk wat die trek-om-te-herlaai-inhoudkontrole in iOS-styl instel.",
"demoProgressIndicatorTitle": "Vorderingaanwysers",
"demoProgressIndicatorSubtitle": "Lineêr, sirkelvormig, onbepaald",
"demoCircularProgressIndicatorTitle": "Sirkelvormige vorderingaanwyser",
"demoCircularProgressIndicatorDescription": "'n Sirkelvormige materiaalontwerp-vorderingaanwyser wat draai om aan te dui dat die toepassing besig is.",
"demoMenuFour": "Vier",
"demoLinearProgressIndicatorDescription": "'n Lineêre materiaalontwerp-vorderingaanwyser, ook bekend as 'n vorderingsbalk.",
"demoTooltipTitle": "Nutswenke",
"demoTooltipSubtitle": "Kort boodskap wat gewys word wanneer daar lank gedruk of gehou word",
"demoTooltipDescription": "Nutswenke verskaf teksetikette wat help om die funksie van 'n knoppie of ander gebruikerkoppelvlakhandeling te verduidelik. Nutswenke wys insiggewende teks wanneer gebruikers oor 'n element hou, op een fokus, of lank op een druk.",
"demoTooltipInstructions": "Druk lank of hou om die nutswenk te wys.",
"placeChennai": "Chennai",
"demoMenuChecked": "Gemerk: {value}",
"placeChettinad": "Chettinad",
"demoMenuPreview": "Voorskou",
"demoBottomAppBarTitle": "Onderste programbalk",
"demoBottomAppBarDescription": "Onderste programbalke bied toegang tot 'n onderste navigasielaai en tot vier handelinge, insluitend die swewende handelingknoppie.",
"bottomAppBarNotch": "Keep",
"bottomAppBarPosition": "Posisie van swewende handelingknoppie",
"bottomAppBarPositionDockedEnd": "Gedok – einde",
"bottomAppBarPositionDockedCenter": "Gedok – middel",
"bottomAppBarPositionFloatingEnd": "Swewend – einde",
"bottomAppBarPositionFloatingCenter": "Swewend – middel",
"demoSlidersEditableNumericalValue": "Wysigbare numeriese waarde",
"demoGridListsSubtitle": "Ry- en kolomuitleg",
"demoGridListsDescription": "Roosterlyste is die geskikste vir die aanbieding van gelyksoortige data, tipies prente. Elke item op 'n roosterlys word 'n teël genoem.",
"demoGridListsImageOnlyTitle": "Net prent",
"demoGridListsHeaderTitle": "Met opskrif",
"demoGridListsFooterTitle": "Met voetskrif",
"demoSlidersTitle": "Glyers",
"demoSlidersSubtitle": "Legstukke om 'n waarde te kies deur te swiep",
"demoSlidersDescription": "Glyers weerspieël 'n reeks waardes langs 'n balk, waarop gebruikers 'n enkelwaarde kan kies. Hulle is ideaal daarvoor om instellings soos volume of helderheid te verstel, of om prentfilters toe te pas.",
"demoRangeSlidersTitle": "Reeksglyers",
"demoRangeSlidersDescription": "Glyers weerspieël 'n reeks waardes langs 'n balk. Hulle kan ikone op albei punte van die balk hê wat 'n reeks waardes weerspieël. Hulle is ideaal daarvoor om instellings soos volume of helderheid te verstel, of om prentfilters toe te pas.",
"demoMenuAnItemWithAContextMenuButton": "'n Item met 'n kontekskieslys",
"demoCustomSlidersDescription": "Glyers weerspieël 'n reeks waardes langs 'n balk, waarop gebruikers 'n enkelwaarde of 'n reeks waardes kan kies. Die glyers kan temas hê en gepasmaak word.",
"demoSlidersContinuousWithEditableNumericalValue": "Aaneenlopend met wysigbare numeriese waarde",
"demoSlidersDiscrete": "Diskreet",
"demoSlidersDiscreteSliderWithCustomTheme": "Diskrete glyer met gepasmaakte tema",
"demoSlidersContinuousRangeSliderWithCustomTheme": "Aaneenlopende reeksglyer met gepasmaakte tema",
"demoSlidersContinuous": "Aaneenlopend",
"placePondicherry": "Pondicherry",
"demoMenuTitle": "Kieslys",
"demoContextMenuTitle": "Kontekskieslys",
"demoSectionedMenuTitle": "Verdeelde kieslys",
"demoSimpleMenuTitle": "Eenvoudige kieslys",
"demoChecklistMenuTitle": "Kontrolelyskieslys",
"demoMenuSubtitle": "Kielysknoppies en eenvoudige kieslyste",
"demoMenuDescription": "'n Kieslys wys 'n lys keuses op 'n tydelike oppervlakte. Hulle verskyn wanneer 'n gebruiker interaksie met 'n knoppie, handeling of ander kontrole het.",
"demoMenuItemValueOne": "Kieslysitem een",
"demoMenuItemValueTwo": "Kieslysitem twee",
"demoMenuItemValueThree": "Kieslysitem drie",
"demoMenuOne": "Een",
"demoMenuTwo": "Twee",
"demoMenuThree": "Drie",
"demoMenuContextMenuItemThree": "Kontekskieslysitem drie",
"demoCupertinoSwitchSubtitle": "Skakelaar in iOS-styl",
"demoSnackbarsText": "Dit is 'n teksbalk.",
"demoCupertinoSliderSubtitle": "Glyer in iOS-styl",
"demoCupertinoSliderDescription": "'n Glyer kan gebruik word om uit óf 'n aaneenlopende óf 'n diskrete stel waardes te kies.",
"demoCupertinoSliderContinuous": "Aaneenlopend: {value}",
"demoCupertinoSliderDiscrete": "Diskreet: {value}",
"demoSnackbarsAction": "Jy het die teksbalkhandeling gedruk.",
"backToGallery": "Terug na galery",
"demoCupertinoTabBarTitle": "Oortjiebalk",
"demoCupertinoSwitchDescription": "'n Skakelaar word gebruik om 'n enkele instelling aan of af te skakel.",
"demoSnackbarsActionButtonLabel": "HANDELING",
"cupertinoTabBarProfileTab": "Profiel",
"demoSnackbarsButtonLabel": "WYS 'N TEKSBALK",
"demoSnackbarsDescription": "Teksbalke lig gebruikers in oor ’n proses wat ’n program uitgevoer het of gaan uitvoer. Hulle verskyn tydelik naby die onderkant van die skerm. Hulle behoort nie die gebruikerervaring te onderbreek nie en geen gebruikerhandeling is nodig om hulle te laat verdwyn nie.",
"demoSnackbarsSubtitle": "Teksbalke wys boodskappe aan die onderkant van die skerm",
"demoSnackbarsTitle": "Teksbalke",
"demoCupertinoSliderTitle": "Glyer",
"cupertinoTabBarChatTab": "Klets",
"cupertinoTabBarHomeTab": "Tuis",
"demoCupertinoTabBarDescription": "'n Onderste navigasie-oortjiebalk in iOS-styl. Wys veelvuldige oortjies met een aktiewe oortjie; dit is by verstek die eerste oortjie.",
"demoCupertinoTabBarSubtitle": "Onderste oortjiebalk in iOS-styl",
"demoOptionsFeatureTitle": "Sien opsies",
"demoOptionsFeatureDescription": "Tik hier om beskikbare opsies vir hierdie demonstrasie te bekyk.",
"demoCodeViewerCopyAll": "KOPIEER ALLES",
"shrineScreenReaderRemoveProductButton": "Verwyder {product}",
"shrineScreenReaderProductAddToCart": "Voeg by mandjie",
"shrineScreenReaderCart": "{quantity,plural,=0{Inkopiemandjie, geen items nie}=1{Inkopiemandjie, 1 item}other{Inkopiemandjie, {quantity} items}}",
"demoCodeViewerFailedToCopyToClipboardMessage": "Kon nie na knipbord kopieer nie: {error}",
"demoCodeViewerCopiedToClipboardMessage": "Gekopieer na knipbord.",
"craneSleep8SemanticLabel": "Maja-ruïnes op 'n krans bo 'n strand",
"craneSleep4SemanticLabel": "Hotel aan die oewer van 'n meer voor berge",
"craneSleep2SemanticLabel": "Machu Picchu-sitadel",
"craneSleep1SemanticLabel": "Chalet in 'n sneeulandskap met immergroen bome",
"craneSleep0SemanticLabel": "Hutte bo die water",
"craneFly13SemanticLabel": "Strandswembad met palmbome",
"craneFly12SemanticLabel": "Swembad met palmbome",
"craneFly11SemanticLabel": "Baksteenvuurtoring by die see",
"craneFly10SemanticLabel": "Al-Azhar-moskeetorings tydens sonsondergang",
"craneFly9SemanticLabel": "Man wat teen 'n antieke blou motor leun",
"craneFly8SemanticLabel": "Supertree Grove",
"craneEat9SemanticLabel": "Kafeetoonbank met fyngebak",
"craneEat2SemanticLabel": "Burger",
"craneFly5SemanticLabel": "Hotel aan die oewer van 'n meer voor berge",
"demoSelectionControlsSubtitle": "Merkblokkies, klinkknoppies en skakelaars",
"craneEat10SemanticLabel": "Vrou wat 'n yslike pastramitoebroodjie vashou",
"craneFly4SemanticLabel": "Hutte bo die water",
"craneEat7SemanticLabel": "Bakkeryingang",
"craneEat6SemanticLabel": "Garnaalgereg",
"craneEat5SemanticLabel": "Artistieke restaurant se sitgebied",
"craneEat4SemanticLabel": "Sjokoladepoeding",
"craneEat3SemanticLabel": "Koreaanse taco",
"craneFly3SemanticLabel": "Machu Picchu-sitadel",
"craneEat1SemanticLabel": "Leë kroeg met padkafeetipe stoele",
"craneEat0SemanticLabel": "Pizza in 'n houtoond",
"craneSleep11SemanticLabel": "Taipei 101-wolkekrabber",
"craneSleep10SemanticLabel": "Al-Azhar-moskeetorings tydens sonsondergang",
"craneSleep9SemanticLabel": "Baksteenvuurtoring by die see",
"craneEat8SemanticLabel": "Bord met varswaterkreef",
"craneSleep7SemanticLabel": "Kleurryke woonstelle by Riberia Square",
"craneSleep6SemanticLabel": "Swembad met palmbome",
"craneSleep5SemanticLabel": "Tent in 'n veld",
"settingsButtonCloseLabel": "Maak instellings toe",
"demoSelectionControlsCheckboxDescription": "Merkblokkies maak dit vir die gebruiker moontlik om veelvuldige opsies uit 'n stel te kies. 'n Normale merkblokkie se waarde is waar of vals, en 'n driestaatmerkblokkie se waarde kan ook nul wees.",
"settingsButtonLabel": "Instellings",
"demoListsTitle": "Lyste",
"demoListsSubtitle": "Rollysuitlegte",
"demoListsDescription": "'n Enkele ry met vaste hoogte wat gewoonlik 'n bietjie teks bevat, asook 'n ikoon vooraan of agteraan.",
"demoOneLineListsTitle": "Een reël",
"demoTwoLineListsTitle": "Twee reëls",
"demoListsSecondary": "Sekondêre teks",
"demoSelectionControlsTitle": "Seleksiekontroles",
"craneFly7SemanticLabel": "Rushmoreberg",
"demoSelectionControlsCheckboxTitle": "Merkblokkie",
"craneSleep3SemanticLabel": "Man wat teen 'n antieke blou motor leun",
"demoSelectionControlsRadioTitle": "Radio",
"demoSelectionControlsRadioDescription": "Klinkknoppies maak dit vir die gebruiker moontlik om een opsie uit 'n stel te kies. Gebruik klinkknoppies vir 'n uitsluitende keuse as jy dink dat die gebruiker alle beskikbare opsies langs mekaar moet sien.",
"demoSelectionControlsSwitchTitle": "Wissel",
"demoSelectionControlsSwitchDescription": "Aan/af-skakelaars wissel die staat van ’n enkele instellingsopsie. Die opsie wat die skakelaar beheer, asook die staat waarin dit is, moet uit die ooreenstemmende inlynetiket duidelik wees.",
"craneFly0SemanticLabel": "Chalet in 'n sneeulandskap met immergroen bome",
"craneFly1SemanticLabel": "Tent in 'n veld",
"craneFly2SemanticLabel": "Gebedsvlae voor 'n sneeubedekte berg",
"craneFly6SemanticLabel": "Lugaansig van Palacio de Bellas Artes",
"rallySeeAllAccounts": "Sien alle rekeninge",
"rallyBillAmount": "{billName}-rekening van {amount} is betaalbaar op {date}.",
"shrineTooltipCloseCart": "Maak mandjie toe",
"shrineTooltipCloseMenu": "Maak kieslys toe",
"shrineTooltipOpenMenu": "Maak kieslys oop",
"shrineTooltipSettings": "Instellings",
"shrineTooltipSearch": "Soek",
"demoTabsDescription": "Oortjies organiseer inhoud oor verskillende skerms, datastelle, en ander interaksies heen.",
"demoTabsSubtitle": "Oortjies met aansigte waardeur jy onafhanklik kan rollees",
"demoTabsTitle": "Oortjies",
"rallyBudgetAmount": "{budgetName}-begroting met {amountUsed} gebruik van {amountTotal}; {amountLeft} oor",
"shrineTooltipRemoveItem": "Verwyder item",
"rallyAccountAmount": "{accountName}-rekening {accountNumber} met {amount}.",
"rallySeeAllBudgets": "Sien alle begrotings",
"rallySeeAllBills": "Sien alle rekeninge",
"craneFormDate": "Kies datum",
"craneFormOrigin": "Kies oorsprong",
"craneFly2": "Khumbu-vallei, Nepal",
"craneFly3": "Machu Picchu, Peru",
"craneFly4": "Malé, Maledive",
"craneFly5": "Vitznau, Switserland",
"craneFly6": "Meksikostad, Meksiko",
"craneFly7": "Mount Rushmore, Verenigde State",
"settingsTextDirectionLocaleBased": "Gegrond op locale",
"craneFly9": "Havana, Kuba",
"craneFly10": "Kaïro, Egipte",
"craneFly11": "Lissabon, Portugal",
"craneFly12": "Napa, Verenigde State",
"craneFly13": "Bali, Indonesië",
"craneSleep0": "Malé, Maledive",
"craneSleep1": "Aspen, Verenigde State",
"craneSleep2": "Machu Picchu, Peru",
"demoCupertinoSegmentedControlTitle": "Gesegmenteerde kontrole",
"craneSleep4": "Vitznau, Switserland",
"craneSleep5": "Big Sur, Verenigde State",
"craneSleep6": "Napa, Verenigde State",
"craneSleep7": "Porto, Portugal",
"craneSleep8": "Tulum, Meksiko",
"craneEat5": "Seoel 06236 Suid-Korea",
"demoChipTitle": "Skyfies",
"demoChipSubtitle": "Kompakte elemente wat 'n invoer, kenmerk of handeling verteenwoordig",
"demoActionChipTitle": "Handelingskyfie",
"demoActionChipDescription": "Handelingskyfies is 'n stel opsies wat 'n handeling wat met primêre inhoud verband hou, veroorsaak. Handelingskyfies behoort dinamies en kontekstueel in 'n UI te verskyn.",
"demoChoiceChipTitle": "Keuseskyfie",
"demoChoiceChipDescription": "Keuseskyfies verteenwoordig 'n enkele keuse van 'n stel af. Keuseskyfies bevat beskrywende teks of kategorieë.",
"demoFilterChipTitle": "Filterskyfie",
"demoFilterChipDescription": "Filterskyfies gebruik merkers of beskrywende woorde om inhoud te filtreer.",
"demoInputChipTitle": "Invoerskyfie",
"demoInputChipDescription": "Invoerskyfies verteenwoordig 'n komplekse stuk inligting, soos 'n entiteit (persoon, plek of ding) of gespreksteks, in 'n kompakte vorm.",
"craneSleep9": "Lissabon, Portugal",
"craneEat10": "Lissabon, Portugal",
"demoCupertinoSegmentedControlDescription": "Word gebruik om tussen 'n aantal wedersyds eksklusiewe opsies te kies. As een opsie in die gesegmenteerde kontrole gekies is, sal die ander opsies in die gesegmenteerde kontrole nie meer gekies wees nie.",
"chipTurnOnLights": "Skakel ligte aan",
"chipSmall": "Klein",
"chipMedium": "Middelgroot",
"chipLarge": "Groot",
"chipElevator": "Hysbak",
"chipWasher": "Wasmasjien",
"chipFireplace": "Kaggel",
"chipBiking": "Fietsry",
"craneFormDiners": "Eetplekke",
"rallyAlertsMessageUnassignedTransactions": "{count,plural,=1{Verhoog jou potensiële belastingaftrekking! Wys kategorieë toe aan 1 ontoegewysde transaksie.}other{Verhoog jou potensiële belastingaftrekking! Wys kategorieë toe aan {count} ontoegewysde transaksies.}}",
"craneFormTime": "Kies tyd",
"craneFormLocation": "Kies ligging",
"craneFormTravelers": "Reisigers",
"craneEat8": "Atlanta, Verenigde State",
"craneFormDestination": "Kies bestemming",
"craneFormDates": "Kies datums",
"craneFly": "VLIEG",
"craneSleep": "SLAAP",
"craneEat": "EET",
"craneFlySubhead": "Verken vlugte volgens bestemming",
"craneSleepSubhead": "Verken eiendomme volgens bestemming",
"craneEatSubhead": "Verken restaurante volgens bestemming",
"craneFlyStops": "{numberOfStops,plural,=0{Stopvry}=1{1 stop}other{{numberOfStops} stoppe}}",
"craneSleepProperties": "{totalProperties,plural,=0{Geen beskikbare eiendomme nie}=1{1 beskikbare eiendom}other{{totalProperties} beskikbare eiendomme}}",
"craneEatRestaurants": "{totalRestaurants,plural,=0{Geen restaurante nie}=1{1 restaurant}other{{totalRestaurants} restaurante}}",
"craneFly0": "Aspen, Verenigde State",
"demoCupertinoSegmentedControlSubtitle": "Gesegmenteerde kontrole in iOS-styl",
"craneSleep10": "Kaïro, Egipte",
"craneEat9": "Madrid, Spanje",
"craneFly1": "Big Sur, Verenigde State",
"craneEat7": "Nashville, Verenigde State",
"craneEat6": "Seattle, Verenigde State",
"craneFly8": "Singapoer",
"craneEat4": "Parys, Frankryk",
"craneEat3": "Portland, Verenigde State",
"craneEat2": "Córdoba, Argentinië",
"craneEat1": "Dallas, Verenigde State",
"craneEat0": "Napels, Italië",
"craneSleep11": "Taipei, Taiwan",
"craneSleep3": "Havana, Kuba",
"shrineLogoutButtonCaption": "MELD AF",
"rallyTitleBills": "REKENINGE",
"rallyTitleAccounts": "REKENINGE",
"shrineProductVagabondSack": "Vagabond-sak",
"rallyAccountDetailDataInterestYtd": "Rente in jaar tot nou",
"shrineProductWhitneyBelt": "Whitney-belt",
"shrineProductGardenStrand": "Tuindraad",
"shrineProductStrutEarrings": "Strut-oorbelle",
"shrineProductVarsitySocks": "Universiteitskouse",
"shrineProductWeaveKeyring": "Geweefde sleutelhouer",
"shrineProductGatsbyHat": "Gatsby-hoed",
"shrineProductShrugBag": "Shrug-sak",
"shrineProductGiltDeskTrio": "Drietal vergulde tafels",
"shrineProductCopperWireRack": "Koperdraadrak",
"shrineProductSootheCeramicSet": "Soothe-keramiekstel",
"shrineProductHurrahsTeaSet": "Hurrahs-teestel",
"shrineProductBlueStoneMug": "Blou erdebeker",
"shrineProductRainwaterTray": "Reënwaterlaai",
"shrineProductChambrayNapkins": "Chambray-servette",
"shrineProductSucculentPlanters": "Vetplantplanter",
"shrineProductQuartetTable": "Kwartettafel",
"shrineProductKitchenQuattro": "Kombuiskwartet",
"shrineProductClaySweater": "Clay-oortrektrui",
"shrineProductSeaTunic": "Seetuniek",
"shrineProductPlasterTunic": "Gipstuniek",
"rallyBudgetCategoryRestaurants": "Restaurante",
"shrineProductChambrayShirt": "Chambray-hemp",
"shrineProductSeabreezeSweater": "Sea Breeze-trui",
"shrineProductGentryJacket": "Herebaadjie",
"shrineProductNavyTrousers": "Vlootblou broek",
"shrineProductWalterHenleyWhite": "Walter henley (wit)",
"shrineProductSurfAndPerfShirt": "\"Surf and perf\"-t-hemp",
"shrineProductGingerScarf": "Gemmerkleurige serp",
"shrineProductRamonaCrossover": "Ramona-oorkruissak",
"shrineProductClassicWhiteCollar": "Klassieke wit kraag",
"shrineProductSunshirtDress": "Sunshirt-rok",
"rallyAccountDetailDataInterestRate": "Rentekoers",
"rallyAccountDetailDataAnnualPercentageYield": "Jaarpersentasie-opbrengs",
"rallyAccountDataVacation": "Vakansie",
"shrineProductFineLinesTee": "T-hemp met dun strepies",
"rallyAccountDataHomeSavings": "Spaarrekening vir huis",
"rallyAccountDataChecking": "Tjek",
"rallyAccountDetailDataInterestPaidLastYear": "Rente wat verlede jaar betaal is",
"rallyAccountDetailDataNextStatement": "Volgende staat",
"rallyAccountDetailDataAccountOwner": "Rekeningeienaar",
"rallyBudgetCategoryCoffeeShops": "Koffiewinkels",
"rallyBudgetCategoryGroceries": "Kruideniersware",
"shrineProductCeriseScallopTee": "Kersierooi skulprand-t-hemp",
"rallyBudgetCategoryClothing": "Klere",
"rallySettingsManageAccounts": "Bestuur rekeninge",
"rallyAccountDataCarSavings": "Spaarrekening vir motor",
"rallySettingsTaxDocuments": "Belastingdokumente",
"rallySettingsPasscodeAndTouchId": "Wagkode en raak-ID",
"rallySettingsNotifications": "Kennisgewings",
"rallySettingsPersonalInformation": "Persoonlike inligting",
"rallySettingsPaperlessSettings": "Paperless-instellings",
"rallySettingsFindAtms": "Soek OTM'e",
"rallySettingsHelp": "Hulp",
"rallySettingsSignOut": "Meld af",
"rallyAccountTotal": "Totaal",
"rallyBillsDue": "Betaalbaar",
"rallyBudgetLeft": "Oor",
"rallyAccounts": "Rekeninge",
"rallyBills": "Rekeninge",
"rallyBudgets": "Begrotings",
"rallyAlerts": "Waarskuwings",
"rallySeeAll": "SIEN ALLES",
"rallyFinanceLeft": "OOR",
"rallyTitleOverview": "OORSIG",
"shrineProductShoulderRollsTee": "Skouerrol-t-hemp",
"shrineNextButtonCaption": "VOLGENDE",
"rallyTitleBudgets": "BEGROTINGS",
"rallyTitleSettings": "INSTELLINGS",
"rallyLoginLoginToRally": "Meld by Rally aan",
"rallyLoginNoAccount": "Het jy nie 'n rekening nie?",
"rallyLoginSignUp": "SLUIT AAN",
"rallyLoginUsername": "Gebruikernaam",
"rallyLoginPassword": "Wagwoord",
"rallyLoginLabelLogin": "Meld aan",
"rallyLoginRememberMe": "Onthou my",
"rallyLoginButtonLogin": "MELD AAN",
"rallyAlertsMessageHeadsUpShopping": "Pasop. Jy het al {percent} van jou inkopiebegroting vir hierdie maand gebruik.",
"rallyAlertsMessageSpentOnRestaurants": "Jy het hierdie week {amount} by restaurante bestee.",
"rallyAlertsMessageATMFees": "Jy het hierdie maand kitsbankfooie van {amount} betaal",
"rallyAlertsMessageCheckingAccount": "Mooi so! Jou tjekrekening is {percent} hoër as verlede maand.",
"shrineMenuCaption": "KIESLYS",
"shrineCategoryNameAll": "ALLES",
"shrineCategoryNameAccessories": "BYKOMSTIGHEDE",
"shrineCategoryNameClothing": "KLERE",
"shrineCategoryNameHome": "TUIS",
"shrineLoginUsernameLabel": "Gebruikernaam",
"shrineLoginPasswordLabel": "Wagwoord",
"shrineCancelButtonCaption": "KANSELLEER",
"shrineCartTaxCaption": "Belasting:",
"shrineCartPageCaption": "MANDJIE",
"shrineProductQuantity": "Hoeveelheid: {quantity}",
"shrineProductPrice": "x {price}",
"shrineCartItemCount": "{quantity,plural,=0{GEEN ITEMS NIE}=1{1 ITEM}other{{quantity} ITEMS}}",
"shrineCartClearButtonCaption": "MAAK MANDJIE LEEG",
"shrineCartTotalCaption": "TOTAAL",
"shrineCartSubtotalCaption": "Subtotaal:",
"shrineCartShippingCaption": "Versending:",
"shrineProductGreySlouchTank": "Grys slenterhemp",
"shrineProductStellaSunglasses": "Stella-sonbrille",
"shrineProductWhitePinstripeShirt": "Wit strepieshemp",
"demoTextFieldWhereCanWeReachYou": "Waar kan ons jou bereik?",
"settingsTextDirectionLTR": "L.N.R.",
"settingsTextScalingLarge": "Groot",
"demoBottomSheetHeader": "Loopkop",
"demoBottomSheetItem": "Item {value}",
"demoBottomTextFieldsTitle": "Teksvelde",
"demoTextFieldTitle": "Teksvelde",
"demoTextFieldSubtitle": "Een reël met redigeerbare teks en syfers",
"demoTextFieldDescription": "Teksvelde laat gebruikers toe om teks by UI te voeg. Dit verskyn gewoonlik in vorms en dialoë.",
"demoTextFieldShowPasswordLabel": "Wys wagwoord",
"demoTextFieldHidePasswordLabel": "Versteek wagwoord",
"demoTextFieldFormErrors": "Maak asseblief die foute in rooi reg voordat jy indien.",
"demoTextFieldNameRequired": "Naam word vereis.",
"demoTextFieldOnlyAlphabeticalChars": "Voer asseblief net alfabetkarakters in.",
"demoTextFieldEnterUSPhoneNumber": "(###) ###-#### – Voer 'n Amerikaanse foonnommer in.",
"demoTextFieldEnterPassword": "Voer asseblief 'n wagwoord in.",
"demoTextFieldPasswordsDoNotMatch": "Die wagwoorde stem nie ooreen nie",
"demoTextFieldWhatDoPeopleCallYou": "Wat noem mense jou?",
"demoTextFieldNameField": "Naam*",
"demoBottomSheetButtonText": "WYS BLAD ONDER",
"demoTextFieldPhoneNumber": "Foonnommer*",
"demoBottomSheetTitle": "Blad onder",
"demoTextFieldEmail": "E-pos",
"demoTextFieldTellUsAboutYourself": "Vertel ons meer oor jouself (bv., skryf neer wat jy doen of wat jou stokperdjies is)",
"demoTextFieldKeepItShort": "Hou dit kort; dis net 'n demonstrasie.",
"starterAppGenericButton": "KNOPPIE",
"demoTextFieldLifeStory": "Lewensverhaal",
"demoTextFieldSalary": "Salaris",
"demoTextFieldUSD": "USD",
"demoTextFieldNoMoreThan": "Nie meer as 8 karakters nie.",
"demoTextFieldPassword": "Wagwoord*",
"demoTextFieldRetypePassword": "Tik jou wagwoord weer in*",
"demoTextFieldSubmit": "DIEN IN",
"demoBottomNavigationSubtitle": "Navigasie aan die onderkant met kruisverdowwingaansigte",
"demoBottomSheetAddLabel": "Voeg by",
"demoBottomSheetModalDescription": "'n Modale blad aan die onderkant van die skerm is 'n alternatief vir 'n kieslys of dialoog. Dit verhoed dat die gebruiker met die res van die program interaksie kan hê.",
"demoBottomSheetModalTitle": "Modale blad aan die onderkant",
"demoBottomSheetPersistentDescription": "'n Blywende blad aan die onderkant van die skerm wys inligting wat die primêre inhoud van die program aanvul. Dit bly sigbaar, selfs wanneer die gebruiker met ander dele van die program interaksie het.",
"demoBottomSheetPersistentTitle": "Blywende blad onder",
"demoBottomSheetSubtitle": "Blywende en modale blaaie onder",
"demoTextFieldNameHasPhoneNumber": "{name} se foonnommer is {phoneNumber}",
"buttonText": "KNOPPIE",
"demoTypographyDescription": "Definisies vir die verskillende tipografiese style wat in Materiaalontwerp gevind word.",
"demoTypographySubtitle": "Al die voorafgedefinieerde teksstyle",
"demoTypographyTitle": "Tipografie",
"demoFullscreenDialogDescription": "Die volskermdialoog-eienskap spesifiseer of die inkomende bladsy 'n volskerm- modale dialoog is",
"demoFlatButtonDescription": "'n Plat knoppie wys 'n inkspatsel wanneer dit gedruk word maar word nie gelig nie. Gebruik plat knoppies op nutsbalke, in dialoë en inlyn met opvulling",
"demoBottomNavigationDescription": "Navigasiebalke aan die onderkant van die skerm wys drie tot vyf bestemmings. Elke bestemming word deur 'n ikoon en 'n opsionele teksetiket verteenwoordig. Wanneer 'n gebruiker op 'n onderste navigasie-ikoon tik, word hulle geneem na die topvlak-navigasiebestemming wat met daardie ikoon geassosieer word.",
"demoBottomNavigationSelectedLabel": "Gekose etiket",
"demoBottomNavigationPersistentLabels": "Blywende etikette",
"starterAppDrawerItem": "Item {value}",
"demoTextFieldRequiredField": "* dui vereiste veld aan",
"demoBottomNavigationTitle": "Navigasie onder",
"settingsLightTheme": "Lig",
"settingsTheme": "Tema",
"settingsPlatformIOS": "iOS",
"settingsPlatformAndroid": "Android",
"settingsTextDirectionRTL": "R.N.L.",
"settingsTextScalingHuge": "Baie groot",
"cupertinoButton": "Knoppie",
"settingsTextScalingNormal": "Normaal",
"settingsTextScalingSmall": "Klein",
"settingsSystemDefault": "Stelsel",
"settingsTitle": "Instellings",
"rallyDescription": "'n Program vir jou persoonlike geldsake",
"aboutDialogDescription": "Besoek die {repoLink} om hierdie program se bronkode te sien.",
"bottomNavigationCommentsTab": "Opmerkings",
"starterAppGenericBody": "Liggaam",
"starterAppGenericHeadline": "Hoofopskrif",
"starterAppGenericSubtitle": "Subtitel",
"starterAppGenericTitle": "Titel",
"starterAppTooltipSearch": "Soek",
"starterAppTooltipShare": "Deel",
"starterAppTooltipFavorite": "Merk as gunsteling",
"starterAppTooltipAdd": "Voeg by",
"bottomNavigationCalendarTab": "Kalender",
"starterAppDescription": "'n Beginneruitleg wat goed reageer",
"starterAppTitle": "Beginnerprogram",
"aboutFlutterSamplesRepo": "Flutter toets GitHub-bewaarplek",
"bottomNavigationContentPlaceholder": "Plekhouer vir {title}-oortjie",
"bottomNavigationCameraTab": "Kamera",
"bottomNavigationAlarmTab": "Wekker",
"bottomNavigationAccountTab": "Rekening",
"demoTextFieldYourEmailAddress": "Jou e-posadres",
"demoToggleButtonDescription": "Wisselknoppies kan gebruik word om verwante opsies te groepeer. Om 'n groep verwante wisselknoppies te beklemtoon, moet 'n groep 'n gemeenskaplike houer deel",
"colorsGrey": "GRYS",
"colorsBrown": "BRUIN",
"colorsDeepOrange": "DIEPORANJE",
"colorsOrange": "ORANJE",
"colorsAmber": "GEELBRUIN",
"colorsYellow": "GEEL",
"colorsLime": "LEMMETJIEGROEN",
"colorsLightGreen": "LIGGROEN",
"colorsGreen": "GROEN",
"homeHeaderGallery": "Galery",
"homeHeaderCategories": "Kategorieë",
"shrineDescription": "'n Modieuse kleinhandelprogram",
"craneDescription": "'n Gepersonaliseerde reisprogram",
"homeCategoryReference": "STYLE EN ANDER",
"demoInvalidURL": "Kon nie URL wys nie:",
"demoOptionsTooltip": "Opsies",
"demoInfoTooltip": "Inligting",
"demoCodeTooltip": "Demonstrasiekode",
"demoDocumentationTooltip": "API-dokumentasie",
"demoFullscreenTooltip": "Volskerm",
"settingsTextScaling": "Teksskalering",
"settingsTextDirection": "Teksrigting",
"settingsLocale": "Locale",
"settingsPlatformMechanics": "Platformmeganika",
"settingsDarkTheme": "Donker",
"settingsSlowMotion": "Stadige aksie",
"settingsAbout": "Meer oor Flutter Gallery",
"settingsFeedback": "Stuur terugvoer",
"settingsAttribution": "Ontwerp deur TOASTER in Londen",
"demoButtonTitle": "Knoppies",
"demoButtonSubtitle": "Teks, verhewe, buitelyn en meer",
"demoFlatButtonTitle": "Plat knoppie",
"demoRaisedButtonDescription": "Verhewe knoppies voeg dimensie by vir uitlegte wat meestal plat is. Hulle beklemtoon funksies in besige of breë ruimtes.",
"demoRaisedButtonTitle": "Verhewe knoppie",
"demoOutlineButtonTitle": "Buitelynknoppie",
"demoOutlineButtonDescription": "Buitelynknoppies word ondeursigtig en verhewe wanneer dit gedruk word. Hulle word dikwels met verhewe knoppies saamgebind om 'n alternatiewe, sekondêre handeling aan te dui.",
"demoToggleButtonTitle": "Wisselknoppies",
"colorsTeal": "BLOUGROEN",
"demoFloatingButtonTitle": "Swewende handelingknoppie",
"demoFloatingButtonDescription": "'n Swewende handelingknoppie is 'n ronde ikoonknoppie wat oor inhoud hang om 'n primêre handeling in die program te bevorder.",
"demoDialogTitle": "Dialoë",
"demoDialogSubtitle": "Eenvoudig, opletberig, en volskerm",
"demoAlertDialogTitle": "Opletberig",
"demoAlertDialogDescription": "'n Opletberigdialoog lig die gebruiker in oor situasies wat erkenning nodig het. 'n Opletberigdialoog het 'n opsionele titel en 'n opsionele lys handelinge.",
"demoAlertTitleDialogTitle": "Opletberig met titel",
"demoSimpleDialogTitle": "Eenvoudig",
"demoSimpleDialogDescription": "'n Eenvoudige dialoog bied die gebruiker 'n keuse tussen verskeie opsies. 'n Eenvoudige dialoog het 'n opsionele titel wat bo die keuses gewys word.",
"demoFullscreenDialogTitle": "Volskerm",
"demoCupertinoButtonsTitle": "Knoppies",
"demoCupertinoButtonsSubtitle": "Knoppies in iOS-styl",
"demoCupertinoButtonsDescription": "'n Knoppie in iOS-styl. Dit bring teks en/of 'n ikoon in wat verdof of duideliker word met aanraking. Het die opsie om 'n agtergrond te hê.",
"demoCupertinoAlertsTitle": "Opletberigte",
"demoCupertinoAlertsSubtitle": "Opletberigdialoë in iOS-styl",
"demoCupertinoAlertTitle": "Opletberig",
"demoCupertinoAlertDescription": "'n Opletberigdialoog lig die gebruiker in oor situasies wat erkenning nodig het. 'n Opletberigdialoog het 'n opsionele titel, opsionele inhoud en 'n opsionele lys handelinge. Die titel word bo die inhoud vertoon en die handelinge word onder die inhoud vertoon.",
"demoCupertinoAlertWithTitleTitle": "Opletberig met titel",
"demoCupertinoAlertButtonsTitle": "Opletberig met knoppies",
"demoCupertinoAlertButtonsOnlyTitle": "Net opletberigknoppies",
"demoCupertinoActionSheetTitle": "Handelingelys",
"demoCupertinoActionSheetDescription": "'n Handelingelys is 'n spesifieke styl opletberig wat 'n stel van twee of meer keuses wat met die huidige konteks verband hou, aan die gebruiker bied. 'n Handelingelys kan 'n titel, 'n bykomende boodskap en 'n lys handelinge hê.",
"demoColorsTitle": "Kleure",
"demoColorsSubtitle": "Al die vooraf gedefinieerde kleure",
"demoColorsDescription": "Kleur en kleurmonsterkonstantes wat Materiaalontwerp se kleurpalet verteenwoordig.",
"buttonTextEnabled": "ENABLED",
"buttonTextDisabled": "DISABLED",
"buttonTextCreate": "Skep",
"dialogSelectedOption": "Jy het gekies: \"{value}\"",
"dialogDiscardTitle": "Gooi konsep weg?",
"dialogLocationTitle": "Gebruik Google se liggingdiens?",
"dialogLocationDescription": "Laat Google programme help om ligging te bepaal. Dit beteken dat anonieme liggingdata na Google toe gestuur word, selfs wanneer geen programme laat loop word nie.",
"dialogCancel": "KANSELLEER",
"dialogDiscard": "GOOI WEG",
"dialogDisagree": "STEM NIE SAAM NIE",
"dialogAgree": "STEM IN",
"dialogSetBackup": "Stel rugsteunrekening",
"colorsBlueGrey": "BLOUGRYS",
"dialogShow": "WYS DIALOOG",
"dialogFullscreenTitle": "Volskermdialoog",
"dialogFullscreenSave": "STOOR",
"dialogFullscreenDescription": "'n Volskermdialoogdemonstrasie",
"cupertinoButtonEnabled": "Enabled",
"cupertinoButtonDisabled": "Disabled",
"cupertinoButtonWithBackground": "Met agtergrond",
"cupertinoAlertCancel": "Kanselleer",
"cupertinoAlertDiscard": "Gooi weg",
"cupertinoAlertLocationTitle": "Laat \"Maps\" toe om toegang tot jou ligging te kry terwyl jy die program gebruik?",
"cupertinoAlertLocationDescription": "Jou huidige ligging sal op die kaart gewys word en gebruik word vir aanwysings, soekresultate in die omtrek, en geskatte reistye.",
"cupertinoAlertAllow": "Laat toe",
"cupertinoAlertDontAllow": "Moenie toelaat nie",
"cupertinoAlertFavoriteDessert": "Kies gunstelingnagereg",
"cupertinoAlertDessertDescription": "Kies asseblief jou gunstelingsoort nagereg op die lys hieronder. Jou keuse sal gebruik word om die voorgestelde lys eetplekke in jou omgewing te pasmaak.",
"cupertinoAlertCheesecake": "Kaaskoek",
"cupertinoAlertTiramisu": "Tiramisu",
"cupertinoAlertApplePie": "Appeltert",
"cupertinoAlertChocolateBrownie": "Sjokoladebruintjie",
"cupertinoShowAlert": "Wys opletberig",
"colorsRed": "ROOI",
"colorsPink": "PIENK",
"colorsPurple": "PERS",
"colorsDeepPurple": "DIEPPERS",
"colorsIndigo": "INDIGO",
"colorsBlue": "BLOU",
"colorsLightBlue": "LIGBLOU",
"colorsCyan": "GROENBLOU",
"dialogAddAccount": "Voeg rekening by",
"Gallery": "Galery",
"Categories": "Kategorieë",
"SHRINE": "SHRINE",
"Basic shopping app": "Basiese inkopieprogram",
"RALLY": "RALLY",
"CRANE": "CRANE",
"Travel app": "Reisprogram",
"MATERIAL": "MATERIAAL",
"CUPERTINO": "CUPERTINO",
"REFERENCE STYLES & MEDIA": "VERWYSINGSTYLE EN -MEDIA"
}